Міністерство освіти і науки України

Національний авіаційний університет

Науково-технічна бібліотека

 

Fotor091191950

 

ЕЛЕКТРОННІ КОМПЛЕКТИ ПІДРУЧНИКІВ

З ФОНДУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ НАУ

для

Аерокосмічного факультету

Факультету економіки та бізнес-адміністрування

Факультету екологічної безпеки, інженерії та технологій

Факультету транспорту, менеджменту і логістики

Факультету архітектури, будівництва та дизайну

Факультету кібербезпеки, комп’ютерної та програмної інженерії

Факультету транспорту, менеджменту і логістики

Факультету міжнародних відносин

(IIкурс IV семестр)


Зміст

Аерокосмічний факультет. 4

Гр. 201 спец. Літаки і вертольоти. 4

Гр. 202 спец. Aircraft Equipment 5

Гр. 203 спец. Композиційні матеріали та конструкції 6

Гр. 204 спец. Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден. 7

Гр. 205, 206, 207 спец. Maintenance and Repair of Aircraft and Aircraft Engines. 8

Гр. 209 спец. Технології робіт та технологічне обладнання аеропортів. 9

Гр. 210 спец. Airport technologies and technical equipment 10

Гр. 211, 212 спец. Льотна експлуатація повітряних суден. 12

Гр. 213 спец. Газотурбінні установки і компресорні станції 14

Гр. 214 спец. Енергетичний менеджмент.. 16

Гр. 215 спец. Електротехнічні системи електроспоживання. 18

Гр. 216 спец. Автоматика та автоматизація на транспорті 20

Гр. 217 спец. Automatic and Automation in Transport 22

Факультет економіки та бізнес-адміністрування. 23

Гр. 210 спец. Економічна кібернетика. 23

Гр. 211 спец. Міжнародна економіка. 25

Гр. 212 спец. Економіка підприємства. 26

Гр. 213 спец. Маркетинг. 27

Гр. 214 спец. Фінанси і кредит.. 29

Гр. 215 спец. Облік і аудит.. 30

Гр. 217 спец. Підприємництво та бізнес-технології 32

Гр. 218 спец. Митна та біржова справа. 33

Гр. 219 спец. Електроний маркетинг. 34

Гр. 221 спец. International Economics. 35

Гр. 223 спец. Marketing. 35

Факультет екологічної безпеки, інженерії та технологій. 36

Гр. 201 спец. Екологія та охорона навколишнього середовища. 36

Гр. 202 спец. Ecology and Enviromental Protection. 37

Гр. 203 спец. Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів. 37

Гр. 204 спец. Хімічні технології альтернативних енергоресурсів. 39

Гр. 205 спец. Фармацевтична біотехнологія. 40

Гр. 207спец. Pharmaceutical Biotechnology. 42

Гр. 208 спец. Біомедична інженерія. 43

Гр. 209 спец. Землеустрій та кадастр. 44

Гр. 211 спец. Геоінформаційні системи та технології 45

Гр. 212 спец. Захист об'єктів критичної інфраструктури. 46

Факультет транспорту, менеджменту і логістики. 48

Гр. 201 спец. Організація перевезень і управління на транспорті 48

Гр. 202 спец. Air Transportation Manegement 50

Гр. 203 спец. Мультимодальний транспорт і логістика. 50

Гр. 204 спец. Multimodal transport and logstics. 51

Гр. 205 спец. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності 52

Гр. 206 спец. Management of Foreign Economic Activity. 54

Гр. 207 спец. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності 54

Гр. 208 спец. Авіаційна логістика. 56

Гр. 209, 210 спец. Логістика. 57

Гр. 211 спец. Logistic. 58

Факультет архітектури, будівництва та дизайну. 59

Гр. 201 спец. Дизайн. 59

Гр. 203 спец. Дизайн архітектурного середовища. 60

Гр. 204 спец. Будівництво та експлуатація будинків і споруд. 63

Гр. 205 спец. Промислове  і цивільне будівництво. 64

Гр. 206 спец. Industrial and civil engineering. 65

Гр. 207 спец. Промислове і цивільне будівництво. 66

Гр. 208 спец. Дизайн архітектурного середовища. 67

Гр. 209 спец. Автомобільні дороги і аеродроми. 69

Факультет кібербезпеки, комп’ютерної та програмної інженерії 70

Гр. 211, 212 спец Інформаційні управляючі системи та технології 70

Гр. 215, 216 спец. Інформаційні технології проектування. 72

Факультет транспорту, менеджменту і логістики. 72

Гр. 221 - 228, 226 – 227 (англомовна) спец. Інженерія програмного забезпечення. 72

Гр. 231 – 233, 237 спец. Комп'ютерні системи та мережі 74

Гр. 235, 236 спец. Системне програмування. 75

Гр. 241 - 243 спец. Безпека інформаційних і комунікаційних систем.. 76

Гр. 251 спец. Прикладне програмне забезпечення. 77

Гр. 261 спец. Інформаційні системи та технології 78

Гр. 271 спец. Системи та технології кібербезпеки. 79

Гр. 272 спец. Cybersecurity systems and technologies. 80

Гр. 275 спец. Управління інформаційною безпекою.. 81

Гр. 281 спец. Системи технічного захисту інформації, автоматизації 82

Факультет міжнародних відносин. 83

Гр. 201 спец. Міжнародні економічні відносини. 83

Гр. 205 спец. Міжнародне право. 86

Гр. 208, 209 спец. Міжнародні відносини. 90

Гр. 210, 211 спец. Журналістика. 92

Гр. 213 спец. Туризм.. 95

Гр. 215, 216 спец. Технологія електронних мультимедійних видань. 97

Гр. 218 спец. Реклама і зв’язки з громадськістю.. 99

 


 

Аерокосмічний факультет

Гр. 201 спец. Літаки і вертольоти

В1

Б252

Барковський, В. В.

Теорія ймовірностей та математична статистика : навчальний посібник / В. В. Барковський, Н. В. Барковська, O. K. Лопатін. - 5-те вид.-Київ: Центр учбової літератури, 2010.- 424 c.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234575&lang=uk-UA

В1

В558

Вища математика : навчальний посібник: у 4 ч. Ч. 3 / В. П. Денисюк, В. К. Репета, К. А. Гаєва, Н. О. Клешня ; МОН України. - 3-є вид., стер. - Київ : НАУ-друк, 2009. - 444 с. - (Модульна технологія навчання).  

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=218420&lang=uk-UA

В1

В558

Вища математика : навчальний посібник : у 4 ч. Ч. 4. Теорія ймовірностей і математична статистика / В. П. Денисюк, В. М. Бобков, Т. А. Погребецька, В. К. Репета ; МОН України. - 2-е вид., стер. - Київ : НАУ-друк, 2009. - 256 с. - (Модульна технологія навчання).  

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=218422&lang=uk-UA

В1

Є41

Єжов, Станіслав Миколайович

Теорія ймовірностей та математична статистика у вправах і задачах : навчальний посібник / С. М. Єжов, Л. В. Шмельова ; МОН України, . - Київ : НАУ, 2013. - 220 с. - http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=387144&lang=uk-UA

В2

З201

Закревський, Валентин Олександрович

Теоретична механіка. Динаміка : навчальний посібник / В. О. Закревський. - Київ : НАУ-друк, 2009. - 136 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=224453&lang=uk-UA

533

М151

Макаренко, Руслан Олексійович

Гідрогазомеханіка : навчальний посібник / Р. О. Макаренко, О. Д. Коваль, О. І. Хлистун ; МОН України, . - Київ : НАУ, 2016. - 220 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=365922&lang=uk-UA

В1

М69

Михайленко, Василь Васильович

Теорія ймовірностей і математична статистика : підручник / В. В. Михайленко, І. О. Ластівка ; МОН МС України, . - Київ : НАУ, 2013. - 564 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=318492&lang=uk-UA

Ю

П444

Подольська, Єлізавета Ананіївна

Філософія : підручник / Є. А. Подольська. - Київ : Центр навчальної літератури, 2006. - 704 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=169298&lang=uk-UA

О52

Т384

Технология конструкционных материалов : лабораторный практикум для студентов направлений 1001 "Авиация и космонавтика" и 0905 "Энергетика" / МОН, молодежи и спорта; Национальный авиационный университет; Краля В.А., Химко А.Н., Якобчук А.Е., состав. - Киев : НАУ-друк, 2011. - 48 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=338556&lang=uk-UA

В2

Т338

Теоретична механіка. Статика. Кінематика : навчальний посібник / Г. Г. Голембієвський, В. О. Закревський, Н. В. Ладогубець, О. М. Сігнаєвський ; МОН МС України, . - Київ : НАУ, 2013. - 224 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=294307&lang=uk-UA

Ю

Ф561

Філософія : підручник / Л. Г. Дротянко, О. А. Матюхіна, В. І. Онопрієнко, І. В. Богдановський ; МОН МС України, . - Київ : НАУ, 2012. - 348 с. - (Сучасний університетський підручник).

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=278785&lang=uk-UA

Гр. 202 спец. Aircraft Equipment

101

А17

Abysova, M.

Philosophy : Manual / M. Abysova, L. Kadnikova, T. Shorina ; Ministry of Education and Science of Ukraine. - Kyiv : NAU, 2019. - 200 p.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=486956&lang=uk-UA

В1

H65

Higher Mathematics. Part 3 / V. P. Denisiuk, L. I. Grishina, O. V. Karupu et al. - Kyiv, 2009.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=228341&lang=uk-UA

В1

H65

Higher Mathematics : manual. Part 4. Theory of probability and elements of mathematical statistics / V. P. Denisiuk, V. M. Bobkov, L. A. Grishina, V. G. Demydko ; MES YS Ukraine, National aviation university. - Kyiv : NAU, 2013. - 248 p.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=339443&lang=uk-UA

531.8

Т44

The theory of mechanisms and machines : the course paper method quide for students of major 6/070103 ''Aircraft maintenance'' / Ministry of education and science of Ukraine, National Aviation University ; Kornienko A., Bashta O., authors. - Kyiv : NAU, 2017. - 44 p.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=484312&lang=uk-UA

К412

T44

The Theory of Mechanisms and Machines : Guide to Laboratory Practical Works for students of 6/051101 "Aviation and space technologies" 6.070103 "Aircraft maintenance" majors / Ministry of Education and Science, Youth and Sport of Ukraine, National Aviation University ; Komienko A., Bashta O., Tisov O., compilers. - Kyiv : NAU, 2012. - 32 p.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=316796&lang=uk-UA

Гр. 203 спец. Композиційні матеріали та конструкції

В1

Б252

Барковський, В. В.

Теорія ймовірностей та математична статистика : навчальний посібник / В. В. Барковський, Н. В. Барковська, O. K. Лопатін. - 5-те вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2010. - 424 c.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234575&lang=uk-UA

В1

В558

Вища математика : навчальний посібник: у 4 ч. Ч. 3 / В. П. Денисюк, В. К. Репета, К. А. Гаєва, Н. О. Клешня ; МОН України. - 3-є вид., стер. - Київ : НАУ-друк, 2009. - 444 с. - (Модульна технологія навчання).

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=218420&lang=uk-UA

В1

В558

Вища математика : навчальний посібник : у 4 ч. Ч. 4. Теорія ймовірностей і математична статистика / В. П. Денисюк, В. М. Бобков, Т. А. Погребецька, В. К. Репета ; МОН України. - 2-е вид., стер. - Київ : НАУ-друк, 2009. - 256 с. - (Модульна технологія навчання).

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=218422&lang=uk-UA

В1

Є41

Єжов, Станіслав Миколайович

Теорія ймовірностей та математична статистика у вправах і задачах : навчальний посібник / С. М. Єжов, Л. В. Шмельова ; МОН України, . - Київ : НАУ, 2013. - 220 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=387144&lang=uk-UA

В2

З201

Закревський, Валентин Олександрович Теоретична механіка. Динаміка : навчальний посібник / В. О. Закревський. - Київ : НАУ-друк, 2009. - 136 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=224453&lang=uk-UA

В1

М69

Михайленко, Василь Васильович

Теорія ймовірностей і математична статистика : підручник / В. В. Михайленко, І. О. Ластівка ; МОН МС України, . - Київ : НАУ, 2013. - 564 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=318492&lang=uk-UA

Ю

П444

Подольська, Єлізавета Ананіївна

Філософія : підручник / Є. А. Подольська. - Київ : Центр навчальної літератури, 2006. - 704 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=169298&lang=uk-UA

О52

Т384

Технология конструкционных материалов : лабораторный практикум для студентов направлений 1001 "Авиация и космонавтика" и 0905 "Энергетика" / МОН, молодежи и спорта; Национальный авиационный университет; Краля В.А., Химко А.Н., Якобчук А.Е., состав. - Киев : НАУ-друк, 2011. - 48 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=338556&lang=uk-UA

В2

Т338

Теоретична механіка. Статика. Кінематика : навчальний посібник / Г. Г. Голембієвський, В. О. Закревський, Н. В. Ладогубець, О. М. Сігнаєвський ; МОН МС України, . - Київ : НАУ, 2013. - 224 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=294307&lang=uk-UA

Ю

Ф561

Філософія : підручник / Л. Г. Дротянко, О. А. Матюхіна, В. І. Онопрієнко, І. В. Богдановський ; МОН МС України, . - Київ : НАУ, 2012. - 348 с. - (Сучасний університетський підручник).

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=278785&lang=uk-UA

Гр. 204 спец. Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден

О52

Д466

Динаміка польоту: визначення шарнірного моменту руля висоти : лабораторна робота № 4 для студентів ІІІ курсу напрямку 1001 "Авіація й космонавтика" спеціальності 6.100100 "Літаки й вертольоти", 6.100100 "Виробництво, технічне обслуговування та ремонт повітряних судів і авіадвигунів" / Агеєв Сергій Євгенович, Баскакова А.Г., уклад.;

НАУ. - Київ, 2006.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=133999&lang=uk-UA

О52

Д466

Динаміка польоту. Льотні характеристики повітряних суден : методичні рекомендації до виконання курсового проекту для студентів спеціальності 7.100108 "Експлуатація літальних апаратів" / Іщенко Сергій Олександрович, Галуненко О.В., уклад.; ; МОН. - Київ : НАУ-друк, 2009. - 120 с. : іл.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=205679&lang=uk-UA

 

Ю

П444

Подольська, Єлізавета Ананіївна

Філософія : підручник / Є. А. Подольська. - Київ : Центр навчальної літератури, 2006. - 704 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=169298&lang=uk-UA

К412

Т338

Теорія механізмів і машин. Розв'язання задач : навчальний посібник / Є. М. Бабенко, А. О. Корнієнко, О. В. Башта, А. С. Крижановський ; МОН України, . - Київ : НАУ-друк, 2010. - 119 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=245400&lang=uk-UA

 

Теорія механізмів і машин. - Київ : НАУ, 2012. - 32 с.

Практикум містить загальні методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Теорія механізмів і машин».

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=316792&lang=uk-UA

Ю

Ф561

Філософія : підручник / Л. Г. Дротянко, О. А. Матюхіна, В. І. Онопрієнко, І. В. Богдановський ; МОН МС України, . - Київ : НАУ, 2012. - 348 с. - (Сучасний університетський підручник).

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=278785&lang=uk-UA

Гр. 205, 206, 207 спец. Maintenance and Repair of Aircraft and Aircraft Engines

Ж3

М39

Materials science : Guide to laboratory Practical Work for students branch 6.070103 "Maintenance of aircraft" / Ministry of Education and Science of Ukraine, National Aviation University ; Klymova T. S., Bratitsa L. S., Suprunovich O. S., compiler. - Kyiv: NAU, 2011. - 48 p.

http://www.lib.nau.edu.ua/0search/Details.aspx?id=338424&lang=uk-UA

В2

H99

Hydro-gas-thermodynamics. Computing of pneumatic chamber of air control valve : Method Guide to Doing Homework Assignment for Students of Specialty 6.092500 "Computer Integrated Technological Processes and Manufactures" / Хлистун Олександр Іванович, Головко Ю.С., Макаренко Р.О., Литвиненко В.І., уклад.; National Aviation University. - Kyiv, 2008. - 20 с. : іл.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=201363&lang=uk-UA

Ю

Р57

Philosophy. Logic. Religion studies. Ethics aesthetics : textbook / L. V. Kadnikova, M. A. Abysova, S. M. Ischuk, A. J. Morozov ; MES YS Ukraine, National aviation university. - Kyiv : NAU, 2012. - 580 p.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=280143&lang=uk-UA

О53-08

S14

Safety of flights : Term Paper Method Guide for students of 6.070102 major "Air navigation" / Ministry of Education and Science, Youth and Sports of Ukraine, National Aviation University ; Chynchenko Yu.V., compiler. - Kyiv : NAU, 2012. - 32 p.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=317965&lang=uk-UA

Ж3

T30

Technology of constructional materials : laboratoy manual for students of specialities 6.100100 "Manufacturing, maintenance and repair of aircraft and engines" and 6.100100 "Technologies and technological equipment of airports" / Klimova T. S., Makhno T. T., Labunetz V. F., authors.; Malenko V. I. add.; National aviation university. - Kyiv, 2006. - 40 с. : іл.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=202088&lang=uk-UA

531.8

Т44

The theory of mechanisms and machines : the course paper method quide for students of major 6/070103 ''Aircraft maintenance'' / Ministry of education and science of Ukraine, National Aviation University ; Kornienko A., Bashta O., authors. - Kyiv : NAU, 2017. - 44 p.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=484312&lang=uk-UA

К412

T44

The Theory of Mechanisms and Machines : Guide to Laboratory Practical Works for students of 6/051101 "Aviation and space technologies" 6.070103 "Aircraft maintenance" majors / Ministry of Education and Science, Youth and Sport of Ukraine, National Aviation University ; Komienko A., Bashta O., Tisov O., compilers. - Kyiv : NAU, 2012. - 32 p.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=316796&lang=uk-UA

К412

T44

Theory of mechanisms and machines. Gear trains : A tern paper methood guide for students of specialties 6.100100 "Manufacturing, maintenance and repair of aircraft and engines" and 6.100100 "Airport technologies and technical equipment" / Kryzhanovskyi A., Babenko E., Kornienko A., authors; National Aviation University. - Kyiv : NAU-druk, 2009. - 44 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=203280&lang=uk-UA

811.161.2

U31

Ukrainian language : Method Guide to Self-study for all Fields of Study and Majors / Ministry of education and science of Ukraine, NAU; Burlakova Iryna, Romanchenko Natalia, comp. - Київ : NAU, 2017. - 40 p.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=483797&lang=uk-UA

 

Гр. 209 спец. Технології робіт та технологічне обладнання аеропортів

О52-08

А224

Автоматизація і механізація технологічних процесів ремонту авіаційної техніки : навчальний посібник / О. І. Духота, В. Д. Хижко, В. І. Маленко, Г. А. Волосович ; ; МОН. - Київ, 2008. - 104 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=201720&lang=uk-UA

У

Г823

Грибан, В. Г.

Охорона праці : навчальний посібник / В. Г. Грибан, О. В. Негодченко ; МОН. - Київ : Центр учбової літератури, 2011. - 280 c.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=224839&lang=uk-UA

533

М151

Макаренко, Руслан Олексійович

Гідрогазомеханіка : навчальний посібник / Р. О. Макаренко, О. Д. Коваль, О. І. Хлистун ; МОН України, . - Київ : НАУ, 2016. - 220 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=365922&lang=uk-UA

В1

П12

Павленко, Петро Миколайович

Основи математичного моделювання систем і процесів : навчальний посібник / П. М. Павленко ; МОН України, . - Київ : НАУ, 2015. - 248 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=223745&lang=uk-UA

Ю

П444

Подольська, Єлізавета Ананіївна

Філософія : підручник / Є. А. Подольська. - Київ : Центр навчальної літератури, 2006. - 704 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=169298&lang=uk-UA

З98

С382

Синєглазов, Віктор Михайлович

Автоматизація технологічних процесів : навчальний посібник / В. М. Синєглазов, І. Ю. Сергеєв ; МОН України, Національний авіаційний ун-т. - Київ : НАУ, 2015. - 444 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=355752&lang=uk-UA

Ю

Ф561

Філософія : підручник / Л. Г. Дротянко, О. А. Матюхіна, В. І. Онопрієнко, І. В. Богдановський ; МОН МС України, НАУ. - Київ : НАУ, 2012. - 348 с. - (Сучасний університетський підручник).

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=278785&lang=uk-UA

Гр. 210 спец. Airport technologies and technical equipment

Ж3

М39

Materials science : Guide to laboratory Practical Work for students branch 6.070103 "Maintenance of aircraft" / Ministry of Education and Science of Ukraine, National Aviation University ; Klymova T. S., Bratitsa L. S., Suprunovich O. S., compiler. - Kyiv: NAU, 2011. - 48 p.

http://www.lib.nau.edu.ua/0search/Details.aspx?id=338424&lang=uk-UA

В2

H99

Hydro-gas-thermodynamics. Computing of pneumatic chamber of air control valve : Method Guide to Doing Homework Assignment for Students of Specialty 6.092500 "Computer Integrated Technological Processes and Manufactures" / Хлистун Олександр Іванович, Головко Ю.С., Макаренко Р.О., Литвиненко В.І., уклад.; National Aviation University. - Kyiv, 2008. - 20 с. : іл.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=201363&lang=uk-UA

Ю

Р57

Philosophy. Logic. Religion studies. Ethics aesthetics : textbook / L. V. Kadnikova, M. A. Abysova, S. M. Ischuk, A. J. Morozov ; MES YS Ukraine, National aviation university. - Kyiv : NAU, 2012. - 580 p.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=280143&lang=uk-UA

О53-08

S14

Safety of flights : Term Paper Method Guide for students of 6.070102 major "Air navigation" / Ministry of Education and Science, Youth and Sports of Ukraine, National Aviation University ; Chynchenko Yu.V., compiler. - Kyiv : NAU, 2012. - 32 p.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=317965&lang=uk-UA

Ж3

T30

Technology of constructional materials : laboratoy manual for students of specialities 6.100100 "Manufacturing, maintenance and repair of aircraft and engines" and 6.100100 "Technologies and technological equipment of airports" / Klimova T. S., Makhno T. T., Labunetz V. F., authors.; Malenko V. I. add.; National aviation university. - Kyiv, 2006. - 40 с. : іл.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=202088&lang=uk-UA

531.8

Т44

The theory of mechanisms and machines : the course paper method quide for students of major 6/070103 ''Aircraft maintenance'' / Ministry of education and science of Ukraine, National Aviation University ; Kornienko A., Bashta O., authors. - Kyiv : NAU, 2017. - 44 p.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=484312&lang=uk-UA

К412

T44

The Theory of Mechanisms and Machines : Guide to Laboratory Practical Works for students of 6/051101 "Aviation and space technologies" 6.070103 "Aircraft maintenance" majors / Ministry of Education and Science, Youth and Sport of Ukraine, National Aviation University ; Komienko A., Bashta O., Tisov O., compilers. - Kyiv : NAU, 2012. - 32 p.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=316796&lang=uk-UA

К412

T44

Theory of mechanisms and machines. Gear trains : A tern paper methood guide for students of specialties 6.100100 "Manufacturing, maintenance and repair of aircraft and engines" and 6.100100 "Airport technologies and technical equipment" / Kryzhanovskyi A., Babenko E., Kornienko A., authors; National Aviation University. - Kyiv : NAU-druk, 2009. - 44 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=203280&lang=uk-UA

811.161.2

U31

Ukrainian language : Method Guide to Self-study for all Fields of Study and Majors / Ministry of education and science of Ukraine, NAU; Burlakova Iryna, Romanchenko Natalia, comp. - Київ : NAU, 2017. - 40 p.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=483797&lang=uk-UA

Гр. 211, 212 спец. Льотна експлуатація повітряних суден

Ж12

А91

Астанин, В. В.

Техническая механика : учебное пособие. Часть 2 / В. В. Астанин ; НАУ. - Киев : НАУ-друк, 2009. - 200 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=229403&lang=uk-UA

В1

Б252

Барковський, В. В.

Теорія ймовірностей та математична статистика : навчальний посібник / В. В. Барковський, Н. В. Барковська, O. K. Лопатін. - 5-те вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2010. - 424 c.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234575&lang=uk-UA

Т3(4Укр)

Б613

Білоцерківський, В. Я.

Історія України : навчальний посібник / В. Я. Білоцерківський ; МОН України. - 3-є вид. випр. і доп. - Київ : Центр учбової літератури, 2007. - 536 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233991&lang=uk-UA

В1

В558

Вища математика : навчальний посібник: у 4 ч. Ч. 3 / В. П. Денисюк, В. К. Репета, К. А. Гаєва, Н. О. Клешня ; МОН України. - 3-є вид., стер. - Київ : НАУ-друк, 2009. - 444 с. - (Модульна технологія навчання).

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=218420&lang=uk-UA

В1

В558

Вища математика : навчальний посібник : у 4 ч. Ч. 4. Теорія ймовірностей і математична статистика / В. П. Денисюк, В. М. Бобков, Т. А. Погребецька, В. К. Репета ; МОН України. - 2-е вид., стер. - Київ : НАУ-друк, 2009. - 256 с. - (Модульна технологія навчання).

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=218422&lang=uk-UA

Т3(4Укр)

Г203

Гарін, В. Б.

Історія України : навчальний посібник / В. Б. Гарін, І. А. Кіпцар, О. В. Кондратенко. - Київ : Центр учбової літератури, 2012. - 240 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=257797&lang=uk-UA

 

Динаміка польоту. - 2019.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=486976&lang=uk-UA

В1

Є41

Єжов, Станіслав Миколайович

Теорія ймовірностей та математична статистика у вправах і задачах : навчальний посібник / С. М. Єжов, Л. В. Шмельова ; МОН України, . - Київ : НАУ, 2013. - 220 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=387144&lang=uk-UA

Т3(4Укр)

І907

Історія України : методичні рекомендації з підготовки до семінарських занять та виконання домашнього завдання для студентів усіх спеціальностей / МОН України; ; Тюрменко І.І. [та ін.], уклад. - Київ : НАУ-друк, 2010. - 48 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234386&lang=uk-UA

Т3(4Укр)

І907

Історія української культури : навчальний посібник / Павлова О. Ю., ред. - Київ : Центр учбової літератури, 2012. - 368 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=257697&lang=uk-UA

Т3(4Укр)

К662

Кордон, М. В.

Українська та зарубіжна культура : підручник / М. В. Кордон. - 3-е вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2010. - 584 c.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234633&lang=uk-UA

Т3(4Укр)

К845

Крупник, Л. О.

Історія України: формування етносів, нації, державності : навчальний посібник / Л. О. Крупник ; МОН України. - Київ : Центр учбової літератури, 2009. - 216 c.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233985&lang=uk-UA

О53-01

М585

Мизес, Р.

Теория полета : пер. с англ. / Р. Мизес. - Москва : Издательство иностранной литературы.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=194335&lang=uk-UA

В1

М69

Михайленко, Василь Васильович

Теорія ймовірностей і математична статистика : підручник / В. В. Михайленко, І. О. Ластівка ; МОН МС України, . - Київ : НАУ, 2013. - 564 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=318492&lang=uk-UA

531.8

Т382

Технічна механіка : методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи для студентів напряму підготовки 6.050701 "Електротехніка та електротехнології" / МОН України, Борозенець Г. М., Семак І. В., уклад. - Київ : НАУ, 2016. - 72 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=381535&lang=uk-UA

В3

П196

Пастушенко, Сергій Миколайович

Фізика твердого тіла. Ядерна фізика : навчальний посібник. Модуль 5, 6 / С. М. Пастушенко ; МОН України. - Київ : НАУ-друк, 2009. - 256 с. - (Кредитно-модульна система навчання).

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=213433&lang=uk-UA

Ж12

П759

Прикладна механіка і основи конструювання : навчальний посібник / Г. М. Борозенець, В. М. Павлов, О. В. Голубничій та ін. ; МОН України,- Київ : НАУ, 2015. - 356 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=355995&lang=uk-UA

В3

Ф503

Фізика : навчальний посібник. Модуль 6. Вступ до квантової та атомної фізики / А. П. Поліщук, Г. Б. Бордюг, О. В. Грідякіна та ін. ; МОН України, . - Київ : НАУ, 2015. - 240 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=355796&lang=uk-UA

Гр. 213 спец. Газотурбінні установки і компресорні станції

В1

Б252

Барковський, В. В.

Теорія ймовірностей та математична статистика : навчальний посібник / В. В. Барковський, Н. В. Барковська, O. K. Лопатін. - 5-те вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2010. - 424 c.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234575&lang=uk-UA

В1

В558

Вища математика : навчальний посібник: у 4 ч. Ч. 3 / В. П. Денисюк, В. К. Репета, К. А. Гаєва, Н. О. Клешня ; МОН України. - 3-є вид., стер. - Київ : НАУ-друк, 2009. - 444 с. - (Модульна технологія навчання).

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=218420&lang=uk-UA

В1

В558

Вища математика : навчальний посібник : у 4 ч. Ч. 4. Теорія ймовірностей і математична статистика / В. П. Денисюк, В. М. Бобков, Т. А. Погребецька, В. К. Репета ; МОН України. - 2-е вид., стер. - Київ : НАУ-друк, 2009. - 256 с. - (Модульна технологія навчання).

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=218422&lang=uk-UA

В1

Є41

Єжов, Станіслав Миколайович

Теорія ймовірностей та математична статистика у вправах і задачах : навчальний посібник / С. М. Єжов, Л. В. Шмельова ; МОН України, . - Київ : НАУ, 2013. - 220 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=387144&lang=uk-UA

В1

М69

Михайленко, Василь Васильович

Теорія ймовірностей і математична статистика : підручник / В. В. Михайленко, І. О. Ластівка ; МОН МС України, . - Київ : НАУ, 2013. - 564 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=318492&lang=uk-UA

В3

К903

Куліш, Віктор Васильович

Фізика для інженерних спеціальностей : навчальний посібник: у 4 ч. Ч. 1. Механіка. Молекулярна фізика / В. В. Куліш, А. М. Соловйов, О. Я. Кузнєцова ; МОН України. - 2-е вид. - Київ : НАУ-друк, 2010. - 220 с. - ISBN 978-966-598-269-2;978-966-598-655-3(ч. 1).

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=230019&lang=uk-UA

Ю

П444

Подольська, Єлізавета Ананіївна

Філософія : підручник / Є. А. Подольська. - Київ : Центр навчальної літератури, 2006. - 704 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=169298&lang=uk-UA

В1

Т338

Теория вероятностей в примерах и задачах : учебное пособие / В. А. Колемаев, В. Н. Калинина, В. И. Соловьёв и др. - Москва, 2001.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=192366&lang=uk-UA

 

Теорія механізмів і машин. - Київ : НАУ, 2012. - 32 с.

Практикум містить загальні методичні рекомендації до виконання лабораторних

робіт з дисципліни «Теорія механізмів і машин».

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=316792&lang=uk-UA

 

К412

Т338

Теорія механізмів і машин. Розв'язання задач : навчальний посібник / Є. М. Бабенко, А. О. Корнієнко, О. В. Башта, А. С. Крижановський ; МОН України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ-друк, 2010. - 119 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=245400&lang=uk-UA

Ю

Ф561

Філософія : підручник / Л. Г. Дротянко, О. А. Матюхіна, В. І. Онопрієнко, І. В. Богдановський ; МОН МС України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2012. - 348 с. - (Сучасний університетський підручник).

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=278785&lang=uk-UA

В3

Э456

Элементарный учебник физики. Часть 1. Механика. Теплота. Молекулярная физика / под ред. Ландсберга Г.С. - 1985. - 616 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=259365&lang=uk-UA

Гр. 214 спец. Енергетичний менеджмент

З21

Д183

Данилов, Лев Владимирович

Теория нелинейных электрических цепей / Л. В. Данилов, П. Н. Матханов, Е. С. Филиппов. - Ленинград : Энергоатомиздат. Ленинградское отделение, 1990. - 256 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=87225&lang=uk-UA

А

Д815

Дудник, Іван Миколайович

Основи теорії систем і системний аналіз : курс лекцій / І. М. Дудник ; МОН; Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ-друк, 2009. - 108 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=229567&lang=uk-UA

З21

З484

Зеленков, Олександр Аврамович

Теоретичні основи електротехніки. Математичне та комп’ютерне моделювання процесів в електричних колах : посібник / О. А. Зеленков, О. О. Бунчук ; МОН України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2015. - 180 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=356078&lang=uk-UA

006.91

З981

Зюзько, Аркадій Корнійович

Метрологія та вимірювальна техніка : навчальний посібник / А. К. Зюзько, Ю. В. Петрова, Г. Є. Соколов ; МОН України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2016. - 184 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=368172&lang=uk-UA

З2

К782

Красношапка, Наталія Дмитрівна

Електротехніка та електромеханіка : конспект лекцій / Н. Д. Красношапка, С. В. Єнчев ; МОН України; Національний авіаційний університет. - Київ : Нау-друк, 2010. - 65 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234344&lang=uk-UA

Ж10

К958

Куц, Ю. В.

Вступ до фаху. Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології : конспект лекцій / Ю. В. Куц, М. О. Пустовойтов ; МОН України; Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2010. - 70 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=224596&lang=uk-UA

Ж10

К958

Куц, Юрій Васильович

Вступ до фаху. Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології : конспект лекцій / Ю. В. Куц, М. О. Пустовойтов ; МОН України; Національний авіаційний університет. - Київ : Нау-друк, 2010. - 48 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234315&lang=uk-UA

В3

П196

Пастушенко, Сергій Миколайович

Фізика твердого тіла. Ядерна фізика : навчальний посібник. Модуль 5, 6 / С. М. Пастушенко ; МОН України. - Київ : НАУ-друк, 2009. - 256 с. - (Кредитно-модульна система навчання).

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=213433&lang=uk-UA

У

П312

Петруня, Ю. Є.

Прийняття управлінських рішень : навчальний посібник / Ю. Є. Петруня, В. Б. Говоруха, Б. В. Літовченко ; МОН. - 2-ге вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2011. - 216 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=257678&lang=uk-UA

Ж10

Т191

Тарасова, В. В.

Метрологія, стандартизація і сертифікація : підручник / В. В. Тарасова, А. С. Малиновский, М. Ф. Рибак ; Державний агроєкологічний університет; МОН. - Київ : Центр навчальної літератури, 2006. - 264 с. : іл. 51

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=185502&lang=uk-UA

З965

Т338

Теорія автоматичного керування : підручник / А. Е. Асланян, Ю. К. Зіатдінов, О. В. Барабаш, О. А. Бєльська ; МОН України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2015. - 532 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=355993&lang=uk-UA

В3

Ф503

Бовтрук А.Г., Герасименко Ю.Т., Лахін Б.Ф., Мєняйлов С.М. 
Фізика: навчальний посібник/ Поліщук А.П., ред. – 4-е вид., допов.  – Київ: НАУ-друк, 2010. – Модуль 1: Механіка. – 256 с.– (Модульне навчання). 

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=268850&lang=uk-UA

В3

Ф503

Фізика : навчальний посібник. Модуль 2. Молекулярна фізика й термодинаміка / В. І. Благовістна, А. П. В'яла, С. М. Мєняйлов, А. П. Поліщук ; МОН України ; Поліщук А. П., ред. - 3-є вид., стер. - Київ : НАУ-друк, 2010. - 192 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=250529&lang=uk-UA

В3

Ф503

Поліщук А. П., Чернега П. І., Лахін Б. Ф., Максимов С. Л. 
Фізика. Електрика і магнетизм: навчальний посібник/ МОН України, Національний авіаційний університет.  – Київ: НАУ, 2016. – 340 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=381556&lang=uk-UA

В3

Ф503

Фізика : навчальний посібник. Модуль 6. Вступ до квантової та атомної фізики / А. П. Поліщук, Г. Б. Бордюг, О. В. Грідякіна та ін. ; МОН України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2015. - 240 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=355796&lang=uk-UA

А

Ч755

Чорней, Н. Б.

Теорія систем і системний аналіз : навчальний посібник / Н. Б. Чорней, Р. К. Чорней. - Київ, 2005. - 256 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=190131&lang=uk-UA

В3

Э456

Элементарный учебник физики. Часть 1. Механика. Теплота. Молекулярная физика / под ред. Ландсберга Г.С. - 1985. - 616 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=259365&lang=uk-UA

Гр. 215 спец. Електротехнічні системи електроспоживання

З21

Д183

Данилов, Лев Владимирович

Теория нелинейных электрических цепей / Л. В. Данилов, П. Н. Матханов, Е. С. Филиппов. - Ленинград : Энергоатомиздат. Ленинградское отделение, 1990. - 256 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=87225&lang=uk-UA

З21

З484

Зеленков, Олександр Аврамович

Теоретичні основи електротехніки. Математичне та комп’ютерне моделювання процесів в електричних колах : посібник / О. А. Зеленков, О. О. Бунчук ; МОН України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2015. - 180 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=356078&lang=uk-UA

З2

К782

Красношапка, Наталія Дмитрівна

Електротехніка та електромеханіка : конспект лекцій / Н. Д. Красношапка, С. В. Єнчев ; МОН; Національний авіаційний університет. - Київ : Нау-друк, 2010. - 65 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234344&lang=uk-UA

В3

П196

Пастушенко, Сергій Миколайович

Фізика твердого тіла. Ядерна фізика : навчальний посібник. Модуль 5, 6 / С. М. Пастушенко ; МОН України. - Київ : НАУ-друк, 2009. - 256 с. - (Кредитно-модульна система навчання).

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=213433&lang=uk-UA

З1

С177

Самохвалов, В. С.

Вторинні енергетичні ресурси та енергозбереження : навчальний посібник / В. С. Самохвалов. - Київ : б.в., 2008. - 224 c.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233850&lang=uk-UA

В3

Ф503

Бовтрук А.Г., Герасименко Ю.Т., Лахін Б.Ф., Мєняйлов С.М. 
Фізика: навчальний посібник/ Поліщук А.П., ред. – 4-е вид., допов.  – Київ: НАУ-друк, 2010. – Модуль 1: Механіка. – 256 с.– (Модульне навчання). 

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=268850&lang=uk-UA

В3

Ф503

Фізика : навчальний посібник. Модуль 2. Молекулярна фізика й термодинаміка / В. І. Благовістна, А. П. В'яла, С. М. Мєняйлов, А. П. Поліщук ; МОН України ; Поліщук А. П., ред. - 3-є вид., стер. - Київ : НАУ-друк, 2010. - 192 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=250529&lang=uk-UA

В3

Ф503

Поліщук А. П., Чернега П. І., Лахін Б. Ф., Максимов С. Л. 
Фізика. Електрика і магнетизм: навчальний посібник/ МОН України, Національний авіаційний університет.  – Київ: НАУ, 2016. – 340 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=381556&lang=uk-UA

В3

Ф503

Фізика : навчальний посібник. Модуль 6. Вступ до квантової та атомної фізики / А. П. Поліщук, Г. Б. Бордюг, О. В. Грідякіна та ін. ; МОН України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2015. - 240 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=355796&lang=uk-UA

З2

Э455

Электротехника и электроника : в 3 кн. Кн. 3 / П. Г. Гаев, В. Г. Герасимов, О. М. Князьков и др. ; Герасимов В. Г., ред. - Москва : Энергоатомиздат, 1998. - 395 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=202546&lang=uk-UA

В3

Э456

Элементарный учебник физики. Часть 1. Механика. Теплота. Молекулярная физика / под ред. Ландсберга Г.С. - 1985. - 616 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=259365&lang=uk-UA

Гр. 216 спец. Автоматика та автоматизація на транспорті

З973

L29

Lapthorn, Barry

Простой пример генетического алгоритма на языке C# / B. Lapthorn. - Б. м. : б. и., 2003.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=197365&lang=uk-UA

В1

Б252

Барковський, В. В.

Теорія ймовірностей та математична статистика : навчальний посібник / В. В. Барковський, Н. В. Барковська, O. K. Лопатін. - 5-те вид.-Київ: Центр учбової літератури, 2010.- 424 c.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234575&lang=uk-UA

З973

В526

Вирт, Н.

Алгоритмы + структуры данных = программы / Н. Вирт. - 1977. - 410 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=197365&lang=uk-UA

В1

В558

Вища математика : навчальний посібник: у 4 ч. Ч. 3 / В. П. Денисюк, В. К. Репета, К. А. Гаєва, Н. О. Клешня ; МОН України. - 3-є вид., стер. - Київ : НАУ-друк, 2009. - 444 с. - (Модульна технологія навчання).

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=218420&lang=uk-UA

В1

В558

Вища математика : навчальний посібник : у 4 ч. Ч. 4. Теорія ймовірностей і математична статистика / В. П. Денисюк, В. М. Бобков, Т. А. Погребецька, В. К. Репета ; МОН України. - 2-е вид., стер. - Київ : НАУ-друк, 2009. - 256 с. - (Модульна технологія навчання).

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=218422&lang=uk-UA

З973

Г157

Галисеев, Г. В.

Программирование в среде Delphi 8 for .NET. Самоучитель / Г. В. Галисеев. - Москва : Издательский дом "Вильямс", 2004. - /BooksForNAU/2004/Программирование в среде Delphi 8 for NET. Самоучитель.pdf. - Электронная мультимедийная библиотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=193810&lang=uk-UA

А

Д815

Дудник, Іван Миколайович

Основи теорії систем і системний аналіз : курс лекцій / І. М. Дудник ; МОН; Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ-друк, 2009. - 108 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=229567&lang=uk-UA

В1

Є41

Єжов, Станіслав Миколайович

Теорія ймовірностей та математична статистика у вправах і задачах : навчальний посібник / С. М. Єжов, Л. В. Шмельова ; МОН України, . - Київ : НАУ, 2013. - 220 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=387144&lang=uk-UA

006.91

З981

Зюзько, Аркадій Корнійович

Метрологія та вимірювальна техніка : навчальний посібник / А. К. Зюзько, Ю. В. Петрова, Г. Є. Соколов ; МОН України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2016. - 184 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=368172&lang=uk-UA

З973

К563

Ковалюк, Тетяна Володимирівна

Основи програмування : підручник для студентів вищих навчальних закладів / Т. В. Ковалюк ; за заг. ред. М.З. Згуровського. - Київ : Видавнича група BHV, 2005. - 384 с. : іл. - (Інформатика).  - ISBN 966-552-138-1.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=197365&lang=uk-UA

Ж10

К958

Куц, Ю. В.

Вступ до фаху. Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології : конспект лекцій / Ю. В. Куц, М. О. Пустовойтов ; МОН України; Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2010. - 70 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=224596&lang=uk-UA

Ж10

К958

Куц, Юрій Васильович

Вступ до фаху. Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології : конспект лекцій / Ю. В. Куц, М. О. Пустовойтов ; МОН України; Національний авіаційний університет. - Київ : Нау-друк, 2010. - 48 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234315&lang=uk-UA

В1

М69

Михайленко, Василь Васильович

Теорія ймовірностей і математична статистика : підручник / В. В. Михайленко, І. О. Ластівка ; МОН МС України, . - Київ : НАУ, 2013. - 564 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=318492&lang=uk-UA

В3

П196

Пастушенко, Сергій Миколайович

Фізика твердого тіла. Ядерна фізика : навчальний посібник. Модуль 5, 6 / С. М. Пастушенко ; МОН України. - Київ : НАУ-друк, 2009. - 256 с. - (Кредитно-модульна система навчання).

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=213433&lang=uk-UA

У

П312

Петруня, Ю. Є.

Прийняття управлінських рішень : навчальний посібник / Ю. Є. Петруня, В. Б. Говоруха, Б. В. Літовченко ; МОН. - 2-ге вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2011. - 216 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=257678&lang=uk-UA

004

С382

Синєглазов, В. М.

Комп'ютерні технології та програмування : навчальний посібник / В. М. Синєглазов, О. С. Юрченко ; МОН України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2017. - 320 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=478955&lang=uk-UA

В1

Т338

Теория вероятностей в примерах и задачах : учебное пособие / В. А. Колемаев, В. Н. Калинина, В. И. Соловьёв и др. - Москва, 2001.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=192366&lang=uk-UA

Ж10

Т191

Тарасова, В. В.

Метрологія, стандартизація і сертифікація : підручник / В. В. Тарасова, А. С. Малиновский, М. Ф. Рибак ; Державний агроєкологічний університет; МОН. - Київ : Центр навчальної літератури, 2006. - 264 с. : іл. 51.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=185502&lang=uk-UA

З973

У643

Уоррен, . Генри

Алгоритмические трюки для программистов : пер. с англ. / Г. Уоррен, С. - изд. испр. - Москва : Изд. дом "Вильяме", 2004. - 208 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=197365&lang=uk-UA

В3

Ф503

Фізика : навчальний посібник. Модуль 6. Вступ до квантової та атомної фізики / А. П. Поліщук, Г. Б. Бордюг, О. В. Грідякіна та ін. ; МОН України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2015. - 240 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=355796&lang=uk-UA

А

Ч755

Чорней, Н. Б.

Теорія систем і системний аналіз : навчальний посібник / Н. Б. Чорней, Р. К. Чорней. - Київ, 2005. - 256 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=190131&lang=uk-UA

Гр. 217 спец. Automatic and Automation in Transport

Н2

В24

Barabash, M. S.

Computer technologies in building : study guide / M. S. Barabash ; National Aviation Univetsity. - Kyiv, 2008. - 172 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=201120&lang=uk-UA

З973

L66

Liberty, Jesse

Programming C# / J. Liberty. - 2001. - /booksfornau/2001/O'Relly_Jesse Liberty_Programming C# 2001.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=235048&lang=uk-UA

В1

H65

Higher Mathematics. Part 3 / V. P. Denisiuk, L. I. Grishina, O. V. Karupu et al. - Kyiv, 2009.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=228341&lang=uk-UA

В1

H65

Higher Mathematics : manual. Part 4. Theory of probability and elements of mathematical statistics / V. P. Denisiuk, V. M. Bobkov, L. A. Grishina, V. G. Demydko ; MES YS Ukraine, National aviation university. - Kyiv : NAU, 2013. - 248 p.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=339443&lang=uk-UA

З973

H88

Hubbard, John R.

Theory and problems of programming with C++ / J. R. Hubbard. - 1996. - /BooksForNAU/1996/Theory and Problems of Programming with C++.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=202092&lang=uk-UA

В3

Р56

Physics for engineering specialities. Mod.3 / V. V. Kulish, N. L. Kozlova, H. Y. Kuznetsova, G. E. Marinchenko. - Kyiv : НАУ-друк, 2010. - 160 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=228357&lang=uk-UA

А

Y94

Yun, G.

Basics of systems theory and management : lecture synopsis / G. Yun, K. Marintseva ; MES YS Ukraine, National Aviation University. - Kyiv : NAU, 2012. - 84 p.

Тех.експлуат.автомат.систем і комплексів

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=283266&lang=uk-UA

Факультет економіки та бізнес-адміністрування

Гр. 210 спец. Економічна кібернетика

У

Б259

Барроу, Колін

Бізнес-план : практичний посібник: пер. з 4-го англ. вид. / К. Барроу, П. Барроу, Р. Браун. - Київ : Знання, 2005. - 435 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=116950&lang=uk-UA

 

004.42

Б827

Борковська, Любов Олексіівна

Обчислювальна техніка та програмування : навчальний посібник / Л. О. Борковська, О. В. Кочеткова, О. В. Борковський ; МОН України, НАУ. - Київ : НАУ, 2016. - 268 с

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=368101&lang=uk-UA

У

Д643

Должанський, І. З.

Бізнес-план: технологія розробки : навчальний посібник / І. З. Должанський, Т. О. Загорна. - 2-ге вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2009. - 384 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233211&lang=uk-UA

У

К825

Крисак, Яків Васильович

Фінансова математика. Фінансові інструменти : навчальний посібник / Я. В. Крисак, І. О. Ластівка ; МОН; Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ-друк, 2010. - 100 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=245107&lang=uk-UA

У

К825

Крисак, Яків Васильович

Фінансова математика. Фінансові потоки : навчальний посібник / Я. В. Крисак, І. О. Ластівка ; МОН; Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ-друк, 2009. - 88 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=213719&lang=uk-UA

У

М156

Македон, В. В.

Бізнес-планування : навчальний посібник / В. В. Македон. - Київ, 2009.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233210&lang=uk-UA

Ю

П444

Подольська, Єлізавета Ананіївна

Філософія :підручник / Є. А. Подольська. -Київ : Центр навчальної літератури, 2006. - 704 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=169298&lang=uk-UA

Ю

Ф561

Філософія : підручник / Л. Г. Дротянко, О. А. Матюхіна, В. І. Онопрієнко, І. В. Богдановський ; МОН МС України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2012. - 348 с. - (Сучасний університетський підручник).

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=278785&lang=uk-UA

Гр. 211 спец.  Міжнародна економіка

Ш143.21

G54

Globalization and Financial Activity : навчальний посібник / O. M. Akmaldinova, T. V. Anpilogova, G. B. Panasenko, S. I. Tkachenko. - Київ : НАУ-друк, 2008. - 88 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233140&lang=uk-UA

У

Д214

Дахно, Іван Іванович

Міжнародна економіка : навчальний посібник / І. І. Дахно ; Міжнародна академія управління персоналом. - 2-ге вид., випр. і доп. - Київ : МАУП, 2006. - 248 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=167577&lang=uk-UA

У

М581

Міжнародна економіка : підручник для студентів вищих навчальних закладів / В. М. Тарасевич, О. О. Завгородня, В. К. Лебедєва, Н. Ф. Єфремова ; Національна металургійна академія України; за ред. В. М. Тарасевича. - Київ : Центр навчальної літератури, 2006. - 224 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=169789&lang=uk-UA

У

М581

Міжнародні організації. Кредитно-модульний курс : навчальний посібник / Ю. Г. Козак, В. В. Ковалевський, С. Н. Лебедєва, А. А. Наумчик ; МОН України. - 3-є вид. перероб. та доп. - Київ : Центр учбової літератури, 2011. - 344 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233004&lang=uk-UA

Х

М581

Міжнародні організації : навчальний посібник / В. В. Ковалевський, Ю. Г. Козак, Н. С. Логвінова, З. Кутайні. - 2-е вид. перероб. та доп. - Київ : Центр учбової літератури, 2007. - 440 c.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234160&lang=uk-UA

У

М749

Мокій, Анатолій Іванович

Міжнародні організації : навчальний посібник / А. І. Мокій, Т. П. Яхно, І. Г. Бабець ; МОН; Львівська комерційна академія. - Київ : Центр учбової літератури, 2011. - 280 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233001&lang=uk-UA

Ю

П444

Подольська, Єлізавета Ананіївна  Філософія : підручник / Є. А. Подольська. - Київ : Центр навчальної літератури, 2006. - 704 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=169298&lang=uk-UA

У

Р865

Румянцев, А. П.

Міжнародна економіка : практикум / А. П. Румянцев, Ю. О. Коваленко. - Киев : Центр учбової літератури, 2007. - 296 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233199&lang=uk-UA

Ю

Ф561

Філософія : підручник / Л. Г. Дротянко, О. А. Матюхіна, В. І. Онопрієнко, І. В. Богдановський ; МОН МС України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2012. - 348 с. - (Сучасний університетський підручник).

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=278785&lang=uk-UA

Гр. 212 спец. Економіка підприємства

У

Г701

Городецька, Л. О.

Економіка праці і соціально-трудові відносини : навчальний посібник / Л. О. Городецька ; МОН; Національний авіаційний університет. - Київ, 2009. - 400 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=214380&lang=uk-UA

У

Д533

Дмитренко, Емма Дмитрівна

Економіка і організація виробництва : курс лекцій / Е. Д. Дмитренко, Л. О. Городецька, В. А. Паламарчук ; МОН, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ-друк, 2009. - 80 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=214111&lang=uk-UA

У

Е457

Економіка і організація виробництва : навчальний посібник / Л. О. Городецька, Е. Д. Дмитренко, В. А. Паламарчук, О. І. Туз ; МОН України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2015. - 356 c.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=356065&lang=uk-UA

331

Е457

Економіка праці та соціально-трудові відносини. Збірник завдань і вправ : навчальний посібник / Н. Д. Дарченко, В. С. Рижиков, О. Л. Єськов, О. М. Мікрюков. - Київ : Центр учбової літератури, 2007. - 252 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233355&lang=uk-UA

У

І234

Іванюта, Тетяна Миколаївна

Економічна безпека підприємства : навчальний посібник / Т. М. Іванюта, А. О. Заїчковський ; МОН. - Київ : Центр учбової літератури, 2009. - 255 с. : табл.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=206554&lang=uk-UA

Ю

П444

Подольська, Єлізавета Ананіївна

Філософія:підручник / Є. А. Подольська. - Київ : Центр навчальної літератури, 2006. - 704 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=169298&lang=uk-UA

 

Ю

Ф561

Філософія : підручник / Л. Г. Дротянко, О. А. Матюхіна, В. І. Онопрієнко, І. В. Богдановський ; МОН МС України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2012. - 348 с. - (Сучасний університетський підручник).

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=278785&lang=uk-UA

Гр. 213 спец. Маркетинг

Ж6

Б647

Бірта, Г. О.

Товарознавство м’яса : навчальний посібник / Г. О. Бірта, Ю. Г. Бургу. - Київ : Центр учбової літератури, 2011

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=257674&lang=uk-UA

659.1

Б877

Бренд-менеджмент : практикум для студентів спеціальності 075 "Маркетинг" / МОН України, Національний авіаційний університет ; Петропавловська С. Є., уклад. - Київ : НАУ, 2018. - 44 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=484527&lang=uk-UA

Ж6

З893

Зрезарцев, М. П.

Товарознавство непродовольчих товарів : навчальний посібник / М. П. Зрезарцев, В. М. Зрезарцев, В. П. Параніч. - Київ : Центр учбової літератури, 2009. - 328 c.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234586&lang=uk-UA

Ж6

З893

Зрезарцев, М. П.

Товарознавство сировини та матеріалів : навчальний посібник / М. П. Зрезарцев, В. М. Зрезарцев, В. П. Параніч ; МОН України. - Київ : Центр учбової літератури, 2008. - 404 c.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234581&lang=uk-UA

У

М266

Маркетингові дослідження : конспект лекцій / МОН України, Національний авіаційний університет ; Загорулько В. М., Коваленко О. В., Скиданенко Н. В., уклад. - Київ : НАУ, 2015. - 76 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=356079&lang=uk-UA

Ж6

О75

Оснач, О. Ф.

Товарознавство. Промислове обладнання, прилади, інструменти : навчальний посібник / О. Ф. Оснач. - Київ : Центр учбової літератури, 2007. - 304 c.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234587&lang=uk-UA

У

П186

Парсяк, В. Н.

Ринок цінних паперів. Маркетингові дослідження / В. Н. Парсяк, В. В. Зельдіс. - Київ : Центр учбової літератури, 2007. - 223 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=192668&lang=uk-UA

Ю

П444

Подольська, Єлізавета Ананіївна

Філософія : підручник / Є. А. Подольська. - Київ: Центр навчальної літератури, 2006. - 704 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=169298&lang=uk-UA

Ж6

С404

Сирохман, І. В.

Товарознавство цукру, меду, кондитерських виробів : підручник / І. В. Сирохман, Т. М. Лозова ; МОН України. - 2-е вид., перероб. і доп. - Київ : Центр учбової літератури, 2008. - 616 c.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234580&lang=uk-UA

Ж8

С404

Сирохман, І. В.

Товарознавство харчових продуктів функціонального призначення : навчальний посібник / І. В. Сирохман, В. М. Завгородня ; МОН України. - Київ : Центр учбової літератури, 2009. - 544 c.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234582&lang=uk-UA

Ж6

С405

Сирохман, І. В.

Товарознавство пакувальних матеріалів і тари : підручник / І. В. Сирохман, В. М. Завгородня. - 2-ге вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2009. - 616 c.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234583&lang=uk-UA

33

С501

Смерічевський, Сергій Францович

Бренд-менеджмент : навчальний посібник / С. Ф. Смерічевський, С. Є. Петропавловська, О. А. Радченко ; МОН України, НАУ. - Київ : НАУ, 2019. - 156 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=486826&lang=uk-UA

Ю

Ф561

Філософія : підручник / Л. Г. Дротянко, О. А. Матюхіна, В. І. Онопрієнко, І. В. Богдановський ; МОН МС України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2012. - 348 с. - (Сучасний університетський підручник).

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=278785&lang=uk-UA

Ю9

Ф951

Фурманов, И. А.

Психологические основы поведения : курс лекций / И. А. Фурманов. – 2002

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=185430&lang=uk-UA

Гр. 214 спец. Фінанси і кредит

А

А892

Аршинова, Олена Іванівна

Системний аналіз : навчальний посібник / О. І. Аршинова, А. В. Шевченко ; Національний авіаційний університет; МОН. - Київ, 2007. - 128 c.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=187099&lang=uk-UA

У

В29

Венгер, Віталій Васильович

Фінанси : навчальний посібник / В. В. Венгер ; МОН. - Київ : Центр учбової літератури, 2009. - 429 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=213549&lang=uk-UA

У

Є30

Єгоричева, С. Б.

Банківські інновації : навчальний посібник / С. Б. Єгоричева. - Київ : Центр учбової літ-ри, 2010. - 208 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=232976&lang=uk-UA

У

К715

Косова, Т. Д.

Аналіз банківської діяльності : навчальний посібник / Т. Д. Косова. - Київ : Центр учбової літератури, 2008.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=232946&lang=uk-UA

У

М333

Матвєєв, В'ячеслав Васильович

Бюджетна система : конспект лекцій / В. В. Матвєєв, В. М. Парій, О. А. Рожок ; МОН України; Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ-друк, 2011. - 64 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=245108&lang=uk-UA

У

О751

Основи банківської справи : навчальний посібник / І. Ф. Прокопенко, В. І. Ганін, В. В. Соляр, С. І. Маслов ; МОН; Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди. - Київ : Центр навчальної літератури, 2005. - 410 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=164761&lang=uk-UA

Ю

П444

Подольська, Єлізавета Ананіївна

Філософія : підручник / Є. А. Подольська. - Київ : Центр навчальної літератури, 2006. - 704 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=169298&lang=uk-UA

У

Р691

Романенко, Олена Романівна

Фінанси : підручник / О. Р. Романенко ; МОН. - 4-е вид., стер. - Київ : Центр учбової літератури, 2009. - 312 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=213542&lang=uk-UA

Ю

Ф561

Філософія : підручник / Л. Г. Дротянко, О. А. Матюхіна, В. І. Онопрієнко, І. В. Богдановський ; МОН МС України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2012. - 348 с. - (Сучасний університетський підручник).

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=278785&lang=uk-UA

Гр. 215 спец. Облік і аудит

У

В676

Волкова, І. А.

Бухгалтерський облік у банках : навчальний посібник / І. А. Волкова, О. Ю. Калініна. - 2-е вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2011. - 520 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233216&lang=uk-UA

У

В676

Волкова, І. А.

Фінансовий облік -1 : навчальний посібник / І. А. Волкова. - Київ : Центр учбової літератури, 2008. - 228 c.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233876&lang=uk-UA

У

В676

Волкова, Ірина Анатоліївна

Фінансовий облік - 2 : навчальний посібник / І. А. Волкова ; МОН. - Київ : Центр учбової літератури, 2009. - 223 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=209741&lang=uk-UA

У

К555

Коблянська, Олена Іванівна

Фінансовий облік : навчальний посібник / О. І. Коблянська. - Київ : Знання, 2004. - 474 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=105164&lang=uk-UA

С

М216

Мальчик М. В., Галашко С. І., Пелех А. І.

Фінансова статистика: навчальний посібник/ МОН МС України.  – Київ: Центр учбової літератури, 2011. – 184 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=258594&lang=uk-UA

Ю

П444

Подольська, Єлізавета Ананіївна

Філософія : підручник / Є. А. Подольська. - Київ : Центр навчальної літератури, 2006. - 704 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=169298&lang=uk-UA

С

О625

Опря А. Т.

Статистика (модульний варіант з програмованою формою контролю знань): навчальний посібник/ МОН.  – Київ: Центр навчальної літератури, 2012. – 448 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=257653&lang=uk-UA

У

С778

Стасишен, М. С.

Облік у банках : навч.-метод. посібник / М. С. Стасишен, В. Г. Жила. - Київ : Каравела, 2009. - 228 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=259993&lang=uk-UA

С

С78

Статистика: методичні рекомендації до практичних занять та виконання курсової роботи для студентів напрямів 6.030502 "Економічна кібернетика", 6.030503 "Міжнародна економіка", 6.030504 "Економіка підприємства", 6.030507 "Маркетинг", 6.030508 "Фінанси і кредит"/ МОН МС України, Національний авіаційний університет ; Захожай К.В., Богушко О.М., Васильчук Д.С., уклад.  – Київ: НАУ, 2011. – 52 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=339393&lang=uk-UA

С

С78

Кушнір Н. Б., Кузнєцова Т. В., Красовська Ю. В., Загоровська І. З., Петрук І. Р.

Статистика: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни/ МОН.  – Київ: Центр учбової літератури, 2009. – 203 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=214086&lang=uk-UA

У

Т12

Табачук, Г. П.

Фінансовий облік у банках : навчальний посібник / Г. П. Табачук, О. М. Сарахман, Т. М. Бречко ; МОН. - Київ : Центр учбової літератури, 2010. - 424 c.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233896&lang=uk-UA

Ю

Ф561

Філософія : підручник / Л. Г. Дротянко, О. А. Матюхіна, В. І. Онопрієнко, І. В. Богдановський ; МОН МС України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2012. - 348 с. - (Сучасний університетський підручник).

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=278785&lang=uk-UA

У

Ф591

Фінансовий облік : навчальний посібник / Орлова В.К., ред. - 2-ге вид. перероб. та доп. - Київ : Центр учбової літератури, 2010. - 510 c.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233869&lang=uk-UA

Ю9

Х69

Ходаківський, Євгеній Іванович

Психологія управління : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Є. І. Ходаківський, Ю. В. Богоявленська, Т. П. Грабар ; МОН України; Ходаківський Євгеній Іванович, ред. - Київ : Центр учбової літератури, 2008. - 608 с. : іл.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=184600&lang=uk-UA

Гр. 217 спец. Підприємництво та бізнес-технології

У

Е457

Економіка та організація діяльності об'єднань підприємств : підручник / В. І. Щелкунов, О. П. Овсак, О. М. Кириленко, З. В. Філатова ; МОН МС України , Національний авіаційний університет. - Київ, 2012. - 336 c.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=318201&lang=uk-UA

У

І234

Іванюта, Світлана Миколаївна

Антикризове управління : навчальний посібник / С. М. Іванюта ; МОН України. - Київ : Центр учбової літератури, 2007. - 288 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=209747&lang=uk-UA

У

І234

Іванюта, Тетяна Миколаївна

Економічна безпека підприємства : навчальний посібник / Т. М. Іванюта, А. О. Заїчковський ; МОН. - Київ : Центр учбової літератури, 2009. - 255 с. : табл.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=206554&lang=uk-UA

У

С429

Скібіцький, Олександр Миколайович

Антикризовий менеджмент : навчальний посібник / О. М. Скібіцький ; МОН України; Національний авіаційний університет. - Київ : Центр учбової літератури, 2009. - 568 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=209750&lang=uk-UA

У

Т35

Терещенко, Олег Олександрович

Антикризове фінансове управління на підприємстві : монографія / О. О. Терещенко. - Київ : КНЕУ, 2004. - 269 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=97860&lang=uk-UA

Ю

П444

Подольська, Єлізавета Ананіївна

Філософія : підручник / Є. А. Подольська. - Київ : Центр навчальної літератури, 2006.-704 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=169298&lang=uk-UA

Ю

Ф561

Філософія : підручник / Л. Г. Дротянко, О. А. Матюхіна, В. І. Онопрієнко, І. В. Богдановський ; МОН МС України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2012. - 348 с. - (Сучасний університетський підручник).

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=278785&lang=uk-UA

Гр. 218 спец. Митна та біржова справа

Х

Д792

Дубініна, А. А.

Митна справа : підручник / А. А. Дубініна, С. В. Сорокіна, О. І. Зельніченко. - Київ : Центр учбової літератури, 2010.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=232991&lang=uk-UA

У

З781

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: кредитно-модульний курс : навчальний посібник / Ю. Г. Козак, Н. С. Логвінова, К. І. Ржепішевський та ін. ; МОН; Козак Ю.Г., ред. - 3-є, перероб. та доп. - Київ : Центр учбової літератури, 2010. - 288 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234778&lang=uk-UA

У

З781

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства : навчальний посібник / О. В. Шкурупій, В. В. Гончаренко, І. А. Артеменко, А. А. Пожар. - Київ : Центр учбової літератури, 2012. - 248 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=257654&lang=uk-UA

У

М156

Македон В. В.

Бізнес-планування: навчальний посібник.  – Київ, 2009.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233210&lang=uk-UA

У

П128

Пазуха, М. Д.

Зовнішньоекономічна діяльність (загальні положення) : навчальний посібник / М. Д. Пазуха ; МОН України. - Київ : Центр учбової літератури, 2008. - 230 c.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234801&lang=uk-UA

Ю

П444

Подольська, Єлізавета Ананіївна

Філософія:підручник / Є. А. Подольська. - Київ : Центр навчальної літератури, 2006. - 704 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=169298&lang=uk-UA

У

С594

Соколова Олена Євгенівна, Сулима Людмила Олексіївна

Проектний аналіз: курс лекцій/ МОН МС України, Національний авіаційний університет – 2-е вид., стер.  – Київ: НАУ, 2012. – 88 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=273765&lang=uk-UA

Ю

Ф561

Філософія : підручник / Л. Г. Дротянко, О. А. Матюхіна, В. І. Онопрієнко, І. В. Богдановський ; МОН МС України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2012. - 348 с. - (Сучасний університетський підручник).

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=278785&lang=uk-UA

Гр. 219 спец. Електроний маркетинг

У

М156

Македон В. В.

Бізнес-планування: навчальний посібник.  – Київ, 2009.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233210&lang=uk-UA

У

М266

Маркетингові дослідження : конспект лекцій / МОН України, Національний авіаційний університет ; Загорулько В. М., Коваленко О. В., Скиданенко Н. В., уклад. - Київ : НАУ, 2015. - 76 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=356079&lang=uk-UA

У

П186

Парсяк, В. Н.

Ринок цінних паперів. Маркетингові дослідження / В. Н. Парсяк, В. В. Зельдіс. - Київ : Центр учбової літератури, 2007. - 223 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=192668&lang=uk-UA

Ю

П444

Подольська, Єлізавета Ананіївна

Філософія : підручник / Є. А. Подольська. - Київ : Центр навчальної літератури, 2006. - 704 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=169298&lang=uk-UA

Ю

П691

Практикум з філософії : навчальний посібник / Л. Г. Дротянко, О. А. Матюхіна, В. Г. Вдовиченко, І. В. Богдановський. - Київ : НАУ, 2006. - 232 с. - (Кредитно-модульна система навчання).

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=455444&lang=uk-UA

У

С594

Соколова Олена Євгенівна, Сулима Людмила Олексіївна

Проектний аналіз: курс лекцій/ МОН МС України, Національний авіаційний університет – 2-е вид., стер.  – Київ: НАУ, 2012. – 88 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=273765&lang=uk-UA

Ю

Ф561

Філософія : підручник / Л. Г. Дротянко, О. А. Матюхіна, В. І. Онопрієнко, І. В. Богдановський ; МОН МС України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2012. - 348 с. - (Сучасний університетський підручник).

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=278785&lang=uk-UA

Гр. 221 спец. International Economics

Ш143.21

G54

Globalization and Financial Activity : навчальний посібник / O. M. Akmaldinova, T. V. Anpilogova, G. B. Panasenko, S. I. Tkachenko. - Київ : НАУ-друк, 2008. - 88 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233140&lang=uk-UA

У

G70

Govsyeyeva, A. I.

Bases of management and marketing : manual / A. I. Govsyeyeva ; MES; National Aviation University. - Kyiv : Nau-druk, 2010. - 131 p.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=232800&lang=uk-UA

Ю

Р57

Philosophy. Logic. Religion studies. Ethics aesthetics : textbook / L. V. Kadnikova, M. A. Abysova, S. M. Ischuk, A. J. Morozov ; MES YS Ukraine, National aviation university. - Kyiv : NAU, 2012. - 580 p.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=280143&lang=uk-UA

Гр. 223 спец. Marketing

Ш143.21

G54

Globalization and Financial Activity : навчальний посібник / O. M. Akmaldinova, T. V. Anpilogova, G. B. Panasenko, S. I. Tkachenko. - Київ : НАУ-друк, 2008. - 88 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233140&lang=uk-UA

У

G70

Govsyeyeva, A. I.

Bases of management and marketing : manual / A. I. Govsyeyeva ; MES; National Aviation University. - Kyiv : Nau-druk, 2010. - 131 p.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=232800&lang=uk-UA

Ю

Р57

Philosophy. Logic. Religion studies. Ethics aesthetics : textbook / L. V. Kadnikova, M. A. Abysova, S. M. Ischuk, A. J. Morozov ; MES YS Ukraine, National aviation university. - Kyiv : NAU, 2012. - 580 p.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=280143&lang=uk-UA

 

Факультет екологічної безпеки, інженерії та технологій

Гр. 201 спец. Екологія та охорона навколишнього середовища

Д

Г36

Геологія та геоморфологія : лабораторний практикум для студентів спеціальностей 6.070800 "Екологія та охорона навколишнього середовища", 6.070900 "Землевпорядкування та кадастр", 6.070900 "Геоінформаційні системи і технології" / Ковальчук М.С., Юдіна Н.Є., уклад.; НАУ; МОН. - Київ, 2008. - 68 с. : іл.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=187162&lang=uk-UA

Е

З14

Загальна екологія : навчальний посібник / Г. М. Франчук, С. М. Маджд, М. М. Радомська, Є. О. Бовсуновський ; МОН України, - Київ : НАУ, 2015. - 232 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=355616&lang=uk-UA

55

К563

Ковальчук, Мирон Степанович

Геологія і геоморфологія (геологічні процеси) : навчальний посібник / М. С. Ковальчук ; МОН України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2018. - 148 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=486113&lang=uk-UA

У

М152

Макарова, Ніна Сергіївна

Економіка природокористування : навчальний посібник / Н. С. Макарова, Л. Д. Гармідер, Л. В. Михальчук ; МОН. - Київ : Центр учбової літератури, 2007. - 322 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=201163&lang=uk-UA

Е

М99

Мягченко, О. П. Основи екології : підручник / О. П. Мягченко ; МОН. - Київ : Центр учбової літератури, 2010. - 312 c.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234238&lang=uk-UA

Ю

П444

Подольська, Єлізавета Ананіївна  Філософія : підручник / Є. А. Подольська. - Київ : Центр навчальної літератури, 2006. - 704 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=169298&lang=uk-UA

О5

Ф846

Франчук, Григорій Михайлович

Охорона навколишнього середовища в авіації та ракетно-космічній діяльності : посібник / Г. М. Франчук, О. Ю. Драч, С. М. Маджд ; МОН України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2008. - 88 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=469618&lang=uk-UA

Ю

Ф561

Філософія : підручник / Л. Г. Дротянко, О. А. Матюхіна, В. І. Онопрієнко, І. В. Богдановський ; МОН МС України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2012. - 348 с. - (Сучасний університетський підручник).

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=278785&lang=uk-UA

Е

Ю831

Юрченко, Л. І.

Екологія : навчальний посібник / Л. І. Юрченко. - Київ : Професіонал, 2009. - 304 c.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233340&lang=uk-UA

Гр. 202 спец. Ecology and Enviromental Protection

349.6

Е58

Environmental law : guide to practical classes for students of major 6.040106 "Ecology, environmental protection and natural resource management " / Ministry of education and science of Ukraine, National aviation university ; Khomyachenko Y. K., comp. - Kyiv : NAU, 2017. - 36 p.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=484307&lang=uk-UA

Ю

Р57

Philosophy. Logic. Religion studies. Ethics aesthetics : textbook / L. V. Kadnikova, M. A. Abysova, S. M. Ischuk, A. J. Morozov ; MES YS Ukraine, National aviation university. - Kyiv : NAU, 2012. - 580 p.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=280143&lang=uk-UA

Гр. 203 спец.Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів

1

М34

Математичне моделювання та оптимізація об’єктів хімічної технології : лабораторний практикум для студентів напряму підготовки 6.051301 "Хімічна технологія" / МОН України, Національний авіаційний університет ; Чумак В. Л., Нешта Т. В., уклад. - Киев : НАУ, 2015. - 60 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=356073&lang=uk-UA

З28

М545

Методичні вказівки до виконання самостійної розрахунково-графічної роботи за курсом "Вторинні енергоресурси та енергосбереження" / Туяхов А.І., Палкіна С.В., сост. - Донецк : ДонНТУ, 2006. - 19 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=175438&lang=uk-UA

Г2

О644

Органічна хімія : навчальний посібник / Ю. В. Білокопитов, Т. А. Гаєвська, О. А. Спаська, С. В. Іванов ; МОН України, молоді та спорту; Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ-друк, 2011. - 343 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=245396&lang=uk-UA

В1

П12

Павленко, Петро Миколайович

Основи математичного моделювання систем і процесів : навчальний посібник / П. М. Павленко ; МОН України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2015. - 248 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=355652&lang=uk-UA

Г6

П421

Поверхневі явища та дисперсні системи : лабораторний практикум для студентів напряму 051301 "Хімічна технологія" / МОН України , Національний авіаційний університет; Іванов С.В., Максимюк М.Р., Чумак В.Л., уклад. - Київ : НАУ-друк, 2009. - 64 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=318777&lang=uk-UA

Ю

П444

Подольська, Єлізавета Ананіївна

Філософія:підручник / Є. А. Подольська. - Київ : Центр навчальної літератури, 2006. - 704 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=169298&lang=uk-UA

Г5

Ф505

Фізична та колоїдна хімія : навчальний посібник / А. I. Костржицький, О. Ю. Калінков, В. М. Тіщенко, О. М. Берегова ; МОН України. - Київ : Центр учбової літератури, 2008. - 496 c.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233930&lang=uk-UA

Ю

Ф561

Філософія : підручник / Л. Г. Дротянко, О. А. Матюхіна, В. І. Онопрієнко, І. В. Богдановський ; МОН МС України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2012. - 348 с. - (Сучасний університетський підручник).

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=278785&lang=uk-UA

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=278785&lang=uk-UA

Б

Ч755

Чорна, Оксана Арнольдівна

Теоретичні основи моделювання в екології : практикум для студентів спеціальності 6.070800 "Екологія та охорона навколишнього середовища" / О. А. Чорна, В. А. Гроза, А. Г. Бевза ; МОН, Національний авіаційний університет. - Київ : Нау-друк, 2010. - 64 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234324&lang=uk-UA

544.77

Ч90

Чумак, В. Л.

Колоїдна хімія : підручник / В. Л. Чумак, С. В. Іванов, М. Р. Максимюк ; МОН України, Національний авіаційний університет. - 2-е вид., стер. - Київ : НАУ, 2017. - 456 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=483795&lang=uk-UA

Г4

Я456

Якісний та кількісний аналіз : лабораторний практикум для студентів напряму 051301 "Хімічна технологія" / МОН України; Національний авіаційний університет; Іванов С.В., Войтко І.І., Спаська О.А., уклад. - Київ : НАУ-друк, 2010. - 96 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=245131&lang=uk-UA

Гр. 204 спец. Хімічні технології альтернативних енергоресурсів

В1

Б30

Бахвалов, Н. С.

Численные методы / Н. С. Бахвалов, Н. П. Жидков, Г. М. Кобельков. - 2009.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=191869&lang=uk-UA

 

Ж11

Г613

Головчук, А. Ф.

Інженерна та комп’ютерна графіка : навчальний посібник / А. Ф. Головчук, О. І. Кепко, Н. М. Чумак. - Київ : Центр учбової літератури, 2010. - 160 c.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233972&lang=uk-UA

Ж11

І622

Інженерна графіка : методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічних робіт для студентів напряму підготовки 6.050201 "Системна інженерія" / МОН України, Національний авіаційний університет ; Макаренко М. Г., Терехова М. В., Дубовик Л. С., уклад. - Київ : НАУ, 2015. - 56 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=355615&lang=uk-UA

Ж11

К681

Короев, Юрий Ильич

Строительное черчение и рисование : учебник / Ю. И. Короев. - Москва : Высшая школа, 1983. - 288 с. : ил.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=96999&lang=uk-UA

1

М34

Математичне моделювання та оптимізація об’єктів хімічної технології : лабораторний практикум для студентів напряму підготовки 6.051301 "Хімічна технологія" / МОН України, Національний авіаційний університет ; Чумак В. Л., Нешта Т. В., уклад. - Киев : НАУ, 2015. - 60 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=356073&lang=uk-UA

В1

Н288

Нарисна геометрія. Інженерна та комп'ютерна графіка : навчальний посібник / В. І. Макаров, В. Г. Шевченко, М. Г. Макаренко, О. Т. Башта ; МОН України. - Київ : Книжкове видавництво НАУ, 2006. – 152 c.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=155886&lang=uk-UA

Г2

О644

Органічна хімія : навчальний посібник / Ю. В. Білокопитов, Т. А. Гаєвська, О. А. Спаська, С. В. Іванов ; МОН України, молоді та спорту; Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ-друк, 2011. - 343 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=245396&lang=uk-UA

В1

П12

Павленко, Петро Миколайович

Основи математичного моделювання систем і процесів : навчальний посібник / П. М. Павленко ; МОН України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2015. - 248 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=355652&lang=uk-UA

Ю

П444

Подольська, Єлізавета Ананіївна

Філософія:підручник / Є. А. Подольська. - Київ : Центр навчальної літератури, 2006. - 704 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=169298&lang=uk-UA

Ж11

П691

Практикум з інженерної графіки / Макаренко М.Г., Макаров В.І., Терехова М.В., Зубащенко Г.П., Терехов О.І. уклад. - Київ, 2006. - 72 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=355652&lang=uk-UA

Г5

Ф505

Фізична та колоїдна хімія : навчальний посібник / А. I. Костржицький, О. Ю. Калінков, В. М. Тіщенко, О. М. Берегова ; МОН України. - Київ : Центр учбової літератури, 2008. - 496 c.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233930&lang=uk-UA

Г4

Я456

Якісний та кількісний аналіз : лабораторний практикум для студентів напряму 051301 "Хімічна технологія" / МОН України; Національний авіаційний університет; Іванов С.В., Войтко І.І., Спаська О.А., уклад. - Київ : НАУ-друк, 2010. - 96 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=245131&lang=uk-UA

Ю

Ф561

Філософія : підручник / Л. Г. Дротянко, О. А. Матюхіна, В. І. Онопрієнко, І. В. Богдановський ; МОН МС України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2012. - 348 с. - (Сучасний університетський підручник).

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=278785&lang=uk-UA

Гр. 205 спец. Фармацевтична біотехнологія

Е

З14

Загальна екологія : навчальний посібник / Г. М. Франчук, С. М. Маджд, М. М. Радомська, Є. О. Бовсуновський ; МОН України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2015. - 232 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=355616&lang=uk-UA

Е

М99

Мягченко, О. П.

Основи екології : підручник / О. П. Мягченко ; МОН. - Київ : Центр учбової літератури, 2010. - 312 c.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234238&lang=uk-UA

Г2

О644

Органічна хімія : навчальний посібник / Ю. В. Білокопитов, Т. А. Гаєвська, О. А. Спаська, С. В. Іванов ; МОН України, молоді та спорту; Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ-друк, 2011. - 343 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=245396&lang=uk-UA

В3

П196

Пастушенко, Сергій Миколайович

Фізика твердого тіла. Ядерна фізика : навчальний посібник. Модуль 5, 6 / С. М. Пастушенко ; МОН України. - Київ : НАУ-друк, 2009. - 256 с. - (Кредитно-модульна система навчання).

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=213433&lang=uk-UA

Л7

П318

Пешук, Л. В.

Біохімія та технологія оліє-жирової сировини : навчальний посібник / Л. В. Пешук, Т. Т. Носенко. - Київ : Центр учбової літ-ри, 2011. - 296 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233206&lang=uk-UA

Ю

П444

Подольська, Єлізавета Ананіївна

Філософія:підручник / Є. А. Подольська. - Київ : Центр навчальної літератури, 2006. - 704 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=169298&lang=uk-UA

В3

Ф503

Фізика : навчальний посібник. Модуль 6. Вступ до квантової та атомної фізики / А. П. Поліщук, Г. Б. Бордюг, О. В. Грідякіна та ін. ; МОН України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2015. - 240 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=355796&lang=uk-UA

Е

Ю831

Юрченко, Л. І.

Екологія :навчальний посібник / Л. І. Юрченко. - Київ : Професіонал, 2009. -304 c.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233340&lang=uk-UA

Г4

Я456

Якісний та кількісний аналіз : лабораторний практикум для студентів напряму 051301 "Хімічна технологія" / МОН України; Національний авіаційний університет; Іванов С.В., Войтко І.І., Спаська О.А., уклад. - Київ : НАУ-друк, 2010. - 96 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=245131&lang=uk-UA

Гр. 207спец. Pharmaceutical Biotechnology

Е

B60

Biochemistry of Biological Agents : Guide to Laboratory Practical Work / Ministry of Education and Science, Youth and Sport of Ukraine, National Aviation University ; Vasylchenko O. A., Bilyk T. I., Kucheryava L. V., developers. - Kyiv : NAU, 2012. - 84 p.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=318385&lang=uk-UA

Г

H24

Harvey, David

Modern analytical chemistry : учебник / D. Harvey. - 2000.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=174919&lang=uk-UA

Ю

Р57

Philosophy. Logic. Religion studies. Ethics aesthetics : textbook / L. V. Kadnikova, M. A. Abysova, S. M. Ischuk, A. J. Morozov ; MES YS Ukraine,. - Kyiv : NAU, 2012. - 580 p.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=280143&lang=uk-UA

В3

P59

Physics for engineering specialities : manual: u 4 v. Module 3. Oscillations and waves optics / V. V. Kulish, N. L. Kozlova, H. Y. Kuznetsova, G. E. Marinchenko ; MES. - Kyiv : NAU, 2010. - 160 p. - (Credit-module system).

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=228357&lang=uk-UA

В3

Р59

Physics for engineering specialities : manual: u 4 v. Module 4. Quantum and atomic physics / V. V. Kulish, N. L. Kozlova, H. Y. Kuznetsova, G. E. Marinchenko ; MES. - Kyiv : NAU, 2010. - 208 p. - (Credit-module system).

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=240798&lang=uk-UA

 

Physics. module 4. oscillations and waves / А. Г. Бовтрук, С. М. Мєняйлов, С. Л. Максимов et al. - 2012.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=303367&lang=uk-UA

В3

P59

Physics : manual. Module 5. Optics / A. G. Bovtruk, N. G. Denisenko, S. L. Maximov, S. M. Mieniailov ; Ministry of education and science of Ukraine, National aviation university. - Kyiv : NAU, 2016. - 176 p.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=362881&lang=uk-UA

53

P59

Physics. Мodule 6. Foundations of Quantum and Atomic Physics : manual / Polischuk A. P., Slipukhina I. A., Bovtruk A. G., comp. - Київ : NAU, 2017. - 152 p.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=483902&lang=uk-UA

Гр. 208 спец. Біомедична інженерія

006.91

Б913

Буриченко, Михайло Юрійович

Метрологія біомедичної апаратури : навчальний посібник / М. Ю. Буриченко, Л. О. Кошева ; МОН України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2016. - 168 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=368094&lang=uk-UA

681.2

Є701

Єременко, В. С.

Аналогові та цифрові вимірювальні прилади : навчальний посібник / В. С. Єременко, О. В. Монченко ; МОН України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2018. - 152 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=486143&lang=uk-UA

Р

К892

Кузовик, В. Д.

Експлуатація біомедичної апаратури : навчальний посібник / В. Д. Кузовик, В. Л. Кучеренко, О. В. Булигіна ; МОН України; НАУ. - Київ, 2010. - 160 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=219423&lang=uk-UA

В3

П196

Пастушенко, Сергій Миколайович

Фізика твердого тіла. Ядерна фізика : навчальний посібник. Модуль 5, 6 / С. М. Пастушенко ; МОН України. - Київ : НАУ-друк, 2009. - 256 с. - (Кредитно-модульна система навчання).

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=213433&lang=uk-UA

Ю

П444

Подольська, Єлізавета Ананіївна

Філософія:підручник / Є. А. Подольська. - Київ : Центр навчальної літератури, 2006. - 704 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=169298&lang=uk-UA

В3

Ф503

Фізика : навчальний посібник. Модуль 6. Вступ до квантової та атомної фізики / А. П. Поліщук, Г. Б. Бордюг, О. В. Грідякіна та ін. ; МОН України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2015. - 240 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=355796&lang=uk-UA

Ю

Ф561

Філософія : підручник / Л. Г. Дротянко, О. А. Матюхіна, В. І. Онопрієнко, І. В. Богдановський ; МОН МС України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2012. - 348 с. - (Сучасний університетський підручник).

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=278785&lang=uk-UA

Гр. 209 спец. Землеустрій та кадастр

В1

Б252

Барковський, В. В.

Теорія ймовірностей та математична статистика : навчальний посібник / В. В. Барковський, Н. В. Барковська, O. K. Лопатін. - 5-те вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2010. - 424 c.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234575&lang=uk-UA

В1

В558

Вища математика : навчальний посібник: у 4 ч. Ч. 3 / В. П. Денисюк, В. К. Репета, К. А. Гаєва, Н. О. Клешня ; МОН України. - 3-є вид., стер. - Київ : НАУ-друк, 2009. - 444 с. - (Модульна технологія навчання).

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=218420&lang=uk-UA

В1

В558

Вища математика : навчальний посібник : у 4 ч. Ч. 4. Теорія ймовірностей і математична статистика / В. П. Денисюк, В. М. Бобков, Т. А. Погребецька, В. К. Репета ; МОН України. - 2-е вид., стер. - Київ : НАУ-друк, 2009. - 256 с. - (Модульна технологія навчання).

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=218422&lang=uk-UA

В1

Є41

Єжов, Станіслав Миколайович

Теорія ймовірностей та математична статистика у вправах і задачах : навчальний посібник / С. М. Єжов, Л. В. Шмельова ; МОН України, НАУ. - Київ : НАУ, 2013. - 220 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=387144&lang=uk-UA

В1

М69

Михайленко, Василь Васильович

Теорія ймовірностей і математична статистика : підручник / В. В. Михайленко, І. О. Ластівка ; МОН МС України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2013. - 564 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=318492&lang=uk-UA

Ю

П444

Подольська, Єлізавета Ананіївна

Філософія:підручник / Є. А. Подольська. - Київ : Центр навчальної літератури, 2006. - 704 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=169298&lang=uk-UA

Д

Р697

Романчук, С. В.

Геодезія : навчальний посібник / С. В. Романчук, В. П. Кирилюк, М. В. Шемякін ; МОН. - Київ : Центр учбової літератури, 2008. - 296 c.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233935&lang=uk-UA

Ю

Ф561

Філософія : підручник / Л. Г. Дротянко, О. А. Матюхіна, В. І. Онопрієнко, І. В. Богдановський ; МОН МС України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2012. - 348 с. - (Сучасний університетський підручник).

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=278785&lang=uk-UA

Гр. 211 спец. Геоінформаційні системи та технології

В1

Б252

Барковський, В. В.

Теорія ймовірностей та математична статистика : навчальний посібник / В. В. Барковський, Н. В. Барковська, O. K. Лопатін. - 5-те вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2010. - 424 c.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234575&lang=uk-UA

В1

Б30

Бахвалов, Н. С.

Численные методы / Н. С. Бахвалов, Н. П. Жидков, Г. М. Кобельков. - 2009.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=191869&lang=uk-UA

В1

В558

Вища математика : навчальний посібник: у 4 ч. Ч. 3 / В. П. Денисюк, В. К. Репета, К. А. Гаєва, Н. О. Клешня ; МОН України. - 3-є вид., стер. - Київ : НАУ-друк, 2009. - 444 с. - (Модульна технологія навчання).

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=218420&lang=uk-UA

В1

В558

Вища математика : навчальний посібник : у 4 ч. Ч. 4. Теорія ймовірностей і математична статистика / В. П. Денисюк, В. М. Бобков, Т. А. Погребецька, В. К. Репета ; МОН України. - 2-е вид., стер. - Київ : НАУ-друк, 2009. - 256 с. - (Модульна технологія навчання).

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=218422&lang=uk-UA

В1

Є41

Єжов, Станіслав Миколайович

Теорія ймовірностей та математична статистика у вправах і задачах : навчальний посібник / С. М. Єжов, Л. В. Шмельова ; МОН України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2013. - 220 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=387144&lang=uk-UA

В1

К608

Колмогоров, Андрей Николаевич

Основные понятия теории вероятностей / А. Н. Колмогоров. - 2-е изд. - Москва : Наука, 1974. - 119 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=94650&lang=uk-UA

В1

М69

Михайленко, Василь Васильович

Теорія ймовірностей і математична статистика : підручник / В. В. Михайленко, І. О. Ластівка ; МОН МС України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2013. - 564 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=318492&lang=uk-UA

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=278785&lang=uk-UA

Ю

П444

Подольська, Єлізавета Ананіївна

Філософія:підручник / Є. А. Подольська. - Київ : Центр навчальної літератури, 2006. - 704 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=169298&lang=uk-UA

Н1

П851

Прусов, Д. Е.

Чисельні методи у наукових дослідженнях на основі новітніх інформаційних технологій = The numerical methods in scientific researches on the basic of advanced information technologies : навчально-методичний посібник. Ч. 1 / Д. Е. Прусов, В. К. Цихановський ; Національний авіаційний університет. - Київ, 2006. - 100 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=173943&lang=uk-UA

В1

П893

Пустовойтов, М. О.

Чисельні методи та комп'ютерне моделювання : навчальний посібник для студентів спеціальності 6.091301 "Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології" / М. О. Пустовойтов, О. В. Самойліченко ; МОН України; НАУ. - Київ : НАУ, 2010. - 160 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=215951&lang=uk-UA

Д

Р697

Романчук, С. В.

Геодезія : навчальний посібник / С. В. Романчук, В. П. Кирилюк, М. В. Шемякін ; МОН. - Київ : Центр учбової літератури, 2008. - 296 c.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233935&lang=uk-UA

Ю

Ф561

Філософія : підручник / Л. Г. Дротянко, О. А. Матюхіна, В. І. Онопрієнко, І. В. Богдановський ; МОН МС України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2012. - 348 с. - (Сучасний університетський підручник).

Гр. 212 спец. Захист об'єктів критичної інфраструктури

Ж12

А91

Астанин, В. В.

Техническая механика : учебное пособие. Часть 2 / В. В. Астанин ; НАУ. - Киев : НАУ-друк, 2009. - 200 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=229403&lang=uk-UA

В2

З201

Закревський, Валентин Олександрович Теоретична механіка. Динаміка : навчальний посібник / В. О. Закревський. - Київ : НАУ-друк, 2009. - 136 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=224453&lang=uk-UA

Ц

М691

Михайлюк, Валерій Олександрович

Цивільна безпека : навчальний посібник / В. О. Михайлюк, Б. Д. Халмурадов ; МОН України. - Київ : Центр учбової літератури, 2008. - 158 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233292&lang=uk-UA

Ц

М99

Мягченко, О. П.

Безпека життєдіяльності людини та суспільства : навчальний посібник / О. П. Мягченко. - Київ : Центр учбової літ-ри, 2010. - 384 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233205&lang=uk-UA

У

О751

Атаманчук, О. П. Чорна О. Г

Основи охорони праці : навчальний посібник / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, О. П. Панчук ; МОН. - Київ : Центр учбової літератури, 2011. - 224 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=257682&lang=uk-UA

У

О751

Основи охорони праці : підручник / О. І. Запорожець, О. С. Протоєрейський, Г. М. Франчук, І. М. Боровик ; МОН. - Київ : Центр учбової літератури, 2009. - 264 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=212421&lang=uk-UA

Ю

П444

Подольська, Єлізавета Ананіївна

Філософія:підручник / Є. А. Подольська. - Київ : Центр навчальної літератури, 2006. - 704 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=169298&lang=uk-UA

Ж12

П759

Прикладна механіка і основи конструювання : навчальний посібник / Г. М. Борозенець, В. М. Павлов, О. В. Голубничій та ін. ; МОН України, НАУ. - Київ : НАУ, 2015. - 356 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=355995&lang=uk-UA

 

Ж

П764

Применко, В. І.

Безпека життедіяльності : конспект лекций; електронна версія / В. І. Применко. - Київ, 2004.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=174923&lang=uk-UA

О551.41

Т338

Теорія теплових двигунів. Термогазодинамічний розрахунок газотурбінних двигунів : навчальний посібник / Ю. М. Терещенко, М. С. Кулик, Л. Г. Волянська та ін. ; МОН України; Терещенко Ю. М., ред. - Київ : НАУ-друк, 2009. - 328 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=218417&lang=uk-UA

В2

Т338

Теоретична механіка. Статика. Кінематика : навчальний посібник / Г. Г. Голембієвський, В. О. Закревський, Н. В. Ладогубець, О. М. Сігнаєвський ; МОН МС України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2013. - 224 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=294307&lang=uk-UA

531.8

Т382

Технічна механіка : методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи для студентів напряму підготовки 6.050701 "Електротехніка та електротехнології" / МОН України, Національний авіаційний університет ; Борозенець Г. М., Семак І. В., уклад. - Київ : НАУ, 2016. - 72 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=381535&lang=uk-UA

Ю

Ф561

Філософія : підручник / Л. Г. Дротянко, О. А. Матюхіна, В. І. Онопрієнко, І. В. Богдановський ; МОН МС України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2012. - 348 с. - (Сучасний університетський підручник).

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=278785&lang=uk-UA

Ц

Ш92

Шоботов, В. М.

Цивільна оборона : навчальний посібник / В. М. Шоботов. - 2-е вид. перераб. - Київ, 2006. - 438 c.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233301&lang=uk-UA

Факультет транспорту, менеджменту і логістики

Гр. 201 спец. Організація перевезень і управління на транспорті

Х

Д792

Дубініна, А. А.

Митна справа : підручник / А. А. Дубініна, С. В. Сорокіна, О. І. Зельніченко. - Київ : Центр учбової літератури, 2010.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=232991&lang=uk-UA

В1

Є41

Єжов, Станіслав Миколайович

Теорія ймовірностей та математична статистика у вправах і задачах : навчальний посібник / С. М. Єжов, Л. В. Шмельова ; МОН України,. - Київ : НАУ, 2013. - 220 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=387144&lang=uk-UA

У

К21

Карагодова, О. О.

Дослідження операцій : навчальний посібник / О. О. Карагодова, В. Р. Кігель, В. Д. Рожок. - Київ : Центр учбової літератури, 2007. - 256 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=173605&lang=uk-UA

В

К241

Кармелюк, Г. І.

Теорія ймовірностей та математична статистика. Посібник з розв'язування задач : навчальний посібник / Г. І. Кармелюк. - Київ : Центр учбової літератури, 2007. - 576 c.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234576&lang=uk-UA

В1

Л266

Ластівка, І. О.

Математика для економістів : у 3 ч.: навчальний посібник. Ч. 3. Теорія ймовірностей і математична статистика / І. О. Ластівка, В. В. Михайленко ; МОН України, - Київ : НАУ-друк, 2010. - 276 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=221188&lang=uk-UA

О58

М263

Марінцева, К. В.

Авіаційні пасажирські перевезення : курс лекцій/К. В. Марінцева ; НАУ. - Київ, 2007. - 160 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=173962&lang=uk-UA

Ю

П444

Подольська, Єлізавета Ананіївна Філософія : підручник / Є. А. Подольська. - Київ : Центр навчальної літератури, 2006. - 704 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=169298&lang=uk-UA

У

С506

Смирнов, І. Г.

Транспортна логістика : навчальний посібник / І. Г. Смирнов, Т. В. Косарева. - Київ : Центр учбової літератури, 2008. - 224 c.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234590&lang=uk-UA

У

С599

Сокур, Іван Миколайович

Транспортна логістика : навчальний посібник / І. М. Сокур, Л. М. Сокур, В. В. Герасимчук ; МОН. - Київ : Центр учбової літератури, 2009. - 221 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=209751&lang=uk-UA

В1

Т338

Теория вероятностей в примерах и задачах : учебное пособие / В. А. Колемаев, В. Н. Калинина, В. И. Соловьёв и др. - Москва, 2001.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=192366&lang=uk-UA

Ю

Ф561

Філософія : підручник / Л. Г. Дротянко, О. А. Матюхіна, В. І. Онопрієнко, І. В. Богдановський ; МОН МС України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2012. - 348 с. - (Сучасний університетський підручник).

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=278785&lang=uk-UA

У

Я646

Яновський, Петро Олександрович

Пасажирські перевезення : навчальний посібник / П. О. Яновський ; МОН МС України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2012. - 436 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=340134&lang=uk-UA

Гр. 202 спец. Air Transportation Manegement

Ш143.21

А40

Акмалдінова, О. М.

Professional english air cargo transportation (спецкурс) : навчальний посібник / О. М. Акмалдінова, О. С. Зубченко, Л. В. Кучерява ; МОН України; Національний авіаційний університет. - Київ, 2010. - 284 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=223738&lang=uk-UA

В1

H65

Higher Mathematics : manual. Part 4. Theory of probability and elements of mathematical statistics / V. P. Denisiuk, V. M. Bobkov, L. A. Grishina, V. G. Demydko ; MES YS Ukraine, National aviation university. - Kyiv : NAU, 2013. - 248 p.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=339443&lang=uk-UA

 

Higher mathematics. Probability theory. Random variables :

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=486893&lang=uk-UA

Ю

Р57

Philosophy. Logic. Religion studies. Ethics aesthetics : textbook / L. V. Kadnikova, M. A. Abysova, S. M. Ischuk, A. J. Morozov ; MES YS Ukraine, National aviation university. - Kyiv : NAU, 2012. - 580 p.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=280143&lang=uk-UA

Гр. 203 спец. Мультимодальний транспорт і логістика

У

Г831

Григорак, М. Ю.

Логістичне обслуговування : навчальний посібник/Національний авіаційний університет / М. Ю. Григорак, О. В. Карпунь. - Київ : НАУ-друк, 2008.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=259486&lang=uk-UA

У

Г831

Григорак, Марія Юріївна

Логістичне обслуговування : навчальний посібник / М. Ю. Григорак, О. В. Карпунь ; МОН; Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ-друк, 2010. - 152 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=259486&lang=uk-UA

У

К21

Карагодова, О. О.

Дослідження операцій : навчальний посібник / О. О. Карагодова, В. Р. Кігель, В. Д. Рожок. - Київ : Центр учбової літератури, 2007. - 256 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=173605&lang=uk-UA

У

О76

Останкова, Лариса Анатоліївна

Аналіз, моделювання та управління економічними ризиками : навчальний посібник / Л. А. Останкова, Н. Ю. Шевченко. - Київ : Центр учбової літератури, 2011. - 256 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=258610&lang=uk-UA

Ю

П444

Подольська, Єлізавета Ананіївна Філософія : підручник / Є. А. Подольська. - Київ : Центр навчальної літератури, 2006. - 704 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=169298&lang=uk-UA

Ю

Ф561

Філософія : підручник / Л. Г. Дротянко, О. А. Матюхіна, В. І. Онопрієнко, І. В. Богдановський ; МОН МС України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2012. - 348 с. - (Сучасний університетський підручник).

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=278785&lang=uk-UA

Гр. 204 спец. Multimodal transport and logstics

Ш143.21

А40

Акмалдінова, О. М.

Professional english air cargo transportation (спецкурс) : навчальний посібник / О. М. Акмалдінова, О. С. Зубченко, Л. В. Кучерява ; МОН України; Національний авіаційний університет. - Київ, 2010. - 284 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=223738&lang=uk-UA

656

F46

Gayev, Yevgeny

Flow and Transport Processes with Complex Obstructed : Applications to Cities, Vegetative Canopies and Industry / Y. Gayev, J. Hunt. - Kyiv, 2004. - 414 p.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=387897&lang=uk-UA

005

L85

Logistics. Supplementary reading : практикум для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» / МОН України, Національний авіаційний університет ; Акмалдінова О. М., Козелецька І. С., Кучерява Л. В., Мазуренко З. Ю., уклад. - Київ : НАУ, 2017. - 68 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=483940&lang=uk-UA

Ю

Р57

Philosophy. Logic. Religion studies. Ethics aesthetics : textbook / L. V. Kadnikova, M. A. Abysova, S. M. Ischuk, A. J. Morozov ; MES YS Ukraine, National aviation university. - Kyiv : NAU, 2012. - 580 p.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=280143&lang=uk-UA

Гр. 205 спец. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

У

Б175

Базілінська, О. Я.

Мікроекономіка : навчальний посібник / О. Я. Базілінська, О. В. Мініна ; МОН. - 3-є вид. випр. - Київ : Центр учбової літератури, 2009. - 352 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233193&lang=uk-UA

У

І19

Іванілов, О. С.

Економіка підприємства : підручник / О. С. Іванілов ; МОН. - Київ : Центр учбової літератури, 2009. - 728 c.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233808&lang=uk-UA

У

Д673

Донець, Л. І.

Основи підприємництва : навчальний посібник / Л. І. Донець, Н. Г. Романенко ; МОН України. - Київ : Центр навчальної літератури, 2006. - 317 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=136589&lang=uk-UA

У

К172

Калініченко, О. В.

Мікроекономіка. Практикум : навчальний посібник / О. В. Калініченко, Л. М. Березіна ; МОН. - Київ : Центр учбової літератури, 2008. - 432 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233039&lang=uk-UA

У

К712

Косік, А. Ф.

Мікроекономіка : навчальний посібник / А. Ф. Косік, Г. Е. Гронтковська ; МОН. - 2-вид. перероб. та доп. - Київ : Центр учбової літератури, 2008. - 438 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233196&lang=uk-UA

У

Н307

Нарижна, Л. Д.

Мікроекономіка в схемах : навчальний посібник для самостійної роботи студентів / Л. Д. Нарижна, Л. Н. Понаморьова ; МОН. - Київ : Центр учбової літератури, 2007. - 160 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233191&lang=uk-UA

А

О669

Орлянський, В. С.

Конфліктологія : навчальний посібник / В. С. Орлянський ; МОН; Запорізький національний технічний університет. - Київ : Центр учбової літератури, 2007. - 160 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=184637&lang=uk-UA

У

П324

Пилипенко, В. В.

Мікроекономіка. Практикум : навчальний посібник / В. В. Пилипенко ; МОН. - Київ : Центр учбової літератури, 2009. - 298 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233035&lang=uk-UA

У

П32

Підприємництво: навчальний посібник МАУП – Київ 2005.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=190776&lang=uk-UA

Ю

П444

Подольська, Єлізавета Ананіївна Філософія : підручник / Є. А. Подольська. - Київ : Центр навчальної літератури, 2006. - 704 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=169298&lang=uk-UA

У

Р832

Рудий, М. М.

Мікроекономіка : навчальний посібник / М. М. Рудий, В. В. Жебка ; МОН. - Київ : Центр учбової літератури, 2008. - 360 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233042&lang=uk-UA

У

Р859

Рульєв, В. А.

Менеджмент : навчальний посібник / В. А. Рульєв, С. О. Гуткевич. - Київ : Центр учбової літератури, 2011. - 321 c.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234094&lang=uk-UA

У

С429

Скібіцька, Л. І.

Менеджмент : навчальний посібник / Л. І. Скібіцька, О. М. Скібіцький ; МОН. - Київ : Центр учбової літератури, 2007. - 416 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234115&lang=uk-UA

А

С429

Скібіцька, Ліана Іванівна

Конфліктологія : навчальний посібник / Л. І. Скібіцька. - Київ : Центр учбової літератури, 2007. - 384 с. : іл.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=185700&lang=uk-UA

Ю

Ф561

Філософія : підручник / Л. Г. Дротянко, О. А. Матюхіна, В. І. Онопрієнко, І. В. Богдановський ; МОН МС України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2012. - 348 с. - (Сучасний університетський підручник).

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=278785&lang=uk-UA

Гр. 206 спец. Management of Foreign Economic Activity

Ш143.21

F97

Fundamentals of Banking and Management : навч. посібник / О. М. Акмалдінова, Я. В. Абсалямова, Н. І. Балацька та ін. ;. - 2-е вид. випр. і доп. - Київ : НАУ-друк, 2009. - 148 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=229224&lang=uk-UA

У

G70

Govsyeyeva, A. I.

Foundations of management theory : навчально-методичний посібник / A. I. Govsyeyeva ; МОН; Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2010. - 77 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=230705&lang=uk-UA

У

G70

Govsyeyeva, A. I.

Bases of management and marketing : manual / A. I. Govsyeyeva ; MES; National Aviation University. - Kyiv : Nau-druk, 2010. - 131 p.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234351&lang=uk-UA

Ю

Р57

Philosophy. Logic. Religion studies. Ethics aesthetics : textbook / L. V. Kadnikova, M. A. Abysova, S. M. Ischuk, A. J. Morozov ; MES YS Ukraine, National aviation university. - Kyiv : NAU, 2012. - 580 p.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=280143&lang=uk-UA

А

Y94

Yun, G.

Basics of systems theory and management : lecture synopsis / G. Yun, K. Marintseva ; MES YS Ukraine, National Aviation University. - Kyiv : NAU, 2012. - 84 p.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=283266&lang=uk-UA

Гр. 207 спец. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

У

Б175

Базілінська, О. Я.

Мікроекономіка : навчальний посібник / О. Я. Базілінська, О. В. Мініна ; МОН. - 3-є вид. випр. - Київ : Центр учбової літератури, 2009. - 352 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233193&lang=uk-UA

У

Д673

Донець, Л. І.

Основи підприємництва : навчальний посібник / Л. І. Донець, Н. Г. Романенко ; МОН України. - Київ : Центр навчальної літератури, 2006. - 317 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=136589&lang=uk-UA

У

І19

Іванілов, О. С.  Економіка підприємства : підручник / О. С. Іванілов ; МОН. - Київ : Центр учбової літератури, 2009. - 728 c.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233808&lang=uk-UA

У

К172

Калініченко, О. В.

Мікроекономіка. Практикум : навчальний посібник / О. В. Калініченко, Л. М. Березіна ; МОН. - Київ : Центр учбової літератури, 2008. - 432 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233039&lang=uk-UA

У

К712

Косік, А. Ф.

Мікроекономіка : навчальний посібник / А. Ф. Косік, Г. Е. Гронтковська ; МОН. - 2-вид. перероб. та доп. - Київ : Центр учбової літератури, 2008. - 438 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233196&lang=uk-UA

У

Н307

Нарижна, Л. Д.

Мікроекономіка в схемах : навчальний посібник для самостійної роботи студентів / Л. Д. Нарижна, Л. Н. Понаморьова ; МОН. - Київ : Центр учбової літератури, 2007. - 160 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233191&lang=uk-UA

А

О669

Орлянський, В. С.

Конфліктологія : навчальний посібник / В. С. Орлянський ; МОН; Запорізький національний технічний університет. - Київ : Центр учбової літератури, 2007. - 160 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=184637&lang=uk-UA

У

П32

Підприємництво: навчальний посібник МАУП – Київ 2005.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=190776&lang=uk-UA

У

П324

Пилипенко, В. В.

Мікроекономіка. Практикум : навчальний посібник / В. В. Пилипенко ; МОН. - Київ : Центр учбової літератури, 2009. - 298 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233035&lang=uk-UA

Ю

П444

Подольська, Єлізавета Ананіївна  Філософія : підручник / Є. А. Подольська. - Київ : Центр навчальної літератури, 2006. - 704 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=169298&lang=uk-UA

У

Р832

Рудий, М. М.

Мікроекономіка : навчальний посібник / М. М. Рудий, В. В. Жебка ; МОН. - Київ : Центр учбової літератури, 2008. - 360 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233042&lang=uk-UA

А

С429

Скібіцька, Ліана Іванівна

Конфліктологія : навчальний посібник / Л. І. Скібіцька. - Київ : Центр учбової літератури, 2007. - 384 с. : іл.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=185700&lang=uk-UA

Ю

Ф561

Філософія : підручник / Л. Г. Дротянко, О. А. Матюхіна, В. І. Онопрієнко, І. В. Богдановський ; МОН МС України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2012. - 348 с. - (Сучасний університетський підручник).