YetAnotherForum
Ласкаво просимо, Гість Пошук | Вхід

ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ В РОБОТУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ НАУ Опції
Скомаровський Антон Олександрович
#1 Залишено : 19 апреля 2011 г. 14:49:59

Ранг: НовачокГрупи: Registered

Повідомлень: 22
Балів: 49
Звідки: НТБ НАУ
Шкурко Олена Петрівна,
заступник директора з наукової роботи
науково-технічної бібліотеки
Національного авіаційного університету

ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ
ЯКОСТІ В РОБОТУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ
НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ


Розглядається досвід впровадження в діяльність науково-технічної бібліотеки Національного авіаційного університету системи менеджменту якості. Підкреслюється необхідність постійного поліпшення процесів обслуговування читачів та підвищенні якості роботи бібліотеки.

Ключові слова: система менеджменту якості (СМЯ), управління бібліотекою, досвід роботи.

Приєднання України до Болонського процесу та пов’язана з цим комплексна модернізація системи освіти обумовлює потребу реформ наукових бібліотек вищих навчальних закладів (ВНЗ). Саме тому зараз розгортається робота зі створення системи сертифікації якості бібліотеки, як важливої складової частини ВНЗ. Наукові бібліотеки університетів України розпочинають впровадження в свою діяльність системи менеджменту якості (СМЯ).
Необхідність узагальнення досвіду роботи науково-технічної бібліотеки (НТБ) Національного авіаційного університету обумовлена звертаннями колег по допомогу у питаннях розробки та впровадження СМЯ в діяльність наукових бібліотек, відсутністю методичних рекомендацій з цих питань.
У вересні 2008 р. Національний авіаційний університет (НАУ), перший серед державних ВНЗ, отримав сертифікат відповідності СМЯ університету вимогам міжнародного стандарту якості ISO 9001:2000 після проведення аудиту міжнародною організацією з сертифікації „Бюро Верітас”. Бібліотека університету з самого початку брала активну участь у розробці, впровадженні та удосконаленні СМЯ в НТБ та університеті. У вересні 2009 р. наглядовий аудит підтвердив отримання цього сертифікату.
Мотивація керівництва НТБ по впровадженню СМЯ формулювалася бажанням підвищити її імідж, задоволеність споживачів, поліпшити якість послуг, забезпечити високу продуктивність і якість процесів, створити комфортний психологічний клімат, завоювати міжнародне визнання тощо.
Практика впровадження СМЯ засвідчила, що навчання персоналу є необхідної умовою якісного виконання проекту з розробки і впровадження СМЯ. Саме тому в бібліотеці, починаючи з минулого року, розпочала роботу Школа якості. Однією з новітніх технологій, яка була там запроваджена – це тренінги персоналу, в процесі яких проводилось тестування персоналу. Загальновідомо, що фахівці сприймають практичні заняття через призму життєвого досвіду. Тому в процесі тренінгів проводиться удосконалення діяльності шляхом письмових опитувань - оцінювання знань (вхідний та вихідний контроль), крім того співробітники висловлюють в письмовому вигляді свої побажання щодо покращення ведення цих занять. Практика проведення показала, що рівень знань співробітників покращувався з кожним заняттям.
Важливим напрямом роботи Школи якості стало проведення практичних занять з розробки та впровадження Моніторингу якості бібліотечно-інформаційного обслуговування, як елементу СМЯ НАУ. Керівники підрозділів отримують консультації з питань занесення відомостей, що стосуються роботи їх підрозділів. У моніторингу наведено основні показники якості роботи бібліотеки, розроблені методичні рекомендації з розрахунку показників як окремими підрозділами бібліотеки, так і загальних індикаторів якості роботи НТБ. Моніторинг постійно удосконалюється.
Варто відзначити, що вперше, у вересні цього року НАУ брав участь у національному конкурсі з якості., підготувавши матеріали щодо дотримання університетом європейської моделі досконалості. Наукову бібліотеку, як один із кращих підрозділів університету, відвідала група експертів, вони були у підрозділах бібліотеки, проводили співбесіди з співробітниками, студентами, вели спостереження. Дирекція бібліотеки надавала експертам докази постійного вдосконалення діяльності з метою покращення якості роботи. За результатами проведеної експертизи було отримано схвальну оцінку діяльності бібліотеки. Університет став фіналістом XІV Всеукраїнського конкурсу з якості, посів ІІІ місце, набрав від 400 до 450 балів, брав участь у Європейському конкурсі, а за його підсумками отримано сертифікат «Визначення досконалості в Європі» 4 зірки.
Бібліотека активно співпрацює з кафедрами, інститутами університету у формуванні фонду для забезпечення навчального процесу університету. Викладачі можуть самостійно сформувати карти забезпеченості, замовити необхідні книжки для придбання бібліотекою, використовуючи сторінку сайта НТБ «Викладачам НАУ», розділ «Книгозабезпеченість». Завдяки плідній співпраці НТБ з викладачами збільшився рівень забезпеченості студентів літературою. Так, за рік книгозабезпеченість з хімії досягла 100%, з авіаційної тематики - 90%, а з технічних дисциплін – 85%.
Важливим аспектом впровадження СМЯ в практику бібліотеки є підвищення кваліфікації працівників. Для виявлення здатності працівників до управлінської діяльності, оцінки їх професійного рівня, створення кадрового резерву було проведено опитування бібліотечних працівників „Інноваційна діяльність: передумови та особливості впровадження в НТБ НАУ”, анкетування „Самооцінка діяльності працівника”, тепинг-тести, проведені залученим для цього фахівцем-психологом.
А в травні 2009 р. в бібліотеці, базуючись на розробленому Положенні, було проведено атестацію працівників, яка відбулася з метою отримання об’єктивної оцінки їх професійної кваліфікації та ділових якостей. За підсумками атестації 5 осіб було рекомендовано на повторну атестацію через рік за умов оволодіння комп’ютерною грамотністю, 6 осіб було переведено на більш високі посади, 2 особам рекомендовано підвищення за наявності вакансій. Проведення атестації сприяло оптимальній розстановці кадрів в бібліотеці.
Безперечно, для покращенню обслуговування користувачів необхідний зворотній зв’язок з ними. Саме тому було проведено опитування читачів „Якість роботи бібліотеки – очами користувачів”. Існує скринька скарг та пропозицій, читачі можуть повідомити через Інтернет про помилки у бібліографічному запису у пошуковій системі. На початку нового навчального року було розроблено та розповсюджено Путівник по бібліотеці для студента, який ознайомлює їх з бібліотечними послугами, довідково-пошуковою системою, наявними електронними базами даних. Це забезпечує створення більш комфортних умов для читача.
Дуже важлива актуалізація всіх нормативних документів НТБ, розроблених по формам СМЯ. Зазначимо, що практика роботи бібліотеки довела, що з метою постійного поліпшення було переглянуто та оновлено раз на рік для внесення змін та доповнень всі документи, а якщо зміни перевищували 25%, то розроблявся новий документ.
Підтвердженням якості діяльності НТБ щодо покращення комп’ютеризації бібліотечно-бібліографічного обслуговування стало отримання авторських свідоцтв на розробку інформаційно-пошукової системи НТБ та віртуальної довідки НТБ НАУ.
Значні перспективи відкрило застосування процесного підходу –важливого аспекту реалізації проекту впровадження СМЯ в бібліотеці для забезпечення досягнення високої якості освітніх та наукових послуг. Він дає можливість установити єдиний ланцюг діяльності, починаючи від встановлення вимог до фахівців з боку читачів і закінчуючи об’єктивною оцінкою та підтвердженням їх задоволеності бібліотечним обслуговуванням. При цьому забезпечується ефективна взаємодія як між безпосередніми учасниками навчально-виховного процесу університету (навчально-методичним управлінням, управлінням гуманітарного розвитку, науково-дослідною частиною, кафедрами, факультетами, студентами), так і структурними підрозділами НТБ. Варто наголосити, що впровадження процесного підходу дозволяє закріпити відповідальність кожного за певну діяльність та контролювати її результати.
На даний час розроблена нормативна документація СМЯ, а в перспективі розвитку роботи НТБ у сфері якості необхідно описати процеси діяльності, розробити положення про відділи, включаючи входи та виходи процесів; визначити показники (індикатори) діяльності, постійно поліпшувати свою діяльність.
Практика свідчить, що для подальшого удосконалення роботи бібліотеки необхідні: постійне підтвердження на аудитах сертифікованої СМЯ; активна участь дирекції у удосконаленні моніторингу якості обслуговування; комп’ютеризація бібліотечно-бібліографічних процесів; ефективна кадрова політика (в т.ч. регулярне проведення атестацій); досконала матеріальна база; встановлені умови забезпечення якості; покращення умов виробничого середовища; постійний контроль якості виконання процесів та коригуючи або запобіжні заходи щодо поліпшення.
Користувачі, які переглядають цю тему
Guest
Швидкий перехід  
Ви не можете створювати нові теми в цьому форумі.
Ви не можете відповідати в цьому форумі.
Ви не можете видаляти Ваші повідомлення в цьому форумі.
Ви не можете редагувати Ваші повідомлення в цьому форумі.
Ви не можете створювати опитування в цьому форумі.
Ви не можете голосувати в цьому форумі.

YAFPro Theme Created by Jaben Cargman (Tiny Gecko)
Русская поддержка YAF
Форум YAF | YAF © 2003-2009, Yet Another Forum.NET