ЯРМАРОК ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ В АВІАЦІЙНОМУ

 

Інститут післядипломної освіти національного авіаційного університету організував ярмарок з питань додаткової освіти та працевлаштування. Метою заходу стало забезпечення ефективної взаємодії навчального закладу, майбутніх абітурієнтів, студентів і потенційних роботодавців. На ярмарку всі охочі змогли отримати інформацію з питань додаткової професійної та другої вищої освіти, магістратури, бізнес-освіти, курсів підвищення кваліфікації, а також ознайомитися з пропозиціями і вакансіями провідних підприємств.

- в Україні важко знайти ще один вищий навчальний заклад післядипломного навчання, який пропонував би таку широку програму підготовки: від магістратури та бізнес-освіти до школи верхової їзди, - розповідає директор інституту Ренат Салімов. - Роль таких закладів стає дедалі важливішою, бо сьогодні багато роботодавців прагне підвищити компетентність своїх працівників завдяки ґрунтовній додатковій освіті. На нашому ярмарку - керівники багатьох районних центрів зайнятості Києва та області - ми з ними плідно співпрацюємо. Завдяки високій якості навчання працевлаштовуються майже всі наші випускники. Освітній процес в Україні поступово інтегрується в міжнародний простір. Ми теж не відстаємо - разом із компанією “Lufthansa Technical Trainingзапочатковуємо великий проект із навчання авіаційного персоналу.

 

Біля стенда цієї німецької компанії-партнера Григорій Порва, директор ТОВ ЮСЕК, розповів, що разом з НАУ вона реалізує проект, метою якого є організація в Україні навчального процесу відповідно до норм європейської організації безпеки польотів ЕАЗА. В рамках цього проекту пропонуються курси для фахівців з технічного обслуговування літаків та для керівників різних рівнів авіаційної спеціалізації. Закінчивши навчання, слухачі отримують міжнародні сертифікати, що відповідають вимогам Part-147 і визнаються в усьому світі.

У рамках ярмарку в залі вче­ної ради НАУ відбувся круглий стіл «Актуальні питання парт­нерства системи додаткової про­фесійної освіти та бізнесу». Го­ловний спеціаліст департаменту вищої освіти МОН Людмила Кіктенко порушила актуальні питання розвитку післядипломної освіти в Україні та специ­фічності законодавчої бази га­лузі. Перший проректор Уні­верситету економіки та права «КРОК» Олег Шаров звернув увагу присутніх на особливості впровадження систем менедж­менту якості в освітніх закладах. Директор центру розвитку професійних стандартів Віктор Тиркало розповів про незалежну сертифікацію українських фахівців за міжнародними кваліфікаційними стандартами. Почесний голова Ради Української Асоціації з розвитку менеджменту та бізнес-освіти Ніна Ушакова виголосила доповідь про професійні стандарти і компетенції у системі безперервної підготовки персоналу.