Аксьонов Олександр Федотович

Кількість робіт у Scopus: 17 ; Цитування: 9; Індекс Хірша: 1  Дивитися

Кількість робіт у Web of Science: - ; Цитування: -; Індекс Хірша: - 

Кількість робіт у Google Scholar: -; Цитування: -; Індекс Хірша: - 

Кількість робіт у Elibrary: 0; Цитування: 0; Індекс Хірша: 0 

Радник ректора, професор Народився 13 жовтня 1929 року. У 1937 році вступив до школи, яку закінчив у 1947 році. У 1948 році О.Ф. Аксьонов став студентом механічного факультету Київського інституту цивільного повітряного флоту. Після закінчення інституту у 1953 році О. Ф. Аксьонов, як один з найкращих студентів, був залишений на посаді асистента кафедри технічної експлуатації літальних апаратів і двигунів, а згодом переведений на кафедру ремонту літаків і двигунів. У цей час молодий викладач проводить із студентами практич-ні заняття на навчальному аеродромі з курсів "Технічна експлуа-тація літальних апаратів", "Палива, мастила і спеціальні рідини", керує дипломним проектуванням. Бере участь у методичній роботі кафедри. Проходить стажування в експлуатаційних підрозділах. Працює над підвищенням свого професійного рівня, складає кан-дидатські іспити. Проводить наукові дослідження з надійності змащування під керівництвом професора Б. І. Костецького, відо-мого вченого в галузі тертя та зношування металів. Ним сконстру-йована і виготовлена установка для експериментів, отримані експериментальні результати, зроблена доповідь на науковій конфе-ренції і опублікована перша наукова стаття. Талановитого, енергійного юнака, який швидко і успішно ово-лодів навчальною роботою, керівництво інституту рекомендує у 1957 році на посаду начальника навчальної частини інституту. На цій посаді О. Ф. Аксьонов істотно покращив організацію плану-вання і контроль навчального процесу, незважаючи на те, що в цей час почалось перебазування інституту і була недостатня забезпе-ченість кваліфікованими викладачами та навчально-методичною літературою. Він бере безпосередню участь у створенні нових на-вчальних планів та іншої навчальної документації, організовує і планує навчальні заняття на двох факультетах і курсах удоскона-лення інженерного складу, енергійно підключається до розв'язання питань перспективного розвитку інституту, організації поліграфічної бази інституту.

Наукові інтереси: Трибологія

Має публікації у фахових виданнях: Трение, смазка и износ деталей машин, Труды Всесоюзной конференции по эксплуатационным свой-ствам реактивных топлив, Эксплуатационные свойства авиационных топлив, Вопросы технической эксплуатации летательных аппаратов и авиадвигателей ГА, Самолетостроение

Англійська транскрипція імені: Aksenov A.

Інститут: Наукові співробітники

Факультет: НАУ

Кафедра: НАУ

Ключові слова: Трибологія

Рік початку активності публікації: 1957

Повний перелік наукових праць (PDF)

Перелік наукових праць науковця у електронному каталозі НТБ НАУ

Перелік наукових праць науковця у харвестрі НАУ

Перелік наукових праць у наукових журналах НАУ

Перелік наукових праць у наукових конференціях НАУ

Перелік наукових праць у інституційному репозитарії НАУ (erNAU)

Методологія рейтингу

Повернутися до переліку рейтингів

На головну сторінку