Міністерство освіти і науки України

Національний авіаційний університет

Науково-технічна бібліотека

 

Fotor091191950

 

ЕЛЕКТРОННІ КОМПЛЕКТИ ПІДРУЧНИКІВ

З ФОНДУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ НАУ

для

Аерокосмічного факультету

Факультету економіки та бізнес-адміністрування

Факультету екологічної безпеки, інженерії та технологій

Факультету транспорту, менеджменту і логістики

Факультету архітектури, будівництва та дизайну

Факультету кібербезпеки, комп’ютерної та програмної інженерії

(Iкурс II семестр)


Зміст

Факультет екологічної безпеки, інженерії та технологій. 4

Гр. 101 спец. Екологія та охорона навколишнього середовища. 4

Гр. 102 спец. Ecology and Enviromental Protection. 5

Гр. 103, 104 спец. Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів. 5

Гр. 105, 106, 107 спец. Фармацевтична біотехнологія. 11

Гр. 108 спец. Біомедична інженерія. 12

Гр. 109 спец. Землеустрій та кадастр. 13

Гр. 110, 112 спец. Геоінформаційні системи та технології 15

Гр. 113 спец. Захист об’єктів криптографічної інфраструктури. 18

Факультет кібербезпеки, комп’ютерної та програмної інженерії 20

Гр. 110, 111, 112, 113, 114 спец. Інформаційні управляючі системи та технології 20

Гр. 115, 116, 117 спец. Інформаційні технології проектування. 24

Гр. 126 спец. Software engineering. 27

Гр. 121, 122, 123, 124, 125 спец. Інженерія програмного забезпечення. 30

Гр. 130, 131, 132, 133, 134 спец. Комп’ютерні системи та мережі 33

Гр. 135, 136, 137, 138 спец. Системне програмування. 36

Гр. 141, 142, 143, 144, 145, 146 спец. Безпека інформаційних і комунікаційних систем.. 39

Гр. 151, 152 спец. Прикладне програмне забезпечення. 43

Гр. 161, 162 спец. Інформаційні системи та технології 46

Гр. 171, 174 спец. Cybersecurity systems and technologies. 49

Гр. 172, 173 спец. Системи та технології кібербезпеки. 53

Гр. 175, 176 спец. Управління інформаційною безпекою.. 56

Гр. 181, 182, 183, 184 спец. Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки. 59

Факультет транспорту, менеджменту і логістики. 62

Гр. 101, 102 спец. Організація перевезень та управління на транспорті 62

Гр. 103, 104 спец. Мультимодальний транспорт і логістика. 65

Гр. 105 спец. Організація авіаційних робіт і послуг. 67

Гр. 106, 107 спец. Бортовий супровід авіаційних пасажирських перевезень. 70

Гр. 108 спец. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності 73

Гр. 109 спец. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності (англомовна) 78

Гр. 110, 111 спец. Менеджмент організацій і адміністрування. 84

Гр. 112 спец. Менеджмент авіакомпаній та аеропортів. 90

Гр. 113спец. Management of Airlines and Airports. 95

Гр. 114 спец. Логістика. 101

Гр. 115 спец. Logistics. 106

Гр. 116 спец. Авіаційна логістика. 112

Аерокосмічний факультет. 118

Гр. 101, 102, 103 спец. Літаки і вертольоти. 118

Гр. 104 спец. Aircraft Equipment 120

Гр. 105 спец. Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден. 122

Гр. 106 спец. Технології робіт та технологічне обладнання аеропортів. 123

Гр. 107, 108 спец. Maintenance and repair of aircraft 125

Гр. 110 спец. Flight operation of aircraft 127

Гр. 111 спец. Енергетичний менеджмент.. 128

Гр. 112 спец. Електротехніка. 130

Гр. 113 спец. Газотурбінні установки і компресорні станції 132

Гр. 114, 115 спец. Льотна експлуатація повітряних суден. 134

Факультет архітектури, будівництва та дизайну. 135

Гр. 101 спец. Дизайн. 135

Гр. 102 спец. Дизайн архітектурного середовища. 136

Гр. 103 спец. Будівництво та експлуатація будинків і споруд. 137

Гр. 104 спец. Промислове і цивільне будівництво. 137

Гр. 105 спец. Автомобільні дороги і аеродроми. 137

Факультет економіки та бізнес-адміністрування. 138

Гр. 110 спец. Економічна кібернетика. 138

Гр. 111 спец. Міжнародна економіка. 140

Гр. 112 спец. Економіка підприємства. 144

Гр. 114 спец. Фінанси і кредит.. 147

Гр. 115 спец. Облік і аудит.. 151

Гр. 117 спец. Підприємницька діяльність в авіації 155

Гр. 118, 119 спец. Митна та біржова справа. 159

Гр. 120, 121 спец. Маркетинг. 163

Гр. 122 спец. Електронний маркетинг 168

Гр. 124 спец. Marketing. 172

 


 

Факультет екологічної безпеки, інженерії та технологій

Гр. 101 спец. Екологія та охорона навколишнього середовища

Е

Ю831

Юрченко, Л. І.

Екологія : навчальний посібник / Л. І. Юрченко. - Київ : Професіонал, 2009. - 304 c.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233340&lang=uk-UA

Е

М99

Мягченко, О. П.

Основи екології : підручник / О. П. Мягченко ; МОН України. - Київ : Центр учбової літератури, 2010. - 312 c.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234238&lang=uk-UA

Е

З14

Загальна екологія : навчальний посібник / Г. М. Франчук, С. М. Маджд, М. М. Радомська, Є. О. Бовсуновський ; МОН України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2015. - 232 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=355616&lang=uk-UA

55

К563

Ковальчук, М. С.

Геологія і геоморфологія (геологічні процеси) : навчальний посібник / М. С. Ковальчук ; МОН України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2018. - 148 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=486113&lang=uk-UA

Т3(4Укр)

І907

Історія української культури : навчальний посібник / Павлова О. Ю., ред. - Київ : Центр учбової літератури, 2012. - 368 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=257697&lang=uk-UA

Т3(4Укр)

Б613

Білоцерківський, В. Я.

Історія України : навчальний посібник / В. Я. Білоцерківський ; МОН України. - 3-є вид. випр. і допов. - Київ : Центр учбової літератури, 2007. - 536 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233991&lang=uk-UA

Т3(4Укр)

Г203

Гарін, В. Б.

Історія України : навчальний посібник / В. Б. Гарін, І. А. Кіпцар, О. В. Кондратенко. - Київ : Центр учбової літератури, 2012. - 240 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=257797&lang=uk-UA

Т3(4Укр)

К662

Кордон, М. В.

Українська та зарубіжна культура : підручник / М. В. Кордон. - 3-є вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2010. - 584 c.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234633&lang=uk-UA

Т3(4Укр)

К845

Крупник, Л. О.

Історія України : формування етносів, нації, державності : навчальний посібник / Л. О. Крупник ; МОН України. - Київ : Центр учбової літератури, 2009. - 216 c.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233985&lang=uk-UA

Т3(4Укр)

І907

Історія України : методичні рекомендації з підготовки до семінарських занять та виконання домашнього завдання для студентів усіх спеціальностей / МОН України, Національний авіаційний університет; Тюрменко І. І. [та ін.], уклад. - Київ : НАУ-друк, 2010. - 48 с. 

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234386&lang=uk-UA

Гр. 102 спец. Ecology and Enviromental Protection

54

I98

Ivanov, S. V.

Chemistry : textbook / S. V. Ivanov, G. V. Sokolsky, Y. O. Berezhniy ; Ministry of Education and Science of Ukraine. - 3-е edition. - Kyiv : NAU, 2016. - 348 p.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=366258&lang=uk-UA

349.6

Е58

Environmental law : guide to practical classes for students of major 6.040106 "Ecology, environmental protection and natural resource management " / Ministry of education and science of Ukraine, National aviation university ; Khomyachenko Y. K., comp. - Kyiv : NAU, 2017. - 36 p.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=484307&lang=uk-UA

Б

F97

Fundamentals of statistical accounting and databanks in ecology : lecture course / V. Groza, T. Dudar, T. Mykhalevska, O. Akmaldinjva ; MES Ukraine, National Aviation University. - Kyiv, 2008. - 64 p. http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=232924&lang=uk-UA

 

Гр. 103, 104 спец. Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів

Г2

О644

Органічна хімія : навчальний посібник / Ю. В. Білокопитов, Т. А. Гаєвська, О. А. Спаська, С. В. Іванов ; МОН України, МС, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ-друк, 2011. - 343 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=245396&lang=uk-UA

Г4

Я456

Якісний та кількісний аналіз : лабораторний практикум для студентів напряму 051301 "Хімічна технологія" / МОН України, Національний авіаційний університет; Іванов С. В., Войтко І. І., Спаська О. А., уклад. - Київ : НАУ-друк, 2010. - 96 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=245131&lang=uk-UA

З21

П968

П'яних, Борис Єгорович

Основи теорії нелінійних та параметричних кіл : навчальний посібник / Б. Є. П'яних, Е. Г. Азнакаєв, О. В. Вишнівський ; МОН МС України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2011. - 212 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=279628&lang=uk-UA

З21

О751

Основи теорії кіл. Лінійні кола. Практика = The fundamentals of circuits theory. Linear circuits. Practice : навчальний посібник / Б. Є. П'яних, Г. Є. Соколов, М. Ю. Заліський, О. В. Вишнівський. - Англ. та укр. мовами. - Київ : НАУ, 2013. - 192 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=293617&lang=uk-UA

Т3(4Укр)

І907

Історія української культури : навчальний посібник / Павлова О. Ю., ред. - Київ : Центр учбової літератури, 2012. - 368 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=257697&lang=uk-UA

Т3(4Укр)

Б613

Білоцерківський, В. Я.

Історія України : навчальний посібник / В. Я. Білоцерківський ; МОН України. - 3-є вид. випр. і доп. - Київ : Центр учбової літератури, 2007. - 536 с. http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233991&lang=uk-UA

Т3(4Укр)

Г203

Гарін, В. Б.

Історія України : навчальний посібник / В. Б. Гарін, І. А. Кіпцар, О. В. Кондратенко. - Київ : Центр учбової літератури, 2012. - 240 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=257797&lang=uk-UA

Т3(4Укр)

К662

Кордон, М. В.

Українська та зарубіжна культура : підручник / М. В. Кордон. - 3-є вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2010. - 584 c.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234633&lang=uk-UA

Т3(4Укр)

К845

Крупник, Л. О.

Історія України : формування етносів, нації, державності : навчальний посібник / Л. О. Крупник ; МОН України. - Київ : Центр учбової літератури, 2009. - 216 c.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233985&lang=uk-UA

Т3(4Укр)

І907

Історія України : методичні рекомендації з підготовки до семінарських занять та виконання домашнього завдання для студентів усіх спеціальностей / МОН України, Національний авіаційний університет; Тюрменко І. І. [та ін.], уклад. - Київ : НАУ-друк, 2010. - 48 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234386&lang=uk-UA

З973

Д274

Дейтел, Харви

Как программировать на C / Х. Дейтел, П. Дейтел. – 2010

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=206320&lang=uk-UA

 

Сердюк, В. А.

Теорія електричних кіл та сигналів / В. А. Сердюк. - 2008.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=215146&lang=uk-UA

Ш143.21

Ш799

Шостак, Оксана Григорівна

Professional english. Medicine and diagnostics : навчальний посібник / О. Г. Шостак, В. І. Базова ; МОН України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2015. - 228 c.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=356028&lang=uk-UA

В3

Ф503

Поліщук А. П., Чернега П. І., Лахін Б. Ф., Максимов С. Л. 

Фізика. Електрика і магнетизм : навчальний посібник/ МОН України, Національний авіаційний університет.  – Київ: НАУ, 2016. – 340 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=381556&lang=uk-UA

У

Г823

Грибан, В. Г.

Охорона праці : навчальний посібник / В. Г. Грибан, О. В. Негодченко ; МОН України. - Київ : Центр учбової літератури, 2011. - 280 c.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=224839&lang=uk-UA

Г1

І207

Іванов, Сергій Віталійович

Лабораторний зошит з хімії : практикум для студентів технічних спеціальностей / С. В. Іванов ; МОН України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2015. - 120 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=355806&lang=uk-UA

Т3(4Укр)

І907

Історія української культури : навчальний посібник / Павлова О. Ю., ред. - Київ : Центр учбової літератури, 2012. - 368 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=257697&lang=uk-UA

Т3(4Укр)

Б613

Білоцерківський, В. Я.

Історія України : навчальний посібник / В. Я. Білоцерківський ; МОН України. - 3-є вид. випр. і допов. - Київ : Центр учбової літератури, 2007. - 536 с.  http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233991&lang=uk-UA

Т3(4Укр)

Г203

Гарін, В. Б.

Історія України : навчальний посібник / В. Б. Гарін, І. А. Кіпцар, О. В. Кондратенко. - Київ : Центр учбової літератури, 2012. - 240 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=257797&lang=uk-UA

Т3(4Укр)

К662

Кордон, М. В.

Українська та зарубіжна культура : підручник / М. В. Кордон. - 3-є вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2010. - 584 c.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234633&lang=uk-UA

Т3(4Укр)

К845

Крупник, Л. О.

Історія України : формування етносів, нації, державності : навчальний посібник / Л. О. Крупник ; МОН України. - Київ : Центр учбової літератури, 2009. - 216 c.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233985&lang=uk-UA

Т3(4Укр)

І907

Історія України : методичні рекомендації з підготовки до семінарських занять та виконання домашнього завдання для студентів усіх спеціальностей / МОН України, Національний авіаційний університет; Тюрменко І. І. [та ін.], уклад. - Київ : НАУ-друк, 2010. - 48 с. 

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234386&lang=uk-UA

У

Г823

Грибан, В. Г.

Охорона праці : навчальний посібник / В. Г. Грибан, О. В. Негодченко ; МОН України. - Київ : Центр учбової літератури, 2011. - 280 c.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=224839&lang=uk-UA

Г1

І207

Іванов, Сергій Віталійович

Лабораторний зошит з хімії : практикум для студентів технічних спеціальностей / С. В. Іванов ; МОН України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2015. - 120 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=355806&lang=uk-UA

Ж11

Г613

Головчук, А. Ф.

Інженерна та комп’ютерна графіка : навчальний посібник / А. Ф. Головчук, О. І. Кепко, Н. М. Чумак. - Київ : Центр учбової літератури, 2010. - 160 c.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233972&lang=uk-UA

В1

Н288

Нарисна геометрія. Інженерна та комп'ютерна графіка : навчальний посібник / В. І. Макаров, В. Г. Шевченко, М. Г. Макаренко, О. Т. Башта ; МОН України. - Київ : Книжкове видавництво НАУ, 2006. – 152 c.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=155886&lang=uk-UA

Ж11

І622

Інженерна графіка : методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічних робіт для студентів напряму підготовки 6.050201 "Системна інженерія" / МОН України, Національний авіаційний університет ; Макаренко М. Г., Терехова М. В., Дубовик Л. С., уклад. - Київ : НАУ, 2015. - 56 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=355615&lang=uk-UA

Ж11

П691

Практикум з інженерної графіки / Макаренко М. Г., Макаров В. І., Терехова М. В., Зубащенко Г. П., Терехов О. І. уклад. - Київ, 2006. - 72 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=355652&lang=uk-UA

Т3(4Укр)

І907

Історія української культури : навчальний посібник / Павлова О. Ю., ред. - Київ : Центр учбової літератури, 2012. - 368 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=257697&lang=uk-UA

Т3(4Укр)

Б613

Білоцерківський, В. Я.

Історія України : навчальний посібник / В. Я. Білоцерківський ; МОН України. - 3-є вид. випр. і допов. - Київ : Центр учбової літератури, 2007. - 536 с.  http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233991&lang=uk-UA

Т3(4Укр)

Г203

Гарін, В. Б.

Історія України : навчальний посібник / В. Б. Гарін, І. А. Кіпцар, О. В. Кондратенко. - Київ : Центр учбової літератури, 2012. - 240 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=257797&lang=uk-UA

Т3(4Укр)

К662

Кордон, М. В.

Українська та зарубіжна культура : підручник / М. В. Кордон. - 3-є вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2010. - 584 c.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234633&lang=uk-UA

Т3(4Укр)

К845

Крупник, Л. О.

Історія України : формування етносів, нації, державності : навчальний посібник / Л. О. Крупник ; МОН України. - Київ : Центр учбової літератури, 2009. - 216 c.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233985&lang=uk-UA

Т3(4Укр)

І907

Історія України : методичні рекомендації з підготовки до семінарських занять та виконання домашнього завдання для студентів усіх спеціальностей / МОН України, Національний авіаційний університет; Тюрменко І. І. [та ін.], уклад. - Київ : НАУ-друк, 2010. - 48 с. 

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234386&lang=uk-UA

Г2

О644

Органічна хімія : навчальний посібник / Ю. В. Білокопитов, Т. А. Гаєвська, О. А. Спаська, С. В. Іванов ; МОН України, МС, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ-друк, 2011. - 343 с

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=245396&lang=uk-UA

Г4

Я456

Якісний та кількісний аналіз : лабораторний практикум для студентів напряму 051301 "Хімічна технологія" / МОН України, Національний авіаційний університет; Іванов С. В., Войтко І. І., Спаська О. А., уклад. - Київ : НАУ-друк, 2010. - 96 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=245131&lang=uk-UA

Л1

І207

Іванов, Сергій Віталійович

Загальна хімічна технологія : промислові хіміко-технологічні процеси : навчальний посібник / С. В. Іванов, Н. М. Манчук, П. С. Борсук ; МОН України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ - друк, 2010. - 280 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=269056&lang=uk-UA

Л1

М34

Математичне моделювання та оптимізація об'єктів хімічної технології : лабораторний практикум для студентів напряму підготовки 6.051301 "Хімічна технологія" / МОН України, Національний авіаційний університет ; Шпильовий В. Д., Чумак В. Л., Нешта Т. В., уклад. - Київ : НАУ, 2015. - 60 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=356073&lang=uk-UA

В1

П12

Павленко, П. М.

Основи математичного моделювання систем і процесів : навчальний посібник / П. М. Павленко ; МОН України, Національний авіаційний університет. - Київ, 2010. - 201 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=223745&lang=uk-UA

В1

Б30

Бахвалов, Н. С.

Численные методы / Н. С. Бахвалов, Н. П. Жидков, Г. М. Кобельков. - 2009.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=191869&lang=uk-UA

В1

П893

Пустовойтов, М. О.

Чисельні методи та комп'ютерне моделювання : навчальний посібник для студентів спеціальності 6.091301 "Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології" / М. О. Пустовойтов, О. В. Самойліченко ; МОН України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2010. - 160 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=215951&lang=uk-UA

Гр. 105, 106, 107 спец. Фармацевтична біотехнологія

З973

Л266

Ластовченко, М. М.

Комп'ютерне моделювання : навчальний посібник / М. М. Ластовченко ; МОН України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ-друк, 2010. - 236 с. 

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=223746&lang=uk-UA

Г2

О644

Органічна хімія : навчальний посібник / Ю. В. Білокопитов, Т. А. Гаєвська, О. А. Спаська, С. В. Іванов ; МОН України, МС, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ-друк, 2011. - 343 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=245396&lang=uk-UA

Е

О739

Основи імунології : лабораторний практикум для студентів напряму підготовки 6.051401 "Біотехнологія" / МОН України, Національний авіаційний університет ; Гаркава К. Г., Дражнікова А. В., уклад. - Київ : НАУ, 2015. - 60 с. 

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=346809&lang=uk-UA

Е

Г34

Генетика : підручник. – Київ, 2008. - 318 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=240399&lang=uk-UA

Т3(4Укр)

І907

Історія української культури : навчальний посібник / Павлова О. Ю., ред. - Київ : Центр учбової літератури, 2012. - 368 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=257697&lang=uk-UA

Т3(4Укр)

Б613

Білоцерківський, В. Я.

Історія України : навчальний посібник / В. Я. Білоцерківський ; МОН України. - 3-є вид. випр. і допов. - Київ : Центр учбової літератури, 2007. - 536 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233991&lang=uk-UA

Т3(4Укр)

Г203

Гарін, В. Б.

Історія України : навчальний посібник / В. Б. Гарін, І. А. Кіпцар, О. В. Кондратенко. - Київ : Центр учбової літератури, 2012. - 240 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=257797&lang=uk-UA

Т3(4Укр)

К662

Кордон, М. В.

Українська та зарубіжна культура : підручник / М. В. Кордон. - 3-є вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2010. - 584 c.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234633&lang=uk-UA

Т3(4Укр)

К845

Крупник, Л. О.

Історія України : формування етносів, нації, державності : навчальний посібник / Л. О. Крупник ; МОН України. - Київ : Центр учбової літератури, 2009. - 216 c.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233985&lang=uk-UA

Т3(4Укр)

І907

Історія України : методичні рекомендації з підготовки до семінарських занять та виконання домашнього завдання для студентів усіх спеціальностей / МОН України, Національний авіаційний університет; Тюрменко І. І. [та ін.], уклад. - Київ : НАУ-друк, 2010. - 48 с. 

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234386&lang=uk-UA

Гр. 108 спец. Біомедична інженерія

57.083.3

В29

Basics of Immunology : guide to laboratory practical work for students of speciality 162 ''Biotechnology and bioengineering'' / Ministry of education and science of Ukraine, National aviation university ; Garkava K. G., comp. - Kyiv : NAU, 2019. - 48 p. http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=486975&lang=uk-UA

З973

С73

Computer Modeling and Simulation : term works method guide for students branch of science 0915 "Computer engineering" / MES Ukraine, National Aviation University; Gamayun V. P., Krakovsky V. Ya., prepared. - Kyiv : NAU-druk, 2011. - 36 p.  http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=338583&lang=uk-UA

Е

H91

Human Genetics : concepts and applications. - 9-е изд. - McGraw-Hill, 2009. - 475 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=243673&lang=uk-UA

Т3(4Укр)

H69

History of Ukrainian culture : guide to practical classes for full-time students of technical specialities / Ministry of Education and Science of Ukraine, National Aviation University ; Rohozha M. M., compiler. - Kyiv : NAU, 2012. - 40 p.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=316821&lang=uk-UA

Т3(4Укр)

H69

History of Ukraine : guide to practical classes for students of al specialities / Ministry of education and science of Ukraine, National Aviation University ; Smolnikov Y., Bratus I., compilers. - Kyiv : NAU, 2015. - 72 р. - Electronic multimedia library.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=355767&lang=uk-UA

Т3(4Укр)

S68

Smolnikov, Yurii

History of Ukraine : textbook / Y. Smolnikov ; MES YS Ukraine, National aviation university. - Kyiv : NAU, 2013. - 188 p.  - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=338592&lang=uk-UA

Т3(4Укр)

L80

Lissitsin, Boris M.

A History of Ukraine : abstract / B. M. Lissitsin ; National Aviation University. - Kyiv, 2003. - 207 p.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=339064&lang=uk-UA

Г1

M78

Modern inorganic chemistry : учебник. - 1975. - 447 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=174920&lang=uk-UA

 

Organic Chemistry. - Kyiv, 2019. http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=486890&lang=uk-UA

Е

B60

Biophysics : laboratory works method guide for students of branch 0908 "Electronics" / Ministry of Education and Science, Youth and Sport of Ukraine, National Aviation University ; Aznakayev E. G., prepared by. - Kyiv : NAU, 2012. - 40 p. http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=316845&lang=uk-UA

Гр. 109 спец. Землеустрій та кадастр

Т3(4Укр)

І907

Історія української культури : навчальний посібник / Павлова О. Ю., ред. - Київ : Центр учбової літератури, 2012. - 368 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=257697&lang=uk-UA

Т3(4Укр)

Б613

Білоцерківський, В. Я.

Історія України : навчальний посібник / В. Я. Білоцерківський ; МОН України. - 3-є вид. випр. і допов. - Київ : Центр учбової літератури, 2007. - 536 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233991&lang=uk-UA

Т3(4Укр)

Г203

Гарін, В. Б.

Історія України : навчальний посібник / В. Б. Гарін, І. А. Кіпцар, О. В. Кондратенко. - Київ : Центр учбової літератури, 2012. - 240 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=257797&lang=uk-UA

Т3(4Укр)

К662

Кордон, М. В.

Українська та зарубіжна культура : підручник / М. В. Кордон. - 3-є вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2010. - 584 c.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234633&lang=uk-UA

Т3(4Укр)

К845

Крупник, Л. О.

Історія України : формування етносів, нації, державності : навчальний посібник / Л. О. Крупник ; МОН України. - Київ : Центр учбової літератури, 2009. - 216 c.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233985&lang=uk-UA

Т3(4Укр)

І907

Історія України : методичні рекомендації з підготовки до семінарських занять та виконання домашнього завдання для студентів усіх спеціальностей / МОН України, Національний авіаційний університет; Тюрменко І. І. [та ін.], уклад. - Київ : НАУ-друк, 2010. - 48 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234386&lang=uk-UA

681.2

Є701

Єременко, В. С.

Аналогові та цифрові вимірювальні прилади : навчальний посібник / В. С. Єременко, О. В. Монченко ; МОН України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2018. - 152 с.

 http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=486143&lang=uk-UA

В3

Ф503

Поліщук А. П., Чернега П. І., Лахін Б. Ф., Максимов С. Л. 

Фізика. Електрика і магнетизм : навчальний посібник/ МОН України, Національний авіаційний університет.  – Київ: НАУ, 2016. – 340 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=381556&lang=uk-UA

 

Поліщук, Аркадій Петрович

Фізика. коливання і хвилі / А. П. Поліщук, Б. Ф. Лахін, П. І. Чернега. - 2017.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=473092&lang=uk-UA

Ш143.21

Р93

Professional english. Fundamentals of software engineering : навчальний посібник / О. М. Акмалдінова, О. Є. Бугайов, Л. Г. Теремінко та ін. ; МОН України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2015. - 300 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=356013&lang=uk-UA

Гр. 110, 112 спец. Геоінформаційні системи та технології

Д

Г36

Геологія та геоморфологія : лабораторний практикум для студентів спеціальностей 6.070800 "Екологія та охорона навколишнього середовища", 6.070900 "Землевпорядкування та кадастр", 6.070900 "Геоінформаційні системи і технології" / Ковальчук М. С., Юдіна Н. Є., уклад.; Національний авіаційний університет, МОН України. - Київ, 2008. - 68 с. : іл.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=187162&lang=uk-UA

Д

К563

Ковальчук, Мирон Степанович

Основи грунтознавства та ландшафтознавства : курс лекцій / М. С. Ковальчук, Н. Є. Юдіна ; МОН України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ-друк, 2010. - 80 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=217342&lang=uk-UA

55

К563

Ковальчук, М. С.

Геологія і геоморфологія (геологічні процеси) : навчальний посібник / М. С. Ковальчук ; МОН України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2018. - 148 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=486113&lang=uk-UA

З81

Н23

Наливайко, Н. Я.

Інформатика : навчальний посібник / Н. Я. Наливайко. - Київ : Центр учбової літератури, 2011. - 576 c.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233958&lang=uk-UA

З81

В654

Войтюшенко, Н. М.

Інформатика і комп’ютерна техніка : навчальний посібник / Н. М. Войтюшенко, А. І. Остапець. - 2-е вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2009. - 564 c.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233959&lang=uk-UA

З973

К563

Ковалюк, Тетяна Володимирівна

Основи програмування : підручник для студентів вищих навчальних закладів / Т. В. Ковалюк ; за заг. ред. М. З. Згуровського. - Київ : Видавнича група BHV, 2005. - 384 с. : іл. - (Інформатика).  - ISBN 966-552-138-1.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=197365&lang=uk-UA

Т3(4Укр)

І907

Історія української культури : навчальний посібник / Павлова О. Ю., ред. - Київ : Центр учбової літератури, 2012. - 368 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=257697&lang=uk-UA

Т3(4Укр)

Б613

Білоцерківський, В. Я.

Історія України : навчальний посібник / В. Я. Білоцерківський ; МОН України. - 3-є вид. випр. і допов. - Київ : Центр учбової літератури, 2007. - 536 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233991&lang=uk-UA

Т3(4Укр)

Г203

Гарін, В. Б.

Історія України : навчальний посібник / В. Б. Гарін, І. А. Кіпцар, О. В. Кондратенко. - Київ : Центр учбової літератури, 2012. - 240 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=257797&lang=uk-UA

Т3(4Укр)

К662

Кордон, М. В.

Українська та зарубіжна культура : підручник / М. В. Кордон. - 3-є вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2010. - 584 c.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234633&lang=uk-UA

Т3(4Укр)

К845

Крупник, Л. О.

Історія України : формування етносів, нації, державності : навчальний посібник / Л. О. Крупник ; МОН України. - Київ : Центр учбової літератури, 2009. - 216 c.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233985&lang=uk-UA

Т3(4Укр)

І907

Історія України : методичні рекомендації з підготовки до семінарських занять та виконання домашнього завдання для студентів усіх спеціальностей / МОН України, Національний авіаційний університет; Тюрменко І. І. [та ін.], уклад. - Київ : НАУ-друк, 2010. - 48 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234386&lang=uk-UA

У

Г823

Грибан, В. Г.

Охорона праці : навчальний посібник / В. Г. Грибан, О. В. Негодченко ; МОН України. - Київ : Центр учбової літератури, 2011. - 280 c.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=224839&lang=uk-UA

В3

Ф503

Поліщук А. П., Чернега П. І., Лахін Б. Ф., Максимов С. Л. 

Фізика. Електрика і магнетизм : навчальний посібник / МОН України, Національний авіаційний університет.  – Київ: НАУ, 2016. – 340 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=381556&lang=uk-UA

Т3(4Укр)

І907

Історія української культури : навчальний посібник / Павлова О. Ю., ред. - Київ : Центр учбової літератури, 2012. - 368 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=257697&lang=uk-UA

Т3(4Укр)

Б613

Білоцерківський, В. Я.

Історія України : навчальний посібник / В. Я. Білоцерківський ; МОН України. - 3-є вид. випр. і допов. - Київ : Центр учбової літератури, 2007. - 536 с.  http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233991&lang=uk-UA

Т3(4Укр)

Г203

Гарін, В. Б.

Історія України : навчальний посібник / В. Б. Гарін, І. А. Кіпцар, О. В. Кондратенко. - Київ : Центр учбової літератури, 2012. - 240 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=257797&lang=uk-UA

Т3(4Укр)

К662

Кордон, М. В.

Українська та зарубіжна культура : підручник / М. В. Кордон. - 3-є вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2010. - 584 c.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234633&lang=uk-UA

Т3(4Укр)

К845

Крупник, Л. О.

Історія України : формування етносів, нації, державності : навчальний посібник / Л. О. Крупник ; МОН України. - Київ : Центр учбової літератури, 2009. - 216 c.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233985&lang=uk-UA

Т3(4Укр)

І907

Історія України : методичні рекомендації з підготовки до семінарських занять та виконання домашнього завдання для студентів усіх спеціальностей / МОН України, Національний авіаційний університет; Тюрменко І. І. [та ін.], уклад. - Київ : НАУ-друк, 2010. - 48 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234386&lang=uk-UA

Ж10

Т191

Тарасова, В. В.

Метрологія, стандартизація і сертифікація : підручник / В. В. Тарасова, А. С. Малиновский, М. Ф. Рибак ; Державний агроєкологічний університет, МОН України. - Київ : Центр навчальної літератури, 2006. - 264 с. : іл. 51.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=185502&lang=uk-UA

006.91

З981

Зюзько, Аркадій Корнійович

Метрологія та вимірювальна техніка : навчальний посібник / А. К. Зюзько, Ю. В. Петрова, Г. Є. Соколов ; МОН України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2016. - 184 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=368172&lang=uk-UA

Ж10

К958

Куц, Ю. В.

Вступ до фаху. Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології : конспект лекцій / Ю. В. Куц, М. О. Пустовойтов ; МОН України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2010. - 70 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=224596&lang=uk-UA

Ж10

К958

Куц, Юрій Васильович

Вступ до фаху. Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології : конспект лекцій / Ю. В. Куц, М. О. Пустовойтов ; МОН України, Національний авіаційний університет. - Київ : Нау-друк, 2010. - 48 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234315&lang=uk-UA

З973

К563

Ковалюк, Тетяна Володимирівна

Основи програмування : підручник для студентів вищих навчальних закладів / Т. В. Ковалюк ; за заг. ред. М. З. Згуровського. - Київ : Видавнича група BHV, 2005. - 384 с. : іл. - (Інформатика). - ISBN 966-552-138-1.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=197365&lang=uk-UA

Ц

М99

Мягченко, О. П.

Безпека життєдіяльності людини та суспільства : навчальний посібник / О. П. Мягченко. - Київ : Центр учбової літ-ри, 2010. - 384 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233205&lang=uk-UA

Ж

П764

Применко, В. І.

Безпека життєдіяльності : конспект лекцій : електронна версія / В. І. Применко. - Київ, 2004.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=174923&lang=uk-UA

У

Г823

Грибан, В. Г.

Охорона праці : навчальний посібник / В. Г. Грибан, О. В. Негодченко ; МОН України. - Київ : Центр учбової літератури, 2011. - 280 c.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=224839&lang=uk-UA

Гр. 113 спец. Захист об’єктів криптографічної інфраструктури

Ц

М99

Мягченко, О. П.

Безпека життєдіяльності людини та суспільства : навчальний посібник / О. П. Мягченко. - Київ : Центр учбової літ-ри, 2010. - 384 с. 

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233205&lang=uk-UA

Ж

П764

Применко, В. І.

Безпека життєдіяльності : конспект лекцій: електронна версія / В. І. Применко. - Київ, 2004.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=174923&lang=uk-UA

У

Г823

Грибан, В. Г.

Охорона праці : навчальний посібник / В. Г. Грибан, О. В. Негодченко ; МОН України. - Київ : Центр учбової літератури, 2011. - 280 c.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=224839&lang=uk-UA

Ж11

Г613

Головчук, А. Ф.

Інженерна та комп’ютерна графіка : навчальний посібник / А. Ф. Головчук, О. І. Кепко, Н. М. Чумак. - Київ : Центр учбової літератури, 2010. - 160 c.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233972&lang=uk-UA

В1

Н288

Нарисна геометрія. Інженерна та комп'ютерна графіка : навчальний посібник / В. І. Макаров, В. Г. Шевченко, М. Г. Макаренко, О. Т. Башта ; МОН України. - Київ : Книжкове видавництво НАУ, 2006. – 152 c.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=155886&lang=uk-UA

Ж11

І622

Інженерна графіка : методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічних робіт для студентів напряму підготовки 6.050201 "Системна інженерія" / МОН України, Національний авіаційний університет ; Макаренко М. Г., Терехова М. В., Дубовик Л. С., уклад. - Київ : НАУ, 2015. - 56 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=355615&lang=uk-UA

Ж11

П691

Практикум з інженерної графіки / Макаренко М. Г., Макаров В. І., Терехова М. В., Зубащенко Г. П., Терехов О. І. уклад. - Київ, 2006. - 72 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=355652&lang=uk-UA

З81

Н23

Наливайко, Н. Я.

Інформатика : навчальний посібник / Н. Я. Наливайко. - Київ : Центр учбової літератури, 2011. - 576 c.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233958&lang=uk-UA

З81

В654

Войтюшенко, Н. М.

Інформатика і комп’ютерна техніка : навчальний посібник / Н. М. Войтюшенко, А. І. Остапець. - 2-е вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2009. - 564 c.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233959&lang=uk-UA

В3

К903

Куліш, Віктор Васильович

Фізика для інженерних спеціальностей : навчальний посібник: у 4 ч. Ч. 1. Механіка. Молекулярна фізика / В. В. Куліш, А. М. Соловйов, О. Я. Кузнєцова ; МОН України. - 2-е вид. - Київ : НАУ-друк, 2010. - 220 с. -  ISBN 978-966-598-269-2;978-966-598-655-3(ч. 1).

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=230019&lang=uk-UA

В3

М517

Мєняйлов, С. М.

Фізика : навчальний посібник / С. М. Мєняйлов, Ж. О. Рудницька, І. А. Сліпухіна ; МОН МС України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2012. - 172 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=318382&lang=uk-UA

В3

К703

Корчук, Е. Ю.

Физика. Механика. Молекулярная физика и термодинамика : учебное пособие / Е. Ю. Корчук, Н. Н. Свиридова, Ю. Т. Герасименко ; МОН МС Украины, Национальный авиационный университет. - Киев : НАУ, 2013. - 136 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=288605&lang=uk-UA

В3

К703

Корчук, Е. Ю.

Физика. Электричество : учебное пособие / Е. Ю. Корчук, Ю. Т. Герасименко ; МОН Украины, Национальный авиационный университет. - Киев : НАУ-друк, 2010. - 96 с. - CD.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=224578&lang=uk-UA

53

Ф503

Фізика. Електрика і магнетизм : навчальний посібник / А. П. Поліщук, П. І. Чернега, Б. Ф. Лахін, С. Л. Максимов ; МОН України, Національний авіаційний університет. - 2-е вид., стер. - Київ : НАУ, 2018. - 340 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=486481&lang=uk-UA

Факультет кібербезпеки, комп’ютерної та програмної інженерії

Гр. 110, 111, 112, 113, 114 спец. Інформаційні управляючі системи та технології

Ш141.14

Д999

Дячук, Тетяна Миронівна

Ділова українська мова : навчальний посібник / Т. М. Дячук, В. М. Варенко ; МОН МС України, Національний авіаційний університет . - Київ : НАУ, 2011. - 224 с. - ISBN 978-966-598-731-4.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=269249&lang=uk-UA

Ш141.14

У455

Українська мова : синтаксис і пунктуація складного речення : навчальний посібник / Л. П. Богославець, І. В. Житар, Т. П. Матвійчук, Г. І. Земляна. - 2-е вид. стер. - Київ, 2009.

- ISBN 978-966-598-569-3.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=229283&lang=uk-UA

Ш141.14

В19

Васенко, Л. А.

Фахова українська мова : навчальний посібник / Л. А. Васенко, В. В. Дубічинський, О. М. Кримець ; МОН України. - Київ : Центр учбової літератури, 2008. - 272 c.  

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233858&lang=uk-UA

811.161.2

П128

Пазюра, Людмила Володимирівна

Українська мова : практикум / Л. В. Пазюра, О. О. Новікова ; МОН України,  Національний авіаційний університет . - 2-е вид., перероб. та допов. - Київ : НАУ, 2016. - 88 с.  

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=381538&lang=uk-UA

Ш141.14

У451

Українська мова. Вправи і завдання для самостійної роботи студентів : навчально-методичний посібник / Я. В. Януш, Л. М. Бондарчук, І. А. Колесникова, І. І. Козловець. - 2-е вид. перероб. і допов. - Київ : КНЕУ, 2002. - 274 с. 

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=232918&lang=uk-UA

Ш141.14

П396

Плотницька, Інна Михайлівна

Ділова українська мова : навчальний посібник / І. М. Плотницька ; МОН України. - 3-є вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2008. - 256 с.  - ISBN 978-966-364-553-7.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=185750&lang=uk-UA

Ш141.14

Я657

Януш, Ядвіга Вацлавівна

Сучасна українська мова : курс лекцій : навчальний посібник для студентів нефілологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Ч. 1 - 2 / Я. В. Януш ; МОН України. - 2-е вид., перероб. і допов. - Київ : КНЕУ, 2005. - 460 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=110314&lang=uk-UA

Ш141.14

К77

Кацавець, Р. С.

Українська мова : професійне спрямування : підручник / Р. С. Кацавець ; МОН України. - Київ : Центр учбової літератури, 2007. - 256 c.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234630&lang=uk-UA

Ш141.14

М369

Мацько, Любов Іванівна

Стилістика української мови : підручник / Л. І. Мацько, О. М. Сидоренко, О. М. Мацько ; Мацько Л. І., ред. - Київ : Вища школа, 2003. - 463 с. - ISBN 966-642-155-0.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=98096&lang=uk-UA

З973

Х227

Харченко, В. П.

Операційні системи та системи програмування : навчальний посібник / В. П. Харченко, Є. А. Знаковська, В. A. Бородін ; МОН МС України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2012. - 348 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=316872&lang=uk-UA

811

P93

Professional English. Information Technologies : manual for first year students of the Faculties of Computer Science and Computer Systems studying within the English Language Education Programme / National Aviation University ; Bugaiov O. Ye., Babiy H. V., Volgina S. A., prepared. - Kyiv, 2011. - 248 p.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=306533&lang=uk-UA

В1

Б30

Бахвалов, Н. С.

Численные методы / Н. С. Бахвалов, Н. П. Жидков, Г. М. Кобельков. - 2009. -Электронная мультимедийная библиотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=319456&lang=uk-UA

В1

П893

Пустовойтов, М. О.

Чисельні методи та комп'ютерне моделювання : навчальний посібник для студентів спеціальності 6.091301 "Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології" / М. О. Пустовойтов, О. В. Самойліченко ; МОН України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2010. - 160 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=215951&lang=uk-UA

З973

О 294

Об'єктно-орієнтоване програмування : лабораторний практикум / МОН України, Національний авіаційний університет; Гамаюн В. П., Зудов О. М., уклад. - Київ : НАУ-друк, 2010. - 48 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=221734&lang=uk-UA

Ш141.14

Д999

Дячук, Тетяна Миронівна

Ділова українська мова : навчальний посібник / Т. М. Дячук, В. М. Варенко ; МОН МС України, Національний авіаційний університет . - Київ : НАУ, 2011. - 224 с. - ISBN 978-966-598-731-4.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=269249&lang=uk-UA

Ш141.14

У455

Українська мова: синтаксис і пунктуація складного речення : навчальний посібник / Л. П. Богославець, І. В. Житар, Т. П. Матвійчук, Г. І. Земляна. - 2-е вид. стер. - Київ, 2009. - ISBN 978-966-598-569-3.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=229283&lang=uk-UA

Ш141.14

В19

Васенко, Л. А.

Фахова українська мова : навчальний посібник / Л. А. Васенко, В. В. Дубічинський, О. М. Кримець ; МОН України. - Київ : Центр учбової літератури, 2008. - 272 c.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233858&lang=uk-UA

811.161.2

П128

Пазюра, Людмила Володимирівна

Українська мова : практикум / Л. В. Пазюра, О. О. Новікова ; МОН України,  Національний авіаційний університет . - 2-е вид., перероб. та допов. - Київ : НАУ, 2016. - 88 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=381538&lang=uk-UA

Ш141.14

У451

\Українська мова. Вправи і завдання для самостійної роботи студентів : навчально-методичний посібник / Я. В. Януш, Л. М. Бондарчук, І. А. Колесникова, І. І. Козловець. - 2-е вид. перероб. і допов. - Київ : КНЕУ, 2002. - 274 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=232918&lang=uk-UA

Ш141.14

Д462

Ділова українська мова : навчальний посібник / МОН, Національний авіаційний університет ; Дячук Т. М., Варенко В. М., уклад. - Київ : НАУ, 2010. - 241 с. - CD.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=228957&lang=uk-UA

Ш141.14

П396

Плотницька, Інна Михайлівна

Ділова українська мова : навчальний посібник / І. М. Плотницька ; МОН України. - 3-є вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2008. - 256 с.  - ISBN 978-966-364-553-7.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=185750&lang=uk-UA

Ш141.14

Я657

Януш, Ядвіга Вацлавівна

Сучасна українська мова : курс лекцій : навчальний посібник для студентів нефілологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Ч. 1 - 2 / Я. В. Януш ; МОН України. - 2-е вид., перероб. і допов. - Київ : КНЕУ, 2005. - 460 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=110314&lang=uk-UA

Ш141.14

К77

Кацавець, Р. С.

Українська мова : професійне спрямування : підручник / Р. С. Кацавець ; МОН України. - Київ : Центр учбової літератури, 2007. - 256 c.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234630&lang=uk-UA

Ш141.14

М369

Мацько, Любов Іванівна

Стилістика української мови : підручник / Л. І. Мацько, О. М. Сидоренко, О. М. Мацько ; Мацько Л. І., ред. - Київ : Вища школа, 2003. - 463 с. - ISBN 966-642-155-0. http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=98096&lang=uk-UA

 

Гр. 115, 116, 117 спец. Інформаційні технології проектування

Ш141.14

Д999

Дячук, Тетяна Миронівна

Ділова українська мова : навчальний посібник / Т. М. Дячук, В. М. Варенко ; МОН МС України, Національний авіаційний університет . - Київ : НАУ, 2011. - 224 с. - ISBN 978-966-598-731-4.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=269249&lang=uk-UA

Ш141.14

У455

Українська мова : синтаксис і пунктуація складного речення : навчальний посібник / Л. П. Богославець, І. В. Житар, Т. П. Матвійчук, Г. І. Земляна. - 2-е вид. стер. - Київ, 2009.

- ISBN 978-966-598-569-3.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=229283&lang=uk-UA

Ш141.14

В19

Васенко, Л. А.

Фахова українська мова : навчальний посібник / Л. А. Васенко, В. В. Дубічинський, О. М. Кримець ; МОН України. - Київ : Центр учбової літератури, 2008. - 272 c. 

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233858&lang=uk-UA

811.161.2

П128

Пазюра, Людмила Володимирівна

Українська мова : практикум / Л. В. Пазюра, О. О. Новікова ; МОН України,  Національний авіаційний університет . - 2-е вид., перероб. та допов. - Київ : НАУ, 2016. - 88 с.  

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=381538&lang=uk-UA

Ш141.14

У451

Українська мова. Вправи і завдання для самостійної роботи студентів : навчально-методичний посібник / Я. В. Януш, Л. М. Бондарчук, І. А. Колесникова, І. І. Козловець. - 2-е вид. перероб. і допов. - Київ : КНЕУ, 2002. - 274 с. 

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=232918&lang=uk-UA

Ш141.14

П396

Плотницька, Інна Михайлівна

Ділова українська мова : навчальний посібник / І. М. Плотницька ; МОН України. - 3-є вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2008. - 256 с.  - ISBN 978-966-364-553-7.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=185750&lang=uk-UA

Ш141.14

Я657

Януш, Ядвіга Вацлавівна

Сучасна українська мова : курс лекцій : навчальний посібник для студентів нефілологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Ч. 1 - 2 / Я. В. Януш ; МОН України. - 2-е вид., перероб. і допов. - Київ : КНЕУ, 2005. - 460 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=110314&lang=uk-UA

Ш141.14

К77

Кацавець, Р. С.

Українська мова : професійне спрямування : підручник / Р. С. Кацавець ; МОН України. - Київ : Центр учбової літератури, 2007. - 256 c.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234630&lang=uk-UA

Ш141.14

М369

Мацько, Любов Іванівна

Стилістика української мови : підручник / Л. І. Мацько, О. М. Сидоренко, О. М. Мацько ; Мацько Л. І., ред. - Київ : Вища школа, 2003. - 463 с. - ISBN 966-642-155-0.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=98096&lang=uk-UA

З973

Х227

Харченко, В. П.

Операційні системи та системи програмування : навчальний посібник / В. П. Харченко, Є. А. Знаковська, В. A. Бородін ; МОН МС України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2012. - 348 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=316872&lang=uk-UA

811

P93

Professional English. Information Technologies : manual for first year students of the Faculties of Computer Science and Computer Systems studying within the English Language Education Programme / National Aviation University ; Bugaiov O. Ye., Babiy H. V., Volgina S. A., prepared. - Kyiv, 2011. - 248 p.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=306533&lang=uk-UA

В1

Б30

Бахвалов, Н. С.

Численные методы / Н. С. Бахвалов, Н. П. Жидков, Г. М. Кобельков. - 2009. -Электронная мультимедийная библиотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=319456&lang=uk-UA

В1

П893

Пустовойтов, М. О.

Чисельні методи та комп'ютерне моделювання : навчальний посібник для студентів спеціальності 6.091301 "Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології" / М. О. Пустовойтов, О. В. Самойліченко ; МОН України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2010. - 160 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=215951&lang=uk-UA

З973

О 294

Об'єктно-орієнтоване програмування : лабораторний практикум / МОН України, Національний авіаційний університет; Гамаюн В. П., Зудов О. М., уклад. - Київ : НАУ-друк, 2010. - 48 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=221734&lang=uk-UA

Ш141.14

Д999

Дячук, Тетяна Миронівна

Ділова українська мова : навчальний посібник / Т. М. Дячук, В. М. Варенко ; МОН МС України, Національний авіаційний університет . - Київ : НАУ, 2011. - 224 с. - ISBN 978-966-598-731-4.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=269249&lang=uk-UA

Ш141.14

У455

Українська мова: синтаксис і пунктуація складного речення : навчальний посібник / Л. П. Богославець, І. В. Житар, Т. П. Матвійчук, Г. І. Земляна. - 2-е вид. стер. - Київ, 2009. - ISBN 978-966-598-569-3.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=229283&lang=uk-UA

Ш141.14

В19

Васенко, Л. А.

Фахова українська мова : навчальний посібник / Л. А. Васенко, В. В. Дубічинський, О. М. Кримець ; МОН України. - Київ : Центр учбової літератури, 2008. - 272 c.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233858&lang=uk-UA

811.161.2

П128

Пазюра, Людмила Володимирівна

Українська мова : практикум / Л. В. Пазюра, О. О. Новікова ; МОН України,  Національний авіаційний університет . - 2-е вид., перероб. та допов. - Київ : НАУ, 2016. - 88 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=381538&lang=uk-UA

Ш141.14

У451

\Українська мова. Вправи і завдання для самостійної роботи студентів : навчально-методичний посібник / Я. В. Януш, Л. М. Бондарчук, І. А. Колесникова, І. І. Козловець. - 2-е вид. перероб. і допов. - Київ : КНЕУ, 2002. - 274 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=232918&lang=uk-UA

Ш141.14

Д462

Ділова українська мова : навчальний посібник / МОН, Національний авіаційний університет ; Дячук Т. М., Варенко В. М., уклад. - Київ : НАУ, 2010. - 241 с. - CD.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=228957&lang=uk-UA

Ш141.14

П396

Плотницька, Інна Михайлівна

Ділова українська мова : навчальний посібник / І. М. Плотницька ; МОН України. - 3-є вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2008. - 256 с.  - ISBN 978-966-364-553-7.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=185750&lang=uk-UA

Ш141.14

Я657

Януш, Ядвіга Вацлавівна

Сучасна українська мова : курс лекцій : навчальний посібник для студентів нефілологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Ч. 1 - 2 / Я. В. Януш ; МОН України. - 2-е вид., перероб. і допов. - Київ : КНЕУ, 2005. - 460 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=110314&lang=uk-UA

Ш141.14

К77

Кацавець, Р. С.

Українська мова : професійне спрямування : підручник / Р. С. Кацавець ; МОН України. - Київ : Центр учбової літератури, 2007. - 256 c.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234630&lang=uk-UA

Ш141.14

М369

Мацько, Любов Іванівна

Стилістика української мови : підручник / Л. І. Мацько, О. М. Сидоренко, О. М. Мацько ; Мацько Л. І., ред. - Київ : Вища школа, 2003. - 463 с. - ISBN 966-642-155-0. http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=98096&lang=uk-UA

 

Гр. 126 спец. Software engineering

В2

H99

Hydro-gas-thermodynamics. Computing of pneumatic chamber of air control valve : method Guide to Doing Homework Assignment for Students of Specialty 6.092500 "Computer Integrated Technological Processes and Manufactures" / Хлистун Олександр Іванович, Головко Ю. С., Макаренко Р. О., Литвиненко В. І., уклад.; National Aviation University. - Kyiv, 2008. - 20 с. : іл.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=201363&lang=uk-UA

Т3(4Укр)

H69

History of Ukrainian culture : guide To Practical Classes for full-time students of technical specialities / Ministry of Education and Science of Ukraine, National Aviation University ; Rohozha M. M., compiler. - Kyiv : NAU, 2012. - 40 p.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=316821&lang=uk-UA

Т3(4Укр)

H69

History of Ukraine : guide To Practical Classes for students of al specialities / Ministry of education and science of Ukraine, National Aviation University ; Smolnikov Y., Bratus I., compilers. - Kyiv : NAU, 2015. - 72 р.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=355767&lang=uk-UA

Т3(4Укр)

S68

Smolnikov, Yurii

History of Ukraine : textbook / Y. Smolnikov ; MES YS Ukraine, National aviation university. - Kyiv : NAU, 2013. - 188 p. 

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=338592&lang=uk-UA

Т3(4Укр)

L80

Lissitsin, Boris M.

A History of Ukraine : abstract / B. M. Lissitsin ; National Aviation University. - Kyiv, 2003. - 207 p.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=339064&lang=uk-UA

Ж12

А89

Astanin, V. V.

Engineering mechanics : manual. Part II. Strength of Materials / V. V. Astanin ; National aviation university. - Kyiv : NAU-druk, 2010. - 184 p.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=228350&lang=uk-UA

811

P93

Professional English. Information Technologies : manual for first year students of the Faculties of Computer Science and Computer Systems studying within the English Language Education Programme / National Aviation University ; Bugaiov O. Ye., Babiy H. V., Volgina S. A., prepared. - Kyiv, 2011. - 248 p.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=306533&lang=uk-UA

Ш143.21

Р93

Professional english. Fundamentals of software engineering : навчальний посібник / О. М. Акмалдінова, О. Є. Бугайов, Л. Г. Теремінко та ін. ; МОН України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2015. - 300 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=356013&lang=uk-UA

811.111

Р93

Professional English. Software Engineering : theory and practice : практикум для студентів галузі знань 12 "Інформаційні технології" спеціальності 121 "Інженерія програмного забезпечення" освітньо-професійних програм "Інженерія програмного забезпечення" та "Програмне забезпечення програм" / МОН України, Національний авіаційний університет ; Давиденко Т. А., Бабій Г. В., Теремінко Л. Г., уклад. - Київ : НАУ, 2019. - 104 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=486823&lang=uk-UA

Ш141.14

Д999

Дячук, Тетяна Миронівна

Ділова українська мова : навчальний посібник / Т. М. Дячук, В. М. Варенко ; МОН МС України, Національний авіаційний університет . - Київ : НАУ, 2011. - 224 с. - ISBN 978-966-598-731-4.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=269249&lang=uk-UA

Ш141.14

У455

Українська мова : синтаксис і пунктуація складного речення : навчальний посібник / Л. П. Богославець, І. В. Житар, Т. П. Матвійчук, Г. І. Земляна. - 2-е вид. стер. - Київ, 2009. ISBN 978-966-598-569-3.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=229283&lang=uk-UA

Ш141.14

В19

Васенко, Л. А.

Фахова українська мова : навчальний посібник / Л. А. Васенко, В. В. Дубічинський, О. М. Кримець ; МОН України. - Київ : Центр учбової літератури, 2008. - 272 c.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233858&lang=uk-UA

811.161.2

П128

Пазюра, Людмила Володимирівна

Українська мова : практикум / Л. В. Пазюра, О. О. Новікова ; МОН України,  Національний авіаційний університет . - 2-е вид., перероб. та допов. - Київ : НАУ, 2016. - 88 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=381538&lang=uk-UA

Ш141.14

У451

Українська мова. Вправи і завдання для самостійної роботи студентів : навчально-методичний посібник / Я. В. Януш, Л. М. Бондарчук, І. А. Колесникова, І. І. Козловець. - 2-е вид. перероб. і допов. - Київ : КНЕУ, 2002. - 274 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=232918&lang=uk-UA

Ш141.14

П396

Плотницька, Інна Михайлівна

Ділова українська мова : навчальний посібник / І. М. Плотницька ; МОН України. - 3-є вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2008. - 256 с. - ISBN 978-966-364-553-7.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=185750&lang=uk-UA

Ш141.14

Я657

Януш, Ядвіга Вацлавівна

Сучасна українська мова : курс лекцій : навчальний посібник для студентів нефілологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Ч. 1 - 2 / Я. В. Януш ; МОН України. - 2-е вид., перероб. і допов. - Київ : КНЕУ, 2005. - 460 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=110314&lang=uk-UA

Ш141.14

К77

Кацавець, Р. С.

Українська мова : професійне спрямування : підручник / Р. С. Кацавець ; МОН України. - Київ : Центр учбової літератури, 2007. - 256 c.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234630&lang=uk-UA

Ш141.14

М369

Мацько, Любов Іванівна

Стилістика української мови : підручник / Л. І. Мацько, О. М. Сидоренко, О. М. Мацько ; Мацько Л. І., ред. - Київ : Вища школа, 2003. - 463 с. - ISBN 966-642-155-0.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=98096&lang=uk-UA

З973

О294

Об'єктно-орієнтоване програмування : лабораторний практикум / МОН України, Національний авіаційний університет; Гамаюн В. П., Зудов О. М., уклад. - Київ : НАУ-друк, 2010. - 48 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=221734&lang=uk-UA

З973

Х227

Харченко, В. П.

Операційні системи та системи програмування : навчальний посібник / В. П. Харченко, Є. А. Знаковська, В. A. Бородін ; МОН МС України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2012. - 348 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=316872&lang=uk-UA

В3

Э456

Элементарный учебник физики. Ч. 1. Механика. Теплота. Молекулярная физика / под ред. Ландсберга Г. С. - 1985. - 616 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=259365&lang=uk-UA

В3

Ф503

Бовтрук А. Г., Герасименко Ю. Т., Лахін Б. Ф., Мєняйлов С. М. 
Фізика : навчальний посібник/ Поліщук А. П., ред. – 4-е вид., допов.  – Київ: НАУ-друк, 2010. – Модуль 1: Механіка. – 256 с.– (Модульне навчання)
. 

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=268850&lang=uk-UA

В3

Ф503

Фізика : навчальний посібник. Модуль 2. Молекулярна фізика й термодинаміка / В. І. Благовістна, А. П. В'яла, С. М. Мєняйлов, А. П. Поліщук ; МОН України ; Поліщук А. П., ред. - 3-є вид., стер. - Київ : НАУ-друк, 2010. - 192 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=250529&lang=uk-UA

В3

Ф503

Поліщук А. П., Чернега П. І., Лахін Б. Ф., Максимов С. Л. 
Фізика. Електрика і магнетизм : навчальний посібник/ МОН України, Національний авіаційний університет.  – Київ: НАУ, 2016. – 340 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=381556&lang=uk-UA

В3

К903

Куліш, Віктор Васильович

Фізика для інженерних спеціальностей : навчальний посібник: у 4 ч. Ч. 1. Механіка. Молекулярна фізика / В. В. Куліш, А. М. Соловйов, О. Я. Кузнєцова ; МОН України. - 2-е вид. - Київ : НАУ-друк, 2010. - 220 с. -  ISBN 978-966-598-269-2;978-966-598-655-3(ч. 1).

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=230019&lang=uk-UA

Гр. 121, 122, 123, 124, 125 спец. Інженерія програмного забезпечення

Ш141.14

Д999

Дячук, Тетяна Миронівна

Ділова українська мова : навчальний посібник / Т. М. Дячук, В. М. Варенко ; МОН МС України, Національний авіаційний університет . - Київ : НАУ, 2011. - 224 с. - ISBN 978-966-598-731-4.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=269249&lang=uk-UA

Ш141.14

У455

Українська мова : синтаксис і пунктуація складного речення : навчальний посібник / Л. П. Богославець, І. В. Житар, Т. П. Матвійчук, Г. І. Земляна. - 2-е вид. стер. - Київ, 2009. ISBN 978-966-598-569-3.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=229283&lang=uk-UA

Ш141.14

В19

Васенко, Л. А.

Фахова українська мова : навчальний посібник / Л. А. Васенко, В. В. Дубічинський, О. М. Кримець ; МОН України. - Київ : Центр учбової літератури, 2008. - 272 c.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233858&lang=uk-UA

811.161.2

П128

Пазюра, Людмила Володимирівна

Українська мова : практикум / Л. В. Пазюра, О. О. Новікова ; МОН України,  Національний авіаційний університет . - 2-е вид., перероб. та допов. - Київ : НАУ, 2016. - 88 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=381538&lang=uk-UA

Ш141.14

У451

Українська мова. Вправи і завдання для самостійної роботи студентів : навчально-методичний посібник / Я. В. Януш, Л. М. Бондарчук, І. А. Колесникова, І. І. Козловець. - 2-е вид. перероб. і допов. - Київ : КНЕУ, 2002. - 274 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=232918&lang=uk-UA

Ш141.14

П396

Плотницька, Інна Михайлівна

Ділова українська мова : навчальний посібник / І. М. Плотницька ; МОН України. - 3-є вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2008. - 256 с. - ISBN 978-966-364-553-7.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=185750&lang=uk-UA

Ш141.14

Я657

Януш, Ядвіга Вацлавівна

Сучасна українська мова : курс лекцій : навчальний посібник для студентів нефілологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Ч. 1 - 2 / Я. В. Януш ; МОН України. - 2-е вид., перероб. і допов. - Київ : КНЕУ, 2005. - 460 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=110314&lang=uk-UA

Ш141.14

К77

Кацавець, Р. С.

Українська мова : професійне спрямування : підручник / Р. С. Кацавець ; МОН України. - Київ : Центр учбової літератури, 2007. - 256 c.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234630&lang=uk-UA

Ш141.14

М369

Мацько, Любов Іванівна

Стилістика української мови : підручник / Л. І. Мацько, О. М. Сидоренко, О. М. Мацько ; Мацько Л. І., ред. - Київ : Вища школа, 2003. - 463 с. - ISBN 966-642-155-0.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=98096&lang=uk-UA

З973

О294

Об'єктно-орієнтоване програмування : лабораторний практикум / МОН України, Національний авіаційний університет; Гамаюн В. П., Зудов О. М., уклад. - Київ : НАУ-друк, 2010. - 48 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=221734&lang=uk-UA

З973

Х227

Харченко, В. П.

Операційні системи та системи програмування : навчальний посібник / В. П. Харченко, Є. А. Знаковська, В. A. Бородін ; МОН МС України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2012. - 348 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=316872&lang=uk-UA

Ш143.21

Р93

Professional english. Fundamentals of software engineering : навчальний посібник / О. М. Акмалдінова, О. Є. Бугайов, Л. Г. Теремінко та ін. ; МОН України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2015. - 300 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=356013&lang=uk-UA

811.111

Р93

Professional English. Software Engineering : theory and practice : практикум для студентів галузі знань 12 "Інформаційні технології" спеціальності 121 "Інженерія програмного забезпечення" освітньо-професійних програм "Інженерія програмного забезпечення" та "Програмне забезпечення програм" / МОН України, Національний авіаційний університет ; Давиденко Т. А., Бабій Г. В., Теремінко Л. Г., уклад. - Київ : НАУ, 2019. - 104 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=486823&lang=uk-UA

В3

Э456

Элементарный учебник физики. Ч. 1. Механика. Теплота. Молекулярная физика / под ред. Ландсберга Г. С. - 1985. - 616 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=259365&lang=uk-UA

В3

Ф503

Бовтрук А. Г., Герасименко Ю. Т., Лахін Б. Ф., Мєняйлов С. М. 
Фізика : навчальний посібник/ Поліщук А. П., ред. – 4-е вид., допов.  – Київ: НАУ-друк, 2010. – Модуль 1: Механіка. – 256 с.– (Модульне навчання)
. 

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=268850&lang=uk-UA

В3

Ф503

Фізика : навчальний посібник. Модуль 2. Молекулярна фізика й термодинаміка / В. І. Благовістна, А. П. В'яла, С. М. Мєняйлов, А. П. Поліщук ; МОН України ; Поліщук А. П., ред. - 3-є вид., стер. - Київ : НАУ-друк, 2010. - 192 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=250529&lang=uk-UA

В3

Ф503

Поліщук А. П., Чернега П. І., Лахін Б. Ф., Максимов С. Л. 
Фізика. Електрика і магнетизм : навчальний посібник/ МОН України, Національний авіаційний університет.  – Київ: НАУ, 2016. – 340 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=381556&lang=uk-UA

В3

К903

Куліш, Віктор Васильович

Фізика для інженерних спеціальностей : навчальний посібник: у 4 ч. Ч. 1. Механіка. Молекулярна фізика / В. В. Куліш, А. М. Соловйов, О. Я. Кузнєцова ; МОН України. - 2-е вид. - Київ : НАУ-друк, 2010. - 220 с. -  ISBN 978-966-598-269-2;978-966-598-655-3(ч. 1).

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=230019&lang=uk-UA

Гр. 130, 131, 132, 133, 134 спец. Комп’ютерні системи та мережі

Ш141.14

Д999

Дячук, Тетяна Миронівна

Ділова українська мова : навчальний посібник / Т. М. Дячук, В. М. Варенко ; МОН МС України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2011. - 224 с. - ISBN 978-966-598-731-4.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=269249&lang=uk-UA

Ш141.14

У455

Українська мова : синтаксис і пунктуація складного речення : навчальний посібник / Л. П. Богославець, І. В. Житар, Т. П. Матвійчук, Г. І. Земляна. - 2-е вид. стер. - Київ, 2009.  ISBN 978-966-598-569-3.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=229283&lang=uk-UA

Ш141.14

Г859

Гриценко, Т. Б.

Українська мова за професійним спрямуванням : навчальний посібник / Т. Б. Гриценко ; МОН України. - Київ : Центр учбової літератури, 2010. - 624 c.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234631&lang=uk-UA

Ш141.14

В19

Васенко, Л. А.

Фахова українська мова : навчальний посібник / Л. А. Васенко, В. В. Дубічинський, О. М. Кримець ; МОН України. - Київ : Центр учбової літератури, 2008. - 272 c. 

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233858&lang=uk-UA

811.161.2

П128

Пазюра, Людмила Володимирівна

Українська мова : практикум / Л. В. Пазюра, О. О. Новікова ; МОН України,  Національний авіаційний університет. - 2-е вид., перероб. та допов. - Київ : НАУ, 2016. - 88 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=381538&lang=uk-UA

Ш141.14

У451

Українська мова. Вправи і завдання для самостійної роботи студентів : навчально-методичний посібник / Я. В. Януш, Л. М. Бондарчук, І. А. Колесникова, І. І. Козловець. - 2-е вид. перероб. і доп. - Київ : КНЕУ, 2002. - 274 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=232918&lang=uk-UA

Ш141.14

П396

Плотницька, Інна Михайлівна

Ділова українська мова : навчальний посібник / І. М. Плотницька ; МОН України. - 3-є вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2008. - 256 с.  - ISBN 978-966-364-553-7.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=185750&lang=uk-UA

Ш141.14

Я657

Януш, Ядвіга Вацлавівна

Сучасна українська мова : курс лекцій: навчальний посібник для студентів нефілологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Ч. 1 - 2 / Я. В. Януш ; МОН України. - 2-е вид., перероб. і допов. - Київ : КНЕУ, 2005. - 460 с. http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=110314&lang=uk-UA

Ш141.14

К77

Кацавець, Р. С.

Українська мова : професійне спрямування : підручник / Р. С. Кацавець ; МОН України. - Київ : Центр учбової літератури, 2007. - 256 c.  

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234630&lang=uk-UA

Ш141.14

М369

Мацько, Любов Іванівна

Стилістика української мови : підручник / Л. І. Мацько, О. М. Сидоренко, О. М. Мацько ; Мацько Л. І., ред. - Київ : Вища школа, 2003. - 463 с.  - ISBN 966-642-155-0.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=98096&lang=uk-UA

004

К637

Комп'ютерна логіка : лабораторний практикум для студентів спеціальності 123 "Комп'ютерна логіка" / Дрововозов В. І., Журавель С. В., Коцюр А. Б., Журавель Н. В., уклад. - Київ : НАУ, 2018. - 56 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=486230&lang=uk-UA

З973

П759

Прикладна теорія цифрових автоматів : навчальний посібник / В. І. Жабін, І. А. Жуков, І. А. Клименко, В. В. Ткаченко. - 2-е вид. доопрац. - Київ : НАУ-друк, 2009. - 361 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=228407&lang=uk-UA

З973

П784

Программирование на С++ / В. П. Аверкин, А. И. Бобровский, В. В. Веснич и др.; под ред. проф. Хомоненко А.Д. - 2008. 

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234895&lang=uk-UA

З973

А976

Ачкасов, В. Ю.

Программирование баз данных в Delphi / В. Ю. Ачкасов. - 2011.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=235170&lang=uk-UA

004.42

Б827

Борковська, Любов Олексіівна

Обчислювальна техніка та програмування : навчальний посібник / Л. О. Борковська, О. В. Кочеткова, О. В. Борковський ; МОН України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2016. - 268 с. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=368101&lang=uk-UA

З973

В215

Ватсон, Карли

C# (Си Шарп) / К. Ватсон. - Б. м. : Лорн, 2009.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=202015&lang=uk-UA

З973

Д274

Дейтел, Харви

Как программировать на C / Х. Дейтел, П. Дейтел. - 2010.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=206320&lang=uk-UA

З973

Д274

Дейтел, Харви М.

Как программировать на С++ = C++ How to program third edition / Х. М. Дейтел, П. Д. Дейтел ; пер. с англ. под ред. Кузьменко В. Г. - 3-е изд. - Москва : БИНОМ, 2001. - 1152 с. : ил.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=95559&lang=uk-UA

З973

Д426

Джосьютис, Николай

С++ для начинающих / Н. Джосьютис. - 2010.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=206189&lang=uk-UA

З973

Л614

Липпман, Стенли Б.

Язык программирования C++. Вводный курс / С. Б. Липпман, Ж. Лажойе. - 3-е изд. - Б. м. : б. и., 2009. - 1186 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=193807&lang=uk-UA

З973

С347

Сидоров, Микола Олександрович

Вступ до інженерії програмного забезпечення : курс лекцій / М. О. Сидоров ; МОН України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ-друк, 2010. - 112 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=245353&lang=uk-UA

 

Сердюк, В. А.

Теорія електричних кіл та сигналів / В. А. Сердюк. - 2008.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=215146&lang=uk-UA

З21

П968

П'яних, Борис Єгорович

Основи теорії нелінійних та параметричних кіл : навчальний посібник / Б. Є. П'яних, Е. Г. Азнакаєв, О. В. Вишнівський ; МОН МС України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2011. - 212 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=279628&lang=uk-UA

З21

О751

Основи теорії кіл. Лінійні кола. Практика = The fundamentals of circuits theory. Linear circuits. Practice : навчальний посібник / Б. Є. П'яних, Г. Є. Соколов, М. Ю. Заліський, О. В. Вишнівський. - Англ. та укр. мовами. - Київ : НАУ, 2013. - 192 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=293617&lang=uk-UA

З21

З484

Зеленков, Олександр Аврамович

Теоретичні основи електротехніки. Математичне та комп’ютерне моделювання процесів в електричних колах : посібник / О. А. Зеленков, О. О. Бунчук ; МОН України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2015. - 180 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=356078&lang=uk-UA

Гр. 135, 136, 137, 138 спец. Системне програмування

Ш141.14

Д999

Дячук, Тетяна Миронівна

Ділова українська мова : навчальний посібник / Т. М. Дячук, В. М. Варенко ; МОН МС України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2011. - 224 с. - ISBN 978-966-598-731-4.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=269249&lang=uk-UA

Ш141.14

У455

Українська мова : синтаксис і пунктуація складного речення : навчальний посібник / Л. П. Богославець, І. В. Житар, Т. П. Матвійчук, Г. І. Земляна. - 2-е вид. стер. - Київ, 2009. ISBN 978-966-598-569-3.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=229283&lang=uk-UA

Ш141.14

Г859

Гриценко, Т. Б.

Українська мова за професійним спрямуванням : навчальний посібник / Т. Б. Гриценко ; МОН України. - Київ : Центр учбової літератури, 2010. - 624 c.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234631&lang=uk-UA

Ш141.14

В19

Васенко, Л. А.

Фахова українська мова : навчальний посібник / Л. А. Васенко, В. В. Дубічинський, О. М. Кримець ; МОН України. - Київ : Центр учбової літератури, 2008. - 272 c. 

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233858&lang=uk-UA

811.161.2

П128

Пазюра, Людмила Володимирівна

Українська мова : практикум / Л. В. Пазюра, О. О. Новікова ; МОН України,  НАУ . - 2-е вид., перероб. та допов. - Київ : НАУ, 2016. - 88 с.   

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=381538&lang=uk-UA

Ш141.14

У451

Українська мова. Вправи і завдання для самостійної роботи студентів : навчально-методичний посібник / Я. В. Януш, Л. М. Бондарчук, І. А. Колесникова, І. І. Козловець. - 2-е вид. перероб. і допов. - Київ : КНЕУ, 2002. - 274 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=232918&lang=uk-UA

Ш141.14

Д462

Ділова українська мова : навчальний посібник / МОН України, Національний авіаційний університет ; Дячук Т. М., Варенко В. М., уклад. - Київ : НАУ, 2010. - 241 с.  - CD. 

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=228957&lang=uk-UA

Ш141.14

П396

Плотницька, Інна Михайлівна

Ділова українська мова : навчальний посібник / І. М. Плотницька ; МОН України. - 3-є вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2008. - 256 с.  - ISBN 978-966-364-553-7.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=185750&lang=uk-UA

Ш141.14

Я657

Януш, Ядвіга Вацлавівна

Сучасна українська мова : курс лекцій: навчальний посібник для студентів нефілологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Ч. 1 - 2 / Я. В. Януш ; МОН України. - 2-е вид., перероб. і допов. - Київ : КНЕУ, 2005. - 460 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=110314&lang=uk-UA

Ш141.14

К77

Кацавець, Р. С.

Українська мова : професійне спрямування : підручник / Р. С. Кацавець ; МОН України. - Київ : Центр учбової літератури, 2007. - 256 c.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234630&lang=uk-UA

Ш141.14

М369

Мацько, Любов Іванівна

Стилістика української мови : підручник / Л. І. Мацько, О. М. Сидоренко, О. М. Мацько ; Мацько Л. І., ред. - Київ : Вища школа, 2003. - 463 с.  - ISBN 966-642-155-0.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=98096&lang=uk-UA

004

К637

Комп'ютерна логіка : лабораторний практикум для студентів спеціальності 123 "Комп'ютерна логіка" / Дрововозов В. І., Журавель С. В., Коцюр А. Б., Журавель Н. В., уклад. - Київ : НАУ, 2018. - 56 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=486230&lang=uk-UA

З973

П759

Прикладна теорія цифрових автоматів : навчальний посібник / В. І. Жабін, І. А. Жуков, І. А. Клименко, В. В. Ткаченко. - 2-е вид. доопрац. - Київ : НАУ-друк, 2009. - 361 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=228407&lang=uk-UA

В1

Б30

Бахвалов, Н. С.

Численные методы / Н. С. Бахвалов, Н. П. Жидков, Г. М. Кобельков. - 2009. -Электронная мультимедийная библиотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=319456&lang=uk-UA

В1

К172

Калиткин, Н. Н.

Численные методы / Н. Н. Калиткин. - 2001. - 508 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234896&lang=uk-UA

В1

М228

Мамчук, Віталій Іванович

Числові методи : навчальний посібник / В. І. Мамчук ; МОН України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2015. - 388 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=356021&lang=uk-UA

004.94

Г134

Гаєв, Євген Олександрович

Універсальний математичний пакет MATLAB і типові задачі обчислювальної математики : навчальний посібник / Є. О. Гаєв, Б. М. Нестеренко ; МОН України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2004. - 176 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=387869&lang=uk-UA

510.5

В121

Вавіленкова, А. І.

Алгоритми та методи обчислень : підручник / А. І. Вавіленкова ; МОН України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2018. - 228 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=486247&lang=uk-UA

З973

П784

Программирование на С++ / В. П. Аверкин, А. И. Бобровский, В. В. Веснич и др. ; под ред. проф. Хомоненко А. Д. - 2008. 

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234895&lang=uk-UA

З973

А976

Ачкасов, В. Ю.

Программирование баз данных в Delphi / В. Ю. Ачкасов. - 2011.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=235170&lang=uk-UA

004.42

Б827

Борковська, Любов Олексіівна

Обчислювальна техніка та програмування : навчальний посібник / Л. О. Борковська, О. В. Кочеткова, О. В. Борковський ; МОН України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2016. - 268 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=368101&lang=uk-UA

З973

В215

Ватсон, Карли

C# (Си Шарп) / К. Ватсон. - Б. м. : Лорн, 2009.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=202015&lang=uk-UA

З973

Д274

Дейтел, Харви

Как программировать на C / Х. Дейтел, П. Дейтел. - 2010. 

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=206320&lang=uk-UA

З973

Д426

Джосьютис, Николай

С++ для начинающих / Н. Джосьютис. - 2010.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=206189&lang=uk-UA

З973

Л614

Липпман, Стенли Б.

Язык программирования C++. Вводный курс / С. Б. Липпман, Ж. Лажойе. - 3-е изд. - Б. м. : б. и., 2009. - 1186 с. - Стенли Липпман, Жози Лажойе

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=193807&lang=uk-UA

Гр. 141, 142, 143, 144, 145, 146 спец. Безпека інформаційних і комунікаційних систем

Ш141.14

Д999

Дячук, Тетяна Миронівна

Ділова українська мова : навчальний посібник / Т. М. Дячук, В. М. Варенко ; МОН МС України, Національний авіаційний університет . - Київ : НАУ, 2011. - 224 с. - ISBN 978-966-598-731-4.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=269249&lang=uk-UA

Ш141.14

У455

Українська мова : синтаксис і пунктуація складного речення : навчальний посібник / Л. П. Богославець, І. В. Житар, Т. П. Матвійчук, Г. І. Земляна. - 2-е вид. стер. - Київ, 2009.

- ISBN 978-966-598-569-3.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=229283&lang=uk-UA

Ш141.14

В19

Васенко, Л. А.

Фахова українська мова : навчальний посібник / Л. А. Васенко, В. В. Дубічинський, О. М. Кримець ; МОН України. - Київ : Центр учбової літератури, 2008. - 272 c. 

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233858&lang=uk-UA

811.161.2

П128

Пазюра, Людмила Володимирівна

Українська мова : практикум / Л. В. Пазюра, О. О. Новікова ; МОН України,  Національний авіаційний університет . - 2-е вид., перероб. та допов. - Київ : НАУ, 2016. - 88 с.   

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=381538&lang=uk-UA

Ш141.14

У451

Українська мова. Вправи і завдання для самостійної роботи студентів : навчально-методичний посібник / Я. В. Януш, Л. М. Бондарчук, І. А. Колесникова, І. І. Козловець. - 2-е вид. перероб. і допов. - Київ : КНЕУ, 2002. - 274 с. 

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=232918&lang=uk-UA

Ш141.14

П396

Плотницька, Інна Михайлівна

Ділова українська мова : навчальний посібник / І. М. Плотницька ; МОН України. - 3-є вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2008. - 256 с. - ISBN 978-966-364-553-7.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=185750&lang=uk-UA

Ш141.14

Я657

Януш, Ядвіга Вацлавівна

Сучасна українська мова : курс лекцій : навчальний посібник для студентів нефілологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Ч. 1 - 2 / Я. В. Януш ; МОН України. - 2-е вид., перероб. і допов. - Київ : КНЕУ, 2005. - 460 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=110314&lang=uk-UA

Ш141.14

К77

Кацавець, Р. С.

Українська мова : професійне спрямування : підручник / Р. С. Кацавець ; МОН України. - Київ : Центр учбової літератури, 2007. - 256 c.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234630&lang=uk-UA

Ш141.14

М369

Мацько, Любов Іванівна

Стилістика української мови : підручник / Л. І. Мацько, О. М. Сидоренко, О. М. Мацько ; Мацько Л. І., ред. - Київ : Вища школа, 2003. - 463 с. - ISBN 966-642-155-0.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=98096&lang=uk-UA

З973

Х227

Харченко, В. П.

Операційні системи та системи програмування : навчальний посібник / В. П. Харченко, Є. А. Знаковська, В. A. Бородін ; МОН МС України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2012. - 348 с. –

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=316872&lang=uk-UA

811

P93

Professional English. Information Technologies : manual for first year students of the Faculties of Computer Science and Computer Systems studying within the English Language Education Programme / National Aviation University ; Bugaiov O. Ye., Babiy H. V., Volgina S. A., prepared. - Kyiv, 2011. - 248 p.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=306533&lang=uk-UA

В1

Б30

Бахвалов, Н. С.

Численные методы / Н. С. Бахвалов, Н. П. Жидков, Г. М. Кобельков. - 2009. -Электронная мультимедийная библиотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=319456&lang=uk-UA

В1

П893

Пустовойтов, М. О.

Чисельні методи та комп'ютерне моделювання : навчальний посібник для студентів спеціальності 6.091301 "Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології" / М. О. Пустовойтов, О. В. Самойліченко ; МОН України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2010. - 160 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=215951&lang=uk-UA

З973

О294

Об'єктно-орієнтоване програмування : лабораторний практикум / МОН України, Національний авіаційний університет; Гамаюн В. П., Зудов О. М., уклад. - Київ : НАУ-друк, 2010. - 48 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=221734&lang=uk-UA

Ш141.14

Д999

Дячук, Тетяна Миронівна

Ділова українська мова : навчальний посібник / Т. М. Дячук, В. М. Варенко ; МОН МС України, Національний авіаційний університет . - Київ : НАУ, 2011. - 224 с. - ISBN 978-966-598-731-4.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=269249&lang=uk-UA

Ш141.14

У455

Українська мова: синтаксис і пунктуація складного речення : навчальний посібник / Л. П. Богославець, І. В. Житар, Т. П. Матвійчук, Г. І. Земляна. - 2-е вид. стер. - Київ, 2009. - ISBN 978-966-598-569-3.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=229283&lang=uk-UA

Ш141.14

В19

Васенко, Л. А.

Фахова українська мова : навчальний посібник / Л. А. Васенко, В. В. Дубічинський, О. М. Кримець ; МОН України. - Київ : Центр учбової літератури, 2008. - 272 c.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233858&lang=uk-UA

811.161.2

П128

Пазюра, Людмила Володимирівна

Українська мова : практикум / Л. В. Пазюра, О. О. Новікова ; МОН України,  Національний авіаційний університет . - 2-е вид., перероб. та допов. - Київ : НАУ, 2016. - 88 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=381538&lang=uk-UA

Ш141.14

У451

Українська мова. Вправи і завдання для самостійної роботи студентів : навчально-методичний посібник / Я. В. Януш, Л. М. Бондарчук, І. А. Колесникова, І. І. Козловець. - 2-е вид. перероб. і допов. - Київ : КНЕУ, 2002. - 274 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=232918&lang=uk-UA

Ш141.14

Д462

Ділова українська мова : навчальний посібник / МОН, Національний авіаційний університет ; Дячук Т. М., Варенко В. М., уклад. - Київ : НАУ, 2010. - 241 с. - CD.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=228957&lang=uk-UA

Ш141.14

П396

Плотницька, Інна Михайлівна

Ділова українська мова : навчальний посібник / І. М. Плотницька ; МОН України. - 3-є вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2008. - 256 с.  - ISBN 978-966-364-553-7.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=185750&lang=uk-UA

Ш141.14

Я657

Януш, Ядвіга Вацлавівна

Сучасна українська мова : курс лекцій : навчальний посібник для студентів нефілологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Ч. 1 - 2 / Я. В. Януш ; МОН України. - 2-е вид., перероб. і допов. - Київ : КНЕУ, 2005. - 460 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=110314&lang=uk-UA

Ш141.14

К77

Кацавець, Р. С.

Українська мова : професійне спрямування : підручник / Р. С. Кацавець ; МОН України. - Київ : Центр учбової літератури, 2007. - 256 c.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234630&lang=uk-UA

Ш141.14

М369

Мацько, Любов Іванівна

Стилістика української мови : підручник / Л. І. Мацько, О. М. Сидоренко, О. М. Мацько ; Мацько Л. І., ред. - Київ : Вища школа, 2003. - 463 с. - ISBN 966-642-155-0. http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=98096&lang=uk-UA

Гр. 151, 152 спец. Прикладне програмне забезпечення

Ш141.14

Д999

Дячук, Тетяна Миронівна

Ділова українська мова : навчальний посібник / Т. М. Дячук, В. М. Варенко ; МОН МС України, Національний авіаційний університет . - Київ : НАУ, 2011. - 224 с. - ISBN 978-966-598-731-4.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=269249&lang=uk-UA

Ш141.14

У455

Українська мова : синтаксис і пунктуація складного речення : навчальний посібник / Л. П. Богославець, І. В. Житар, Т. П. Матвійчук, Г. І. Земляна. - 2-е вид. стер. - Київ, 2009.

- ISBN 978-966-598-569-3.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=229283&lang=uk-UA

Ш141.14

В19

Васенко, Л. А.

Фахова українська мова : навчальний посібник / Л. А. Васенко, В. В. Дубічинський, О. М. Кримець ; МОН України. - Київ : Центр учбової літератури, 2008. - 272 c.  

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233858&lang=uk-UA

811.161.2

П128

Пазюра, Людмила Володимирівна

Українська мова : практикум / Л. В. Пазюра, О. О. Новікова ; МОН України,  Національний авіаційний університет . - 2-е вид., перероб. та допов. - Київ : НАУ, 2016. - 88 с.  

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=381538&lang=uk-UA

Ш141.14

У451

Українська мова. Вправи і завдання для самостійної роботи студентів : навчально-методичний посібник / Я. В. Януш, Л. М. Бондарчук, І. А. Колесникова, І. І. Козловець. - 2-е вид. перероб. і допов. - Київ : КНЕУ, 2002. - 274 с. 

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=232918&lang=uk-UA

Ш141.14

П396

Плотницька, Інна Михайлівна

Ділова українська мова : навчальний посібник / І. М. Плотницька ; МОН України. - 3-є вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2008. - 256 с.  - ISBN 978-966-364-553-7.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=185750&lang=uk-UA

Ш141.14

Я657

Януш, Ядвіга Вацлавівна

Сучасна українська мова : курс лекцій : навчальний посібник для студентів нефілологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Ч. 1 - 2 / Я. В. Януш ; МОН України. - 2-е вид., перероб. і допов. - Київ : КНЕУ, 2005. - 460 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=110314&lang=uk-UA

Ш141.14

К77

Кацавець, Р. С.

Українська мова : професійне спрямування : підручник / Р. С. Кацавець ; МОН України. - Київ : Центр учбової літератури, 2007. - 256 c.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234630&lang=uk-UA

Ш141.14

М369

Мацько, Любов Іванівна

Стилістика української мови : підручник / Л. І. Мацько, О. М. Сидоренко, О. М. Мацько ; Мацько Л. І., ред. - Київ : Вища школа, 2003. - 463 с. - ISBN 966-642-155-0.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=98096&lang=uk-UA

З973

Х227

Харченко, В. П.

Операційні системи та системи програмування : навчальний посібник / В. П. Харченко, Є. А. Знаковська, В. A. Бородін ; МОН МС України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2012. - 348 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=316872&lang=uk-UA

811

P93

Professional English. Information Technologies : manual for first year students of the Faculties of Computer Science and Computer Systems studying within the English Language Education Programme / National Aviation University ; Bugaiov O. Ye., Babiy H. V., Volgina S. A., prepared. - Kyiv, 2011. - 248 p.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=306533&lang=uk-UA

В1

Б30

Бахвалов, Н. С.

Численные методы / Н. С. Бахвалов, Н. П. Жидков, Г. М. Кобельков. - 2009. -Электронная мультимедийная библиотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=319456&lang=uk-UA

В1

П893

Пустовойтов, М. О.

Чисельні методи та комп'ютерне моделювання : навчальний посібник для студентів спеціальності 6.091301 "Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології" / М. О. Пустовойтов, О. В. Самойліченко ; МОН України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2010. - 160 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=215951&lang=uk-UA

З973

О 294

Об'єктно-орієнтоване програмування : лабораторний практикум / МОН України, Національний авіаційний університет; Гамаюн В. П., Зудов О. М., уклад. - Київ : НАУ-друк, 2010. - 48 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=221734&lang=uk-UA

Ш141.14

Д999

Дячук, Тетяна Миронівна

Ділова українська мова : навчальний посібник / Т. М. Дячук, В. М. Варенко ; МОН МС України, Національний авіаційний університет . - Київ : НАУ, 2011. - 224 с. - ISBN 978-966-598-731-4.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=269249&lang=uk-UA

Ш141.14

У455

Українська мова: синтаксис і пунктуація складного речення : навчальний посібник / Л. П. Богославець, І. В. Житар, Т. П. Матвійчук, Г. І. Земляна. - 2-е вид. стер. - Київ, 2009. - ISBN 978-966-598-569-3.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=229283&lang=uk-UA

Ш141.14

В19

Васенко, Л. А.

Фахова українська мова : навчальний посібник / Л. А. Васенко, В. В. Дубічинський, О. М. Кримець ; МОН України. - Київ : Центр учбової літератури, 2008. - 272 c.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233858&lang=uk-UA

811.161.2

П128

Пазюра, Людмила Володимирівна

Українська мова : практикум / Л. В. Пазюра, О. О. Новікова ; МОН України,  Національний авіаційний університет . - 2-е вид., перероб. та допов. - Київ : НАУ, 2016. - 88 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=381538&lang=uk-UA

Ш141.14

У451

Українська мова. Вправи і завдання для самостійної роботи студентів : навчально-методичний посібник / Я. В. Януш, Л. М. Бондарчук, І. А. Колесникова, І. І. Козловець. - 2-е вид. перероб. і допов. - Київ : КНЕУ, 2002. - 274 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=232918&lang=uk-UA

Ш141.14

Д462

Ділова українська мова : навчальний посібник / МОН, Національний авіаційний університет ; Дячук Т. М., Варенко В. М., уклад. - Київ : НАУ, 2010. - 241 с. - CD.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=228957&lang=uk-UA

Ш141.14

П396

Плотницька, Інна Михайлівна

Ділова українська мова : навчальний посібник / І. М. Плотницька ; МОН України. - 3-є вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2008. - 256 с.  - ISBN 978-966-364-553-7.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=185750&lang=uk-UA

Ш141.14

Я657

Януш, Ядвіга Вацлавівна

Сучасна українська мова : курс лекцій : навчальний посібник для студентів нефілологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Ч. 1 - 2 / Я. В. Януш ; МОН України. - 2-е вид., перероб. і допов. - Київ : КНЕУ, 2005. - 460 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=110314&lang=uk-UA

Ш141.14

К77

Кацавець, Р. С.

Українська мова : професійне спрямування : підручник / Р. С. Кацавець ; МОН України. - Київ : Центр учбової літератури, 2007. - 256 c.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234630&lang=uk-UA

Ш141.14

М369

Мацько, Любов Іванівна

Стилістика української мови : підручник / Л. І. Мацько, О. М. Сидоренко, О. М. Мацько ; Мацько Л. І., ред. - Київ : Вища школа, 2003. - 463 с. - ISBN 966-642-155-0. http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=98096&lang=uk-UA

Гр. 161, 162 спец. Інформаційні системи та технології

Ш141.14

Д999

Дячук, Тетяна Миронівна

Ділова українська мова : навчальний посібник / Т. М. Дячук, В. М. Варенко ; МОН МС України, Національний авіаційний університет . - Київ : НАУ, 2011. - 224 с. - ISBN 978-966-598-731-4.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=269249&lang=uk-UA

Ш141.14

У455

Українська мова : синтаксис і пунктуація складного речення : навчальний посібник / Л. П. Богославець, І. В. Житар, Т. П. Матвійчук, Г. І. Земляна. - 2-е вид. стер. - Київ, 2009.

- ISBN 978-966-598-569-3.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=229283&lang=uk-UA

Ш141.14

В19

Васенко, Л. А.

Фахова українська мова : навчальний посібник / Л. А. Васенко, В. В. Дубічинський, О. М. Кримець ; МОН України. - Київ : Центр учбової літератури, 2008. - 272 c. 

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233858&lang=uk-UA

811.161.2

П128

Пазюра, Людмила Володимирівна

Українська мова : практикум / Л. В. Пазюра, О. О. Новікова ; МОН України,  Національний авіаційний університет . - 2-е вид., перероб. та допов. - Київ : НАУ, 2016. - 88 с.  

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=381538&lang=uk-UA

Ш141.14

У451

Українська мова. Вправи і завдання для самостійної роботи студентів : навчально-методичний посібник / Я. В. Януш, Л. М. Бондарчук, І. А. Колесникова, І. І. Козловець. - 2-е вид. перероб. і допов. - Київ : КНЕУ, 2002. - 274 с. 

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=232918&lang=uk-UA

Ш141.14

П396

Плотницька, Інна Михайлівна

Ділова українська мова : навчальний посібник / І. М. Плотницька ; МОН України. - 3-є вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2008. - 256 с.  - ISBN 978-966-364-553-7.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=185750&lang=uk-UA

Ш141.14

Я657

Януш, Ядвіга Вацлавівна

Сучасна українська мова : курс лекцій : навчальний посібник для студентів нефілологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Ч. 1 - 2 / Я. В. Януш ; МОН України. - 2-е вид., перероб. і допов. - Київ : КНЕУ, 2005. - 460 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=110314&lang=uk-UA

Ш141.14

К77

Кацавець, Р. С.

Українська мова : професійне спрямування : підручник / Р. С. Кацавець ; МОН України. - Київ : Центр учбової літератури, 2007. - 256 c.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234630&lang=uk-UA

Ш141.14

М369

Мацько, Любов Іванівна

Стилістика української мови : підручник / Л. І. Мацько, О. М. Сидоренко, О. М. Мацько ; Мацько Л. І., ред. - Київ : Вища школа, 2003. - 463 с. - ISBN 966-642-155-0.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=98096&lang=uk-UA

З973

Х227

Харченко, В. П.

Операційні системи та системи програмування : навчальний посібник / В. П. Харченко, Є. А. Знаковська, В. A. Бородін ; МОН МС України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2012. - 348 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=316872&lang=uk-UA

811

P93

Professional English. Information Technologies : manual for first year students of the Faculties of Computer Science and Computer Systems studying within the English Language Education Programme / National Aviation University ; Bugaiov O. Ye., Babiy H. V., Volgina S. A., prepared. - Kyiv, 2011. - 248 p.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=306533&lang=uk-UA

В1

Б30

Бахвалов, Н. С.

Численные методы / Н. С. Бахвалов, Н. П. Жидков, Г. М. Кобельков. - 2009. -Электронная мультимедийная библиотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=319456&lang=uk-UA

В1

П893

Пустовойтов, М. О.

Чисельні методи та комп'ютерне моделювання : навчальний посібник для студентів спеціальності 6.091301 "Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології" / М. О. Пустовойтов, О. В. Самойліченко ; МОН України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2010. - 160 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=215951&lang=uk-UA

З973

О 294

Об'єктно-орієнтоване програмування : лабораторний практикум / МОН України, Національний авіаційний університет; Гамаюн В. П., Зудов О. М., уклад. - Київ : НАУ-друк, 2010. - 48 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=221734&lang=uk-UA

Ш141.14

Д999

Дячук, Тетяна Миронівна

Ділова українська мова : навчальний посібник / Т. М. Дячук, В. М. Варенко ; МОН МС України, Національний авіаційний університет . - Київ : НАУ, 2011. - 224 с. - ISBN 978-966-598-731-4.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=269249&lang=uk-UA

Ш141.14

У455

Українська мова: синтаксис і пунктуація складного речення : навчальний посібник / Л. П. Богославець, І. В. Житар, Т. П. Матвійчук, Г. І. Земляна. - 2-е вид. стер. - Київ, 2009. - ISBN 978-966-598-569-3.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=229283&lang=uk-UA

Ш141.14

В19

Васенко, Л. А.

Фахова українська мова : навчальний посібник / Л. А. Васенко, В. В. Дубічинський, О. М. Кримець ; МОН України. - Київ : Центр учбової літератури, 2008. - 272 c.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233858&lang=uk-UA

811.161.2

П128

Пазюра, Людмила Володимирівна

Українська мова : практикум / Л. В. Пазюра, О. О. Новікова ; МОН України,  Національний авіаційний університет . - 2-е вид., перероб. та допов. - Київ : НАУ, 2016. - 88 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=381538&lang=uk-UA

Ш141.14

У451

Українська мова. Вправи і завдання для самостійної роботи студентів : навчально-методичний посібник / Я. В. Януш, Л. М. Бондарчук, І. А. Колесникова, І. І. Козловець. - 2-е вид. перероб. і допов. - Київ : КНЕУ, 2002. - 274 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=232918&lang=uk-UA

Ш141.14

Д462

Ділова українська мова : навчальний посібник / МОН, Національний авіаційний університет ; Дячук Т. М., Варенко В. М., уклад. - Київ : НАУ, 2010. - 241 с. - CD.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=228957&lang=uk-UA

Ш141.14

П396

Плотницька, Інна Михайлівна

Ділова українська мова : навчальний посібник / І. М. Плотницька ; МОН України. - 3-є вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2008. - 256 с.  - ISBN 978-966-364-553-7.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=185750&lang=uk-UA

Ш141.14

Я657

Януш, Ядвіга Вацлавівна

Сучасна українська мова : курс лекцій : навчальний посібник для студентів нефілологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Ч. 1 - 2 / Я. В. Януш ; МОН України. - 2-е вид., перероб. і допов. - Київ : КНЕУ, 2005. - 460 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=110314&lang=uk-UA

Ш141.14

К77

Кацавець, Р. С.

Українська мова : професійне спрямування : підручник / Р. С. Кацавець ; МОН України. - Київ : Центр учбової літератури, 2007. - 256 c.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234630&lang=uk-UA

Ш141.14

М369

Мацько, Любов Іванівна

Стилістика української мови : підручник / Л. І. Мацько, О. М. Сидоренко, О. М. Мацько ; Мацько Л. І., ред. - Київ : Вища школа, 2003. - 463 с. - ISBN 966-642-155-0. http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=98096&lang=uk-UA

Гр. 171, 174 спец. Cybersecurity systems and technologies

Ш141.14

Д999

Дячук, Тетяна Миронівна

Ділова українська мова : навчальний посібник / Т. М. Дячук, В. М. Варенко ; МОН МС України, Національний авіаційний університет . - Київ : НАУ, 2011. - 224 с. - ISBN 978-966-598-731-4.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=269249&lang=uk-UA

Ш141.14

У455

Українська мова : синтаксис і пунктуація складного речення : навчальний посібник / Л. П. Богославець, І. В. Житар, Т. П. Матвійчук, Г. І. Земляна. - 2-е вид. стер. - Київ, 2009.

- ISBN 978-966-598-569-3.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=229283&lang=uk-UA

Ш141.14

В19

Васенко, Л. А.

Фахова українська мова : навчальний посібник / Л. А. Васенко, В. В. Дубічинський, О. М. Кримець ; МОН України. - Київ : Центр учбової літератури, 2008. - 272 c.  

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233858&lang=uk-UA

811.161.2

П128

Пазюра, Людмила Володимирівна

Українська мова : практикум / Л. В. Пазюра, О. О. Новікова ; МОН України,  Національний авіаційний університет . - 2-е вид., перероб. та допов. - Київ : НАУ, 2016. - 88 с.  

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=381538&lang=uk-UA

Ш141.14

У451

Українська мова. Вправи і завдання для самостійної роботи студентів : навчально-методичний посібник / Я. В. Януш, Л. М. Бондарчук, І. А. Колесникова, І. І. Козловець. - 2-е вид. перероб. і допов. - Київ : КНЕУ, 2002. - 274 с. 

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=232918&lang=uk-UA

Ш141.14

П396

Плотницька, Інна Михайлівна

Ділова українська мова : навчальний посібник / І. М. Плотницька ; МОН України. - 3-є вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2008. - 256 с.  - ISBN 978-966-364-553-7.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=185750&lang=uk-UA

Ш141.14

Я657

Януш, Ядвіга Вацлавівна

Сучасна українська мова : курс лекцій : навчальний посібник для студентів нефілологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Ч. 1 - 2 / Я. В. Януш ; МОН України. - 2-е вид., перероб. і допов. - Київ : КНЕУ, 2005. - 460 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=110314&lang=uk-UA

Ш141.14

К77

Кацавець, Р. С.

Українська мова : професійне спрямування : підручник / Р. С. Кацавець ; МОН України. - Київ : Центр учбової літератури, 2007. - 256 c.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234630&lang=uk-UA

Ш141.14

М369

Мацько, Любов Іванівна

Стилістика української мови : підручник / Л. І. Мацько, О. М. Сидоренко, О. М. Мацько ; Мацько Л. І., ред. - Київ : Вища школа, 2003. - 463 с. - ISBN 966-642-155-0.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=98096&lang=uk-UA

З973

Х227

Харченко, В. П.

Операційні системи та системи програмування : навчальний посібник / В. П. Харченко, Є. А. Знаковська, В. A. Бородін ; МОН МС України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2012. - 348 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=316872&lang=uk-UA

811

P93

Professional English. Information Technologies : manual for first year students of the Faculties of Computer Science and Computer Systems studying within the English Language Education Programme / National Aviation University ; Bugaiov O. Ye., Babiy H. V., Volgina S. A., prepared. - Kyiv, 2011. - 248 p.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=306533&lang=uk-UA

В1

Б30

Бахвалов, Н. С.

Численные методы / Н. С. Бахвалов, Н. П. Жидков, Г. М. Кобельков. - 2009. -Электронная мультимедийная библиотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=319456&lang=uk-UA

В1

П893

Пустовойтов, М. О.

Чисельні методи та комп'ютерне моделювання : навчальний посібник для студентів спеціальності 6.091301 "Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології" / М. О. Пустовойтов, О. В. Самойліченко ; МОН України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2010. - 160 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=215951&lang=uk-UA

З973

О 294

Об'єктно-орієнтоване програмування : лабораторний практикум / МОН України, Національний авіаційний університет; Гамаюн В. П., Зудов О. М., уклад. - Київ : НАУ-друк, 2010. - 48 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=221734&lang=uk-UA

Ш141.14

Д999

Дячук, Тетяна Миронівна

Ділова українська мова : навчальний посібник / Т. М. Дячук, В. М. Варенко ; МОН МС України, Національний авіаційний університет . - Київ : НАУ, 2011. - 224 с. - ISBN 978-966-598-731-4.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=269249&lang=uk-UA

Ш141.14

У455

Українська мова: синтаксис і пунктуація складного речення : навчальний посібник / Л. П. Богославець, І. В. Житар, Т. П. Матвійчук, Г. І. Земляна. - 2-е вид. стер. - Київ, 2009. - ISBN 978-966-598-569-3.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=229283&lang=uk-UA

Ш141.14

В19

Васенко, Л. А.

Фахова українська мова : навчальний посібник / Л. А. Васенко, В. В. Дубічинський, О. М. Кримець ; МОН України. - Київ : Центр учбової літератури, 2008. - 272 c.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233858&lang=uk-UA

811.161.2

П128

Пазюра, Людмила Володимирівна

Українська мова : практикум / Л. В. Пазюра, О. О. Новікова ; МОН України,  Національний авіаційний університет . - 2-е вид., перероб. та допов. - Київ : НАУ, 2016. - 88 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=381538&lang=uk-UA

Ш141.14

У451

Українська мова. Вправи і завдання для самостійної роботи студентів : навчально-методичний посібник / Я. В. Януш, Л. М. Бондарчук, І. А. Колесникова, І. І. Козловець. - 2-е вид. перероб. і допов. - Київ : КНЕУ, 2002. - 274 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=232918&lang=uk-UA

Ш141.14

Д462

Ділова українська мова : навчальний посібник / МОН, Національний авіаційний університет ; Дячук Т. М., Варенко В. М., уклад. - Київ : НАУ, 2010. - 241 с. - CD.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=228957&lang=uk-UA

Ш141.14

П396

Плотницька, Інна Михайлівна

Ділова українська мова : навчальний посібник / І. М. Плотницька ; МОН України. - 3-є вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2008. - 256 с.  - ISBN 978-966-364-553-7.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=185750&lang=uk-UA

Ш141.14

Я657

Януш, Ядвіга Вацлавівна

Сучасна українська мова : курс лекцій : навчальний посібник для студентів нефілологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Ч. 1 - 2 / Я. В. Януш ; МОН України. - 2-е вид., перероб. і допов. - Київ : КНЕУ, 2005. - 460 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=110314&lang=uk-UA

Ш141.14

К77

Кацавець, Р. С.

Українська мова : професійне спрямування : підручник / Р. С. Кацавець ; МОН України. - Київ : Центр учбової літератури, 2007. - 256 c.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234630&lang=uk-UA

Ш141.14

М369

Мацько, Любов Іванівна

Стилістика української мови : підручник / Л. І. Мацько, О. М. Сидоренко, О. М. Мацько ; Мацько Л. І., ред. - Київ : Вища школа, 2003. - 463 с. - ISBN 966-642-155-0. http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=98096&lang=uk-UA

Гр. 172, 173 спец. Системи та технології кібербезпеки

З973

Х227

Харченко, В. П.

Операційні системи та системи програмування : навчальний посібник / В. П. Харченко, Є. А. Знаковська, В. A. Бородін ; МОН МС України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2012. - 348 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=316872&lang=uk-UA

811

P93

Professional English. Information Technologies : manual for first year students of the Faculties of Computer Science and Computer Systems studying within the English Language Education Programme / National Aviation University ; Bugaiov O. Ye., Babiy H. V., Volgina S. A., prepared. - Kyiv, 2011. - 248 p.