Новини
Путівник бібліотекою
Про бібліотеку
Правила користування бібліотекою
Преса про НАУ
Видавництво НАУ
Електронна бібліотека
<strong>Послуги та сервіси</strong>
Довідкові матеріали
Офіційні документи
Масові заходи
Викладачам НАУ
Консультація (Форум)
Подаруй бібліотеці книгу
Часті питання та відповіді
Контакти
Вакансії
Дарувальники
Преса про НТБ
Співробітникам НТБ

 
Нормативні документи щодо книгозабезпечення НТБ НАУ

• Приклад карти контролю забезпечення навчальної дисципліни літераторою.

• Наказ 169. Про забезпечення роботи інформаційних порталів університету. 

• Наказ 126. Про підвищення міжнародних наукометричних показників НАУ. 

• Наказ 235. Про створення інституційного репозитарію університету. 

• Наказ 230. Щодо оптимізації та удосконалення процесу наповнення репозитарію наукових та навчально-методичних матеріалів Національного авіаційного університету. 

• Наказ 162. Про збереження бібліотечних фондів та майна 

• Наказ 166. Про підвищення рейтингу Національного авіційного університету в міжнародних інтернет-рейтингах 

• Наказ 326. Про підвищення міжнародних наукометричних показників НАУ 
• Наказ 68. Про передавання електронних копій дисертацій та авторефератів на зберігання до науково-технічної бібліотеки 
• Наказ 05. Про передавання електронних копій навчально-методичних та наукових видань, що видаються у НАУ, на зберігання до науково-технічної бібліотеки 
• Розпорядження 61. Про передавання електронних копій періодичних друкованих фахових видань на зберігання до науково-технічної бібліотеки Подборка документов и рекомендаций по созданию, оформлению и библиографическому описанию изданий

Это профессиональные требования к создателям информации в сфере информационной деятельности, унификации библиографической записи в соответствии с международными рекомендациями и национальными стандартами, обеспечивающими совместимость библиографических данных на отечественном и международном уровне, упрощает процессы поиска и обмена информацией, является необходимым условием интеграции Украины в мировое информационное сообщество.• Правила библиографического описания документа :

1. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления" (Посмотреть)

Примеры библиографических записей

Зразки бібліографічного опису

2. ГОСТ 7.12-93 "Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила" (Посмотреть)

3. ДСТУ 3008-95 "Документация. Отчеты в сфере науки и техники. Структура и правила оформления" (Посмотреть)

4. ДСТУ 3582-97 "Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові в бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила."


5. ДСТУ 4861:2007 "Інформація та документація. Видання. Вихідні відомості (ISO 8:1977, NEQ; ISO 1086:1991, NEQ; ISO 7275:1985, NEQ) " (Посмотреть)

6. ДСТУ ГОСТ 7:80:2007 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.80-2000, IDT)" (Посмотреть)

7. ДСТУ ГОСТ 7:84:2008 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Видання. Обкладинки та палітурки. Загальні вимоги та правила оформлення (ГОСТ 7.84-2002, IDT)" (Посмотреть)

• Правила оформления изданий :

1. Закон України "Про видавничу справу" (Посмотреть)

2. ДСТУ 3017-95 "Видання. Основні види. Терміни та визначення"

3. Оформлення вихідних відомостей у виданнях (Посмотреть)

• Методические рекомендации к изданию учебников и учебных пособий для ВУЗов (Посмотреть)

• Правила оформления и представления электронных научных изданнй :

• Наказ МОН України 30.09.2004 N 768/431/547 "Про затвердження Положення про електронні наукові фахові видання"

• Наказ ВАК України 23.03.2005 N 149 "Про затвердження Порядку внесення електронних наукових видань до Переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт"

• Наказ ВАК України від 07.07.2008 N 436/311 "Про затвердження Порядку передавання електронних копій друкованих наукових фахових видань на зберігання до Національної бібліотеки імені В.І.Вернадського"

Полезная информация для авторов!

По данной ссылке размещен краткий алгоритм опубликования статей в журналах агентства Эльзевир, включенных в реферативную базу данных SCOPUS - http://www.elsevier.ru/for-authors/article-publishing/
Это журналы с высоким импакт-фактором, публикация в них позволяет авторам улучшить свой индекс цитирования.RSS


Віртуальні виставки
Нові надходження


  Національний Авіаційний Університет
© 2009 - 2022 НТБ НАУ. Програмне забезпечення та технічна підтримка