Опис документа
Знайдено: 435
1
Шифр: 711.1                 Авторський знак: П781

Проблеми розвитку міського середовища: науково-технічний збірник/ МОН України, Національний авіаційний університет ; Трошкіна О. А., ред.  – Київ: НАУ, 2019. – Вип. № 2 (23). – 224 с.
Загальна кількість примірників: 2               
Доступно в наявності: 0
У збірнику висвітлюються проблеми теорії і практики архітектури, містобудування, територіального планування, будівництва.      
Дата надходження: 29.01.2020
2
Шифр: 33                 Авторський знак: С246

Світове господарство та міжнародні економічні відносини: сучасні трансформації та перспективи розвитку: монографія/ МОН України, Національний авіаційний університет ; Мізюк С. Г., ред.  – Київ: Кондор, 2019. – 392 с.
Загальна кількість примірників: 2               
Доступно в наявності: 0
Колективна монографія присвячена аналізу трансформацій у світовому господарстві та посиленню інтеграційних процесів у міжнародних економічних відносинах у добу глобалізації. У дослідженнях послідовно розглянуто, що процеси транснаціоналізації економік   и впливають на господарську діяльність усіх країн світу, посилюють та укріплюють світові господарські зв'язки.    
Дата надходження: 29.01.2020
3
Шифр: 34                 Авторський знак: Ю704

Юридичний вісник. Повітряне і космічне право: наукові праці Національного авіаційного університету/ Сопілко І. М., ред.  – Київ: НАУ, 2019. – № 4 (53). – 196 с.
Загальна кількість примірників: 2               
Доступно в наявності: 0
У правовому журналі висвітлено результати досліджень учених університету та провідних закладів вищої освіти і наукових установ України та зарубіжних країн з актуальних проблем повітряного, космічного , а також інших галузей права.      
Дата надходження: 29.01.2020
4
Шифр: 33                 Авторський знак: С916
"Сучасні проблеми глобалізаційних процесів в світовій економіці" , конференція (12, 2019, Київ)
Збірник матеріалів XII Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні проблеми глобалізаційних процесів в світовій економіці", 11 листопада 2019 р./ МОН України, Національний авіаційний університет ; Мізюк С. Г., ред.  – Київ: НАУ, 2019. – 264 с.
Загальна кількість примірників: 2               
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 29.01.2020
5
Шифр: 821.161.2                 Авторський знак: В611
Вовк Микола-Мирослав
Як нам Київ вже любити?: збірка віршованих пародійно-бурлескних експромтів.  – Київ: Пандемія, 2019. – 280 с.
Загальна кількість примірників: 1               
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 29.01.2020
6
Шифр: 821.161.2                 Авторський знак: П371
Плаксюк Ю. О
З глибин і до небес: повість-трилогія.  – Київ: Кліо, 2019. – 480 с.
Загальна кількість примірників: 1               
Доступно в наявності: 0
Кожна з повістей трилогії - а це становлення підводника і випробування його глибинами океану, афганська сага братів у дні радіоктивної катастрофи на ЧАЕС, міжконтинентальний переліт "кукурудзяника" з Чернігова в Тенессі через російське Заполяр'я, Атла   нтичний і Північний Льодовитий океани - написана на основі реальних подій.    
Дата надходження: 29.01.2020
7
Шифр: 159.9                 Авторський знак: П552
Помиткіна Любов Віталіївна, Помиткін Едуард Олександрович
Психологія праці і відпочинку: підручник/ Національний авіаційний університет.  – Київ: Альфа-Пік, 2019. – 322 с.
Загальна кількість примірників: 1               
Доступно в наявності: 0
У підручнику викладено особливості професійної діяльності людини, які включають вивчення факторів, що впливають на виконання функціональних обов'язків, зокрема функціональні стани працівника, емоції та почуття, режим праці, особливі, екстремальні та с   убекстремальні умови діяльності, біоритми та адаптаційні можливості організму людини тощо.    
Дата надходження: 29.01.2020
8
Шифр: 7.012                 Авторський знак: С382
Синєпупова Наталія
Композиція: тотальний контроль. Як створити дизайн без візуального сміття/ пер. з рос. Р. Туманова.  – Київ: ArtHuss, 2019. – 240 с.
Загальна кількість примірників: 2               
Доступно в наявності: 0
Основна ідея книги - це не декоративне оформлення й рекламний додаток до товару чи послуги, а динамічний процес і засіб візуальної комунікації. Дизайн нині - це форма передання різноманітної інформації, а саме ідей, сенсів, досвіду, емоцій і цінностей   , іншій людині, аудиторіям, суспільству.    
Дата надходження: 29.01.2020
9
Шифр: 377                 Авторський знак: Т525
Толочко Світлана Вікторівна
Концепція та методика формування науково-методичної компетентності викладачів у системі післядипломної педагогічної освіти: монографія.  – Київ: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2019. – 376 с.
Загальна кількість примірників: 3               
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 29.01.2020
10
Шифр: 811.161.2                 Авторський знак: У455

Українська мова. Конспекти уроків. 11 клас. I семестр/ уклад. С. А. Свінтковська. Ч. 2  – Харків: Основа, 2019. – 112 с.– (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу")
Загальна кількість примірників: 1               
Доступно в наявності: 0
Навчальний посібник містить орієнтовне календарно-тематичне планування, конспекти уроків з української мови для I семестру 11 класу відповідно до оновленої програми МОН України 2017 р. Методичні розробки грунтуються на засадах концепції Нової українсь   кої школи, компетентнісного, особистісно-орієнтованого і діяльнісного підходів до навчання.    
Дата надходження: 24.01.2020
11
Шифр: 811.161.2                 Авторський знак: У455

Українська мова. Конспекти уроків. 11 клас. I семестр/ упоряд. С. А. Свінтковська. Ч. 1  – Харків: Основа, 2019. – 96 с.– (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу")
Загальна кількість примірників: 1               
Доступно в наявності: 0
Навчальний посібник містить орієнтовне календарно-тематичне планування, конспекти уроків з української мови для I семестру 11 класу відповідно до оновленої програми МОН України 2017 р. Методичні розробки грунтуються на засадах концепції Нової українсь   кої школи, компетентнісного, особистісно-орієнтованого і діяльнісного підходів до навчання.    
Дата надходження: 24.01.2020
12
Шифр: 821.161.2                 Авторський знак: І73

Інтеграція ідей сталого розвитку на уроках української літератури/ упоряд. : Н. С. Перфілова, Н. В. Сиротенко.  – Харків: Основа, 2019. – 96 с.– (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу")
Загальна кількість примірників: 1               
Доступно в наявності: 0
У збірці подано уроки української літератури, побудовані на інтеграції ідей сталого розвитку. Їх особливість у тому, що вони охоплюють екологічну, економічну та соціальну проблематику навчання й виховання під кутом зору формування нової системи цінні   сних орієнтирів та моделей поведінки підростаючого покоління та суспільства загалом.    
Дата надходження: 24.01.2020
13
Шифр: 655                 Авторський знак: П50

Поліграфія і видавнича справа/ ред. Б. В. Дурняк.  – Львів: Українська академія друкарства, 2019. – Вип. 2 (78). – 153 с.
Загальна кількість примірників: 1               
Доступно в наявності: 1
     
Дата надходження: 24.01.2020
14
Шифр: 620                 Авторський знак: Н254

Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології: збірник наукових праць/ НАН України, Ін-т металофізики ім. Г. В. Курдюмова ; ред. В. А. Татаренко. Вип. 3  – Київ: РВВ ІМФ, 2019. – Т. 17. – 188 с.
Загальна кількість примірників: 1               
Доступно в наявності: 1
У збірнику наведено оригінальні та оглядові статті за результатами робіт, виконаних у рамках досліджень за напрямом "Фундаментальні проблеми створення нових наноматеріалів і нанотехнологій". Основну увагу приділено розгляду проблемних питань нанофізик   и, наноелектроніки, будові наноструктурованих матеріалів, з'ясуванню їхніх хімічних, електричних, термічних, механічних і реологічних властивостей, поверхневих явищ і самоорганізації. Представлено результати фабрикації, оброблення, тестування й аналізува   ння нанорозмірних частинок, наномасштабних структур і багатофункціональних наноматеріалів технічного та біомедичного призначення в умовах впливу зовнішніх чинників. Збірник розраховано на наукових працівників, інженерів, викладачів вузів, аспірантів   і студентів відповідних спеціальностей.
Дата надходження: 24.01.2020
15
Шифр: 37                 Авторський знак: Г624
Голубчик Тетяна Василівна, Чифурко Ірина Євгенівна
Навчальна програма літературно-етноекологічного гуртка "Україна обрядова". Ч. 2  – Харків: Основа, 2019. – 89 с.– (Бібліотека журналу "Біологія")
Загальна кількість примірників: 1               
Доступно в наявності: 0
Пропонований посібник містить навчальну програму літературно-етноекологічного гуртка "Україна обрядова". Відповідно до програми, кожне заняття розраховане на 1-2 академічні години. Матеріал можна використовувати не лише на заняттях гуртка, але й   на уроках українознавства, екології, годинах спілкування, а також брати за основу до відкритих позакласних заходів.    
Дата надходження: 24.01.2020
16
Шифр: 37                 Авторський знак: Г624
Голубчик Тетяна Василівна, Чифурко Ірина Євгенівна
Навчальна програма літературно-етноекологічного гуртка "Україна обрядова". Ч. 3  – Харків: Основа, 2019. – 105 с.– (Бібліотека журналу "Біологія")
Загальна кількість примірників: 1               
Доступно в наявності: 0
Пропонований посібник містить навчальну програму літературно-етноекологічного гуртка "Україна обрядова". Відповідно до програми, кожне заняття розраховане на 1-2 академічні години. Матеріал можна використовувати не лише на заняттях гуртка, але   й на уроках українознавства, екології, годинах спілкування, а також брати за основу до відкритих позакласних заходів.    
Дата надходження: 24.01.2020
17
Шифр: 61                 Авторський знак: З156
Задорожний Костянтин Миколайович
Завдання для контролю знань на уроках. Біологія людини.  – Харків: Основа, 2019. – 62 с.– (Бібліотека журналу "Біологія")
Загальна кількість примірників: 1               
Доступно в наявності: 1
Посібник містить завдання та задачі на окремих картках для зручного ксерокопіювання. Картки розподілено за окремими категоріями. Набір різних типів завдань дозволяє використовувати картки для учнів різного рівня навчальних досягнень, обираючи певні   завдання для індивідуальної роботи. Посібник можна використовувати для позакласної роботи та підготовки школярів до олімпіад.    
Дата надходження: 24.01.2020
18
Шифр: 1                 Авторський знак: В535

Вісник Національного авіаційного університету: збірник наукових праць/ МОН України, Національний авіаційний університет ; Дротянко Л. Г., ред.  – Київ: НАУ, 2019. – Вип. 2 (30). – 188 с.– (Філософія. Культурологія)
Загальна кількість примірників: 2               
Доступно в наявності: 0
Збірник наукових праць містить результати досліджень з актуальних проблем філософії та культурології. Для наукових працівників, викладачів, докторантів, аспірантів і студентів.      
Дата надходження: 22.01.2020
19
Шифр: 621.3                 Авторський знак: Г547

Глосарій технічних термінів у сфері енергоефективності та відновлюваних джерел енергії/ ред. О. Масняк ; пер. з нім. О. Блащук.  – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2019. – 212 с.
Загальна кількість примірників: 2               
Доступно в наявності: 1
Пропонуємо Вашій увазі глосарій, що містить визначення і тлумачення технічних термінів і понять у сфері енергоефективності та відновлювальної енергетики, що використовуються у будівництві та стосуються будівель.      
Дата надходження: 20.01.2020
20
Шифр: 697                 Авторський знак: В296

Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання: науково-технічний збірник/ МОН України, Київський національний університет будівництва і архітектури ; ред. В. Б. Довгалюк.  – Київ: КНУБА, 2019. – Вип. 31: Теорія і практика формування мікроклімату та енергопостачання будівель і споруд: науково-практична конференція , 17-18 жовтня. – 72 с.
Загальна кількість примірників: 2               
Доступно в наявності: 2
У збірнику висвітлюються результати наукових досліджень, питання теорії і практики з опалення, вентиляції і кондиціонування повітря, теплопостачання та газопостачання. Призначений для наукових працівників , викладачів, виробників, докторантів, асп   ірантів та студентів.    
Дата надходження: 20.01.2020
21
Шифр: 929                 Авторський знак: А428

Аксьонову Олександру Федотовичу з нагоди 90-річчя від дня народження: біографічний нарис/ МОН України, Національний авіаційний університет ; Бойченко С. В., уклад.  – Київ: НАУ, 2019. – 104 с.
Загальна кількість примірників: 1               
Доступно в наявності: 0
До нарису увійшли матеріали про наукову, педагогічну, організаторську, громадську діяльність та основні праці з наукового та творчого доробку професора, доктора технічних наук, вченого в галузі хіммотології та триботехніки, член-кореспондента АН Ук   раїни, ректора Київського інституту інженерів цивільної авіації (1975-1988 рр.) Олександра Федотовича Аксьонова.    
Дата надходження: 20.01.2020
22
Шифр: 657                 Авторський знак: Л384
Легеза Наталья
Зачем тебе бухгалтерша?.  – Киев: Альфа Реклама, 2019. – 72 с.
Загальна кількість примірників: 5               
Доступно в наявності: 0
Автор книги, с 20-летним бухгалтерским опытом, хочет поделиться своим, несомненно, субъективным мнением о роли и значимости фактической занятости бухгалтеров в частном бизнесе в нашей стране.      
Дата надходження: 20.01.2020
23
Шифр: 311                 Авторський знак: Ч375
Чекотовський Едуард Васильович
Статистика з Microsoft Excel 2016: навчальний посібник.  – Київ: Знання України, 2019. – 811 с.
Загальна кількість примірників: 1               
Доступно в наявності: 0
У навчальному посібнику розкрито основні теоретичні поняття і категорії статистичної науки та найважливіші її методи, докладно висвітлено статистичні процедури і функції української версії програми Microsoft Excell 2016 - найновішої версії цієї поп   улярної і потужної програми.    
Дата надходження: 20.01.2020
24
Шифр: 62                 Авторський знак: Ш447
Шелудько І., Садовський Т.
Словник технічної термінології (загальний): репринтне видання/ НАН України, Ін-т мовознавства імені О. О. Потебні, Ін-т укр. мови.  – Київ: Вид. дім Дмитра Бураго, 2019. – 612 с.– (Словникова спадщина України)
Загальна кількість примірників: 1               
Доступно в наявності: 1
"Словник технічної термінології (загальний)", укладений І. Шелудьком і Т. Садовським, належить до перлин української термінографії, репресованих і вилучених на десятиліття із наукового і культурного життя України.      
Дата надходження: 20.01.2020
25
Шифр: 711                 Авторський знак: М656

Містобудування та територіальне планування: науково-технічний збірник/ МОН України, Київський національний ун-т будівництва і архітектури ; Осєтрін М. М., ред.  – Київ: КНУБА, 2019. – Вип. 70. – 645 с.
Загальна кількість примірників: 1               
Доступно в наявності: 1
В збірнику висвітлюються інженерні та економічні проблеми теорії і практики містобудування, територіального планування, управління містобудівельними системами і програмами, комплексної оцінки, освоєння розвитку, утримання та реконструкції територій і   житлової забудови, розглядаються нагальні питання містобудівного кадастру, розвитку населених пунктів, їх інженерної та транспортної інфраструктури.    
Дата надходження: 17.01.2020
26
Шифр: 711.553.9                 Авторський знак: Т384
Кузло М. Т., Бєлятинський А. О., Тімкіна С. Ю., Дубик О. М.
Технологія будівництва та капітального ремонту аеродромів: навчальний посібник/ МОН України, Національний авіаційний ун-т.  – Київ: НАУ, 2019. – 180 с.
Загальна кількість примірників: 4               
Доступно в наявності: 3
Викладено технологію будівництва та капітального ремонту аеродромів. Наведено технологічні схеми при виконанні будівництва та капітального ремонту аеродромів.      
Дата надходження: 17.01.2020
27
Шифр: 32(477)                 Авторський знак: У455

Українські реформи після революції гідності. Що зроблено, чому не більше та що робити далі/ SAGSUR ; ред. : І. Міклош, П. Кухта.  – [Б. м.]: [б. в.], 2019. – 213 с.
Загальна кількість примірників: 1               
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 13.01.2020
28
Шифр: 338                 Авторський знак: В276
Величко Валентин Вікторович
Культурні індустрії Китаю: регіональний вимір: монографія/ Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури.  – Львів: Українська академія друкарства, 2019. – 304 с.
Загальна кількість примірників: 1               
Доступно в наявності: 0
У монографії вперше розглянуто просторові форми культурної економіки у регіонах Китаю та регіональні аспекти розвитку сучасної системи культурних індустрій КНР. Проаналізовано науково-практичні основи, механізми та інструменти, що регулюють регіо   нальну політику, менеджмент та інвестиційну діяльність у сфері культурних індустрій.    
Дата надходження: 13.01.2020
29
Шифр: 821.161.2                 Авторський знак: Д679
Дончанка Елена
Душа восстанет из руин!: поезии.  – Полтава: Говоров С. В., 2019. – 40 с.
Загальна кількість примірників: 1               
Доступно в наявності: 0
У поезіях Олени Дончанки відбилася вся гама почуттів, які сьогодні переповнюють душі чесних громадян України - мешканців Донбасу, котрі опинилися під московською окупацією і зазнають усіх жахіть війни, переслідувань, арештів, грабунків, руйнації   звичного ладу життя. Але такі люди, як Олена Дончанка, не зраджують Божим заповідям і Матері Україні, тож читач разом з авторкою переживе хвилюючі миті того, як з відчаю, з відчуття руїни в душі народжується віра в Українську Перемогу, у святі для украї   нців і всіх чесних людей світа цінності - Щастя, Миру, Свободу і Любов.  
Дата надходження: 13.01.2020
30
Шифр: 620.179.16                 Авторський знак: Ф166
Куц Ю. В., Монченко О. В., Бистра І. М., Олійник Ю. А.
Фазовий метод ультразвукової лунаімпульсної товщинометрії виробів з конструкційних матеріалів: монографія/ Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".  – Київ: Інтерсервіс, 2019. – 192 с.
Загальна кількість примірників: 1               
Доступно в наявності: 1
В монографії розглянуті сучасні методи і засоби ультразвукової лунаімпульсної товщинометрії виробів з конструкційних матеріалів, які використовуються в різних галузях науково-промислового комплексу України. Для наукових співробітників, інженер   ів, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, що займаються проблемами контролю та діагностики ультразвуковими методами.    
Дата надходження: 13.01.2020