Опис документа
Знайдено: 325
1
Шифр: Ц                 Авторський знак: О75

Основные характеристики иностранных самолетов. Ч. 2  – Б. м.: б. и., б. г.. – 98 с.
Загальна кількість примірників: 1               
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 08.04.2019
2
Шифр: 811.111                 Авторський знак: Ш799
Шостак Оксана Григорівна, Глушаниця Наталія Вікторівна
Professional English. Military training: навчальний посібник : у 2 ч./ МОН України, Національний авіаційний університет. P. I  – Київ: НАУ, 2019. – 164 с.
Загальна кількість примірників: 4               
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 16.04.2019
3
Шифр: 510.5                 Авторський знак: В121
Вавіленкова Анастасія Ігорівна
Алгоритми та методи обчислень: підручник/ МОН України, Національний авіаційний університет.  – Київ: НАУ, 2019. – 228 с.
Загальна кількість примірників: 4               
Доступно в наявності: 1
Викладено основи теорії алгоритмів, базові ідеї алгоритмізації задач. Висвітлено теоретичні засади розв'язання оптимізаційних задач та застосування числових методів у системах штучного інтелекту.      
Дата надходження: 15.04.2019
4
Шифр: 662.7                 Авторський знак: Є911
Єфименко Валерій Володимирович
Хімічна технологія твердих природних енергоносіїв: підручник/ МОН України, Національний авіаційний університет.  – Київ: НАУ, 2019. – 516 с.
Загальна кількість примірників: 4               
Доступно в наявності: 1
У підручнику коротко викладено систематизований матеріал щодо походження та загальної характеристики твердих горючих копалин, підготовки їх до переробки; розглянуто процеси термічної переробки вугілля та сланцю, уловлювання летких речовин та подальшог   о їх використання.    
Дата надходження: 15.04.2019
5
Шифр: 33                 Авторський знак: М581
Князєва Т. В., Колбушкін Ю. П., Петровська С. В., Смерічевський С. Ф., Сібрук В. Л.
Міжнародний маркетинг: навчальний посібник/ МОН України, Національний авіаційний університет.  – Київ: НАУ, 2019. – 164 с.
Загальна кількість примірників: 4               
Доступно в наявності: 0
У навчальному посібнику викладено сутність, принципи і стратегії міжнародного маркетингу, розкрито особливості використання маркетингових інструментів на міжнародних ринках.      
Дата надходження: 15.04.2019
6
Шифр: 531.8                 Авторський знак: Т338
Корнієнко А. О., Федорчук С. В., Радько О. В., Тісов О. В.
Теорія механізмів та машин. Механізми з вищими кінематичними парами: навчальний посібник/ МОН України, Національний авіаційний університет.  – Київ: НАУ, 2019. – 128 с.
Загальна кількість примірників: 4               
Доступно в наявності: 1
Наведено загальні дані та класифікацію механізмів з вищими кінематичними парами, теорію зубчастого зачеплення, загальні методи аналізу і синтезу зубчастих та кулачкових механізмів.      
Дата надходження: 15.04.2019
7
Шифр: 33                 Авторський знак: С501
Смерічевський Сергій Францович, Петропавловська Світлана Євгенівна, Радченко Олена Андріївна
Бренд-менеджмент: навчальний посібник/ МОН України, Національний авіаційний університет.  – Київ: НАУ, 2019. – 156 с.
Загальна кількість примірників: 4               
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 15.04.2019
8
Шифр: 33                 Авторський знак: С602
Соловйова Олена Олександрівна, Висоцька Ірина Іванівна, Герасименко Ірина Миколаївна
Загальний курс транспорту: навчальний посібник/ МОН України, Національний авіаційний університет.  – Київ: НАУ, 2019. – 244 с.
Загальна кількість примірників: 4               
Доступно в наявності: 0
У посібнику висвітлено роль транспорту в економіці країни, його особливості як галузі, розглянуто техніко-економічні особливості різних видів транспорту та визначення сфер їх ефективного застосування. Для студентів, викладачів заклад   ів вищої освіти.    
Дата надходження: 15.04.2019
9
Шифр: 629.735                 Авторський знак: Т35
Терещенко Юрій Матвійович, Дорошенко Катерина Вікторівна, Терещенко Юрій Юрійович
Збірник задач з теорії теплових двигунів: навчальний посібник/ МОН України, Національний авіаційний університет.  – Київ: НАУ, 2019. – 104 с.
Загальна кількість примірників: 4               
Доступно в наявності: 1
У посібнику викладено короткі теоретичні відомості, приклади розв'язання задач і задачі. Для студентів напряму підготовки 6.070103 "Обслуговування повітряних суден".      
Дата надходження: 15.04.2019
10
Шифр: 629.7                 Авторський знак: О751
Астанін В. В., Бородачов М. М., Волосович Г. А., Савченко М. І., Свирид М. М.
Основи технології виробництва і ремонту повітряних суден: навчальний посібник/ МОН України, Національний авіаційний університет.  – Київ: НАУ, 2018. – 316 с.
Загальна кількість примірників: 4               
Доступно в наявності: 1
Наведено технологічні процеси виробництва авіаційної техніки. Детально розглянуто приклади, що допоможуть студентові опанувати техніку розв"язання задач з тематики курсового та дипломного проектування. Для студентів спеціальності 272 "Ав   іаційний транспорт".    
Дата надходження: 16.04.2019
11
Шифр: 621.396                 Авторський знак: І481
Ільницький Людвіг Якович, Сібрук Леонід Вікторович, Щербина Ольга Алімівна
Антенні пристрої: навчальний посібник/ МОН України, Національний авіаційний університет – 2-е вид., допов.  – Київ: НАУ, 2018. – 200 с.
Загальна кількість примірників: 4               
Доступно в наявності: 1
Викладено методики розрахунку антен, які дають змогу змінювати рівень складності проектування, що дуже важливо для використання посібника як при курсовому проектуванні, так і для виконання розрахунково-графічних робіт.      
Дата надходження: 16.04.2019
12
Шифр: 811.111                 Авторський знак: Р35
Pazyura N. V.
Business English for Aviation: manual/ Ministry of Education and Science of Ukraine, National Aviation University.  – Київ: NAU, 2018. – 128 p.
Загальна кількість примірників: 4               
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 15.04.2019
13
Шифр: 681.6                 Авторський знак: К637

Комп'ютерні технології друкарства/ Українська академія друкарства ; ред. Б. В. Дурняк.  – Львів: [б. в.], 2018. – № 1 (39). – 174 с.– (Технічні науки)
Загальна кількість примірників: 1               
Доступно в наявності: 1
     
Дата надходження: 11.04.2019
14
Шифр: 34                 Авторський знак: П161
Панейко Юрій
Наука адміністрації й адміністративного права. Загальна частина/ Український вільний університет у Мюнхені, Центр політико-правових реформ – [репринтне видання].  – Київ: Дакор, 2016. – 464 с.
Загальна кількість примірників: 3               
Доступно в наявності: 0
Ця книга відкриває читачеві досі невідому в Україні спадщину видатного й шанованого в Європі вченого-правника, конституціоналіста й адміністративіста, сина Української землі - Юрія Лукича Панейка. Увазі пропонуються авторські лекції з проблем адмініст   рації й адміністративного права, викладені у двох томах.    
Дата надходження: 18.04.2019
15
Шифр: 34                 Авторський знак: Д23
Банчук О., Барікова А., Дмитрієва І., Кириченко Ю., Куйбіда Р.
2014-2015. Ключові правові реформи: як утілено європейські стандарти?/ Центр політико-правових реформ.  – Київ: Москаленко О. М., 2016. – 74 с.– (Спідометр реформ)
Загальна кількість примірників: 4               
Доступно в наявності: 0
Видання здійснено у рамках проекту центру політико-правових реформ "Спідометр Україна-ЄС: конституційна та судова реформи", фінансованого ЄС.      
Дата надходження: 15.04.2019
16
Шифр: 34                 Авторський знак: Ш241
Шаповал В. М.
Виконавча влада (теоретичний і конституційний аспекти).  – Київ: Москаленко О. М., 2016. – 80 с.
Загальна кількість примірників: 4               
Доступно в наявності: 0
У брошурі аналізується проблематика виконавчої влади в контексті різних форм державного правління та проблеми організації виконавчої влади в Україні.      
Дата надходження: 15.04.2019