Опис документа
Знайдено: 230
1
               

Утилізація автошин методом гідроабразивної деструкції гуми.  – Київ, 2018.
Загальна кількість примірників:
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 28.02.2018
2
               

Податковий кодекс України.  – Київ, 2018. – № 9-10.
Загальна кількість примірників:
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 15.02.2018
3
               
Ягодзінський Сергій Миколайович
Логіка.  – Київ, 2018.
Загальна кількість примірників:
Доступно в наявності: 0
Предметом логіки є мислення як засіб пізнання. Проте логічне мислення не дається людині від народження. Думка про те, що можна правильно мислити на інтуїтивному рівні, хибна. Тільки систематичне вивчення логіки є ефективним способом розвитку логічного ми   слення, методом формування логічної культури особистості. Так само, як знання правил граматики впливає на культуру письма і мови, так і оволодіння логічними прийомами і правилами визначає культуру мислення (Г. Гегель).Опанування логіки дає можливість май   бутнім фахівцям набути теоретичних знань про форми і закони абстрактного мислення, основи теорії аргументації, навчить правильно і творчо мислити, аналізувати й узагальнювати, оцінювати коректність думок, проводити аналогії, висувати припущення, досягати   переконливості у судженнях. Це не лише формує культуру мислення, а й є запорукою успішного засвоєння навчальних дисциплін. Не менш важливо, щоб у процесі становлення молода людина отримала не тільки загальні уявлення про логіку, а й засвоїла критичні пі
Дата надходження: 14.02.2018
4
               
Воскобійник Галина
Свобода і далі: шлях української жінки до нового життя в Америці.  – Львів, 2018.
Загальна кількість примірників:
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 12.02.2018
5
               

Статистичний щорічник України за 2016 рік.  – Київ, 2017.
Загальна кількість примірників:
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 15.02.2018
6
               

Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології. Вип. 3  – Київ, 2017. – Т. 15.
Загальна кількість примірників:
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 15.02.2018
7
               

Децентралізація влади. Законодавство. Роз'яснення. Зразки документів.  – Київ, 2017.
Загальна кількість примірників:
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 15.02.2018
8
               

Контроль якості лакофарбових матеріалів.  – Київ, 2017.
Загальна кількість примірників:
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 15.02.2018
9
               

Теория механизмов и машин. Механизмы с высшими кинематическими парами.  – Киев, 2017.
Загальна кількість примірників:
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 15.02.2018
10
               

Вивчаємо українську вперше. – 5-е вид., стер. Ч. 1  – Київ, 2017.
Загальна кількість примірників:
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 15.02.2018
11
               

Вивчаємо українську вперше. – 4-е вид., стер. Ч. 2  – Київ, 2017.
Загальна кількість примірників:
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 15.02.2018
12
               

Логістика постачання, виробництва і дистрибуції.  – Київ, 2017.
Загальна кількість примірників:
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 15.02.2018
13
               

Біотехнологія. Вступ до фаху. – 2-е вид., стер.  – Київ, 2017.
Загальна кількість примірників:
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 15.02.2018
14
               

Загальна тактика.  – Київ, 2017.
Загальна кількість примірників:
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 15.02.2018
15
               

Інженерні основи аеропортування.  – Київ, 2017.
Загальна кількість примірників:
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 15.02.2018
16
               

Power plant design of aviation ground support equipment.  – Kyiv, 2017.
Загальна кількість примірників:
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 15.02.2018
17
               
Kustovka A.D., Kravchuk T.V., Yashchuk O.P.
Organic chemistry. Anoxic compounds.  – Kyiv, 2017.
Загальна кількість примірників:
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 15.02.2018
18
               
Алпатова Олександра Валентинівна
Вікова психологія.  – Київ, 2017.
Загальна кількість примірників:
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 15.02.2018
19
               
Бондаренко Ольга Михайлівна
Аудит. Аудиторська діялність в Україні. Методика проведення аудиту на підприємствах України.  – Київ, 2017.
Загальна кількість примірників:
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 15.02.2018
20
               
Водниць Олександр Григорович, Єгоров Сергій Ніконорович, Мірошниченко Микола Григорович
Організація забезпечення авіаційним майном.  – Київ, 2017.
Загальна кількість примірників:
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 15.02.2018
21
               
Ланцедова Юлія Олександрівна
Криміналістика.  – Київ, 2017.
Загальна кількість примірників:
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 15.02.2018
22
               
Лисенко Олександр Іванович, Тачиніна Олена Миколаївна, Алєксєєва Ірина Віталіївна
Математичні методи моделювання та оптимізації. Ч. 1  – Київ, 2017.
Загальна кількість примірників:
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 15.02.2018
23
               
Пивовар Юрій Ігорович, Вишновецька Світлана Василівна
Адміністративне, трудове право.  – Київ, 2017.
Загальна кількість примірників:
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 15.02.2018
24
               
Поліщук Аркадій Петрович, Чернега Петро Іванович, Лахін Борис Федорович
Фізика. Коливання і хвилі. – 3-є вид., випр. і допов.  – Київ, 2017.
Загальна кількість примірників:
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 15.02.2018
25
               

Будівельні конструкції. Теорія і практика.  – Київ, 2017. – Вип. 1.
Загальна кількість примірників:
Доступно в наявності: 0
Предметом логіки є мислення як засіб пізнання. Проте логічне мислення не дається людині від народження. Думка про те, що можна правильно мислити на інтуїтивному рівні, хибна. Тільки систематичне вивчення логіки є ефективним способом розвитку логічного ми   слення, методом формування логічної культури особистості. Так само, як знання правил граматики впливає на культуру письма і мови, так і оволодіння логічними прийомами і правилами визначає культуру мислення (Г. Гегель).Опанування логіки дає можливість май   бутнім фахівцям набути теоретичних знань про форми і закони абстрактного мислення, основи теорії аргументації, навчить правильно і творчо мислити, аналізувати й узагальнювати, оцінювати коректність думок, проводити аналогії, висувати припущення, досягати   переконливості у судженнях. Це не лише формує культуру мислення, а й є запорукою успішного засвоєння навчальних дисциплін. Не менш важливо, щоб у процесі становлення молода людина отримала не тільки загальні уявлення про логіку, а й засвоїла критичні пі
Дата надходження: 14.02.2018
26
               

Збірник наукових праць Військового інституту телекомунікацій та інформатизації.  – Київ, 2017. – Вип. 4.
Загальна кількість примірників:
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 14.02.2018
27
               

Містобудування та територіальне планування.  – Київ, 2017. – Вип. 65.
Загальна кількість примірників:
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 14.02.2018
28
               
Сіренко Геннадій Олександрович, Кириченко Віктор Іванович, Сулима Ірина Володимирівна
Фізико-хімія паливно-мастильних матеріалів.  – Івано-Франківськ, 2017.
Загальна кількість примірників:
Доступно в наявності: 0
Предметом логіки є мислення як засіб пізнання. Проте логічне мислення не дається людині від народження. Думка про те, що можна правильно мислити на інтуїтивному рівні, хибна. Тільки систематичне вивчення логіки є ефективним способом розвитку логічного ми   слення, методом формування логічної культури особистості. Так само, як знання правил граматики впливає на культуру письма і мови, так і оволодіння логічними прийомами і правилами визначає культуру мислення (Г. Гегель).Опанування логіки дає можливість май   бутнім фахівцям набути теоретичних знань про форми і закони абстрактного мислення, основи теорії аргументації, навчить правильно і творчо мислити, аналізувати й узагальнювати, оцінювати коректність думок, проводити аналогії, висувати припущення, досягати   переконливості у судженнях. Це не лише формує культуру мислення, а й є запорукою успішного засвоєння навчальних дисциплін. Не менш важливо, щоб у процесі становлення молода людина отримала не тільки загальні уявлення про логіку, а й засвоїла критичні пі
Дата надходження: 14.02.2018
29
               
Чекотовский Эдуард Васильевич
Статистические методы на основе Microsoft Excel 2013.  – Киев, 2017.
Загальна кількість примірників:
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 14.02.2018
30
               
Чирков Сергей Владимирович
Эволюция конструкций самолетов. Первое столетие самолетостроения - с 1903 по 2003 гг. – 2-е изд., перераб. и допол.  – Киев, 2017.
Загальна кількість примірників:
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 14.02.2018