Дудник Іван Миколайович

Кількість робіт у Scopus: 0 ; Цитування: 0; Індекс Хірша: 0 

Кількість робіт у Web of Science: 0 ; Цитування: 0; Індекс Хірша: 0 

Кількість робіт у Google Scholar: 31; Цитування: 123; Індекс Хірша: 4  Дивитися

Кількість робіт у Elibrary: 0; Цитування: 0; Індекс Хірша: 0 

Доктор географічних наук, професор, професор кафедри країнознавства і туризму НАУ. Попередне місце роботи: учителем середньої школи, с. Поліське Житомирської обл.; ст. економістом облвиконкому,м. Полтава; ст.лаборантом, асистентом, ст. викладачем, доцентом, професором, зав.кафедри, заступником декана Полтавського університету економіки і торгівлі,м.Полтава; проректором, Полтавський інститут Бізнесу; керівником Київської філії Харківського гуманітарно-технічного інституту; директором коледжу, м.Київ; З 2006 року по теперішній час – професор кафедри країнознавства і туризму Національного авіаційного університету.

Наукові інтереси: Управління комплексним розвитком регіону, теорія функціонування регіональних систем, економіка регіонального природокористування, територіальна організація транспортних систем, геопросторова організація сфери послуг та туризму. Management of complex dev

Має публікації у фахових виданнях: Экономическая география -/Респ. межвед. научн. сборн.-К.: КГУ; Демографічні дослідження-/ Респ. міжвідомч. збірн. наук. праць- К.: Наукова думка; Наукові записки ВДПУ. Серія Географія. – Вінниця; Вісник РДТУ. Економіка. – Рівне; Економічний часопис – ХХI.

Англійська транскрипція імені: Dudnik Ivan Nykolayvith

Інститут: Факультети НАУ

Факультет: Факультет міжнародних відносин (ФМВ)

Кафедра: Кафедра країнознавства і туризму

Ключові слова: Суспільно-географічна методологія, регіональні системи: природокористування, демогеографічні, послуг, соціально-економічні, геопросторова організація суспільно-географічних систем. Socio-geographical methodology, Regional systems: nature use, demogeogr

Рік початку активності публікації: 1983

Останнє корегування показників: Oct 18 2019 10:00AM

Повний перелік наукових праць (PDF)

Перелік наукових праць науковця у електронному каталозі НТБ НАУ

Перелік наукових праць науковця у харвестрі НАУ

Перелік наукових праць у наукових журналах НАУ

Перелік наукових праць у наукових конференціях НАУ

Перелік наукових праць у інституційному репозитарії НАУ (erNAU)

Методологія рейтингу

Повернутися до переліку рейтингів

На головну сторінку