РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

1. За вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти України та високі трудові досягнення нагородити:

ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Трудовий колектив Києво-Печерського ліцею 171 «Лідер»; трудовий колектив Південно-українського державного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського, м. Одеса; колектив державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

2. За вагомий внесок у розвиток освіти, сумлінну працю та високий професіоналізм нагородити:

ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

АРЗЮТОВА Геннадія Миколайовича завідувача кафедри фізичного виховання, олімпійських і масових видів спорту Інституту фізичного виховання і спорту Національного педагогічного університету імені М. Драгоманова; БОСНЮКА Павла Зіновійовича начальника Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою; ГАВРИКОВУ Галину Стратонівну майстра виробничого навчання Миколаївського професійного ліцею; ГУШИНЕЦЬ Олену Зіновіївну вчительку української мови та літератури Луцької спеціалізованої школи І-III ступенів 1, Волинська область; ДЗЬОБА Олега Григоровича директора інституту післядипломної освіти, професора кафедри організації та виробництва Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу; ДЬЯЧЕНКА Бориса Андрійовича першого заступника начальника управління освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації; ДРАГОМИРЕЦЬКУ Ольгу Авксентіївну директора Вінницької обласної станції юних натуралістів; ДНІСТРЯНСЬКУ Наталію Володимирівну вчительку правознавства Луцької гімназії 18, Волинська область; ЖАЛОБНУ Валентину Миколаївну вчительку трудового навчання Рівненської загальноосвітньої школи І-III ступенів 25; ЗАЇКУ Олександра Григоровича директора видавничого підприємства «Деміур», м. Київ; КІСІЛЯ Ігоря Степановича завідувача кафедри методів та приладів контролю якості і сертифікації продукції Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу; КРИВОШЕЙ Наталію Федорівну Директора Миколаївської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату 7; ЛЄДЯЄВУ Оксану Петрівну вчительку образотворчого мистецтва Рівненської загальноосвітньої школи I-III ступенів 1 імені В. Короленка; МАЛИЦЬКУ Галину Якимівну завідувача відділу новацій і передових технологій Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти; МИРОНЮК Світлану Володимирівну вчительку української мови та літератури Доманівської загально­освітньої школи І-III ступенів 2, Миколаївська область; НИЖНИКА Володимира Григоровича професора кафедри методики викладання фізики Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова; ПАДАЛКА Олега Семеновича проректора з економіки і організації навчально-виховної роботи Національного педагогічного університету ім.  М.  П. Драгоманова; ПОЛІЩУКА Дем'яна Васильовича - начальника Острозько­го обласного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізич­ною підготовкою, Рівненська область; РОГОВУ Павлу Іванівну - директора Державної науково-педагогічної бібліотеки В. О. Сухомлинського; РЕМАЖЕВСЬКУ Віру Миколаївну – ди­ректора Львівського навчального центру для дітей з вадами зору «Левеня»; СВЕРИДА Богдана Володимировича - началь­ника навчально-методичного управління Івано-Франківсько­го національного технічного університету нафти і газу; СУП­РУНА Олександра Миколайовича - майстра виробничого на­вчання Київського професійного ліцею транспорту; ЧЕРНЕН­КО Наталію Андріївну - вчительку математики Державного ліцею м. Білої Церкви, Київська область; ШЕВЦОВУ Світлану Михайлівну - директора Ліцею міжнародних відносин №51 Печерського району м. Києва; ШЕВЕРУНА Миколу Степано­вича - директора державного вищого навчального закладу «Київський коледж легкої промисловості»; ШПИЛЕВСЬКУ Олену Іванівну - вчительку образотворчого мистецтва Новобілоуської загальноосвітньої школи І-III ступенів, Чернігівська область; ЩЕГОРЦОВУ Валентину Федорівну - вчительку по­чаткових класів та німецької мови Ліцею міжнародних відно­син №51 Печерського району м. Києва.

ОГОЛОСИТИ ПОДЯКУ ПРЕМ'ЄР-МІНІСТРА УКРАЇНИ

АННЕНКОВУ Віктору Петровичу - директору Промислово-економічного коледжу Національного авіаційного університе­ту; ВАЛЬЧУК Лідії Василівні - вчителю початкових класів Клішковецької загальноосвітньої школи І - III ступенів Хотинсь­кого району Чернівецької області; ВЕРСТЮКУ Святославу Дмитровичу - директору професійно-технічного училища 6 міста Кременця, Тернопільська область; ДЕМУРІ Юрію Мико­лайовичу - директору Донецького індустріального технікуму; ДОЦЕНКУ Миколі Петровичу - директору вищого професій­ного училища 4 міста Конотопа, Сумська область; ІВАНІНІЙ Ірині Олександрівні - вчителю англійської мови спеціалізованої загальноосвітньої середньої школи 1 з поглибленим вив­ченням іноземних мов міста Чернігова; КРИЖОВАЧУК Галині Євгенівні - заступнику директора з навчально-виховної ро­боти Новосільської обласної комунальної спеціальної загаль­ноосвітньої школи-інтернату І - II ступенів, Тернопільська об­ласть; ЛУЗАНУ Володимиру Васильовичу - директору Київсь­кого геологорозвідувального технікуму; МОСІЙЧУК Світлані Олександрівні - директору Житомирського професійного ліцею текстильних технологій; ПОНОМАРЕНКУ Олексію Во­лодимировичу - головному спеціалісту відділу нормативного забезпечення професійно-технічної освіти департаменту професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки Украї­ни; ПРОСТЯКОВІЙ Любові Федорівні заступнику директора з навчальної роботи Миколаївського професійного ліцею бу­дівництва та сфери послуг; СУХЕНКУ Юрію Григоровичу-ди­ректору Коледжу ресторанного господарства Національно­го університету харчових технологій; ТРОФАНЧУКУ Івану Михайловичу - вчителю фізичної культури Яснозірської за­гальноосвітньої школи і - III ступенів Черкаської районної ради Черкаської області.