Автору кафедри архітектури Інституту аеропортів Тихоновій Тетяні Валентинівні – за подаровану монографію “Дидактичне конструювання інформаційно-технологічних навчальних дисциплін у вищій школі”.

Кандидату філологічних наук, асистенту кафедри мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка Прабову Хімавану – за підручник «Теоретична граматика індонезійської мови»

Авторці Жебровській Катерині – за подаровані літературно-художнє видання “Душа мандрує у Любові”, “Ось тут живе Душа”, “Я слухаю Тишу” у кількості 9 прим.

Кафедрі машинознавства Аерокосмічного інституту – за подаровані підручники “Ливарні властивості металів і сплавів для прецизійного лиття”та“Литейные свойства металлов и сплавов для прецизионного литья” у кількості 3 прим.

Доктору технічних наук, професору Білецькому Анатолію Яковичу - за подаровані навчальні посібники «Алгебраические основы теории кодирования и криптографии» (2 примірники)

Автору Гаєву Євгену Олександровичу – за навчальний посібник «Сучасне програмування»

Автору Гнатюку Сергію – за подароване наукове видання «Методи безпечної обробки інформації у багатопозиційних системах радіолокації»

Викладачам Кафедри землеустрою та кадастру Навчально-наукового інституту екологічної безпеки – за подаровані монографії

Кафедрі засобів захисту інформації Навчально-наукового інституту інформаційно-діагностичних систем – за лабораторний практикум в кількості 6 примірників

Кафедрі англійської філології та перекладу Навчально-наукового гуманітарного інституту – за подароване видання

Автору Романченку Андрію Анатолійовичу – за подароване наукове видання «Руссо-англо-украинско-персидский авиационный словарь»

Автору Авакову Арсену Борисовичу – за подароване громадсько-політичне видання «Ленин с нами?»

Авторам Білецькому А.Я, Вишнівському О.В., Бугайову О.Є. Кафедри електроніки Навчально-наукового інституту аеронавігації – за подарований підручник «Fundamentals of spectral analysis»

Автору Чиркову Сергію Володимировичу – за подароване наукове видання «Эволюция конструкций самолётов»

Автору Ягодзінському Сергію Миколайовичу – за подарований практикум «Логіка» та методичні рекомендації до самостійної роботи «Логіка»

Авторам Сіренко Г.О., Кириченко В.І., Сулима І.В. ДВНЗ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника - за подарований підручник «Фізико-хімія паливно-мастильних матеріалів»

Генеральному конструктору - Генеральному директору ДП «КБ «Південне» ім. М.К. Янгеля Дехтяреву Олександру Вікторовичу – за подаровану літературу у кількості 17 примірників

Автору Кобзару Володимиру Федоровичу – за літературно-художнє видання «Хроніка буднів»

Доктору юридичних наук, професору кафедри Міжнародного права Навчально-наукового інституту міжнародних відносин Гулієву Аріфу Джаміль огли – за подаровані наукові видання

Кандидату економічних наук, доценту Чекотовському Едуарду Васильову – за навчальні посібники «Статистичні методи. Історія і теорія» та «Статистика для економістів»

Завідувачу Кафедри основ архітектури та дизайну Трошкіні Олені Анатоліївні та завідувачу кафедри містобудування Агєєвій Галині Миколаївні – за науково-технічний збірник «Проблеми розвитку міського середовища» Вип.1(17)

Завідувачу Кафедри основ архітектури та дизайну Трошкіні Олені Анатоліївні та завідувачу кафедри містобудування Агєєвій Галині Миколаївні – за науково-технічний збірник «Проблеми розвитку міського середовища» Вип.2(18)

Навчально-науковому інституту економічної безпеки Кафедри екології – за подарований навчальний посібник «Транспортна екологія» в кількості 15 примірників

Заступнику директора Навчально-наукового інституту екологічної безпеки Ніколаєву Кирилу Дмитровичу – за подаровані видання в кількості 26 примірників