Міністерство освіти і науки України

Національний авіаційний університет

Науково-технічна бібліотека

 

Fotor091191950

 

ЕЛЕКТРОННІ КОМПЛЕКТИ ПІДРУЧНИКІВ

З ФОНДУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ НАУ

для

Факультету міжнародних відносин,

Аерокосмічного факультету,

Факультету аеронавігації, електроніки та телекомунікації,

Факультету архітектури, будівництва та дизайну,

Факультету екологічної безпеки, інженерії та технологій,

Факультету транспорту, менеджменту і логістики,

Факультету лінгвістики та соціальних комунікацій,

Юридичного факультету,

Факультету економіки та бізнес-адміністрування,

Факультету кібербезпеки, комп’ютерної та програмної інженерії

 


Зміст

Факультет міжнародних відносин.. 3

Гр. 101. Спец. «Міжнародні економічні відносини». 3

Гр. 103. Спец. «Міжнародний бізнес». 3

Гр. 104, 105.Спец. «Міжнародне право». 9

Гр. 106, 107, 108, 109. Спец. «Міжнародні відносини». 13

Гр. 110, 111. Спец. «Журналістика». 15

Гр. 113. Спец. «Туризм». 19

Гр. 115. Спец. «Технологія електронних мультимедійних видань». 21

Гр. 118, 119. Спец. «Реклама і зв’язки з громадськістю». 24

Аерокосмічний факультет. 26

Гр. 101, 102, 103. Спец. «Літаки і вертольоти». 26

Гр. 104. Спец. «Aircraft Equipment». 31

Гр. 105. Спец. «Технічне обслуговування та ремонт суден». 32

Гр. 106. Спец. «Технології робіт та технологічне обладнання аеропортів». 35

Гр. 107, 108, 109. Спец. «Maintenance and Repair of Aircraft and Aircraft Engines». 38

Гр. 110. Спец. «Airport technologies and technical equipment». 39

Гр. 111, 112. Спец. «Енергетичний менеджмент». 40

Гр. 113.Спец. «Газотурбінні установки і компресорні станції». 44

Гр. 114, 115. Спец. «Льотна експлуатація повітряних суден». 48

Факультет аеронавігації, електроніки та телекомунікації 50

Гр. 102, 104. Спец. «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси». 50

Гр. 105. Спец. «Мікро- і нано- електроніка». 55

Гр. 106. Спец. «Електронні системи». 60

Гр. 107.Спец. «Телекомунікаційні системи та мережі». 66

Гр. 108. Спец. «Telecommunication systems and netwoks». 72

Гр. 109. Спец. «Комплекси пілотажно-навігаційного обладнання». 77

Гр. 110. Спец. «Flight instruments and navigation systems». 81

Гр. 111. Спец. «Системи аеронавігаційного обслуговування». 86

Гр. 112. Спец. «Обслуговування повітряного руху». 91

Гр. 113. Спец. «Air traffic service». 97

Гр. 114. Спец. «Безпілотні авіаційні комплекси». 102

Факультет архітектури, будівництва та дизайну. 107

Гр. 101, 102. Спец. «Дизайн». 107

Гр. 103. Спец. «Дизайн архітектурного середовища». 110

Гр. 104. Спец. «Будівництво та експлуатація будинків і споруд». 116

Гр. 105. Спец. «Промислове і цивільне будівництво». 121

Гр. 106. Спец. «Industrial and civil engineering». 126

Гр. 107. Спец. «Дизайн архітектурного середовища». 127

Факультет екологічної безпеки, інженерії та технологій.. 131

Гр. 101. Спец. «Екологія, охорона навколишнього середовища. 131

Гр. 102. Спец. «Ecology and Environmental Protection». 135

Гр. 103. Спец. «Медичні інформаційно-вимірювальні технології та системи». 137

Гр. 104. Спец. «Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів». 139

Гр. 105. Спец. «Хімічні технології альтернативних енергоресурсів». 143

Гр. 106, 107. Спец. «Фармацевтична біотехнологія». 147

Гр. 108. Спец. «Pharmaceutical Biotechnology». 152

Гр. 109. Спец. «Біомедична інженерія». 154

Гр. 110. Спец. «Землеустрій та кадастр». 158

Гр. 112. Спец. «Геоінформаційні системи та технології». 162

Гр. 113. Спец. «Захист об’єктів критичної інфраструктури». 166

Факультет транспорту, менеджменту і логістики.. 171

Гр. 101, 102, 106. Спец. «Організація перевезень та управління на транспорті». 171

Гр. 103. Спец. «Air Transportation manegement». 176

Гр. 104. Спец. «Мультимодальний транспорт і логістика». 179

Гр. 105. Спец. «Multimodal transport and logistics». 184

Гр. 107. Спец. «Onboard support of air passenger transportation». 187

Гр. 108. Спец. «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності». 190

Гр. 109. Спец. «Management of foreign economic activity». 197

Гр. 110. Спец. «Менеджмент організацій і адміністрування». 198

Гр. 111, 112. Спец. «Aviation management». 205

Гр. 113, 114, 115. Спец. «Логістика». 211

Гр. 116. Спец. «Logistics». 218

Гр. 117, 118. Спец. «Авіаційна логістика». 219

Гр. 119. Спец. «Aviation logistics». 226

Факультет лінгвістики та соціальних комунікацій (базові комплекти). 227

Спец. 052 «Політологія». 227

Спец. 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». 232

Спец. 053 «Психологія». 235

Спец. 231 «Соціальна робота». 242

Спец. 031 «Соціологія». 245

Спец. 035 «Філологія». 248

Юридичний факультет (базові комплекти). 252

Спец. 081 «Право». 252

Факультет економіки та бізнес-адміністрування. 254

Гр. 110. Спец. «Економічна кібернетика». 254

Гр. 111. Спец. «Міжнародна економіка». 256

Гр. 112. Спец. «Економіка підприємства». 260

Гр. 113. Спец. «Marketing». 263

Гр. 114. Спец. «Фінанси, банківська справа та страхування». 263

Гр. 115. Спец. «Облік та оподаткування». 266

Гр. 117, 118, 119. Спец. «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». 269

Гр. 120,121. Спец. «Маркетинг». 273

Гр. 122, 123. Спец. «Електронний маркетинг». 276

Гр. 124. Спец. «Marketing». 279

Гр. 125. Спец. «Цифрова економіка». 280

Факультет кібербезпеки, комп’ютерної та програмної інженерії 283

Гр. 110, 111, 112, 113, 114. Спец. «Інформаційні управляючі системи та технології». 283

Гр. 115. 116. Спец. «Інформаційні технології проектування». 288

Гр. 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129. Спец. «Інженерія програмного забезпечення»   293

Гр. 131, 133, 134. Спец. «Комп’ютерні системи та мережі». 298

Гр. 132. Спец. «Computer systems and networks». 305

Гр. 141, 142, 143, 144, 145. Спец. «Безпека інформаційних і комунікаційних систем». 307

Гр. 151. Спец. «Прикладна математика». 310

Гр. 161. Спец. «Інформаційні системи та технології». 314

Гр. 171. Спец. «Cyberscecurity systems and technologies». 318

Гр. 175, 176, 177. Спец. «Cистеми та технології кібербезпеки». 320

 

 

Факультет міжнародних відносин

Гр. 101. Спец. «Міжнародні економічні відносини»

Гр. 103. Спец. «Міжнародний бізнес»

У

М581

Міжнародні економічні відносини : навчальний посібник / С. В. Сіденко, О. М. Іваницька, О. В. Кузнецов та ін. ; МОН України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2015. - 468 с. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=355626&lang=uk-UA

 

У

М581

Міжнародні економічні відносини : практикум для студентів напряму підготовки 6.030202 "Міжнародне право" / МОН України, Національний авіаційний університет ; Соколова З. С., уклад. - Київ : НАУ, 2015. - 64 с. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=355994&lang=uk-UA

 

У

П218

Паценко, Олег Юрійович

Міжнародні економічні відносини : конспект лекцій / О. Ю. Паценко,                                                 Л. Л. Литвиненко ; МОН; Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ-друк, 2009. - 64 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=214109&lang=uk-UA

 

У

П218

Паценко, О. Ю.

Міжнародні економічні відносини : опорний конспект лекцій / О. Ю. Паценко, Л. Л. Литвиненко ; Національний авіаційний університет. - Київ, 2007. - 196 с. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=173342&lang=uk-UA

 

У

П509

Поліщук, Оксана Володимирівна

Міжнародний бізнес: вступ до спеціальності : навчальний посібник / О. В. Поліщук ; МОН України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2013. - 132 с. - ISBN 978-966-598-816-8.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=303618&lang=uk-UA

 

У

Р697

Романчиков, В. І.

Міжнародні економічні відносини : навчальний посібник / В. І. Романчиков, І. О. Романенко ; МОН. - Київ : Центр учбової літератури, 2008. - 256 c. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234112&lang=uk-UA

 

 

 

У

С302

Семенов, Г. А.

Міжнародні економічні відносини: аналіз стану, реалії і проблеми : навчальний посібник / Г. А. Семенов, М. О. Панкова, А. Г. Семенов ; МОН. - 2-е вид. перероб. і доп. - Київ : Центр навчальної літератури, 2006. - 232 с. : табл. - ISBN 966-364-182-7.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=132643&lang=uk-UA

 

У

Б611

Білецька, Л. В.

Економічна теорія (Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка) : навчальний посібник / Л. В. Білецька, О. В. Білецький, В. І. Савич ; МОН. - 2-е вид. пепероб. і доп. - Київ : Центр учбової літератури, 2009. - 688 c. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233804&lang=uk-UA

 

У

Е457

Економічна теорія : навчальний посібник / М. Х. Корецький, О. І. Дацій, Г. М. Кульнєва, І. І. Вініченко ; МОН. - Київ : Центр учбової літератури, 2007. - 256 с. - ISBN 978-966-364-425-7.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=176097&lang=uk-UA

 

У

Е457

Економічна теорія : навчальний посібник. - Київ, 2009. - 520 c. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233341&lang=uk-UA

 

У

Е457

Економічна теорія. Політекономія : навчальний посібник / В. М. Семененко, Д. І. Коваленко, В. В. Бугас, О. В. Семененко. - Київ, 2010. - 360 c. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233345&lang=uk-UA

 

У

І209

Іванова, Н. Ю.

Економічна теорія управління фірмою : навчальний посібник / Н. Ю. Іванова. - Київ : Центр учбової літератури, 2010. - 266 c. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233343&lang=uk-UA

 

У

К727

Костюк, Віра Степанівна

Економічна теорія : навчальний посібник / В. С. Костюк, А. М. Андрющенко, І. П. Борейко ; МОН. - Київ : Центр учбової літератури, 2009. - 281 с. - ISBN 978-966-364-764-7.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=209745&lang=uk-UA

 

 

У

О728

Осецький, Валерій Леонідович

Політична економія : навчальний посібник / В. Л. Осецький, Н. В. Онищенко, Є. А. Пінчук ; МОН України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2013. - 380 с. ISBN 978-966-598-791-8.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=290822&lang=uk-UA

 

У

О751

Основи економічної теорії : навчальний посібник / Ю. Г. Козак, С. С. Шаповал, О. С. Кіро, М. А. Заєць ; МОН МС України. - Київ : Центр учбової літератури, 2012. - 264 с. - Електронна мультимедійна бібліотека. http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=257656&lang=uk-UA

 

У

Т484

Ткач, А. А.

Інституціональна економіка. Нова інституціональна економічна теорія : навчальний посібник / А. А. Ткач ; МОН. - Київ : Центр учбової літератури, 2007. - 304 c. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233965&lang=uk-UA

 

У

Ш379

Шевченко, О. О.

Історія економіки та економічної думки: сучасні економічні теорії : навчальний посібник / О. О. Шевченко ; МОН МС України. - Київ : Центр учбової літератури, 2012. - 280 с. - Електронна мультимедійна бібліотека. http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=257799&lang=uk-UA

 

У

Б175

Базілінська, О. Я.

Мікроекономіка : навчальний посібник / О. Я. Базілінська, О. В. Мініна ; МОН. - 3-є вид. випр. - Київ : Центр учбової літератури, 2009. - 352 с. -  Електронна мультимедійна бібліотека.

 

У

Б406

Безугла, В. О.

Мікроекономіка : начальний посібник / В. О. Безугла, І. І. Постіл ; МОН. - Київ : Центр учбової літератури, 2007. - 288 с. - Електронна мультимедійна бібліотека.

 

У

Г876

Гронтковська, Г. Е.

Мікроекономіка : навчальний посібник / Г. Е. Гронтковська, А. Ф. Косік ; МОН. - 2-е вид. перероб. та доп. - Київ : Центр учбової літератури, 2008. - 418 с. -  Електронна мультимедійна бібліотека.

 

У

К172

Калініченко, О. В.

Мікроекономіка. Практикум : навчальний посібник / О. В. Калініченко, Л. М. Березіна ; МОН. - Київ : Центр учбової літератури, 2008. - 432 с. -  Електронна мультимедійна бібліотека.

 

У

К172

Калініченко, Олександр Володимирович

Мікроекономіка : навчально-методичний посібник / О. В. Калініченко, Л. М. Березіна ; МОН України, Полтавська державна аграрна академія. - Київ : Центр учбової літератури, 2008. - 472 с. -  Електронна мультимедійна бібліотека.

 

У

К712

Косік, А. Ф.

Мікроекономіка : навчальний посібник / А. Ф. Косік, Г. Е. Гронтковська ; МОН. - 2-вид. перероб. та доп. - Київ : Центр учбової літератури, 2008. - 438 с. -  Електронна мультимедійна бібліотека.

 

У

Н307

Нарижна, Л. Д.

Мікроекономіка в схемах : навчальний посібник для самостійної роботи студентів / Л. Д. Нарижна, Л. Н. Понаморьова ; МОН. - Київ : Центр учбової літератури, 2007. - 160 с. -  Електронна мультимедійна бібліотека.

 

У

П324

Пилипенко, В. В.

Мікроекономіка. Практикум : навчальний посібник / В. В. Пилипенко ; МОН. - Київ : Центр учбової літератури, 2009. - 298 с. - Електронна мультимедійна бібліотека.

 

У

Р832

Рудий, М. М.

Мікроекономіка : навчальний посібник / М. М. Рудий, В. В. Жебка ; МОН. - Київ : Центр учбової літератури, 2008. - 360 с. -  Електронна мультимедійна бібліотека.

 

В1

М34

Математика для економістів : навчальний посібник: у 3 ч. Ч. 1 / І. О. Ластівка, В. С. Коновалюк, І. В. Шевченко, Ю. А. Паламарчук ; МОН МС України , Національний авіаційний університет. - Київ, 2012. - 436 с. - ISBN 978-966-598-732-1; 978-966-598-733-8 (Ч. 1).

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=316889&lang=uk-UA

 

В1

М34

Математика для економістів : у 3 ч. : навчальний посібник. Ч. 2 / І. О. Ластівка, Н. І. Затула, Є. Ю. Корнілович, В. І. Трофименко ; МОН МС України , Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2012. - 312 с. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=338955&lang=uk-UA

 

В1

Л266

Ластівка, Іван Олексійович

Математика для економістів : у 3 ч. : навчальний посібник. Ч. 3. Теорія ймовірностей і математична статистика / І. О. Ластівка, В. В. Михайленко ; МОН МС України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2012. - 272 с. -  ISBN 978-966-598-732-1; 978-966-598-763-5 (Ч. 3).

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=275634&lang=uk-UA

 

51

Л266

Ластівка, Іван Олексійович

Математика для економістів : навчальний посібник : у 3 ч. Частина 3. Теорія ймовірностей і математична статистика / І. О. Ластівка, І. В. Шевченко ; МОН України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2016. - 308 с. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=381619&lang=uk-UA

 

811.111'36

А40

Акмалдінова, Олександра Миколаївна

Практична граматика англійської мови : навчальний посібник / О. М. Акмалдінова, Л. В. Будко, С. П. Фатєєва ; МОН України, Національний авіаційний університет. - 5-е вид., стер. - Київ : НАУ, 2016. - 148 с. -  Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=368100&lang=uk-UA

Ш143.21

А40

Professional English. International and National Economy : manual / О. М. Акмалдінова, Т. В. Акопян, Г. Б. Панасенко, С. І. Ткаченко ; Ministry of Education and Science, Youth and Sport of Ukraine, National Aviation University. - Київ : НАУ, 2012. - 396 p. -  Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=318466&lang=uk-UA

У

В58

Bilenko, T.

Economic theory: principles and practice = Економічна теорія : manual / T. Bilenko, V. Klymenko ; MES; National Aviation University. - Kyiv : NAU-druk, 2010. - 324 p. - Електронна мультимедійна бібліотека. http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=338931&lang=uk-UA

65.012.4

В97

Business Leadership : практикум для студентів напрямів підготовки 6.030203 "Міжнародні економічні відносини, 6.030206 "Міжнародний бізнес" / МОН України, Національний авіаційний університет ; Кулешова О. М., уклад. - Київ : НАУ, 2016. - 44 с. - Electronic multimedia library.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=362906&lang=uk-UA

Ш143.21

M96

Murphy, Raymond

Essential Grammar in Use : A self-study reference and practice book for elementary students of English / R. Murphy. - With answers. - Cambridge : University Press, 1994. - 259 с. -  ISBN 954-01-0482-3.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=13561&lang=uk-UA

811.111

Р93

Professional English for Students of Economic Specialities : навчальний посібник / О. М. Акмалдінова, Л. В. Кучерява, О. О. Письменна, Я. В. Абсалямова ; МОН України, Національний авіаційний університет. - Kyiv : НАУ, 2016. - 240 с. - \ Electronic multimedia library.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=381534&lang=uk-UA

Гр. 104, 105.Спец. «Міжнародне право»

Х

Д214

Дахно, І. І.

Міжнародне приватне право : навчальний посібник / І. І. Дахно. - Київ : Центр учбової літератури, 2008. - 316 c. - Електронна мультимедійна бібліотека. http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234179&lang=uk-UA

Х

І907

Історія міжнародного права : методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи для студентів спеціальності 6.030400 "Міжнародне право" / МОН МС України, Національний авіаційний університет ; Широкова-Мурараш О. Г., уклад. - Київ : НАУ, 2012. - 48 с. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=316911&lang=uk-UA

Х

М581

Міжнародне приватне право : навчальний посібник / Кузьменко С.Г., ред. - Київ : Центр учбової літератури, 2010. - 316 c. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234156&lang=uk-UA

Х

М581

Міжнародне публічне право : у 3 т. : підручник. Т. 1 / В. Ф. Антипенко, Л. Д. Тимченко, О. В. Бєглий, О. А. Рдзівілл ; МОН МС України , Національний авіаційний університет; Антипенко В.Ф., ред. - Київ : НАУ, 2012. - 420 с. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=318323&lang=uk-UA

Х

М581

Міжнародне публічне право : у 3 т. : підручник. Т. 2 / В. Ф. Антипенко, Л. Д. Тимченко, О. В. Бєглий, О. А. Радзівілл ; МОН МС України , Національний авіаційний університет ; Антипенко В.Ф., ред. - Київ : НАУ, 2012. - 348 c. - ISBN 978-966-598-757-4; 978-966-598-764-1 (Т. 2).

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=279461&lang=uk-UA

Х

М581

Міжнародне публічне право : підручник. Т. ІІІ / В. Ф. Антипенко, Л. Д. Тимченко, О. В. Бєглий, О. А. Радзівілл ; МОН; Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ-ДРУК, 2010. - 422 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=221729&lang=uk-UA

Х

М581

Міжнародне публічне право : підручник / Киценко Д.М ред. - Київ, 2007. - 534 с. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=172526&lang=uk-UA

 

Х

К431

Кириченко, В. М.

Теорія держави і права: модульний курс : навчальний посібник / В. М. Кириченко, О. М. Куракін ; МОН. - Київ : Центр учбової літератури, 2010. - 264 c. - Електронна мультимедійна бібліотека.

 

Х

Т338

Теорія держави і права : методичні рекомендації з підготовки до семінарських занять для студентів спеціальності 6.030402 "Правознавство" / МОН; Національний авіаційний університет; Пильгун Н.В., уклад. - Київ, 2010. - 64 с.

 

Х

Т416

Тимченко, С. М.

Теорія держави і права : практикум / С. М. Тимченко, Л. Г. Удовика ; МОН. - Київ : Центр учбової літератури, 2008. - 248 c. -  Електронна мультимедійна бібліотека.

 

Х

З156

Задорожний, Юрій Анатолійович

Основи римського приватного права : курс лекцій / Ю. А. Задорожний ; МОН; Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ-друк, 2009. - 92 с.

Х

О753

Основи римського приватного права : методичні рекомендації з підготовки до практичних занять для студентів напряму 6.030402 "Правознавство" / МОН; Національний авіаційний університет; Задорожний Ю.А., авт.-уклад. - Київ : НАУ-друк, 2009. - 36 с.

Х

І907

Історія правових і політичних вчень : практикум для студентів напряму підготовки 6.030402 "Правознавство" / МОН України, Національний авіаційний університет ; Череватюк Вікторія Богданівна, уклад. - Київ : НАУ, 2013. - 32 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=301953&lang=uk-UA

Х

З156

Задорожня, Г. В.

Конституційне право України : підручник / Г. В. Задорожня, Ю. А. Задорожня, І. М. Сопілко. - Київ : НАУ, 2010. - /BooksForNAU/2010/Zadorojnaya.pdf. - CD.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=213094&lang=uk-UA

Х

Р832

Рудик, П. А.

Коментар до конституційних змін : навчальний посібник / П. А. Рудик. - 2-ге вид. переоб. і доп. - Київ : Центр учбової літератури, 2009. - 304 c. - /booksfornau/2009/Komentar_do_konst_zmin-Rydik2009.pdf. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234015&lang=uk-UA

Х

Т313

Теліпко, В. Е.

Конституційне та конституційно-процесуальне право України : навчальний посібник / В. Е. Теліпко ; МОН. - Київ : Центр учбової літератури, 2009. - 568 c.  /booksfornau/2009/Konst_pravo_Telipko_CD.pdf. - Електронна мультимедійна бібліотека. http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234029&lang=uk-UA

Ю4

К64

Конверський, А. Є.

Логіка : підручник / А. Є. Конверський. - Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 304 c. - /booksfornau/2008/Logica_uristiv-Konversky.pdf. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234066&lang=uk-UA

Ю4

С471

Сластенко, Є. Ф.

Логіка : підручник / Є. Ф. Сластенко, С. М. Ягодзінський ; МОН України; Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ-друк, 2011. – 450 с. - /booksfornau/2011/Logika.pdf.- CD.http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=230984&lang=uk-UA

 

Філософія. (Філософія. Логіка. Релігієзнавство. Етика. Естетика. Хрестоматія / Л. Г. Дротянко, О. А. Матюхіна, В. І. Онопрієнко, М. А. Абисова. - Київ, 2010. - /booksfornau/2010/Filosofy.pdf. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=232558&lang=uk-UA

Ю4

Х76

Хоменко, І. В.

Логіка: теорія та практика : підручник / І. В. Хоменко. - Київ : Центр учбової літератури, 2010. - 400 c. - /booksfornau/2010/Logika_teoriya ta praktika-Homenko2010.pdf. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234071&lang=uk-UA

Ш141.14

19

Васенко, Л. А.

Фахова українська мова : навчальний посібник / Л. А. Васенко, В. В. Дубічинський, О. М. Кримець ; МОН. - Київ : Центр учбової літератури, 2008. - 272 c. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233858&lang=uk-UA

Ш141.14

Г859

Гриценко, Т. Б.

Українська мова за професійним спрямуванням : навчальний посібник / Т. Б. Гриценко ; МОН. - Київ : Центр учбової літератури, 2010. - 624 c. - Електронна мультимедійна бібілотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234631&lang=uk-UA

Ш141.14

Д999

Дячук, Тетяна Миронівна

Ділова українська мова : навчальний посібник / Т. М. Дячук, В. М. Варенко ; МОН МС України; Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2011. - 224 с. -  ISBN 978-966-598-731-4.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=269249&lang=uk-UA

Ш141.14

К77

Кацавець, Р. С.

Українська мова: професійне спрямування : підручник / Р. С. Кацавець ; МОН. - Київ : Центр учбової літератури, 2007. - 256 c. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234630&lang=uk-UA

Ш141.14

М747

Мозговий, В. І.

Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс : навчальний посібник / В. І. Мозговий ; МОН. - 3-є вид. перероб. та доп. - Київ : Центр учбової літератури, 2008. - 592 c. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234632&lang=uk-UA

С8

П254

Пентилюк, М. І.

Ділове спілкування та культура мовлення : навчальний посібник / М. І. Пентилюк, І. І. Марунич, І. В. Гайдаєнко. - Київ : Центр учбової літератури, 2011. - 224 c. -  Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233334&lang=uk-UA

Ш141.14

У455

Українська мова (за професійним спрямуванням) : практикум для студентів усіх напрямів підготовки / МОН України, Національний авіаційний університет ; Бурлакова Ірина Вікторівна, уклад. - Київ : НАУ, 2013. - 100 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=301959&lang=uk-UA

811.111'36

А40

Акмалдінова, Олександра Миколаївна

Практична граматика англійської мови : навчальний посібник / О. М. Акмалдінова, Л. В. Будко, С. П. Фатєєва ; МОН України, Національний авіаційний університет. - 5-е вид., стер. - Київ : НАУ, 2016. - 148 с. -  Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=368100&lang=uk-UA

Ш143.21

Г948

Гундарєва, В. О.

Professional english international law : навчальний посібник / В. О. Гундарєва, М. О. Курнилович ; МОН України, Національний авіаційний університет. - Київ, 2009. - 257 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=216375&lang=uk-UA

Ш143.21

M96

Murphy, Raymond

Essential Grammar in Use : A self-study reference and practice book for elementary students of English / R. Murphy. - With answers. - Cambridge : University Press, 1994. - 259 с. -  ISBN 954-01-0482-3.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=13561&lang=uk-UA

Гр. 106, 107, 108, 109. Спец. «Міжнародні відносини»

З81

В654

Войтюшенко, Н. М.

Інформатика і комп’ютерна техніка : навчальний посібник / Н. М. Войтюшенко,                            А. І. Остапець. - 2-ге вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2009. - 564 c. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233959&lang=uk-UA

Т3

Д214

Дахно, І. І.

Історія країн світу : довідник / І. І. Дахно. - Київ : Центр учбової літератури, 2007. - 816 c. - /booksfornau/2007/Istor_Kra_Svitu-Dahno.pdf. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233979&lang=uk-UA

Ф

Д928

Дьомін, О. О.

Історія дипломатії : навчальний посібник / О. О. Дьомін, І. П. Дерев'янко ; МОН України; Національний авіаційний університет. - Київ, 2010. - 359 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=222927&lang=uk-UA

Ф

З781

Зовнішня політика України : практикум для студентів напряму підготовки 6.030204 "Міжнародна інформація" / МОН України, Національний авіаційний університет ; Кондратенко Олег Юрійович, уклад. - Київ : НАУ, 2013. - 44 с. http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=295526&lang=uk-UA

З973

М139

Мазур, В. І.

Комп'ютерне оброблення даних в міжнародних відносинах: навчальний посібник : навчальний посібник / В. І. Мазур, О. В. Іванкевич, М. В. Зосімович ; МОН МС України; Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2012. - 313 с. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=339063&lang=uk-UA

Ф

М581

Міжнародні відносини : методичні рекомендації до практичних занять / уклад. Балабанова Г.П. - Київ : НАУ, 2010. - 36 с. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=232544&lang=uk-UA

Ф

Т338

Теорія міжнародних відносин : методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи для студентів напряму 0304 "Міжнародні відносини" / МОН України; Національний авіаційний університет ; Балабанова Г.П., уклад. - Київ : НАУ-друк, 2010. - 40 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=230654&lang=uk-UA

Ш141.14

В19

Васенко, Л. А.

Фахова українська мова : навчальний посібник / Л. А. Васенко, В. В. Дубічинський, О. М. Кримець ; МОН. - Київ : Центр учбової літератури, 2008. - 272 c. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233858&lang=uk-UA

Ш141.14

Г859

Гриценко, Т. Б.

Українська мова за професійним спрямуванням : навчальний посібник / Т. Б. Гриценко ; МОН. - Київ : Центр учбової літератури, 2010. - 624 c. - Електронна мультимедійна бібілотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234631&lang=uk-UA

Ш141.14

Д999

Дячук, Тетяна Миронівна

Ділова українська мова : навчальний посібник / Т. М. Дячук, В. М. Варенко ; МОН МС України; Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2011. - 224 с. -  ISBN 978-966-598-731-4.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=269249&lang=uk-UA

Ш141.14

К77

Кацавець, Р. С.

Українська мова: професійне спрямування : підручник / Р. С. Кацавець ; МОН. - Київ : Центр учбової літератури, 2007. - 256 c. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234630&lang=uk-UA

Ш141.14

М369

Мацько, Любов Іванівна

Стилістика української мови : підручник / Л. І. Мацько, О. М. Сидоренко,                          О. М. Мацько ; Мацько Л.І., ред. - Київ : Вища школа, 2003. - 463 с. - ISBN 966-642-155-0.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=98096&lang=uk-UA

Ш141.14

М747

Мозговий, В. І.

Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс : навчальний посібник / В. І. Мозговий ; МОН. - 3-є вид. перероб. та доп. - Київ : Центр учбової літератури, 2008. - 592 c. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234632&lang=uk-UA

С8

П254

Пентилюк, М. І.

Ділове спілкування та культура мовлення : навчальний посібник / М. І. Пентилюк, І. І. Марунич, І. В. Гайдаєнко. - Київ : Центр учбової літератури, 2011. - 224 c. -  Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233334&lang=uk-UA

Ш141.14

У455

Українська мова (за професійним спрямуванням) : практикум для студентів усіх напрямів підготовки / МОН України, Національний авіаційний університет ; Бурлакова Ірина Вікторівна, уклад. - Київ : НАУ, 2013. - 100 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=301959&lang=uk-UA

811.161.2

У453

Українська мова (за професійним спрямуванням) : методичні рекомендації до самостійної роботи студентів усіх спеціальностей / МОН України, Національний авіаційний університет ; Бурлакова І. В., Сібрук А. В., Снігирьова Л. М., Келічава Я. Б., уклад. - Київ : НАУ, 2016. - 96 с. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=368132&lang=uk-UA

 Гр. 110, 111. Спец. «Журналістика»

Ч6

Б484

Березин, Валерий Матвеевич

Фотожурналистика : учебное пособие / В. М. Березин. - Москва : РУДН, 2006. - 159 с. : ил. -  ISBN 5-209-01859-8 : 53.00.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=172393&lang=uk-UA

Ч6

В573

Владимиров, Володимир Михайлович

Вступ до журналістики : навчальний посібник / В. М. Владимиров ; МОН України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2015. - 284 с. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=355777&lang=uk-UA

Ш0

К614

Колотілова, Н. А.

Риторика : навчальний посібник / Н. А. Колотілова ; МОН. - Київ : Центр учбової літератури, 2007. - 232 c. - Електронна мультимедійна бібліотека.
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234461&lang=uk-UA

Ч6

К821

Кривошея, Г. П.

Екстремальна журналістика : навчальний посібник / Г. П. Кривошея ; МОН; Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2010.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=213102&lang=uk-UA

Ч6

К821

Кривошея, Григорій

Теорія і практика журналістики : навчальний посібник / Г. Кривошея ; Національний авіаційний університет. - Київ, 2007. - 218 с. - ISBN 978-966-598-390-3.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=179277&lang=uk-UA

Ч6

М69

Михайлин, І. Л.

Основи журналістики : підручник / І. Л. Михайлин ; МОН. - 5-те вид. перероб. і доп. - Київ : Центр учбової літератури, 2011. - 496 c. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234253&lang=uk-UA

Ч6

М82

Москаленко, Анатолій Захарович

Теорія журналістики : навчальний посібник / А. З. Москаленко. - Київ : ЕксОб, 2003. - 335 с. - ISBN 966-7769-16-Х.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=95171&lang=uk-UA

Ш0

О596

Онуфрієнко, Г. С.

Риторика : навчальний посібник / Г. С. Онуфрієнко ; МОН. - Київ : Центр учбової літератури, 2008. - 592 c. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234462&lang=uk-UA

808.5

П63

Постановка голосу : методичні рекомендації до практичних занять і самостійної роботи для студентів напряму підготовки 6.030301 "Журналістика" / МОН України, Національний авіаційний університет ; Кошак О. М., уклад. - Київ : НАУ, 2016. - 28 с. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=381554&lang=uk-UA

Ч6

П88

Публіцистика : методичні рекомендації до практичних занять і самостійної роботи для студентів спеціальності 7/8.03030101 "Журналістика" (за видами) / МОН України, Національний авіаційний університет ; Іващук Антоніна Анатоліївна, уклад. - Київ : НАУ, 2013. - 36 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=295528&lang=uk-UA

Ю9

Д848

Дуткевич, Т. В.

Практична психологія: Вступ до спеціальності : навчальний посібник / Т. В. Дуткевич, О. В. Савицька. - 2-ге вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2010. - 256 c. -  Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234318&lang=uk-UA

Ю9

В181

Варій, М. Й.

Загальна психологія : підручник / М. Й. Варій. - 3-є вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2009. - 1007 c. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234754&lang=uk-UA

 

 

Ш141.14

Б603

Бодик, О. П.

Сучасна українська літературна мова. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія : навчальний посібник / О. П. Бодик, Т. М. Рудакова ; МОН. - Київ : Центр учбової літератури, 2011. - 416 с. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234524&lang=uk-UA

 

 

Ш141.14

В273

Великий тлумачний словник сучасної української мови / під ред. В.Т. Бусел; МОН. - Київ : ВТФ"Перун", 2005. - 1728 с. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=202581&lang=uk-UA

 

 

Ш141.14

Д999

Дячук, Тетяна Миронівна

Ділова українська мова : навчальний посібник / Т. М. Дячук, В. М. Варенко ; МОН МС України; Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2011. - 224 с. - \booksfornau\2011\Dyachyk.pdf. - ISBN 978-966-598-731-4.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=269249&lang=uk-UA

 

 

Ш141.14

М369

Мацько, Любов Іванівна

Стилістика української мови : підручник / Л. І. Мацько, О. М. Сидоренко,                          О. М. Мацько ; Мацько Л.І., ред. - Київ : Вища школа, 2003. - 463 с. - ISBN 966-642-155-0.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=98096&lang=uk-UA

 

 

Ш141.14

М747

Мозговий, В. І.

Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс : навчальний посібник / В. І. Мозговий ; МОН. - 3-є вид. перероб. та доп. - Київ : Центр учбової літератури, 2008. - 592 c. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234632&lang=uk-UA

 

 

С8

П254

Пентилюк, М. І.

Ділове спілкування та культура мовлення : навчальний посібник / М. І. Пентилюк,                          І. І. Марунич, І. В. Гайдаєнко. - Київ : Центр учбової літератури, 2011. - 224 c. - /booksfornau/2011/Dilove_spilkuvannia_Panteluk2011.pdf. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233334&lang=uk-UA

 

 

Ш141.14

У455

Українська мова (за професійним спрямуванням) : практикум для студентів усіх напрямів підготовки / МОН України, Національний авіаційний університет ; Бурлакова Ірина Вікторівна, уклад. - Київ : НАУ, 2013. - 100 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=301959&lang=uk-UA

 

 

811.161.2

У453

Українська мова (за професійним спрямуванням) : методичні рекомендації до самостійної роботи студентів усіх спеціальностей / МОН України, Національний авіаційний університет ; Бурлакова І. В., Сібрук А. В., Снігирьова Л. М., Келічава Я. Б., уклад. - Київ : НАУ, 2016. - 96 с. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=368132&lang=uk-UA

 

 

Ш141.14

Я657

Януш, Ядвіга Вацлавівна

Правила українського правопису : навчальний посібник / Я. В. Януш ; МОН. - 4-е вид., стер. - Київ : Нау-друк, 2010. - 160 с. - ISBN 978-966-598-528-0.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=245115&lang=uk-UA

 

Ч2

К603

Колесников, О. В.

Основи наукових досліджень : навчальний посібник / О. В. Колесников ; МОН України. - 2-ге вид. випр. та доп. - Київ : Центр учбової літератури, 2011. - 144 c. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234249&lang=uk-UA

Ч2

О751

Основи методології та організації наукових досліджень : навчальний посібник / МОН України. - Київ : Центр учбової літератури, 2010. - 352 c. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234241&lang=uk-UA

Ч2

Ч90

Чумак, В. Л.

Основи наукових досліджень : підручник / В. Л. Чумак, С. В. Іванов, М. Р. Максимюк. - 2-ге вид. випр. - Київ : НАУ, 2012. - 360 с. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=319264&lang=uk-UA

Ч2

Ш393

Шейко, Василь Миколайович

Організація та методика науково-дослідницької діяльності : підручник / В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко. - 5-е вид., стер. - Київ : Знання, 2006. - 308 с. - ISBN 966-346-069-5.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=116967&lang=uk-UA

Гр. 113. Спец. «Туризм»

У

М213

Мальська, Марта Пилипівна

Туристичний бізнес: теорія та практика : навчальний посібник / М. П. Мальська, В. В. Худо ; МОН. - Київ : Центр учбової літератури, 2007. - 424 с. : іл. 

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=173967&lang=uk-UA

Ч5

П287

Пестушко, Валерій Юрійович

Туризм. Вступ до фаху : навчальний посібник / В. Ю. Пестушко ; МОН України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2015. - 276 с. -  Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=356015&lang=uk-UA

Т3(4Укр)

Р902

Рутинський, Михайло Йосипович

Замковий туризм в Україні : навчальний посібник / М. Й. Рутинський. - Київ : Центр учбової літератури, 2007. - 432 с. : іл. -  ISBN 966-364-363-3.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=173977&lang=uk-UA

Ч5

Ф753

Фокін, С. П.

Спортивний туризм : навчально-методичний посібник / С. П. Фокін ; НАУ. - Київ : НАУ-друк, 2009. - 140 с. -  Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=249097&lang=uk-UA

У

Х936

Христов, Тодор Тодорович

Религиозный туризм : учебное пособие для студентов ВУЗов / Т. Т. Христов. - 2-е изд., испр. - Москва : Академия, 2005. - 288 с. - (Высшее профессиональное образование). -  ISBN 5-7695-2148-1.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=249199&lang=uk-UA

Т3

Д214

Дахно, І. І.

Історія країн світу : довідник / І. І. Дахно. - Київ : Центр учбової літератури, 2007. - 816 c. - /booksfornau/2007/Istor_Kra_Svitu-Dahno.pdf. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233979&lang=uk-UA

 

Д8

М213

Мальська, М. П.

Туристичне країнознавство. Європа : навчальний посібник / М. П. Мальська,                               М. З. Гамкало, О. Ю. Бордун ; МОН. - 2-ге вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2010. - 224 c. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234626&lang=uk-UA

Д8

У18

Уварова, Ганна Шевкетівна

Туристське країнознавство : навчальний посібник / Г. Ш. Уварова. - Київ : НАУ-друк, 2009. - 152 с. - ISBN 978-966-598-467-2.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=198625&lang=uk-UA

Д8

У45

Україна і світ (країни/теріторії світу, показники соціально-економічного розвитку, зв’язки з Україною, офіційні контакти) / Д. Г. Кучеренко, О. В. Мартинюк, В. Є. Сахаров, О. А. Кириченко. - Київ, 2011. - 416 c. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234634&lang=uk-UA

Ш141.14

Д999

Дячук, Тетяна Миронівна

Ділова українська мова : навчальний посібник / Т. М. Дячук, В. М. Варенко ; МОН МС України; Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2011. - 224 с. - \booksfornau\2011\Dyachyk.pdf. - ISBN 978-966-598-731-4.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=269249&lang=uk-UA

Ш141.14

М747

Мозговий, В. І.

Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс : навчальний посібник / В. І. Мозговий ; МОН. - 3-є вид. перероб. та доп. - Київ : Центр учбової літератури, 2008. - 592 c. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234632&lang=uk-UA

С8

П254

Пентилюк, М. І.

Ділове спілкування та культура мовлення : навчальний посібник / М. І. Пентилюк,                          І. І. Марунич, І. В. Гайдаєнко. - Київ : Центр учбової літератури, 2011. - 224 c. - /booksfornau/2011/Dilove_spilkuvannia_Panteluk2011.pdf. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233334&lang=uk-UA

Ш141.14

У455

Українська мова (за професійним спрямуванням) : практикум для студентів усіх напрямів підготовки / МОН України, Національний авіаційний університет ; Бурлакова Ірина Вікторівна, уклад. - Київ : НАУ, 2013. - 100 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=301959&lang=uk-UA

Гр. 115. Спец. «Технологія електронних мультимедійних видань»

81

І741

Інформатика : методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів напряму підготовки 6.051501 "Видавничо-поліграфічна справа" / МОН України, Національний авіаційний університет ; Шибицька Н.М., уклад. - Київ : НАУ, 2015. - 48 с. -  Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=356023&lang=uk-UA

М

М191

Малінкін, І. В.

Комп'ютерна репрографія : навчально наочний посібник / І. В. Малінкін, В. М. Таран, А. Ю. Колесник ; МОН; Національний авіаційний університет. - Київ, 2010. - 258 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=219434&lang=uk-UA

М

М191

Малінкін, І. В.

Обладнання видавничо-поліграфічного видавництва : навчальний посібник. Ч. 1. Устаткування додрукарської підготовки видання / І. В. Малінкін, В. М. Таран ; МОН України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2014. - 131 с. -  Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=304078&lang=uk-UA

М

М191

Малінкін, І. В.

Обладнання видавничо-поліграфічного видавництва : навчальний посібник. Ч. 2. Друкарське обладнання / І. В. Малінкін, В. М. Таран ; МОН України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2014. - 217 с. - Електронна мультимедійна бібліотека

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=304079&lang=uk-UA

М

М191

Малінкін, І. В.

Обладнання видавничо-поліграфічного видавництва : навчальний посібник. Ч. 3. Брошурувально-палітурне устаткування / І. В. Малінкін, В. М. Таран ; МОН України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2014. - 100 с. -  Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=304080&lang=uk-UA

М

М191

Малінкін, І. В.

Обладнання видавничо-поліграфічного видавництва : навчальний посібник. Ч. 4. Устаткування для оздоблення друкованої продукції / І. В. Малінкін, В. М. Таран ; МОН України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2014. - 128 с. -  Електронна мультимедійна бібліотека.
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=304081&lang=uk-UA

З81

Н23

Наливайко, Н. Я.

Інформатика : навчальний посібник / Н. Я. Наливайко. - Київ : Центр учбової літератури, 2011. - 576 c. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233958&lang=uk-UA

З81

С447

Скорочений теоретичний та практичний курс з дисципліни «Інформатика» для студентів заочної форми навчання спеціальності «телекомунікації». : учбовий посібник. - Київ, 2008. -  Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=196748&lang=uk-UA

 

В1

В558

Вища математика : навчальний посібник: у 4 ч. Ч. 3 / В. П. Денисюк, В. К. Репета, К. А. Гаєва, Н. О. Клешня ; МОН України. - 3-є вид., стер. - Київ : НАУ-друк, 2009. - 444 с. - (Модульна технологія навчання). - ISBN 966-598-515-0; 966-598-516-7 (ч.3).

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=218420&lang=uk-UA

В1

В558

Вища математика : навчальний посібник : у 4 ч. Ч. 4. Теорія ймовірностей і математична статистика / В. П. Денисюк, В. М. Бобков, Т. А. Погребецька, В. К. Репета ; МОН України. - 2-е вид., стер. - Київ : НАУ-друк, 2009. - 256 с. - (Модульна технологія навчання). -  ISBN 978-966-598-515-0; 978-966-598-517-4 (ч.4).

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=218422&lang=uk-UA

В1

Д332

Денисюк, Володимир Петрович

Вища математика : підручник : у 2-х ч. Ч. 1 / В. П. Денисюк, В. К. Репета ; МОН МС України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2013. - 472 с. -  ISBN 978-966-598-801-4; 978-966-598-802-1 (ч.1).

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=303860&lang=uk-UA

В1

В558

Вища математика : навчальний посібник. Модуль 1. Ч. 1. Лінійна, векторна алгебра та аналітична геометрія / В. Ф. Антоненко, І. С. Клюс, Р. В. Горідько, Л. О. Чуб. - 2-е вид., випр. - Київ : НАУ-друк, 2009. - 304 с. - (Кредитно-модульна система навчання). -  ISBN 978-966-598-582-2; 978-966-598-583-9 (ч.1).

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=224964&lang=uk-UA

Ш141.14

Д999

Дячук, Тетяна Миронівна

Ділова українська мова : навчальний посібник / Т. М. Дячук, В. М. Варенко ; МОН МС України; Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2011. - 224 с. - \booksfornau\2011\Dyachyk.pdf. - ISBN 978-966-598-731-4.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=269249&lang=uk-UA

С8

П254

Пентилюк, М. І.

Ділове спілкування та культура мовлення : навчальний посібник / М. І. Пентилюк,                          І. І. Марунич, І. В. Гайдаєнко. - Київ : Центр учбової літератури, 2011. - 224 c. - /booksfornau/2011/Dilove_spilkuvannia_Panteluk2011.pdf. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233334&lang=uk-UA

Ш141.14

У455

Українська мова (за професійним спрямуванням) : практикум для студентів усіх напрямів підготовки / МОН України, Національний авіаційний університет ; Бурлакова Ірина Вікторівна, уклад. - Київ : НАУ, 2013. - 100 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=301959&lang=uk-UA

811.161.2

У453

Українська мова (за професійним спрямуванням) : методичні рекомендації до самостійної роботи студентів усіх спеціальностей / МОН України, Національний авіаційний університет ; Бурлакова І. В., Сібрук А. В., Снігирьова Л. М., Келічава Я. Б., уклад. - Київ : НАУ, 2016. - 96 с. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=368132&lang=uk-UA

Гр. 118, 119. Спец. «Реклама і зв’язки з громадськістю»

Ч6

Б484

Березин, Валерий Матвеевич

Фотожурналистика : учебное пособие / В. М. Березин. - Москва : РУДН, 2006. - 159 с. : ил. -  ISBN 5-209-01859-8 : 53.00.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=172393&lang=uk-UA

Ч6

В573

Владимиров, Володимир Михайлович

Вступ до журналістики : навчальний посібник / В. М. Владимиров ; МОН України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2015. - 284 с. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=355777&lang=uk-UA

У

Б766

Божкова, В. В.

    Реклама та стимулювання збуту : навчальний посібник / В. В. Божкова, Ю. М. Мельник ; МОН. - Київ : Центр учбової літератури, 2009. - 200 c. - /booksfornau/2009/Reklama-Bozhkova.pdf. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234411&lang=uk-UA

У

П128

Пазуха, М. Д.

Реклама у підприємницькій діяльності : навчальний посібник / М. Д. Пазуха, М. В. Ігнатович ; МОН. - Київ : Центр учбової літератури, 2006. - 176 c. - /booksfornau/2006/Reklama_y_pidpiem_diyalnosti-Pazuha.pdf. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234409&lang=uk-UA

659.4

П12

Паблік рилейшнз : практикум для студентів напряму підготовки 6.030101 "Соціологія" / МОН України, Національний авіаційний університет ; Литовченко І. В., уклад. - Київ : НАУ, 2016. - 48 с. - \booksfornau\2016\Litovchenko.pdf. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=381618&lang=uk-UA

808.5

П63

Постановка голосу : методичні рекомендації до практичних занять і самостійної роботи для студентів напряму підготовки 6.030301 "Журналістика" / МОН України, Національний авіаційний університет ; Кошак О. М., уклад. - Київ : НАУ, 2016. - 28 с. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=381554&lang=uk-UA

 

Ш141.14

Б603

Бодик, О. П.

Сучасна українська літературна мова. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія : навчальний посібник / О. П. Бодик, Т. М. Рудакова ; МОН. - Київ : Центр учбової літератури, 2011. - 416 с. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234524&lang=uk-UA

Ш141.14

В19

Васенко, Л. А.

Фахова українська мова : навчальний посібник / Л. А. Васенко, В. В. Дубічинський,                       О. М. Кримець ; МОН. - Київ : Центр учбової літератури, 2008. - 272 c. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233858&lang=uk-UA

Ш141.14

В273

Великий тлумачний словник сучасної української мови / під ред. В.Т. Бусел; МОН. - Київ : ВТФ"Перун", 2005. - 1728 с. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=202581&lang=uk-UA

Ш141.14

Д999

Дячук, Тетяна Миронівна

Ділова українська мова : навчальний посібник / Т. М. Дячук, В. М. Варенко ; МОН МС України; Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2011. - 224 с. - \booksfornau\2011\Dyachyk.pdf. - ISBN 978-966-598-731-4.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=269249&lang=uk-UA

Ш141.14

К77

Кацавець, Р. С.

Українська мова: професійне спрямування : підручник / Р. С. Кацавець ; МОН. - Київ : Центр учбової літератури, 2007. - 256 c. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234630&lang=uk-UA

Ш141.14

М369

Мацько, Любов Іванівна

Стилістика української мови : підручник / Л. І. Мацько, О. М. Сидоренко,                          О. М. Мацько ; Мацько Л.І., ред. - Київ : Вища школа, 2003. - 463 с. - ISBN 966-642-155-0.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=98096&lang=uk-UA

С8

П254

Пентилюк, М. І.

Ділове спілкування та культура мовлення : навчальний посібник / М. І. Пентилюк,                          І. І. Марунич, І. В. Гайдаєнко. - Київ : Центр учбової літератури, 2011. - 224 c. - /booksfornau/2011/Dilove_spilkuvannia_Panteluk2011.pdf. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233334&lang=uk-UA

Ш141.14

Я657

Януш, Ядвіга Вацлавівна

Правила українського правопису : навчальний посібник / Я. В. Януш ; МОН. - 4-е вид., стер. - Київ : Нау-друк, 2010. - 160 с. - ISBN 978-966-598-528-0.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=245115&lang=uk-UA

Аерокосмічний факультет

Гр. 101, 102, 103. Спец. «Літаки і вертольоти»

В1

Д332

Денисюк, Володимир Петрович

Вища математика. Модульна технологія навчання : навчальний посібник: у 4 ч. Ч. 1 / В. П. Денисюк, В. К. Репета ; МОН України. - 4-е вид., стер. - Київ : НАУ-друк, 2009. – 276 с. - (Модульна технологія навчання). - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=338931&lang=uk-UA

В1

Д332

Денисюк, Володимир Петрович

Вища математика : підручник : у 2-х ч. Ч. 1 / В. П. Денисюк, В. К. Репета ; МОН МС України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2013. - 472 с. -  ISBN 978-966-598-801-4; 978-966-598-802-1 (ч.1).

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=303860&lang=uk-UA

В1

Д332

Денисюк, Володимир Петрович

Вища математика : навчальний посібник: у 4 ч. Ч. 2 / В. П. Денисюк, В. К. Репета ; МОН України. - 4-е вид., стер. - Київ : НАУ-друк, 2009. - 276 с. - (Модульна технологія навчання). - Електронна мультимедійна бібліотека. - ISBN 978-966-598-515-0; 978-966-598-518-1(ч.2).

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=221870&lang=uk-UA

В1

К485

Клепко, В. Ю.

Вища математика в прикладах і задачах : навчальний посібник / В. Ю. Клепко, В. Л. Голець. - 2-ге вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2009. - 594 c. -

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234742&lang=uk-UA

В1

А877

Архипов, Геннадий Иванович

Лекции по математическому анализу : учебник для вузов / Г. И. Архипов, В. А. Садовничий, В. Н. Чубариков. - Москва : Высшая школа, 1999. - 695 с. -

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=14878&lang=uk-UA

В3

К903

Куліш, Віктор Васильович

Фізика для інженерних спеціальностей : навчальний посібник: у 4 ч. Ч. 1. Механіка. Молекулярна фізика / В. В. Куліш, А. М. Соловйов, О. Я. Кузнєцова ; МОН України. - 2-е вид. - Київ : НАУ-друк, 2010. - 220 с. -  ISBN 978-966-598-269-2;978-966-598-655-3(ч. 1).

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=230019&lang=uk-UA

В3

Э456

Элементарный учебник физики. Часть 1. Механика. Теплота. Молекулярная физика / под ред. Ландсберга Г.С. - 1985. - 616 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=259365&lang=uk-UA

В3

Ф503

Фізика. Механіка. Молекулярна фізика. Електрика : лабораторний практикум для студентів усіх спеціальностей / МОН МС України, Національний авіаційний університет ; Кондратенко П. С., Пастушенко С. М., Лень Т.С., уклад. - Київ : НАУ, 2011. - 112 с. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=306548&lang=uk-UA

Ш141.14

Д999

Дячук, Тетяна Миронівна

Ділова українська мова : навчальний посібник / Т. М. Дячук, В. М. Варенко ; МОН МС України; Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2011. - 224 с. - ISBN 978-966-598-731-4.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=269249&lang=uk-UA

Ш141.14

У455

Українська мова: синтаксис і пунктуація складного речення : навчальний посібник / Л. П. Богославець, І. В. Житар, Т. П. Матвійчук, Г. І. Земляна. - 2-е вид. стер. - Київ, 2009. - Електронна мультимедійна бібліотека. - ISBN 978-966-598-569-3

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=229283&lang=uk-UA

Ш141.14

Г859

Гриценко, Т. Б.

Українська мова за професійним спрямуванням : навчальний посібник / Т. Б. Гриценко ; МОН. - Київ : Центр учбової літератури, 2010. - 624 c. - Електронна мультимедійна бібліотека. http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234631&lang=uk-UA

Ш141.14

В19

Васенко, Л. А.

Фахова українська мова : навчальний посібник / Л. А. Васенко, В. В. Дубічинський, О. М. Кримець ; МОН. - Київ : Центр учбової літератури, 2008. - 272 http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233858&lang=uk-UA

811.161.2

П128

Пазюра, Людмила Володимирівна

Українська мова : практикум / Л. В. Пазюра, О. О. Новікова ; МОН України, Національний авіаційний університет. - 2-е вид., перероб. та допов. - Київ : НАУ, 2016. - 88 http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=381538&lang=uk-UA

Ш141.14

У455

Українська мова : навчально-практичний посібник для слухачів підготовчих курсів Інституту доуніверситетської підготовки. Ч. 1 / Л. П. Богославець, І. В. Житар, О. А. Кузьмич, С. І. Черіпко ; МОН України, Національний авіаційний університет. - 3-є вид., стер. - Київ : НАУ, 2015. –62 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=356006&lang=uk-UA

Ш141.14

У451

Українська мова. Вправи і завдання для самостійної роботи студентів : навчально-методичний посібник / Я. В. Януш, Л. М. Бондарчук, І. А. Колесникова, І. І. Козловець. - 2-ге вид. перероб. і доп. - Київ : КНЕУ, 2002. - 274 с.  - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=232918&lang=uk-UA

Ш141.14

Д462

Ділова українська мова : навчальний посібник / МОН; Національний авіаційний університет; Дячук Т. М., Варенко В. М., уклад. - Київ : НАУ, 2010. - 241 с.  - CD.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=228957&lang=uk-UA

Ш141.14

П396

Плотницька, Інна Михайлівна

Ділова українська мова : навчальний посібник / І. М. Плотницька ; МОН. - 3-є вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2008. - 256 с.  - ISBN 978-966-364-553-7.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=228957&lang=uk-UA

Ш141.14

Я657

Януш, Ядвіга Вацлавівна

Сучасна українська мова : курс лекцій: навчальний посібник для студентів нефілологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Ч. 1 і 2 / Я. В. Януш ; МОН. - 2-е вид., перероб. і доп. - Київ : КНЕУ, 2005. - 460 с. –

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=110314&lang=uk-UA

Ш141.14

К77

Кацавець, Р. С.

Українська мова: професійне спрямування : підручник / Р. С. Кацавець ; МОН. - Київ : Центр учбової літератури, 2007. - 256 c. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234630&lang=uk-UA

Ш141.14

Є302

Єгорова, Т. Д.

Практичний курс української мови : навчальний посібник / Т. Д. Єгорова. - 2-ге вид. випр. - Київ : Центр учбової літератури, 2010. - 160 c.  - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234316&lang=uk-UA

Ш141.14

М369

Мацько, Любов Іванівна

Стилістика української мови : підручник / Л. І. Мацько, О. М. Сидоренко, О. М. Мацько ; Мацько Л.І., ред. - Київ : Вища школа, 2003. - 463 с.  - ISBN 966-642-155-0.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=98096&lang=uk-UA

Ш141.14

О596

Онуфрієнко, Г. С.

Науковий стиль української мови : навчальний посібник з алґоритмічними приписами / Г. С. Онуфрієнко ; МОН. - 2-ге вид. перероб. та доп. - Київ : Центр учбової літератури, 2009. - 392 с. - Електронна мультимедійна бібліотека. http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=232985&lang=uk-UA

З81

В654

Войтюшенко, Н. М.

Інформатика і комп’ютерна техніка : навчальний посібник / Н. М. Войтюшенко, А. І. Остапець. - 2-ге вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2009. - 564 c.  - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233959&lang=uk-UA

З81

Н23

Наливайко, Н. Я.

Інформатика : навчальний посібник / Н. Я. Наливайко. - Київ : Центр учбової літератури, 2011. - 576 c.  - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233958&lang=uk-UA

З81

С316

Сенченко, Анатолій Володимирович

Інформатика та комп'ютерна техніка : навчальний посібник / А. В. Сенченко, А. О. Бєлятинський ; Міністерство культури і мистецтв України. - 4-е вид., доп. - Київ, 2005. - 226 с. –

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=334134&lang=uk-UA

З973

К563

Ковалюк, Тетяна Володимирівна

Основи програмування : підручник для студентів вищих навчальних закладів / Т. В. Ковалюк ; за заг. ред. М.З. Згуровського. - Київ : Видавнича група BHV, 2005. - 384 с. : іл. - (Інформатика). - ISBN 966-552-138-1.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=142090&lang=uk-UA

В1

Н288

Нарисна геометрія. Завдання для практичних занять та самостійної роботи : практикум / Ю. М. Ковальов, М. В. Терехова, М. Г. Макаренко та ін. ; МОН України, Національний авіаційний університет. - 4-е вид., стер. - Київ : НАУ, 2013. - 56 Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=336912&lang=uk-UA

В1

Н288

Нарисна геометрія : методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічних робіт для студентів напрямів 6.051101 "Авіа- та ракетобудування", 6.070103 "Обслуговування повітряних суден", 6.050604 "Енергомашинобудування", 6.050202 "Автоматизація та комп'ютерно..." / МОН України, Національний авіаційний ун-т ; Макаренко М.Г., уклад. - Київ : НАУ, 2013. - 60 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=336579&lang=uk-UA

В1

Н288

Нарисна геометрія. Інженерна та комп'ютерна графіка : навчальний посібник / В. І. Макаров, В. Г. Шевченко, М. Г. Макаренко, О. Т. Башта ; МОН України. - Київ : Книжкове видавництво НАУ, 2006. - 152 с. - Електронна мультимедійна бібліотека. - ISBN 966-598-259-1.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=155886&lang=uk-UA

Ж11

Г613

Головчук, А. Ф.

Інженерна та комп’ютерна графіка : навчальний посібник / А. Ф. Головчук, О. І. Кепко, Н. М. Чумак. - Київ : Центр учбової літератури, 2010. - 160 c. - Електронна мультимедійна бібліотека. http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233972&lang=uk-UA

В1

Н288

Нарисна геометрія. Інженерна та комп'ютерна графіка : навчальний посібник / В. І. Макаров, В. Г. Шевченко, М. Г. Макаренко, О. Т. Башта ; МОН України. - Київ : Книжкове видавництво НАУ, 2006. - 152 с. - Електронна мультимедійна бібліотека. - ISBN 966-598-259-1. http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=155886&lang=uk-UA

Ж11

І622

Інженерна графіка : методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічних робіт для студентів напряму підготовки 6.050201 "Системна інженерія" / МОН України, Національний авіаційний університет ; Макаренко М. Г., Терехова М. В., Дубовик Л. С., уклад. - Київ : НАУ, 2015. - 56 с.  - Електронна мультимедійна бібліотека. http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=355615&lang=uk-UA

Ж11

П691

Практикум з інженерної графіки / Макаренко М.Г., Макаров В.І., Терехова М.В., Зубащенко Г.П., Терехов О.І. уклад. - Київ, 2006. - 72 с. - Електронна мультимедійна бібліотека. http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=172523&lang=uk-UA

Гр. 104. Спец. «Aircraft Equipment»

В1

H65

Higher Mathematics. Part 1 / V. P. Denisiuk, L. I. Grishina, O. V. Karupu et al. - Kyiv, 2009. - Електронна мультимедійна бібліотека. - ISBN 978-966-598-614-0.http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=228360&lang=uk-UA

В1

D40

Denisiuk, V. P.

Higher Mathematics. Part 2 / V. P. Denisiuk, V. G. Demydko, V. K. Repeta. - 2009.   - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=228352&lang=uk-UA

В1

H65

Higher Mathematics. Part 3 / V. P. Denisiuk, L. I. Grishina, O. V. Karupu et al. - Kyiv, 2009. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=228341&lang=uk-UA

517

M39

Mathematical Analysis : manual / V. P. Denisiuk, V. G. Demydko, O. V. Karupu et al. ; Ministry of Education Science of Ukraine, National Aviation University. - Kyiv : NAU, 2016. - 396 p.  - Electronic multimedia library.http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=381518&lang=uk-UA

В3

P59

Physics for engineering specialities : manual : four volumes. Module 1. Mechanics. Molecular physics / V. V. Kulish, N. L. Kozlova, H. Y. Kuznetsova, G. E. Marinchenko. - 2nd ed. - Kyiv : NAU, 2013. - 224 p.  - ISBN 978-966-598-401-6; 978-966-598-402-3 (module 1).

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=316687&lang=uk-UA

Â3

Ð56

Physics for engineering specialities. Mod.3 / V. V. Kulish, N. L. Kozlova, H. Y. Kuznetsova, G. E. Marinchenko. - Kyiv : ÍÀÓ-äðóê, 2010. - 160 ñ. - /BooksForNAu/2010/Fhysics_III.pdf. -

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=228357&lang=uk-UA

Â3

E97

Experimental log book on physics for students of engineering specialities : practical classes / Kulish V. V., Kozlova N. L., Kuznetsova H. Y., compiler. - 3nd edition. - Kyiv : NAU, 2012. - 76 p. - \booksfornau\2012\Kylish.pdf. - Åëåêòðîííà ìóëüòèìåä³éíà á³áë³îòåêà

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=316892&lang=uk-UA

3

E97

Experimental log book on physics for students of engineering specialities : practical classes / V. V. Kulish, N. L. Kozlova, H. Y. Kuznetsova, G. E. Marinchenko ; National Aviation University. - 2-ге вид. - Kyiv : NAU-druk, 2010. - 76 p.  - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=306002&lang=uk-UA

004.92

Ì20

Makarenko, M. G.

Computer Graphics. AutoCAD : Guide to Laboratory Practical Work for students of major 6.051101 ''Aircraft and Rocket manufacturing" / M. G. Makarenko, O. V. Vasilevskiy ; Ministry of Education and Science of Ukraine, National Aviation University. - Kyiv : NAU, 2016. - 64 p. - Electronic multimedia library.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=362798&lang=uk-UA

Гр. 105. Спец. «Технічне обслуговування та ремонт суден»

В1

Д332

Денисюк, Володимир Петрович

Вища математика. Модульна технологія навчання : навчальний посібник: у 4 ч. Ч. 1 / В. П. Денисюк, В. К. Репета ; МОН України. - 4-е вид., стер. - Київ : НАУ-друк, 2009. - 276 с. - (Модульна технологія навчання). - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=338931&lang=uk-UA

В1

Д332

Денисюк, Володимир Петрович

Вища математика : підручник : у 2-х ч. Ч. 1 / В. П. Денисюк, В. К. Репета ; МОН МС України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2013 - 472 с. -  ISBN 978-966-598-801-4; 978-966-598-802-1 (ч.1).

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=303860&lang=uk-UA

В1

Д332

Денисюк, Володимир Петрович

Вища математика : навчальний посібник: у 4 ч. Ч. 2 / В. П. Денисюк, В. К. Репета ; МОН України. - 4-е вид., стер. - Київ : НАУ-друк, 2009. - 276 с. - (Модульна технологія навчання). - Електронна мультимедійна бібліотека. - ISBN 978-966-598-515-0; 978-966-598-518-1(ч.2).

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=221870&lang=uk-UA

В1

К485

Клепко, В. Ю.

Вища математика в прикладах і задачах : навчальний посібник / В. Ю. Клепко, В. Л. Голець. - 2-ге вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2009. - 594 c. -

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234742&lang=uk-UA

В1

А877

Архипов, Геннадий Иванович

Лекции по математическому анализу : учебник для вузов / Г. И. Архипов, В. А. Садовничий, В. Н. Чубариков. - Москва : Высшая школа, 1999. - 695 с. -

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=14878&lang=uk-UA

В3

К903

Куліш, Віктор Васильович

Фізика для інженерних спеціальностей : навчальний посібник: у 4 ч. Ч. 1. Механіка. Молекулярна фізика / В. В. Куліш, А. М. Соловйов, О. Я. Кузнєцова ; МОН України. - 2-е вид. - Київ : НАУ-друк, 2010. - 220 с. -  ISBN 978-966-598-269-2;978-966-598-655-3(ч. 1).       

 http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=230019&lang=uk-UA

В3

Э456

Элементарный учебник физики. Часть 1. Механика. Теплота. Молекулярная физика / под ред. Ландсберга Г.С. - 1985. - 616 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=259365&lang=uk-UA

В3

Ф503

Фізика. Механіка. Молекулярна фізика. Електрика : лабораторний практикум для студентів усіх спеціальностей / МОН МС України, Національний авіаційний університет ; Кондратенко П. С., Пастушенко С. М., Лень Т.С., уклад. - Київ : НАУ, 2011. - 112 с. http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=306548&lang=uk-UA

Ш141.14

Д999

Дячук, Тетяна Миронівна

Ділова українська мова : навчальний посібник / Т. М. Дячук, В. М. Варенко ; МОН МС України; Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2011. - 224 с. - ISBN 978-966-598-731-4.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=269249&lang=uk-UA

Ш141.14

У455

Українська мова: синтаксис і пунктуація складного речення : навчальний посібник / Л. П. Богославець, І. В. Житар, Т. П. Матвійчук, Г. І. Земляна. - 2-е вид. стер. - Київ, 2009

.http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=229283&lang=uk-UA

Ш141.14

Г859

Гриценко, Т. Б.

Українська мова за професійним спрямуванням : навчальний посібник / Т. Б. Гриценко ; МОН. - Київ : Центр учбової літератури, 2010. - 624 c.  - Електронна мультимедійна бібліотека. http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234631&lang=uk-UA

Ш141.14

В19

Васенко, Л. А.

Фахова українська мова : навчальний посібник / Л. А. Васенко, В. В. Дубічинський, О. М. Кримець ; МОН. - Київ : Центр учбової літератури, 2008. - 272 c.     http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233858&lang=uk-UA

811.161.2

П128

Пазюра, Людмила Володимирівна

Українська мова : практикум / Л. В. Пазюра, О. О. Новікова ; МОН України, Національний авіаційний університет. - 2-е вид., перероб. та допов. - Київ : НАУ, 2016. - 88 с

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=381538&lang=uk-UA

Ш141.14

У455

Українська мова : навчально-практичний посібник для слухачів підготовчих курсів Інституту доуніверситетської підготовки. Ч. 1 / Л. П. Богославець, І. В. Житар, О. А. Кузьмич, С. І. Черіпко ; МОН України, Національний авіаційний університет. - 3-є вид., стер. - Київ : НАУ, 2015. – 62 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=356006&lang=uk-UA

Ш141.14

У451

Українська мова. Вправи і завдання для самостійної роботи студентів : навчально-методичний посібник / Я. В. Януш, Л. М. Бондарчук, І. А. Колесникова, І. І. Козловець. - 2-ге вид. перероб. і доп. - Київ : КНЕУ, 2002. - 274 с.  - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=232918&lang=uk-UA

Ш141.14

Д462

Ділова українська мова : навчальний посібник / МОН; Національний авіаційний університет; Дячук Т. М., Варенко В. М., уклад. - Київ : НАУ, 2010. - 241 с.  - CD.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=228957&lang=uk-UA

Ш141.14

П396

Плотницька, Інна Михайлівна

Ділова українська мова : навчальний посібник / І. М. Плотницька ; МОН. - 3-є вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2008. - 256 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=228957&lang=uk-UA

Ш141.14

Я657

Януш, Ядвіга Вацлавівна

Сучасна українська мова : курс лекцій: навчальний посібник для студентів нефілологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Ч. 1 і 2 / Я. В. Януш ; МОН. - 2-е вид., перероб. і доп. - Київ : КНЕУ, 2005. - 460 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=110314&lang=uk-UA

Ш141.14

К77

Кацавець, Р. С.

Українська мова: професійне спрямування : підручник / Р. С. Кацавець ; МОН. - Київ : Центр учбової літератури, 2007. - 256 c. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234630&lang=uk-UA

Ш141.14

Є302

Єгорова, Т. Д.

Практичний курс української мови : навчальний посібник / Т. Д. Єгорова. - 2-ге вид. випр. - Київ : Центр учбової літератури, 2010. - 160 c.  - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234316&lang=uk-UA

Ш141.14

М369

Мацько, Любов Іванівна

Стилістика української мови : підручник / Л. І. Мацько, О. М. Сидоренко, О. М. Мацько ; Мацько Л.І., ред. - Київ : Вища школа, 2003. - 463 с.  - ISBN 966-642-155-0.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=98096&lang=uk-UA

Ш141.14

О596

Онуфрієнко, Г. С.

Науковий стиль української мови : навчальний посібник з алґоритмічними приписами / Г. С. Онуфрієнко ; МОН. - 2-ге вид. перероб. та доп. - Київ : Центр учбової літератури, 2009. - 392 с

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=232985&lang=uk-UA

О5

М431

Международная организация гражданской авиации

Doc 9408-AN/922. Руководство по авиационным работам / Международная организация гражданской авиации ; ИКАО. Утверждено Генеральным секретарем и опубликовано с его санкции. - 1-е изд. - 1984. - Монреаль, 1984. - 176 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=243807&lang=uk-UA

Гр. 106. Спец. «Технології робіт та технологічне обладнання аеропортів»

В1

Д332

Денисюк, Володимир Петрович

Вища математика. Модульна технологія навчання : навчальний посібник: у 4 ч. Ч. 1 / В. П. Денисюк, В. К. Репета ; МОН України. - 4-е вид., стер. - Київ : НАУ-друк, 2009. - 276 с. - (Модульна технологія навчання). - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=338931&lang=uk-UA

В1

Д332

Денисюк, Володимир Петрович

Вища математика : підручник : у 2-х ч. Ч. 1 / В. П. Денисюк, В. К. Репета ; МОН МС України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2013. - 472 с. -  ISBN 978-966-598-801-4; 978-966-598-802-1 (ч.1).

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=303860&lang=uk-UA

В1

Д332

Денисюк, Володимир Петрович

Вища математика : навчальний посібник: у 4 ч. Ч. 2 / В. П. Денисюк, В. К. Репета ; МОН України. - 4-е вид., стер. - Київ : НАУ-друк, 2009. - 276 с. - (Модульна технологія навчання). - Електронна мультимедійна бібліотека. - ISBN 978-966-598-515-0; 978-966-598-518-1(ч.2).

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=221870&lang=uk-UA

В1

К485

Клепко, В. Ю.

Вища математика в прикладах і задачах : навчальний посібник / В. Ю. Клепко, В. Л. Голець. - 2-ге вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2009. - 594 c. -

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234742&lang=uk-UA

В1

А877

Архипов, Геннадий Иванович

Лекции по математическому анализу : учебник для вузов / Г. И. Архипов, В. А. Садовничий, В. Н. Чубариков. - Москва : Высшая школа, 1999. - 695 с. -

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=14878&lang=uk-UA

В3

К903

Куліш, Віктор Васильович

Фізика для інженерних спеціальностей : навчальний посібник: у 4 ч. Ч. 1. Механіка. Молекулярна фізика / В. В. Куліш, А. М. Соловйов, О. Я. Кузнєцова ; МОН України. - 2-е вид. - Київ : НАУ-друк, 2010. - 220 с. -  ISBN 978-966-598-269-2;978-966-598-655-3(ч. 1).

 http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=230019&lang=uk-UA

В3

Э456

Элементарный учебник физики. Часть 1. Механика. Теплота. Молекулярная физика / под ред. Ландсберга Г.С. - 1985. - 616 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=259365&lang=uk-UA

В3

Ф503

Фізика. Механіка. Молекулярна фізика. Електрика : лабораторний практикум для студентів усіх спеціальностей / МОН МС України, Національний авіаційний університет ; Кондратенко П. С., Пастушенко С. М., Лень Т.С., уклад. - Київ : НАУ, 2011. - 112 с

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=306548&lang=uk-UA

Ш141.14

Д999

Дячук, Тетяна Миронівна

Ділова українська мова : навчальний посібник / Т. М. Дячук, В. М. Варенко ; МОН МС України; Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2011. - 224 с. - ISBN 978-966-598-731-4.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=269249&lang=uk-UA

Ш141.14

У455

Українська мова: синтаксис і пунктуація складного речення : навчальний посібник / Л. П. Богославець, І. В. Житар, Т. П. Матвійчук, Г. І. Земляна. - 2-е вид. стер. - Київ, 2009 Електронна мультимедійна бібліотека. - ISBN 978-966-598-569-3

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=229283&lang=uk-UA

Ш141.14

Г859

Гриценко, Т. Б.

Українська мова за професійним спрямуванням : навчальний посібник / Т. Б. Гриценко ; МОН. - Київ : Центр учбової літератури, 2010. - 624 c. - Електронна мультимедійна бібліотека. http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234631&lang=uk-UA

Ш141.14

В19

Васенко, Л. А.

Фахова українська мова : навчальний посібник / Л. А. Васенко, В. В. Дубічинський, О. М. Кримець ; МОН. - Київ : Центр учбової літератури, 2008. - 272 c

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233858&lang=uk-UA

811.161.2

П128

Пазюра, Людмила Володимирівна

Українська мова : практикум / Л. В. Пазюра, О. О. Новікова ; МОН України, Національний авіаційний університет. - 2-е вид., перероб. та допов. - Київ : НАУ, 2016. - 88 с. http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=381538&lang=uk-UA

Ш141.14

У455

Українська мова : навчально-практичний посібник для слухачів підготовчих курсів Інституту доуніверситетської підготовки. Ч. 1 / Л. П. Богославець, І. В. Житар, О. А. Кузьмич, С. І. Черіпко ; МОН України, Національний авіаційний університет. - 3-є вид., стер. - Київ : НАУ, 2015. –http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=356006&lang=uk-UA

Ш141.14

У451

Українська мова. Вправи і завдання для самостійної роботи студентів : навчально-методичний посібник / Я. В. Януш, Л. М. Бондарчук, І. А. Колесникова, І. І. Козловець. - 2-ге вид. перероб. і доп. - Київ : КНЕУ, 2002. - 274 с.  - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=232918&lang=uk-UA

Ш141.14

Д462

Ділова українська мова : навчальний посібник / МОН; Національний авіаційний університет; Дячук Т. М., Варенко В. М., уклад. - Київ : НАУ, 2010. - 241 с.  - CD.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=228957&lang=uk-UA

Ш141.14

П396

Плотницька, Інна Михайлівна

Ділова українська мова : навчальний посібник / І. М. Плотницька ; МОН. - 3-є вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2008. - 256 с.  - ISBN 978-966-364-553-7.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=228957&lang=uk-UA

Ш141.14

Я657

Януш, Ядвіга Вацлавівна

Сучасна українська мова : курс лекцій: навчальний посібник для студентів нефілологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Ч. 1 і 2 / Я. В. Януш ; МОН. - 2-е вид., перероб. і доп. - Київ : КНЕУ, 2005. - 460 с. –

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=110314&lang=uk-UA

Ш141.14

К77

Кацавець, Р. С.

Українська мова: професійне спрямування : підручник / Р. С. Кацавець ; МОН. - Київ : Центр учбової літератури, 2007. - 256 c. - Електронна мультимедійна бібліотека.

 http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234630&lang=uk-UA

Ш141.14

Є302

Єгорова, Т. Д.

Практичний курс української мови : навчальний посібник / Т. Д. Єгорова. - 2-ге вид. випр. - Київ : Центр учбової літератури, 2010. - 160 c. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234316&lang=uk-UA

Ш141.14

М369

Мацько, Любов Іванівна

Стилістика української мови : підручник / Л. І. Мацько, О. М. Сидоренко, О. М. Мацько ; Мацько Л.І., ред. - Київ : Вища школа, 2003. - 463 с.  - ISBN 966-642-155-0.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=98096&lang=uk-UA

Ш141.14

О596

Онуфрієнко, Г. С.

Науковий стиль української мови : навчальний посібник з алґоритмічними приписами / Г. С. Онуфрієнко ; МОН. - 2-ге вид. перероб. та доп. - Київ : Центр учбової літератури, 2009. - 392 с. - Електронна мультимедійна бібліотека. http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=232985&lang=uk-UA

З973

П759

Прикладна теорія цифрових автоматів : навчальний посібник / В. І. Жабін, І. А. Жуков, І. А. Клименко, В. В. Ткаченко. - 2-ге вид доопрац. - Київ : НАУ-друк, 2009. - 361 с

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=228407&lang=uk-UA

Гр. 107, 108, 109. Спец. «Maintenance and Repair of Aircraft and Aircraft Engines»

В1

H65

Higher Mathematics. Part 1 / V. P. Denisiuk, L. I. Grishina, O. V. Karupu et al. - Kyiv, 2009.  -. - ISBN 978-966-598-614-0.http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=228360&lang=uk-UA

В1

D40

Denisiuk, V. P.

Higher Mathematics. Part 2 / V. P. Denisiuk, V. G. Demydko, V. K. Repeta. - 2009. -

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=228352&lang=uk-UA

В1

H65

Higher Mathematics. Part 3 / V. P. Denisiuk, L. I. Grishina, O. V. Karupu et al. - Kyiv, 2009. http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=228341&lang=uk-UA

517

M39

Mathematical Analysis : manual / V. P. Denisiuk, V. G. Demydko, O. V. Karupu et al. ; Ministry of Education Science of Ukraine, National Aviation University. - Kyiv : NAU, 2016. - 396 p. 

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=381518&lang=uk-UA

В3

P59

Physics for engineering specialities : manual : four volumes. Module 1. Mechanics. Molecular physics / V. V. Kulish, N. L. Kozlova, H. Y. Kuznetsova, G. E. Marinchenko. - 2nd ed. - Kyiv : NAU, 2013. - 224 p.  - ISBN 978-966-598-401-6; 978-966-598-402-3 (module 1).

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=316687&lang=uk-UA

Â3

Ð56

Physics for engineering specialities. Mod.3 / V. V. Kulish, N. L. Kozlova, H. Y. Kuznetsova, G. E. Marinchenko. - Kyiv : ÍÀÓ-äðóê, 2010. - 160 ñ. - /BooksForNAu/2010/Fhysics_III.pdf. - Åëåêòðîííà ìóëüòèìåä³éíà á³áë³îòåêà.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=228357&lang=uk-UA

Â3

E97

Experimental log book on physics for students of engineering specialities : practical classes / Kulish V. V., Kozlova N. L., Kuznetsova H. Y., compiler. - 3nd edition. - Kyiv : NAU, 2012. - 76 p. - \booksfornau\2012\Kylish.pdf. - http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=316892&lang=uk-UA

3

E97

Experimental log book on physics for students of engineering specialities : practical classes / V. V. Kulish, N. L. Kozlova, H. Y. Kuznetsova, G. E. Marinchenko ; National Aviation University. - 2-ге вид. - Kyiv : NAU-druk, 2010. - 76 p.  -

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=306002&lang=uk-UA

Гр. 110. Спец. «Airport technologies and technical equipment»

В1

H65

Higher Mathematics. Part 1 / V. P. Denisiuk, L. I. Grishina, O. V. Karupu et al. - Kyiv, 2009. - ISBN 978-966-598-614-0.http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=228360&lang=uk-UA

В1

D40

Denisiuk, V. P.

Higher Mathematics. Part 2 / V. P. Denisiuk, V. G. Demydko, V. K. Repeta. - 2009. -

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=228352&lang=uk-UA

В1

H65

Higher Mathematics. Part 3 / V. P. Denisiuk, L. I. Grishina, O. V. Karupu et al. - Kyiv, 2009. -.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=228341&lang=uk-UA

517

M39

Mathematical Analysis : manual / V. P. Denisiuk, V. G. Demydko, O. V. Karupu et al. ; Ministry of Education Science of Ukraine, National Aviation University. - Kyiv : NAU, 2016. - 396 p.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=381518&lang=uk-UA

В3

P59

Physics for engineering specialities : manual : four volumes. Module 1. Mechanics. Molecular physics / V. V. Kulish, N. L. Kozlova, H. Y. Kuznetsova, G. E. Marinchenko. - 2nd ed. - Kyiv : NAU, 2013. - 224 p.  - ISBN 978-966-598-401-6; 978-966-598-402-3 (module 1).

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=316687&lang=uk-UA

В3

P56

Physics for engineering specialities. Mod.3 / V. V. Kulish, N. L. Kozlova, H. Y. Kuznetsova, G. E. Marinchenko. - Kyiv : ÍÀÓ-äðóê, 2010. - 160 ñ. - /BooksForNAu/2010/Fhysics_III.pdf. -.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=228357&lang=uk-UA

Â3

E97

Experimental log book on physics for students of engineering specialities : practical classes / Kulish V. V., Kozlova N. L., Kuznetsova H. Y., compiler. - 3nd edition. - Kyiv : NAU, 2012. - 76 p. - \booksfornau\2012\Kylish.pdf. -

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=316892&lang=uk-UA

3

E97

Experimental log book on physics for students of engineering specialities : practical classes / V. V. Kulish, N. L. Kozlova, H. Y. Kuznetsova, G. E. Marinchenko ; National Aviation University. - 2-ге вид. - Kyiv : NAU-druk, 2010. - 76 p.  .

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=306002&lang=uk-UA

Гр. 111, 112. Спец. «Енергетичний менеджмент»

В1

Д332

Денисюк, Володимир Петрович

Вища математика. Модульна технологія навчання : навчальний посібник: у 4 ч. Ч. 1 / В. П. Денисюк, В. К. Репета ; МОН України. - 4-е вид., стер. - Київ : НАУ-друк, 2009. - 276 с. - (Модульна технологія навчання). - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=338931&lang=uk-UA

В1

Д332

Денисюк, Володимир Петрович

Вища математика : підручник : у 2-х ч. Ч. 1 / В. П. Денисюк, В. К. Репета ; МОН МС України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2013. - 472 с. -  ISBN 978-966-598-801-4; 978-966-598-802-1 (ч.1).

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=303860&lang=uk-UA

В1

Д332

Денисюк, Володимир Петрович

Вища математика : навчальний посібник: у 4 ч. Ч. 2 / В. П. Денисюк, В. К. Репета ; МОН України. - 4-е вид., стер. - Київ : НАУ-друк, 2009. - 276 с. - (Модульна технологія навчання). - Електронна мультимедійна бібліотека. - ISBN 978-966-598-515-0; 978-966-598-518-1(ч.2).

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=221870&lang=uk-UA

В3

К903

Куліш, Віктор Васильович

Фізика для інженерних спеціальностей : навчальний посібник: у 4 ч. Ч. 1. Механіка. Молекулярна фізика / В. В. Куліш, А. М. Соловйов, О. Я. Кузнєцова ; МОН України. - 2-е вид. - Київ : НАУ-друк, 2010. - 220 с. -  ISBN 978-966-598-269-2;978-966-598-655-3(ч. 1).

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=230019&lang=uk-UA

В3

Э456

Элементарный учебник физики. Часть 1. Механика. Теплота. Молекулярная физика / под ред. Ландсберга Г.С. - 1985. - 616 с. - Электронная мультимедийная библиотека. http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=259365&lang=uk-UA

В3

Ф503

Фізика. Механіка. Молекулярна фізика. Електрика : лабораторний практикум для студентів усіх спеціальностей / МОН МС України, Національний авіаційний університет ; Кондратенко П. С., Пастушенко С. М., Лень Т.С., уклад. - Київ : НАУ, 2011. - 112 http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=306548&lang=uk-UA

Ш141.14

Д999

Дячук, Тетяна Миронівна

Ділова українська мова : навчальний посібник / Т. М. Дячук, В. М. Варенко ; МОН МС України; Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2011. - 224 с.  - ISBN 978-966-598-731-4.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=269249&lang=uk-UA

Ш141.14

У455

Українська мова: синтаксис і пунктуація складного речення : навчальний посібник / Л. П. Богославець, І. В. Житар, Т. П. Матвійчук, Г. І. Земляна. - 2-е вид. стер. - Київ, 2009. - ISBN 978-966-598-569-3.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=229283&lang=uk-UA

Ш141.14

Г859

Гриценко, Т. Б.

Українська мова за професійним спрямуванням : навчальний посібник / Т. Б. Гриценко ; МОН. - Київ : Центр учбової літератури, 2010. - 624 c. - Електронна мультимедійна бібілотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=229283&lang=uk-UA

Ш141.14

В19

Васенко, Л. А.

Фахова українська мова : навчальний посібник / Л. А. Васенко, В. В. Дубічинський, О. М. Кримець ; МОН. - Київ : Центр учбової літератури, 2008. - 272 c

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233858&lang=uk-UA

811.161.2

П128

Пазюра, Людмила Володимирівна

Українська мова : практикум / Л. В. Пазюра, О. О. Новікова ; МОН України, Національний авіаційний університет. - 2-е вид., перероб. та допов. - Київ : НАУ, 2016. - 88 с

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=381538&lang=uk-UA

Ш141.14

У455

Українська мова : навчально-практичний посібник для слухачів підготовчих курсів Інституту доуніверситетської підготовки. Ч. 1 / Л. П. Богославець, І. В. Житар, О. А. Кузьмич, С. І. Черіпко ; МОН України, Національний авіаційний університет. - 3-є вид., стер. - Київ : НАУ, 2015. - 112 с.  - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=356006&lang=uk-UA

Ш141.14

У451

Українська мова. Вправи і завдання для самостійної роботи студентів : навчально-методичний посібник / Я. В. Януш, Л. М. Бондарчук, І. А. Колесникова, І. І. Козловець. - 2-ге вид. перероб. і доп. - Київ : КНЕУ, 2002. - 274 с.  - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=232918&lang=uk-UA

Ш141.14

Д462

Ділова українська мова : навчальний посібник / МОН; Національний авіаційний університет; Дячук Т. М., Варенко В. М., уклад. - Київ : НАУ, 2010. - 241 с. - CD.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=228957&lang=uk-UA

 Ш141.14

П396

Плотницька, Інна Михайлівна

Ділова українська мова : навчальний посібник / І. М. Плотницька ; МОН. - 3-є вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2008. - 256 с.  - ISBN 978-966-364-553-7.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=228957&lang=uk-UA

Ш141.14

Я657

Януш, Ядвіга Вацлавівна

Сучасна українська мова : курс лекцій: навчальний посібник для студентів нефілологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Ч. 1 і 2 / Я. В. Януш ; МОН. - 2-е вид., перероб. і доп. - Київ : КНЕУ, 2005. - 460 с. -

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=110314&lang=uk-UA

Ш141.14

К77

Кацавець, Р. С.

Українська мова: професійне спрямування : підручник / Р. С. Кацавець ; МОН. - Київ : Центр учбової літератури, 2007. - 256 c. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234630&lang=uk-UA

Ш141.14

Є302

Єгорова, Т. Д.

Практичний курс української мови : навчальний посібник / Т. Д. Єгорова. - 2-ге вид. випр. - Київ : Центр учбової літератури, 2010. - 160 c.  - Електронна мультимедійна бібілотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234316&lang=uk-UA

Ш141.14

М369

Мацько, Любов Іванівна

Стилістика української мови : підручник / Л. І. Мацько, О. М. Сидоренко, О. М. Мацько ; Мацько Л.І., ред. - Київ : Вища школа, 2003. - 463 с. - ISBN 966-642-155-0.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=98096&lang=uk-UA

Ш141.14

О596

Онуфрієнко, Г. С.

Науковий стиль української мови : навчальний посібник з алґоритмічними приписами / Г. С. Онуфрієнко ; МОН. - 2-ге вид. перероб. та доп. - Київ : Центр учбової літератури, 2009. - 392 с.  - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=232985&lang=uk-UA

004.42

Б827

Борковська, Любов Олексіівна

Обчислювальна техніка та програмування : навчальний посібник / Л. О. Борковська, О. В. Кочеткова, О. В. Борковський ; МОН України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2016. - 268 с. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=368101&lang=uk-UA

З81

Б385

Бедренко, В. И.

Основы информатики и вычислительной техники / В. И. Бедренко. - Киев, 2009. - Электронная мультимедийная библиотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=318616&lang=uk-UA

Гр. 113.Спец. «Газотурбінні установки і компресорні станції»

В1

Д332

Денисюк, Володимир Петрович

Вища математика. Модульна технологія навчання : навчальний посібник: у 4 ч. Ч. 1 / В. П. Денисюк, В. К. Репета ; МОН України. - 4-е вид., стер. - Київ : НАУ-друк, 2009. - 276 с. - (Модульна технологія навчання). - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=338931&lang=uk-UA

В1

Д332

Денисюк, Володимир Петрович

Вища математика : підручник : у 2-х ч. Ч. 1 / В. П. Денисюк, В. К. Репета ; МОН МС України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2013. - 472 с. -  ISBN 978-966-598-801-4; 978-966-598-802-1 (ч.1).

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=303860&lang=uk-UA

В1

Д332

Денисюк, Володимир Петрович

Вища математика : навчальний посібник: у 4 ч. Ч. 2 / В. П. Денисюк, В. К. Репета ; МОН України. - 4-е вид., стер. - Київ : НАУ-друк, 2009. - 276 с. - (Модульна технологія навчання). -. - ISBN 978-966-598-515-0; 978-966-598-518-1(ч.2).

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=221870&lang=uk-UA

В3

К903

Куліш, Віктор Васильович

Фізика для інженерних  спеціальностей : навчальний посібник: у 4 ч. Ч. 1. Механіка. Молекулярна фізика / В. В. Куліш, А. М. Соловйов, О. Я. Кузнєцова ; МОН України. - 2-е вид. - Київ : НАУ-друк, 2010. - 220 с. - ISBN 978-966-598-269-2;978-966-598-655-3(ч. 1).

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=230019&lang=uk-UA

В3

Э456

Элементарный учебник физики. Часть 1. Механика. Теплота. Молекулярная физика / под ред. Ландсберга Г.С. - 1985. - 616 с.  - Электронная мультимедийная библиотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=259365&lang=uk-UA

В3

Ф503

Фізика. Механіка. Молекулярна фізика. Електрика : лабораторний практикум для студентів усіх спеціальностей / МОН МС України, Національний авіаційний університет ; Кондратенко П. С., Пастушенко С. М., Лень Т.С., уклад. - Київ : НАУ, 2011. - 112 с.  

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=306548&lang=uk-UA

Г1

Н731

Новиков, Г. И.

Основы общей химии : учебное пособие / Г. И. Новиков. - Москва : Высшая школа, 1988. - 431 с.  http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=186684&lang=uk-UA

Г1

І207

Іванов, Сергій Віталійович

Лабораторний зошит з хімії : практикум для студентів технічних спеціальностей / С. В. Іванов ; МОН України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2015. - 120 с.  

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=355806&lang=uk-UA

Г1

Г542

Глинка, Николай Леонидович

Общая химия : учебное пособие для студентов нехимических специальностей вузов / Н. Л. Глинка ; под  ред. кандидата химических наук В.А.Рабиновича. - 15-е изд., испр. - Ленинград : Химия, 1972. - 712 с. –

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=86857&lang=uk-UA

Г1

У24

Угай, Я. А.

Общая и неорганическая химия : учебник / Я. А. Угай. - Москва : Высшая школа, 1997. - 527 с.  http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=190775&lang=uk-UA

Ш141.14

Д999

Дячук, Тетяна Миронівна

Ділова українська мова : навчальний посібник / Т. М. Дячук, В. М. Варенко ; МОН МС України; Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2011. - 224 с  - ISBN 978-966-598-731-4.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=306548&lang=uk-UA

Ш141.14

У455

Українська мова: синтаксис і пунктуація складного речення : навчальний посібник / Л. П. Богославець, І. В. Житар, Т. П. Матвійчук, Г. І. Земляна. - 2-е вид. стер. - Київ, 2009. - Електронна мультимедійна бібліотека. - ISBN 978-966-598-569-3.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=229283&lang=uk-UA

Ш141.14

Г859

Гриценко, Т. Б.

Українська мова за професійним спрямуванням : навчальний посібник / Т. Б. Гриценко ; МОН. - Київ : Центр учбової літератури, 2010. - 624 c. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=229283&lang=uk-UA

Ш141.14

В19

Васенко, Л. А.

Фахова українська мова : навчальний посібник / Л. А. Васенко, В. В. Дубічинський, О. М. Кримець ; МОН. - Київ : Центр учбової літератури, 2008. - 272 http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=229283&lang=uk-UA

811.161.2

П128

Пазюра, Людмила Володимирівна

Українська мова : практикум / Л. В. Пазюра, О. О. Новікова ; МОН України, Національний авіаційний університет. - 2-е вид., перероб. та допов. - Київ : НАУ, 2016. - 88 с. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=229283&lang=uk-UA

Ш141.14

У455

Українська мова : навчально-практичний посібник для слухачів підготовчих курсів Інституту доуніверситетської підготовки. Ч. 1 / Л. П. Богославець, І. В. Житар, О. А. Кузьмич, С. І. Черіпко ; МОН України, Національний авіаційний університет. - 3-є вид., стер. - Київ : НАУ, 2015. - 112 с. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=229283&lang=uk-UA

Ш141.14

У451

Українська мова. Вправи і завдання для самостійної роботи студентів : навчально-методичний посібник / Я. В. Януш, Л. М. Бондарчук, І. А. Колесникова, І. І. Козловець. - 2-ге вид. перероб. і доп. - Київ : КНЕУ, 2002. - 274 с.  - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=232918&lang=uk-UA

Ш141.14

Д462

Ділова українська мова : навчальний посібник / МОН; Національний авіаційний університет; Дячук Т. М., Варенко В. М., уклад. - Київ : НАУ, 2010. - 241 с.  - CD.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=228957&lang=uk-UA

Ш141.14

П396

Плотницька, Інна Михайлівна

Ділова українська мова : навчальний посібник / І. М. Плотницька ; МОН. - 3-є вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2008. - 256 с.  - ISBN 978-966-364-553-7.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=228957&lang=uk-UA

Ш141.14

Я657

Януш, Ядвіга Вацлавівна

Сучасна українська мова : курс лекцій: навчальний посібник для студентів нефілологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Ч. 1 і 2 / Я. В. Януш ; МОН. - 2-е вид., перероб. і доп. - Київ : КНЕУ, 2005. - 460 с. –

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=228957&lang=uk-UA

Ш141.14

К77

Кацавець, Р. С.

Українська мова: професійне спрямування : підручник / Р. С. Кацавець ; МОН. - Київ : Центр учбової літератури, 2007. - 256 c.  –

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234630&lang=uk-UA

Ш141.14

Є302

Єгорова, Т. Д.

Практичний курс української мови : навчальний посібник / Т. Д. Єгорова. - 2-ге вид. випр. - Київ : Центр учбової літератури, 2010. - 160 c.  -.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234316&lang=uk-UA

Ш141.14

М369

Мацько, Любов Іванівна

Стилістика української мови : підручник / Л. І. Мацько, О. М. Сидоренко, О. М. Мацько ; Мацько Л.І., ред. - Київ : Вища школа, 2003. - 463 с.  - ISBN 966-642-155-0.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=98096&lang=uk-UA

Ш141.14

О596

Онуфрієнко, Г. С.

Науковий стиль української мови : навчальний посібник з алґоритмічними приписами / Г. С. Онуфрієнко ; МОН. - 2-ге вид. перероб. та доп. - Київ : Центр учбової літератури, 2009. - 392 сhttp://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=232985&lang=uk-UA

З81

В654

Войтюшенко, Н. М.

Інформатика і комп’ютерна техніка : навчальний посібник / Н. М. Войтюшенко, А. І. Остапець. - 2-ге вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2009. - 564 chttp://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233959&lang=uk-UA

З81

Н23

Наливайко, Н. Я.

Інформатика : навчальний посібник / Н. Я. Наливайко. - Київ : Центр учбової літератури, 2011. - 576 c.  - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233958&lang=uk-UA

З973

К563

Ковалюк, Тетяна Володимирівна

Основи програмування : підручник для студентів вищих навчальних закладів / Т. В. Ковалюк ; за заг. ред. М.З. Згуровського. - Київ : Видавнича група BHV, 2005. - 384 с. : іл. - (Інформатика). - ISBN 966-552-138-1.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=142090&lang=uk-UA

З1

Т381

Техніка енергетики : методичні рекомендації до виконання домашнього завдання для студентів напряму підготовки 6.050604 "Енергомашинобудування" / МОН України, Національний авіаційний університет ; Вознюк А. П., Греков П. І., Капітанчук К. І., уклад. - Київ : НАУ, 2015. - 28 с.  - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=355743&lang=uk-UA

З1

С177

Самохвалов, В. С.

Вторинні енергетичні ресурси та енергозбереження : навчальний посібник / В. С. Самохвалов. - Київ : б.в., 2008. - 224 c.  - Електронна мультимедійна бібліотека. - ISBN 978-966-364-734-0.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233850&lang=uk-UA

Гр. 114, 115. Спец. «Льотна експлуатація повітряних суден»

В1

Д332

Денисюк, Володимир Петрович

Вища математика. Модульна технологія навчання : навчальний посібник: у 4 ч. Ч. 1 / В. П. Денисюк, В. К. Репета ; МОН України. - 4-е вид., стер. - Київ : НАУ-друк, 2009. - 276 с. - (Модульна технологія навчання).

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=338931&lang=uk-UA

В1

Д332

Денисюк, Володимир Петрович

Вища математика : підручник : у 2-х ч. Ч. 1 / В. П. Денисюк, В. К. Репета ; МОН МС України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2013. - 472 с. -  ISBN 978-966-598-801-4; 978-966-598-802-1 (ч.1).

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=303860&lang=uk-UA

В1

Д332

Денисюк, Володимир Петрович

Вища математика : навчальний посібник: у 4 ч. Ч. 2 / В. П. Денисюк, В. К. Репета ; МОН України. - 4-е вид., стер. - Київ : НАУ-друк, 2009. - 276 с. - (Модульна технологія навчання). - Електронна мультимедійна бібліотека. - ISBN 978-966-598-515-0; 978-966-598-518-1(ч.2).

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=221870&lang=uk-UA

В3

К903

Куліш, Віктор Васильович

Фізика для інженерних спеціальностей : навчальний посібник: у 4 ч. Ч. 1. Механіка. Молекулярна фізика / В. В. Куліш, А. М. Соловйов, О. Я. Кузнєцова ; МОН України. - 2-е вид. - Київ : НАУ-друк, 2010. - 220 с.  - ISBN 978-966-598-269-2;978-966-598-655-3(ч. 1).

 http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=230019&lang=uk-UA

В3

Э456

Элементарный учебник физики. Часть 1. Механика. Теплота. Молекулярная физика / под ред. Ландсберга Г.С. - 1985. - 616 с.  - Электронная мультимедийная библиотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=259365&lang=uk-UA

В3

Ф503

Фізика. Механіка. Молекулярна фізика. Електрика : лабораторний практикум для студентів усіх спеціальностей / МОН МС України, Національний авіаційний університет ; Кондратенко П. С., Пастушенко С. М., Лень Т.С., уклад. - Київ : НАУ, 2011. - 112 с. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=306548&lang=uk-UA

О5

О751

Основи авіації та космонавтики : підручник / В. М. Шмаров, С. Р. Ігнатович, О. М. Голего та ін. ; МОН України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2015. - 344 с. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=356007&lang=uk-UA

О52

Т381

Техника авиации / обработ. перевод с франц. Д. П. Татиева ; под ред. и с предисл. С. Г. Хорькова ; [обл. худ. Г. Бершадского]. - Москва : Авиоиздательство. [Тип. рабоч. изд-ва "Прибой" им. Евг. Соколовой, (Ленинград)],. - 148 с. : 81 рис. - Электронная мультимедийная бибилотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=139855&lang=uk-UA

О52

В533

Висленев, Б. В.

Теория авиации : [учеб. пособ.] / Б. В. Висленев, Д. В. Кузьменко. - 4-е изд., испр. - Москва : Воениздат, 384 с. : 365 рис., табл.  - Электронная мультимедийная библиотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=189375&lang=uk-UA

О535

Н632

Николаев, Лев Федорович

Аэродинамика и динамика полета транспортных самолетов : учебник / Л. Ф. Николаев. - Москва : Транспорт, 1990. - 392 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=16443&lang=uk-UA

О52

Б181

Байдаков, Вадим Борисович

Аэродинамика и динамика полета летательных аппаратов : учебник / В. Б. Байдаков, А. С. Клумов. - Москва : Машиностроение, 1979. - 344 с. –

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=67107&lang=uk-UA

О53-01

М585

Мизес, Р.

Теория полета : пер. с англ. / Р. Мизес. - Москва : Издательство иностранной литературы, - 688 с. .

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=194335&lang=uk-UA

О53-01

И85

Исакович, М. А.

Теория полета / М. А. Исакович. - Москва : Гостехиздат, 328 с. -  Электронная мультимедийная библиотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=191552&lang=uk-UA

О53-08

Ж127

Жабров, А. А.

Теория и техника полёта : краткий курс / А. А. Жабров. - Москва,  Электронная мультимедийная библиотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234830&lang=uk-UA

О57

Х227

Харченко, В. П.

Аеронавігація : навчальний посібник / В. П. Харченко, О. Є. Луппо ; Національний авіаційний університет. - Київ, 2007. - 374 с. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=173960&lang=uk-UA

О58

Е961

Ешелонування повітряних кораблів : навчальний посібник / В. П. Харченко, О. Є. Луппо, Г. Ф. Аргунов, С. А. Закора ; Національний авіаційний університет, МОН. - Київ : НАУ-друк, 2008. - 216 с

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=205685&lang=uk-UA

Х

М581

Міжнародне повітряне право : практикум для студентів напряму підготовки 6.030401 "Правознавство" / МОН України, Національний авіаційний університет ; Сопілко І. М., Жмур Н. В., уклад. - Київ : НАУ, 2013. - 28 с. Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=337092&lang=uk-UA

Х

П685

Правове забезпечення діяльності авіакосмічної галузі : методичні рекомендації до практичних занять для студентів спеціальності 7/8.060101 "Правознавство" / МОН; Національний авіаційний університет; Єряшов Є.К., Шереметьєва О.Ю., уклад. - Київ : Нау-друк, 2010. - 37 с. –

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234408&lang=uk-UA

О578

М431

Международная, организация гражданской авиации

Doc 9432AN/925. Руководство по радиотелефонной связи / о. г. Международная. - 4-е изд. - Монреаль, 2007. - 134 с..

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234977&lang=uk-UA

 

Факультет аеронавігації, електроніки та телекомунікації

Гр. 102, 104. Спец. «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси»

В1

А724

Антоненко, В. Ф.

Вища математика. Модуль 1. Лінійна алгебра : навчальний посібник / В. Ф. Антоненко, Т. І. Олешко, Ю. А. Паламарчук. - Київ : НАУ, 2005. -  Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=257647&lang=uk-UA

В1

В558

Вища математика. Інтегральне числення функцій однієї змінної : методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань / укладачі: Глухов О.Д., Рибачук Л.В., Погребецька Т.А., Бабко А.І. - Київ : НАУ-друк, 2010. - 60 с. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=271408&lang=uk-UA

51

В937 

Высшая математика. Функции нескольких переменных. Дифференциальные уравнения : практикум для студентов направления подготовки 6.070103 "Обслуживани воздушных суден" / МОН Украины, Национальный авиационный университет ; Карпенко О. В., Толбатов Е. Ю., Сиренко А. А., сост. - Киев : НАУ, 2016. - 64 с. - Электронная мультимедийная библиотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=381573&lang=uk-UA

51

В937

Высшая математика. Дифференциальное исчисление функции одной переменной : практикум для студентов направления подготовки 6.070103 "Обслуживание воздушных судов" / МОН Україны, Национальный авиационный университет ; Толбатов Е. Ю., Бабко А. И., Гальченко Е. К., сост. - Київ : НАУ, 2016. - 48 с. -  Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=381563&lang=uk-UA

В1

Д332

Денисюк, Володимир Петрович

Вища математика. Модульна технологія навчання : навчальний посібник: у 4 ч. Ч. 1 / В. П. Денисюк, В. К. Репета ; МОН України. - 4-е вид., стер. - Київ : НАУ-друк, 2009. - 276 с. - (Модульна технологія навчання). - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=230107&lang=uk-UA

В1

Д332

Денисюк Володимир Петрович, Репета Віктор Кузьмич

Вища математика: навчальний посібник: у 4 ч./ МОН України – 4-е вид., стер. Ч. 2  – Київ: НАУ-друк, 2009. – 276 с.– (Модульна технологія навчання).– Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=221870&lang=uk-UA

В1

Н288

Нарисна геометрія. Інженерна та комп'ютерна графіка : навчальний посібник / В. І. Макаров, В. Г. Шевченко, М. Г. Макаренко, О. Т. Башта ; МОН України. - Київ : Книжкове видавництво НАУ, 2006. - 152 с. -  - Електронна мультимедійна бібліотека. - ISBN 966-598-259-1.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=155886&lang=uk-UA

В1

Н288

Нарисна геометрія. Завдання для практичних занять та самостійної роботи : практикум / Ю. М. Ковальов, М. В. Терехова, М. Г. Макаренко, Л. С. Дубовик. - 3-є вид., стер. - Київ : НАУ-друк, 2010. - 64 с. –

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=305993&lang=uk-UA

В1

Н288

Нарисна геометрія. Завдання для практичних занять та самостійної роботи : практикум / Ю. М. Ковальов, М. В. Терехова, М. Г. Макаренко та ін. - 3-є вид. стер. - Київ : НАУ-друк, 2011. - 64 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=306273&lang=uk-UA

В1

Н288

Нарисна геометрія. Завдання для практичних занять та самостійної роботи : практикум / Ю. М. Ковальов, М. В. Терехова, М. Г. Макаренко та ін. ; МОН України, Національний авіаційний університет. - 4-е вид., стер. - Київ : НАУ, 2013. - 56 с. -  Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=336912&lang=uk-UA

514.18

Н288

Нарисна геометрія. Завдання для практичних занять та самостійної роботи : практикум / Ю. М. Ковальов, М. В. Терехова, М. Г. Макаренко та ін. ; МОН України, Національний авіаційний університет. - 5-те вид., стер. - Київ : НАУ, 2016. - 56 с. - - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=381513&lang=uk-UA

Ж11

В805

Вправи для практичних занять та самостійної роботи з інженерної графіки / Національний авіаційний університет. - Київ, 2012. - 72 с. - ISBN 966-598-314-8.- CD.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=318313&lang=uk-UA

Ж11

І622

Інженерна і комп'ютерна графіка. Плоскі та прострові об'єкти : методичні рекомендації до виконання практичних робіт для студентів спеціальності 6.091300 "Інформаційно-вимірювальні системи" / МОН; Національний авіаційний університет; Павленко П.М., Смирнова Л.А., уклад. - Київ, 2010. - 48 с. - CD.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=218765&lang=uk-UA

Ж11

І622

Інженерна і комп’ютерна графіка. Плоскі і просторові об’єкти : методичні рекомендації до практичних робіт для студентів спеціальності 6.091300 "Інформаційно-вимірювальні системи" / МОН України, Національний авіаційний університет ; Павленко П. М., Смирнова Л. А., уклад. - Київ : НАУ, 2015. - 40 с. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=355748&lang=uk-UA

Ж11

І622

Інженерна та комп'ютерна графіка : методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальностей 6.100100 "Обслуговування повітряного руху", "Системи аеронавігаційного обслуговування" / Павленко Петро Миколайович., Чередніков І.О., Борковська Л.О., уклад.; Національний авіаційний університет; МОН. - Київ, 2008. - 80 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=192331&lang=uk-UA

Ж11

П691

Практикум з інженерної графіки / Макаренко М.Г., Макаров В.І., Терехова М.В., Зубащенко Г.П., Терехов О.І. уклад. - Київ, 2006. - 72 с. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=172523&lang=uk-UA

Е

З14

Загальна екологія : навчальний посібник / Г. М. Франчук, С. М. Маджд, М. М. Радомська, Є. О. Бовсуновський ; МОН України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2015. - 232 с. -  Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=355616&lang=uk-UA

О5

Ф846

Франчук, Г. М.

Екологія, авіація і космос : навчальний посібник / Г. М. Франчук, В. М. Ісаєнко ; Національний авіаційний університет. - Київ, 2004. - 456 с. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=173680&lang=uk-UA

Е

Ю831

Юрченко, Л. І.

Екологія : навчальний посібник / Л. І. Юрченко. - Київ : Професіонал, 2009. - 304 c. -. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233340&lang=uk-UA

Е

М99

Мягченко, О. П.

Основи екології : підручник / О. П. Мягченко ; МОН. - Київ : Центр учбової літератури, 2010. - 312 c. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234238&lang=uk-UA

З2

К782

Красношапка, Наталія Дмитрівна

Електротехніка та електромеханіка : конспект лекцій / Н. Д. Красношапка, С. В. Єнчев ; МОН України; Національний авіаційний університет. - Київ : Нау-друк, 2010. - 65 с. -

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234344&lang=uk-UA

З2

Е502

Електротехніка та електромеханіка : лабораторний практикум для студентів спеціальності 6.092500 "Автоматика та автоматизація на транспорті" / Красношапка Наталія Дмитрівна, Єнчев С.В., уклад.; Національний авіаційний університет; МОН. - Київ : НАУ-друк, 2009. - 52 с. : іл. -

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=201335&lang=uk-UA

004.92

Ì20

Makarenko, M. G.

Computer Graphics. AutoCAD : Guide to Laboratory Practical Work for students of major 6.051101 ''Aircraft and Rocket manufacturing" / M. G. Makarenko, O. V. Vasilevskiy ; Ministry of Education and Science of Ukraine, National Aviation University. - Kyiv : NAU, 2016. - 64 p. - Electronic multimedia library.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=362798&lang=uk-UA

004.92

І622

Інженерна та комп’ютерна графіка : методичні рекомендації до виконання контрольних робіт для студентів заочної та дистанційної форм навчання / МОН України, Національний авіаційний університет ; Макаренко М. Г., Башта О. Т., Джурик О. В., уклад. - Київ : НАУ, 2016. - 108 с. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=368119&lang=uk-UA

З973

М151

Макаренко, М. Г.

AutoCAD i Word в інженерній графіці : практикум / М. Г. Макаренко ; НАУ. - 2-ге вид. стер. - Київ : НАУ-друк, 2009. - 84 с. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=229444&lang=uk-UA

З973

К637

Комп'ютерні технології. Програмування на мові C++ та Windows API : метод. реком. до виконання лаб. робіт / Синєглазов В.М., Юрченко О.С., Красноусова О.Ю. уклад. - Київ : НАУ, 2008. - 80 с. - Електронна мультимедійна бібліотека

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=194052&lang=uk-UA

З973

К637

Комп'ютерні та телекомунікаційні системи та мережі : лабораторний практикум для студентів напряму підготовки 0925 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" / МОН МС України, Національний авіаційний університет ; Борсук С. П., уклад. - Київ : НАУ, 2012. - 32 с. Електронна мультимедійна бібліотека

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=318384&lang=uk-UA

З973

У643

Уоррен, . Генри

Алгоритмические трюки для программистов : пер. с англ. / Г. Уоррен, С. - изд. испр. - Москва : Изд. дом "Вильяме", 2004. - 208 с. - Электронная мультимедийная библиотека. - ISBN 5-8459-0572-9.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=197365&lang=uk-UA

З973

В526

Вирт, Н.

Алгоритмы + стрктуры данных = программы / Н. Вирт. - 1977. - 410 с. -  - Электронная мультимедийная библиотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=232288&lang=uk-UA

З973

L29

Lapthorn, Barry

Простой пример генетического алгоритма на языке C# / B. Lapthorn. - Б. м. : б. и., 2003. - Электронная мультимедийная библиотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=203210&lang=uk-UA

Ш141.14

Д462

Ділова українська мова : навчальний посібник / МОН; Національний авіаційний університет; Дячук Т. М., Варенко В. М., уклад. - Київ : НАУ, 2010. - 241 с. - CD.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=228957&lang=uk-UA

Ш141.14

К307

Кацавець, Руслан

Ділова мова: сучасний вимір : підручник / Р. Кацавець. - Київ : Центр учбової літератури, 2008. - 196 c. - /booksfornau/2008/Dil_mova_cuchas-Kacavec.pdf. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233330&lang=uk-UA

С8

П254

Пентилюк, М. І.

Ділове спілкування та культура мовлення : навчальний посібник / М. І. Пентилюк, І. І. Марунич, І. В. Гайдаєнко. - Київ : Центр учбової літератури, 2011. - 224 c. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233334&lang=uk-UA

Гр. 105. Спец. «Мікро- і нано- електроніка»  

В1

А724

Антоненко, В. Ф.

Вища математика. Модуль 1. Лінійна алгебра : навчальний посібник / В. Ф. Антоненко, Т. І. Олешко, Ю. А. Паламарчук. - Київ : НАУ, 2005. -  Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=257647&lang=uk-UA

В1

В558

Вища математика. Інтегральне числення функцій однієї змінної : методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань / укладачі: Глухов О.Д., Рибачук Л.В., Погребецька Т.А., Бабко А.І. - Київ : НАУ-друк, 2010. - 60 с. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=271408&lang=uk-UA

51

В937 

Высшая математика. Функции нескольких переменных. Дифференциальные уравнения : практикум для студентов направления подготовки 6.070103 "Обслуживани воздушных суден" / МОН Украины, Национальный авиационный университет ; Карпенко О. В., Толбатов Е. Ю., Сиренко А. А., сост. - Киев : НАУ, 2016. - 64 с. - Электронная мультимедийная библиотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=381573&lang=uk-UA

51

В937

Высшая математика. Дифференциальное исчисление функции одной переменной : практикум для студентов направления подготовки 6.070103 "Обслуживание воздушных судов" / МОН Україны, Национальный авиационный университет ; Толбатов Е. Ю., Бабко А. И., Гальченко Е. К., сост. - Київ : НАУ, 2016. - 48 с. -  Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=381563&lang=uk-UA

В1

Д332

Денисюк, Володимир Петрович

Вища математика. Модульна технологія навчання : навчальний посібник: у 4 ч. Ч. 1 / В. П. Денисюк, В. К. Репета ; МОН України. - 4-е вид., стер. - Київ : НАУ-друк, 2009. - 276 с. - (Модульна технологія навчання). - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=230107&lang=uk-UA

В1

Д332

Денисюк Володимир Петрович, Репета Віктор Кузьмич

Вища математика: навчальний посібник: у 4 ч./ МОН України – 4-е вид., стер. Ч. 2  – Київ: НАУ-друк, 2009. – 276 с.– (Модульна технологія навчання).– Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=221870&lang=uk-UA

В3

Б729

Бовтрук, Алла Георгївна

Фізика : англо-український лабораторний практикум. Модуль 1, 2, 3 / А. Г. Бовтрук, А. П. В'яла ; МОН України, Національний авіаційний університет. - 3-є вид., стер. - Київ : НАУ, 2013. - 120 с. -  Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=337030&lang=uk-UA

В3

Б729

Бовтрук, А. Г.

Фізика : англо-український лабораторний практикум / А. Г. Бовтрук, А. П. В'яла. - 2-ге вид., стер. - Київ : НАУ-друк, 2010. - 120 с. –

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=305967&lang=uk-UA

В3

К903

Куліш, Віктор Васильович

Фізика для інженерних спеціальностей : навчальний посібник: у 4 ч. Ч. 1. Механіка. Молекулярна фізика / В. В. Куліш, А. М. Соловйов, О. Я. Кузнєцова ; МОН України. - 2-е вид. - Київ : НАУ-друк, 2010. - 220 с. -  ISBN 978-966-598-269-2;978-966-598-655-3(ч. 1).]

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=230019&lang=uk-UA

В3

М517

Мєняйлов, С. М.

Фізика : навчальний посібник / С. М. Мєняйлов, Ж. О. Рудницька, І. А. Сліпухіна ; МОН МС України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2012. - 172 с. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=318382&lang=uk-UA

В3

Ф503

Фізика. Механіка. Молекулярна фізика й термодинаміка : навчальний посібник / Г. БовтрукА, Ю. Т. Герасименко, О. В. Грідякіна та ін. - Київ : НАУ, 2015. - 416 с. - - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=356001&lang=uk-UA

В3

Ф503

Фізика. Механіка. Молекулярна фізика. Електрика : лабораторний практикум для студентів усіх спеціальностей / МОН МС України, Національний авіаційний університет ; Кондратенко П. С., Пастушенко С. М., Лень Т.С., уклад. - Київ : НАУ, 2011. - 112 с. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=306548&lang=uk-UA

53

Ф503

Фізика. Електрика і магнетизм : навчальний посібник / А. П. Поліщук, П. І. Чернега, Б. Ф. Лахін, С. Л. Максимов ; МОН України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2016. - 340 с.  - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=381556&lang=uk-UA

В3

Ф503

Фізика : методичні рекомендації до виконання домашніх завдань для студентів технічних спеціальностей / МОН України, Національний авіаційний університет ; Кондратенко П. О., Максимюк В. А., Пастушенко С. М., Лень Т. С., уклад. - Київ : НАУ, 2015. - 56 с. -  Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=355613&lang=uk-UA

В3

Ф503

Фізика : навчальний посібник / П. І. Чернега, І. А. Сліпухіна, С. М. Меняйлов, Ж. О. Рудницька ; МОН МС України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2011. - 228 с. –

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=292120&lang=uk-UA

В3

Ф503

Фізика : навчальний посібник. Модуль 2. Молекулярна фізика й термодинаміка / В. І. Благовістна, А. П. В'яла, С. М. Мєняйлов, А. П. Поліщук ; МОН України ; Поліщук А. П., ред. - 3-є вид., стер. - Київ : НАУ-друк, 2010. - 192 с. -  ISBN 978-966-598-241-8; 978-966-598-302-6 (модуль 2).

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=250529&lang=uk-UA

В3

Ф503

Фізика. Теорія похибок : лабораторний практикум для студентів технічних спеціальностей / МОН МС України, Національний авіаційний університет; Лаванов Г.Ю., Бордюг Г.Б., Сліпухіна І.А., уклад. - Київ : НАУ, 2012. - 56 с.  - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=340495&lang=uk-UA 

В3

Э456

Элементарный учебник физики. Часть 1. Механика. Теплота. Молекулярная физика / под ред. Ландсберга Г.С. - 1985. - 616 с. - Электронная мультимедийная библиотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=259365&lang=uk-UA

Ш141.14

Д462

Ділова українська мова : навчальний посібник / МОН; Національний авіаційний університет; Дячук Т. М., Варенко В. М., уклад. - Київ : НАУ, 2010. - 241 с. - CD.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=228957&lang=uk-UA

Ш141.14

К307

Кацавець, Руслан

Ділова мова: сучасний вимір : підручник / Р. Кацавець. - Київ : Центр учбової літератури, 2008. - 196 c. - /booksfornau/2008/Dil_mova_cuchas-Kacavec.pdf. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233330&lang=uk-UA

С8

П254

Пентилюк, М. І.

Ділове спілкування та культура мовлення : навчальний посібник / М. І. Пентилюк, І. І. Марунич, І. В. Гайдаєнко. - Київ : Центр учбової літератури, 2011. - 224 c. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233334&lang=uk-UA

Ш141.14

Б603

Бодик, О. П.

Сучасна українська літературна мова. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія : навчальний посібник / О. П. Бодик, Т. М. Рудакова ; МОН. - Київ : Центр учбової літератури, 2011. - 416 с. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234524&lang=uk-UA

Ш141.14

В19

Васенко, Л. А.

Фахова українська мова : навчальний посібник / Л. А. Васенко, В. В. Дубічинський, О. М. Кримець ; МОН. - Київ : Центр учбової літератури, 2008. - 272 c. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233858&lang=uk-UA

Ш141.14

В273

Великий тлумачний словник сучасної української мови / під ред. В.Т. Бусел; МОН. - Київ : ВТФ"Перун", 2005. - 1728 с. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=202581&lang=uk-UA

Ш141.14

Г859

Гриценко, Т. Б.

Українська мова за професійним спрямуванням : навчальний посібник / Т. Б. Гриценко ; МОН. - Київ : Центр учбової літератури, 2010. - 624 c. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234631&lang=uk-UA

Ш141.14

К77

Кацавець, Р. С.

Українська мова: професійне спрямування : підручник / Р. С. Кацавець ; МОН. - Київ : Центр учбової літератури, 2007. - 256 c. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234630&lang=uk-UA

Ш141.14

М369

Мацько, Любов Іванівна

Стилістика української мови : підручник / Л. І. Мацько, О. М. Сидоренко, О. М. Мацько ; Мацько Л.І., ред. - Київ : Вища школа, 2003. - 463 с. - ISBN 966-642-155-0.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=98096&lang=uk-UA

Ш141.14

М747

Мозговий, В. І.

Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс : навчальний посібник / В. І. Мозговий ; МОН. - 3-є вид. перероб. та доп. - Київ : Центр учбової літератури, 2008. - 592 c. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234632&lang=uk-UA

Ш141.14

П128

Пазюра, Л. В.

Українська мова : практикум / Л. В. Пазюра, О. О. Новікова ; МОН; Національний авіаційний університет. - 2-е вид. перероб. та доп. - Київ, 2010. - 96 с. - CD.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=219418&lang=uk-UA

Ш141.14

У455

Українська мова (за професійним спрямуванням) : практикум для студентів усіх напрямів підготовки / МОН України, Національний авіаційний університет ; Бурлакова Ірина Вікторівна, уклад. - Київ : НАУ, 2013. - 100 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=301959&lang=uk-UA

811.161.2

У453

Українська мова (за професійним спрямуванням) : методичні рекомендації до самостійної роботи студентів усіх спеціальностей / МОН України, Національний авіаційний університет ; Бурлакова І. В., Сібрук А. В., Снігирьова Л. М., Келічава Я. Б., уклад. - Київ : НАУ, 2016. - 96 с. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=368132&lang=uk-UA

Ш141.14

Я657

Януш, Ядвіга Вацлавівна

Правила українського правопису : навчальний посібник / Я. В. Януш ; МОН. - 4-е вид., стер. - Київ : Нау-друк, 2010. - 160 с. - ISBN 978-966-598-528-0.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=245115&lang=uk-UA

З973

У643

Уоррен, . Генри

Алгоритмические трюки для программистов : пер. с англ. / Г. Уоррен, С. - изд. испр. - Москва : Изд. дом "Вильяме", 2004. - 208 с. - Электронная мультимедийная библиотека. - ISBN 5-8459-0572-9.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=197365&lang=uk-UA

З973

В526

Вирт, Н.

Алгоритмы + структуры данных = программы / Н. Вирт. - 1977. - 410 с. -  - Электронная мультимедийная библиотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=232288&lang=uk-UA

З973

L29

Lapthorn, Barry

Простой пример генетического алгоритма на языке C# / B. Lapthorn. - Б. м. : б. и., 2003. - Электронная мультимедийная библиотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=203210&lang=uk-UA

Гр. 106. Спец. «Електронні системи»

В1

А724

Антоненко, В. Ф.

Вища математика. Модуль 1. Лінійна алгебра : навчальний посібник / В. Ф. Антоненко, Т. І. Олешко, Ю. А. Паламарчук. - Київ : НАУ, 2005. -  Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=257647&lang=uk-UA

В1

В558

Вища математика. Інтегральне числення функцій однієї змінної : методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань / укладачі: Глухов О.Д., Рибачук Л.В., Погребецька Т.А., Бабко А.І. - Київ : НАУ-друк, 2010. - 60 с. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=271408&lang=uk-UA

51

В937 

Высшая математика. Функции нескольких переменных. Дифференциальные уравнения : практикум для студентов направления подготовки 6.070103 "Обслуживани воздушных суден" / МОН Украины, Национальный авиационный университет ; Карпенко О. В., Толбатов Е. Ю., Сиренко А. А., сост. - Киев : НАУ, 2016. - 64 с. - Электронная мультимедийная библиотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=381573&lang=uk-UA

51

В937

Высшая математика. Дифференциальное исчисление функции одной переменной : практикум для студентов направления подготовки 6.070103 "Обслуживание воздушных судов" / МОН Україны, Национальный авиационный университет ; Толбатов Е. Ю., Бабко А. И., Гальченко Е. К., сост. - Київ : НАУ, 2016. - 48 с. -  Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=381563&lang=uk-UA

В1

Д332

Денисюк, Володимир Петрович

Вища математика. Модульна технологія навчання : навчальний посібник: у 4 ч. Ч. 1 / В. П. Денисюк, В. К. Репета ; МОН України. - 4-е вид., стер. - Київ : НАУ-друк, 2009. - 276 с. - (Модульна технологія навчання). - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=230107&lang=uk-UA

В1

Д332

Денисюк Володимир Петрович, Репета Віктор Кузьмич

Вища математика: навчальний посібник: у 4 ч./ МОН України – 4-е вид., стер. Ч. 2  – Київ: НАУ-друк, 2009. – 276 с.– (Модульна технологія навчання).– Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=221870&lang=uk-UA

В3

Б729

Бовтрук, Алла Георгївна

Фізика : англо-український лабораторний практикум. Модуль 1, 2, 3 / А. Г. Бовтрук, А. П. В'яла ; МОН України, Національний авіаційний університет. - 3-є вид., стер. - Київ : НАУ, 2013. - 120 с. -  Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=337030&lang=uk-UA

В3

Б729

Бовтрук, А. Г.

Фізика : англо-український лабораторний практикум / А. Г. Бовтрук, А. П. В'яла. - 2-ге вид., стер. - Київ : НАУ-друк, 2010. - 120 с. –

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=305967&lang=uk-UA

В3

К903

Куліш, Віктор Васильович

Фізика для інженерних спеціальностей : навчальний посібник: у 4 ч. Ч. 1. Механіка. Молекулярна фізика / В. В. Куліш, А. М. Соловйов, О. Я. Кузнєцова ; МОН України. - 2-е вид. - Київ : НАУ-друк, 2010. - 220 с. -  ISBN 978-966-598-269-2;978-966-598-655-3(ч. 1).]

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=230019&lang=uk-UA

В3

М517

Мєняйлов, С. М.

Фізика : навчальний посібник / С. М. Мєняйлов, Ж. О. Рудницька, І. А. Сліпухіна ; МОН МС України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2012. - 172 с. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=318382&lang=uk-UA

В3

Ф503

Фізика. Механіка. Молекулярна фізика й термодинаміка : навчальний посібник / Г. БовтрукА, Ю. Т. Герасименко, О. В. Грідякіна та ін. - Київ : НАУ, 2015. - 416 с. - - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=356001&lang=uk-UA

В3

Ф503

Фізика. Механіка. Молекулярна фізика. Електрика : лабораторний практикум для студентів усіх спеціальностей / МОН МС України, Національний авіаційний університет ; Кондратенко П. С., Пастушенко С. М., Лень Т.С., уклад. - Київ : НАУ, 2011. - 112 с. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=306548&lang=uk-UA

53

Ф503

Фізика. Електрика і магнетизм : навчальний посібник / А. П. Поліщук, П. І. Чернега, Б. Ф. Лахін, С. Л. Максимов ; МОН України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2016. - 340 с.  - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=381556&lang=uk-UA

В3

Ф503

Фізика : методичні рекомендації до виконання домашніх завдань для студентів технічних спеціальностей / МОН України, Національний авіаційний університет ; Кондратенко П. О., Максимюк В. А., Пастушенко С. М., Лень Т. С., уклад. - Київ : НАУ, 2015. - 56 с. -  Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=355613&lang=uk-UA

В3

Ф503

Фізика : навчальний посібник / П. І. Чернега, І. А. Сліпухіна, С. М. Меняйлов, Ж. О. Рудницька ; МОН МС України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2011. - 228 с. –

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=292120&lang=uk-UA

В3

Ф503

Фізика : навчальний посібник. Модуль 2. Молекулярна фізика й термодинаміка / В. І. Благовістна, А. П. В'яла, С. М. Мєняйлов, А. П. Поліщук ; МОН України ; Поліщук А. П., ред. - 3-є вид., стер. - Київ : НАУ-друк, 2010. - 192 с. -  ISBN 978-966-598-241-8; 978-966-598-302-6 (модуль 2).

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=250529&lang=uk-UA

В3

Ф503

Фізика. Теорія похибок : лабораторний практикум для студентів технічних спеціальностей / МОН МС України, Національний авіаційний університет; Лаванов Г.Ю., Бордюг Г.Б., Сліпухіна І.А., уклад. - Київ : НАУ, 2012. - 56 с.  - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=340495&lang=uk-UA

В3

Э456

Элементарный учебник физики. Часть 1. Механика. Теплота. Молекулярная физика / под ред. Ландсберга Г.С. - 1985. - 616 с. - Электронная мультимедийная библиотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=259365&lang=uk-UA

Ш141.14

Д462

Ділова українська мова : навчальний посібник / МОН; Національний авіаційний університет; Дячук Т. М., Варенко В. М., уклад. - Київ : НАУ, 2010. - 241 с. - CD.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=228957&lang=uk-UA

Ш141.14

К307

Кацавець, Руслан

Ділова мова: сучасний вимір : підручник / Р. Кацавець. - Київ : Центр учбової літератури, 2008. - 196 c. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233330&lang=uk-UA

С8

П254

Пентилюк, М. І.

Ділове спілкування та культура мовлення : навчальний посібник / М. І. Пентилюк, І. І. Марунич, І. В. Гайдаєнко. - Київ : Центр учбової літератури, 2011. - 224 c. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233334&lang=uk-UA

Ш141.14

Б603

Бодик, О. П.

Сучасна українська літературна мова. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія : навчальний посібник / О. П. Бодик, Т. М. Рудакова ; МОН. - Київ : Центр учбової літератури, 2011. - 416 с. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234524&lang=uk-UA

Ш141.14

В19

Васенко, Л. А.

Фахова українська мова : навчальний посібник / Л. А. Васенко, В. В. Дубічинський, О. М. Кримець ; МОН. - Київ : Центр учбової літератури, 2008. - 272 c. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233858&lang=uk-UA

Ш141.14

В273

Великий тлумачний словник сучасної української мови / під ред. В.Т. Бусел; МОН. - Київ : ВТФ"Перун", 2005. - 1728 с. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=202581&lang=uk-UA

Ш141.14

Г859

Гриценко, Т. Б.

Українська мова за професійним спрямуванням : навчальний посібник / Т. Б. Гриценко ; МОН. - Київ : Центр учбової літератури, 2010. - 624 c. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234631&lang=uk-UA

Ш141.14

К77

Кацавець, Р. С.

Українська мова: професійне спрямування : підручник / Р. С. Кацавець ; МОН. - Київ : Центр учбової літератури, 2007. - 256 c. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234630&lang=uk-UA

Ш141.14

М369

Мацько, Любов Іванівна

Стилістика української мови : підручник / Л. І. Мацько, О. М. Сидоренко, О. М. Мацько ; Мацько Л.І., ред. - Київ : Вища школа, 2003. - 463 с. - ISBN 966-642-155-0.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=98096&lang=uk-UA

Ш141.14

М747

Мозговий, В. І.

Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс : навчальний посібник / В. І. Мозговий ; МОН. - 3-є вид. перероб. та доп. - Київ : Центр учбової літератури, 2008. - 592 c. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234632&lang=uk-UA

Ш141.14

П128

Пазюра, Л. В.

Українська мова : практикум / Л. В. Пазюра, О. О. Новікова ; МОН; Національний авіаційний університет. - 2-е вид. перероб. та доп. - Київ, 2010. - 96 с. - CD.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=219418&lang=uk-UA

Ш141.14

У455

Українська мова (за професійним спрямуванням) : практикум для студентів усіх напрямів підготовки / МОН України, Національний авіаційний університет ; Бурлакова Ірина Вікторівна, уклад. - Київ : НАУ, 2013. - 100 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=301959&lang=uk-UA

811.161.2

У453

Українська мова (за професійним спрямуванням) : методичні рекомендації до самостійної роботи студентів усіх спеціальностей / МОН України, Національний авіаційний університет ; Бурлакова І. В., Сібрук А. В., Снігирьова Л. М., Келічава Я. Б., уклад. - Київ : НАУ, 2016. - 96 с. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=368132&lang=uk-UA

Ш141.14

Я657

Януш, Ядвіга Вацлавівна

Правила українського правопису : навчальний посібник / Я. В. Януш ; МОН. - 4-е вид., стер. - Київ : Нау-друк, 2010. - 160 с. - ISBN 978-966-598-528-0.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=245115&lang=uk-UA

З973

У643

Уоррен, . Генри

Алгоритмические трюки для программистов : пер. с англ. / Г. Уоррен, С. - изд. испр. - Москва : Изд. дом "Вильяме", 2004. - 208 с. - Электронная мультимедийная библиотека. - ISBN 5-8459-0572-9.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=197365&lang=uk-UA

З973

В526

Вирт, Н.

Алгоритмы + стрктуры данных = программы / Н. Вирт. - 1977. - 410 с. - Электронная мультимедийная библиотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=232288&lang=uk-UA

З973

L29

Lapthorn, Barry

Простой пример генетического алгоритма на языке C# / B. Lapthorn. - Б. м. : б. и., 2003. -  Электронная мультимедийная библиотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=203210&lang=uk-UA

Гр. 107.Спец. «Телекомунікаційні системи та мережі»  

В1

А724

Антоненко, В. Ф.

Вища математика. Модуль 1. Лінійна алгебра : навчальний посібник / В. Ф. Антоненко, Т. І. Олешко, Ю. А. Паламарчук. - Київ : НАУ, 2005. -  Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=257647&lang=uk-UA

В1

В558

Вища математика. Інтегральне числення функцій однієї змінної : методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань / укладачі: Глухов О.Д., Рибачук Л.В., Погребецька Т.А., Бабко А.І. - Київ : НАУ-друк, 2010. - 60 с. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=271408&lang=uk-UA

51

В937

Высшая математика. Функции нескольких переменных. Дифференциальные уравнения : практикум для студентов направления подготовки 6.070103 "Обслуживани воздушных суден" / МОН Украины, Национальный авиационный университет ; Карпенко О. В., Толбатов Е. Ю., Сиренко А. А., сост. - Киев : НАУ, 2016. - 64 с. - Электронная мультимедийная библиотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=381573&lang=uk-UA

51

В937

Высшая математика. Дифференциальное исчисление функции одной переменной : практикум для студентов направления подготовки 6.070103 "Обслуживание воздушных судов" / МОН Україны, Национальный авиационный университет ; Толбатов Е. Ю., Бабко А. И., Гальченко Е. К., сост. - Київ : НАУ, 2016. - 48 с. -  Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=381563&lang=uk-UA

В1

Д332

Денисюк, Володимир Петрович

Вища математика. Модульна технологія навчання : навчальний посібник: у 4 ч. Ч. 1 / В. П. Денисюк, В. К. Репета ; МОН України. - 4-е вид., стер. - Київ : НАУ-друк, 2009. - 276 с. - (Модульна технологія навчання). - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=230107&lang=uk-UA

В1

Д332

Денисюк Володимир Петрович, Репета Віктор Кузьмич

Вища математика: навчальний посібник: у 4 ч./ МОН України – 4-е вид., стер. Ч. 2  – Київ: НАУ-друк, 2009. – 276 с.– (Модульна технологія навчання).– Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=221870&lang=uk-UA

В1

Н288

Нарисна геометрія. Інженерна та комп'ютерна графіка : навчальний посібник / В. І. Макаров, В. Г. Шевченко, М. Г. Макаренко, О. Т. Башта ; МОН України. - Київ : Книжкове видавництво НАУ, 2006. - 152 с. -  - Електронна мультимедійна бібліотека. - ISBN 966-598-259-1.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=155886&lang=uk-UA

В1

Н288

Нарисна геометрія. Завдання для практичних занять та самостійної роботи : практикум / Ю. М. Ковальов, М. В. Терехова, М. Г. Макаренко, Л. С. Дубовик. - 3-є вид., стер. - Київ : НАУ-друк, 2010. - 64 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=305993&lang=uk-UA

В1

Н288

Нарисна геометрія. Завдання для практичних занять та самостійної роботи : практикум / Ю. М. Ковальов, М. В. Терехова, М. Г. Макаренко та ін. - 3-є вид. стер. - Київ : НАУ-друк, 2011. - 64 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=306273&lang=uk-UA

В1

Н288

Нарисна геометрія. Завдання для практичних занять та самостійної роботи : практикум / Ю. М. Ковальов, М. В. Терехова, М. Г. Макаренко та ін. ; МОН України, Національний авіаційний університет. - 4-е вид., стер. - Київ : НАУ, 2013. - 56 с. -  Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=336912&lang=uk-UA

514.18

Н288

Нарисна геометрія. Завдання для практичних занять та самостійної роботи : практикум / Ю. М. Ковальов, М. В. Терехова, М. Г. Макаренко та ін. ; МОН України, Національний авіаційний університет. - 5-те вид., стер. - Київ : НАУ, 2016. - 56 с. - - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=381513&lang=uk-UA

Ж11

В805

Вправи для практичних занять та самостійної роботи з інженерної графіки / Національний авіаційний університет. - Київ, 2012. - 72 с. - ISBN 966-598-314-8.- CD.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=318313&lang=uk-UA

Ж11

І622

Інженерна і комп'ютерна графіка. Плоскі та прострові об'єкти : метод реком. до виконання практичних робіт для студентів спеціальності 6.091300 "Інформаційно-вимірювальні системи" / МОН; Національний авіаційний університет; Павленко П.М., Смирнова Л.А., уклад. - Київ, 2010. - 48 с. - CD.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=218765&lang=uk-UA

Ж11

І622

Інженерна і комп’ютерна графіка. Плоскі і просторові об’єкти : методичні рекомендації до практичних робіт для студентів спеціальності 6.091300 "Інформаційно-вимірювальні системи" / МОН України, Національний авіаційний університет ; Павленко П. М., Смирнова Л. А., уклад. - Київ : НАУ, 2015. - 40 с. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=355748&lang=uk-UA

Ж11

І622

Інженерна та комп'ютерна графіка : методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальностей 6.100100 "Обслуговування повітряного руху", "Системи аеронавігаційного обслуговування" / Павленко Петро Миколайович., Чередніков І.О., Борковська Л.О., уклад.; Національний авіаційний університет; МОН. - Київ, 2008. - 80 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=192331&lang=uk-UA

Ж11

П691

Практикум з інженерної графіки / Макаренко М.Г., Макаров В.І., Терехова М.В., Зубащенко Г.П., Терехов О.І. уклад. - Київ, 2006. - 72 с. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=172523&lang=uk-UA

В3

Б729

Бовтрук, Алла Георгївна

Фізика : англо-український лабораторний практикум. Модуль 1, 2, 3 / А. Г. Бовтрук, А. П. В'яла ; МОН України, Національний авіаційний університет. - 3-є вид., стер. - Київ : НАУ, 2013. - 120 с. -  Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=337030&lang=uk-UA

В3

Б729

Бовтрук, А. Г.

Фізика : англо-український лабораторний практикум / А. Г. Бовтрук, А. П. В'яла. - 2-ге вид., стер. - Київ : НАУ-друк, 2010. - 120 с. –

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=305967&lang=uk-UA

В3

К903

Куліш, Віктор Васильович

Фізика для інженерних спеціальностей : навчальний посібник: у 4 ч. Ч. 1. Механіка. Молекулярна фізика / В. В. Куліш, А. М. Соловйов, О. Я. Кузнєцова ; МОН України. - 2-е вид. - Київ : НАУ-друк, 2010. - 220 с. -  ISBN 978-966-598-269-2;978-966-598-655-3(ч. 1).]

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=230019&lang=uk-UA

В3

М517

Мєняйлов, С. М.

Фізика : навчальний посібник / С. М. Мєняйлов, Ж. О. Рудницька, І. А. Сліпухіна ; МОН МС України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2012. - 172 с. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=318382&lang=uk-UA

В3

Ф503

Фізика. Механіка. Молекулярна фізика й термодинаміка : навчальний посібник / Г. БовтрукА, Ю. Т. Герасименко, О. В. Грідякіна та ін. - Київ : НАУ, 2015. - 416 с. - - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=356001&lang=uk-UA

В3

Ф503

Фізика. Механіка. Молекулярна фізика. Електрика : лабораторний практикум для студентів усіх спеціальностей / МОН МС України, Національний авіаційний університет ; Кондратенко П. С., Пастушенко С. М., Лень Т.С., уклад. - Київ : НАУ, 2011. - 112 с. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=306548&lang=uk-UA

53

Ф503

Фізика. Електрика і магнетизм : навчальний посібник / А. П. Поліщук, П. І. Чернега, Б. Ф. Лахін, С. Л. Максимов ; МОН України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2016. - 340 с.  - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=381556&lang=uk-UA

В3

Ф503

Фізика : методичні рекомендації до виконання домашніх завдань для студентів технічних спеціальностей / МОН України, Національний авіаційний університет ; Кондратенко П. О., Максимюк В. А., Пастушенко С. М., Лень Т. С., уклад. - Київ : НАУ, 2015. - 56 с. -  Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=355613&lang=uk-UA

В3

Ф503

Фізика : навчальний посібник / П. І. Чернега, І. А. Сліпухіна, С. М. Меняйлов, Ж. О. Рудницька ; МОН МС України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2011. - 228 с. –

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=292120&lang=uk-UA

В3

Ф503

Фізика : навчальний посібник. Модуль 2. Молекулярна фізика й термодинаміка / В. І. Благовістна, А. П. В'яла, С. М. Мєняйлов, А. П. Поліщук ; МОН України ; Поліщук А. П., ред. - 3-є вид., стер. - Київ : НАУ-друк, 2010. - 192 с. -  ISBN 978-966-598-241-8; 978-966-598-302-6 (модуль 2).

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=250529&lang=uk-UA

В3

Ф503

Фізика. Теорія похибок : лабораторний практикум для студентів технічних спеціальностей / МОН МС України, Національний авіаційний університет; Лаванов Г.Ю., Бордюг Г.Б., Сліпухіна І.А., уклад. - Київ : НАУ, 2012. - 56 с.  - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=340495&lang=uk-UA

В3

Э456

Элементарный учебник физики. Часть 1. Механика. Теплота. Молекулярная физика / под ред. Ландсберга Г.С. - 1985. - 616 с. - Электронная мультимедийная библиотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=259365&lang=uk-UA

Ш141.14

Д462

Ділова українська мова : навчальний посібник / МОН; Національний авіаційний університет; Дячук Т. М., Варенко В. М., уклад. - Київ : НАУ, 2010. - 241 с. - CD.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=228957&lang=uk-UA

Ш141.14

К307

Кацавець, Руслан

Ділова мова: сучасний вимір : підручник / Р. Кацавець. - Київ : Центр учбової літератури, 2008. - 196 c. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233330&lang=uk-UA

С8

П254

Пентилюк, М. І.

Ділове спілкування та культура мовлення : навчальний посібник / М. І. Пентилюк, І. І. Марунич, І. В. Гайдаєнко. - Київ : Центр учбової літератури, 2011. - 224 c. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233334&lang=uk-UA

Ш141.14

Б603

Бодик, О. П.

Сучасна українська літературна мова. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія : навчальний посібник / О. П. Бодик, Т. М. Рудакова ; МОН. - Київ : Центр учбової літератури, 2011. - 416 с. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234524&lang=uk-UA

Ш141.14

В19

Васенко, Л. А.

Фахова українська мова : навчальний посібник / Л. А. Васенко, В. В. Дубічинський, О. М. Кримець ; МОН. - Київ : Центр учбової літератури, 2008. - 272 c. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233858&lang=uk-UA

Ш141.14

В273

Великий тлумачний словник сучасної української мови / під ред. В.Т. Бусел; МОН. - Київ : ВТФ"Перун", 2005. - 1728 с. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=202581&lang=uk-UA

Ш141.14

Г859

Гриценко, Т. Б.

Українська мова за професійним спрямуванням : навчальний посібник / Т. Б. Гриценко ; МОН. - Київ : Центр учбової літератури, 2010. - 624 c. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234631&lang=uk-UA

Ш141.14

К77

Кацавець, Р. С.

Українська мова: професійне спрямування : підручник / Р. С. Кацавець ; МОН. - Київ : Центр учбової літератури, 2007. - 256 c. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234630&lang=uk-UA

Ш141.14

М369

Мацько, Любов Іванівна

Стилістика української мови : підручник / Л. І. Мацько, О. М. Сидоренко, О. М. Мацько ; Мацько Л.І., ред. - Київ : Вища школа, 2003. - 463 с. - ISBN 966-642-155-0.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=98096&lang=uk-UA

Ш141.14

М747

Мозговий, В. І.

Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс : навчальний посібник / В. І. Мозговий ; МОН. - 3-є вид. перероб. та доп. - Київ : Центр учбової літератури, 2008. - 592 c. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=234632&lang=uk-UA

Ш141.14

П128

Пазюра, Л. В.

Українська мова : практикум / Л. В. Пазюра, О. О. Новікова ; МОН; Національний авіаційний університет. - 2-е вид. перероб. та доп. - Київ, 2010. - 96 с. - CD.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=219418&lang=uk-UA

Ш141.14

У455

Українська мова (за професійним спрямуванням) : практикум для студентів усіх напрямів підготовки / МОН України, Національний авіаційний університет ; Бурлакова Ірина Вікторівна, уклад. - Київ : НАУ, 2013. - 100 с.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=301959&lang=uk-UA

811.161.2

У453

Українська мова (за професійним спрямуванням) : методичні рекомендації до самостійної роботи студентів усіх спеціальностей / МОН України, Національний авіаційний університет ; Бурлакова І. В., Сібрук А. В., Снігирьова Л. М., Келічава Я. Б., уклад. - Київ : НАУ, 2016. - 96 с. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=368132&lang=uk-UA

Ш141.14

Я657

Януш, Ядвіга Вацлавівна

Правила українського правопису : навчальний посібник / Я. В. Януш ; МОН. - 4-е вид., стер. - Київ : Нау-друк, 2010. - 160 с. - ISBN 978-966-598-528-0.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=245115&lang=uk-UA

Гр. 108. Спец. «Telecommunication systems and netwoks»

В3

P59

Physics for engineering specialities : manual : four volumes. Module 1. Mechanics. Molecular physics / V. V. Kulish, N. L. Kozlova, H. Y. Kuznetsova, G. E. Marinchenko. - 2nd ed. - Kyiv : NAU, 2013. - 224 p.  - ISBN 978-966-598-401-6; 978-966-598-402-3 (module 1).

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=316687&lang=uk-UA

В3

P56

Physics for engineering specialities. Mod.3 / V. V. Kulish, N. L. Kozlova, H. Y. Kuznetsova, G. E. Marinchenko. - Kyiv : , 2010. - 160 p. -

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=228357&lang=uk-UA

Â3

E97

Experimental log book on physics for students of engineering specialities : practical classes / Kulish V. V., Kozlova N. L., Kuznetsova H. Y., compiler. - 3nd edition. - Kyiv : NAU, 2012. - 76 p.   

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=316892&lang=uk-UA

3

E97

Experimental log book on physics for students of engineering specialities : practical classes / V. V. Kulish, N. L. Kozlova, H. Y. Kuznetsova, G. E. Marinchenko ; National Aviation University. - 2-ге вид. - Kyiv : NAU-druk, 2010. - 76 p.  .

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=306002&lang=uk-UA

В1

H65

Higher Mathematics. Part 1 / V. P. Denisiuk, L. I. Grishina, O. V. Karupu et al. - Kyiv, 2009. - Електронна мультимедійна быбілотека. - ISBN 978-966-598-614-0.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=228360&lang=uk-UA

В1

D40

Denisiuk, V. P.

Higher Mathematics. Part 2 / V. P. Denisiuk, V. G. Demydko, V. K. Repeta. – 2009 - Електронна мультимедійна бібілотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=228352&lang=uk-UA

В1

H65

Higher Mathematics. Part 3 / V. P. Denisiuk, L. I. Grishina, O. V. Karupu et al. - Kyiv, 2009. - Електронна мультимедійна бібліотека

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=228341&lang=uk-UA

517

M39

Mathematical Analysis : manual / V. P. Denisiuk, V. G. Demydko, O. V. Karupu et al. ; Ministry of Education Science of Ukraine, National Aviation University. - Kyiv : NAU, 2016. - 396 p. -. - Electronic multimedia library.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=381518&lang=uk-UA

З973

Р93

Programming C#. - 2-е изд. - 2002. - / - Электронная мультимедийная библиотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=194356&lang=uk-UA

З973

L66

Liberty, Jesse

Programming C# / J. Liberty. - 2001.. - Электронная мультимедийная библиотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=235048&lang=uk-UA

З973

Я499

Якушев Д. М.

"Философия" программирования на языке C++. – 2-е изд.  – Москва: Бук-пресс, 2006. – Электронная мультимедийная библиотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=192987&lang=uk-UA

З973

В10

Bjarne, Stroustrup

The C++ Programming Language / S. Bjarne. - 1997. -  - Электронная мультимедийная библиотека. - ISBN 0-201-88954-4.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=202091&lang=uk-UA

З973

Р93

Professional C# / S. Robinson, C. Nagel, J. Glynn et al. - 3-е изд. - Indianapolis, 2004. -. Электронная мультимедийная библиотека. - ISBN 0-7645-5759-9.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=194459&lang=uk-UA

З973

R88

Rucker, Rudy

Software Engineering and Computer Games / R. Rucker. - Dorset, 2002. - Электронная мультимедийная библиотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=232330&lang=uk-UA

З973

J78

Josuttis, Nicolai M.

C++ Standard Library: A Tutorial and Reference, The / N. M. Josuttis. - 1999. - Электронная мультимедийная библиотека.  

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=232659&lang=uk-UA

З973

K37

Kernighan, Brian W.

The Practice of Programming / B. W. Kernighan, R. Pike. - Reading, 1999. - Электронная мультимедийная библиотека. - ISBN 0-201-61586-X.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=202655&lang=uk-UA

В1

А724

Антоненко, В. Ф.

Вища математика. Модуль 1. Лінійна алгебра : навчальний посібник / В. Ф. Антоненко, Т. І. Олешко, Ю. А. Паламарчук. - Київ : НАУ, 2005. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=257647&lang=uk-UA

В1

В558

Вища математика. Інтегральне числення функцій однієї змінної : методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань / укладачі: Глухов О.Д., Рибачук Л.В., Погребецька Т.А., Бабко А.І. - Київ : НАУ-друк, 2010. - 60 с. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=271408&lang=uk-UA

51

В937

Высшая математика. Функции нескольких переменных. Дифференциальные уравнения : практикум для студентов направления подготовки 6.070103 "Обслуживани воздушных суден" / МОН Украины, Национальный авиационный университет ; Карпенко О. В., Толбатов Е. Ю., Сиренко А. А., сост. - Киев : НАУ, 2016. - 64 с. - Электронная мультимедийная библиотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=381573&lang=uk-UA

51

В937

Высшая математика. Дифференциальное исчисление функции одной переменной : практикум для студентов направления подготовки 6.070103 "Обслуживание воздушных судов" / МОН Україны, Национальный авиационный университет ; Толбатов Е. Ю., Бабко А. И., Гальченко Е. К., сост. - Київ : НАУ, 2016. - 48 с. -  Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=381563&lang=uk-UA

В1

Д332

Денисюк, Володимир Петрович

Вища математика. Модульна технологія навчання : навчальний посібник: у 4 ч. Ч. 1 / В. П. Денисюк, В. К. Репета ; МОН України. - 4-е вид., стер. - Київ : НАУ-друк, 2009. - 276 с. - (Модульна технологія навчання). - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=230107&lang=uk-UA

В1

 Д332

Денисюк Володимир Петрович, Репета Віктор Кузьмич

Вища математика: навчальний посібник: у 4 ч./ МОН України – 4-е вид., стер. Ч. 2  – Київ: НАУ-друк, 2009. – 276 с.– (Модульна технологія навчання).– Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=221870&lang=uk-UA

В3

Б729

Бовтрук, Алла Георгївна

Фізика : англо-український лабораторний практикум. Модуль 1, 2, 3 / А. Г. Бовтрук, А. П. В'яла ; МОН України, Національний авіаційний університет. - 3-є вид., стер. - Київ : НАУ, 2013. - 120 с. -  Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=337030&lang=uk-UA

В3

Б729

Бовтрук, А. Г.

Фізика : англо-український лабораторний практикум / А. Г. Бовтрук, А. П. В'яла. - 2-ге вид., стер. - Київ : НАУ-друк, 2010. - 120 с. –

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=305967&lang=uk-UA

В3

К903

Куліш, Віктор Васильович

Фізика для інженерних спеціальностей : навчальний посібник: у 4 ч. Ч. 1. Механіка. Молекулярна фізика / В. В. Куліш, А. М. Соловйов, О. Я. Кузнєцова ; МОН України. - 2-е вид. - Київ : НАУ-друк, 2010. - 220 с. -  ISBN 978-966-598-269-2;978-966-598-655-3(ч. 1).]

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=230019&lang=uk-UA

В3

М517

Мєняйлов, С. М.

Фізика : навчальний посібник / С. М. Мєняйлов, Ж. О. Рудницька, І. А. Сліпухіна ; МОН МС України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2012. - 172 с. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=318382&lang=uk-UA

В3

Ф503

Фізика. Механіка. Молекулярна фізика й термодинаміка : навчальний посібник / Г. БовтрукА, Ю. Т. Герасименко, О. В. Грідякіна та ін. - Київ : НАУ, 2015. - 416 с. - - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=356001&lang=uk-UA

В3

Ф503

Фізика. Механіка. Молекулярна фізика. Електрика : лабораторний практикум для студентів усіх спеціальностей / МОН МС України, Національний авіаційний університет ; Кондратенко П. С., Пастушенко С. М., Лень Т.С., уклад. - Київ : НАУ, 2011. - 112 с. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=306548&lang=uk-UA

53

Ф503

Фізика. Електрика і магнетизм : навчальний посібник / А. П. Поліщук, П. І. Чернега, Б. Ф. Лахін, С. Л. Максимов ; МОН України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2016. - 340 с.  - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=381556&lang=uk-UA

В3

Ф503

Фізика : методичні рекомендації до виконання домашніх завдань для студентів технічних спеціальностей / МОН України, Національний авіаційний університет ; Кондратенко П. О., Максимюк В. А., Пастушенко С. М., Лень Т. С., уклад. - Київ : НАУ, 2015. - 56 с. -  Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=355613&lang=uk-UA

В3

Ф503

Фізика : навчальний посібник / П. І. Чернега, І. А. Сліпухіна, С. М. Меняйлов, Ж. О. Рудницька ; МОН МС України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2011. - 228 с. –

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=292120&lang=uk-UA

В3

Ф503

Фізика : навчальний посібник. Модуль 2. Молекулярна фізика й термодинаміка / В. І. Благовістна, А. П. В'яла, С. М. Мєняйлов, А. П. Поліщук ; МОН України ; Поліщук А. П., ред. - 3-є вид., стер. - Київ : НАУ-друк, 2010. - 192 с. -  ISBN 978-966-598-241-8; 978-966-598-302-6 (модуль 2).

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=250529&lang=uk-UA

В3

Ф503

Фізика. Теорія похибок : лабораторний практикум для студентів технічних спеціальностей / МОН МС України, Національний авіаційний університет; Лаванов Г.Ю., Бордюг Г.Б., Сліпухіна І.А., уклад. - Київ : НАУ, 2012. - 56 с.  - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=340495&lang=uk-UA

В3

Э456

Элементарный учебник физики. Часть 1. Механика. Теплота. Молекулярная физика / под ред. Ландсберга Г.С. - 1985. - 616 с. - Электронная мультимедийная библиотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=259365&lang=uk-UA

З973

К637

Комп'ютерні та телекомунікаційні системи та мережі : лабораторний практикум для студентів напряму підготовки 0925 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" / МОН МС України, Національний авіаційний університет ; Борсук С. П., уклад. - Київ : НАУ, 2012. - 32 с. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=318384&lang=uk-UA

Гр. 109. Спец. «Комплекси пілотажно-навігаційного обладнання»

В1

А724

Антоненко, В. Ф.

Вища математика. Модуль 1. Лінійна алгебра : навчальний посібник / В. Ф. Антоненко, Т. І. Олешко, Ю. А. Паламарчук. - Київ : НАУ, 2005. -  Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=257647&lang=uk-UA

В1

В558

Вища математика. Інтегральне числення функцій однієї змінної : методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань / укладачі: Глухов О.Д., Рибачук Л.В., Погребецька Т.А., Бабко А.І. - Київ : НАУ-друк, 2010. - 60 с. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=271408&lang=uk-UA

51

В937

Высшая математика. Функции нескольких переменных. Дифференциальные уравнения : практикум для студентов направления подготовки 6.070103 "Обслуживани воздушных суден" / МОН Украины, Национальный авиационный университет ; Карпенко О. В., Толбатов Е. Ю., Сиренко А. А., сост. - Киев : НАУ, 2016. - 64 с. - Электронная мультимедийная библиотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=381573&lang=uk-UA

51

В937

Высшая математика. Дифференциальное исчисление функции одной переменной : практикум для студентов направления подготовки 6.070103 "Обслуживание воздушных судов" / МОН Україны, Национальный авиационный университет ; Толбатов Е. Ю., Бабко А. И., Гальченко Е. К., сост. - Київ : НАУ, 2016. - 48 с. -  Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=381563&lang=uk-UA

В1

Д332

Денисюк, Володимир Петрович

Вища математика. Модульна технологія навчання : навчальний посібник: у 4 ч. Ч. 1 / В. П. Денисюк, В. К. Репета ; МОН України. - 4-е вид., стер. - Київ : НАУ-друк, 2009. - 276 с. - (Модульна технологія навчання). - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=230107&lang=uk-UA

В1

Д332

Денисюк Володимир Петрович, Репета Віктор Кузьмич

Вища математика: навчальний посібник: у 4 ч./ МОН України – 4-е вид., стер. Ч. 2  – Київ: НАУ-друк, 2009. – 276 с.– (Модульна технологія навчання).– Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=221870&lang=uk-UA

В3

Б729

Бовтрук, Алла Георгївна

Фізика : англо-український лабораторний практикум. Модуль 1, 2, 3 / А. Г. Бовтрук, А. П. В'яла ; МОН України, Національний авіаційний університет. - 3-є вид., стер. - Київ : НАУ, 2013. - 120 с. -  Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=337030&lang=uk-UA

В3

Б729

Бовтрук, А. Г.

Фізика : англо-український лабораторний практикум / А. Г. Бовтрук, А. П. В'яла. - 2-ге вид., стер. - Київ : НАУ-друк, 2010. - 120 с. –

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=305967&lang=uk-UA

В3

К903

Куліш, Віктор Васильович

Фізика для інженерних спеціальностей : навчальний посібник: у 4 ч. Ч. 1. Механіка. Молекулярна фізика / В. В. Куліш, А. М. Соловйов, О. Я. Кузнєцова ; МОН України. - 2-е вид. - Київ : НАУ-друк, 2010. - 220 с. -  ISBN 978-966-598-269-2;978-966-598-655-3(ч. 1).]

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=230019&lang=uk-UA

В3

М517

Мєняйлов, С. М.

Фізика : навчальний посібник / С. М. Мєняйлов, Ж. О. Рудницька, І. А. Сліпухіна ; МОН МС України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2012. - 172 с. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=318382&lang=uk-UA

В3

Ф503

Фізика. Механіка. Молекулярна фізика й термодинаміка : навчальний посібник / Г. БовтрукА, Ю. Т. Герасименко, О. В. Грідякіна та ін. - Київ : НАУ, 2015. - 416 с. - - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=356001&lang=uk-UA

В3

Ф503

Фізика. Механіка. Молекулярна фізика. Електрика : лабораторний практикум для студентів усіх спеціальностей / МОН МС України, Національний авіаційний університет ; Кондратенко П. С., Пастушенко С. М., Лень Т.С., уклад. - Київ : НАУ, 2011. - 112 с. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=306548&lang=uk-UA

53

Ф503

Фізика. Електрика і магнетизм : навчальний посібник / А. П. Поліщук, П. І. Чернега, Б. Ф. Лахін, С. Л. Максимов ; МОН України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2016. - 340 с.  - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=381556&lang=uk-UA

В3

Ф503

Фізика : методичні рекомендації до виконання домашніх завдань для студентів технічних спеціальностей / МОН України, Національний авіаційний університет ; Кондратенко П. О., Максимюк В. А., Пастушенко С. М., Лень Т. С., уклад. - Київ : НАУ, 2015. - 56 с. -  Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=355613&lang=uk-UA

В3

Ф503

Фізика : навчальний посібник / П. І. Чернега, І. А. Сліпухіна, С. М. Меняйлов, Ж. О. Рудницька ; МОН МС України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2011. - 228 с. –

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=292120&lang=uk-UA

В3

Ф503

Фізика : навчальний посібник. Модуль 2. Молекулярна фізика й термодинаміка / В. І. Благовістна, А. П. В'яла, С. М. Мєняйлов, А. П. Поліщук ; МОН України ; Поліщук А. П., ред. - 3-є вид., стер. - Київ : НАУ-друк, 2010. - 192 с. -  ISBN 978-966-598-241-8; 978-966-598-302-6 (модуль 2).

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=250529&lang=uk-UA

В3

Ф503

Фізика. Теорія похибок : лабораторний практикум для студентів технічних спеціальностей / МОН МС України, Національний авіаційний університет; Лаванов Г.Ю., Бордюг Г.Б., Сліпухіна І.А., уклад. - Київ : НАУ, 2012. - 56 с.  - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=340495&lang=uk-UA

В3

Э456

Элементарный учебник физики. Часть 1. Механика. Теплота. Молекулярная физика / под ред. Ландсберга Г.С. - 1985. - 616 с. - Электронная мультимедийная библиотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=259365&lang=uk-UA

О5

О751

Основи авіації та космонавтики : підручник / В. М. Шмаров, С. Р. Ігнатович, О. М. Голего та ін. ; МОН України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2015. - 344 с. - Електронна мультимедійна бібліотека.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=356007&lang=uk-UA

Ш141.14

Д462

Ділова українська мова : навчальний посібник / МОН; Національний авіаційний університет; Дячук Т. М., Варенко В. М., уклад. - Київ : НАУ, 2010. - 241 с. - CD.

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=228957&lang=uk-UA

Ш141.14

К307

Кацавець, Руслан