До 100-РІЧЧЯ ЗАСНУВАННЯ
Київського товариства повітроплавання

 

 

З давніх-давен люди мріяли про крила. Леонардо да Вінчі, Ломоносов, Жюль Верн, Жуковський та багато інших імен, які вдячне людство зберегло у своїй пам’яті, гідних поваги та шани, а також тих, про кого історія нічого або майже нічого не донесла до нас, – всі вони багато зробили для втілення ідей підкорення  небес і гідні нашої пам’яті.

Увазі читачів пропонуємо перелік статей, які розповідають про величезну роль, яку відіграло Київське товариство повітроплавання у поширенні ідей повітроплавання та авіації.

 

Список літератури

1.           Витоки: (Університетська наука у дзеркалі історії) // Авіатор: газ. Нац. авіац. ун-ту. – 2009. – 30 бер. (№ 4). – С. 6
   Коротко про історію створення Київського повітроплавального товариства.

2.           Гребенніков В.М. Початок авіаери в Україні //АВІА-2001: Ш Міжнародна науково-технічна конференція (24 – 26 квітн. 2001 року, Київ, Україна). – Київ, 2001. – Т. 1. – С. 1.14 – 1.17.
  У статті розглядається історичний процес становлення і розвитку авіації в Україні на початку ХХ століття, зокрема, згадується про Київське товариство повітроплавання.

3.           Дернова Вероника. Они были первыми // Авиация общего назначения. – 2005. № 6. – С. 33 – 36.
  
Про конструкторську діяльність членів Київського товариства повітроплавання А.С. Кудашева та І.І. Сікорського.

4.           Дореволюційний період. Київське товариство повітроплавання // Історія цивільної авіації України / А.М.Троценко. – Київ, 2004. – Розд.1. – С. 22 – 57.
  Коротко подається історія створення великим колективом ентузіастів авіації та повітроплавання Київського товариства повітроплавання та детально розповідається про внесок його талановитих членів у розвиток літакобудування та пропаганду ідей повітроплавання.

5.           Згуровський Михайло. Людина, яка втілила мрію Леонардо // Імідж. UA: міжнар. діловий журнал. – Київ, 2009. – № 2. – С. 68 – 75.
  Розповідь про перші конструкції вертольотів активного учасника гелікоптерного відділу Повітроплавної секції при механічному відділенні Київського політехнічного інституту І І.Сікорського.

6.           Згуровський Михайло. Витоки української авіації // Дзеркало тижня. – 2003. – 13 груд. (№  48). – С. 19.
  Ректор НТУУ «КПІ» розповідає про історію створення Київського повітроплавального товариства та про конструкторську діяльність членів цього товариства: Миколи Артем’єва, Олександра Кудашева, Миколи Делоне, Ігоря Сікорського, братів Касяненків, Дмитра Григоровича.

7.           Киевская школа самолётостроения // Авиация в Украине: очерки истории / В.С. Савин. – Харьков, 1995. – Гл. 3. – С. 26 – 40.
  Розділ книги присвячено історії зародження Київського товариства повітроплавання при Київському політехнічному інституті, результатом діяльності якого стало створення оригінальної і самобутньої київської школи літакобудування. Подається перелік членів цього гуртка та розповідається про їхні досягнення у літакобудуванні.

8.           Лицарі київського неба // Невідомі та маловідомі сторінки історії Києва / М.О.Рибаков. – Київ, 1997. – С.336 – 353.
У цьому розділі книги М.О. Рибакова докладно розповідається про Київське товариство повітроплавання та його внесок у поширенні ідей авіації та повітроплавання в Україні.

9.           Романенко Валерий. Киевские конструктора // Камуфляж: информ.-аналит. журнал. – 2006. – № 6. – С.12 – 16.
  В статті розповідається про «Альма матер» авіаційних конструкторів – Київський політехнічний інститут, де в жовтні 1909 року було організоване і офіційно зареєстроване «Київське товариство повітроплавання», про членів цього товариства та про їх конструкторську діяльність.

10.       Вітчизняна авіація розправляла крила в Києві //http:/www.kreschatic.kiev.ua/ua/2529/art/20711.html.

11.       Злет і забуття. Портрет Федора Андерса в інтер’єрі повітроплавання // http:/www.dt.ua/3000/3150/63746.

12.       Сургай Людмила. Пионеры киевского неба: электронная версия // http:/www. Telegrafia.сom/442 /World/9350; // Кіевский телеграфъ. – 2008. – 31 окт. – 6 нояб. (№ 44).
  В статті розповідається про політ літака, який 100 років тому піднявся в небо з Київського аеродрому. Конструктором літака був студент, член Київського гуртка повітроплавання І.Сікорський.

 

Укладач бібліограф М.Семенова