Опис документа
Знайдено: 146
1
Шифр: 004                 Авторський знак: С14
Садаладж Прамод Дж., Фаулер Мартин
NoSQL: новая методология разработки нереляционных баз данных/ пер. с англ. Д. А. Клюшина.  – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев: Изд. дом "Вильямс", 2017. – 192 с.
Загальна кількість примірників: 2               
Доступно в наявності: 1
Эта книга - краткое, но полное введение в быстро развивающуюся технологию NoSQL. Авторы объясняют, как работают базы данных NoSQL, и демонстрируют, в каких ситуациях они могут стать более успешной альтернативой традиционным системам RDMBS. Авторы изла   гают материал в быстром темпе, знакомя читателей с критериями, которые необходимо применять, чтобы принять правильное решение, стоит ли использовать базы NoSQL и какие технологии следует при этом выбирать. Первая часть книги посвящена основным концеп   циям, включая неструктурированные модели данных, агрегаты, новые модели распределения, теорему САР и отображение - свертку. Во второй части авторы исследуют архитектурные и проектные вопросы, связанные с реализацией баз данных NoSQL.  
Дата надходження: 26.06.2018
2
Шифр: 811.161.2                 Авторський знак: М435
Межжеріна Ганна Валентинівна
Українська мова. Інтердисциплінарне наукове мовлення: навчальний посібник/ МОН України, Національний авіаційний ун-т.  – Київ: НАУ, 2017. – 208 с.
Загальна кількість примірників: 1               
Доступно в наявності: 0
Посібник містить лексико-граматичні завдання, спрямовані на опанування науковим стилем. Для іноземних студентів інженерно-технічного, економічного, юридичного та філософського напрямів.      
Дата надходження: 07.06.2018
3
               

Системи автоматизованого перекладу.  – Дніпро, 2017.
Загальна кількість примірників:
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 05.06.2018
4
               

Основи готельно-ресторанної справи.  – Харків, 2017.
Загальна кількість примірників:
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 05.06.2018
5
               
Балабанов Геннадій Васильович, Сайчук Віктор Степанович
Динаміка і структура наукового пошуку в галузі туризму і рекреації в Україні.  – Київ, 2017.
Загальна кількість примірників:
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 05.06.2018
6
               
Кабанова Марина Романівна, Черняк Наталія Олександрівна
Англійська мова професійного спрямування. Право.  – Львів, 2017.
Загальна кількість примірників:
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 05.06.2018
7
               
Погребняк Галина Петрівна
Кіно, телебачення та радіо в сценічному мистецтві.  – Київ, 2017.
Загальна кількість примірників:
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 01.06.2018
8
               
Прищенко Світлана Валеріївна, Антонович Євген Антонович
Основи рекламного дизайну.  – Київ, 2017.
Загальна кількість примірників:
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 01.06.2018
9
               
Сіверс Валерій Анатолійович
Історія світової культури. Ч. 1  – Київ, 2017.
Загальна кількість примірників:
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 01.06.2018
10
               
Сіверс Валерій Анатолійович
Історія світової культури. Ч. 2  – Київ, 2017.
Загальна кількість примірників:
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 01.06.2018
11
               
Сіверс Валерій Анатолійович
Філософія науки.  – Київ, 2017.
Загальна кількість примірників:
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 01.06.2018
12
               
"Проблеми правового регулювання додержання та захисту прав і свобод людини, що має залежність від наркотиків", круглий стіл (1; 2016; Харків)
Матеріали І Міжнародного науково-практичного круглого столу "Проблеми правового регулювання додержання та захисту прав і свобод людини, що має залежність від наркотиків", 2 березня 2016 р.  – Харків, 2016.
Загальна кількість примірників:
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 05.06.2018
13
               
"Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку туризму у Західному регіоні України", конференція (1; 2016; Львів)
Матеріали І Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції "Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку туризму у Західному регіоні України", 2-3 березня 2016 р.  – Львів, 2016.
Загальна кількість примірників:
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 05.06.2018
14
               
Костич Лілія Миколаївна, Коца Руслана Олександрівна, Німчук Василь Васильович
Історія української мови. Словотвір. Ч.2  – Київ, 2016.
Загальна кількість примірників:
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 05.06.2018
15
               

Організація та проектування логістичних систем. – 2-е вид., перероб. та допов.  – Київ, 2016.
Загальна кількість примірників:
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 01.06.2018
16
               

Навчальний термінологічний словник для фахівців з міжнародних перевезень.  – Київ, 2015.
Загальна кількість примірників:
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 05.06.2018
17
               

Маркетинг туристичних дестинацій.  – Київ, 2015.
Загальна кількість примірників:
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 05.06.2018
18
               

Облік і звітність за міжнародними стандартами. – 2-е вид., випр. і допов.  – Тернопіль, 2015.
Загальна кількість примірників:
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 05.06.2018
19
               

Міжнародні організації. – 2-е вид., перероб. і допов.  – Київ, 2015.
Загальна кількість примірників:
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 01.06.2018
20
               

Антологія "Україна - Європа".  – Харків, 2015.
Загальна кількість примірників:
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 01.06.2018
21
               
Слободяник Юлія Борисівна
Державний аудит.  – Київ, 2015.
Загальна кількість примірників:
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 01.06.2018
22
               
Касьянова Вікторія Геннадіївна
International law for students of economics.  – Харків, 2014.
Загальна кількість примірників:
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 05.06.2018
23
               

Географія світового господарства (з основами економіки).  – Київ, 2014.
Загальна кількість примірників:
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 01.06.2018
24
               
Дайнеко Валентина Вікторівна, Грищенко Марина Вікторівна, Васильєв Сергій Володимирович
Англійська мова в дипломатичному листуванні. – 2-е вид., допов. і перероб.  – Київ, 2014.
Загальна кількість примірників:
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 01.06.2018
25
               
Кілінська Клавдія Йосифівна, Скутар Тетяна Дмитрівна
Рекреаційно-туристична різноманітність Чернівецької області: сучасний стан, оцінка та перспективи.  – Чернівці, 2014.
Загальна кількість примірників:
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 01.06.2018
26
               
"Діяльність продюсера в культурно-мистецькому просторі ХХІ: століття: традиції, концепції, перспективи", конференція (2013; Київ)
Міжнародна науково-практична конференція "Діяльність продюсера в культурно-мистецькому просторі ХХІ: століття: традиції, концепції, перспективи", 20-21 грудня 2012 р.  – Київ, 2013.
Загальна кількість примірників:
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 01.06.2018
27
               
Скрипко Тетяна Олександрівна, Ланда Ольга Олександрівна
Менеджмент готельно-ресторанного господарства.  – Львів, 2012.
Загальна кількість примірників:
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 05.06.2018
28
Шифр: 343                 Авторський знак: К823
Волобуєв А. Ф., Волобуєва О. О., Самойленко О. А., Смаль І. В.
Криміналістика: навчальний посібник/ МОН України.  – Київ: КНТ, 2011. – 503 с.
Загальна кількість примірників: 1               
Доступно в наявності: 0
У навчальному посібнику викладено основні теоретичні положення науки криміналістики, її розділів, криміналістичні поняття й категорії. Дисципліна "Криміналістика" разом з іншими дисциплінами кримінально-правового циклу складають основу професійної під   готовки фахівця спеціальності "Правознавство" всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів. Навчальний посібник структурований на розділи, глави і параграфи, в яких систематизовано теоретичні положення і практичні рекомендації щодо розслідування і попередження з   лочинів. Адресовано студентам вищих юридичних навчальних закладів, може бути викристано також працівниками правоохоронних органів, ад'юнктами, викладачами і науковцями.  
Дата надходження: 07.06.2018
29
               
Прохоренко Катерина Михайлівна
PR-технології в готельно-ресторанному бізнесі.  – Львів, 2011.
Загальна кількість примірників:
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 05.06.2018
30
               
Шелест Петро
"Справжній суд історії ще попереду". Спогади. Щоденники. Документи. Матеріали.  – Київ, 2011.
Загальна кількість примірників:
Доступно в наявності: 0
В книге дается кратккий обзор развития комбинированных двигателей и их классификация. Приводится расчет комбинированных двигателей. Освещаются вопросы теории и конструкции комбинированных двигателей со свободно-поршневым генератором газа и его динами   ка.    
Дата надходження: 01.06.2018