YetAnotherForum
Ласкаво просимо, Гість Пошук | Вхід

Роль бібліотеки в процесах впровадження інновацій Опції
Іванкевич Олексій Вікторович
#1 Залишено : 17 июня 2010 г. 13:37:34
Ранг: Адміністратор


Групи: Administrators, Registered

Повідомлень: 359
Балів: 1 184
Звідки: НТБ НАУ
Досягнення позитивних структурних зрушень інноваціям визначено одним із пріоритетів у Державній програмі економічного та соціального розвитку України на 2007 рік. В основу державної інноваційної політики покладено всебічне використання інтелектуального, наукового, технічного потенціалу суспільства.
Бібліотечна справа, знаходячись у сфері впливу державної политики, безперечно, також потребує структурних зрушень, здатних привести до якісних позитивних змін. Світовий досвід свідчить: де бібліотечна політика перебуває; під контролем уряду, там існують досягнення у галузі, створюються системні засади для сталого розвитку. При цьому під терміном "політика" ми розуміємо сукупність заходів чи план, набір політичних цілей, їхнє логічне обгрунтування.
Політика, за Вейн Парсонс, - це спроба визначити і структурувати раціональну основу для дій чи бездіяльності. Термін "політика" сьогодні вживається у ля діяльності, як вираження загальної мети чи бажаного стану справ, як конкретні пропозиції, як рішення уряду, як формальна авторизація, як програма, як результат, як наслідок, як теорія чи модель, як процес [1].
Взявши за основу одне з цих тлумачень - що політика - це вираження загальної мети чи бажаного стану справ, визначимо, що бібліотечна політика на сучасному етапі має спрямовуватися на підтримку та впровадження комплексних інновацій - структурних, технологічних, технічних, організаційно-управлінсь-,ких.
Сучасні інноваційні процеси в Україні переважно відбуваються у сфері промислового виробництва і спрямовуються на залучення інвестицій. Аналізуючи ситуацію у цій царині, варто зазначити, що інноваційна проектна діяльність тут активізувалася лише в останні роки. Створення умов для оптимального розвитку науково-технічного потенціалу національної економіки стає одним із головних принципів формування системи і механізму управління інноваційної політики. Найважливіше завдання - сформувати стратегію, щоб забезпечити можливість гнучкої зміни пропорцій між темпами розвитку наукового, технічного і виробничого потенціалів [2].
Стосовно ж бібліотечної справи, то тут нам залишається терпляче очікувати, коли державна бібліотечна політика отримає спрямування на підтримку та впровадження комплексних інновацій. Можливо, передбачити певну активізацію через невизначений термін часу та сподіватися, що бажані інноваційні зміни розпочнуться і будуть відбуватися за сприятливим для бібліотек сценарієм. Але ж давайте пригадаємо, скільки часу ми перебуваємо у стані очікування позитивних змін? Яких інновацій ми прагнемо і до яких з них готові? Саме ступінь нашої готовності до конкретних системних змін і є тією визначальною точкою відліку для їхнього початку.
За останні роки ми усвідомили сутність такого явища, як публічна бібліотека. Ми тепер майже уявляємо що таке місія бібліотеки, якими мають бути (не є) відносини між бібліотеками та громадою, з одного боку, та владою - з іншого. Ми успішно декларуємо тези про "роль бібліотек у забезпеченні доступності інформації", "значення бібліотек для розбудови демократичного громадянського суспільства", ще пару-трійку безпрограшних фраз-кліше. У більшості наших бібліотек вже з'явилися комп'ютери, у деяких - навіть Ін-тернет, на професійних зібраннях ми обговорили і майже забули про медіатеки, бібліотечну рекламу, ШАР-техноЛогії та багато чого іншого, так і не встигнувши все це професійно, комплексно, повноцінно впровадити і використовувати як загальну норму. Разом з тим, у нас стабільно мізерна заробітна плата; не вистачає коштів (а іноді вони взагалі відсутні) на придбання книжок, з тендерами на додачу; існує хронічна потреба в ремонтах та сучасних меблях; нових приміщень для бібліотек немає, а розпочате будівництво заморожено. Чудова картинка виходить, та ще й на тлі кадрової кризи.
То яких же змін та інновацій ми прагнемо? Вірніше, чи прагнемо ми до змін та інновацій? Що побачать владні органи, коли, відчувши потребу в інноваційному розвиткові гуманітарної сфери, звернуть на нас своє доскіпливе око?
Думається, що вони повинні побачити наше бажання позитивних змін, прагнення до них і, насамперед, готовність до інноваційного розвитку. Керуючись саме цим мотивом, Міністерство культури і туризму України у 2006 році започаткувало проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу бібліотечних ідей. Було розроблено відповідне Положення, затверджене наказом Міністерства культури і туризму України від 07.02.2007 № 3 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 14.02.2007 за № 127/13394. Мета конкурсу - збирання ідей, виявлення новаторів, підтримка інноваційної діяльності бібліотек, спрямованої на впртання сучасних інформаційних технологій та ресурсів, підвищення фахового рівня персоналу бібліотек, здійснення наукових досліджень, партнерських програм.
Як ініціатори цього конкурсу, ми з великим нетерпінням чекали реакції з боку бібліотек і бібліотекарів, збирали, обробляли та вивчали усі конкурсні пропозиції, у складі компетентного журі оцінювали їх, внаслідок чого змушені констатувати - несподіванок не відбулося! Поясню, що маю на увазі. По-перше, учасниками конкурсу стали ті, хто й до цього проявляв професійну активність - доповідачі на конференціях, організатори семінарів і круглих столів, розробники проектів, грантоотримувачі, автори публікацій у фахових часописах. По-друге, переважна більшість (до 60%) конкурсних пропозицій за змістом орієнтовані на звичні, традиційні, в дечому консервативні форми бібліотечної роботи — організувати лекторій, гурток,' консультаційний пункт, інформаційний центр... По-третє, авторами ідей, за невеликим винятком, стали працівники публічних бібліотек.
Все ж конкурс відбувся, визначено 14 проек-тів-переможців. Дякуємо усім, хто виявив небайду-жість, активно працює і дійсно прагне до впровадження інновацій, навіть коли при цьому по-своєму розуміє поняття інноваційного розвитку.
Хотілося б відзначити проект Центральної міської бібліотеки м. Нікополя Дніпропетровської області, працівники якої представили власноруч виготовлений твір декоративно-прикладного мистецтва; надзвичайно наївний і до сліз зворушливий проект читача — студента з Харкова; пропозицію приватного підприємця організувати прокат книжок і тим самим сприяти залученню до читання. Всі ці проекти різні, але об'єднує їх одне - небайдужість до долі бібліотек і читачів.
У 2007 році оголошено новий конкурс, підсумки якого буде підбито до Всеукраїнського дня бібліотек (див. інформацію на сайті Міністерства культури і туризму України: цг»пу.тіпси1(.?оу.иа).
Задля того, щоб проекти цьогорічного і наступних конкурсів були успішними, розробникам слід розуміти суть нововведень, що сприятиме розвиткові інноваційного мислення.
Будь-які новації потребують витрат ресурсів (праці, часу, фінансів тощо). Процес впровадження нововведень також потребує витрат, головними з яких є інвестиції і час.
Період від зародження ідеї, створення, поширення нововведення і до його використання визначається як життєвий цикл інновації. З урахуванням послідовності проведення робіт життєвий цикл інновації розглядається як інноваційний процес. При цьому цей процес має свого генератора (творця, автора) та суб'єктів впливу, які, ймовірно, чинитимуть опір або можуть бути споживачами інновації.
В основі інновації завжди знаходиться інноваційна ідея, що являє собою нове знання з метою його практичного застосування й, безперечно, передбачає матеріалізацію нових ідей і знань у процесі бібліотечного обслуговування з метою задоволення інформаційних потреб користувачів. Неодмінними властивосовадження нових і цікавих форм роботи, викорис тями інновації є наукова (бібліотекознавча), технічна (з використанням сучасних інформаційних технологій) новизна і виробнича доцільність.
Бібліотечні інновації повинні відзначатися новизною; спрямовуватися на задоволення читацьких потреб; приносити користь бібліотеці; бути прийнятними для широкого використання та запровадження.
Інноваційний процес у бібліотечному середовищі може бути внутрішнім (спрямованим на створення і використання нововведення всередині однієї бібліотеки або централізованої бібліотечної системи), міжбібліотечним (спрямованим на створення І використання нововведення серед бібліотек одного рівня обо одного регіону) І розширеним (проявлятись у появі нових генераторів нововведення, здатних розвивати ідею до досконалості та на її базі продукувати нові).
Важливе значення має оцінка можливого ефекту від реалізації інновацій. Ефект може бути економіч-
ним, фінансовим, соціальним, ресурсним, технологічним або проявлятися у нематеріальній сфері (імідж, новизна, корисність, надійність тощо).
Сподіваємося, що через декілька років у матеріалах традиційного моніторингу реалізації пріоритетних напрямів інноваційного розвитку України знайде відображення інформація про здійснені інноваційні заходи та досягнуті результати у галузі бібліотечної справи як такої, без якої неможливий розвиток не лише культури І духовності, а й економіки, фінансової сфери, промислового та сільськогосподарського виробництва.
Список використаної літератури
1. Парсонс В. Публічна політика: Вступ до теорії й практики аналізу політики. - К., 2006. - С. 32.
2. Інноваційна діяльність - запорука технологічного оновлення виробництва // пу.кти.-єоу.иа/сопіго1/ик/риЬ1І5п. -19.03.07.
Користувачі, які переглядають цю тему
Guest
Швидкий перехід  
Ви не можете створювати нові теми в цьому форумі.
Ви не можете відповідати в цьому форумі.
Ви не можете видаляти Ваші повідомлення в цьому форумі.
Ви не можете редагувати Ваші повідомлення в цьому форумі.
Ви не можете створювати опитування в цьому форумі.
Ви не можете голосувати в цьому форумі.

YAFPro Theme Created by Jaben Cargman (Tiny Gecko)
Русская поддержка YAF
Форум YAF | YAF © 2003-2009, Yet Another Forum.NET