Опис документа
Знайдено: 104
1
               

Теоретичні та прикладні основи економічного, екологічного та технологічного функціонування об'єктів енергетики.  – Київ, 2017.
Загальна кількість примірників:
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 29.11.2017
2
               

Высоконагруженные глобоидные и спироидные червячные передачи.  – Киев, 2017.
Загальна кількість примірників:
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 29.11.2017
3
               

Проблеми системного підходу в економіці.  – Київ, 2017. – Вип. 4 (56).
Загальна кількість примірників:
Доступно в наявності: 0
Збірник присвячено актуальним проблемам використання системного підходу при дослідженні соціальних та технічних систем. Розрахований на наукових працівників та фахівців, які займаються питаннями створення, дослідження та використання організаційних,   організаційно-технічних та економічних систем.    
Дата надходження: 24.11.2017
4
               

Методи безпечної обробки інформації у багатопозиційних системах радіолокації.  – Київ, 2017.
Загальна кількість примірників:
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 24.11.2017
5
               

Просвітницька діяльність вищих навчальних закладів з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у суспільстві.  – Київ, 2017.
Загальна кількість примірників:
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 24.11.2017
6
               

Цифровий маркетинг - модель маркетингу ХХІ сторіччя.  – Одеса, 2017.
Загальна кількість примірників:
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 24.11.2017
7
               

Закономірності і перспективи розвитку малого підприємництва в структурі національної інноваційної системи України.  – Херсон, 2017.
Загальна кількість примірників:
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 24.11.2017
8
               
Beletsky A.Ya, Vishnevsky A.V., Bugaeev O.Ye
Fundamentals of spectral analysis.  – Kyiv, 2017.
Загальна кількість примірників:
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 24.11.2017
9
               
Аваков Арсен Борисович
Ленин с нами?.  – Харьков, 2017.
Загальна кількість примірників:
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 24.11.2017
10
               
Власюк Олександр Степанович, Кононенко Сергій Володимирович
Кремлівська агресія проти України: роздуми в контексті війни.  – Київ, 2017.
Загальна кількість примірників:
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 24.11.2017
11
               
Азарсков Валерий Николаевич, Блохин Леонид Николаевич, Рудюк Григорий Иванович
Аналитическое конструирование оптимальных систем стохастической стабилизации подвижных объектов.  – Киев, 2017.
Загальна кількість примірників:
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 15.11.2017
12
Шифр: Ч8                 Авторський знак: У591

Універсальна десяткова класифікація (УДК). Алфавітно-предметний покажчик (зведений): пер. з англ./ Державна наукова установа "Книжкова палата України імені Івана Федорова ; гол. ред. М. І. Сенченко.  – Київ: Кн. палата України, 2017. – 904 c.
Загальна кількість примірників: 3               
Доступно в наявності: 0
Цей алфавітно-предметний покажчик (зведений) випущено до видання, яке містить еталонні таблиці УДК українською мовою зі змінами і доповненнями за 2007-2011 рр. Покажчик налічує більше 88 тис. рубрик. Покажчик призначений фахівцям для пошуку класиф   ікаційних індексів під час систематизації документів у бібліотеках, видавництвах та інформаційних установах (центрах) України.    
Дата надходження: 03.11.2017
13
Шифр: Ч8                 Авторський знак: У591

Універсальна десяткова класифікація (УДК). Допоміжні та основна таблиці (станом на 2011 рік): пер з англ./ Державна наукова установа "Книжкова палата України імені Івана Федорова" ; ред. М. І. Сенченко.  – Київ: Кн. палата України, 2017. – 1096 с.
Загальна кількість примірників: 3               
Доступно в наявності: 0
Видання містить еталонні таблиці Універсальної десяткової класифікації українською мовою зі змінами та доповненнями за 2007-2011 рр. Призначено фахівцям для систематизації документів, пошуку інформації та організації фондів документів з усіх галуз   ей знань у бібліотеках, видавництвах та інформаційних установах (центрах) України.    
Дата надходження: 03.11.2017
14
               

Європейська комісія "За демократію через право" (Венеціанська комісія) Мірило правовладдя.  – Страсбург, 2016.
Загальна кількість примірників:
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 29.11.2017
15
               
Гаєв Євген Олександрович, Азарсков Валерій Миколайович
Сучасне програмування. Ч. 2. Модулі 3, 4 і  – Київ, 2016.
Загальна кількість примірників:
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 24.11.2017
16
               
Кузін Наталія Василівна
Реабілітація деградованих і малопродуктивних земель сільськогосподарського призначення.  – Суми, 2016.
Загальна кількість примірників:
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 24.11.2017
17
               
Новаковська Ірина Олексіївна
Управління міським землекористуванням.  – Київ, 2016.
Загальна кількість примірників:
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 24.11.2017
18
Шифр: Ж10                 Авторський знак: П32
Пізінцалі Людмила Вікторівна, Александровська Надія Ігорівна, Добровольський Валерій Валерійович
Метрологія, стандартизація, системи якості: практикум : навчальний посібник.  – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. – 264 с.
Загальна кількість примірників: 1               
Доступно в наявності: 1
Навчальний посібник містить опис необхідних теоретичних матеріалів для проведення лабораторних та практичних занять згідно програми з дисципліни "Метрологія, стандартизація, системи якості", що викладається в технічних ВНЗ. Складається з двох розділів   . У першому розділі викладені основи технічних вимірювань, методи вимірювань, похибки вимірювань, наводяться засоби вимірювань гладких циліндричних деталей та типових з'єднань, методики обробки результатів проведених робіт та описання технічної докум   ентації, необхідної для їх проведення, зміст і порядок виконання лабораторних і практичних занять, а також форми звітів лабораторних занять. Другий розділ містить теоретичні основи для проведення лабораторних і практичних занять, приклади задач з ви   значення розмірів деталей, допусків та посадок гладких циліндричних сполучень, з визначення шорсткості поверхні, відхилень форми та розташування поверхонь, з розрахунку розмірів ланцюгів, завдання до лабораторних та практичних занять та форми звітів.
Дата надходження: 15.11.2017
19
               

Небанківське фінансове посередництво на ринку фінансових послуг України: сучасний стан та перспективи розвитку.  – Маріуполь, 2015.
Загальна кількість примірників:
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 24.11.2017
20
               
Смерічевська С.В.
Формування освітньо-інноваційного потенціалу логістизації національної економіки: стратегічні імперативи.  – Херсон, 2015.
Загальна кількість примірників:
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 24.11.2017
21
Шифр: Х                 Авторський знак: Х76
Хома Наталія Михайлівна
Історія держави та права зарубіжних країн: навчальний посібник/ МОН України – 3-є вид., стер.  – Львів: Магнолія 2006, 2015. – 480 с.
Загальна кількість примірників: 1               
Доступно в наявності: 0
У навчальному посібнику висвітлено історію виникнення, становлення історичних форм держави та правових систем у зарубіжних країнах. Матеріал посібника охоплює період з найдавніших часів до 2002 року. Для студентів правничих відділень і факультетів   вищих закладів освіти, усіх, хто цікавиться історією держави та права.    
Дата надходження: 23.11.2017
22
               

Організація та триботехнології авіаремонтного виробництва.  – Київ, 2015.
Загальна кількість примірників:
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 21.11.2017
23
               
Вербицкий В.В., Реут В.В.
Введение в численные методы алгебры.  – Одесса, 2015.
Загальна кількість примірників:
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 21.11.2017
24
               
Мазилов А.В., Стадник И.А.
Расчет стохастических эффектов радиационного фактора риска персонала ННЦ ХФТИ.  – Харьков, 2015.
Загальна кількість примірників:
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 21.11.2017
25
               

Прикладная криптография: методы шифрования.  – Алматы, 2015.
Загальна кількість примірників:
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 15.11.2017
26
               

Технологии конструирования современных конкурентоспособных комплексов управления стохастическим движением объектов.  – Кировоград, 2015.
Загальна кількість примірників:
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 15.11.2017
27
Шифр: Д                 Авторський знак: Г355
Горлачук В. В., Семенчук І. М., Анисенко О. В., Мацко П. В.
Геодезія: навчальний посібник/ МОН України, Чорноморський державний ун-т ім. Петра Могили.  – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. – 252 с.
Загальна кількість примірників: 1               
Доступно в наявності: 1
Навчальний посібник "Геодезія" передбачає системне викладання основ геодезії з урахуванням нових тенденцій розвитку технологій вимірювання земної поверхні. Різнобічно висвітлено питання способів знімання території, нівелювання, вирахування площ ко   нтурів та земельних ділянок. Розглянуто процес використання електронних геодезичних приладів у геодезії. Посібник розрахований для студентів, аспірантів та викладачів за спеціальністю "Геодезія, картографія та землеустрій".    
Дата надходження: 10.11.2017
28
               
Смерічевський Сергій Францевич, Матвєєв В'ячеслав Васильович, Тарасова Олена Володимирівна
Міжнародна банківська діяльність: інтеграційні перспективи та циклічні коливання.  – Київ, 2014.
Загальна кількість примірників:
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 24.11.2017
29
               

Нейроподібні методи, алгоритми та структури обробки сигналів і зображень у реальному часі.  – Львів, 2014.
Загальна кількість примірників:
Доступно в наявності: 0
Мета піручника - наданя необхідної початквої бази знань із фізичних основ мікро- та наноелектроніки. Викладено основні транспортні властивості носіїв заряду в напівпровідниках і надпровідникових системах нормальних та зниженої розмірності, що застос   овуються у роботі численних мікроелектронних і нноелектронних елементів великих інтегральних систем. Розраховано на студентів, магістрів та аспірантів, що мають базову підготовку фізичних, радіофізичних і фізико-технічних факультетів класичних універси   тетів.  
Дата надходження: 21.11.2017
30
               
Мінченко анатолій Андрійович, Богатирьов Ігор Миколайович, Лазуренко Олександр Павлович
Теорія надійності в задачах електроенергетичних систем.  – Харків, 2014.
Загальна кількість примірників:
Доступно в наявності: 0
Мета піручника - наданя необхідної початквої бази знань із фізичних основ мікро- та наноелектроніки. Викладено основні транспортні властивості носіїв заряду в напівпровідниках і надпровідникових системах нормальних та зниженої розмірності, що застос   овуються у роботі численних мікроелектронних і нноелектронних елементів великих інтегральних систем. Розраховано на студентів, магістрів та аспірантів, що мають базову підготовку фізичних, радіофізичних і фізико-технічних факультетів класичних універси   тетів.  
Дата надходження: 21.11.2017