Опис документа
Знайдено: 203
1
Шифр: Ц                 Авторський знак: В633

Военная история: альбом схем.  – Москва: Воениздат, б. г.. – 23 с.
Загальна кількість примірників: 1               
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 26.02.2019
2
Шифр: 821.161.2                 Авторський знак: С18
Санаєва Жанна Валентинівна
Поетичні етюди.  – Київ, 2018.
Загальна кількість примірників: 1               
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 13.02.2019
3
Шифр: 60                 Авторський знак: К96
Kuznetsova O. O.
Design of biotechnological industry equipment: manual/ Ministry of education and science of Ukraine, National aviation university.  – Kyiv: NAU, 2017. – 132 p.
Загальна кількість примірників: 30               
Доступно в наявності: 2
У навчальному посібнику наведено відомості про основне технологічне обладнання, яке застосовується у біотехнологічних виробництвах. Розглянуто особливості конструкцій, галузь застосування, переваги та недоліки обладнання різних типів. Для студен   тів напряму підготовки 6.051401 "Біотехнологія".    
Дата надходження: 15.02.2019
4
Шифр: 821.161.2                 Авторський знак: Б811
Бондарчук Маргарита Миколаївна, Жогіна Ірина Володимирівна
Книга для читання: практикум для іноземних слухачів підготовчого відділення/ МОН України, Національний авіаційний університет.  – Київ: НАУ, 2017. – 52 с.
Загальна кількість примірників: 20               
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 15.02.2019
5
Шифр: 796.42                 Авторський знак: Л386

Легкая атлетика.  – Киев, 2017.
Загальна кількість примірників: 1               
Доступно в наявності: 0
Всесторонне освещены история и состояние развития легкой атлетики. Представлены материалы, касающиеся современной системы соревнований, соревновательной деятельности и основ подготовки легкоатлетов.      
Дата надходження: 13.02.2019
6
Шифр: 658.5                 Авторський знак: Т338

Теорія економічного аналізу.  – Дніпропетровськ, 2014.
Загальна кількість примірників: 1               
Доступно в наявності: 0
Викладено теоретичні основи економічного аналізу, його основні категорії і методика виконання практичних та кейсових завдань.      
Дата надходження: 15.02.2019
7
               
Бойко Олександр Дмитрович
Історія України. – 5-е вид., допов.  – Київ, 2014.
Загальна кількість примірників: 1               
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 15.02.2019
8
Шифр: 004.7                 Авторський знак: Д796
Дубовик Тетяна Віталіївна
Інтернет-маркетингові комунікації.  – Київ, 2014.
Загальна кількість примірників: 1               
Доступно в наявності: 0
У монографії розглянуто теоретико-методологічні основи інтернет-маркетингових комунікацій (ІнМК) підприємств торгівлі в Україні. Виявлено домінанти їх сучасного розвитку, охарактеризовано процес персоналізації та кастомізації як стратегічно значущого   орієнтира еволюції ІнМК.    
Дата надходження: 15.02.2019
9
               
Колтунов Віктор Андрійович, Войцешина Наталія Іванівна, Фурдига Микола Миколаївна
Ресурсний потенціал сортименту картоплі.  – Київ, 2014.
Загальна кількість примірників: 1               
Доступно в наявності: 1
     
Дата надходження: 15.02.2019
10
               
Костріков Сергій Васильович
Геоінформаційне моделювання природно-антропогенного довкілля.  – Харків, 2014.
Загальна кількість примірників: 1               
Доступно в наявності: 1
     
Дата надходження: 15.02.2019
11
Шифр: 811.111                 Авторський знак: Г948
Гундарєва В. О., Курнилович М. О.
Professional english international law: manual.  – Київ: Інтер Сервіс, 2014. – 252 с.
Загальна кількість примірників: 1               
Доступно в наявності: 0
Навчальний посібник містить інформативні навчальні тексти, словники юридично-правової термінології і загальновживаної лексики, практичні завдання для розвитку й вдосконалення навичок та вмінь усного та письмового перекладу, основні нормативні правові   документи англійською мовою.    
Дата надходження: 04.02.2019
12
               
Житкова Наталія Юріївна, Зиміна Світлана Борисівна
Композиція.  – Київ, 2013.
Загальна кількість примірників: 1               
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 18.02.2019
13
Шифр: 620.1                 Авторський знак: М341

Матеріалознавство. Практикум.  – Запоріжжя, 2013.
Загальна кількість примірників: 2               
Доступно в наявності: 2
Навчальний посібник складено з метою найбільш повного забезпечення самостійної та аудиторної роботи студентів при вивченні дисципліни "Матеріалознавство".      
Дата надходження: 15.02.2019
14
Шифр: 33                 Авторський знак: Б125
Бабін Ігор Іванович
Податкове право. – 2-е вид., випр. і допов.  – Чернівці, 2013.
Загальна кількість примірників: 1               
Доступно в наявності: 0
У навчальному посібнику викладені теоретичні основи податкового права України, розкриваються особливаості податкових норм і правовідносин, аналізується система податків та зборів України, розглядаються питання податкового контролю та відповідальнос   ті, податкові процедури.    
Дата надходження: 15.02.2019
15
Шифр: 911.2                 Авторський знак: Б242
Барановська Ольга Віталіївна
Фізична географія материків та океанів. Ч. 1  – Київ, 2013.
Загальна кількість примірників: 1               
Доступно в наявності: 1
У навчальному посібнику наведена фізико-географічна характеристика океанів і материків. Наприкінці посібника подані термінологічний і топонімічний словники.      
Дата надходження: 15.02.2019
16
               
Волков В.П., Горошкова Л.А.
Логістика нерухомості у житлово-комунальному господарстві.  – Запоріжжя, 2013.
Загальна кількість примірників: 1               
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 15.02.2019
17
               
Гнатчук Оксана Степанівна
Історія соціології. Ч. 1  – Чернівці, 2013.
Загальна кількість примірників: 1               
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 15.02.2019
18
               
Казанский В.Б., Хардиков В.В.
Статистическая физика и термодинамика.  – Харьков, 2013.
Загальна кількість примірників: 1               
Доступно в наявності: 1
     
Дата надходження: 15.02.2019
19
Шифр: 94(477)                 Авторський знак: К26
Карпан Николай Васильевич
От Чернобыля до Фукусимы: документальная повесть. – 2-е изд., испр. и доп.  – Киев: С. Подгорнов, 2013. – 356 с.
Загальна кількість примірників: 1               
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 15.02.2019
20
               
Лебедь Олександр Олександрович, Орленко Віктор Федорович, Кочергіна Ольга Дмитрівна
Фізичні основи інформаційних систем.  – Рівне, 2013.
Загальна кількість примірників: 1               
Доступно в наявності: 1
     
Дата надходження: 15.02.2019
21
Шифр: 33                 Авторський знак: Н634
Ніколаєнко Анатолій Миколайович
Технічні засоби автоматизації.  – Запоріжжя, 2013.
Загальна кількість примірників: 1               
Доступно в наявності: 1
У навчальному посібнику наведено загальні відомості про технічні засоби автоматизації, розглянуто основні види електричних перетворювачів інформації та приклади їх використання, релейні елементи й електричні апарати і схеми керування.      
Дата надходження: 15.02.2019
22
               
Сєкіріна Наталія Володимирівна, Толмачова Олена Валеріївна
Облік у банках.  – Донецьк, 2013.
Загальна кількість примірників:
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 15.02.2019
23
               
Череп О.Г., Столяр О.Ю.
Навчальний посібник з дисципліни "виробничий маркетинг".  – Запоріжжя, 2013.
Загальна кількість примірників: 1               
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 15.02.2019
24
               

Етика соціального управління.  – Харків, 2012.
Загальна кількість примірників: 1               
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 15.02.2019
25
Шифр: 94(477)                 Авторський знак: К21
Karpan Nikolaj
Von Tschernobyl bis Fukushima: Dokumentarische Erzahlung.  – Kiew: S. Podgornov, 2012. – 280 s.
Загальна кількість примірників: 1               
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 15.02.2019
26
               

Повітряний кодекс України.  – Київ, 2011.
Загальна кількість примірників: 1               
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 18.02.2019
27
               
Тимчик Г.С., Котикова О.М.
Університетська освіта та юридична деонтологія.  – Київ, 2011.
Загальна кількість примірників: 1               
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 15.02.2019
28
Шифр: 53                 Авторський знак: П885

Іван Пулюй: життя в ім'я науки України: бібліографічний покажчик/ Науково-технічна бібліотека, Тернопільського національного технічного ун-ту ім. Івана Пулюя ; Оленич Л., уклад.  – Тернопіль: ТНТУ ім. Івана Пулюя, 2010. – 84 с.
Загальна кількість примірників: 1               
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 22.02.2019
29
               
Хорунжий Микола Йосипович
Аграрна політика.  – Київ, 2010.
Загальна кількість примірників: 1               
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 15.02.2019
30
               

Правила информационного обеспечения системы управления безопасностью полетов воздушных судов гражданской авиации Украины.  – Киев, 2009.
Загальна кількість примірників: 1               
Доступно в наявності: 1
     
Дата надходження: 18.02.2019