Автору кафедри архітектури Інституту аеропортів Тихоновій Тетяні Валентинівні – за подаровану монографію “Дидактичне конструювання інформаційно-технологічних навчальних дисциплін у вищій школі”.

Кандидату філологічних наук, асистенту кафедри мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка Прабову Хімавану – за підручник “Теоретична граматика індонезійської мови”.

Авторці Жебровській Катерині – за подаровані літературно-художнє видання “Душа мандрує у Любові”, “Ось тут живе Душа”, “Я слухаю Тишу” у кількості 9 прим.

Кафедрі машинознавства Аерокосмічного інституту – за подаровані підручники “Ливарні властивості металів і сплавів для прецизійного лиття”та“Литейные свойства металлов и сплавов для прецизионного литья” у кількості 3 прим.

Доктору технічних наук, професору Білецькому Анатолію Яковичу - за подаровані навчальні посібники “Алгебраические основы теории кодирования и криптографии” (2 примірники).