Ягодзінський Сергій Миколайович

Кількість робіт у Scopus: 4 ; Цитування: 6; Індекс Хірша: 1  Дивитися

Кількість робіт у Web of Science: 2 ; Цитування: 1; Індекс Хірша: 1  Дивитися

Кількість робіт у Google Scholar: 227; Цитування: 157; Індекс Хірша: 6  Дивитися

Кількість робіт у Elibrary: 16; Цитування: 2; Індекс Хірша: 1  Дивитися

Профіль ORCID: 0000-0001-8755-2235

Профіль ResearchGate: Serge_Yahodzinskyi

Профіль ResearcherID: E-1421-2016

Профіль Publons: 2291476

Доктор філософських наук (2016), декан ФЛСК. Народився 2 березня 1979 р. У 1996 р. закінчив школу із «золотою медаллю». У 2001 р. закінчив з відзнакою фізико-математичний факультет Кіровоградського державного педагогічного університет імені Володимира Винниченка. У період з 2001 по 2003 роки працював викладачем математики та інформатики в Кіровоградському коледжі № 2 та Кібернетичному ліцеї. З 2003 р. працює в Національному авіаційному університеті (НАУ) на кафедрі філософії. З грудня 2003 р. – аспірант кафедри філософії НАУ. З 2006 р. – старший викладач кафедри філософії НАУ, а з 2009 р. – доцент кафедри філософії НАУ. З 2011 р. – виконує обов’язки відповідального за науково-методичну та міжнародну діяльність Навчально-наукового гуманітарного інституту НАУ. 2009 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.02 – діалектика і методологія пізнання (Тема дисертації: «Науковий дискурс в умовах інформаційного суспільства: методологічний та соціокультурний аспекти»; Науковий керівник – д-р філос. наук, проф. Л.Г. Дротянко). 2011 р. отримав вчене звання «доцент» по кафедрі філософії. 2016 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії (Тема дисертації: «Соціокультурний потенціал глобальних інформаційних мереж»; Науковий консультант – д-р філос. наук, проф. Л.Г. Дротянко).

Наукові інтереси: Соціальна філософія; Інформаційне суспільство; Соціокультурний потенціал глобальних інформаційних мереж; Соціальна синергетика; Філософія та методологія науки; Формальна логіка

Має публікації у фахових виданнях: Totallogy-XXI. Постнекласичні дослідження; Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія; Практична філософія; Філософські проблеми гуманітарних наук; Політологічний вісник; Гілея: науковий вісник; Studia z Historii Filozo

Англійська транскрипція імені: Yahodzinskyi S. (Iagodzinskyi S.)

Інститут: Факультети НАУ

Факультет: Факультет лінгвістики та соціальних комунікацій (ФЛСК)

Кафедра: Деканат ФЛСК

Ключові слова: Соціальні теорії, аналітична філософія, формальна та символічна логіка, інформаційні мережі, метод, історія науки, дискурс philosophy, social science, philosophy of science, science studies, philosophy of interdisciplinary, social network, global infor

Рік початку активності публікації: 2003

Останнє корегування показників: Jun 5 2019 4:26PM

Повний перелік наукових праць (PDF)

Перелік наукових праць науковця у електронному каталозі НТБ НАУ

Перелік наукових праць науковця у харвестрі НАУ

Перелік наукових праць у наукових журналах НАУ

Перелік наукових праць у наукових конференціях НАУ

Перелік наукових праць у інституційному репозитарії НАУ (erNAU)

Методологія рейтингу

Повернутися до переліку рейтингів

На головну сторінку