ВИЩА АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.12.2007 № 867

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2007 року за № 1398/14665

3596 Про внесення змін і доповнень
до Переліку спеціальностей,
за якими проводяться захист дисертацій
на здобуття наукових ступенів
кандидата наук і доктора наук,
присудження наукових ступенів
і присвоєння вчених звань

Відповідно до Положення про Вищу атестаційну комісію України, затвердженого Указом Президента України від 25 лютого 1999 року № 216 (із змінами), пункту 4 Указу Президента України від 11 липня 2006 року № 606 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 квітня 2006 року «Про стан науково-технологічної сфери та заходи щодо забезпечення інноваційного розвитку України» та постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 року № 1718 «Про доповнення переліку галузей науки, з яких може бути присуджений науковий ступінь», а також, ураховуючи рекомендації експертних рад ВАК України,

Н А К А З У Ю:

1. Унести зміни і доповнення до Переліку спеціальностей, за якими проводяться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук і доктора наук, присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань, затвердженого наказом ВАК України від 23.06.2005 № 377, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.07.2005 за № 713/10993 (із змінами) (даліПерелік):

 

Шифр

Галузь науки, група спеціальностей, спеціальність

Галузь науки,
за якою присуджується
науковий ступінь

1

2

3

14

Медичні науки

 

14.02.00

Профілактична медицина

 

14.02.01

Гігієна та професійна патологія

медичні, біологічні

27

Соціальні комунікації

 

27.00.01

Теорія та історія соціальних комунікацій

соціальні комунікації

27.00.02

Документознавство, архівознавство

соціальні комунікації, історичні

27.00.03

Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство

соціальні комунікації, історичні

27.00.04

Теорія та історія журналістики

соціальні комунікації

27.00.05

Теорія та історія видавничої справи та редагування

соціальні комунікації

27.00.06

Прикладні соціально-комунікаційні технології

соціальні комунікації

27.00.07

Соціальна інформатика

соціальні комунікації

2. Виключити з Переліку такі спеціальності:

 

Шифр

Галузь науки, група спеціальностей, спеціальність

Галузь науки,
за якою присуджується
науковий ступінь

1

2

3

07

Історичні науки

 

07.00.08

Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство

історичні, філологічні

07.00.10

Документознавство, архівознавство

історичні

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови ВАК України.

Голова ВАК України В. Ф. Мачулін

ПОГОДЖЕНО:

Міністр освіти і науки України
С. М. Ніколаєнко