Опис документа
Знайдено: 129
1
               

Проблеми розвитку міського середовища.  – Київ, 2017. – Вип. № 1 (17).
Загальна кількість примірників:
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 30.05.2017
2
               

Транспортна екологія.  – Київ, 2017.
Загальна кількість примірників:
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 30.05.2017
3
               

Теоретичні основи інформаційно-вимірювальних систем. – 2-е вид., перероб. та допов.  – Київ, 2017.
Загальна кількість примірників:
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 30.05.2017
4
               
"Авіаційна та екстремальна психологія у контексті технологічних досягнень", конференція (10; 2017; Київ)
X Міжнародна науково-практична конференція "Авіаційна та екстремальна психологія у контексті технологічних досягнень", 25-26 травня 2017 р.  – Київ, 2017.
Загальна кількість примірників:
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 30.05.2017
5
               

Спадщина. Зразки документів. Судова практика. Практичні поради. Правові аспекти.  – Київ, 2017.
Загальна кількість примірників:
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 25.05.2017
6
               

Основи екології та економіка природокористування. – 3-є вид., перероб. і допов.  – Суми, 2017.
Загальна кількість примірників:
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 25.05.2017
7
               

Екологія: теоретичні основи і практикум. – 3-є вид., стер.  – Львів, 2017.
Загальна кількість примірників:
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 25.05.2017
8
               
Лико С.М., Суходольська І.Л.
Гідроекологія.  – Київ, 2017.
Загальна кількість примірників:
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 25.05.2017
9
               
Лозинський Андрій Орестович, Мороз Володимир Іванович, Паранчук Ярослав Степанович
Розв'язування задач електромеханіки в середовищах пакетів MathCAD i MATLAB. – 2-ге вид., випр.  – Львів, 2017.
Загальна кількість примірників:
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 25.05.2017
10
               
Міронова Н. Г., Білецька Г. А.
Екологічна стандартизація і сертифікація.  – Львів, 2017.
Загальна кількість примірників:
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 25.05.2017
11
               
Сотник Ірина Миколаївна
Економічні основи ресурсозбереження.  – Суми, 2017.
Загальна кількість примірників:
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 25.05.2017
12
               
Харченко Олег Васильович, Прасол Володимир Іванович, Ільченко Олексій Володимирович
Агроекономічне та екологічне обгрунтування рівня живлення сільськогосподарських культур.  – Суми, 2017.
Загальна кількість примірників:
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 25.05.2017
13
               

Світова гібридна війна: український фронт.  – Київ, 2017.
Загальна кількість примірників:
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 12.05.2017
14
               

Збірник наукових праць Військового інституту телекомунікацій та інформатизації.  – Київ, 2017. – Вип. 1.
Загальна кількість примірників:
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 12.05.2017
15
               
Guliyev Arif
Foundations of diplomatic protocol and etiquette.  – Brno, 2017.
Загальна кількість примірників:
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 12.05.2017
16
               
Гулиев Ариф
Основы дипломатического протокола и этикета.  – Харьков, 2017.
Загальна кількість примірників:
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 12.05.2017
17
               
Гулієв Аріф
Основи дипломатичного протоколу та етикету.  – Харків, 2017.
Загальна кількість примірників:
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 12.05.2017
18
               
Кравець Ростислав
Таблиці судових рішень неоднакового застосування норм права з кредитних, сімейних, страхових та зобов'язальних правовідносин, банкрутства. Правові висновки ЕСПЛ.  – Київ, 2017. – Кн. 2.
Загальна кількість примірників:
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 12.05.2017
19
               
Кравець Ростислав
Таблиці судових рішень неоднакового застосування норм права з кредитних, сімейних, страхових та зобов'язальних правовідносин, банкрутства. Правові висновки ЕСПЛ.  – Київ, 2017. – Кн. 1.
Загальна кількість примірників:
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 12.05.2017
20
               
Кравець Ростислав
Таблиці судових рішень неоднакового застосування норм матеріального права з кредитних та зобов'язальних правовідносин.  – Київ, 2017. – Кн. 1.
Загальна кількість примірників:
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 12.05.2017
21
               
Ніколаєв К.Д.
Екологізація та розвиток сільського зеленого туризму в Україні.  – Київ, 2016.
Загальна кількість примірників:
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 30.05.2017
22
               

Теорія держави і права.  – Київ, 2016.
Загальна кількість примірників:
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 25.05.2017
23
               

Основи фізичного виховання людей різного віку. – 2-е вид., перероб. і допов.  – Київ, 2016.
Загальна кількість примірників:
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 25.05.2017
24
               
Єрмола Валерій Йосипович
Польська мова. Початковий курс.  – Київ, 2016.
Загальна кількість примірників:
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 25.05.2017
25
               
Зайченко Іван Васильович
Педагогіка. – 3-є вид.  – Київ, 2016.
Загальна кількість примірників:
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 25.05.2017
26
               
Капінос Геннадій Іванович, Грабовська Ірина Василівна
Управління якістю.  – Київ, 2016.
Загальна кількість примірників:
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 25.05.2017
27
               
Карлін М.І.
Світові офшорні центри.  – Київ, 2016.
Загальна кількість примірників:
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 25.05.2017
28
               
Таланов Олег Степанович
Польсько-український українсько-польський словник. Понад 100 000 слів та словосполучень. – 2-е вид., випр. та допов.  – Київ, 2016.
Загальна кількість примірників:
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 25.05.2017
29
               
Ткаченко Надія Марківна
Бухгалтерський (фінансовий) облік, оподаткування і звітність. – 7-е вид., допов. і перероб.  – Київ, 2016.
Загальна кількість примірників:
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 25.05.2017
30
               
Шевченко Лариса Іванівна, Дергач Дмитро Валерійович, Шматко Іван Володимирович
Англо-український, українсько-англійський словник. Понад 100 000 слів і словосполучень.  – Київ, 2016.
Загальна кількість примірників:
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 25.05.2017