Новости
Путеводитель НТБ
О библиотеке
Научные труды
Пресса о НАУ
Издание НАУ
Электронная библиотека
Справочные материалы
Официальные документы
Массовые мероприятия
Преподавателям НАУ
Консультация (Форум)
Подари библиотеке книгу
Контакты
Вакансии
• Про внесення змін і доповнень до Переліку спеціальностей за якими проводиться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидати і доктора наук, присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань: наказ ВАК України від 14.12.2007 №867 // офіційний вісник України. -2007. - №99. - с. 152-153.
• Про затвердження Переліку установ і організацій, до яких обов'язково надсилаються автореферати дисертацій: наказ ВАК України від 03.12.2007 №845 // Офіційний вісник України. - 2007.- №99.- с.152-153.
• Вища освіта України - європейський вимір: стан, проблеми, перспективи: матеріали підсумкової колегії МОН України від 21 березня 2008 року // Освіта України: спецвипуск. – 2008. - 19 берез. (№ 21-22). – С. 1 – 24.
• Доповідь Міністра освіти і науки на підсумковій колегії Міністерства освіти і науки України «Вища освіта України - європейський вимір: стан, проблеми, перспективи» 21 березня 2008 року
• Про затвердження Державної цільової науково-технічної та соціальної програми "Наука в університетах" на 2008-2012 роки. Постанова Кабінету міністрів України № 1155 від 19.09.07.
• Ректорам (директорам) вищих навчальних закладів. Лист МОН України № 1/9-454 від 01.08.07.
• Типове положення про відокремлені структурні підрозділи вищих навчальних закладів
• Концепція модернізації (вдосконалення) системи акредитації вищих навчальних закладів, напрямів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах в Україні
• Про Державний бюджет України на 2007 рік. Закон України від 19 грудня 2006 року № 489-16
• Про відзначення державними нагородами України. Указ президента України від 28 листопада 2006 року N 1004/2006
• Про утворення Васильківського коледжу Національного авіаційного університету. Розпорядження КМ України від 10 листопада 2006 р. N 554-р
• Щодо висунення підручників на здобуття державних премій України в галузі науки і техніки 2007 року. Інструкція №1/9-593 Міністерства науки і освіти України від 21.09.2006 р.
• Про проведення Всеукраїнського конкурсу на кращу наукову роботу серед студентів і аспірантів вищих навчальних закладів з питань виборів і референдумів в Україні. Наказ № 124 Міністерства науки і освіти України від 22.02.2006 р.
• Про встановлення строку виконання операцій з переробки та ремонту літаків Ан і Як та вертольотів Ка і Мі усіх модифікацій на митній території України. Розпорядження КМ України від 25 січня 2006 р. N 32-р
• Про затвердження Правил медичного забезпечення і контролю польотів цивільної авіації України. Наказ державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 05.12.2004 N 920
• Про затвердження Правил медичного розслідування авіаційних подій. Наказ державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 05.12.2005 N 919
• Про затвердження Правил метеорологічного забезпечення авіації. Наказ державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 14.11.2005 N 851/409/661
• Про затвердження Правил розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами в Україні. Наказ державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 13.12.2005 N 943
• Перелік спеціальностей, за якими проводяться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук і доктора наук, присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань
• Про реалізацію Закону України "Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів". Постанова КМ України від 19 вересня 2005 р. N 934
RSS

Віртуальні виставки  Национальный Авиационный Университет
© 2009 - 2020 НТБ НАУ. Программное обеспечение и техническая поддержка