Студенти поспілкувалися з мером

Леонід Черновецький пообіцяв сприяти

у працевлаштуванні і медичному обслуговуванні

 

Ольга ЗАЙЦЕВА

"Хрещатик"

У понеділок на громадських слуханнях у мерії Київський міський голова Леонід Черновецький зустрічався зі студента­ми. Обговорювали найактуальніші проблеми працевлашту­вання молоді після навчання, надання медичних послуг.

 

У столичній мерії зібралися студенти з 13 найкращих столичних вузів — Національного торгово-економічного університету, університету "Києво-Могилянська академія", Академії водного транс­порту, Авіаційного університету, Націо­нального університету ім. Шевченка, Політеху та інших. Молодь вносила пропо­зиції міській владі стосовно життєдіяль­ності Києва.

Йшлося також про безплатне надання медичних послуг. Київський міський голова у цьому повністю підтримав сту­дентів, адже, за його словами, медици­на має бути якщо не безплатною, то страховою. "Я пропонуватиму через де­путатів ввести страхову медицину",— сказав мер.

Студенти також скаржилися на відсут­ність кар'єрного росту. На їхню думку, їм немає куди "рости", бо більшість ке­рівників тримаються за свої посади де­сятки років і не дають дороги молодим.

На це мер відповів, що міська влада справді знає про такий стан речей. Хоча зрушити з місця поки що нічого не мо­же: тільки-но починають перевіряти то­го чи того керівника, як виявляється, що за ним хтось стоїть. А далі починається тиск на міську адміністрацію.

Оскільки це питання порушив студент медичного університету, мер доручив на­чальникові ГУ охорони здоров'я Людми­лі Качуровш провести атестацію всіх лі­карів у місті на профпридатність.

На одне із гострих питань — надання молодіжних кредитів для людей віком до 35 років, відповів начальник Головного управління у справах сім'ї та молоді КМДА Сергій Березенко. На його дум­ку, у 2006 році фахівці зіштовхнулися з проблемою, бо мали велику невпорядковану чергу молодих людей, і всі вони пер­шочергово хотіли отримати молодіжний кредит. "Ми почистили цей список по наданню молодіжного кредиту. Ті, хто дійсно має першочергове право на отри­мання квартири, — її отримає",— зазна­чив Сергій Березенко.

На запитання, яким якостям працівників мер надає перевагу — чесності, професійним навичкам чи старанності, пан Черновецький відповів, що всі три мають бути притаманні гарному праців­никові.

Були й запитання на кшталт: "Чому мер не балотується у президенти?" На його Леонід Черновецький відповів, що балотувався. А втім, він підтримував Віктора Ющенка і, коли на виборах "питан­ня постало ребром, зняв свою кандида­туру".