Кандидату технічних наук, старшому науковому співробітнику, докторанту кафедри застосування космічних систем та геоінформаційного забезпечення інституту інформаційних технологій Національного університету оборони України імені Івана Черняховського Ракушеву Михайлу Юрійовичу – за подаровану монографію “Прогнозування руху космічних апаратів ”.

Доктору технічних наук, професору – за подароване видання “Энтропийная парадигма в теории активных систем” в 2-х частинах.

Викладачам кафедри реконструкції аеропортів та автошляхів Навчально наукового інституту Аеропортів - за навчальний посібник “Вступ до будівельної справи” .

Викладачам кафедри реконструкції аеропортів та автошляхів Навчально наукового інституту Аеропортів Першакову Валерію Миколайовичу, Бєлятинському Андрійю Олександровичу, Лісницькій Катерині Миколаївні – за подаровані видання “Water supply and drain”.

Автору Національного університеу водного господарства та природокористування Акімовій Людмилі Миколаївні - за подаровану монографію “Методологія наукових досліджень”.

Викладачу кафедри міжнародної економіки Інституту економіки та менеджменту Гаєць Ірині Олегівні - за подаровані видання “Міжнародна комерційна діяльність на авіаційному транспорті”.

Навчально-науковому Інституту економіки та менеджменту, та студентам Факультету менеджменту та логістики - за подаровану літературу. Загальна кількість – 53 примірника .

Навчально-науковому Інституту економіки та менеджменту, та студентам Факультету менеджменту та логістики - за подаровану літературу. Загальна кількість – 53 примірника .

Навчально-науковому Інституту економіки та менеджменту, та студентам Факультету менеджменту та логістики - за подаровану літературу. Загальна кількість – 53 примірника.

Професору кафедри філософії Навчально-наукового Гуманітарного інституту Матюхіній Олександрі Анатоліївні - за колекцію підручників та посібників у кількості 8 прим.

Редакційній колегії Інституту аеропортів – за подаровані наукові збірники “Проблеми розвитку міського середовища”

Доценту кафедри соціології та політології Гурицькій Марині Сергіївні – за подаровані методичні рекомендації “Політологія” у кількості 60 прим.

Кафедрі історії та документознавства Навчально-наукового Гуманітарного інституту – за подаровані наукові доповіді в 2-х частинах “Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи” та “Український парламентаризм: історія і сучасність”

Навчально-науковому Інституту економіки та менеджменту – за наукову літературу економічної тематики з економіки і підприємства. Загальна кількість подарованих видань – 41 примірників

Кандидату юридичних наук, доценту, доценту кафедри конституційного і адміністративного права НАУ, автору видання Юринець Юлії Леонідівні – за подаровану монографію “Європеїзація українського права у сфері забезпечення культурних прав громадян: адміністративно-правовий вимір”

Завідувачу кафедри телекомунікаційних систем, доктору технічних наук, професору, Конаховичу Георгію Пилиповичу – за подаровані підручники, методичні рекомендаці та лабораторний практикум. Загальна кількість подарованих видань – 33 примірника .

Викладачу кафедри аеродинаміки та безпеки польотів літальних апаратів Навчально-наукового Аерокосмічного інституту НАУ Жилі Володимиру Гавриловичу - за подаровані методичні вказівки “Розрахунок поляр літака” в кількості 25 примірників.