Опис документа
Знайдено: 688
1
Шифр: 159.9                 Авторський знак: А648

Англо-український українсько-англійський навчальний словник-мінімум психологічних термінів: словник для студентів спеціальності 053 "Психологія"/ МОН України, Національний авіаційний ун-т ; Ковтун О. В., уклад.  – Київ: НАУ, 2020. – 132 с.
Загальна кількість примірників: 13               
Доступно в наявності: 0
Англо-український та українсько-англійський навчальний словник-мінімум психологічних термінів складений за тематикою навчальних дисциплін "Фахова іноземна мова", "Іноземна мова ( за професійним спрямуванням)". Словник містить необхідний термінологі   чний базис англомовних професійних термінів психологічного спрямування та їх відповідники української мовою.    
Дата надходження: 29.12.2020
2
Шифр: 355                 Авторський знак: З415

Збірник наукових праць Військового інституту телекомунікацій та інформатизації/ М-во оборони України, Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації ; Романюк В. А., ред.  – Київ: ВІТІ, 2020. – Вип. 2. – 132 с.
Загальна кількість примірників: 1               
Доступно в наявності: 0
У збірнику викладені статті наукових та науково-педагогічних працівників , докторантів, ад'юнктів (аспірантів), курсантів, здобувачів інституту та інших установ (організацій) .      
Дата надходження: 29.12.2020
3
Шифр: 34                 Авторський знак: Г85
Грін О. О.
Основи фармацевтичного права. Альбом схем: навчальний посібник.  – Ужгород: ФОП Сабов А. М., 2020. – 211 с.
Загальна кількість примірників: 1               
Доступно в наявності: 0
Навчальний матеріал подано відповідно до змісту навчальної програми дисципліни "Фармацевтичне право та законодавство " для студентів фармацевтичних та медичних факультетів ВНЗ IV рівня акредитації, фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіт   и, інтернів.    
Дата надходження: 29.12.2020
4
Шифр: 34                 Авторський знак: Г85
Грін О.О.
Основи медичного права. Альбом схем: навчальний посібник.  – Ужгород: ФОП Сабов А. М., 2020. – 377 с.
Загальна кількість примірників: 1               
Доступно в наявності: 0
Навчальний матеріал подано відповідно до змісту програми навчальної дисципліни "Медичне право України" для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти кваліфікаційно-освітнього рівня "Магістр медицини".      
Дата надходження: 29.12.2020
5
Шифр: 33                 Авторський знак: Н721
Новаковська Ірина Олексіївна, Іщенко Наталія Федорівна, Стецюк Михайло Петрович
Еколого-економічні засади землекористування автомобільного транспорту та дорожнього господарства: монографія/ МОН України, Національний авіаційний університет.  – Київ: НАУ, 2020. – 232 с.
Загальна кількість примірників: 5               
Доступно в наявності: 0
У монографії досліджуються теоретико-методологічні основи розвитку землекористування автомобільного транспорту та дорожнього господарства країни. Обгрунтовано необхідність удосконалення нормування використання земель для автотранспортної галузі шля   хом формування на державному рівні нової парадигми інституціонального середовища щодо територіального розвитку цієї підкатегорії земель.    
Дата надходження: 29.12.2020
6
Шифр: 332.3                 Авторський знак: Н723
Новаковська Ірина Олексіївна, Скрипник Лілія Русланівна
Екологобезпечне використання земель авіаційного транспорту: монографія/ МОН України, Національний авіаційний університет.  – Київ: НАУ, 2020. – 212 с.
Загальна кількість примірників: 5               
Доступно в наявності: 0
Досліджено методологічні засади еколого-економічної оцінки обмежень у використанні земельавіаційного транспорту в контексті взаємопов'язаного функціонування авіаційно-транспортної інфраструктури та положень Європейських проєктів з метою забезпеченн   я збалансованості показників.    
Дата надходження: 29.12.2020
7
Шифр: 623                 Авторський знак: З415

Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки/ Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки ; Башинський В. Г., ред.  – Чернігів: ФОП Брагинець О. В., 2019. – Вип. 1 (1). – 177 с.
Загальна кількість примірників: 1               
Доступно в наявності: 0
Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту випробувагь і сертифікації озброєння та військової техніки спрямований на висвітлення проблемних питань наукового та науково-технічного характеру у галузі створення, випробування, оцінк   и відповідності озброєння та військової техніки і пошук шляхів їх вирішення.    
Дата надходження: 29.12.2020
8
Шифр: 355                 Авторський знак: З415

Збірник наукових праць Військового інституту телекомунікацій та інформатизації/ М-во оборони України, Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації ; Романюк В. А., ред.  – Київ: ВІТІ, 2019. – Вип. 3. – 112 с.
Загальна кількість примірників: 1               
Доступно в наявності: 0
У збірнику викладені статті наукових та науково-педагогічних працівників, докторантів, ад'юнктів (аспірантів), курсантів, здобувачів інституту та інших установ (організацій).      
Дата надходження: 29.12.2020
9
Шифр: 355                 Авторський знак: З415

Збірник наукових праць Військового інституту телекомунікацій та інформатизації/ М-во оборони України, Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації ; Романюк В. А., ред.  – Київ: ВІТІ, 2019. – Вип. 1. – 122 с.
Загальна кількість примірників: 1               
Доступно в наявності: 0
У збірнику викладені статті наукових та науково-педагогічних працівників, докторантів, ад'юнктів (аспірантів), курсантів, здобувачів інституту та інших установ (організацій).      
Дата надходження: 29.12.2020
10
Шифр: 355                 Авторський знак: З415

Збірник наукових праць Військового інституту телекомунікацій та інформатизації/ М-во оборони України, Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації ; Романюк В. А., ред.  – Київ: ВІТІ, 2018. – Вип. 4. – 150 с.
Загальна кількість примірників: 1               
Доступно в наявності: 0
У збірнику викладені статті наукових та науково-педагогічних працівників, докторантів, ад'юнктів (аспірантів), курсантів, здобувачів інституту та інших установ (організацій) .      
Дата надходження: 29.12.2020
11
Шифр: 631                 Авторський знак: Є302
Єгорова Тетяна Михайлівна
Екологічна геохімія агроландшафтів України: монографія/ НААН України, Ін-т агроекології і природокористування.  – Київ: ДІА, 2018. – 264 с.
Загальна кількість примірників: 1               
Доступно в наявності: 1
Екологічна геохімія понад півстоліття відстежує хімічну еволюцію навколишнього природного середовища. Монографію присвячено еколого-геохімічним процесам, що відбуваються в агросфері України останніми десятиліттями. Досліджено геохімічну складову заб   руднення агроландшафтів важкими металами.    
Дата надходження: 29.12.2020
12
Шифр: 930                 Авторський знак: Г811
Греченко Володимир Анатолійович, Кислюк Костянтин Володимирович
Історія української культури: навчальний посібник/ МОН МС України.  – Київ: Кондор, 2017. – 352 с.
Загальна кількість примірників: 1               
Доступно в наявності: 0
У посібнику висвітлюються основні аспекти розвитку української культури від первісного суспільства до сучасної доби. Розглядаються основні теоретичні проблеми і напрями вивчення вітчизняної культури.      
Дата надходження: 21.12.2020
13
Шифр: 32(477)                 Авторський знак: Н84

How-to, або посібник реформатора: проектний офіс Національної ради реформ: досвід, досягнення, уроки/ Чухай Анна, ред.  – Київ: ОБСЄ, 2017. – 195 с.
Загальна кількість примірників: 1               
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 16.12.2020
14
Шифр: 94(477)                 Авторський знак: А725
Антонюк Тетяна Дмитрівна
Міжнародні зв'язки київських університетів у 1991-2012 рр.: монографія.  – Вінниця: Нілан-ЛТД, 2015. – 586 с.
Загальна кількість примірників: 1               
Доступно в наявності: 0
У монографії здійснено комплексне дослідження розвитку міжнародних зв'язків київськими університетами у 1991-2012 рр. На основі архівних матеріалів, звітів київських університетів, публікацій преси, електронних ресурсів визначено тенденції розви   тку міжнародного співробітництва та процесів інтеграції системи вищої освіти України.    
Дата надходження: 22.12.2020
15
Шифр: 821.161.2                 Авторський знак: С242
Сверстюк Євген Олександрович
На полі чести: у 2 кн.  – Київ: Кліо, 2015. – Кн. 1: Невже то я?. – 368 с.
Загальна кількість примірників: 1               
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 22.12.2020
16
Шифр: 34                 Авторський знак: Ф591
Беззубов Д. О., Заросило В. О., Заросило В. В., Лужанський М. В.
Фінансове право: навчальний посібник/ МОН України, Міжрегіональна академія управління персоналом.  – Київ: МП Леся, 2015. – 216 с.
Загальна кількість примірників: 1               
Доступно в наявності: 0
У навчальному посібнику, який включає загальну і особливу частини, висвітлені теоретичні положення фінансового права з урахуванням сучасного адміністративного законодавства України та практики його застосування органами державного управління та місце   вого самоврядування.    
Дата надходження: 21.12.2020
17
Шифр: 537.311                 Авторський знак: Є782
Єрохов Валерій Юрійович
Альтернативна енергетика з використанням сонячних елементів: монографія/ МОН України, Національний університет "Львівська політехніка".  – Львів: Сполом, 2015. – 117 с.
Загальна кількість примірників: 1               
Доступно в наявності: 1
Наведена інформація для студентів про розвиток фотоелектричних перетворювачів різного рівня потужності в світі, вибір оптимального напівпровідникового матеріалу для фотоелектричних перетворювачів, структури кремнієвих фотоелектричних перетворювачів з   p-n-переходом і принцип дії, конструкції і характеристики сонячних елементів.    
Дата надходження: 15.12.2020
18
Шифр: 33                 Авторський знак: Р584

Робота з персоналом організацій: навчальний посібник/ Міністерство внутрішніх справ України, Харківський національний університет внутрішніх справ ; ред. І. П. Рущенко.  – Харків: Форт, 2013. – 460 с.
Загальна кількість примірників: 1               
Доступно в наявності: 0
Навчальний посібник охоплює методичні матеріали з п'яти навчальних дисциплін, що відповідають професійній спрямованості соціологічної підготовки у галузі кадрового менеджменту. Видання є фактично першою в Україні розгорнутою працею, що відображає со   ціологічний підхід до управління персоналом.    
Дата надходження: 28.12.2020
19
Шифр: 33                 Авторський знак: П326
Пінішко Василь Степанович, Рудницька Ольга Степанівна, Юсипович Олег Іванович
Ціни і ціноутворення: навчальний посібник/ Укоопспілка, Львівська комерційна академія.  – Львів: Львівська комерційна академія, 2013. – 192 с.
Загальна кількість примірників: 1               
Доступно в наявності: 0
Навчальний посібник призначений для самостійного вивчення студентами курсу "Ціни і ціноутворення". У ньому вміщено тематичний план і навчальну програму дисципліни курсу, методичні поради до вивчення тем, план семінарських занять та практичні завдан   ня з дисципліни, тестові завдання, перелік питань підсумкового контролю знань, тематику рефератів з дисципліни та список рекомендованої для використання літератури.    
Дата надходження: 28.12.2020
20
Шифр: 33                 Авторський знак: П509
Поліщук Наталія Вікторівна, Бурєнніков Юрій Юрійович
Математичні методи економічного аналізу: теорія і практика: навчальний посібник/ Міністерство аграрної політики та продовольства України, Вінницький національний аграрний університет.  – Вінниця: Барановська Т. П., 2013. – 292 с.
Загальна кількість примірників: 1               
Доступно в наявності: 1
Розкриваються теоретичні та практичні основи математичних методів економічного аналізу. Практичні завдання спрямовані на розвиток у студентів системного мислення, усвідомлення необхідності застосування відповідних принципів економічного аналізу до   задач управління та прийняття рішень.    
Дата надходження: 28.12.2020
21
Шифр: 523.9                 Авторський знак: Р244
Рассоха Александр Алексеевич
Солнце: монография.  – Симферополь: [Интерсервис], 2013. – 354 с.
Загальна кількість примірників: 1               
Доступно в наявності: 1
Научная монография профессора кафедры математики доктора технических наук Рассохи Александра Алексеевича впервые об'ясняет невероятную устойчивость и постоянство параметров Солнца на основе Всеобщего единого закона нелинейной, солитонной диффузии   материи - теории, развиваемой автором.    
Дата надходження: 28.12.2020
22
Шифр: 512.64                 Авторський знак: Р49
Рибицька Ольга Мар'янівна, Білонога Дарія Михайлівна, Каленюк Петро Іванович
Лінійна алгебра та аналітична геометрія: навчальний посібник/ МОН України, Національний університет "Львівська політехніка" – 2-ге вид., випр.  – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2013. – 124 с.
Загальна кількість примірників: 1               
Доступно в наявності: 1
У запропонованому посібнику у достатньому обсязі та доступній формі подано теоретичний матеріал з лінійної алгебри та аналітичної гелметрії, передбачений навчальною програмою. Завдання для аудиторної та самостійної роботи складені з урахуванням мод   ульної системи навчання, що передбачає формування навиків студента відповідати на тестові запитання.    
Дата надходження: 28.12.2020
23
Шифр: 33                 Авторський знак: С779
Стасюк Ольга Михайлівна
Маркетинг у сфері реабілітаційних послуг: навчальний посібник.  – Львів: ЛДУФК, 2013. – 160 с.
Загальна кількість примірників: 1               
Доступно в наявності: 0
У навчальному посібнику представлено теоретичні, практичні аспекти й особливості маркетингової діяльності у сфері реабілітаційних послуг. Зокрема, розглянуто сутність та управління маркетингом у сфері реабілітаційних послуг і їх класифікація, марке   тингове середовище реабілітаційного центру, маркетингові дослідження у сфері реабілітаційних послуг, основні засади та значення комунікацій.    
Дата надходження: 28.12.2020
24
Шифр: 316.77                 Авторський знак: Т51
Токарєва А. В.
Міжкультурна ділова комунікація (збірник завдань): навчальний посібник/ Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля.  – Дніпропетровськ: Дніпропетровський ун-т ім. А. Нобеля, 2013. – 140 с.
Загальна кількість примірників: 1               
Доступно в наявності: 0
У навчальному посібнику у систематизованому, дидактично витриманому вигляді подано навчальні матеріали, спрямовані на розвиток міжкультурної компетентності (МК) студентів економічних спеціальностей. Авторська добірка завдань спрямована на розвиток к   огнітивного, процесуального та афективного компонентів МК.    
Дата надходження: 28.12.2020
25
Шифр: 34                 Авторський знак: Ч34
Чебан Вікторія Іванівна
Конституційно-правовий статус суддів в Україні та державах Східної Європи (порівняльно-правовий аналіз): монографія/ МОН України, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.  – Чернівці: Технодрук, 2013. – 220 с.
Загальна кількість примірників: 1               
Доступно в наявності: 0
Монографія на основі досягнень науки конституційного права, аналізу широкого кола нормативно-правових актів і відповідної практики державного будівництва містить порівняльно-правовий аналіз проблем статусу суддів в контексті державотворчих процесів   як в Україні, так і інших країн Східної Європи.    
Дата надходження: 28.12.2020
26
Шифр: 519.217                 Авторський знак: Я813
Ясинський Володимир Кирилович, Лукашів Тарас Олегович
Стабілізація стохастичних дифузійних динамічних систем випадкової структури: монографія/ МОН України, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.  – Чернівці: ЧНУ імені Ю. Федьковича, 2013. – 136 с.
Загальна кількість примірників: 1               
Доступно в наявності: 1
Установлено достатні умови стійкості у різних ймовірнісних розуміннях стохастичних систем випадкової структури із зовнішніми марковськими перемиканнями, розв'язано задачу про оптимальну стабілізацію сильного розв'язку дифузійної динамічної системи ви   падкової структури із зовнішніми марковськими перемиканнями.    
Дата надходження: 28.12.2020
27
Шифр: 008                 Авторський знак: Т33

Тенденції впливу глобального інформаційного середовища на соціокультурну сферу України: монографія/ НАН України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського.  – Київ: НБУВ, 2013. – 224 с.
Загальна кількість примірників: 1               
Доступно в наявності: 0
У колективній монографії розглядається розвиток інформаційної основи сучасної глобалізації, удосконалення ії структури та формування методик використання глобальних інформаційних ресурсів в інтересах розвитку соціокультурної сфери України. Орі   єнтована на фахівців та широке коло читачів, які цікавляться даною проблематикою.    
Дата надходження: 17.12.2020
28
Шифр: 811.161.2                 Авторський знак: О778
Островський Володимир Іванович, Островська Галина Федотівна
А українською кажуть так... – 2-ге вид., допов. і перероб.  – Тернопіль: Терно-граф, 2013. – 456 с.
Загальна кількість примірників: 1               
Доступно в наявності: 0
Книга "А українською кажуть так..."- це перероблено та доповнено видання . Автори пропонують чітке відмежування свого від несвого, природний вододіл між тим, що українській мові властиве, а що ні. Мовні паралелі здатні якнайшвидше, просто в процесі щ   оденної роботи, допомогти людям переглянути свої мовні уявлення.    
Дата надходження: 17.12.2020
29
Шифр: 141                 Авторський знак: П581
Попович Мирослав
Бути людиною.  – Київ: Києво-Могилянська академія, 2013. – 223 с.
Загальна кількість примірників: 1               
Доступно в наявності: 0
Праця являє собою спробу сформулювати погляд на цінності сучасного суспільства, який із певної позиції охоплював би різні сторони функціонування останнього. Автор прагнув обгрунтувати засобами, придатними для філософії сучасності, певний світогляд, як   ий сьогодні, як і в інші часи, перебуває під загрозою.    
Дата надходження: 17.12.2020
30
Шифр: 008(477)                 Авторський знак: Р509
Рильський Тадей Розеславович
В житті ніколи неправді не служив/ упоряд. М. Г. Рильський.  – Київ: Успіх і кар'єра, 2013. – 576 с.
Загальна кількість примірників: 1               
Доступно в наявності: 0
До книжки увійшли наукові статті, датовані 1861-1905 рр., українського громадського і культурного діяча Тадея Рильського (1841-1902), батька поета Максима Рильського, які стосуються проблем етнографії, фольклористики та економіки другої пол. XIX-   поч. XX ст.    
Дата надходження: 17.12.2020