Опис документа
Знайдено: 395
1
Шифр: 005.8                 Авторський знак: К893
Кузьмичов Анатолій Іванович
Планування та управління проектами. Моделювання засобами MS Excel.  – Київ, 2020.
Загальна кількість примірників: 10               
Доступно в наявності: 0
Одна з основних цілей бізнес-аналітики - завершити проект вчасно й зменшити витрати. Практикум представляє інформаційну технологію електронно-табличної реалізації оптимізаційних та імітаційних моделей мережевого планування та управління проеками.      
Дата надходження: 18.11.2019
2
Шифр: 519.71                 Авторський знак: Г93
Губарев Вячеслав Федорович
Моделювання та ідентифікація складних систем.  – Київ, 2019.
Загальна кількість примірників: 1               
Доступно в наявності: 1
У монографії розглянуто проблеми, які виникають при моделюванні складних систем різної природи та їх ідентифікації за експериментальними даними, що містять обмежену невизначеність. Усе розмаїття причинно-обумовлених систем за допомогою функціонально-   аналітичного формулювання об'єднано в загальний клас, який потім перетворено на уніфікований опис на основі апроксимаційних моделей, що асимптотично наближуються до точних у разі збільшення їх розмірності.    
Дата надходження: 25.11.2019
3
Шифр: 821.161.2                 Авторський знак: С545
Соболевская Наталия
Полюби меня таким...  – Харьков, 2019.
Загальна кількість примірників: 1               
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 25.11.2019
4
Шифр: 821.161.2                 Авторський знак: Ш382
Шевяхова В.
Крепостная. Без права на любовь.  – Харьков, 2019.
Загальна кількість примірників: 1               
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 25.11.2019
5
Шифр: 517                 Авторський знак: С57
Chugunova Marina, Taranets Roman
Mathematical Theory of Higher-Order Degenerate Evolution Models.  – Kyiv, 2019.
Загальна кількість примірників: 1               
Доступно в наявності: 1
     
Дата надходження: 22.11.2019
6
Шифр: 544                 Авторський знак: L20
Lamonova K.V., Orel S.M., Pashkevich Yu.G.
Modified Crystal Field Theory and its Applications.  – Kyiv, 2019.
Загальна кількість примірників: 1               
Доступно в наявності: 1
     
Дата надходження: 22.11.2019
7
Шифр: 547                 Авторський знак: О72

Organic chemistry.  – Kyiv, 2019.
Загальна кількість примірників: 10               
Доступно в наявності: 3
     
Дата надходження: 21.11.2019
8
Шифр: 504                 Авторський знак: А28

Air transport and environment.  – Kyiv, 2019.
Загальна кількість примірників: 10               
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 21.11.2019
9
Шифр: 81'255.2                 Авторський знак: П691

Практика перекладу галузевої літератури.  – Київ, 2019.
Загальна кількість примірників: 10               
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 21.11.2019
10
Шифр: 34                 Авторський знак: П685

Правові засади публічної фінансової діяльності.  – Київ, 2019.
Загальна кількість примірників: 10               
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 21.11.2019
11
Шифр: 004.91                 Авторський знак: І741

Інформаційні системи і технології в готельно-ресторанному та туристичному бізнесі.  – Київ, 2019.
Загальна кількість примірників: 5               
Доступно в наявності: 0
Викладено сутність та характеристику інформаційних систем і технологій, практикум розв'язування зачач на платформі офісного та спеціалізованого програмного забезпечення. Підручник дозволить отримати професійні навички із застосуванням офісних т   а спеціалізованих систем і технологій у галузі. Розрахований на студентів усіх форм навчання спеціальностей ВНЗ.    
Дата надходження: 19.11.2019
12
Шифр: 34                 Авторський знак: А437

Актуальні проблеми господарського права (особлива частина).  – Київ, 2019.
Загальна кількість примірників: 2               
Доступно в наявності: 0
У підручнику розглядаються теоретичні і практичні аспекти Особливої частини курсу "Актуальні проблеми господарського права". На підставі аналізу чинного господарського законодавства та джерел спеціальної літератури розкриваються особливості та пробл   еми правового регулювання окремих видів господарської діяльності, а також висвітлюються тенденції розвитку господарсько-правових досліджень в Україні.    
Дата надходження: 18.11.2019
13
Шифр: 811.111                 Авторський знак: П691

Практика усного та писемного мовлення (англійська мова): практикум для студентів спеціальності 035 "Філологія"/ МОН України, Національний авіаційний університет ; Гастинщикова Л. О., Шванова О. В., уклад.  – Київ: НАУ, 2019. – 68 с.
Загальна кількість примірників: 10               
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 18.11.2019
14
Шифр: 34                 Авторський знак: Б932
Буткевич Ольга Володимирівна
Історія міжнародного права. – 2-ге вид., стер.  – Київ, 2019.
Загальна кількість примірників: 2               
Доступно в наявності: 0
Це видання є першим в Україні підручником з історії міжнародного права для вищих навчальних закладів. У підручнику проаналізовано історію міжнародного права як галузь його теорії, показано різні підходи до його історичної періодизації, розкрито меха   нізм і закономірності виникнення та становлення цього права.    
Дата надходження: 18.11.2019
15
Шифр: 72.012                 Авторський знак: К565
Ковешніков В.С., Ковешнікова О.В.
Основи проектування туристично-рекреаційних комплексів. – 2-ге вид.  – Київ, 2019.
Загальна кількість примірників: 3               
Доступно в наявності: 0
У навчальному посібнику в системній формі приводяться основні поняття про проектування, дизайн та будівництво сучасних досить різноманітних об'єктів розміщення і харчування туристів - найважливіших елементів бурхливо зростаючого туристичного бізнесу.      
Дата надходження: 18.11.2019
16
Шифр: 001                 Авторський знак: П141
Палеха Юрій, Леміш Наталія
Основи науково-дослідної роботи.  – Київ, 2019.
Загальна кількість примірників: 10               
Доступно в наявності: 0
У посібнику всебічно розглянуто основні засади науково-дослідної роботи. Наука подана як система уявлень про дійсність, висвітлено питання організації наукової діяльності, наведено структуру та класифікацію наук, розкрито основи методології науково   -дослідної роботи, проаналізовано організацію наукових досліджень та їх інформаційне забезпечення.    
Дата надходження: 18.11.2019
17
Шифр: 34                 Авторський знак: С173
Самойленко Євген Анатолійович
Міжнародно-правове регулювання судноплавного використання міжнародних рік.  – Київ, 2019.
Загальна кількість примірників: 2               
Доступно в наявності: 0
Монографія присвячена проблемам міжнародно-правової регламентації судноплавства на міжнародних ріках. Визначається поняття міжнародної ріки та його співвідношення із суміжними категоріями міжнародного права, характеризуються критерії міжнародної рік   и, розкривється юридична природа права річкового проходу, досліджується типова структура міжнародно-правового режиму річкового судноплавства.    
Дата надходження: 18.11.2019
18
Шифр: 658                 Авторський знак: Я742
Яркіна Наталія Миколаївна
Економіка підприємства. – 2-ге вид., пер. і доп.  – Київ, 2019.
Загальна кількість примірників: 10               
Доступно в наявності: 0
Економіка підприємства , як наука, що визначає теоретично-методичні основи функціонування та розвитку підприємства, як первинної ланки національної економічної системи та базового суб'єкта забезпечення життєздатності держави та її громадян, є невід'   ємним елементом комплексу навчальних дисциплін з підготовки економістів. У навчальному посібнику розкрито організаційні основи діяльності підприємс   тва як форми реалізації підприємництва, охарактеризовано сучасні теорії підприємтсв.  
Дата надходження: 18.11.2019
19
Шифр: 34                 Авторський знак: Ю704

Юридичний вісник. Повітряне і космічне право.  – Київ, 2019. – № 3 (52).
Загальна кількість примірників: 1               
Доступно в наявності: 0
У правовому журналі висвітлено результати досліджень учених університету та провідних закладів вищої освіти і наукових установ України та зарубіжних країн з актуальних проблем повітряного, космічного , а також інших галузей права.      
Дата надходження: 15.11.2019
20
Шифр: 37                 Авторський знак: Н34

Науковий вісник льотної академії. Вип. 6  – Кропивницький, 2019.
Загальна кількість примірників: 1               
Доступно в наявності: 0
У "Науковому віснику Льотної академії. Серія : Педагогічні науки" зібрано статті авторів, що сприяють вирішенню існуючих проблем професійної підготовки фахівців різних галузей, аналізу зарубіжного досвіду фахової підготовки та інноваційні підходи д   о професійної освіти у контекті євроінтеграції.    
Дата надходження: 15.11.2019
21
Шифр: 621.43                 Авторський знак: Д227

XXIV Міжнародний конгрес двигунобудівників.  – Харків, 2019.
Загальна кількість примірників: 1               
Доступно в наявності: 0
Представлено матеріали пленарних та секційних та секційних доповідей XXIII Міжнародного конгресу двигунобудівників. Обговорено основні науково-технічні досягнення в галузі двигунобудування.      
Дата надходження: 15.11.2019
22
Шифр: 821.512.122                 Авторський знак: А724

Антология современной казахской прозы.  – Москва, 2019. – 855 с.
Загальна кількість примірників: 2               
Доступно в наявності: 0
От лирического реализма до мифологической прозы, от комического до трагического - антология прозаических произведений погружает читателя в казахскую культуру и передает казахское мироощущение.      
Дата надходження: 15.11.2019
23
Шифр: 821.512.122                 Авторський знак: А724

Антология современной казахской поэзии.  – Москва, 2019. – 751 с.
Загальна кількість примірників: 2               
Доступно в наявності: 0
В сборник вошли поэтические произведения современных поэтов Казахстана, многие из которых впервые публикуются на русском языке. Антология современной казахской поэзии - окно в культуру Казахстана.      
Дата надходження: 15.11.2019
24
Шифр: 004                 Авторський знак: І73
"Інтелектуальні технології лінгвістичного аналізу", конференція (2019; Київ)
Міжнародна науково-технічна конференція "Інтелектуальні технології лінгвістичного аналізу", 22-23 жовтня 2019 р.  – Київ, 2019.
Загальна кількість примірників: 2               
Доступно в наявності: 0
Збірник містить тези доповідей, які були представлені на конференції "Інтелектуальні технології лінгвістичного аналізу".      
Дата надходження: 15.11.2019
25
Шифр: 62-522                 Авторський знак: П81
"Промислова гідравліка і пневматика", конференція (20; 2019; Київ)
XX Міжнародна науково-технічна конференція АС ПГП "Промислова гідравліка і пневматика", 22-25 жовтня 2019 р.  – Київ, 2019.
Загальна кількість примірників: 2               
Доступно в наявності: 0
До збірника матеріалів конференції включено тези представлених доповідей, в яких наведено результати досліджень з питань промислової гідравліки і пневматики.      
Дата надходження: 15.11.2019
26
Шифр: 159.9                 Авторський знак: З482
Зеленин Всеволод Владимирович
Основы политического спичрайтинга.  – Киев, 2019.
Загальна кількість примірників: 2               
Доступно в наявності: 0
В этом учебном пособии автор описывает современные подходы и алгоритмы подготовки, написания и исполнения устного публичного политического выступления как непосредственно перед аудиторией, так и через медиаканалы.      
Дата надходження: 15.11.2019
27
Шифр: 32                 Авторський знак: Г281
Гелей Степан Дмитрович, Рутар Степан Михайлович
Політико-правові системи світу: навчальний посібник.  – Київ: Центр учбової літератури, 2019. – 346 с.
Загальна кількість примірників: 2               
Доступно в наявності: 0
У навчальному посібнику розглянуто сутність, типи та функції політичної системи, розкрито поняття правової системи, детально висвітлено політико-правові системи країн Західної Європи, Південно-Східної Азії, Латинської Амнрики, Центрально-Східної Євро   пи, Індії, мусульманських країн, а також країн з перехідною економікою, проаналізовано проблеми, критерії та фактори ефективності цих систем.    
Дата надходження: 14.11.2019
28
Шифр: 32                 Авторський знак: К431
Кириченко Віктор Миколайович
Політичні системи світу: кредитно-модульний курс: навчальний посібник/ МОН МС України, Запорізький національний технічний університет.  – Київ: Центр учбової літератури, 2019. – 218 с.
Загальна кількість примірників: 5               
Доступно в наявності: 0
Навчальний посібник з урахуванням новітніх досягнень політичних та інших галузей наукових знань повно розкриває зміст науки про політичні системи світу та їх основні інститути: органи державної влади, органи місцевого самоврядування, політичні партії.      
Дата надходження: 14.11.2019
29
Шифр: 339.5                 Авторський знак: М581
Ковалевський В. В., Козак Ю. Г., Лебедєва С. Н., Наумчик А. А., Логвінова Н. С.
Міжнародні організації. Кредитно-модульний курс: навчальний посібник. – 3-є вид. перероб. та допов.  – Київ: Центр учбової літератури, 2019. – 344 с.
Загальна кількість примірників: 2               
Доступно в наявності: 0
Посібник побудовано відповідно до вимог Болонської системи навчання. Зміст сконцентровано у трьох модулях, які охоплюють характеристику найкрупніших типових блоків міжнародних організацій. Розглядаються загальні закономірності діяльності й історія в   иникнення міжнародних організацій.    
Дата надходження: 14.11.2019
30
Шифр: 33                 Авторський знак: М749
Мокій Анатолій Іванович, Яхно Тетяна Петрівна, Бабець Ірина Георгіївна
Міжнародні організації: навчальний посібник/ МОН України, Львівська комерційна академія.  – Київ: Центр учбової літератури, 2019. – 280 с.
Загальна кількість примірників: 2               
Доступно в наявності: 0
У навчально-методичному посібнику відображені зміст, структура, завдання та основні розділи дисципліни "Міжнародні організації". Висвітлюються напрями і форми впливу міжнародних організацій на взаємозв'язки між державами, розглядаються структура, ц   ілі та економічні функції міжнародних організацій, аналізуються проблеми розвитку міжнародних інститутів регулювання взаємовідносин між країнами.    
Дата надходження: 14.11.2019