Документ z1588-05, чинний, редакцiя вiд 13.12.2005 (5 сторiнок)
Сторiнка "Законодавство України" сайту Верховної Ради [ 01.03.06 10:32 ]


              
Герб України
        ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ
         ЗА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ БЕЗПЕКИ АВІАЦІЇ

              Н А К А З

            13.12.2005 N 943

                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   29 грудня 2005 р.
                   за N 1588/11868


       Про затвердження Правил розслідування
      авіаційних подій та інцидентів з цивільними
         повітряними суднами в Україні


   З метою  вдосконалення  розслідування авіаційних подій з
цивільними повітряними суднами в Україні відповідно до статті 7
Повітряного кодексу України ( 3167-12 ) та згідно з Указом
Президента України від 15 липня 2004 року N 803 ( 803/2004 ) "Про
Державну  службу України з нагляду за забезпеченням безпеки
авіації" Н А К А З У Ю:

   1. Затвердити Правила розслідування авіаційних подій  та
інцидентів з цивільними повітряними суднами в Україні (далі -
Правила), що додаються.

   2. Департаменту інспектування безпеки польотів (Міщенко В.К.)
подати цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.

   3. Довести Правила  до  всіх  зацікавлених  організацій,
зареєстрованих на території України, що здійснюють експлуатацію та
технічне обслуговування цивільних повітряних суден, використання
повітряного  простору  та  обслуговування  повітряного  руху,
підготовку авіаційних фахівців у встановленому порядку.

   4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державіаслужби
від 03.08.2005 N 565 ( z0928-05 ) "Про затвердження Правил
розслідування авіаційних подій з цивільними повітряними суднами в
Україні", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26.08.2005
за N 928/11208.

   5. Контроль за виконанням цього наказу лишаю за собою.

 В.о. Голови Державіаслужби              А.А.Колісник

 ПОГОДЖЕНО:

 Голова Державного комітету
 України з питань регуляторної
 політики та підприємництва               А.Дашкевич


                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державіаслужби
                   13.12.2005 N 943

                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   29 грудня 2005 р.
                   за N 1588/11868


               ПРАВИЛА
      розслідування авіаційних подій та інцидентів
      з цивільними повітряними суднами в Україні


           1. Загальні положення

   1.1. Ці Правила розроблені відповідно до Повітряного кодексу
України ( 3167-12 ) з метою приведення нормативних актів цивільної
авіації у відповідність до вимог стандартів і рекомендованої
практики Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) та
адаптації  до  законодавства  Європейського  Союзу (ЄС) і є
нормативно-правовим актом України, що регулює діяльність в сфері
розслідування  авіаційних  подій  та інцидентів з цивільними
повітряними суднами.

   1.2. Правила визначають завдання, кваліфікаційні  вимоги,
права,  обов'язки  авіаційного  персоналу,  який  проводить
розслідування авіаційних подій та інцидентів, установлюють порядок
проведення  розслідування  авіаційних  подій та інцидентів з
цивільними повітряними суднами України та цивільними повітряними
суднами  іноземних  держав  на  території  України,  участі
уповноважених представників України в розслідуванні авіаційних
подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами України на
території інших держав, обліку зазначених подій, а також порядок
розробки рекомендацій та заходів щодо їх попередження.

   1.3. Правила поширюються на всі цивільні повітряні судна та є
обов'язковими для  всіх  суб'єктів  правовідносин,  на  яких
розповсюджується  дія повітряного права України, яке регулює
відносини в галузі цивільної авіації та використання повітряного
простору України, у тому числі організацій та громадян, які
здійснюють експлуатацію та ремонт повітряних суден, виконання та
забезпечення польотів, розроблення, випробування, виробництво та
сертифікацію повітряних суден, підготовку авіаційного персоналу, а
також на учасників розслідування авіаційних подій та інцидентів.

   1.4. Правила  використовуються  під  час  розслідування
авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами
України або іноземних держав, які трапились на території України
та над акваторією водної поверхні, де  відповідальність  за
організацію обслуговування повітряного руху покладено на Україну.

           2. Нормативні посилання

   Під час  розроблення  Правил  використовувались  такі
нормативно-правові акти:
   Повітряний кодекс України ( 3167-12 );
   Указ Президента України від 15.07.2004 N 803 ( 803/2004 )
"Про Державну службу України з нагляду за забезпеченням безпеки
авіації";
   Повідомлення щодо обслуговування повітряного руху - Авіаційні
правила України, частина 85, затверджені наказом Міністерства
транспорту  України  від 25.03.2002 N 199 ( z0354-02 ) та
зареєстровані  в  Міністерстві юстиції України 10.04.2002 за
N 354/6642;
   Правила з пошуку та рятування в цивільній авіації України
(далі - ППР ЦА-99), затверджені наказом Міністерства транспорту
України від 16.08.1999 N 404 ( z0684-99 ) та зареєстровані в
Міністерстві юстиції України 07.10.99 за N 684/3977;
   Правила розслідування  надзвичайних  подій  та пошкоджень
цивільних повітряних суден на землі в Україні, затверджені наказом
Державіаслужби від 18.11.2004 N 188 ( z1541-04 ) та зареєстровані
в Міністерстві юстиції України 03.12.2004 за N 1541/10140;
   Додаток 13 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію
"Розслідування авіаційних подій та інцидентів" ( 995_655 ),
видання дев'яте, 2001 року;
   Директива Ради Євросоюзу N 94/56 від 21 листопада 1994 року;
   ІКАО (Doc 9756  AN/965)  "Руководство  по  расследованию
авиационных происшествий и инцидентов";
   ІКАО (Doc 9156) "Руководство по предоставлению данных об
авиационных происшествиях и инцидентах";
   ІКАО (Doc 9422) "Руководство по предотвращению авиационных
происшествий";
   Резолюція 33-ї  сесії  Асамблеї  ІКАО  від  5.10.2001
"Неразглашение некоторых записей и данных, имеющих отношение к
авиационному происшествию или инциденту" .

             3. Скорочення

   АП - авіаційна подія;
   АРК - аварійно-рятувальна команда;
   АТБ - авіаційно-технічна база;
   ВЗ - вільна зона;
   ДІБП -  департамент  інспектування  безпеки  польотів
Державіаслужби;
   ГКЦПР - Головний координаційний центр пошуку та рятування;
   ДКБ - дослідно-конструкторське бюро;
   ЗПС - злітно-посадкова смуга;
   ІАС - інженерно-авіаційна служба;
   ІКАО - Міжнародна організація цивільної авіації;
   КЛЕ - керівництво з льотної експлуатації;
   КОСПАС-САРСАТ - міжнародна космічна система пошуку аварійних
суден;
   КПС - командир повітряного судна;
   КСГ - кінцева смуга гальмування;
   КЦПР ЦА - координаційний центр пошуку та рятування цивільної
авіації;
   ЛС - льотна смуга;
   МАК - Міждержавний авіаційний комітет;
   МВС - Міністерство внутрішніх справ України;
   МЗС - Міністерство закордонних справ України;
   МС - місце стоянки;
   ОПР - обслуговування повітряного руху;
   ППО - протиповітряна оборона;
   ПММ - пально-мастильні матеріали;
   ПС - повітряне судно;
   РД - руліжна доріжка;
   РКЦПР - регіональний координаційний центр пошуку і рятування;
   РТЗ - радіотехнічне забезпечення;
   СТЗ - світлотехнічне забезпечення;
   ЦА - цивільна авіація;
   ЦДС - центральна диспетчерська служба Державіаслужби;
   ACCID - авіаційна подія;
   ADREP -  автоматизована  система  збирання,  оброблення,
зберігання та розповсюдження інформації про авіаційні події та
інциденти;
   AFTN - авіаційна фіксована мережа електрозв'язку;
   ARO - пункти збору донесень щодо ОПР;
   INCID - інцидент;
   FPL - план польоту;
   UTC - всесвітній скоординований час.

         4. Класифікація та визначення

   4.1. Класифікація подій
   4.1.1. При експлуатації ПС можуть мати місце:
   авіаційні події;
   інциденти (серйозні інциденти, інциденти);
   надзвичайні події;
   пошкодження ПС на землі.
   4.1.2. Авіаційні події поділяються на:
   авіаційні події з людськими жертвами (катастрофи);
   авіаційні події без людських жертв (аварії).
   4.1.3. Зіткнення двох або більше ПС розслідується як одна
авіаційна подія, а класифікується для кожного ПС в залежності від
спричинених наслідків. За результатами розслідування оформлюється
загальний остаточний звіт.

   4.2. Визначення
   У цих Правилах терміни мають такі визначення:
   Авіаційна подія - подія, пов'язана з використанням ПС, яка
має місце з моменту, коли будь-яка особа піднімається на борт з
наміром здійснити політ, до моменту, коли всі особи, що перебували
на борту, покинули ПС, і під час якої:
   будь-яка особа отримує тілесні ушкодження із смертельним
наслідком  або  серйозні  тілесні ушкодження або ПС одержує
пошкодження чи руйнування конструкції. Авіаційні події поділяються
на катастрофи та аварії.
   Катастрофа - АП з людськими жертвами, що призвела до загибелі
або зникнення безвісти когось з пасажирів або членів екіпажу, а
також у разі отримання ними тілесних ушкоджень зі смертельним
наслідком під час:
   а) перебування на даному ПС;
   б) безпосереднього  зіткнення  з  будь-якою частиною ПС,
включаючи частини, що відокремились від даного ПС;
   в) безпосередньої дії струменя газів реактивного двигуна;
   г) зникнення безвісти ПС. ПС уважається таким, що зникло
безвісти,  якщо  був припинений офіційний розшук і не було
встановлене місцезнаходження елементів його конструкції. Рішення
про припинення пошуку ПС, що пропало безвісти, приймає повноважний
орган держави з розслідування АП, на території якої трапилась АП;
   ґ) до катастроф належать також випадки загибелі когось з
осіб, які перебували на борту, у процесі їх аварійної евакуації з
ПС.
   У разі отримання тілесних ушкоджень, унаслідок яких протягом
30 діб з моменту АП настала смерть, вони класифікуються як тілесні
ушкодження зі смертельним наслідком.
   Аварія - АП без людських жертв, що призвела до пошкодження чи
руйнування ПС або серйозного тілесного ушкодження пасажирів або
членів екіпажу та третіх осіб, у разі якої:
   а) порушується міцність  конструкції  планера  ПС  через
руйнування силових елементів;
   б) погіршуються технічні або льотні характеристики ПС і
необхідний ремонт для їх відновлення або неможливо відновити його
льотну придатність. До аварій не належать: для літаків ( випадки
відмови або пошкодження двигуна, коли пошкоджений тільки сам
двигун, його капоти чи допоміжні агрегати або коли пошкоджені
тільки повітряні гвинти, закінцівки крила, антени, пневматики,
гальмові пристрої, обтічники, або коли в обшивці є невеликі
вм'ятини або пробоїни; для вертольотів ( руйнування чи пошкодження
елементів несучих та рульових гвинтів, вентиляторної установки,
редуктора, обшивки, руйнування чи роз'єднання трансмісії, якщо
вони не призвели до пошкодження чи руйнування силових елементів
фюзеляжу або балок;
   в) ПС опиняється в такому місці, де доступ до нього та його
евакуація з місця події неможливі;
   г) будь-яка особа отримує серйозні тілесні ушкодження.
   Авіаційна техніка - повітряні судна та їх компоненти.
   Бортовий реєстратор - будь-який самописний прилад,  який
встановлюється на борту ПС як додаткове джерело інформації для
використання при розслідуванні АП та інцидента.
   Вільна зона - спеціально підготовлена ділянка земної або
водної поверхні, яка примикає до кінця наявної дистанції розбігу,
придатна  для початкового набору висоти ПС до встановленого
значення.
   Держава виробника - держава, що володіє юрисдикцією щодо
організації, відповідальної за остаточне складання ПС.
   Держава експлуатанта - держава, в якій міститься основне
місце діяльності експлуатанта, або в якій експлуатант не має
такого місця діяльності, постійного місця перебування.
   Держава місця події - держава, на території якої мала місце
АП або інцидент.
   Держава реєстрації - держава, до реєстру якої занесено ПС.
   Держава розробника - держава, що володіє юрисдикцією щодо
організації, відповідальної за конструкцію типу ПС.
   Державна служба України з нагляду за забезпеченням безпеки
авіації (Державіаслужба) - спеціально уповноважений центральний
орган  виконавчої  влади  з  питань  державного  нагляду за
забезпеченням безпеки авіації.
   Експерт/фахівець - особа, яка має кваліфікацію в певній
галузі науки та техніки і залучається до розслідування АП чи
серйозного інциденту, проводить науково-технічні експертизи та
надає консультації.
   Експлуатант -  особа,  організація або підприємство, які
експлуатують ПС або пропонують послуги в цій галузі.
   Інцидент -  будь-яка  подія,  крім авіаційної події, що
пов'язана з використанням ПС, яка впливає або могла вплинути на
безпеку експлуатації.
   Перелік серйозних інцидентів та інцидентів,  наведено  в
додатку 1.
   Льотна смуга - частина льотного поля аеродрому, що включає
злітно-посадкову  смугу,  сплановані частини з боків ЗПС та
призначена для зльоту і посадки повітряних суден, зменшення ризику
ушкодження  повітряних суден, що викотилися за межі ЗПС, і
забезпечення безпеки повітряних суден, що пролітають над нею під
час зльоту і посадки.
   Максимальна маса - максимальна сертифікована злітна маса.
   Надзвичайна подія - подія, пов'язана з використанням ПС, яка
не підпадає під визначення АП, а також пов'язана з технічним
обслуговуванням, ремонтом, зберіганням та транспортуванням, під
час якої настав один з наведених наслідків:
   загибель або серйозне тілесне ушкодження, отримане будь-якою
особою під час її перебування на борту ПС унаслідок необережних
або навмисних дій самого потерпілого або інших осіб, що не
пов'язані з порушенням функціонування ПС та його систем;
   загибель або серйозне тілесне ушкодження, отримане будь-якою
особою, яка без достатніх підстав або документів самовільно
проникла за межі зон на ПС, куди заборонений доступ пасажирам та
членам екіпажу;
   загибель або серйозне тілесне ушкодження, отримане будь-якою
особою, яка перебувала на борту ПС,  у  результаті  впливу
зовнішнього середовища після вимушеної посадки ПС за межами
аеродрому;
   загибель або серйозне тілесне ушкодження, отримане будь-якою
особою, яка перебувала за межами ПС, унаслідок безпосереднього
контакту з ПС або його елементами;
   руйнування або пошкодження ПС на землі, що призвело до
порушення   міцності  його  конструкції  або  погіршення
льотно-технічних характеристик у результаті впливу зовнішнього
середовища  стихійного  лиха  або  порушення  технології
обслуговування, правил зберігання та транспортування;
   захоплення ПС, що перебувало на землі або в польоті, або
намагання захоплення такого судна та інші акти  незаконного
втручання в діяльність ЦА.
   Первинне повідомлення - первинна інформація про  АП  чи
інцидент, що стала відома та негайно передається до Державіаслужби
та власнику ПС.
   Первинне донесення - інформація про АП чи інцидент, що
уточнює обставини АП та надається з метою своєчасного формування
комісії з розслідування АП.
   Наступне донесення  -  інформація, що конкретизує АП чи
інцидент, передається головою комісії з розслідування АП.
   Повітряне судно - літальний апарат, що тримається в атмосфері
за рахунок його взаємодії з повітрям, відмінної від взаємодії з
повітрям, відбитим від земної поверхні, і здатний маневрувати в
тривимірному просторі.
   Пошкодження повітряного судна на землі - подія, пов'язана з
обслуговуванням, зберіганням та транспортуванням ПС на землі, під
час якої ПС отримало пошкодження без втрати міцності його силових
елементів та погіршення льотно-технічних характеристик, усунення
яких можливо за експлуатаційних умов.
   Польовий етап розслідування - період з початку робіт комісії
з розслідування на місці АП або інцидента до моменту, коли роботи
на місці події закінчені.
   Попередній звіт - сповіщення,  що  використовується  для
негайного поширення відомостей, отриманих на початкових стадіях
розслідування.
   Причина авіаційної  події  або  інцидента  -  сукупність
взаємопов'язаних факторів, що безпосередньо зумовили АП  або
інцидент.
   Публікація результатів розслідування - подання остаточного
звіту обов'язковим адресатам згідно з указаною в цих Правилах
розсилкою, а також можливість  ознайомлення  з  результатами
розслідування іншими юридичними або фізичними особами.
   Радник (член комісії) - особа, призначена державою в разі
наявності в неї відповідної кваліфікації з метою надання допомоги
вповноваженому представникові цієї держави в розслідуванні.
   Розслідування - процес, що проводиться при наявності факту
АП, який включає збір і аналіз інформації про АП, встановлює
причину  (причини)  її  виникнення,  підготовку висновків із
зазначенням цієї причини (причин) і вироблення рекомендацій щодо
запобігання у майбутньому.
   Розслідувач авіаційної події - особа, яка за наявності в неї
відповідної кваліфікації та державного (міжнародного) сертифіката
займається розслідуванням АП, інцидентів та інших подій, що
загрожують безпеці польотів.
   Рекомендація щодо забезпечення безпеки польотів - пропозиція
повноважного органу держави, який проводить розслідування АП чи
інцидентів, зроблена на основі інформації, отриманої під час
розслідування, з метою попередження АП та інцидентів.
   Серйозний інцидент - інцидент, обставини якого свідчать про
те, що ледь не сталася авіаційна подія.
   Для серйозних інцидентів характерні такі ознаки:
   вихід ПС за межі очікуваних умов експлуатації;
   виникнення значних шкідливих впливів на екіпаж або пасажирів;
   значне підвищення робочого навантаження на екіпаж;
   втрата працездатності екіпажа в польоті;
   значні погіршення  льотних  і технічних характеристик та
ускладнення в управлінні ПС.
   Серйозне тілесне ушкодження - тілесне ушкодження, отримане
особою під час авіаційної події чи інцидента, яке:
   а) вимагає госпіталізації особи більше ніж на 48 годин
протягом 7 діб з моменту авіаційної події;
   б) призвело до перелому будь-якої кістки (за винятком простих
переломів пальців рук, ніг або носа);
   в) пов'язане з розривами тканини, що призводять до сильної
кровотечі, ушкодження нервів, м'язів або сухожиль або пов'язане з
ушкодженням будь-якого внутрішнього органу;
   г) пов'язане з одержанням опіків другого і третього ступенів
чи будь-яких опіків, що ушкоджують понад 5 % поверхні тіла;
   ґ) пов'язане з підтвердженим фактом дії токсичних речовин чи
радіації, що вражає;
   Уповноважений з розслідування (голова комісії) - особа, якій
за  наявності  в неї відповідної кваліфікації та державного
(міжнародного) сертифіката доручені організація і  проведення
розслідування, а також контроль за його ходом.
   Уповноважений представник - особа, яка призначена державою в
разі наявності в неї відповідної кваліфікації та державного
(міжнародного) сертифіката для участі  в  розслідуванні,  що
проводиться іншою державою.
   Уповноважені представники інших розслідувань - особи, які за
відповідними призначеннями проводять окремі види розслідувань
(страхове, розслідування нещасних випадків тощо) та за узгодженням
з головою комісії мають доступ до певних матеріалів розслідування.

            5. Загальні вимоги

   5.1. Усі авіаційні події та інциденти з ПС України або
іноземних держав на території України підлягають обов'язковому
розслідуванню згідно з цими Правилами.
   Єдиною метою розслідування АП чи інцидента є запобігання
авіаційним  подіям  та інцидентам у майбутньому. Метою цієї
діяльності  не  може  бути  встановлення  чиєїсь  вини  або
відповідальності.
   Будь-яке судове або  адміністративне  розслідування,  яке
спрямоване на встановлення будь-чиєї вини чи відповідальності,
повинно проводитись окремо від будь-якого розслідування,  що
проводиться згідно з цими Правилами.
   Судове, страхове або інші види розслідувань не втручаються в
процес розслідування АП чи інцидента і не впливають на його
висновки та можуть використовувати матеріали остаточного звіту про
АП чи інцидент.

   5.2. Авіаційні події, що сталися на території України з ПС ЦА
розслідуються Державіаслужбою.
   У разі АП, що сталася на території України через зіткнення
цивільного ПС з ПС іншого міністерства або якщо АП сталася з ПС
іншої держави, Державіаслужба може прийняти рішення про звернення
до Кабінету Міністрів України з метою призначення Урядової комісії
з розслідування АП.

   5.3. Розслідування АП проводиться комісією, яка призначається
згідно з цими Правилами та має статус державної комісії. Комісія з
розслідування  АП відповідно до стандартів ІКАО незалежна в
проведенні розслідування та має необмежені повноваження на його
проведення. Процес розслідування не передбачає захист інтересів
сторін учасників розслідування.
   Права та обов'язки учасників розслідування АП визначаються
цими Правилами (додаток 2).

   5.4. Розслідування АП ПС іноземних держав, що трапилися на
території України, проводиться згідно з процедурами, викладеними в
цих Правилах та в Додатку 13 до Конвенції ІКАО ( 995_655 ).
Проведення розслідування може бути передано державі реєстрації,
державі експлуатанта ПС або іншій державі за взаємною домовленістю
та згодою.

   5.5. Розслідування  серйозних  інцидентів  та  інцидентів
проводить Державіаслужба. За рішенням Державіаслужби організація
та проведення розслідування інцидентів можуть бути покладені на
експлуатанта ПС.

   5.6. Розслідування АП з цивільними ПС України, що сталися на
території іншої держави, здійснюється комісією, що створюється
державою місця події згідно з Правилами ІКАО та національними
правилами. У цих випадках Державіаслужба призначає уповноважених
представників (радників та експертів) для участі в розслідуванні.
У разі неотримання Україною остаточного звіту за результатами
розслідування АП від держави-місця події протягом більш ніж одного
року уповноважений представник України з метою розробки заходів з
забезпечення безпеки польотів готує довідку про стан розслідування
комісією Державіаслужби, якщо їй таке право делегує держава місця
події.

   5.7. За приховування АП чи інцидентів або фактів, що мають до
них стосунок, несвоєчасне повідомлення про АП чи інцидентів,
несанкціоноване поширення інформації про хід розслідування та
ймовірні причини АП чи інцидентів, а також за свідомо неправильну
класифікацію АП чи інциденту та визначення причин руйнування або
знищення бортових чи наземних засобів об'єктивного контролю та
інших матеріалів, причетних до АП чи інцидентів, посадові особи
відповідають згідно з законодавством України.

   5.8. Розслідування АП чи інциденту включає збір та аналіз
інформації, проведення необхідних досліджень, установлення причин
АП, підготовку звітів, а також складання остаточного звіту з
необхідними рекомендаціями щодо питань безпеки польотів, розбір за
результатами розслідування. Розслідування проводиться за принципом
багатофакторності,  що  передбачає  виявлення  відхилень  від
нормального  функціонування  авіаційно-транспортної системи та
оцінку впливу цих відхилень на завершення польоту ПС.

   5.9. Нормативні документи з питань розслідування АП  та
інцидентів з цивільними ПС повинні відповідати вимогам цих Правил.

        6. Розслідування авіаційних подій

   6.1. Організація розслідування
   6.1.1. Організація   та   забезпечення   об'єктивного
кваліфікованого розслідування АП, що сталися з цивільними ПС на
території України, покладаються на Державіаслужбу за  участю
розробника ПС, виробника ПС, експлуатантів ПС, та за згодою
органів виконавчої влади та інших зацікавлених  міністерств,
організацій України.
   Згідно з пунктом 5.2 цих Правил створюються комісії  з
розслідування АП.
   Комісія проводить  розслідування  АП  із   залученням
спеціалістів, керуючись цими Правилами та законодавством України.
   Розслідування повинно проводитись у стислі строки, але не
більше  ніж  30  діб для розслідування аварії, 60 діб для
розслідування катастроф,  90  діб  для  розслідування  АП  з
іноземними ПС.  Якщо  для  встановлення  причин АП необхідне
проведення спеціальних досліджень, то термін розслідування може
бути подовжений керівником, який призначив комісію.
   6.1.2. Зіткнення двох або декількох ПС розслідується як
одна АП, а класифікується і зараховується окремо для кожного ПС
залежно від наслідків. За результатами розслідування оформляється
один остаточний звіт.
   6.1.3. Комісія складається з голови та членів комісії.
   Залежно від  обсягів розслідування створюються підкомісії
(льотна,  інженерно-технічна,  адміністративна).  У   разі
необхідності, за рішенням голови комісії можуть створюватися
робочі групи згідно з додатками 3-9:
   додаток 3 - льотна підкомісія;
   додаток 4 - інженерно-технічна підкомісія;
   додаток 5 - адміністративна підкомісія;
   додаток 6 - група із створення схеми (кроків) місця АП;
   додаток 7 - група опитування;
   додаток 8 - група розрахунку й аналізу;
   додаток 9 - група пошукових і аварійно-рятувальних робіт.
   6.1.3.1. Для участі в розслідуванні, за поданням голови
комісії, можуть залучатися працівники органу, що призначив комісію
з розслідування, за згодою повноважні представники причетних
міністерств та організацій, органів виконавчої влади, працівники
організацій незалежно від організаційно-правових  форм,  форм
власності та відомчої належності, у тому числі науково-дослідних і
дослідно-конструкторських організацій, організацій розробників,
виробників і експлуатантів, аеропортів, авіаремонтних організацій,
авіаційно-технічних баз і центрів, навчальних закладів, органів
ОПР, організацій та підприємств з метеорологічного забезпечення
авіації, медичних закладів.
   6.1.3.2. На запит Державіаслужби щодо залучення фахівців
організацій незалежно  від  форми  власності  до  участі  в
розслідуванні АП за згодою керівники організацій, на адресу яких
направлені запити, направляють у розпорядження комісії фахівців,
кандидатури  яких  узгоджуються з Державіаслужбою на термін,
необхідний для виконання робіт в інтересах розслідування АП.
   Інформація про  кандидатів до складу комісії передається
органу, що організовує розслідування, негайно після одержання від
нього запиту.
   6.1.3.3. Голова, члени комісії та робочих груп повинні мати
відповідну  кваліфікацію,  державний  (міжнародний) сертифікат
розслідувача і практичний досвід роботи в галузі авіації і не
повинні бути причетні безпосередньо до АП.
   Голова, члени  комісії  та  робочих  груп,  а  також
експерти/фахівці  не  можуть  представляти інтереси страхової
компанії.
   6.1.4. Під час розслідування АП на території України з ПС, що
занесені до реєстру  ПС  іноземної  держави,  уповноваженими
представниками та їх радниками можуть бути представники:
   держави реєстрації;
   держави експлуатанта;
   держави розробника;
   держави виробника;
   держави, громадяни якої загинули або  одержали  серйозні
тілесні ушкодження (на запит);
   держави, що надала технічну або іншу допомогу в розслідуванні
АП (на звернення держави, що призначила розслідування).
   6.1.4.1. Уповноважені представники можуть мати радників для
надання необхідної допомоги.
   6.1.4.2. Повноваження представників держав і їх радників
визначаються додатком 13 до Конвенції про міжнародну цивільну
авіацію  "Розслідування  авіаційних  подій  та  інцидентів"
( 995_655 ), що дає їм право за узгодженням з головою комісії і
під його контролем:
   відвідувати місце АП;
   оглядати ПС або його частини;
   одержувати інформацію,  що  містить свідчення свідків, і
пропонувати тематику їхнього опитування;
   мати доступ до доказів, що належать до розслідування АП;
   одержувати документи, що стосуються розслідування АП;
   брати участь у декодуванні записів польотної інформації;
   брати участь у заходах щодо розслідування за межами місця АП,
таких як огляд і дослідження агрегатів, технічні консультації,
участь у випробуванні і моделюванні з метою розслідування АП;
   брати участь  у  нарадах  усіх  аспектів, що стосуються
розслідування АП;
   подавати заяви до комісії відносно різноманітних аспектів
розслідування АП.
   Уповноважений представник і його радники надають державі, що
проводить розслідування АП, усю наявну в них відповідну інформацію
і не мають права поширювати інформацію про хід і результати
розслідування без згоди держави, що проводить розслідування АП.
   6.1.4.3. У разі надходження від держави-реєстрації, держави
експлуатанта, держави-розробника  або  держави  виробника  ПС
звернення щодо недоторканності ПС та всіх речових доказів до
огляду уповноваженим представником держави, що звернулася з таким
проханням, то приймаються всі необхідні заходи для виконання
такого звернення, наскільки це можливо та відповідає належному
проведенню розслідування.
   6.1.4.4. У разі мотивованого звернення держави, громадяни
якої загинули під час АП, про участь у розслідуванні у разі
необхідності дозволяється призначити  свого  експерта,  якому
надається згідно з Додатком 13 до Конвенції про міжнародну
цивільну авіацію ( 995_655 ) право:
   відвідувати місце АП;
   ознайомлюватися з відповідною фактичною інформацією стосовно
АП;
   сприяти ідентифікації  загиблих,   надаючи   відповідну
інформацію.
   6.1.4.5. У  разі  потреби  одержання  додаткових  даних,
обладнання  або  залучення експертів Державіаслужба направляє
відповідний запит іншій державі щодо надання  таких  даних,
устаткування  або  направити  експертів  для  забезпечення
розслідування АП.
   Держава, що надає за запитом дані, обладнання або направляє
експертів, може призначити свого уповноваженого представника для
участі в розслідуванні АП. Уповноважений представник або експерт
такої держави, якщо вона не є державою реєстрації, державою
експлуатанта,  державою  розробника  або  державою виробника,
обмежується тими питаннями,  з  яких  вони  залучаються  до
розслідування. Обсяг і форма участі представників визначаються в
кожному окремому випадку головою комісії.
   6.1.4.6. Уповноважені  представники  іноземних держав, їх
радники та експерти до складу комісії не входять.
   Координація дій комісії та уповноважених представників інших
держав і прийняття відповідних рішень з усіх питань, що виникають
у зв'язку з проведенням розслідування, покладаються на голову
комісії.
   6.1.5. Керівник аеропорту ЦА, у районі пошуку та рятування
якого сталася АП, а також керівник експлуатанта, ПС  якого
потерпіло АП, зобов'язані забезпечувати діяльність комісії з
розслідування АП, здійснюючи при цьому координацію дій з іншими
експлуатантами та місцевими органами виконавчої влади і органами
місцевого самоврядування.
   6.1.6. Відповідно до Повітряного кодексу України ( 3167-12 )
місцеві органи влади, підприємства, організації та  установи
зобов'язані всебічно сприяти комісії з питань розслідування АП в
охороні місця події, із пошуку елементів конструкції повітряного
судна, в забезпеченні транспортом засобами зв'язку, приміщеннями
для роботи і відпочинку, продуктами харчування,  спеціальним
спорядженням  і одягом, засобами для виконання такелажних і
вантажних робіт, транспортування уламків  санітарної  обробки
місцевості, забезпечення безпечних умов роботи на місці події.
   6.1.7. Розслідування, що проводиться на місці авіаційної
події, належить до категорії робіт в особливих умовах, які
прирівнюються до робіт з ліквідації наслідків стихійного лиха.
Спеціалісти, що працюють на місці авіаційної події, повинні
забезпечуватися  спеціальним  одягом,  взуттям,  спеціальним
спорядженням, транспортом, технічними засобами зв'язку та обробки
оперативної інформації, захисними засобами, виходячи з конкретних
умов роботи. Перелік необхідних технічних засобів та обладнання
для розслідування затверджується Державіаслужбою.  Експлуатант
повинен також мати необхідні технічні засоби для проведення
розслідування.
   6.1.8. Дослідження і випробування, пов'язані з будь-якою АП,
що проводяться науково-дослідними і конструкторськими установами,
ремонтними   підприємствами  і  підприємствами  авіаційної
промисловості, фінансуються за рахунок коштів цих установ і
підприємств  з  наступним відшкодуванням витрат експлуатантом
авіаційної техніки відповідно з Повітряним  кодексом  України
( 3167-12 ). Фінансування робіт з розслідування АП здійснюється
відповідно до законодавства України.
   6.1.9. Для оперативного прибуття до місця АП члени комісії з
розслідування, у тому числі особи, що  не  мають  льотного
посвідчення,  за  розпорядженням  голови  Державіаслужби  за
встановленим порядком можуть включатись у завдання на політ
екіпажів ПС України, що виконують польоти на внутрішніх та
міжнародних повітряних лініях. Включений в завдання на політ
фахівець користується всіма видами забезпечення нарівні з членами
екіпажу за рахунок експлуатанта ПС, що здійснює рейс.
   6.1.10. Державіаслужба має право звернутись до будь-якої
держави чи організації з проханням надати допомогу та сприяння, у
тому числі направлення фахівців при розслідуванні будь-яких АП.
   6.1.11. Водночас з розслідуванням АП Державіаслужба призначає
комплексну комісію з перевірки організації льотної роботи, стану
робіт щодо забезпечення льотної придатності ПС, стану авіаційної
безпеки  та  інших  напрямів  забезпечення  безпеки польотів
експлуатанта де сталася АП.
   6.1.12. Комплексна  комісія  в  тижневий термін здійснює
зазначену перевірку, робить свій висновок та готує пропозиції щодо
покращення  роботи  за  напрямом  діяльності  і надає копію
затвердженого акта до комісії з розслідування АП для використання
при розробці рекомендацій та заходів з питань безпеки польотів.

   6.2. Порядок повідомлення про авіаційні події
   Усі підприємства, організації та установи, що мають засоби
зв'язку, незалежно від їх відомчої чи іншої належності зобов'язані
забезпечити негайне проходження сигналів і повідомлень про ПС, що
зазнають чи зазнали лиха, від кого б вони не надходили до КЦПР ЦА
або органів ОПР.
   Інформація про АП передається з використанням усіх наявних
засобів зв'язку.
   Органи ОПР  здійснюють  аварійне  обслуговування,  яке
забезпечується сповіщенням відповідних організацій про повітряні
судна, яким потрібна пошуково-рятувальна допомога, та сприяння
таким організаціям за їх запитом, Таке сповіщення здійснюється у
встановленому порядку відповідно до законодавства України.
   При АП надаються:
   первинне повідомлення про АП - передається негайно органами
ОПР;
   первинне донесення про АП - передається протягом 2-х годин,
після отримання первинного повідомлення, керівником аеропорту ЦА,
в районі пошуку та рятування якого сталася АП, та експлуатантом, з
ПС якого сталася АП;
   наступне донесення про АП - передається через три доби після
прибуття комісії на місце АП і, як правило, містить заходи щодо
забезпечення безпеки польотів.
   6.2.1. Порядок повідомлення про АП з ПС України на території
України
   6.2.1.1. У разі виникнення АП в районі відповідальності
аеропорту за пошук та рятування органи ОПР забезпечують негайну
передачу первинного повідомлення до ЦДС та ДІБП Державіаслужби, до
Українського центру планування використання повітряного простору
та регулювання повітряного руху України (Украероцентр) та до
КЦПР ЦА.
   6.2.1.2. У  ЦА  первинне  повідомлення  передається  із
застосуванням каналів зв'язку органів ОПР. У разі отримання
інформації про АП районний диспетчерський центр та  сектори
польотно-інформаційного  обслуговування районних диспетчерських
центрів фіксують джерело первинної інформації (місцеві органи
виконавчої влади, очевидці, органи охорони здоров'я та ін.), час
її надходження і негайно передають первинне повідомлення про АП:
   у регіональний   центр   КЦПР   Державної  авіаційної
пошуково-рятувальної  служби  (Укравіапошуку),  у   районі
відповідальності якого сталася подія;
   керівнику експлуатанта, з ПС якого сталася АП, та аеропорту
(найближчого до місця події аеропорту в районі, де сталася АП);
   у ЦДС та ДІБП Державіаслужби, а також інші пункти, що
передбачені пунктом 1.1 розділу 10 "Переліку відправників та
одержувачів повідомлень щодо ОПР", Повідомлень щодо обслуговування
повітряного руху  - Авіаційних правил України ( z0354-02 ),
частина 85.
   Первинне повідомлення  про АП передається через найбільш
оперативний канал зв'язку.
   Керівники органів ОПР є відповідальними за достовірність і
своєчасність  надання  первинного  повідомлення.  Відсутність
будь-яких із зазначених відомостей не повинна затримувати передачу
первинного повідомлення, у якому не повинні міститися припущення
про обставини та причини АП.
   Первинне повідомлення  про  АП  повинно  вміщувати  таку
інформацію:
   дата, час UTC;
   місце АП;
   тип ПС та його реєстраційний номер;
   номер рейсу  та  маршрут  польоту  (аеродром вильоту та
призначення);
   копію FPL;
   опис АП, який достовірно  відомий  до  моменту  подання
первинного повідомлення;
   метеорологічні умови на момент АП;
   інші достовірні дані про АП, що відомі на момент подання
первинного повідомлення;
   дата і час надання первинного повідомлення;
   посада, ПІБ особи, яка надає первинне повідомлення.
   Відсутність будь-яких із зазначених відомостей не повинна
затримувати надання первинного повідомлення.
   6.2.1.3. Виконання пошукових і рятувальних робіт проводиться
згідно з положеннями Повітряного кодексу України ( 3167-12 ).
   6.2.1.4. Керівник аеропорту ЦА, у районі аеродрому якого
сталася АП, керівник експлуатанта, з ПС якого сталася АП, у
термін, що не перевищує двох годин, збирає оперативну інформацію і
передає первинне донесення до ЦДС, ДІБП та КЦПР ЦА, а також
інформує керівника органу виконавчої влади, на території якого
сталася подія, місцеві транспортні і територіальні органи МВС.
Первинне донесення повинно вміщувати інформацію, надану за формою
у додатку 10.
   6.2.1.5. Керівник авіапідприємства, у районі аеродрому якого
сталася АП та експлуатант,  з  ПС  якого  сталася  АП,  є
відповідальними за достовірність і своєчасність надання первинного
донесення. Відсутність будь-яких із зазначених відомостей не
повинна затримувати передачу первинного донесення, у донесенні не
повинні міститися припущення про обставини та причини АП.
   6.2.1.6. Протягом трьох діб з моменту прибуття на місце події
голова комісії з розслідування направляє наступне донесення на
адресу керівника, який призначив комісію з розслідування. Наступне
донесення має, за наявності, включати таку інформацію:
   дата, час (місцевий), місце АП, вид події, тип ПС, його
державний і реєстраційний знак;
   належність ПС, відомості про власника (експлуатанта);
   прізвище, ім'я, по батькові командира ПС (перевіряючого),
його посада, клас, мінімум, загальний наліт, у тому числі на ПС
даного типу (з них командиром ПС), склад екіпажу (громадянство,
посада, прізвище, ім'я та по батькові);
   характер завдання на політ, маршрут польоту із зазначенням
останнього  аеропорту  (пункту)  вильоту та пункт (аеропорт)
призначення;
   кількість пасажирів на борту ПС, їх громадянство;
   наслідки події  (кількість  загиблих,  їх  громадянство,
кількість  осіб,  які  отримали серйозні тілесні ушкодження,
кількість не постраждалих);
   заводський номер та дата виготовлення ПС (двигунів), їх
напрацювання з початку експлуатації, кількість ремонтів, дата і
місце останнього ремонту і напрацювання після нього;
   метеорологічні умови в період часу, близького до моменту АП
(чим була обумовлена погода, швидкість і напрямок вітру біля
землі, кількість, форма і висота хмар, видимість, наявність
небезпечних явищ);
   характер і маса вантажів;
   короткий опис обставин події;
   ступінь пошкодження ПС;
   факти, що встановлені під час розслідування;
   пропозиції щодо  необхідності   проведення   термінових
профілактичних заходів.
   6.2.1.7. ЦДС Державіаслужби  після  отримання  первинного
повідомлення/аварійного  сповіщення інформує про АП згідно з
відомчою інструкцією.
   6.2.1.8. ДІБП  Державіаслужби  після отримання первинного
донесення готує інформацію про АП за формою, наданою у додатку 10,
та у термін, що не перевищує 3-х годин, надає її розробнику та
виробнику авіаційної техніки.
   6.2.1.9. Повідомлення про АП з цивільним ПС з максимальною
масою понад 2250 кг Державіаслужба направляє до ІКАО.
   6.2.2. Порядок повідомлення про авіаційні події з повітряними
суднами України на території іноземних держав
   6.2.2.1. Первинне  повідомлення про АП з ПС України на
території іноземної держави передається представником організації
ЦА України в державі місця АП до Державіаслужби.
   У разі відсутності представництва організації ЦА України в
державі місця АП первинне повідомлення передається КПС (членами
екіпажу ПС) або представництвом ЦА України в державі місця АП, за
допомогою оперативних дипломатичних каналів або з використанням
каналів електрозв'язку органів ОПР.
   6.2.2.2. Повідомлення  про  АП здійснюється за допомогою
найбільш зручного і швидкого засобу зв'язку.
   6.2.2.3. Зміст повідомлення вміщує таку інформацію:
   скорочення ACCID - для позначення катастрофи та аварії,
скорочення  INCID  - для позначення серйозних інцидентів та
інцидентів;
   найменування виробника, тип, належність, реєстраційні знаки і
серійний номер ПС;
   найменування власника, експлуатанта й орендатора ПС;
   прізвище командира ПС,  громадянство  членів  екіпажу  і
пасажирів;
   дата і час (місцевий час або UTC) події;
   останній пункт відправлення та пункт призначення ПС;
   положення ПС щодо географічного пункту (широта і довгота);
   кількість членів екіпажу і пасажирів на борту ПС, у тому
числі кількість загиблих і травмованих осіб, а також кількість
загиблих і травмованих через цю подію сторонніх осіб, що не
перебували на борту ПС;
   опис АП та ступінь пошкодження ПС;
   інформацію - чи буде держава місця АП проводити розслідування
та в якому обсязі, або вона має намір передати його іншій державі;
   фізико-географічну характеристику району події,  а  також
інформацію про труднощі з доступом до нього або особливі вимоги,
що стосуються прибуття на місце АП;
   найменування органу, що підготував повідомлення, інформацію
про засоби зв'язку для здійснення контакту з уповноваженим з
розслідування і органом держави місця події, відповідальним за
проведення розслідування;
   наявність і опис небезпечних вантажів на борту ПС.
   6.2.2.4. У разі отримання від іншої держави повідомлення про
АП з ПС, що зареєстровано в Україні, Державіаслужба готує і
направляє державі місця АП лист з такою інформацією:
   підтвердження про отримане повідомлення;
   відповідь на запит держави місця АП щодо ПС, складу льотного
екіпажу ПС та щодо небезпечних вантажів на борту ПС;
   рішення про призначення уповноваженого представника під час
розслідування АП із зазначенням його прізвища і посади, а також
його радників, очікувана дата їх прибуття на місце події або в
штаб-квартиру повноважного органу з розслідування АП у державі
місця події.
   6.2.2.5. Оперативна інформація про небезпечні вантажі на
борту ПС (у разі їх наявності) направляється Державіаслужбою
державі місця події позачергово, у найкоротші терміни, після
отримання повідомлення про подію.
   6.2.2.6. Якщо  Державіаслужбою  приймається  рішення  про
недоцільність присутності під час розслідування АП уповноваженого
представника України, то інформація про це рішення надається
державі місця події.
   6.2.2.7. У разі затримки надходження повідомлення від держави
місця АП Державіаслужба може зі своєї ініціативи направити державі
місця АП інформацію, передбачену пунктом 6.2.2.3 Правил, у тому
числі про направлення представників Державіаслужби для участі в
розслідуванні АП.
   Повідомлення про подію з ПС на території іншої держави
надається  командиром ПС чи членами екіпажу ПС (при змозі)
керівнику експлуатанта, який протягом 2 годин направляє первинне
донесення до ЦДС і ДІБП.
   6.2.3. Порядок повідомлення про авіаційні події з повітряними
суднами іноземних держав на території України
   6.2.3.1. Після  отримання  первинного  повідомлення  та
первинного донесення про АП з цивільним ПС, яке зареєстровано або
розроблено чи виготовлено в іноземній державі, Державіаслужба
направляє повідомлення авіаційним повноважним органам:
   державі реєстрації;
   державі експлуатанта;
   державі розробника;
   державі виробника;
   ІКАО, якщо максимальна маса ПС перевищує 2250 кг.
   6.2.3.2. Повідомлення про АП з іноземним ПС передається
Державіаслужбою представникам організації ЦА іноземної держави на
території України. Державіаслужба також негайно інформує про
авіаційну подію з іноземним ПС Міністерство закордонних справ
України.  У  разі  відсутності представництва організації ЦА
іноземної держави на території України повідомлення про АП може
бути передано з використанням оперативних дипломатичних каналів
або каналами електрозв'язку органів ОПР членами екіпажів або через
представництво ЦА України.

   6.3. Первинні дії посадових осіб у разі авіаційної події
   6.3.1. З моменту АП аварійно-рятувальні роботи організовує
керівник аеропорту ЦА, у районі пошуку та рятування якого сталася
подія.
   Адміністрація аеропорту повинна мати План заходів на випадок
аварійної ситуації з ПС в аеропорту з урахуванням цих Правил і
Правил з пошуку та рятування в ЦА України ( z0684-99 ). План
заходів на випадок аварійної ситуації з ПС в аеропорту повинен
бути узгоджений у Державіаслужбі  та  доведений  до  відома
експлуатантів, що базуються у аеропорту.
   6.3.2. Експлуатант повинен мати План заходів на випадок
аварійної ситуації відповідно до цих Правил та Правил з пошуку та
рятування в цивільній авіації України ( z0684-99 ). План заходів
на випадок аварійної ситуації з ПС повинен бути узгоджений у
Державіаслужбі.
   6.3.3. До прибуття комісії з розслідування першочергові дії
забезпечуються місцевими органами виконавчої влади, на територію
яких  здійснило  посадку  (приводнилось)  ПС,  керівником
пошуково-рятувальної  команди,  відповідальним  за  дії  всіх
рятувальних підрозділів на місці авіаційної події і керівником
регіонального КЦПР ЦА, у районі відповідальності якого сталася АП.
   6.3.4. У разі АП, вимушеної посадки ПС за межами аеродрому
командир ПС разом з членами екіпажу забезпечує евакуацію пасажирів
відповідно до вимог керівництва з льотної експлуатації (КЛЕ) за
типами ПС.
   6.3.5. Командир ПС до прибуття керівника пошуково-рятувальної
команди, якщо має змогу:
   забезпечує недоторканність пультів керування в кабіні екіпажу
і носіїв інформації, бортових реєстраторів, вантажу та інших
предметів, які розміщені на борту ПС;
   не допускає зливу ПММ та інших рідин;
   закриває і пломбує двері, люки, капоти;
   організовує охорону ПС і місця події;
   уживає усіх можливих заходів, щоб якомога швидше повідомити
про АП у будь-яке авіаційне підприємство або місцевий орган
виконавчої влади.
   6.3.6. Якщо командир ПС за станом здоров'я не може виконувати
свої обов'язки, то другий пілот та інші члени екіпажу зобов'язані
діяти відповідно до вимог цих Правил.
   6.3.7. Якщо уламки ПС перебувають у воді, то необхідно за
місцезнаходженням уламків визначити найбільш  імовірне  місце
зіткнення ПС з водою, позначивши його буйками.
   6.3.8. Командир ПС та особи технічного складу, які виконують
обслуговування ПС, відповідають за збереження засобів реєстрації
польотної інформації та зобов'язані вжити всіх заходів для їх
збереження.
   Розкривати та прослуховувати наземні і бортові реєстратори, а
також розшифровувати записи бортових реєстраторів до прибуття
комісії забороняється. Ці дії повинні проводитись тільки за
рішенням голови комісії.
   6.3.9. Керівники  організації  розробника,   виробника,
експлуатанта  авіаційної  техніки,  а  також організацій, що
виконували ремонт, ОПР, технічне та аеродромне  забезпечення
польотів, зобов'язані після отримання інформації про АП ужити
заходів щодо забезпечення збереження документації, яка належить до
розроблення, випробувань, виробництва, ремонту й експлуатації ПС,
а також усіх видів забезпечення польоту ПС, з яким сталася АП.
   6.3.10. Головне завдання осіб, які першими прибули до місця
АП, полягає в порятунку та наданні своєчасної допомоги особам, які
постраждали, а також в охороні майна ПС та його уламків.
   6.3.11. З моменту прибуття комісії на місце АП відповідальним
за всі дії з розслідування є голова комісії.
   Комісія з розслідування, після прибуття  на  місце  АП,
перевіряє дії з охорони уламків ПС, які передбачають:
   захист населення від проявів небезпечних факторів, що можуть
бути обумовлені уламками ПС та вантажами (у т.ч. небезпечними);
   недопущення переміщення уламків ПС (включаючи тіла загиблих,
вантажі, обладнання);
   охорону майна;
   санкціонований допуск осіб до місця події;
   забезпечення захисту і збереження всіх слідів, залишених ПС
на землі;
   охорону, пломбування та доставку бортових реєстраторів до
місця обробки.
   6.3.12. У разі наявності відомостей щодо перебування на борту
ПС  небезпечних  вантажів  необхідно  дотримуватися особливої
обережності і розміщувати охорону на безпечній відстані від
уламків. Потенційно небезпечну зону потрібно особливо визначити і
зберігати знаки, поки експерти не дадуть відповідну  оцінку
небезпеці.

   6.4. Порядок організації роботи комісії з розслідування АП
   6.4.1. Голова комісії організовує, проводить і контролює всі
етапи  розслідування  АП,  координує  дії  всіх  учасників
розслідування.
   6.4.2. Рішення з основних методичних та організаційних питань
розслідування приймаються комісією, при цьому голова комісії має
право остаточного рішення.
   Член комісії, який не згоден з прийнятим рішенням, повинен
викласти свою особисту думку письмово та додати її до матеріалів
розслідування.
   6.4.3. Після  прибуття  на  місце  АП голова комісії з
розслідування інформує про  це  керівника  органу  місцевого
самоврядування,  проводить  організаційне засідання, на якому
зачитує наказ про призначення комісії, заслуховує посадових осіб,
які здійснювали первинні дії на місці АП, про обставини АП і
виконану роботу, створює робочі органи комісії і призначає їх
керівників, визначає основні напрями робіт на початковому етапі
розслідування, дає необхідні оперативні вказівки.
   6.4.3.1. Указівки голови комісії з питань, пов'язаних з
розслідуванням АП, є обов'язковими для виконання всіма особами,
які беруть участь у розслідуванні АП і забезпечують роботу
комісії.
   6.4.3.2. Склади підкомісій, робочих груп, плани їх роботи
затверджує голова комісії.
   6.4.4. На місце АП допускаються особи, які мають спеціальний
дозвіл голови комісії.
   6.4.5. Робота комісії з розслідування АП виконується за
планом, проект якого до його затвердження головою розглядається на
засіданні  комісії. План повинен передбачати основні напрями
діяльності комісії, послідовність виконання робіт, досліджень, а
також відповідальних за проведення робіт і терміни їх виконання.
План роботи комісії деталізується в планах підкомісій і робочих
груп.
   До затвердження  плану  роботи  комісії  забороняється
здійснювати роботи на місці АП, за винятком зовнішнього огляду,
фіксації слідів, що можуть зникнути (відкладень льоду, кіптяви
тощо, слідів прямування ПС), евакуації поранених та загиблих і
вилучення бортових реєстраторів.
   Плани роботи комісії і підкомісій корегуються і доповнюються
під час розслідування залежно від отриманих фактичних даних.
   Дослідження компонентів ПС, експерименти на місці роботи
комісії проводяться за планами, які затверджуються головою комісії
і додаються до матеріалів розслідування.
   6.4.6. Засідання комісії оформляються протоколами. Протоколи
підписуються головою та начальником штабу комісії.
   6.4.7. Дії членів комісії, підкомісій і робочих груп, що
мають одночасно кримінально-процесуальний характер, спрямований на
збирання доказових матеріалів (вилучення і передачу на збереження
записів бортових та наземних реєстраторів та інше), а також
пов'язані з похованням або кремацією загиблих, повинні проводитися
з відома правоохоронного органа, що здійснює попереднє слідство.
   6.4.8. Усі доказові елементи ПС, його технічна документація
зберігаються до одержання письмового дозволу на їх знищення від
органів слідства та прокуратури.
   6.4.9. Для вирішення конкретних завдань у відповідних галузях
науки і техніки, крім спеціалістів, що входять  до  складу
підкомісій і робочих груп, до розслідування можуть залучатися
експерти/фахівці.
   6.4.9.1. Експерт відповідно до плану роботи комісії одержує
письмове завдання від голови комісії або підкомісії з переліком
питань, що потребують вирішення.
   6.4.9.2. Результати роботи оформляються як висновки експерта
(експертів), що обговорюються на засіданні комісії (підкомісії).
Під час обговорення перед експертом можуть бути  поставлені
додаткові питання, відповіді на які оформляються як доповнення до
експертного висновку.
   6.4.9.3. Експертний  висновок  є  офіційним документом і
додається до матеріалів розслідування.
   6.4.10. Результати проведених робіт у підкомісіях та робочих
групах  оформляються  звітами,  що  розглядаються  комісією
(підкомісією) і додаються до матеріалів розслідування.
   6.4.11. Підсумковим документом роботи комісії з розслідування
АП є остаточний звіт за результатами розслідування АП (далі -
остаточний звіт), що складається  з  урахуванням  матеріалів
підкомісій, робочих груп, результатів досліджень і експертиз, а
також іншої  наявної  в  розпорядженні  комісії  інформації
(додаток 11).
   Протягом 30 діб після початку розслідування АП комісією з
розслідування  складається  попередній  звіт. Попередній звіт
складається у довільній формі та містить стислий опис обставин АП,
уключаючи найбільш суттєву інформацію, рекомендації щодо безпеки
польотів і запропоновані профілактичні заходи. Звіт направляється
на ті самі адреси, що й остаточний звіт.
   6.4.12. Проект  остаточного  звіту  за   результатами
розслідування АП подається головою комісії на обговорення членам
комісії. У разі виникнення розбіжностей  оформлюється  звіт,
запропонований головою комісії. Член комісії, який не згодний зі
змістом звіту,  зобов'язаний  підписати  остаточний  звіт  з
визначенням особливої думки у письмовому вигляді.
   В особливій думці вказуються конкретні мотиви незгоди з їх
обґрунтуванням, а також запропоновані формулювання. Особлива думка
розглядається  членами  комісії  з  обов'язковим  оформленням
протоколу. У протоколі зазначаються висновок голови комісії щодо
особливої думки та причини  її  відхилення  при  формуванні
остаточного звіту комісії. Протокол підписується головою комісії.
   Остаточний звіт підписується головою і всіма членами комісії.
   Якщо в результаті розгляду особлива думка не була відмічена в
звіті, то член комісії, що виклав її, підписує звіт з позначкою "З
особливою думкою".
   Аналогічний порядок  повинен  дотримуватися  під  час
упорядкування і підписання звітів підкомісій та робочих груп.
   У будь-якому разі особлива думка залишається як додаток до
звіту комісії, підкомісії, робочої групи.
   Одночасно з остаточним звітом з розслідування голова комісії
підписує  перелік  документів,  що  додаються  до матеріалів
розслідування.
   6.4.13. Голова комісії з розслідування АП з українським ПС на
території України подає остаточний звіт на затвердження керівнику
органу, що призначив розслідування АП, не пізніше 60 діб з моменту
АП або в термін, визначений цим керівником  у  зв'язку  з
продовженням терміну розслідування.
   6.4.14. Підсумковим документом за результатами розслідування
АП з іноземним ПС є остаточний звіт, проект якого оформлюється
комісією і підписується всіма її членами.
   Проект остаточного  звіту  направляється  комісією  всім
державам, що брали участь у розслідуванні, з пропозицією висловити
свої зауваження до проекту документа.
   Зауваження, що надійшли  протягом  60  днів  з  моменту
направлення проекту остаточного звіту, розглядаються комісією з
розслідування АП. Зауваження, унесення яких у текст звіту визнано
недоцільним, додаються до остаточного звіту як доповнення.
   6.4.15. Матеріали розслідування АП  (остаточний  звіт  з
матеріалами, що додаються до нього) у 10-денний термін з моменту
затвердження звіту направляються до:
   ДІБП Державіаслужби;
   експлуатанта ПС;
   власника ПС;
   розробника ПС;
   остаточний звіт без додатків направляється до територіальних
органів прокуратури, а також до міністерств і організацій, що
брали участь у розслідуванні (на їх письмовий запит та за рішенням
Голови Державіаслужби).
   Розсилання (публікація) затверджених матеріалів розслідування
здійснюється органом, що проводив розслідування АП.
   6.4.16. У разі катастроф і аварій з ПС, максимальна маса
якого більше 2250 кг з ПС, Державіаслужба направляє остаточний
звіт до ІКАО.
   6.4.17. У разі виявлення ознак здійснення терористичного,
іншого акта, незаконного втручання в діяльність ЦА, розслідування
проводиться з урахуванням особливостей інструкції з розслідування
актів незаконного втручання в діяльність цивільної авіації.

   6.5. Порядок організації і проведення досліджень
   6.5.1. Спеціальні дослідження проводяться за рішенням комісії
у разі встановлення в процесі розслідування,  що  конкретні
компоненти потребують дослідження або випробування спеціалістами.
   6.5.2. Підставою для проведення досліджень є звернення голови
комісії з розслідування чи лист Державіаслужби до організації, яка
визначена для його проведення, та технічне завдання комісії з
розслідування,  у  якому докладно вказується мета проведення
досліджень. Окрім технічного завдання на розслідування, комісія
повинна додати довідку з детальною інформацією про відповідну
частину або компонент, що охоплює такі аспекти, як:
   дата встановлення виробу на ПС;
   загальний час напрацювання;
   загальний час напрацювання після останнього ремонту  або
технічного обслуговування;
   відзначені попередні недоліки;
   будь-які інші відомості, які допоможуть з'ясувати те, яким
чином і чому відбулася відмова виробу або компонента.
   6.5.3. Дослідження,  пов'язані  з  розслідуванням  АП,
проводяться, як  правило,  сертифікованими  науково-дослідними
організаціями,   підприємствами-розробниками,   виробниками,
експлуатантами, ремонтними підприємствами. Вибір  підприємства
залежить від характеру спеціальних досліджень і типу випробувань
компонентів і систем. Комісія повинна бути впевнена в тому, що
обране підприємство має можливості для проведення необхідних
досліджень і випробувань.
   6.5.4. При  розробці  організацією-виконавцем  програми
спеціальних досліджень беруть участь члени комісії з розслідування
АП, які розробляли технічне завдання комісії на дослідження.
   6.5.5. У разі потреби для проведення спеціальних досліджень
можуть залучатися підприємства - співвиконавці досліджень, а також
зацікавлені організації.
   6.5.6. Якщо ПС або його агрегати, які рекомендуються для
проведення дослідження, виготовлені в іншій  державі  та  є
необхідність  у  проведенні досліджень на підприємствах цієї
держави, то рішення про проведення таких досліджень приймається
Державіаслужбою з уповноваженим представником держави виробника,
держави-розробника, держави експлуатанта або держави-реєстрації.
   6.5.7. Декодування  і  розшифровування  записів  бортових
реєстраторів проводиться в призначених Державіаслужбою центрах
обробки польотної інформації (Центрах) або, у разі потреби, у
відповідних організаціях держави-реєстрації чи держави виробника.
   У разі відсутності технічної можливості проведення цих робіт
в Україні вони можуть бути виконані в будь-якій іншій державі з
обов'язковою присутністю представника комісії і контролем процесу
розшифровування. Організація таких досліджень проводиться  за
згодою з повноважним органом відповідної держави.
   Рішення про  вибір  Центру  приймає  голова  комісії  з
розслідування АП за узгодженням з органом, що призначив комісію.
   6.5.8. Центр повинен забезпечувати:
   можливість демонтажу  реєстраторів,  які  мають  серйозні
пошкодження, а також зчитування зроблених ними записів;
   зчитувати первісні записи даних пам'яті без використання
копіювального приладу  виробника  щодо  перезапису  або  при
відсутності корпусу аварійного реєстратора;
   можливість розшифрувати та аналізувати необроблені сигнали
разових команд без використання автоматизованих засобів;
   можливість покращення якості цифрових записів мовних сигналів
в кабіні екіпажу;
   можливість графічно  аналізувати  дані  розшифрувань  та
отримувати додаткові параметри, які безпосередньо не зареєстровані
реєстратором, а також використовувати інші методи з метою оцінки
імовірності результатів спостереження.
   6.5.9. Комісія з розслідування АП передає в Центр:
   технічне завдання  на  виконання  обробки  записів,  яке
затверджено головою комісії;
   запломбований контейнер з носіями польотної інформації, який
вилучений з місця АП;
   циклограму параметрів, які реєструються на даному типі ПС;
   градуйовальні таблиці  або  аналітичні  вирази,   які
використовуються для обчислення фізичних значень реєстрованих
параметрів;
   паспорт носія  (за  можливості),  який  містить значення
параметрів, що відсутні у запису бортового реєстратора.
   6.5.10. У разі АП з ПС України на території іншої держави і
якщо в цій державі проводиться обробка та аналіз записів бортових
реєстраторів, то Державіаслужба направляє свого представника для
участі в процедурах обробки та аналізу польотних даних про АП, а
також  організує  обробку і аналіз польотних даних на базі
вітчизняного Центру обробки польотної інформації. Результати цієї
обробки  і  аналізу  можуть  використовуватися при складанні
остаточного звіту про АП.
   6.5.11. Фахівці Центру можуть бути залучені до роботи в
комісії з розслідування АП, як члени комісії чи експерти.
   6.5.12. Компоненти, які підлягають дослідженню, направляються
на адресу підприємства-виконавця не пізніше 15 діб з моменту
ухвалення рішення про дослідження. Терміни проведення досліджень
не повинні перевищувати на:
   окремі вироби і агрегати - 45 діб;
   дослідження двигунів і комплексні дослідження - 60 діб.
   6.5.13. У разі отримання компонента для проведення досліджень
підприємство-виконавець визначає дату  початку  досліджень  і
направляє  повідомлення про це організаціям-співвиконавцям із
запрошенням узяти участь у дослідженнях. Термін початку досліджень
повинен  визначатися  з  урахуванням  можливостей  прибуття
представників підприємств-співвиконавців. Цей термін не повинен
перевищувати  5 діб з моменту одержання компонента. У разі
неприбуття представників підприємств-співвиконавців до зазначеного
терміну підприємство-виконавець проводить дослідження самостійно.
   6.5.14. Організація  (підприємство)-виконавець,  у  разі
необхідності, має право додатково за згодою керівників залучати
для  проведення  дослідження  спеціалістів  науково-дослідних
організацій,   підприємств   промисловості,   ремонтних  і
експлуатаційних організацій для одержання необхідних матеріалів,
документів або консультацій.
   6.5.15. Якщо підприємство-виконавець  досліджень  не  має
технічних можливостей для виконання робіт з окремих пунктів
програми досліджень, то таку роботу за її заявкою можуть проводити
інші  організації  на  їхній  базі  за участю представників
організації-виконавця дослідження.
   6.5.16. Під  час  проведення  спеціальних  досліджень  і
випробувань персонал підприємств веде записи за відповідними
формами, що використовуються підприємством для таких робіт. Члени
комісії з розслідування, які контролюють ці роботи, також ведуть
записи досліджень і випробувань.
   6.5.17. Звіт за результатами  досліджень  є  невід'ємною
частиною матеріалів розслідування. Остаточний звіт з розслідування
АП складається з урахуванням результатів досліджень після їх
завершення.  Затверджувати  і публікувати остаточний звіт до
одержання звіту за результатами досліджень не дозволяється. Звіт
досліджень складається з урахуванням зауважень членів комісії з
розслідування АП.
   6.5.18. Компоненти  ПС,  що  пройшли  дослідження, після
затвердження остаточного звіту повертаються до  держави,  що
проводить розслідування, і зберігаються протягом трьох місяців.
Місце збереження визначається Державіаслужбою. Після закінчення
зазначеного терміну Державіаслужба погоджує з правоохоронними
органами, які проводять розслідування, питання про утилізацію
компонентів та повідомляє підприємство-виконавця дослідження про
прийняте рішення. Знищення (утилізація) провадиться зі складанням
акта (у двох примірниках), який затверджується гербовою печаткою і
відсилається власнику та експлуатанту ПС.
   6.5.19. Згідно з Повітряним кодексом України ( 3167-12 ) всі
витрати, пов'язані з розслідуванням АП, фінансуються експлуатантом
авіаційної техніки.
   Дослідження і випробування, пов'язані з розслідуванням АП,
які проводяться науково-дослідними і конструкторськими установами,
ремонтними підприємствами авіаційної промисловості, фінансуються
за  рахунок  коштів  цих установ і підприємств з наступним
відшкодуванням витрат експлуатантом авіаційної техніки.
   Збитки експлуатанта  авіаційної  техніки,  пов'язані  з
розслідуванням авіаційної події, можуть бути частково або цілком
відшкодовані за рахунок страхового фонду безпеки цивільної авіації
або іншого страхового фонду.
   6.5.20. Оформлення,  затвердження і розсилання матеріалів
розслідування  АП  до  одержання  результатів  дослідження
забороняється.

   6.6. Участь спеціалістів України в розслідуванні авіаційних
подій з повітряними суднами України на території іноземних держав
   6.6.1. У разі АП з ПС, що зареєстровані в Україні, за межами
України розслідування АП проводиться органами розслідування АП
держави  місця події. Державіаслужба призначає уповноваженого
представника з розслідування. У разі потреби, для допомоги в
роботі уповноваженому представнику призначаються радники з числа
фахівців Державіаслужби, експлуатанта, з ПС якого трапилася подія,
та інших зацікавлених організацій.
   6.6.2. Після  затвердження  персонального  складу  групи
спеціалістів відповідне повідомлення направляється державі місця
АП і при потребі до МЗС України. Оформлення виїзду спеціалістів,
які беруть участь у розслідуванні АП, здійснюється у встановленому
порядку відповідними підрозділами органів виконавчої влади і
організацій України, які призначили спеціалістів для участі в
розслідуванні.
   6.6.3. Права уповноваженого представника з розслідування і
його радників наведені в пункті 6.1.4.2 цих Правил. Усі питання,
які виникають у ході розслідування, вирішуються уповноваженим
представником через уповноваженого  з  розслідування  (голову
комісії) держави, яка проводить розслідування АП.
   6.6.4. Дипломатичні представництва, консульські установи та
представництва організацій ЦА України в державі місця АП, а також
представники власника (експлуатанта) ПС надають всебічне сприяння
групі спеціалістів, які беруть участь у розслідуванні, у тому
числі в забезпеченні транспортом, зв'язком, приміщеннями для
роботи та відпочинку, харчуванням та іншим.
   6.6.5. За  результатами  участі  в  розслідуванні  АП
уповноважений представник з групою радників складають довідку, яка
направляється в зацікавлені організації. Ця група розглядає проект
остаточного  звіту  з  розслідування  АП,  поданий  органом
розслідування держави місця АП, і протягом 60 діб дає  та
відправляє зауваження до зазначеного звіту.
   6.6.6. Якщо  держава  місця  події  передає  проведення
розслідування АП Україні, то таке розслідування проводиться згідно
з вимогами цих Правил з дотриманням стандартів та рекомендацій
Додатка  13  до  Конвенції  про міжнародну цивільну авіацію
( 995_655 ).
   6.6.7. Якщо під час АП з ПС реєстрації України за межами
України  неможливо  встановити,  на  території  або  зоні
відповідальності якої держави сталася АП з ПС реєстрації України,
або якщо держава місця АП не проводить  розслідування,  то
розслідування   проводиться   комісією,  що  призначається
Державіаслужбою.
   6.6.8. Якщо держава місця події, яка розслідує АП, протягом
30 діб не подає попередній звіт, то Державіаслужба направляє в
установленому порядку запит щодо отримання звіту. Якщо протягом
45 діб після направлення запиту держава місця події не подає
попередній  звіт  або  інформацію про хід розслідування, то
Державіаслужба готує і направляє відповідний запит в ІКАО та до
Уряду держави розслідування.

   6.7. Порядок  надання гласності інформації, пов'язаної з
розслідуванням авіаційної події
   6.7.1. У процесі розслідування (до затвердження остаточного
звіту) розповсюдження інформації обмежується тільки фактичними
даними про обставини АП.
   6.7.2. Не підлягають публікації та оголошенню в засобах
масової інформації відомості про:
   будь-які заяви осіб, отримані в процесі розслідування;
   будь-яке листування між особами, що мають відношення до
експлуатації ПС;
   медичні або конфіденційні відомості, які стосуються осіб
учасників АП;
   записи бортових мовних реєстраторів переговорів екіпажу та
розшифрування таких записів;
   погляди, які висловлюються при аналізі інформації, у тому
числі записів бортових реєстраторів.
   Вищезазначена інформація може бути піддана гласності тільки в
разі, якщо повноважний орган, який відповідає за здійснення
правосуддя,  установить,  що надання гласності не буде мати
негативних наслідків для одержання інформації в  даному  чи
майбутньому розслідуванні.
   Ці записи включаються в остаточний звіт або в матеріали до
нього тільки в тому разі, якщо вони мають безпосереднє відношення
до АП. Частини записів, що не мають стосунку до такого аналізу,
гласності не підлягають.
   Інформація, яка міститься у вищезазначених записах, у тому
числі інформація, яка добровільно надана особами, які опитуються в
процесі розслідування АП, може бути використана неналежним чином з
метою наступного дисциплінарного, цивільного, адміністративного
або кримінального розслідування. Якщо така  інформація  буде
поширюватися, то такі дані в майбутньому не будуть відверто
сповіщатись особам, які проводять розслідування.  Відсутність
доступу  до  зазначеної  інформації  завдасть  шкоди процесу
розслідування і матиме серйозні негативні наслідки для безпеки
польотів.
   6.7.3. Усю інформацію щодо обставин та причин АП учасники
розслідування можуть використовувати для своїх організацій з метою
проведення профілактичних заходів, направлених на  підвищення
безпеки польотів. За будь-яких обставин ця інформація не може бути
надана або обговорюватись з не уповноваженими на це особами, щоб
не зашкодити процесу розслідування.
   6.7.4. Офіційна інформація про АП та результати розслідування
можуть  бути доведені до відома юридичних осіб та громадян
повноважним органом, який призначив комісію, після завершення
розслідування.

   6.8. Порядок   проведення  розборів  за  результатами
розслідування
   6.8.1. Після  завершення  розслідування АП в організації
власника або експлуатанта ПС, з яким виникла АП, проводиться
розбір.
   6.8.2. Метою розбору є доведення до відома зацікавлених
організацій та осіб обставин, причин, факторів і рекомендацій щодо
попередження АП.
   6.8.3. Як правило, усі розбори проводяться відкрито.
   Розбори можуть бути закритими, якщо розглядаються матеріали,
що не призначені для відкритої публікації.
   6.8.4. Голова комісії з розслідування АП  визначає  час
проведення розбору, місце його проведення та сповіщає членів
комісії, а також усіх зацікавлених осіб та організацій.
   6.8.5. Розбір проводить голова комісії з розслідування або
особа, яка ним уповноважена. На розборі заслуховується остаточний
звіт із запропонованими рекомендаціями та надаються висновки
комісії Державіаслужби за результатами комплексної перевірки стану
забезпечення безпеки польотів експлуатанта, з ПС якого сталася АП.
   6.8.6. Учасники розбору можуть подавати свої пропозиції та
рекомендації,  що  випливають з результатів розслідування та
направлені на підвищення рівня безпеки польотів.  Пропозиції
подаються в письмовому вигляді.
   6.8.7. Матеріали розслідування доводяться до відома всіх
експлуатантів України на підсумкових розборах з безпеки польотів,
які проводить Державіаслужба, а також у письмовому вигляді в
інформаційних бюлетенях з безпеки польотів.

   6.9. Порядок перегляду або зміни висновків за результатами
розслідування
   6.9.1. Закінчене розслідування АП може бути відновлене в разі
надходження нових відомостей щодо обставин та причин.
   6.9.2. Рішення  про  поновлення розслідування приймається
органом, який призначив комісію з розслідування АП на прохання
організацій-учасників розслідування або фізичних осіб, і тільки за
результатами надходження нових доказів.
   6.9.3. Заява про перегляд результатів розслідування подається
в письмовому вигляді до органу, який призначив  комісію  з
розслідування, і повинна містити:
   обґрунтування нових причин (факторів) виникнення АП, які
раніше не розглядались;
   документи і  результати  досліджень,  якщо  вони  є  та
обґрунтовують заново поставлену проблему;
   роз'яснення причини, чому проблема не була поставлена раніше
в процесі роботи комісії з розслідування.

          7. Розслідування інцидентів

   7.1. Організація розслідування
   Розслідування інцидентів є ефективним засобом профілактики і
попередження АП шляхом вжиття заходів щодо усунення відхилень від
нормального функціонування авіаційно-транспортної системи до того,
як ці відхилення призведуть до АП.
   З метою  сприяння  збору  інформації  про  фактичні  та
потенціальні недоліки в забезпеченні безпеки польотів функціонує
система обов'язкового надання даних про інциденти.
   Експлуатант повинен створювати систему донесень і надання
даних про інциденти та небезпечні відхилення в функціонуванні
авіаційно-транспортної системи.
   Система донесень і надання даних про інциденти згідно з
рекомендаціями ICAO не повинна бути орієнтована на застосування
покарання та передбачає захист джерел інформації.
   7.1.1. Період  події, віднесеної Правилами до визначення
"інцидент", триває з моменту, коли будь-яка особа піднімається на
борт ПС з наміром здійснити політ, до моменту, коли всі особи, що
перебувають на борту, покинули ПС.
   7.1.2. Серйозні  інциденти  та  інциденти  підлягають
обов'язковому розслідуванню в експлуатації згідно з переліком
наведеним у додатку 1.
   Підлягають розслідуванню також інші серйозні інциденти та
інциденти, що не ввійшли у вищезазначені переліки, але підпадають
за визначенням до інцидентів чи серйозних інцидентів.
   Остаточне рішення про класифікацію серйозних інцидентів та
інцидентів приймається Державіаслужбою.
   Не підлягають розслідуванню і класифікації, як інциденти,
випадки відмов та неполадок авіатехніки, які внесені в перелік
допустимих відмов згідно з КЛЕ (МЕL) конкретного типу ПС, з якими
дозволяється виконання польотів.
   Не підлягають класифікації, як інциденти випадки вимушених
посадок ПС на незаплановані аеродроми через погіршення стану
здоров'я пасажирів.
   7.1.3. Строк розслідування інцидентів не повинен перевищувати
10 робочих діб (20 діб - для серйозних інцидентів) і визначається
від дати видання наказу про призначення комісії з розслідування до
дати затвердження звіту за результатами розслідування.
   7.1.4. Для своєчасного і якісного розслідування інцидентів
Правила визначають такі процедури:
   організація розслідування;
   порядок повідомлення;
   первинні дії посадових осіб;
   організація і порядок роботи комісії.
   7.1.5. Організацію і розслідування інцидентів  (серйозних
інцидентів) з цивільними ПС України та цивільними ПС іноземних
держав на території України здійснює ДІБП Державіаслужби.
   7.1.6. Залежно від обставин і наслідків, Державіаслужба може
делегувати повноваження  проведення  розслідування  інцидентів
експлуатанту (власнику) ПС, керівнику аеропорта місця події і
через ДІБП у найкоротший термін після одержання  первинного
повідомлення офіційно інформує зазначених керівників.
   У таких випадках зазначені керівники формують і призначають
своїм  наказом  комісію  з  розслідування.  Головою  комісії
призначається посадова особа, яка обов'язково  повинна  мати
сертифікат розслідувача. Членами комісії призначаються відповідні
спеціалісти, які мають необхідний досвід за напрямом діяльності.
Копії наказів про призначення комісій надаються до ДІБП. При
відсутності спеціалістів, які мають  сертифікат  розслідувача
розслідування інциденту проводиться комісією Державіаслужби.
   Якщо проведення розслідування делеговане зазначеним суб'єктам
авіаційної  діяльності,  то  вони відповідають за проведення
розслідування згідно з цими Правилами.
   7.1.7. Розслідування  серйозних  інцидентів  проводиться
комісіями Державіаслужби з виданням відповідного наказу.
   Голова і, як правило, члени комісії повинні мати сертифікати
розслідувача та необхідний досвід  в  розслідуванні  АП  та
інцидентів.
   7.1.8. Якщо інцидент стався на території підприємства, якому
не належить ПС, то до складу комісії з розслідування залучаються
представники підприємства власника ПС при цьому підприємство
власника  ПС  відповідає  за остаточне оформлення матеріалів
розслідування і відправку їх у визначені цими Правилами адреси, а
також організацію проведення необхідних досліджень.
   7.1.9. Розслідування  інцидентів  комісіями  експлуатантів
(власників) ПС, аеропортів проводиться під контролем регіональних
інспекторів ДІБП Державіаслужби, у регіоні відповідальності яких
стався інцидент. Остаточну класифікацію і затвердження висновків
комісії з розслідування експлуатантів здійснює ДІБП.
   Якщо в  процесі  розгляду  ДІБП матеріалів розслідування
інцидентів, які проводились  комісіями  суб'єктів  авіаційної
діяльності,  виявлені  суттєві недоліки і відсутня необхідна
доказова документація, згідно з вимогами цих Правил, то матеріали
можуть  бути  відправлені  для  проведення дорозслідування і
відповідного оформлення. У разі виявлення навмисного приховування
дійсних  причин  інциденту,  пошкодження або знищення носіїв
польотної інформації та неякісного проведення розслідування за
рішенням Голови Державіаслужби проводиться повторне розслідування
інциденту комісією Державіаслужби, а посадові особи, які допустили
зазначені порушення, притягаються до відповідальності.
   7.1.10. При розслідуванні інцидентів підкомісії і робочі
групи не утворюються. За рішенням голови комісії до роботи комісії
можуть залучатись необхідні експерти.
   7.1.11. Якщо для встановлення причин інциденту необхідне
проведення спеціальних досліджень, випробувань або додаткових
обсягів робіт, завершення яких у вказаний строк неможливе, то
термін розслідування може бути подовжений Головою Державіаслужби
на письмове клопотання голови комісії з розслідування. У таких
випадках Голова Державіаслужби через ДІБП протягом 24 годин після
одержання клопотання голови комісії офіційно інформує його про
прийняте рішення. Порядок проведення  досліджень  компонентів
авіатехніки при розслідуванні інцидентів такий же, як і при
розслідуванні АП, і визначений в розділі 6 цих Правил.
   7.1.12. Якщо інциденти обумовлені відмовами авіатехніки і для
участі в роботі комісії необхідна присутність  представників
промисловості (розробників ПС, заводів-виготовлювачів, ремонтних
заводів), то за рішенням голови комісії з розслідування на адреси
цих представництв надається повідомлення про характер відмови
авіатехніки і необхідність присутності зазначених представників.
Повідомлення надається найбільш доступним оперативним каналом
зв'язку. При необхідності,  виклик  зазначених  представників
здійснюється через ДІБП. Листи, телеграми, факси з зазначеними
представництвами додаються до матеріалів розслідування.
   Якщо протягом  48 годин від зазначених представництв не
отримано повідомлення про участь в розслідуванні, то розслідування
продовжується без їхньої участі. Необхідно забезпечити збереження
в недоторканості знятих агрегатів, блоків та інших компонентів
авіатехніки, що відмовили, для вирішення питання про їх подальше
дослідження або ремонт.
   7.1.13. Випадки відмов систем і обладнання ПС, двигунів на
етапах підготовки до запуску, в процесі запуску, після запуску,
перед вирулюванням та на рулінні включно до виконавчого старту та
доповіді екіпажу ПС про готовність до виконання зльоту  із
поверненням ПС на місце стоянки та на рулінні після посадки, що
виявлені екіпажем і які не призвели до будь-яких наслідків для ПС
та навколишнього середовища, вважаються технічними несправностями
і не підлягають попередній класифікації та розслідуванню як
інциденти.  У  таких випадках з метою визначення можливості
своєчасного введення ПС в експлуатацію, за рішенням командира ПС і
старшої  посадової  особи  ІАС,  відповідальної  за технічне
обслуговування і випуск ПС, проводяться такі процедури:
   відмови і несправності записуються в бортжурнал;
   визначені спеціалісти ІАС в присутності екіпажу проводять
перевірку  працездатності  відповідних систем і обладнання і
технічне обслуговування згідно з нормативними документами ІАС;
   якщо причина відмови точно встановлена і її усунення можливе
в короткий термін, то ІАС виконує необхідні процедури щодо
відновлення льотної придатності ПС;
   за результатами проведених процедур складається технічний
акт, який підписується КПС і старшою посадовою особою ІАС,
відповідальною на даний момент за технічне обслуговування  і
випуск ПС;
   примірники технічного акта надаються:
   до департаменту льотної придатності;
   до інженерної служби підприємства - місця події;
   до інженерної служби експлуатанта;
   власника ПС;
   до інспекції з БП аеропорту (місця події) для контролю.
   Остаточне рішення про продовження польоту приймає КПС, про що
робить запис у бортовому журналі і карті-наряді на технічне
обслуговування з обов'язковим повідомленням про прийняте рішення
черговому зміни ЦДС (якщо такі випадки сталися в аеропортах
України).
   Якщо такі події мають місце в іноземних аеропортах, у яких не
забезпечується технічне обслуговування даного типу ПС, то усунення
відмов і несправностей виконує авіаційний персонал, який перебуває
на борту ПС для технічного обслуговування.  Технічний  акт,
узгоджений з керівництвом експлуатанта, підписується командиром ПС
і старшою посадовою особою інженерно-технічного персоналу  на
борту ПС.
   Урахування та аналіз таких випадків здійснює департамент
льотної придатності ПС.
   7.1.14. У раз, якщо інциденти обумовлені зіткненням ПС з
птахами та атмосферним електричним розрядом і не призвели до
пошкодження елементів ПС, комісія з розслідування не створюється,
а складається акт післяпольотного огляду ПС, який підписується
командиром ПС і особою ІАС,  яка  відповідає  за  технічне
обслуговування та випуск ПС. Копія акта надсилається до ДІБП
Державіаслужби. Такі інциденти підлягають обліку у експлуатанта та
в ДІБП згідно з вимогами цих Правил.
   7.1.15. Якщо під час розслідування  інциденту  безумовно
встановлена причина і проведені всі необхідні процедури щодо її
усунення, з метою своєчасного введення в експлуатацію ПС, за
рішенням  голови комісії з розслідування ПС допускається до
подальшої експлуатації до закінчення розслідування. Таке рішення
оформляється протоколом, який складається на підставі технічного
акта, затвердженого керівником ІАС, та додається до матеріалів
розслідування (додаток 12).
   7.1.16. В окремих випадках дозволяється перегінний переліт ПС
до аеродрому базування до завершення розслідування інциденту.
Підставою для зазначеного перельоту є складання акта про стан ПС,
у якому обґрунтовуються можливості й умови безпечного перельоту.
Акт затверджується керівником ІАС  експлуатанта.  Дозвіл  на
перегінний  переліт  ПС дає голова комісії з розслідування,
оформлюючи рішення протоколом, який додається до  матеріалів
розслідування.
   7.1.17. У разі відмови одного двигуна на багатодвигунних ПС,
коли  Керівництвом  з  льотної  експлуатації  ПС передбачено
здійснювати переліт до аеродрому базування з одним несправним
двигуном, виконання перельоту такого ПС здійснюється на підставі
технічного акта, затвердженого керівником ІАС, та дотримання вимог
КЛЕ й експлуатаційно-технічної документації. Дозвіл на такий
переліт дає керівник експлуатанта за умови узгодження про прийняте
рішення з директором ДІБП.
   7.1.18. Коли під час розслідування інцидентів  необхідне
надання виписок розшифрування носіїв інформації, наземних засобів
об'єктивного контролю на вимогу голови комісії з розслідування,
керівник регіонального органу ОПР або начальник органу ОПР, у зоні
відповідальності яких стався  інцидент,  зобов'язаний  надати
зазначені виписки. Носії інформації допускаються до подальшого
використання в роботі за рішенням голови комісії з розслідування.
   7.1.19. Якщо  інцидент  не обумовлений помилковими діями
екіпажу ПС або авіаперсоналу служб підготовки і забезпечення
польотів, після отримання пояснювальних записок від зазначених
осіб, за рішенням голови комісії з розслідування вони можуть бути
допущені до подальшої роботи до завершення розслідування. Рішення
оформлюється  протоколом,  який  додається  до  матеріалів
розслідування.
   7.1.20. Серйозні інциденти з ПС, які належать експлуатантам
України і сталися на території України, а також серйозні інциденти
з іноземними ПС на території України розслідуються комісіями, які
призначаються Державіаслужбою.
   7.1.21. Організація  і  порядок  розслідування  серйозних
інцидентів проводиться за процедурами, визначеними цими Правилами
при розслідуванні АП.
   7.1.22. При розслідуванні серйозних інцидентів підкомісії і
робочі групи, як правило, не утворюються. При багатофакторності
причин серйозного інциденту, за рішенням голови комісії, можуть
утворюватись окремі  робочі  групи  за  необхідним  напрямом
розслідування.
   7.1.23. Розслідування серйозних інцидентів з іноземними ПС на
території  України проводяться Державіаслужбою за процедурами
Додатка  13  до  Конвенції  про міжнародну цивільну авіацію
(  995_655  )  та  цих  Правил. За рішенням Державіаслужби
розслідування  може  бути  передане  цілком  або  частково
державі-експлуатанту, державі реєстрації ПС або іншим державам. У
таких випадках Державіаслужба протягом 24 годин з моменту події
разом з первинним повідомленням інформує зацікавлені держави щодо
делегування їм повноважень у розслідуванні. У разі потреби така
інформація  передається  через  МЗС України і представництво
авіакомпанії - власника ПС (якщо таке є в Україні). При цьому
Державіаслужба використовує всі засоби для сприяння проведенню
цього розслідування, забезпечує зберігання матеріальних доказів,
охорону і переміщення ПС у таке місце, куди може бути забезпечений
доступ уповноваженого представника.
   Якщо іншим державам делегуються повноваження з розслідування
тільки частково, то в таких випадках Державіаслужба продовжує
відповідати за повний цикл розслідування.
   7.1.24. У разі необхідності подовження терміну розслідування
інцидентів голова комісії подає письмове повідомлення на ім'я
посадової особи, яка призначила комісію, з обґрунтуванням причин
подовження. Про прийняте рішення посадова особа, яка призначила
комісію,  протягом  24  годин  інформує  голову  комісії  з
розслідування.

   7.2. Порядок повідомлення про інциденти
   7.2.1. При виникненні інцидентів з ПС України та іноземних ПС
на території України орган ОПР, який встановив факт аварійної
ситуації або одержав інформацію про виникнення інциденту, через
чергового диспетчера відповідного пункту ОПР передає негайно
повідомлення на адреси, визначені в переліку відправників та
одержувачів в межах України, згідно з Авіаційними правилами
України ( z0354-02 ), частина 85. Зміст повідомлення повинен за
можливості містити інформацію, надану у підпункті 6.2.1.2 цих
Правил, та визначається в зазначених Авіаційних правилах.
   7.2.2. Керівники  експлуатантів,  аеропортів  в  зоні
відповідальності або на території яких стався інцидент, збирають
необхідну інформацію і в стислі строки, але не пізніше 2-х годин,
надають до ЦДС, ДІБП, КЦПР ЦА донесення за формою, визначеною в
додатку 10. За запитом ДІБП керівники відповідних суб'єктів
авіаційної діяльності, причетних до інциденту, надають додаткову
інформацію стосовно інциденту. Відсутність будь-яких даних не
повинна затримувати передачу первинного повідомлення.
   Керівники експлуатантів, з ПС яких стався інцидент в зоні
відповідальності або на території аеропорту, повинні  надати
інформацію про інцидент із їх ПС експлуатанту аеродрому, для
прийняття своєчасних заходів щодо виявлення причин цієї події та
прийняття заходів для забезпечення безпеки польотів на аеродромі.
   Первинне повідомлення  передається  найбільш  доступним
оперативним засобом зв'язку.
   7.2.3. При отриманні повідомлення про інцидент черговий зміни
ЦДС негайно надає інформацію Голові Державіаслужби, директору ДІБП
та в інші адреси, визначені посадовою інструкцією.
   7.2.4. Якщо повідомлення про інцидент надійшло в неробочий
час, вихідні або святкові дні, то черговий зміни ЦДС передає
інформацію на адреси одержувачів, визначених посадовою інструкцією
та відповідальному черговому ДІБП.
   7.2.5. Для своєчасного формування комісії з розслідування,
або делегування  повноважень  з  розслідування  експлуатантам
(власникам)  ПС чи керівникам аеропортів місця інциденту, в
неробочі дні в Державіаслужбі встановлюється список посадових
осіб,  яким  надано  право  приймати  рішення про виділення
спеціалістів до складу комісії з урахуванням характеру та обставин
інциденту. Місцезнаходження та номери телефонів зазначених осіб
надаються до ЦДС.
   7.2.6. Якщо  в повітряному просторі України мають місце
інциденти з цивільними ПС іноземних держав, які  обумовлені
порушенням установлених норм і схем набору висоти, виходу з району
аеродрому, порушенням правил бічного та вертикального ешелонування
без  відома  диспетчера,  небезпечним  зближенням у польоті,
відсутністю двостороннього радіозв'язку, Державіаслужба  після
одержання первинного  повідомлення  з  Украероцентру  протягом
24 годин надає інформацію повноважному органу з розслідування АП
та інцидентів країни реєстрації і країни експлуатанта ПС. У разі
необхідності  така  інформація  передається  через  МЗС  та
представництво авіакомпанії, якщо таке є в Україні.
   7.2.7. Керівник органу ОПР, у зоні відповідальності якого мав
місце  інцидент,  зобов'язаний  забезпечити збереження носіїв
інформації наземних засобів об'єктивного контролю та  надати
виписки  їх  розшифрування за запитом директора ДІБП. Носії
зберігаються до рішення директора ДІБП щодо  їх  подальшого
застосування в роботі.
   7.2.8. Якщо за заявою екіпажів ПС іноземних авіакомпаній
відбувається  відмова або несправність авіатехніки, які цими
Правилами класифікуються як інциденти і не  підпадають  під
визначення серйозних інцидентів, а командир ПС або представник
авіакомпанії приймає рішення про продовження рейсу, то зазначені
посадові особи повинні надати відповідній повноважній посадовій
особі аеропорту вильоту письмове підтвердження щодо прийнятого
рішення і відсутності зауважень до служб підготовки і забезпечення
польотів аеропорту вильоту.
   У таких випадках керівництвом аеропорту посадки (вильоту)
вживаються всі  необхідні  заходи  для  сприяння  технічному
обслуговуванню і своєчасному вильоту ПС.
   7.2.9. Якщо серйозні інциденти або інциденти з ПС України
сталися  за  межами України, то командир ПС зобов'язаний у
найкоротший строк доступними засобами зв'язку надати вичерпну
інформацію про обставини та характер події керівнику авіакомпанії.
Керівник авіакомпанії протягом  2-х  годин  після  одержання
інформації від командира ПС передає первинне повідомлення до ЦДС,
ДІБП КЦПР ЦА, власнику ПС (якщо ПС  арендоване).  Первинне
повідомлення повинно  вміщувати  інформацію,  визначеною  в
підпункті 6.2.2.3 та додатку 10 Правил.
   7.2.10. Якщо інцидент стався під час виконання польотів при
застосуванні авіації в народному господарстві на оперативних
майданчиках, вертодромах та майданчиках посадки, підібраних з
повітря, і екіпаж не має можливості радіозв'язку з органом ОПР,
зв'язок з яким він підтримував під час виконання польотів, то КПС
у можливо стислий термін, використовуючи всі можливо доступні
засоби зв'язку, передає інформацію про обставини і характер
інциденту до найближчого аеропорту, аеродрому (за змогою  -
керівнику експлуатанта). При отриманні інформації про інцидент від
КПС керівники найближчого аеропорту (аеродрому) негайно передають
повідомлення до ЦДС, а керівник експлуатанта, не пізніше 2-х годин
після отримання інформації про інцидент, надає первинне донесення
до ЦДС, КЦПР ЦА та ДІБП за формою, визначеною в додатку 10.

   7.3. Первинні дії посадових осіб при виникненні інцидентів
   7.3.1. При  виникненні  інцидентів  відповідальність  за
своєчасне  проведення  першочергових  дій на місці інциденту
покладається на командира ПС (до прибуття керівних посадових осіб
аеродрому  місця  події або комісії з розслідування) та на
керівників (експлуатанта, аеропорту, організації ЦА), в районі
відповідальності та на території яких стався інцидент.
   7.3.2. Командир ПС разом з членами екіпажу зобов'язаний:
   своєчасно інформувати органи ОПР про причини неможливості
виконання польоту згідно з планом та завданням на політ, характер
відмов та несправностей авіатехніки (при їх наявності);
   забезпечити висадку пасажирів та інформувати їх про можливу
затримку рейсу;
   забезпечити збереження бортових засобів збереження бортових
реєстраторів та їх своєчасне вимкнення;
   заборонити доступ до ПС сторонніх осіб;
   забезпечити недоторканність  важелів  і  вимикачів систем
управління ПС, якщо відмова цих систем стала причиною інциденту;
   якщо інцидент обумовлений невідповідністю стану ЗПС діючим
нормативним документам або метеоумовами, КПС негайно інформує
керівника  польотів  про  необхідність  організації  разом з
представниками аеродромної служби термінового обстеження стану
ЗПС, позачергового заміру коефіцієнта зчиплювання, позачергового
контрольного заміру погодних умов на  момент  інциденту  із
складанням акта за підписом КПС, керівника польотів, представника
аеродромної  служби,  відповідальної  особи   аеродромного
метеорологічного органу. У разі невиконання зазначених вимог, КПС
письмово інформує голову комісії при прибутті останнього на місце
інциденту;
   у разі вимушеної посадки на аеродромі вильоту через відмови в
роботі двигунів чи паливної системи не допускати зливу ПММ з ПС;
   при прибутті на місце інциденту керівників аеродрому посадки
і комісії з розслідування надати їм об'єктивну і повну інформацію
стосовно інциденту.
   7.3.3. Керівник організації місця події зобов'язаний:
   при отриманні повідомлення про інцидент негайно прибути на
місце  події  або  забезпечити  прибуття на місце інциденту
відповідальних посадових осіб для організації  і  здійснення
необхідних  першочергових заходів до сформування та прибуття
комісії з розслідування;
   при необхідності   організувати   своєчасне  проведення
аварійно-рятувальних робіт відповідно до місцевого плану заходів
при виникненні аварійної ситуації з ПС;
   отримати від КПС інформацію про обставини інциденту  та
пояснювальні записки від членів екіпажу;
   при необхідності  організувати  медичний  контроль  стану
здоров'я членів екіпажу та осіб авіаперсоналу служб забезпечення
польотів;
   забезпечити необхідні   заходи   щодо   збереження  і
недоторканності бортових та  диспетчерських  реєстраторів  до
прибуття комісії з розслідування;
   при необхідності  організувати  складання  кроків  місця
інциденту;
   організувати, при необхідності, фотографування, схематичне
відображення або відеозапис явних ознак та компонентів ПС, що
можуть бути причетні до причин інциденту і використані комісією
при розслідуванні;
   забезпечити при  необхідності  відбір  проб  пального  з
заправників пального, опечатування заправників пального, з яких
виконувалась заправка ПС, якщо інцидент пов'язаний з відмовами в
роботі  системи пального і призвів до вимушеної посадки на
аеродромі вильоту;
   передати матеріали, які зібрані в результаті попередніх дій
на місці інциденту, голові комісії із складанням акта за особистим
підписом та підписом голови комісії;
   вжити необхідні заходи щодо відсторонення від  виконання
службових  обов'язків  осіб авіаперсоналу служб виконання та
забезпечення польотів, якщо інцидент обумовлений помилковими діями
зазначених осіб;
   допуск до виконання  своїх  обов'язків  зазначених  осіб
узгоджується з керівником організації місця інцидента.
   7.3.4. З моменту прибуття комісії на місце інциденту голова
комісії відповідає за всі дії щодо розслідування.

   7.4. Порядок організації роботи комісії з розслідування
   7.4.1. Організацію і контроль всіх етапів  розслідування
інцидентів здійснює голова комісії.
   7.4.2. Після прибуття  комісії  на  місце  розслідування
інциденту голова комісії проводить організаційне засідання, на
якому оголошує наказ про призначення  комісії,  узгоджує  з
керівником підприємства місце інциденту, коло посадових осіб і
фахівців для участі в роботі комісії, заслуховує посадових осіб,
які здійснювали первинні дії на місці інциденту, обговорює і
затверджує план роботи комісії.
   7.4.3. Робота комісії проводиться відповідно до затвердженого
плану.
   7.4.4. Всі  засідання  комісії  оформлюються  протоколами
(додаток 12).
   7.4.5. Права і обов'язки членів комісії з розслідування
інцидентів, як і при розслідуванні АП, визначені в додатку 2 цих
Правил.
   7.4.6. Голова комісії, при необхідності, вилучає і забезпечує
збереження до закінчення розслідування бортову документацію ПС,
посвідчення членів екіпажу та  авіаційного  персоналу  служб
забезпечення польотів.
   7.4.7. За рішенням голови комісії обробка записів бортових
реєстраторів здійснюється в Центрах обробки польотної інформації.
   7.4.8. За результатами розслідування інцидентів (серйозних
інцидентів) складається звіт (додаток 13). Звіт повинен бути
підписаний головою і всіма членами комісії. Член комісії, який не
згодний з висновками звіту, зобов'язаний підписати його з поміткою
"особиста думка". Особиста думка викладається в письмовій формі з
визначенням  обгрунтованих  мотивів  незгоди.  Цей  документ
долучається до матеріалів розслідування.
   Особиста думка  розглядається  на  засіданні  комісії  і
оформлюється протоколом.
   7.4.9. До звіту, за результатами розслідування серйозного
інциденту та інциденту, додаються такі матеріали:
   виписки розшифровування записів бортових реєстраторів, у разі
необхідності - виписки реєстраторів диспетчерських переговорів ;
   копії завдання на політ і документи, що до нього додаються;
   результати досліджень (у разі їх проведення);
   технічний акт (у разі відмов функціональних систем ПС);
   пояснювальні записки  авіаційного  персоналу,  протоколи
опитування;
   копія наказу про призначення комісії;
   інші документи за рішенням голови комісії.
   7.4.10. Голова комісії призначає члена комісії (начальника
штабу), відповідального за збір матеріалів розслідування та їх
остаточне оформлення і брошурування.
   7.4.11. Після  затвердження звіту матеріали повинні бути
зброшуровані, листи пронумеровані, складено опис документів у
справі (додаток 14).
   Матеріали прошнуровуються і на звороті останнього аркуша
робиться запис "У даній справі пронумеровано та прошнуровано
(указується словами кількість аркушів)". Запис підтверджується
підписом голови комісії і завіряється печаткою.
   7.4.12. Матеріали  з  розслідування  інцидентів  після
затвердження звіту і висновків ДІБП у 5-денний строк направляються
до:
   ДІБП (з копіями матеріалів розслідування);
   експлуатанта ПС (з оригіналами матеріалів розслідування);
   розробника ПС;
   власника ПС (якщо ПС орендоване) - тільки звіт;
   виробника і ремонтного підприємства, якщо інцидент пов'язаний
з відмовами обладнання;
   Украероруху, якщо інцидент пов'язаний з ОПР;
   відповідних органів  виконавчої  влади,  якщо  інцидент
пов'язаний  з несприятливими метеоумовами і/або незадовільним
метеозабезпеченням польотів (тільки звіт).
   Розсилання (публікація) затверджених матеріалів розслідування
здійснюється органом, що проводив розслідування АП.
   7.4.13. Звіт  за  результатами  розслідування  серйозного
інциденту з ПС України у 5-денний строк після затвердження і
висновків ДІБП направляється до:
   ДІБП Державіаслужби  (оригінал  і  копія   матеріалів
розслідування);
   експлуатанта ПС (копія матеріалів розслідування);
   власника ПС (якщо ПС орендоване);
   розробника ПС;
   виробника, ремонтного підприємства, якщо серйозний інцидент
пов'язаний з відмовами авіаційної техніки вітчизняного виробництва
або країн співдружності;
   відповідних органів виконавчої влади, якщо серйозний інцидент
пов'язаний  з несприятливими метеоумовами і/або незадовільним
метеозабезпеченням польотів;
   територіальних органів транспортної прокуратури (за запитом);
   ІКАО - якщо маса ПС 5700 і більше.
   Розсилання (публікація) затверджених матеріалів розслідування
здійснюється органом, що проводив розслідування АП.
   7.4.14. Якщо серйозні інциденти або інциденти обумовлені
відмовами  авіаційної  техніки  іноземного  виробництва,  то
експлуатанти України визначають надання необхідної інформації і
документації відповідним одержувачам країн виробників авіаційної
техніки та її компонентів.
   7.4.15. За результатами розслідування інцидентів на основі
затвердженого звіту та рекомендацій комісії розробляються плани
заходів щодо попередження аналогічних подій.
   7.4.16. Плани заходів розробляються ДІБП та експлуатантами.
За результатами розслідування інцидентів, обумовлених помилковими
діями авіаперсоналу, видаються накази відповідних керівників.
Контроль за виконанням  планів  заходів  здійснює  ДІБП  та
експлуатанти.
   7.4.17. Інциденти підлягають обов'язковому обліку в ДІБП,
підприємствах місця події і експлуатантів. Облік здійснюється в
спеціальних журналах , комп'ютерах та інших технічних засобах.
   Порядок обліку  та  аналізу  АП  і інцидентів, розробки
профілактичних заходів  щодо  їх  попередження  визначений  у
розділах 8 та 9 Правил.

         8. Попередження авіаційних подій

   8.1. Офіційною підставою для розробки заходів є остаточний
звіт розслідування АП та інцидентів.

   8.2. Комісія з розслідування АП та інцидентів (далі  -
комісія)  розробляє  рекомендації з підвищення рівня безпеки
польотів на підставі аналізу інформації, отриманої під  час
розслідування.

   8.3. На підставі рекомендацій комісії та рекомендацій ДІБП
експлуатанти  та  підприємства  ЦА  розробляють  заходи  для
попередження АП, підвищення рівня безпеки польотів.
   Указані заходи вносяться як доповнення до Системи управління
безпекою  польотів  експлуатантів  і їх виконання підлягають
обов'язковому контролю з боку департаменту інспектування безпеки
польотів.

   8.4. Під час розробки рекомендацій враховуються виявлені
відхилення у функціонуванні авіаційної транспортної  системи,
включаючи і ті, що безпосередньо не вплинули на виникнення і
розвиток особливої ситуації в даному польоті, але мали певну
загрозу безпеки польотів у цілому.
   Рекомендації комісії з розслідування розробляються за такими
напрямами:
   визначення фактичних та потенційних ризиків для  безпеки
польотів;
   удосконалення організації  діяльності  організацій   ЦА
(відповідних  організацій інших міністерств), авіапідприємств,
експлуатантів ПС і їх структурних підрозділів із забезпечення
безпеки польотів;
   зміцнення дисципліни особового складу авіаційних структурних
підрозділів;
   підвищення рівня фахової підготовки  льотного  складу  і
персоналу наземних служб;
   удосконалення правил технічної і льотної експлуатації ПС;
   удосконалення керування  повітряним  рухом  і  наземного
забезпечення польотів;
   створення нових або вдосконалення чинних засобів забезпечення
безпеки польотів;
   удосконалення конструкцій ПС, двигунів і бортового оснащення;
   удосконалення технології виготовлення ПС;
   доповнення та уточнення інструктивних і нормативно-правових
актів;
   проведення інших  заходів,  що  випливають  з матеріалів
розслідування.

   8.5. На  будь-якому  етапі  розслідування  АП  ДІБП  та
експлуатанти  розробляють  термінові заходи щодо попередження
аналогічних АП.

   8.6. Відповідальними за організацію розроблення  заходів,
пов'язаних з конструктивно - виробничими недоліками або ремонтом
авіаційної техніки, і за їх виконання є відповідні структурні
підрозділи міністерств, організацій, конструкторські бюро ПС,
двигунів, обладнання та їх виготовлювачі , а також експлуатанти,
яким належать ПС.
   Відповідальними за організацію розробки та виконання заходів,
пов'язаних з порушенням авіаційним персоналом правил експлуатації
авіаційної техніки, є Державіаслужба та експлуатанти.
   Загальну міжвідомчу координацію робіт з розроблення заходів
здійснює Державіаслужба.

   8.7. Організації, експлуатанти і конструкторські бюро, що
розроблюють ПС (двигуни), після одержання матеріалів розслідування
АП та інцидентів забезпечують виконання рекомендацій комісії за
напрямом своєї діяльності.
   Розроблені заходи оформляються як відомчі і міжвідомчі плани
заходів або, у разі необхідності, як окремі оперативні заходи, і
затверджуються відповідними наказами.
   У разі необхідності Державіаслужба організовує і проводить
міжвідомчу нараду для обговорення рекомендацій комісії та шляхи їх
реалізації за участю членів комісії.

   8.8. Під час розроблення міжвідомчих заходів відповідальні
розробники  після  одержання  рекомендацій  комісії  спільно
розробляють  проект  плану  заходів (або іншого розпорядчого
документа), погоджують  його  з  організаціями-виконавцями  і
співвиконавцями  робіт,  Департаментом  інспектування  безпеки
польотів  (або  відповідним  структурним  підрозділом  іншого
міністерства, організації, експлуатанта, якому належить ПС) і
подають на затвердження керівникам міністерств, організацій і
підприємств, які беруть участь у виконанні робіт.
   Організації й експлуатанти, яким  надаються  рекомендації
комісії, у 10-денний строк після затвердження остаточного звіту
розробляють і затверджують плани заходів (або інші розпорядчі
документи), що передбачають здійснення профілактичних заходів.
Затверджені  заходи  в  3-денний  строк  направляються  до
Державіаслужби.

   8.9. Під  час  обговорення  плану  заходів  (або іншого
розпорядчого документа) усі рекомендації комісії повинні бути
опрацьовані та прийняті до виконання або обґрунтовано відхилені.

   8.10. Для розроблення плану заходів з реалізації рекомендацій
комісії з розслідування АП та інцидентів установлюються такі
терміни:
   30 діб для міжвідомчих планів;
   20 діб для відомчих планів.

   8.11. Державіаслужба веде облік усіх рекомендацій комісії з
розслідування АП та інцидентів.
   Аналогічний облік  у  частині, що їх стосується, ведуть
експлуатанти, організації і конструкторські бюро - розробники ПС,
двигунів та їх обладнання.

   8.12. Державіаслужба у 3-денний строк після затвердження
остаточного звіту надсилає план заходів керівникам міністерств та
організацій, яким підпорядковані виконавці і співвиконавці робіт.

   8.13. Контроль за виконанням розроблення заходів виконують
Державіаслужба, інспекції з безпеки  польотів  і  відповідні
структурні   підрозділи  інших  міністерств,  організацій,
експлуатанти, яким належать ПС. Щокварталу, не пізніше 10 числа
наступного за звітним кварталом місяця, відповідні міністерства,
організації, експлуатанти направляють до Державіаслужби відомості
за  результатами  розгляду рекомендацій комісій і за станом
виконання заходів з їх реалізації.
   Нагляд за реалізацією рекомендацій комісії з розслідування АП
та інцидентів здійснюється Державіаслужбою.

            9. Облік і аналіз

   9.1. Кожні АП та інциденти підлягають обов'язковому обліку в
Державіаслужбі, а також у відповідних міністерствах, організаціях,
експлуатантів, з якими відбулися АП та інциденти.

   9.2. Узагальнений  облік  АП  та  інцидентів  ведеться
Державіаслужбою, експлуатантами ЦА і відповідними підрозділами
інших міністерств і організацій. Відповідні підрозділи інших
міністерств і організацій, у підпорядкуванні яких перебувають
цивільні ПС, проводять облік АП та інцидентів.
   Облік ведеться в спеціальних журналах та в комп'ютерах.

   9.3. Державіаслужба веде облік усіх АП та інцидентів з ПС
України і здійснює їх остаточну класифікацію, вносить їх в базу
даних інформаційно-аналітичної системи безпеки польотів. При цьому
кожні АП та інциденти повинні бути класифіковані та визначені за
всіма виявленими під час розслідування причинами/факторами.

   9.4. Експлуатанти складають щомісячні звіти стану безпеки
польотів, причин АП та інцидентів. За результатами розслідування
АП та інцидентів за рік експлуатанти готують аналіз стану безпеки
польотів. Уся сукупність виявлених під час розслідування АП та
інцидентів причин/факторів використовується як інформаційна база
проведення аналізу.  За  результатами  аналізу  розробляються
рекомендації  з підвищення рівня безпеки польотів. Аналіз з
рекомендаціями направляється до Державіаслужби не пізніше 30 січня
наступного року.

   9.5. Інспектори з безпеки польотів експлуатантів щомісяця
складають повідомлення про стан безпеки польотів і вжиті заходи та
пропозиції з підвищення рівня безпеки польотів. Повідомлення до
5 числа наступного за звітним місяця направляються до ДІБП.

   9.6. Інспекції з безпеки польотів експлуатантів щокварталу
складають аналіз про стан безпеки польотів. За результатами
аналізу про стан безпеки польотів розробляються профілактичні
заходи і видається наказ з їх реалізації. Копії наказів до
10 числа наступного за кварталом місяця направляються до ДІБП
Державіаслужби.
   Експлуатанти подають до ДІБП щорічні дані щодо нальоту годин
та кількості перевезених пасажирів за типами ПС. Для ПС, які
виконують  польоти  при  застосуванні  авіації  у  народному
господарстві, подаються дані нальоту годин і обсягу виконаних
робіт за типами ПС. Зазначені дані подаються до 20  січня
наступного за минулим роком за формою додатка 15.

   9.7. ДІБП готує і випускає щомісячні, щоквартальні оперативні
довідки, піврічний і річний аналіз щодо стану безпеки польотів та
направляє їх до експлуатантів та зацікавлених організацій до
20 числа місяця, наступного за звітним.

   9.8. Зведений річний аналіз стану безпеки польотів у ЦА
України подається на розгляд і затвердження колегії Державіаслужби
до 15 лютого, після затвердження до 25 лютого направляється у
відповідні міністерства, організації та експлуатантам ПС України.

 Заступник директора
 департаменту інспектування
 безпеки польотів Державіаслужби             В.А.Швець


                   Додаток 1
                   до пункту 4.2
                   Правил розслідування
                   авіаційних подій
                   та інцидентів з цивільними
                   повітряними суднами
                   в Україні


               ПЕРЕЛІК
        серйозних інцидентів та інцидентів


         1. Перелік серйозних інцидентів:

   1.1. Небезпечні зближення, при яких для запобігання зіткненню
необхідно виконати маневр відхилення.

   1.2. Ситуація, у якій ледь вдалося  уникнути  зіткнення
справного ПС з поверхнею землі (виконання маневру за командою
системи попередження небезпечного зближення з землею).

   1.3. Перервані зльоти із закритої або зайнятої ЗПС.

   1.4. Зльоти із закритої або зайнятої ЗПС з мінімальною
відстанню від перешкоди (перешкод).

   1.5. Посадка на закриту або зайняту ЗПС.

   1.6. Явна нездатність досягти необхідних характеристик під
час розбігу при зльоті або на початковій ділянці набирання висоти.

   1.7. Пожежі та випадки появи диму  в  кабіні  екіпажу,
пасажирському салоні, вантажних відсіках або пожежі двигуна,
навіть якщо такі пожежі погашені.

   1.8. Розгерметизація пасажирського салону у польоті, а також
ситуації, при яких виникла потреба використання членами льотного
екіпажу аварійного кисню.

   1.9. Випадки руйнування конструкції  ПС  або  руйнування
двигуна, що не класифікуються як катастрофи і аварії.

   1.10. Випадки втрати працездатності членами льотного екіпажу
в польоті.

   1.11. Мінімальний залишок пального, що потребує оголошення
командиром ПС аварійних обставин.

   1.12. Недоліт або викочування за межі ЗПС під час зльоту та
посадки ПС.

   1.13. Попадання ПС у зону небезпечних метеоумов, вихід за
межі встановлених льотних обмежень або інші ситуації, що можуть
створити труднощі в керуванні ПС.

   1.14. Руйнування або роз'єднання проводки системи управління.

   1.15. Зліт із застопореними або заклиненими рулями.

   1.16. Неможливість відхилення, самовільне  або  помилкове
відхилення стабілізатора.

   1.17. Випуск  обледенілого  ПС у політ, що призвело до
вимушеної посадки.

   1.18. Виникнення автоколивань типу  "бафтінг",  "флатер",
"земний резонанс".

   1.19. Переміщення  вантажів  у  польоті, що призвело до
вимушеної посадки, руйнування герметичної тари (упаковки) під час
перевезення небезпечних вантажів.

   1.20. Посадка з прибраними опорами (опорою) шасі.

   1.21. Вимушена посадка ПС поза межами аеродрому.

   1.22. Виліт у неповному складі екіпажу.

   1.23. Зіткнення або загроза зіткнення під час польоту ПС з
об'єктами на землі.

   1.24. Відокремлення або відкриття в польоті вікон, дверей,
люків, гермо-трапів, капотів, обтичників або інших частин ПС.

           2. Перелік інцидентів:

   2.1. Руйнування або пошкодження несилових елементів ПС з
порушенням герметичності гермокабін або відокремленням частин.

   2.2. Руйнування  або  роз'єднання   вузлів   підвіски
аеродинамічних поверхонь, пілонів, двигунів.

   2.3. Поява недопустимих тріщин на силових елементах планера,
силовому склі.

   2.4. Руйнування лопаті повітряного гвинта, пошкодження понад
установлених  для  ремонту допусків, відрив обтічника втулки
повітряного гвинта або обігрівальної  накладки  (для  ПС  з
повітряними гвинтами).

   2.5. Руйнування  або  пошкодження елементів несучого або
рульового гвинта, втулки несучого або рульового гвинта (для
вертольотів).

   2.6. Зміна (незміна) заданих параметрів роботи двигуна або
спрацьовування попереджувальної сигналізації, що призводить до
необхідності виключення двигуна в польоті.

   2.7. Виключення двигуна, що не передбачено завданням.

   2.8. Локалізоване  руйнування двигуна, допоміжної силової
установки або їх агрегатів, незапуск двигуна в польоті.

   2.9. Руйнування або  роз'єднання  трансмісії,  руйнування
редуктора,  спрацювання сигналізації небезпечних режимів його
роботи (для вертольотів).

   2.10. Невключення, невиключення, самовільне або помилкове
включення або виключення реверсу тяги.

   2.11. Незняття повітряних гвинтів з упору.

   2.12. Невироблення  пального  з  окремих  баків,  його
нерівномірне вироблення або розподіл його за баками, що не може
бути усунуто діями, передбаченими КЛЕ.

   2.13. Порушення живлення двигуна пальним.

   2.14. Витік пального в польоті.

   2.15. Відмова системи виміру витрати або кількості пального,
що не дає екіпажу змоги визначити витрати або залишок пального.

   2.16. Невипуск однієї або декількох опор шасі від основної
системи.

   2.17. Неприбрання однієї або декількох опор шасі, самовільний
або помилковий випуск чи прибрання опори (опор) шасі, відкриття
стулок ніші шасі.

   2.18. Руйнування елементів опор шасі, підкосів, візків.

   2.19. Неспрацювання або помилкове спрацювання сигналізації
положення опор шасі.

   2.20. Відмова або невключення екіпажем системи управління
колесами передньої опори шасі.

   2.21. Відмова основної системи гальмування.

   2.22. Самовільне загальмування або розгальмування коліс.

   2.23. Руйнування половини і більше авіашин на одній з опор
шасі.

   2.24. Руйнування авіашини, що  призвело  до  пошкодження
конструкції планера або двигуна.

   2.25. Неможливість  відхилення  рульових поверхонь ПС на
потрібний кут.

   2.26. Вхід у флюгерне положення або самовільне відхилення
однієї або декількох секцій рульових поверхонь.

   2.27. Порушення зв'язку між проводками управління (для ПС з
подвійною проводкою).

   2.28. Незміна, самовільна або помилкова зміна передавального
відношення  передавання  від  органів управління до рульових
поверхонь.

   2.29. Невведення  обмеження  або  невідновлення  повного
діапазону кутів відхилення руля висоти або руля напрямку.

   2.30. Порушення нормальної реакції ПС на керівні дії екіпажу.

   2.31. Недопустиме   зростання   (зменшення)   зусиль,
перекомпенсація органів управління.

   2.32. Неможливість гідропідсилення (перехід на безбустерне
управління рульовими поверхнями).

   2.33. Неможливість тримерування зусиль на органах управління.

   2.34. Невипуск,  неприбрання,  самовільний або помилковий
випуск або прибрання механізації крила (передкрилків, закрилків,
гасників підйомної сили (спойлерів), інтерцепторів, щитків).

   2.35. Неприпустиме змінення діапазону кутів відхилення або
швидкості переміщення механізації крила і стабілізатора.

   2.36. Недопустима  розбіжність  між  положенням  секцій
передкрилків, закрилків, гасників підйомної сили (спойлерів),
інтерцепторів.

   2.37. Неспрацювання або помилкове спрацювання сигналізації
та/або індикації положення стабілізатора або механізації крила.

   2.38. Неможливість  визначення  за  одним  чи декількома
приладами відносної висоти польоту, приборної  або  істинної
швидкості польоту.

   2.39. Відмова  або  невключення  однієї  чи  декількох
навігаційних систем.

   2.40. Відмова одного авіагоризонту на ПС з одним чи двома
авіагоризонтами.

   2.41. Відмова  двох  авіагоризонтів  на ПС з трьома чи
декількома авіагоризонтами.

   2.42. Відмова одного авіагоризонту в сполученні з відмовою
системи контролю.

   2.43. Втрата радіозв'язку в польоті.

   2.44. Втрата просторового або навігаційного орієнтування.

   2.45. Відмова автоматичної системи управління польотом, що
призводить до відхилення одного чи декількох параметрів польоту
(висотно-швидкісних  параметрів,  перевантаження, кутів крену,
тангажу, атаки, сковзання, траєкторних параметрів) від заданих.

   2.46. Розгерметизація гідросистеми.

   2.47. Падіння тиску в одній чи декількох гідросистемах без
розгерметизації.

   2.48. Недопустиме  порушення характеристик електроживлення
постійним та/або змінним струмом від  одного  чи  декількох
розподільних пристроїв системи електропостачання.

   2.49. Перехід на аварійне живлення постійним або змінним
струмом.

   2.50. Попадання в зону небезпечних метеоявищ.

   2.51. Ураження ПС розрядом атмосферного електричного заряду в
польоті, що призвело до пошкодження елементів конструкції ПС,
відмови двигуна або хоча б однієї із систем.

   2.52. Пошкодження ПС градом.

   2.53. Відмова бортового радіолокатора під час польотів у
зонах грозової діяльності.

   2.54. Зіткнення з птахами або іншими об'єктами в польоті, яке
призвело до пошкодження елементів планера, двигуна або порушення
режиму його роботи.

   2.55. Порушення порядку і термінів передачі на борт ПС
штормових попереджень або інформації про стан погоди за маршрутом
польоту, у пунктах зльоту і посадки, що потребує зміни плану
польоту.

   2.56. Порушення  відповідного  експлуатаційного  мінімуму
аеродрому при зльоті, посадці.

   2.57. Порушення  норм  завантаженості  чи центрівки, які
рекомендовані КЛЕ, правил перевезення небезпечних вантажів (у тому
числі їх оформлення).

   2.58. Порушення встановлених правил і схем набирання висоти,
виходу із зони аеродрому, зниження чи заходження на посадку.

   2.59. Зміна заданого рівня (ешелону) польоту без дозволу
органу ОПР при польоті у контрольованому повітряному просторі.

   2.60. Політ ПС у контрольованому повітряному просторі без
дозволу органів ОПР.

   2.61. Зліт, політ або посадка ПС з конфігурацією, що не
відповідає вимогам КЛЕ.

   2.62. Вимушена посадка ПС.

   2.63. Груба посадка ПС, після якої необхідне спеціальне
технічне обслуговування.

   2.64. Виконання  польоту  екіпажем  без  передпольотного
медичного огляду, якщо цим порушуються закони країни, з аеродрому
якої вилітає екіпаж, чи з порушенням передпольотного відпочинку
або нормативів робочого часу.

   2.65. Вживання членами екіпажу в польоті або безпосередньо
перед польотом алкогольних напоїв та/або наркотичних засобів.

   2.66. Прийняття і випуск ПС з непідготовленої ЗПС.

   2.67. Самовільне скидання вантажу.

   2.68. Відмова  в  роботі  наземного  радіотехнічного  та
світлотехнічного  забезпечення,  виходу  з  ладу аеродромного
метеорологічного обладнання при виконанні польоту ПС, що призвела
до втрати радіозв'язку, орієнтування, відходу на запасний аеродром
або зумовила посадку в умовах нижче встановленого експлуатаційного
мінімуму аеродрому.

   2.69. Перерваний зліт незалежно від наслідків.

   2.70. Випуск обледенілого ПС у політ.

   2.71. Відмова системи очищення вікон кабіни екіпажу, що
призвело до погіршення видимості до меж, коли екіпаж не може
виконувати посадку в даних умовах.

   2.72. Зниження тиску або перенадув гермокабіни, що призвело
до необхідності екстреного зниження або неможливості продовження
безпечного польоту ПС.

   2.73. Помилкове  спрацювання  системи  пожежогасіння  або
сигналізації про пожежу.

   2.74. Виліт ПС у разі наявності відмов, що не входять у
перелік відмов, дозволених для вильоту.

   2.75. Випуск  ПС  у  політ  з  незавершеним  технічним
обслуговуванням.

   2.76. Заправлення ПС некондиційним ПММ.

   2.77. Неспрацювання  системи  розпізнання  або  системи
сигналізації небезпечного зближення із землею.

   2.78. Обрив зовнішньої підвіски.

 Заступник директора
 департаменту інспектування
 безпеки польотів Державіаслужби             В.А.Швець


                   Додаток 2
                   до пункту 5.3
                   Правил розслідування
                   авіаційних подій
                   та інцидентів з цивільними
                   повітряними суднами
                   в Україні


            ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ
          учасників розслідування АП


   1. Комісія з розслідування АП та інцидента користується
правами, що встановлені законодавством України, у тому числі має
необмежений та негайний доступ до всіх свідчень, що належать до
даної АП чи інцидента, без попередньої згоди органів виконавчої
влади.

   2. Комісії  з  розслідування  АП та інцидента надається
незалежність у проведенні розслідування та необмежені повноваження
на його проведення.

   3. Призначений  голова  комісії  з  розслідування АП та
інцидентів є відповідальною посадовою особою, розпорядження і
вказівки  якого  відносно  даного  розслідування  підлягають
обов'язковому виконанню всіма посадовими особами, пов'язаними з
розслідуванням.

   4. Голова комісії зобов'язаний:
   а) після прибуття на місце АП або інцидента:
   інформувати органи  виконавчої влади та органи місцевого
самоврядування;
   оглянути місце АП або інцидента, при необхідності вжити
термінові дії щодо зберігання доказових матеріалів;
   провести організаційне засідання комісії, на якому ознайомити
членів комісії з наявною інформацією щодо АП,  організувати
підкомісії, робочі групи, призначити їх керівників, визначити
необхідність додаткового залучення спеціалістів до роботи комісії,
визначити порядок ведення робіт і основні завдання на найближчі
дні;
   проінструктувати членів комісії з питань техніки безпеки під
час роботи на місці АП із записом у протоколі засідання комісії;
   затвердити план роботи комісії і підкомісій;
   забезпечити вилучення  і  передавання  на  відповідальне
збереження   носіїв   інформації   бортових  реєстраторів,
фотореєстраторів, наземних магнітофонів, льотної, технічної і
метеорологічної документації, яка стосується до даного польоту;
   передати узгоджене з членами комісії наступне повідомлення;
   б) у процесі роботи комісії:
   визначати основні напрями в  роботі  комісії,  корегуючи
відповідно до цього план її роботи;
   забезпечувати в роботі комісії координацію сумісних дій всіх
осіб, які беруть участь у розслідуванні;
   систематично проводити засідання комісії, вирішуючи на них
основні  організаційні,  методичні  та  практичні  питання
розслідування;
   після закінчення розслідування провести розбір обставин і
причин АП чи інцидента.

   5. Голова комісії має право:
   без будь-яких перешкод проходити на борт ПС для з'ясування
обставин АП чи інцидента;
   обстежити ПС, майно, яке знаходиться на борту ПС або залучене
до АП чи інцидента ззовні, а також засоби та об'єкти забезпечення
польотів ПС;
   приймати рішення згідно з наданими  йому  повноваженнями
органом з розслідування АП чи інцидента з усіх організаційних,
методичних і практичних питань розслідування;
   давати обов'язкові для виконання розпорядження та вказівки
всім учасникам розслідування, а також посадовим особам підприємств
ЦА з питань щодо розслідування АП чи інцидента;
   рекомендувати вжиття термінових заходів щодо забезпечення
безпеки  польотів,  необхідність  яких  виникла  в  процесі
розслідування АП чи інцидента;
   доручати в  установленому  порядку  проведення необхідних
випробувань та досліджень для встановлення причин АП чи інцидента,
а  також обґрунтування і розроблення рекомендацій з безпеки
польотів;
   направляти згідно  з  рішенням  комісії  на  лабораторні
випробування та дослідження матеріали, окремі деталі, агрегати й
елементи конструкції ПС;
   вимагати від посадових осіб міністерств,  підприємств  і
організацій незалежно від форм власності необхідні матеріали і
документи з питань, пов'язаних з проведенням розслідування;
   залучати до роботи комісії (за згодою керівників відповідних
міністерств і організацій або їх повноважних представників у
комісії)  експертів  для  розв'язання конкретних завдань, що
потребують знань у відповідних галузях науки і техніки;
   залучати до роботи на місці АП чи інцидента технічні засоби
будь-яких підприємств та організацій;
   опитувати очевидців АП чи інцидента, будь-яких осіб, що мають
або можуть мати до неї відношення;
   одержувати від бюро судово-медичної експертизи результати
досліджень загиблих при АП;
   рекомендувати відстороняти від виконання службових обов'язків
осіб, дії яких сприяли виникненню АП;
   відстороняти від участі в розслідуванні осіб (за винятком
членів комісії), які порушують правила розслідування;
   установлювати розпорядок роботи комісії;
   надавати матеріали для роботи  комісій  з  інших  видів
розслідувань.

   6. Голова комісії відповідає за:
   об'єктивність, якість і строки розслідування, правильність
оформлення документів;
   обґрунтування прийнятих ним рішень з питань розслідування АП
і виданих рекомендацій.

   7. Члени комісії забезпечують проведення робіт за дорученням
голови комісії. У разі відсутності голови за його дорученням один
із членів комісії виконує його функції згідно пунктами 4, 5 та
відповідає за їх виконання згідно з пунктом 6.

   8. Голова підкомісії зобов'язаний:
   визначати основні напрями роботи підкомісії, робочих груп з
розслідування АП;
   надавати пропозиції щодо складу підкомісії та робочих груп
згідно з планом роботи підкомісії і робочих груп, затвердженим на
засіданні підкомісії;
   організувати та забезпечити координацію роботи робочих груп
згідно з затвердженим планом;
   регулярно проводити засідання підкомісії, обговорювати на них
результати розслідування;
   забезпечувати повноту, об'єктивність розслідування, складання
звіту підкомісії, звітів робочих груп;
   уносити до комісії пропозиції щодо дослідження  об'єктів
авіаційної техніки та інших матеріалів;
   проводити інструктаж фахівців щодо техніки  безпеки  при
проведенні розслідування АП.

   9. Голова підкомісії має право:
   надавати розпорядження  про  неухильне  виконання  всіма
фахівцями  підкомісії,  експертом з питань розслідування, що
належить до їхньої компетенції;
   запитувати через  голову  комісії  необхідні  матеріали,
опитувати  посадових  осіб  авіакомпаній,  учбових  закладів,
підприємств, організацій, міністерств;
   залучати за узгодженням з головами інших підкомісій фахівців
для проведення експертиз та участі в нарадах підкомісії та робочих
груп;
   ознайомлюватись з усіма матеріалами розслідування даної АП.

   10. Члени комісії зобов'язані:
   брати участь особисто в роботі однієї з підкомісій;
   виконувати розпорядження і вказівки керівництва комісії;
   всебічно, повно  і  об'єктивно  проводити  розслідування,
узгоджуючи всі свої дії з головою комісії (підкомісії);
   після закінчення роботи комісії підписати остаточний звіт.

   11. Члени комісії мають право:
   без будь-яких перешкод проходити на борт ПС для з'ясування
обставин АП чи інцидента;
   обстежити ПС, майно яке знаходиться на борту ПС або залучене
до АП чи інцидента ззовні, незалежно від приналежності його, а
також засоби та об'єкти забезпечення польотів ПС;
   ознайомлюватися з усіма матеріалами, що мають відношення до
даного розслідування АП чи інцидента;
   опитувати очевидців АП чи інцидента, будь-яких осіб, що мають
або можуть мати до них відношення;
   уносити пропозиції щодо поліпшення роботи комісії;
   уносити пропозиції щодо участі в розслідуванні спеціалістів
та експертів, отримувати необхідні матеріали, а також дослідження
вузлів і деталей ПС з указівкою мети дослідження, а також з інших
питань, пов'язаних з розслідуванням;
   відображати свою  думку  в  протоколах засідань комісії,
візувати протоколи,  вимагати  уточнення  викладених  у  них
формулювань;
   у разі незгоди з рішенням і висновками звіту комісії з
розслідування викласти до нього свою особливу думку;
   вимагати до акта розслідування додаткових  матеріалів  і
документів.

   12. Експерт зобов'язаний:
   проводити повне й об'єктивне дослідження речових доказів,
матеріалів і документів з питань, які стосуються його компетенції;
   давати письмовий висновок з питань, які поставлені йому
комісією (підкомісією), з відповідним його оформленням;
   виконувати розпорядження голови комісії (підкомісії) з питань
розслідування АП;

   13. Експерт має право:
   ознайомлюватися через голову комісії з речовими доказами,
матеріалами і документами, необхідними для розроблення висновку;
   уносити пропозиції про проведення розрахунків, моделювання,
стендових і льотних випробувань, а також про направлення на
дослідження вузлів і деталей ПС, інших речових  доказів  з
визначенням мети дослідження.

   14. Начальник штабу комісії підпорядковується безпосередньо
голові комісії.
   Начальник штабу комісії зобов'язаний:
   організувати взаємодію   та   контроль   з   питань
матеріально-технічного забезпечення комісії;
   готувати засідання  комісії  та  вести  протокол.  Перед
підписанням протоколу головою комісії ознайомити з ним членів
комісії;
   інструктувати голів підкомісій щодо оформлення відповідних
документів та матеріалів;
   надавати допомогу членам комісії, підкомісій та експертам
щодо підготовки документів;
   здійснювати контроль  за своєчасним наданням підкомісіями
якісних матеріалів з розслідування;
   комплектувати та  оформляти  для  розсилки  матеріали  з
розслідування.
   Начальник штабу комісії має право надавати вказівки членам
комісії щодо оформлення матеріалів  розслідування,  а  також
повертати на доопрацювання неякісно оформлені матеріали.
   Начальник штабу    відповідає    за    організацію
матеріально-технічного забезпечення комісії, якісне та своєчасне
оформлення та розсилку матеріалів з розслідування.

   15. Учасники розслідування АП та інцидентів повинні мати
відповідну кваліфікацію та практичний досвід (пілота, інженера,
фахівця ОПР чи інші) за напрямом розслідування  та  діючий
сертифікат розслідувача, який повинен підтверджуватись через кожні
чотири роки.

 Заступник директора
 департаменту інспектування
 безпеки польотів Державіаслужби             В.А.Швець


                   Додаток 3
                   до підпункту 6.1.3
                   Правил розслідування
                   авіаційних подій
                   та інцидентів з цивільними
                   повітряними суднами
                   в Україні


            Льотна підкомісія


   1. Завданнями льотної підкомісії є:
   установлення рівня  фахової  підготовки  екіпажу,  якості
організації, забезпечення польоту та ОПР з урахуванням впливу всіх
наявних факторів;
   оцінка правильності дій екіпажу і посадових осіб у процесі
виникнення і розвитку особливої ситуації з урахуванням записів
засобів об'єктивного контролю;
   виявлення відхилень (тут і далі під відхиленнями розуміють
помилки, хиби і порушення та неправильні дії) від чинних норм
підготовки, забезпечення і виконання польотів;
   оцінка виконання експлуатантами програми забезпечення БП та
попередження АП;
   оцінка виконання  функціональних  обов'язків  з  питань
забезпечення БП керівництвом експлуатанта.
   Льотна підкомісія складається з таких груп:
   льотної;
   ОПР, аеродромного, метеорологічного та радіосвітлотехнічного
забезпечення;
   авіаційної медицини.
   Залежно від обставин АП у підкомісії створюються інші робочі
групи.

   2. Льотна група встановлює:
   рівень фахової підготовки членів екіпажу, наявність відхилень
у  загальній  і спеціальній підготовці, допуск до польотів,
формування екіпажу;
   регулярність і якість контролю за підготовкою екіпажу в
процесі його попередньої роботи, характерні помилки і відхилення,
що мали місце у членів екіпажу раніше, індивідуальні особливості в
техніці пілотування і експлуатації ПС;
   якість підготовки екіпажу до даного польоту;
   стан дисципліни членів екіпажу, випадки порушення дисципліни,
що мали місце раніше;
   відхилення в діях екіпажу при підготовці до даного польоту та
його виконання;
   наявність особливостей  і  факторів,  що  могли  сприяти
помилковим діям членів екіпажу;
   наявність відхилень у документації, що регламентує підготовку
екіпажу, організацію та виконання польотів.

   3. Льотна група вивчає та аналізує:
   льотні та особисті справи членів екіпажу;
   льотно-штабну і польотну документацію;
   результати розшифровування  записів  засобів  об'єктивного
контролю  (бортових  реєстраторів,  наземних  магнітофонів,
фоторегістраторів посадкових локаторів та інше);
   свідчення членів екіпажу, свідків і очевидців АП;
   свідчення посадових осіб, що готували екіпаж до польотів, у
тому числі і до даного польоту;
   документацію, що характеризує якість  виконання  польотів
екіпажем  у  минулому  (результати  розшифровувань  засобів
об'єктивного контролю, журнали розборів та інше);
   стан організації льотної роботи в організації ЦА, де працює
екіпаж;
   документацію, що  регламентує  організацію  підготовки та
виконання даного виду польотів;
   особливості і фактори, що могли негативно вплинути на роботу
екіпажу в польоті;
   результати спеціальних досліджень;
   іншу документацію, що визначає організацію, підготовку та
виконання польоту.

   4. Льотна група за результатами роботи складає звіт, у якому
вказуються:
   характер виконуваного завдання;
   польотна маса і центрівка ПС перед вильотом (за даними,
зазначеними в польотній документації, а також за даними записів
засобів об'єктивного контролю, показаннями екіпажу, свідків та
іншої інформації);
   дані про кожного члена екіпажу;
   усі виявлені під час роботи відхилення в підготовці та
допуску екіпажу до  польоту,  організації  польоту  з  боку
командно-керівного складу;
   описання дій екіпажу при виникненні і розвитку особливої
ситуації (на підставі записів засобів об'єктивного контролю,
свідчень екіпажу і свідків, а також іншої  інформації)  із
зазначенням усіх відхилень;
   аналіз можливих причин неправильних дій екіпажу;
   оцінка документації,  що  регламентує підготовку екіпажу,
організацію і виконання польотів, із  зазначенням  виявлених
відхилень;
   оцінка фахової підготовки членів екіпажу  з  урахуванням
правильності їх дій у даній ситуації.
   Льотна група постійно взаємодіє з групою розрахунку  та
аналізу  і  групою  опитування, використовує у своїй роботі
інформацію інших робочих груп комісії. При потребі льотна група
складає акт про виявлення і вилучення польотної документації.
   До звіту льотної групи додаються такі документи:
   завдання на політ (штурманський бортжурнал, графік центрівки
ПС, та інша документація, яка повинна бути у завданні на політ);
   акти про  вилучення  і передання польотної документації;
   довідка про  перевірку  організації  льотної  роботи  в
підрозділі, де працює екіпаж (при необхідності);
   службові характеристики на членів екіпажу;
   звіти про експерименти, дослідження, обльоти, що проводилися
групою;
   пояснювальні записки  льотного складу і копії протоколів
опитування членів екіпажу.

   5. Група обслуговування повітряного  руху,  аеродромного,
метеорологічного, радіотехнічного та світлотехнічного забезпечення
встановлює:
   якість ОПР даного польоту;
   рівень фахової підготовки  спеціалістів  органів  ОПР  і
забезпечення польотів;
   якість проведення інструктажу перед чергуванням;
   наявність і стан документації, що визначає організацію і
здійснення ОПР;
   фактичний стан організації ОПР, її відповідність установленим
вимогам;
   установлений порядок взаємодії зі службами ОПР інших служб
міністерств і організацій, які забезпечують безпеку польотів;
   структуру повітряного простору і її відповідність існуючим
вимогам;
   інтенсивність завантаження диспетчерів ОПР;
   наявність і стан засобів РТЗ та зв'язку, правильність їх
використання в процесі керування польотом;
   стан ЗПС, РД, МС,  посадкових  майданчиків,  оснащеність
аеродромної служби технічними засобами;
   забезпечення польоту наземними світлотехнічними засобами і
використання їх екіпажем у польоті;
   відповідність встановлених на аеродромі (в  органі  ОПР)
засобів  РТЗ  та  СТЗ даним норм придатності аеродромів до
експлуатації, переліку  обладнання  органів  ОПР,  документів
аеронавігаційної інформації, інструкції із виконання польотів
(використання повітряного простору) у районі аеродрому, посадкових
майданчиків;
   наявність даних про роботу засобів РТЗ, зв'язку і СТЗ на
робочих місцях диспетчерського складу (таблиці нормативного часу
переключення (переходу) на резерв об'єктів РТЗ  та  каналів
авіаційного повітряного і наземного зв'язку, графіки дальності дії
засобів РТЗ та зв'язку та інше);
   дотримання правил  ведення  радіозв'язку  та  фразеології
радіообміну;
   забезпечення польоту запасними аеродромами;
   наявність відхилень ПС від заданого маршруту;
   загальні метеорологічні умови на маршруті польоту, основних
та запасних аеродромах;
   фактичні погодні умови в районі АП (при необхідності на
основних та запасних аеродромах) у період розвитку особливої
ситуації;
   наявність в  екіпажі  та  диспетчерів  ОПР  необхідної
метеорологічної інформації, а також її достовірність;
   відповідність метеорологічного забезпечення польоту вимогам
керівних документів;
   наявність у районі АП запуску безпілотних засобів і стрільб,
орнітологічну обстановку (у разі необхідності).
   За результатами роботи група складає звіт, у якому вказує:
   дані про  посадових  осіб  органів  ОПР,  аеродромного,
метеорологічного та радіосвітлотехнічного забезпечення польотів,
якщо в їх діях виявлені відхилення;
   усі відхилення у підготовці персоналу служб забезпечення
польотів,  його допуску до самостійної роботи, виявлені при
розслідуванні АП;
   загальну характеристику організації і стан ОПР, аеродромного,
метеорологічного і радіосвітлотехнічного забезпечення польотів,
організації робочих місць диспетчерів ОПР із зазначенням усіх
відхилень від вимог керівних документів;
   усі виявлені під час розслідування відхилення в документах,
що регламентують порядок ОПР та забезпечення польотів;
   описання дій  посадових осіб органів ОПР і забезпечення
польотів, які вплинули на його завершення;
   усі відхилення  в  діях  посадових  осіб органів ОПР і
забезпечення польотів, виявлені під час розслідування, незалежно
від їх впливу на завершення польоту;
   прогнозовані і фактичні на момент АП погодні умови на місці
АП (при необхідності за маршрутом польоту, на основних і запасних
аеродромах);
   відхилення у  використанні  засобів РТЗ, зв'язку і СТЗ,
метеорологічного обладнання їх працездатність або відхилення в
технічних характеристиках, якщо вони вплинули на якість ОПР і
забезпечення польотів;
   аналіз причин неправильних дій посадових осіб органів ОПР і
забезпечення польотів (якщо вони мали місце).
   До звіту робочої групи додаються такі матеріали:
   виписка з диспетчерських книжок фахівців ОПР;
   виписка з журналу стану льотного поля;
   акт огляду льотного поля і контрольного виміру коефіцієнта
зчіплювання після АП;
   довідка про наявність і стан технічних  засобів  виміру
коефіцієнта зчіплювання і техдокументації на них;
   акт про позачергові (контрольні) спостереження за погодними
умовами після АП;
   дані про фактичні погодні умови  за  даними  найближчих
метеостанцій і повідомлень екіпажів інших ПС та інша необхідна
метеоінформація;
   польотна метеорологічна документація, що використовувалася
екіпажем;
   прогнози погоди та штормові попередження;
   довідка про перевірку органів ОПР і забезпечення польотів
(при необхідності);
   пояснювальні записки спеціалістів ОПР та служб забезпечення і
копії протоколів їх опитування (при необхідності);
   наявність або відсутність запусків безпілотних засобів та
прогнозовані траєкторії їх зміщення, виконання стрільб та інше
(при необхідності).

   7. Група авіаційної медицини визначає:
   психофізіологічний стан, працездатність членів екіпажу (а в
необхідних випадках і фахівців служб забезпечення польотів),
характер їх дій при виникненні і розвитку особливої ситуації на
підставі оцінки індивідуальних психологічних особливостей членів
екіпажу, їх загального фізичного розвитку, морально-психологічного
стану за останній місяць  (сімейні  і  службові  конфлікти,
зловживання алкоголем, лікарськими і наркотичними речовинами,
палінням та інше);
   стан здоров'я членів екіпажу (психологічного і фізичного)
напередодні АП та в день вильоту, дані щоквартальних і щорічних
медичних оглядів, а також історій хвороби в медичних закладах за
останні три роки, результати передпольотного медичного контролю;
   повноцінність відпочинку, сну і харчування протягом останніх
трьох діб;
   своєчасність використання щорічних відпусток, вихідних днів,
льотної навантаженості напередодні, у день  події,  протягом
останнього місяця відповідно до встановлених норм;
   дані медико-трасологічних досліджень (характер і локалізація
травм на тілі, ознаки пози і робочих дій, особливості ушкоджень
одягу взуття та інше);
   впливи конструктивних особливостей кабіни ПС, умов польоту,
засобів захисту і порятунку на стан здоров'я екіпажу та умови його
діяльності.
   Аналізує:
   результати токсикологічного  дослідження  на  алкоголь,
карбоксигемоглобін (карбоксиміоглобін) і, у разі потреби, на інші
токсичні речовини і лікарські препарати;
   емоційний стан членів екіпажу в аварійному польоті за даними
радіообміну  і  спеціальних досліджень біологічного матеріалу
(біохімічних, морфологічних і інших), наявність стресового стану і
його впливу на правильність і своєчасність дій членів екіпажу.

   8. Група авіаційної медицини складає звіт, у якому наводяться
дані про кожного члена екіпажу (фахівця служби забезпечення
польотів):
   результати проходження річних і квартальних  оглядів  за
останні два роки (наявність відхилень, обмежень та інше) з
урахуванням звернень до інших лікувальних закладів;
   наявність випадків  відсторонення  від  польотів  при
предпольотних медичних оглядах;
   індивідуальні фізичні і психофізіологічні особливості, у тому
числі зловживання алкоголем, лікарськими препаратами і палінням;
   наявність попередніх захворювань і травм;
   стисла характеристика побутових умов;
   своєчасність використання щорічних відпусток і вихідних днів,
повноцінність відпочинку, сну і харчування за останні три доби;
   результати патолого-анатомічних,  токсикологічних та інших
спеціальних досліджень;
   наявність стресового стану, раптового захворювання в польоті;
   оцінка можливості впливу стану здоров'я, психофізіологічного
стану та індивідуальних особливостей на працездатність і характер
дій при виникненні і розвитку особливої ситуації.
   Окрім цього, у звіті зазначаються:
   розташування тіл загиблих членів екіпажу;
   виявлені в  процесі розслідування відхилення в медичному
забезпеченні польоту;
   виявлені відхилення в нормативно-правових актах з питань
медичного забезпечення польотів;
   виявлені відхилення  конструкції  ПС,  спецодягу, засобів
захисту і порятунку, що вплинули на працездатність екіпажу або які
стали причиною отриманих травм.
   Група авіаційної медицини постійно взаємодіє з  медичною
групою  адміністративної  підкомісії. До звіту робочої групи
додаються такі матеріали:
   акт про положення тіл загиблих членів екіпажу;
   довідка про огляд членів  екіпажу  на  наявність  ознак
алкогольного або наркотичного сп'яніння;
   акти судово-медичних і інших досліджень загиблих  членів
екіпажу;
   довідка про режим праці і відпочинку членів екіпажу;
   медичні книжки і контрольні карти членів екіпажу;
   медичні характеристики про членів екіпажу;
   дані про наліт годин за місяцями за останні три місяці, про
вихідні дні;
   виписка з журналу передпольотного медичного контролю;
   медична картка  на  кожного  члена  екіпажу   (крім
бортпровідників).

   9. За результатами роботи льотна підкомісія складає звіт, у
якому на підставі узагальнення та аналізу матеріалів робочих груп
робить висновки про правильність дій екіпажу і фахівців органів
ОПР та забезпечення польоту, а при наявності відхилень - про їхні
причини, а також уносить рекомендації щодо усунення недоліків,
виявлених у ході розслідування АП.


                   Розглянутий
                   на засіданні комісії
                   "____"_____________ ________
                   Протокол N__________________


                ЗВІТ
    льотної підкомісії за результатами робіт, проведених
         у зв'язку з розслідуванням АП


__________________________________________________________________
           (вид авіаційної події)

з літаком (вертольотом)___________________________________________
             (тип, держ. реєстраційний пізнавальний
                   знак, належність)

__________________________________________________________________
              (дата і місце)


      1. Основні роботи, які виконані підкомісією

   Наводиться повний  перелік  основних  робіт,  виконаних
підкомісією, з указівкою звітних документів, які додаються до
переліку.
   Наприклад, вивчені підготовка екіпажу до даного польоту та
рівень організації льотної роботи в підрозділі (звіт льотної групи
додається);
   Проведено аналіз результатів розшифрування записів бортових
реєстраторів та інше.

              2. Аналіз

   Цей розділ є основним розділом звіту підкомісії і повинен
обґрунтовувати висновки про правильність дій екіпажу, фахівців
органів ОПР та забезпечення польотів, про наявні причини відхилень
і порушень, а також узагальнювати результати, отримані робочими
групами підкомісії, з використанням даних інших підкомісій, якщо
це необхідно.
   Розділ, що складається як описовий, повинен містити в собі
таку інформацію:
   стислий опис польоту до моменту початку розвитку особливої
ситуації з указівкою його особливостей і відхилень;
   склад екіпажу, характер виконуваного завдання;
   стисла характеристика фахової підготовки членів екіпажу, її
відповідність установленим вимогам із зазначенням усіх відхилень,
що були та мали вплив на правильність дій у польоті, наявність і
обґрунтованість допуску до виконання даного виду робіт. Якщо під
час розслідування АП чи інцидентів  виявлені  відхилення  в
діяльності служб забезпечення польоту, що мали вплив на його
завершення, то аналогічні дані наводяться про персонал цих служб;
   хід підготовки  до  польоту з указівкою всіх відхилень,
допущених екіпажем, персоналом служб забезпечення польоту та інших
посадових осіб, що мали вплив на завершення польоту;
   оцінка метеоумов  (прості,  складні),  стан  аеродромів,
обґрунтованість ухвалення рішення на виліт і посадку;
   докладний хронологічний опис процесу виникнення і розвитку
особливої ситуації з погляду дій екіпажу і персоналу служб
забезпечення польоту, з оцінкою слушності цих дій і вказівкою усіх
відхилень, що вплинули на завершення польоту;
   аналіз і обґрунтування причин неправильних дій екіпажу і
персоналу служб ОПР та забезпечення польотів.
   Під час аналізу наводиться вся фактична інформація, отримана
робочими  групами,  яка  необхідна  для  його  розуміння та
обґрунтування.

              3. Висновки

   У стислій формі наводяться такі дані:
   рівень фахової підготовки членів екіпажу, відповідність їх
кваліфікації виконуваному завданню. Указуються всі відхилення у
підготовці екіпажу, допуску його до польотів;
   рівень фахової  підготовки  персоналу  органів  ОПР  і
забезпечення польотів, його відповідність установленим вимогам.
Указуються всі відхилення в підготовці персоналу, допуску його до
роботи;
   правильність дій екіпажу при виконанні польоту, у тому числі
в процесі виникнення і розвитку особливої ситуації з указівкою
всіх допущених відхилень, що мали вплив на завершення польоту;
   виклад причин неправильних дій екіпажу;
   правильність дій персоналу органу ОПР і забезпечення польоту
з указівкою всіх допущених відхилень, що мали вплив на завершення
польоту;
   виклад причин  неправильних дій персоналу органів ОПР і
забезпечення польотів;
   стисла оцінка стану організації льотної роботи, організації
та  оснащеності  органів  ОПР,  об'єктів  метеорологічного,
аеродромного та інших видів забезпечення.

     4. Інші недоліки,виявлені під час розслідування
             авіаційної події

   Зазначаються всі відхилення в підготовці та діях екіпажу,
служб забезпечення і керування польотом, що виявлені під час
розслідування АП і не вплинули безпосередньо на  завершення
польоту, але негативно впливають на безпеку польотів у цілому.

           5. Розроблення заходів

   Наводяться рекомендації  льотної підкомісії (без указівки
виконавців і термінів виконання), спрямовані на усунення виявлених
під час розслідування відхилень. Розділ складається з двох частин:
   рекомендації, спрямовані на усунення відхилень, що вплинули
на кінцевий результат польоту;
   рекомендації, спрямовані на усунення  відхилень,  що  не
вплинули на кінцевий результат польоту, але впливають негативно на
безпеку польотів у цілому.
   Голова підкомісії _______________________________(підпис)
   Члени підкомісії _______________________________(підписи)

   5.1. До звіту льотної підкомісії включаються:
   звіт робочих груп, включених до складу льотної підкомісії, з
матеріалами;
   списки членів льотної підкомісії та її робочих груп;
   протоколи засідань льотної підкомісії.

   5.2. Перелік обов'язкових відомостей про екіпаж повітряного
судна, що вказується в звіті льотної групи:
   Посада.
   Прізвище, ім'я, по батькові.
   Дата народження.
   Клас.
   Освіта загальна і спеціальна (коли і який навчальний заклад
закінчив).
   За яким мінімумом погоди допущений  до  польотів.  Дата
останньої перевірки техніки пілотування в умовах, що відповідають
привласненому мінімуму  погоди  (указуються   тільки   для
командира ПС).
   Наліт з часу закінчення навчального закладу (для курсантів
зазначити тільки самостійний наліт), наліт на ПС даного типу
(загальний і самостійний), загальний наліт за тим видом робіт, при
якому  відбулася  АП  (для авіації застосування у народному
господарстві).
   АП у минулому (коли, тип ПС, причина).
   Тип, номер, дата видачі та термін дії свідоцтва.
   Наліт за останній місяць. Наліт у день АП. Наліт і кількість
посадок за останні три доби. Чи були перерви в польотах протягом
останнього року на ПС даного типу та їх причини?
   Дата останньої перевірки техніки пілотування і літаководіння,
ким  перевірялась, у яких метеоумовах, характерні помилки і
загальна оцінка:
   День.
   Ніч.
   За тим самим видом спеціального застосування, при якому мала
місце АП.
   Коли і в якому обсязі проводилася підготовка до польоту?
   Хто і коли перевіряв підготовку до даного польоту?
   Відпочинок (умови,  тривалість,  вихідні  дні,  умови  і
тривалість передпольотного відпочинку).
   Час перебування на аеродромі перед вильотом.
   Ким і коли здійснювався медичний контроль за станом здоров'я
перед вильотом?
   Умови повсякденного побуту в місці постійного базування або
при тривалому відриві від бази (житло, харчування, транспортне
забезпечення та інше).

 Заступник директора
 департаменту інспектування
 безпеки польотів Державіаслужби             В.А.Швець


                   Додаток 4
                   до підпункту 6.1.3
                   Правил розслідування
                   авіаційних подій
                   та інцидентів з цивільними
                   повітряними суднами
                   в Україні


         Інженерно-технічна підкомісія


   1. Завданнями інженерно-технічної підкомісії є:
   визначення стану ПС до і після АП;
   вивчення характеру  експлуатації  ПС,  якості  технічного
обслуговування і ремонту;
   виявлення можливих  дефектів  у  конструкції,  технології
виготовлення і ремонту, установлення наявності (або відсутності)
відмов функціональних систем ПС та двигунів і причин цих відмов;
   проведення спеціальних  досліджень і випробувань з метою
встановлення причин відмови функціональних систем ПС та двигунів.

   2. Інженерно-технічна підкомісія складається з таких робочих
груп:
   аналізу виконання   правил   експлуатації,   технічного
обслуговування і ремонту ПС;
   ПС і систем;
   силових установок;
   авіаційного і радіоелектронного обладнання.

   3. Група аналізу виконання правил експлуатації, технічного
обслуговування і ремонту ПС установлює:
   своєчасність і  повноту  виконання  регламентних  робіт,
проведення доопрацювань, заміни агрегатів та усунення зауважень
екіпажу в процесі експлуатації ПС;
   повноту та якість останнього технічного обслуговування за
періодичною та оперативною формами регламенту, якість усунення
зауважень екіпажу за попередній політ, методи та ефективність
усунення дефектів (особливо у разі їх повторення),  причини
повторення дефектів;
   умови експлуатації і збереження ПС;
   рівень фахової підготовки інженерно-технічного складу, який
обслуговує дане ПС;
   повноту та якість контролю за обслуговуванням ПС з боку
керівного інженерно-технічного складу;
   наявність і  стан інструменту та технічних засобів, які
застосовуються при обслуговуванні ПС;
   якість ведення  технічної  документації на ПС, наявність
необхідної керівної і технічної документації;
   повторні або небезпечні дефекти, які виявлені в процесі
експлуатації ПС;
   недоліки нормативної технічної документації з експлуатації
ПС;
   кількість і якість заправлених ПММ. Для визначення якості
відбираються проби заправлених у ПС ПММ на місці  АП,  із
автозаправників ПММ або із стаціонарної системи заправлення. При
визначенні місць відбору на місці АП і в  самому  відборі
обов'язкова участь спеціаліста (інженера) служби ПММ. У всіх
випадках проби ПММ повинні відбиратись у посуд, який готується
службою ПММ. Відбір проб ПММ оформляється актом (2 примірники) за
формою 2 додатка 4. Один примірник акта додається до матеріалів
розслідування, другий - направляється з відібраними пробами на
дослідження.
   Група аналізу  виконання  правил експлуатації, технічного
обслуговування і ремонту ПС вивчає та аналізує:
   формуляри ПС, двигунів і їх агрегатів, технічну документацію,
документацію на обслуговування, ремонт ПС і його доробки за
бюлетенями промисловості, вказівками Державіаслужби;
   іншу документацію, що свідчить про стан ПС перед АП;
   достовірність відомостей,  які  містяться  в  технічній
документації;
   записи бортових  реєстраторів  в останньому і попередніх
польотах, свідчення свідків;
   документацію з розслідування АП, що сталися з аналогічних
причин;
   фактичний стан  організації  та  забезпечення  технічного
обслуговування ПС, умови її експлуатації та збереження;
   матеріали і документи з організації підготовки і сертифікації
інженерно-технічного складу, який експлуатує ПС;
   формуляри комплектувальних  виробів  та директиви льотної
придатності.

   5. За результатами роботи група складає звіт, у  якому
відображаються:
   дані щодо ПС;
   дані щодо технічного обслуговування та ремонту;
   оцінка фахової підготовки інженерно-технічного  персоналу,
який безпосередньо обслуговує ПС з указівкою всіх відхилень, які
мали місце під час підготовки та допуску до самостійної роботи;
   оцінка організації і забезпечення технічного обслуговування
ПС з указівкою всіх виявлених відхилень від вимог керівних
документів з технічної експлуатації;
   усі виявлені під час розслідування відхилення, що допущені
інженерно-технічним   персоналом   у   процесі  технічного
обслуговування;
   оцінка повноти і якості ремонту ПС (згідно з ремонтною
документацією);
   кількість і якість ПММ, що були на борту ПС перед вильотом;
   якщо під час розслідування АП виявлені відмови систем і
агрегатів ПС, то наводиться перелік усіх відмов і несправностей
цих систем і агрегатів, які були раніше, з оцінкою засобів їх
усунення;
   загальна оцінка якості експлуатації ПС.

   6. До звіту додаються такі матеріали:
   карти-наряди на останнє оперативне і періодичне технічне
обслуговування (перший примірник - з додатками, інші - без
додатків);
   вимоги щодо заправки ПС ПММ;
   акти відбору проб ПММ;
   аналізи ПММ (спецрідин і газів у разі необхідності);
   довідка за  результатами  перевірки  якості  технічного
обслуговування ПС на авіапідприємстві, якому належить ПС (у разі
необхідності);
   довідка про підготування і допуск до роботи спеціалістів ІАС;
   пояснювальні записки спеціалістів ІАС і копії протоколів їх
опитування (у разі необхідності).

   7. Групи планера і систем, силової установки, авіаційного і
радіоелектронного обладнання вивчають стан ПС після АП з метою
виявлення можливих відмов  і  встановлення  їх  причин  або
підтвердження працездатності функціональних систем ПС у процесі
виникнення і розвитку особливої ситуації.
   Робочі групи (з урахуванням специфіки кожної): вивчають місце
АП, визначають просторове положення ПС і його конфігурації в
момент зіткнення із землею; оглядають елементи конструкції ПС,
здійснюють пошук відсутніх  елементів  конструкції  (у  разі
необхідності разом з групою кроків);
   уточнюють схему (кроки) місця АП;
   беруть участь у проведенні спеціальних досліджень, аналізів й
обговоренні їх результатів;
   вивчають стан елементів конструкції, систем і агрегатів ПС,
виявляють ознаки відмов або працездатності;
   проводять доступні  на  місці дослідження і випробування
агрегатів і систем ПС, відбирають елементи конструкції  для
відправлення на лабораторні дослідження;
   оформляють документацію на компоненти, що відправляються для
дослідження (після дозволу голови комісії);
   відбирають проби ПММ для аналізу,  відправляють  їх  на
дослідження та аналізують отримані результати;
   описують і фотографують системи та агрегати ПС із зазначенням
характерних рис;
   вивчають результати  розшифровування  записів  бортових
реєстраторів, пояснювальні записки членів екіпажу, очевидців і
свідків, технічну документацію експлуатації ПС;
   беруть, у разі необхідності, участь в опитуванні екіпажу та
інших свідків;
   виконують, у разі необхідності, натурну викладку елементів
конструкції ПС;
   узагальнюють і аналізують результати досліджень компонентів
ПС, у тому числі і проведених раніше за аналогічними випадками;
   здійснюють пошук  і  вилучення  бортових  реєстраторів і
радіоактивних датчиків;
   установлюють наявність, причини і наслідки пожежі або вибуху,
дають оцінку роботи систем гасіння пожеж.

   8. За результатами роботи групи планера і систем, силової
установки, авіаційного і радіоелектронного обладнання складають
звіти, до яких включають:
   детальний опис стану елементів конструкції ПС, систем і
агрегатів з указівкою ознак відмови або працездатності;
   опис характеру і послідовності руйнування ПС;
   результати досліджень  і  експериментів  з  визначення
працездатності або причин відмов систем ПС, що проводилися як на
місці АП, так і в лабораторних умовах;
   опис ознак пожежі, місця і часу її виникнення;
   аналіз записів бортових реєстраторів;
   аналіз отриманих  результатів  з  приведенням  доказів
працездатності систем ПС або наявності відмов.
   Наводяться режими роботи двигунів, найважливіших систем і
агрегатів, положення органів керування, механізації і шасі в
момент АП. У разі наявності відмов систем указуються час і
характер відмов, їх взаємозв'язок і послідовність, а також причини
відмов.
   До звітів включають: фотографії елементів конструкції ПС з
поясненнями; акти, протоколи за результатами огляду, перевірки,
розбирання, дослідження агрегатів систем ПС;
   звіти за результатами дослідження компонентів ПС.

   9. До звіту групи авіаційного і радіоелектронного обладнання,
окрім того, додаються:
   акти на  виявлення  і  вилучення  бортового реєстратора,
магнітофона;
   акт на виявлення і передавання радіоактивних пристроїв ПС
(оформляється у встановленому порядку).

   10. ІТП за результатами роботи робочих груп складає звіт, у
якому на підставі узагальнення й аналізу матеріалів робочих груп
робить висновки про працездатність систем ПС, а при наявності
відмов - про їх послідовність, взаємовпливи і причини, а також дає
оцінку організації та якості технічного обслуговування і ремонту
ПС.


                   Розглянутий
                   на засіданні комісії
                   "____"_____________ ________
                   Протокол N__________________


                ЗВІТ
   інженерно-технічної підкомісії за результатами робіт,
       проведених у зв'язку з розслідуванням АП


__________________________________________________________________
           (вид авіаційної події)

з літаком (вертольотом)___________________________________________
             (тип, держ. реєстраційний пізнавальний
                  знак, належність)

__________________________________________________________________
             (дата і місце)


      1. Основні роботи, які вииконані підкомісією

   Наводиться повний  перелік  основних  робіт,  виконаних
підкомісією, з указівкою звітних документів, які додаються до
переліку.
   Наприклад, проведена натурна викладка елементів конструкції
(звіт, схеми і фотографії додаються); проведено експеримент з
імітації роз'єднання проводки керування із записом на бортовому
реєстраторі (протокол з розшифруваннями додається) та інші.

       2. Основні відомості про повітряне судно

   Викладаються за такою формою:
   Літак (вертоліт)_________,  тип,  державний  реєстраційний
розпізнавальний   знак,   заводський   номер,   належить
______________________   авіакомпанії    (авіапідприємству),
навчальному  закладу,  експлуатується  (назва  експлуатанта),
виготовлений підприємством ________________, налітав з початку
експлуатації _____ годин _____ хв.,
   (найменування, дата)
   зробив ________ посадок, мав _______ ремонтів.
   Після останнього ремонту налітав _____ годин _____ хв.,
виконав ________ посадок. Останній ремонт проведений на заводі
_____________________ .
  (якому, дата).
   Має такі ресурси і календарні терміни служби: призначений
_____ годин, _______ посадок, протягом ______ років; до першого
ремонту _____ годин, ______ посадок, протягом ______  років;
міжремонтний _____ годин, ______ посадок, протягом ______ років.
   Має свідоцтво про державну реєстрацію N  _____,  видане
_________________________________________________________________,
  (дата видачі і найменування органу, який видав свідоцтво)
дійсне до ____________________.
     (дата дії свідоцтва)

   У разі необхідності наводяться аналогічні дані щодо двигуна
(агрегата), який відмовив.
   На літаку (вертольоті) в АТБ ____________ (дата, найменування
аеропорту, авіакомпанії, авіапідприємства) виконане періодичне
технічне обслуговування  за  формою  _________  (найменування
останнього  періодичного  обслуговування),  після  чого літак
(вертоліт) налітав _____ годин _____ хв. і зробив _______ посадок.
   Перед  останнім  вильотом  __________  літак  (вертоліт)
                   (дата)
обслуговувався в АТБ ______________________ за формою (останнє
           (найменування аеропорту)
оперативне обслуговування).

         3. Опис місця авіаційної події

   Наводиться опис місця події. Указуються (з прив'язкою до
місцевості) місце першого зіткнення ПС із землю або іншими
перешкодами, розміри і напрямки зони розкиду уламків, наявність і
розташування зони наземної пожежі. Наводиться  стислий  опис
розташування основних елементів конструкції ПС.
   Описується характер зіткнення ПС із землею і навколишніми
предметами,  загальний  характер  руйнування  конструкції.  З
використанням цих даних, а також інформації бортових реєстраторів
визначається положення ПС у просторі на момент зіткнення із
землею. Указується конфігурація ПС у момент АП.

              4. Аналіз

   Розділ є основним розділом звіту підкомісії  і  повинен
повністю обґрунтувати висновки про працездатність функціональних
систем та обладнання ПС або наявність і причини відмов, якість
технічної експлуатації ПС, узагальнювати результати, які отримані
робочими групами підкомісії,  з  використанням  даних  інших
підкомісій, якщо це необхідно.
   Розділ, який складається як опис, повинен включати таку
інформацію:
   стислий опис підготовки ПС до польотів (уключаючи останнє
періодичне й оперативне технічне обслуговування) з указівкою всіх
допущених при цьому відхилень і порушень, що  вплинули  на
працездатність систем ПС та двигунів;
   стислий опис польоту до моменту початку розвитку особливої
ситуації  (з погляду роботи систем ПС) із зазначенням його
особливостей і відхилень.
   Докладний опис роботи систем ПС у процесі виникнення і
розвитку  особливої  ситуації  з  аналізом  послідовності  і
взаємовпливу відмов (якщо вони мають місце) та докладний аналіз
працездатності авіаційної техніки основних функціональних систем:
   планера;
   системи керування;
   паливної системи;
   гідросистеми;
   системи кондиціювання;
   системи захисту від обледеніння;
   силової установки;
   авіаційного і радіоелектронного обладнання.
   У разі  відсутності  відмов  наводяться  наявні  докази
працездатності функціональних систем. При виявленні відмов дається
докладний аналіз їх причин. Якщо АП пов'язана з виникненням
пожежі, то наводиться аналіз причин і місця її виникнення з описом
наявних характерних ознак.
   Якщо під час роботи підкомісії встановлено, що наявні відмови
функціональних систем ПС були викликані відхиленнями в технічному
обслуговуванні і ремонті, то наводиться опис цих відхилень, а при
необхідності - дані про спеціалістів, які здійснювали ремонт або
обслуговування ПС і його підготовку до польотів.

              5. Висновки

   У стислій формі дається оцінка працездатності функціональних
систем ПС в останньому польоті. У разі наявності відмов указуються
їх причини, послідовність виникнення і взаємовплив.
   Дається оцінка якості технічного обслуговування і ремонту ПС
та висновки щодо його подальшої експлуатації чи списання.

          6. Стан повітряного судна

   Дається опис стану ПС та його функціональних систем та
висновки щодо його подальшої експлуатації чи списання.

    7. Інші відхилення, які виявлені при розслідуванні

   Указуються всі  відхилення в конструкції, які обумовлені
виробництвом, ремонтом і технічним обслуговуванням ПС, підготовкою
персоналу відповідних служб, що виявлені під час розслідування АП
і безпосередньо не вплинули на виникнення особливої ситуації, але
негативно впливають на безпеку польотів у цілому.

             8. Рекомендації

   Наводяться рекомендації інженерно-технічної підкомісії без
указівки виконавців і термінів виконання, які спрямовані на
усунення виявлених при розслідуванні відхилень. Розділ складається
з двох частин:
   рекомендації, спрямовані на усунення відхилень, що вплинули
на кінцевий результат польоту;
   рекомендації, спрямовані  на  усунення  відхилень, що не
вплинули на кінцевий результат польоту, але впливають негативно на
безпеку польоту в цілому.

   Голова підкомісії _____________________________ (підпис)
   Члени підкомісії ______________________________(підписи)

   8.1. До звіту інженерно-технічної підкомісії включаються:
   а) звіти робочих груп, що входять до складу підкомісії, з
додатками;
   б) склад підкомісії та її робочих груп;
   в) протоколи засідання підкомісії.

   8.2. Перелік обов'язкових відомостей щодо повітряного судна,
технічної експлуатації, які вказуються в звіті групи аналізу
виконання правил експлуатації, технічного обслуговування і ремонту
літака (вертольота):
   ПС:
   1. Тип,  державний  реєстраційний розпізнавальний знак і
заводський номер.
   2. Належність.
   3. Завод-виробник і дата випуску.
   4. Ресурси  і строки служби: гарантійні, призначені, до
першого ремонту, міжремонтні.
   5. Напрацювання з початку експлуатації (години, хвилини,
посадки).
   6. Кількість ремонтів, дата і місце останнього ремонту,
напрацювання після останнього ремонту (години, хвилини, посадки).
   Відомості з льотної придатності (наявність і термін дії
свідоцтв про реєстрацію і придатність до експлуатації, дата видачі
і найменування органу, що видав свідоцтво).
   Двигуни:
   1. Тип, заводський номер.
   2. Завод-виробник і дата випуску.
   3. Ресурси і терміни служби: гарантійні, призначені, до
першого ремонту, міжремонтні.
   4. Напрацювання з початку експлуатації (години, хвилини,
посадки).
   5. Кількість ремонтів, дата і місце останнього ремонту,
напрацювання після останнього ремонту (години, хвилини, посадки).
   6. Дата  і  місце  установки на літак (вертоліт), яким
підприємством установлений.
   Для вертольотів аналогічні дані вказуються щодо головного
редуктора.
   У разі необхідності аналогічні дані вказуються щодо агрегатів
систем, що відмовили , планера і силової установи.
   Технічне обслуговування:
   1. Дата, місце і форма останнього періодичного технічного
обслуговування.
   2. Номер зміни, яка виконувала обслуговування,  прізвище
керівника зміни, особи, яка контролювала виконання робіт, номер
карти-наряду.
   3. Напрацювання  після проведення останнього періодичного
обслуговування.
   4. Дата,  місце  і  форма  останнього  оперативного
обслуговування.
   5. Напрацювання після останнього оперативного обслуговування.
   6. Перелік відмов і несправностей, що усувалися під час
останнього  оперативного і періодичного обслуговування, котрі
можуть бути пов'язані з причиною АП, з зазначенням методів
усунення.
   7. Перелік відмов і несправностей, що повторювалися за період
експлуатації після останнього ремонту, з указівкою дати і методів
усунення.
   8. Перелік не виконаних в експлуатації і ремонті бюлетенів і
вказівок Державіаслужби, причини невиконання.


                   Ф.1


                АКТ
        про виявлення і вилучення бортового
          реєстратора (магнітофона)


   Комісія в складі
__________________________________________________________________
           (посада, прізвище, ініціали)

__________________________________________________________________
при розслідуванні    АП    з   літаком   (вертольотом)
__________________________________________________________________
         (тип, реєстр. розпізнав. знак)

виявила на місці АП контейнер (елементи конструкції) реєстратора
(магнітофона) ___________________________________________________.
            (тип реєстратора, магнітофона)

   Стан_________________________________________________________
     (зазначити пошкодження, заводський номер, номера пломб,
                якщо вони є)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.

Контейнер (носій інформації) реєстратора (магнітофона) вилучено з
місця АП, опломбовано печаткою комісії з відтиском _____________ і
передано до ______________________________________________________
_________________________________________________________________.

Контейнер реєстратора здав:     Контейнер реєстратора прийняв:
___________________________     ______________________________
___________________________     ______________________________
(посада, підпис, прізвище,      (посада, підпис, прізвище,
   ініціали, дата)            ініціали, дата)


                   Ф. 2


                   ЗАТВЕРДЖУЮ
                   Голова комісії
                   з розслідування АП
                   ____________________________
                   ____________________________


                АКТ
      на відбір проб пально-мастильних матеріалів
            та спеціальних рідин


              Місце АП, ПС
      __________________________________________
_________________________________________________________________

   Комісія в складі ____________________________________________
              (посада, прізвище, ініціали осіб,

__________________________________________________________________
        які брали участь у відборі проб ПММ)

_________________________________________________________________,

яка діяла на підставі розпорядження голови комісії з розслідування
АП, провела відбір проб ПММ

------------------------------------------------------------------
|Номер |Найменування| Звідки |З якої кількості| Об'єм | Вид  |
|проби |  ПММ,  |відібрана | ПММ відібрана | проби |аналізу|
|   | спецрідин | проба  |   проба   |    |    |
|------+------------+----------+----------------+--------+-------|
|   |      |     |        |    |    |
------------------------------------------------------------------

Проби відібрані в чистий, сухий посуд відповідно до ДСТ 2517-80 і
опечатані печаткою N ___________.
Проби відібрані для проведення аналізу в лабораторії______________
__________________________________________________________________
    (указати найменування лабораторії та об'єми аналізу)

Керівник інженерно-технічної підкомісії __________________________

Члени комісії_____________________________________________________
__________________________________________________________________
           (спеціаліст служби ПММ)

 Заступник директора
 департаменту інспектування
 безпеки польотів Державіаслужби             В.А.Швець


                   Додаток 5
                   до підпункту 6.1.3
                   Правил розслідування
                   авіаційних подій
                   та інцидентів з цивільними
                   повітряними суднами
                   в Україні


          Адміністративна підкомісія


   1. Завданням адміністративної підкомісії є:
   визначення причин загибелі, травм та інших ушкоджень здоров'я
пасажирів, що перебували на борту ПС, а також третіх осіб;
   установлення кількості та характеру комерційного завантаження
на борту ПС, визначення правильності його розміщення, упакування
та кріплення, виявлення відхилень від норм завантаження, центрівки
та кріплення;
   виявлення наявності на борту ПС небезпечного вантажу  з
характеристикою їх властивостей, установлення порушень правил
догляду речей, що належать пасажирам, багажу та особистого догляду
пасажирів;
   установлення осіб пасажирів, що загинули при АП;
   ужиття заходів щодо здійснення допомоги постраждалим та їх
родичам, задоволення заявлених претензій;
   установлення збитків від АП;
   ліквідація наслідків АП.

   2. Адміністративна підкомісія, як правило, складається з
таких робочих груп:
   пасажирська група;
   поштово-вантажна група;
   медична група;
   група сприяння постраждалим та їх родичам.

   3. Пасажирська група виконує такі функції:
   установлює фактичну кількість пасажирів, що перебували на
борту ПС, їх відповідність документації щодо перевезення;
   у разі виявлення  на  борту  незареєстрованих  пасажирів
установлює порушення та недогляд конкретних посадових осіб;
   організовує розшук родичів постраждалих та повідомляє їм про
подію;
   установлює особи пасажирів та інших осіб, які загинули або
отримали тілесні ушкодження;
   визначає місця розміщення пасажирів на борту ПС;
   визначає правильність розміщення комерційного завантаження на
борту ПС;
   перевіряє порядок проведення контролю за безпекою речей, що
належать пасажирам, багажу  та  порядок  особистого  догляду
пасажирів, його відповідність нормативним документам.
   За результатами роботи пасажирської групи складається звіт, у
якому вказуються:
   загальна кількість пасажирів на борту ПС, у тому числі
дорослих та дітей, з наслідками щодо них у результаті АП;
   наявність і кількість  неоформлених  пасажирів,  наслідки
порушень та недоглядів конкретних посадових осіб, що спричинилися
до присутності неоформлених пасажирів на борту;
   недоліки в оформленні авіаційних квитків та інших перевізних
документів;
   недоліки в догляді речей, що належать пасажирам, багажу та в
особистому догляді пасажирів;
   загальне комерційне завантаження, усі відхилення від норм
завантаження та центрівки, виявлені в ході розслідування.

   4. До звіту додаються такі документи:
   список пасажирів та інших осіб, які перебували на борту ПС,
із зазначенням їх громадянства;
   список пасажирів та інших осіб, які загинули та отримали
тілесні ушкодження (із зазначенням їх тяжкості) у результаті АП
(Ф. 3, Ф. 4);
   зведена відомість завантаження і центрувальний графік;
   схема завантаження;
   пояснювальні начальника  зміни,  чергових  з  реєстрації,
оформлення  документів,  догляду  диспетчерів з центрівки та
завантаження, завантажників багажу та інших  осіб  (у  разі
необхідності).
   У разі наявності неоформлених пасажирів або порушень правил
оформлення та догляду додатково подаються:
   відомість реєстрації пасажирів;
   контрольні талони   авіаквитків  (копії  квитків  при
необхідності).

   5. Поштово-вантажна група виконує такі функції:
   установлює відповідність фактичної кількості на борту ПС
вантажу, пошти, багажу та речей, що належать пасажирам, зазначеній
у документації щодо перевезення;
   здійснює розкриття і перевірку всіх місць пошти, вантажу,
багажу, речей, що належать пасажирам, незалежно від оповіщеної
цінності,
   визначає стан пошти, вантажу, багажу, речей, що належать
пасажирам, та їх придатність до подальшого використання та видачі
власнику, про що складається відповідний акт. Для розкриття і
перевірки призначається спеціальна підгрупа з обов'язковою участю
представників органів прокуратури та внутрішніх справ;
   виявляє наявність  у  місцях  комерційного  завантаження
небезпечних та заборонених до перевезень речовин та предметів. У
разі їх виявлення визначає порушення та недогляд посадових осіб чи
недоліки нормативних документів;
   проводить на місці АП  збір  комерційного  завантаження,
особистих речей, цінностей і документів пасажирів, організовує їх
догляд і зберігання;
   знищує комерційне завантаження, яке стало непридатним (зі
складанням акта Ф. 9).

   6. За результатами роботи поштово-вантажна група складає
звіт, у якому вказує:
   фактичну кількість вантажу, багажу й особистих речей, що
належали пасажирам, які перебували на борту ПС;
   загальний стан вантажу, багажу  і  речей,  що  належали
пасажирам, після АП;
   наявність у місцях комерційного завантаження небезпечних та
заборонених до перевезення речовин та предметів;
   місця розміщення (із зазначенням маси) вантажу, багажу та
речей, що належали пасажирам, на борту ПС;
   виявлені в ході розслідування недоліки та  порушення  в
прийнятті, оформленні, догляді вантажу, багажу і особистих речей,
що належали пасажирам, упакуванні та розміщенні місць комерційного
завантаження на борту ПС.
   До звіту групи додаються матеріали,  що  визначені  цим
додатком:
   акти за формами Ф. 6, Ф. 7, Ф. 8;
   поштово-вантажна відомість;
   поштово-вантажні накладні;
   довідка про властивість вантажу;
   пояснювальні записки робітників вантажної служби.

   7. Медична група виконує такі функції:
   здійснює пошук пасажирів, що загинули, та їх евакуацію з
місць АП за участю представника органів прокуратури та внутрішніх
справ;
   організовує спільно  з  органами  прокуратури  проведення
судово-медичних  та  інших  спеціальних розслідувань останків
загиблих пасажирів для встановлення причин смерті, а також причин
і характеру тілесних ушкоджень та інших порушень здоров'я;
   організовує спільно  з органами прокуратури розпізнавання
останків загиблих, у разі необхідності вносить пропозиції про їх
кремацію;
   визначає вплив особливостей конструкції ПС, умов польоту,
засобів і методів рятування, що пов'язані з АП, на виживання
пасажирів, характер отриманих травм;
   проводить ідентифікацію пасажирів, які перебували на борту
ПС, на підставі судово-медичного розслідування останків;
   оцінює стан здоров'я пасажирів, які постраждали під час АП,
місця їх госпіталізації, прогноз лікування;
   визначає завдання на санобробку місця АП.
   До звіту групи додаються схема розташування пасажирів на
борту ПС з зазначенням тяжкості та причин отриманих травм (Ф. 5)
та перелік робіт, що проведені при прибиранні та санобробці місця
АП.

   8. Група сприяння постраждалим та їх родичам виконує такі
функції:
   забезпечує заходи щодо  організації  поховань  (кремації)
загиблих;
   організовує видачу необхідних документів  у  зв'язку  із
загибеллю пасажирів;
   надає консультації родичам  потерпілих  щодо  задоволення
претензій та вирішує інші питання, пов'язані з даною АП;
   з дозволу органів прокуратури здійснює видачу вантажу, пошти,
багажу, особистих речей, цінностей та документів пасажирів.
   Після закінчення роботи складається звіт, у якому вказуються
перелік ужитих заходів та їх результати.

   9. Документи про загибель пасажирів чи отримання тілесних
ушкоджень видаються за підписом та печаткою керівника організації
ЦА, яка експлуатує ПС.

   10. Видачу збереженого вантажу, пошти, багажу, особистих
речей, цінностей та документів пасажирів чи знищення рештків
комерційного  завантаження,  які стали непридатними, здійснює
організація ЦА, на базі якої проводилось розслідування, тільки з
дозволу органів прокуратури.

   11. За  результатами  роботи  адміністративної підкомісії
складається звіт, у якому аналізуються матеріали робочих груп,
готуються  висновки щодо якості забезпечення польоту службою
організації перевезень, наявності та причин порушень, а також
надаються рекомендації щодо усунення недоліків, що виявлені під
час розслідування АП.


                   Розглянуто
                   на засіданні комісії
                   "____"__________ ______ року
                   Протокол N _________________


                ЗВІТ
      адміністративної підкомісії за результатами
             розслідування АП


__________________________________________________________________
           (вид авіаційної події )

з літаком (вертольотом)___________________________________________
            (тип, держ. реєстраційний розпізнавальний
                  знак, належність)

__________________________________________________________________
             (дата і місце)


      1. Основні роботи, що виконані підкомісією

   Цей розділ є головним розділом звіту підкомісії, який повинен
повністю обґрунтовувати висновки щодо правильності дій персоналу
служби організації перевезень, пошукової та аварійно-рятувальної
служби ( якщо група пошукових чи аварійно-рятувальних робіт
входила до складу підкомісії), а також про пасажирів ПС, що вижили
при АП.

              2. Аналіз

   Розділ складається в описовій формі та повинен включати в
собі таку інформацію:
   загальна кількість пасажирів на борту ПС, у тому числі
дорослих і дітей, із зазначенням тяжкості наслідків (смертельних,
серйозних, незначних) щодо них у результаті АП ;
   загальна кількість вантажу та багажу на борту ПС, їх стан
після АП ;
   загальна фактична кількість комерційного завантаження та його
відповідність перевізній документації;
   відповідність кількості  комерційного  завантаження,  його
розміщення, кріплення нормам завантаження і центрівки;
   наявність та характер небезпечних вантажів на борту ПС;
   наявність неоформлених пасажирів на борту ПС;
   виявлення відхилень від норм завантаження та  центрівки,
наявність незареєстрованих пасажирів чи небезпечних вантажів;
   кількість та громадянство пасажирів, що загинули та отримали
тілесні  ушкодження  (із зазначенням їх тяжкості) у процесі
виникнення і розвитку особливої ситуації, у момент приземлення
(зіткнення із землею), при евакуації з ПС після АП, із зазначенням
причин смерті і характеру отриманих травм;
   опис особливостей конструкції ПС, умов польоту, засобів і
методів рятування, що зумовили негативний вплив на виживання
пасажирів чи стали причиною отриманих травм;
   стан здоров'я пасажирів, що постраждали при АП, діагноз
лікування;
   аналіз та обґрунтування причин неправильних дій посадових
осіб;
   опис дій пошукових і аварійно-рятувальних робіт з оцінкою
правильності їх дій, ефективності пошуково-рятувальних робіт із
зазначенням усіх виявлених порушень, недоглядів та недоліків (коли
до складу адміністративної підкомісії входить група пошукових і
аварійно-рятувальних робіт).

              3. Висновки

   У стислій формі дається оцінка:
   правильності дій персоналу служби організації перевезень,
дотриманню норм завантаження та центрівки, оформленню пасажирів,
вантажу, багажу (указуються всі виявлені недоліки в діях персоналу
служби організації перевезень, що вплинули на наслідки польоту);
   причинам загибелі  пасажирів  ПС,  впливу  особливостей
конструкції ПС на їх виживання, умовам польоту, засобам та методам
рятування;
   ефективності пошуково-рятувальних  робіт  із  зазначенням
порушень,  недоліків  та  припущень  персоналу  пошукової  і
аварійно-рятувальної служби, що вплинули на наслідки АП (якщо
група пошукових і аварійно-рятувальних робіт включена до складу
підкомісії).

     4. Інші недоліки, що виявлені при розслідуванні

   Указуються всі недоліки в організації  та  діях  служби
організації перевезень, які не вплинули безпосередньо на наслідки
польоту, але можуть вплинути на безпеку польоту в майбутньому.

             5. Рекомендації

   Наводяться рекомендації   адміністративної   підкомісії,
спрямовані на усунення виявлених недоліків. Розділ складається з
двох частин:
   а) рекомендації,  спрямовані  на  усунення відхилень, що
вплинули на кінцевий результат польоту;
   б) рекомендації, спрямовані на усунення відхилень, що не
вплинули на кінцевий результат польоту, але можуть вплинути на
небезпеку польотів у майбутньому.

   Голова підкомісії________________________________(підпис)
   Члени підкомісії________________________________(підписи)

   До звіту адміністративної підкомісії додаються:
   а) звіти робочих груп, що входять до складу адміністративної
підкомісії;
   б) перелік членів адміністративної підкомісії та її робочих
груп;
   в) протоколи засідань адміністративної підкомісії;
   г) акти за формами Ф. 3...Ф. 10, що додаються.


                   Ф.3


               СПИСОК
       пасажирів та інших осіб, загиблих при
             авіаційній події


з літаком (вертольотом)___________________________________________
               (тип, розпізнавальний знак)

     "______"______________ ________ року у районі

__________________________________________________________________
             (місце події)

------------------------------------------------------------------
|N |Пріз- |Наймену- |Номер |Звідки|Професія,|Адреса |Причина |
|з/п|вище, |вання,  |авіабі-|та  |посада, |місця  |загибелі |
|  |ім'я, |номер та |лета, |куди |місце  |прожи- |згідно з |
|  |по  |дата   |де   |слідує|роботи, |вання, |актом  |
|  |бать- |видачі  |вида- |   |адреса  |грома- |удово-  |
|  |кові |докумен- |ний,  |   |підпри- |дянство |медичного|
|  |   |та, на  |місце, |   |ємства  |    |дослі-  |
|  |   |основі  |зайняте|   |(органі- |    |дження  |
|  |   |якого був|на   |   |зації)  |    |     |
|  |   |виданий |борту |   |     |    |     |
|  |   |авіабілет|ПС   |   |     |    |     |
|---+------+---------+-------+------+---------+--------+---------|
|  |   |     |    |   |     |    |     |
------------------------------------------------------------------

 Голова адміністративної підкомісії_______________________________
                  (підпис, ініціали, прізвище,
                        дата)


                   Ф. 4


                СПИСОК
      пасажирів та інших осіб, що отримали тілесні
        ушкодження під час авіаційної події


з літаком (вертольотом)___________________________________________
               (тип, розпізнавальний знак)

     "______" ______________ ________ року у районі

__________________________________________________________________
               (місце АП)

------------------------------------------------------------------
|N |Прізви- |Рік  |Номер  |Звід-|Професія,|Адреса  |Діагноз |
|з/п|ще,   |народ-|авіаквит-|ки та|посада, |місця  |лікаря. |
|  |ім'я,  |ження |ка, де  |куди |місце  |проживан-|Ступінь |
|  |по   |   |виданий, |слі- |роботи, |ня,   |тілесно-|
|  |батькові|   |місце,  |дує |адреса  |грома-  |го ушко-|
|  |    |   |зайняте |   |підпри- |дянство |дження |
|  |    |   |на борту |   |ємства  |     |(серйоз-|
|  |    |   |ПС    |   |(органі- |     |не, не- |
|  |    |   |     |   |зації)  |     |значне) |
|---+--------+------+---------+-----+---------+---------+--------|
|  |    |   |     |   |     |     |    |
------------------------------------------------------------------

 Голова адміністративної підкомісії_______________________________
                   (підпис, ініціали, прізвище,
                        дата)


                   Ф. 5


               СХЕМА
          розміщення пасажирів на ПС


   Дається компонувальна схема ПС, що зазнало АП, із зазначенням
місця, яке займав кожний пасажир, та номерів списків пасажирів, що
загинули та отримали тілесні ушкодження, відповідно до схеми.
Наслідки щодо кожного пасажира визначаються відповідно до таких
умовних позначеннь:
   неушкоджений
   отримав тілесні ушкодження під час АП
   отримав тілесні ушкодження у процесі евакуації
   загинув під час АП (чи помер від отриманих травм)
   загинув у процесі евакуації (чи помер від отриманих травм)

   Приклад:

 номери списків              місця не зайняті
 пасажирів |                   |
      |                   |
------------------------------------------------------------------
|3  |4  |10  |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------------------|
|                                |
|----------------------------------------------------------------|
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
------------------------------------------------------------------


                   Ф. 6


                АКТ
      про документи, цінності і гроші, виявлені
          на місці авіаційної події


__________________________________________________________________
      (місце складання)             (дата)

Комісія у складі
__________________________________________________________________
          (посада, прізвище, ініціали)
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________,

представник МВС України___________________________________________
__________________________________________________________________
          (посада, прізвище, ініціали)

склали цей акт про документи, цінності, гроші, виявлені на місці
АП з _____________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
         (тип ПС, розпізнавальний знак)

      _________________________________________
              (дата АП)

------------------------------------------------------------------
|N  |Загаль-|Належність |Найменування та стан (розбиті, обгорілі|
|з/п |ний  |(прізвище, |та інше)                |
|  |стан  |ім'я, по  |---------------------------------------|
|  |упаков-|батькові) |Документів |Цінностей|Грошей (купюр), |
|  |ки   |      |(серія,   |(штук)  |у т.ч. в інозем.|
|  |    |      |номер)   |     |валюті, на суму |
|----+-------+-----------+------------+---------+----------------|
|1  |2   |3     |4      |5    |6        |
|----+-------+-----------+------------+---------+----------------|
|  |    |      |      |     |        |
------------------------------------------------------------------

 Підписи, ініціали, прізвища______________________________________
__________________________________________________________________


                   Ф. 7


                 АКТ
         про стан та масу комерційного
         завантаження повітряного судна


______________________________________     ___________________
     (місце складання)              (дата)

Комісія у складі
__________________________________________________________________
           (посада, прізвища, ініціали)

__________________________________________________________________

та представник МВС України________________________________________
                (посада, прізвище, ініціали)

__________________ перевірили стан комерційного завантаження ПС
   (дата)
_________________________________________________________________,
          (тип, реєстраційний знак)

що зазнав АП
_________________________________________________________________,
           (місце та дата події)

 та встановили такі дані про стан комерційного завантаження ПС.
        Загальний стан комерційного завантаження
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
  (кількість місць, маса багажу, ручної кладі, вантажу, пошти)


                 ОПИС
         окремих особистих речей пасажирів,
            виявлених на місці АП

------------------------------------------------------------------
|N |Найменування  |Кількість|Маса  |В якому стані (у    |
|з/п|речей (указати |     |    |виправному, ушкодженому |
|  |колір матеріалу,|     |    |частково, повністю   |
|  |розмір та інші |     |    |розбитому, обгорілому та|
|  |прикмети)    |     |    |інше)          |
|---+----------------+---------+--------+------------------------|
| 1 |    2    |  3  |  4  |      5      |
|---+----------------+---------+--------+------------------------|
|  |        |     |    |            |
------------------------------------------------------------------

               Вантаж

------------------------------------------------------------------
|N |За документами значиться |Фактично є            |
|з/п|--------------------------+---------------------------------|
|  |Но- |Най- |Кіль-|Най- |Ма-|Сума |Кіль-|Ма- |Стан   |Місце|
|  |мер |мену-|кість|мену-|са,|опо- |кість|са, |упаковки |роз- |
|  |ван-|вання|місць|вання|кг |віще-|місць|кг |кожного  |мі- |
|  |таж-|ван- |   |упа- |  |ної |   |  |місця   |щення|
|  |ної |тажу,|   |ковки|  |цін- |   |  |окремо за |ван- |
|  |кви-|отри-|   |   |  |нос- |   |  |кожною  |тажу |
|  |тан-|мувач|   |   |  |ті, |   |  |відправ- |на ПС|
|  |ції |   |   |   |  |грн. |   |  |кою:   |   |
|  |  |   |   |   |  |   |   |  |справна, |   |
|  |  |   |   |   |  |   |   |  |пошкоджена|   |
|  |  |   |   |   |  |   |   |  |(частково,|   |
|  |  |   |   |   |  |   |   |  |повністю),|   |
|  |  |   |   |   |  |   |   |  |розбита, |   |
|  |  |   |   |   |  |   |   |  |обгоріла |   |
|---+----+-----+-----+-----+---+-----+-----+----+----------+-----|
|1 |2  |3  |4  |5  |6 |7  |8  |9  |10    |11  |
------------------------------------------------------------------

               Пошта

------------------------------------------------------------------
|N |За документами значиться |Фактично є            |
|з/п|--------------------------+---------------------------------|
|  |Но- |Пункт|Кіль-|Най- |Ма-|Сума  |Кіль-|Ма-|Стан   |Міс-|
|  |мер |приз-|кість|мену-|са,|опові- |кість|са,|упаковки |це |
|  |пош-|на  |місць|вання|кг |щеної |місць|кг |кожного  |роз-|
|  |то- |чення|   |упа- |  |ціннос-|   |  |місця   |мі- |
|  |вої |   |   |ковки|  |ті,  |   |  |окремо за |щен-|
|  |кви-|   |   |(міш-|  |грн.  |   |  |кожною  |ня |
|  |тан-|   |   |ки, |  |    |   |  |відправ- |ван-|
|  |ції |   |   |по- |  |    |   |  |кою:   |тажу|
|  |  |   |   |сил- |  |    |   |  |справна, |на |
|  |  |   |   |ка, |  |    |   |  |пошкоджена|ПС |
|  |  |   |   |паке-|  |    |   |  |(частково,|  |
|  |  |   |   |ти) |  |    |   |  |повністю),|  |
|  |  |   |   |   |  |    |   |  |розбита, |  |
|  |  |   |   |   |  |    |   |  |обгоріла |  |
|---+----+-----+-----+-----+---+-------+-----+---+----------+----|
|1 |2  |3  |4  |5  |6 |7   |8  |9 |10    |11 |
------------------------------------------------------------------

        Багаж та речі, що були при пасажирах

--------------------------------------------------------------------
|N |За документами значиться     |Фактично є         |
|з/п|----------------------------------+---------------------------|
|  |Номер |Пріз-|Багаж     |Речі,|Багаж  |Речі,|Стан |Міс-|
|  |багаж-|вище |---------------|що  |---------|що  |упа- |це |
|  |ної  |влас-|Кіль-|Сума |Ма-|були |Кіль-|Ма-|були |ковки |роз-|
|  |кви- |ника |кість|за- |са,|при |кість|са,|при |кож- |мі- |
|  |танції|бага-|   |мовл.|кг |паса-|місць|кг |паса-|ного |щен-|
|  |(квит-|жу  |   |цін- |  |жи- |   |  |жи- |місця |ня |
|  |ка)  |   |   |нос- |  |рах, |   |  |рах, |окремо|ван-|
|  |   |   |   |ті, |  |їх  |   |  |маса,|за  |тажу|
|  |   |   |   |грн. |  |маса,|   |  |кг  |кожною|на |
|  |   |   |   |   |  |кг  |   |  |   |від- |ПС |
|  |   |   |   |   |  |   |   |  |   |прав- |  |
|  |   |   |   |   |  |   |   |  |   |кою: |  |
|  |   |   |   |   |  |   |   |  |   |справ-|  |
|  |   |   |   |   |  |   |   |  |   |на,  |  |
|  |   |   |   |   |  |   |   |  |   |пош- |  |
|  |   |   |   |   |  |   |   |  |   |кодже-|  |
|  |   |   |   |   |  |   |   |  |   |на  |  |
|  |   |   |   |   |  |   |   |  |   |(част-|  |
|  |   |   |   |   |  |   |   |  |   |ково, |  |
|  |   |   |   |   |  |   |   |  |   |пов- |  |
|  |   |   |   |   |  |   |   |  |   |ніс- |  |
|  |   |   |   |   |  |   |   |  |   |тю), |  |
|  |   |   |   |   |  |   |   |  |   |розби-|  |
|  |   |   |   |   |  |   |   |  |   |та,  |  |
|  |   |   |   |   |  |   |   |  |   |обго- |  |
|  |   |   |   |   |  |   |   |  |   |ріла |  |
|---+------+-----+-----+-----+---+-----+-----+---+-----+------+----|
|1 |2   |3  |4  |5  |6 |7  |8  |9 |10  |11  |12 |
--------------------------------------------------------------------


                   Ф. 8


                АКТ
     розкриття та перевірки пошкоджених місць багажу,
         ручної поклажі, пошти та вантажу


____________________________     ____________________________
   (місце складання)              (дата)

Ми, що нижче підписалися,_________________________________________
                (посади, прізвища, ініціали)

__________________________________________________________________
за участю представника МВС України (СБ України)

_________________________________
                   (посада, прізвище, ініціали)

__________________________________________________________________
виявили пошкоджені  місця  комерційного завантаження з літака

(вертольота)_____________________________________________________,
           (тип ПС, розпізнавальний знак)

що зазнав АП______________________________________________________
__________________________________________________________________
             (місце, дата АП)

При цьому було:

               Багажу

------------------------------------------------------------------
|N  |Номер  |Прізвище|Вид   |Найменування |Стан предметів, що|
|з/п |багажної|власника|упаковки|предметів, що|виявилися при   |
|  |квитан- |багажу |    |виявилися при|розкритті     |
|  |ції   |    |    |розкритті  |(справні,     |
|  |(квитка)|    |    |       |пошкоджені, стали |
|  |    |    |    |       |непридатними)   |
|----+--------+--------+--------+-------------+------------------|
|1  |2    |3    |4    |5      |6         |
------------------------------------------------------------------

          Речі, що були при пасажирах

------------------------------------------------------------------
|N  |Прізвище|Вид   |Найменування   |Стан предметів, що   |
|з/п |власника|упаковки|предметів, що  |виявилися при розкритті|
|  |багажу |    |виявилися при  |(справні, пошкоджені, |
|  |    |    |розкритті    |стали непридатними)  |
|----+--------+--------+-----------------+-----------------------|
|1  |2    |3    |4        |5           |
------------------------------------------------------------------

               Пошта

------------------------------------------------------------------
|N |Номер  |Належ- |Пункт  |Вид   |Найменуван-|Стан    |
|з/п|поштово-|ність |відправ- |упаковки|ня     |предметів, |
|  |вантаж- |    |лення  |    |предметів, |що виявилися|
|  |них   |    |     |    |що     |при     |
|  |наклад- |    |     |    |виявилися |розкритті  |
|  |них   |    |     |    |при    |(справні,  |
|  |    |    |     |    |розкритті |пошкоджені, |
|  |    |    |     |    |      |стали    |
|  |    |    |     |    |      |непридатни- |
|  |    |    |     |    |      |ми)     |
|---+--------+-------+---------+--------+-----------+------------|
|1 |2    |3   |4    |5    |6     |7      |
------------------------------------------------------------------

               Вантаж

------------------------------------------------------------------
|N  |Номер  |Належ- |Пункт  |Вид  |Найменуван-|Стан    |
|з/п |поштово-|ність |відправ- |упаков-|ня     |предметів, |
|  |вантаж- |    |лення  |ки   |предметів, |що виявилися|
|  |них   |    |     |    |що     |при     |
|  |наклад- |    |     |    |виявилися |розкритті  |
|  |них   |    |     |    |при    |(справні,  |
|  |    |    |     |    |розкритті |пошкоджені, |
|  |    |    |     |    |      |стали    |
|  |    |    |     |    |      |непридатни- |
|  |    |    |     |    |      |ми)     |
|----+--------+-------+---------+-------+-----------+------------|
|1  |2    |3   |4    |5   |6     |7      |
------------------------------------------------------------------

 Підписи _________________________________________________________


                   Ф. 9


                АКТ
      знищення залишків комерційного завантаження


__________________________            _________________
   (місце складання)                 (дата)

Комісія у складі
__________________________________________________________________
           (посади, прізвища, ініціали)
__________________________________________________________________

та представник МВС України________________________________________
                (посада, прізвище, ініціали)

склали справжній  акт  про  знищення  залишків  комерційного

завантаження літака (вертольота)_________________________________,
що зазнав АП
_________________________________________________________________.
            (місце та дата АП)

На борту перебували_______________________________________________
           (багаж, пошта, вантаж та речі, що були при
                   пасажирах)

_________________________________________________________________,
             (місця, маса)

що були_________________________________________________________ ,
       (розбиті, обгорілі, забруднені гряззю та ПСМ)

стали не придатними для подальшого використання та знищені шляхом
спалення.

 Члени комісії____________________________________________________
            (підписи, ініціали, прізвища)

 Представник МВС України__________________________________________
                (підпис, ініціали, прізвище)


                   Ф. 10


                 АКТ
      про припинення робіт на місці авіаційної події


___________________________         ______________________
   (місце складання)                (дата)

Відповідно до рішення комісії з розслідування АП з  літаком

(вертольотом)_____________________________________________________
          (тип ПС, розпізнавальний знак)

про припинення робіт на місці АП члени підкомісії_________________
__________________________________________________________________
      (указуються підкомісія, ініціали, прізвища)

за участю робітників прокуратури__________________________________
__________________________________________________________________
       (указуються посади, ініціали, прізвища)

оглянули місце АП та встановили, що уламки літака (вертольота)
прибрані, руйнування будівель і споруд ліквідовані, санобробка
місцевості виконана.
__________________________________________________________________
         (підписи, ініціали, прізвища)

 Заступник директора
 департаменту інспектування
 безпеки польотів Державіаслужби             В.А.Швець


                   Додаток 6
                   до підпункту 6.1.3
                   Правил розслідування
                   авіаційних подій
                   та інцидентів з цивільними
                   повітряними суднами
                   в Україні


        Група із створення схеми (кроків)
           місця авіаційної події


   1. Група виконує такі функції:
   визначає координати місця АП, його місце розташування щодо
найближчих  географічних  пунктів,  висоту  над рівнем моря,
характеристики місцевості;
   установлює місце першого зіткнення ПС із земною поверхнею і
перешкодами, зону розкидання елементів конструкції;
   проводить маркування елементів конструкції та прив'язку їх
розташування на місцевості;
   проводить огляд, фіксацію й аналіз слідів, залишених на
місцевості при падінні ПС;
   виконує фотографування місця АП і характерних слідів на
місцевості;
   створює, при  необхідності, розтин профілю місцевості за
напрямком польоту ПС;
   визначає положення ПС у просторі і напрямок його польоту в
процесі падіння (магнітний курс, кути крену і нахилу траєкторії) у
момент зіткнення із землею (перешкодами).

   2. Результати роботи групи оформляються як схеми місця АП, на
яких наводяться такі дані:
   координати місця  АП,  розташування його щодо найближчих
географічних пунктів з орієнтацією схеми за сторонами світу,
атмосферний тиск і висота над рівнем моря, напрямок, швидкість
вітру і температура повітря біля землі і на висотах у момент АП;
   характерні сліди, які залишені ПС при зіткненні з землею
(перешкодами);
   розташування уламків  ПС  на  місцевості, їх перелік із
зазначенням координат в обраній системі відліку;
   розташування слідів пожежі на землі, слідів пального, мастил
та інші;
   параметри, що визначають положення ПС у просторі і його
напрямок польоту в момент зіткнення із землею (перешкодами);
   штучні та природні перешкоди в районі АП з визначенням висоти
цих перешкод;
   споруди на льотному полі (ЗПС, РД, вогні та інші), якщо АП
відбулася на аеродромі;
   профіль і характер місцевості за напрямком польоту ПС, інші
характерні ознаки, що свідчать про характер зіткнення ПС із землею
(перешкодами) і його руйнування в залежності від конкретних
обставин АП.

   3. До схеми додаються загальні фотографії місця АП  із
зазначенням точки і напрямку фотографування.
   При визначенні місця удару об поверхню води за плаваючими
уламками і уламками, що осіли на дно, ураховувати структуру плинів
на шляху занурення уламків, рельєф озера, морського дна. Визначене
місце удару об воду позначається буями.
   При вилученні бортових реєстраторів з морської (солоної) води
необхідно їх зберігати в прісній воді доти, доки вони не будуть
передані під відповідальність призначеного фахівця з бортових
реєстраторів.

 Заступник директора
 департаменту інспектування
 безпеки польотів Державіаслужби             В.А.Швець


                   Додаток 7
                   до підпункту 6.1.3
                   Правил розслідування
                   авіаційних подій
                   та інцидентів з цивільними
                   повітряними суднами
                   в Україні


             Група опитування


   1. Група виконує такі функції:
   виявляє свідків і очевидців АП;
   проводить опитування посадових осіб, свідків і очевидців АП
(при необхідності ( із застосуванням магнітофонного запису), що
оформляється протоколом із зазначенням часу, місця опитування,
посади особи, що здійснює опитування, анкетних даних опитуваного;
   узагальнює й аналізує результати опитування;
   указує місцезнаходження свідків і очевидців;
   у необхідних випадках указує траєкторію польоту на підставі
свідчень очевидців.

   2. За результатами роботи група опитування складає звіт, у
якому вказуються:
   список виявлених і опитаних осіб;
   аналіз свідчень опитаних осіб і дані, що випливають  з
узагальнення їх свідчень.

   3. До звіту групи додаються:
   протоколи опитування посадових осіб, свідків і очевидців;
   опис місцезнаходження очевидців АП.


             ПРОТОКОЛ ОПИТУВАННЯ

__________________________           ___________________
  (місце опитування)                (дата)

Ми, що нижче підписалися,_________________________________________
             (посада, прізвища, ініціали членів групи
                     опитування)

опитали:

1. Прізвище, ім'я, по батькові____________________________________

2. Рік і місце народження_________________________________________

3. Місце роботи, посада, телефон (робочий або домашній)_____
__________________________________________________________________

4. Місце проживання_______________________________________________

Опитування розпочате о _____ годині _____ хвилин

Відомості щодо застосування звукозапису:
Питання:
Відповідь:
Питання:
Відповідь:
Опитування закінчене о _____ годині _____ хвилин

Записано з моїх слів правильно, мною прочитано
       _______________________________
           (підпис опитаного)

Керівник групи опитування_________________________________________
                (підпис, прізвище, ініціали)

В опитуванні брали участь_________________________________________
__________________________________________________________________
         (підписи, прізвища, ініціали)

 Заступник директора
 департаменту інспектування
 безпеки польотів Державіаслужби             В.А.Швець


                   Додаток 8
                   до підпункту 6.1.3
                   Правил розслідування
                   авіаційних подій
                   та інцидентів з цивільними
                   повітряними суднами
                   в Україні


           Група розрахунку й аналізу


   1. Група розрахунку й аналізу:
   проводить збирання,  опрацювання,  відновлення  й  аналіз
польотної інформації, накопиченої бортовими реєстраторами;
   узагальнює інформацію, яку одержують робочі групи підкомісій,
бере участь у розробленні пропозицій за основними напрямками
роботи комісії;
   розробляє, при   необхідності,   програми   проведення
експериментів, обльотів (з використанням спеціалістів робочих груп
і підкомісій);
   вивчає, при необхідності, матеріали льотних випробувань і
досвід експлуатації даного типу ПС;
   створює розширений аналіз розвитку особливої ситуації (з
урахуванням впливу людського фактора), на підставі якого готуються
проект звіту комісії з розслідування, висновки і рекомендації.

   2. У процесі збирання, опрацювання інформації і відновлення
тієї, яка не реєструється або незадовільно зареєстрована бортовими
засобами збирання польотної інформації параметрів, група:
   проводить розшифровування  та  аналіз  записів  бортових
реєстраторів параметрів польотної інформації, бортових і наземних
(разом із  групою  ОПР)  магнітофонів,  фотореєстраторів  із
синхронізацією їх за часом і зазначенням якості реєстрації;
   складає перелік необхідних характеристик ПС (характеристик
міцності, аеродинамічних систем автоматичного керування, інших
систем тощо) з урахуванням впливу зовнішнього середовища в зоні АП
для  визначення  відсутніх  параметрів (на вимогу комісії з
розслідування    АП    ці    характеристики    надають
підприємства-розробники, ремонтні та експлуатаційні підприємства);
   розробляє методику і виконує необхідні розрахунки відсутніх
параметрів;
   виконує необхідні аеродинамічні розрахунки з оцінкою льотних
характеристик, характеристик сталості і керованості;
   визначає розрахунковими методами масу і центрівку ПС у момент
АП;
   визначає траєкторію польоту на ділянці виникнення і розвитку
особливої ситуації з нанесенням на неї переговорів і зафіксованих
сигналів;
   розробляє разом  з членами комісії від інших груп, при
необхідності, програму проведення спеціальних досліджень, технічне
завдання на проведення цих досліджень;
   члени групи беруть участь разом з  членами  комісії  з
розслідування АП від інших груп у дослідженнях компонентів ПС, які
проводить підприємство-виконавець спеціальних досліджень;
   за записами засобів об'єктивного контролю виявляє відхилення
в пілотуванні і роботі функціональних систем ПС.

   3. За  результатами  опрацювання  та  аналізу  польотної
інформації група розрахунку та аналізу складає звіт, у якому
наводяться:
   докладний опис параметрів польоту безпосередньо перед і в
процесі виникнення і розвитку особливої ситуації з аналізом усіх
характерних ділянок запису бортових реєстраторів, а також, при
необхідності, інших етапів польоту та попередніх польотів;
   усі відхилення від норми в навігації і пілотуванні ПС, у
роботі його систем і устаткування, що виявлені в записах бортових
реєстраторів, а також аналіз причин цих відхилень;
   усі виявлені при аналізі польотної інформації відхилення
характеристик ПС від нормальних характеристик ПС даного типу,
зафіксованих при льотних випробуваннях, а також причини цих
відхилень.

   4. До звіту додаються:
   графіки записів бортових реєстраторів параметрів польоту;
   розшифрування записів  бортових  реєстраторів  параметрів
польоту з нанесенням на осцилограму радіообміну екіпажу;
   у разі  необхідності  траєкторія  польоту ПС у плані і
вертикальній площині з прив'язкою до місцевості і нанесеними
переговорами членів екіпажу між собою і диспетчерською службою, а
також фіксацією моментів виникнення виявлених відмов або разових
команд;
   виписка із записів бортових і наземних  магнітофонів  з
хронометражем;
   методика і результати розрахунків, моделювання динаміки руху
ПС;
   фотознімки з  екранів  посадкових  радіолокаторів  з  їх
розшифруванням;
   дані радіолокаційної проводки ПС органами ППО.

 Заступник директора
 департаменту інспектування
 безпеки польотів Державіаслужби             В.А.Швець


                   Додаток 9
                   до підпункту 6.1.3
                   Правил розслідування
                   авіаційних подій
                   та інцидентів з цивільними
                   повітряними суднами
                   в Україні


      Група пошукових і аварійно-рятувальних робіт


   1. Група пошукових і аварійно-рятувальних робіт безпосередньо
підпорядковується  голові  комісії і здійснює збір і аналіз
інформації  щодо  організації  та  проведення  пошукових  і
аварійно-рятувальних робіт.

   2. У процесі роботи комісія встановлює:
   час отримання інформації про АП, хто і коли оголосив аварійну
стадію та відповідний ступінь готовності пошуково-рятувальних сил
і засобів, час доведення сигналів сповіщення до відома екіпажів
пошуково-рятувальних  ПС,  аварійно-рятувальних  підрозділів,
взаємодіючих міністерств, відомств та організацій;
   час вильоту  пошукових  екіпажів  та  виходу  наземних
пошуково-рятувальних груп, їх склад, порядок виконання пошукових
робіт;
   час початку пошуку, виявлення місця події, прибуття на місце
події АРК, початок проведення і закінчення аварійно-рятувальних
робіт;
   час оточення й організації охорони місця події;
   кількість особового складу, рятувальних підрозділів,  які
залучалися до проведення пошукових та аварійно-рятувальних робіт,
тип технічних засобів та майно, що використовувалось при цьому;
   ефективність і правильність дій екіпажів ПС, підрозділів АРК
та інших засобів, що залучалися до виконання пошукових-рятувальних
робіт;
   рівень підготовки персоналу та посадових осіб, які залучалися
до планування, координації та виконання пошукових-рятувальних
робіт;
   загальний стан пошуково-рятувального забезпечення польотів ПС
авіапідприємства або навчального закладу у районі пошуку та
рятування яких сталася подія.

   3. За   результатами   роботи   група  пошукових  і
аварійно-рятувальних робіт складає звіт, який включає:
   детальний опис  дій  екіпажів  пошуково-рятувальних  ПС,
підрозділів АРК та інших засобів, які залучалися до виконання
пошуково-рятувальних робіт з моменту тримання повідомлення про
подію до закінчення аварійно-рятувальних робіт;
   оцінку правильності визначення первинного району пошуку і
його подальшого уточнення;
   оцінку відповідності організації і проведення пошукових робіт
вимогам нормативно-правових актів, відомості про всі виявлені в
ході розслідування події відхилення від існуючих вимог, причини
цих відхилень;
   перелік сил  і  засобів,  що  залучені до пошукових та
аварійно-рятувальних робіт, з визначенням часу прибуття на місце
події та ефективності їх дій;
   час, протягом якого були евакуйовані пасажири  і  члени
екіпажу, ефективність (час локалізації і ліквідації) гасіння
пожежі;
   ефективність рятувальних  робіт  (кількість  урятованих
пасажирів і членів екіпажу, кількість пасажирів, що самостійно
залишили ПС);
   дані про оточення і охорону місця події;
   відповідність організації  проведення  пошуково-рятувальних
робіт вимогам нормативно-правових актів в галузі пошуку  та
рятування, відхилення від зазначених вимог;
   рекомендації, що спрямовані на усунення виявлених недоліків,
шляхи подальшого вдосконалення пошуково-рятувального забезпечення
польотів; у разі пожежі надаються відомості про його характер,
протипожежні засоби, які застосовувались, та їх ефективність;
   опис пошкодження таких елементів ПС, як  крісла,  вузли
кріплення і замки прив'язаних ременів.

   4. До звіту додаються такі документи:
   довідка про обліковий склад і підготовку пожежно-рятувальних
розрахунків, при необхідності інших розрахунків АРК;
   довідка про сили і засоби, що використовувались під час
проведення пошукових і аварійно-рятувальних робіт;
   довідка про   перевірку   стану   пошуково-рятувального
забезпечення польотів ПС авіапідприємства, навчального закладу або
іншої організації у районі пошуку та рятування якого трапилась
подія;
   витяги із магнітофонних записів органів ОПР, ПС, АРК щодо
інформації про хід пошуково-рятувальних робіт;
   виписка з робочого журналу диспетчера пожежного зв'язку.

 Заступник директора
 департаменту інспектування
 безпеки польотів Державіаслужби             В.А.Швець


                   Додаток 10
                   до підпунктів 6.2.1.4, 7.2.2
                   Правил розслідування
                   авіаційних подій
                   та інцидентів з цивільними
                   повітряними суднами
                   в Україні


               ФОРМА
      первинного донесення до ЦДС, КЦПРЦА та ДІБП
     Державіаслужби про авіаційну подію та інциденти
    з ПС у ЦА України (надається керівником аеропорту
    ЦА, в районі пошуку та рятування якого сталася АП
    та керівником експлуатанта з ПС якого сталася АП)


   1. Вид події.

   2. Тип, державний реєстраційний знак, заводський номер і
належність ПС.

   3. Власник ПС.
   Експлуатант ПС.

   4. Прізвище, ім'я та по батькові командира ПС (перевіряючого
та його посада).

   5. Дата, час (місцевий або UTC), місце події.

   6. Характер завдання на політ, номер рейсу із зазначенням
початкового пункту вильоту, останній пункт вильоту та пункт
призначення.

   7. Місцезнаходження ПС відносно будь-якого  географічного
пункту, що легко визначається, широта, довгота (при АП за межами
аеродрому).

   8. Кількість членів екіпажу і пасажирів на борту ПС, у тому
числі кількість загиблих і травмованих осіб, а також кількість
загиблих і травмованих через цю подію сторонніх осіб, що не
перебували на борту ПС.

   9. Опис  АП,  які  достовірно відомі на момент подання
донесення.

   10. Метеорологічні умови на момент АП.

   11.Фізико-географічна характеристика місцевості АП, а також
інформація про складнощі доступу до ПС або особливі вимоги, що
стосуються прибуття на місце події (при АП за межами аеродрому).

   12. Наявність і характер небезпечних вантажів на борту ПС.

   13. Дані про  організацію  та  проведення  пошукових  і
аварійно-рятувальних робіт та аварійно-рятувального обладнання,
яке встановлене на повітряному судні.

   14. Інші достовірні дані про АП, що відомі на момент подання
донесення.

   15. Дата і час надання повідомлення.

 (Посада, прізвище, ініціали, підпис особи, яка підписала первинне
 донесення)

 Заступник директора
 департаменту інспектування
 безпеки польотів Державіаслужби             В.А.Швець


                   Додаток 11
                   до підпункту 6.4.11
                   Правил розслідування
                   авіаційних подій
                   та інцидентів з цивільними
                   повітряними суднами
                   в Україні


                   ЗАТВЕРДЖУЮ
                   _____________________ посада
                   ____________________________
                   ініціали, прізвище
                   _______________________ дата


             ОСТАТОЧНИЙ ЗВІТ
         за результатами розслідування АП


__________________________________________________________________
           (вид авіаційної події)

__________________________________________________________________
            літака (вертольота)

__________________________________________________________________
 (тип, державний реєстраційний розпізнавальний знак та належність)

__________________________________________________________________
            (дата та місце АП)


            Загальні відомості

   Наводяться назва  повноважного  органу,  який  проводив
розслідування АП, склад комісії з розслідування, уповноважений
представник (представники), які брали участь у розслідуванні,
адресати, яким надсилається остаточний звіт. У кінці розділу
наводиться стислий опис обставин АП.

           1. Фактична інформація

   1.1. Історія польоту
   Наводиться така інформація:
   дата АП, класифікація події, тип ПС, державний реєстраційний
чи розпізнавальний знак, авіакомпанія, якій належать ПС і екіпаж;
   номер рейсу, маршрут польоту, мета польоту, кількість чоловік
на борту, їх громадянство, характер комерційного завантаження
(кількісні та якісні характеристики);
   останній аеропорт вильоту, час вильоту (UTC чи місцевий),
опис польоту, етап польоту, під час якого сталася АП, час (UTC чи
місцевий, день, ніч), метеоумови (прості, складні);
   місце АП  (широта,  довгота  або  визначити їх відносно
географічного пункту), коротка характеристика місцевості.

   1.2. Тілесні пошкодження
   Заповнюється такий бланк (цифрами)

------------------------------------------------------------------
|Тілесні ушкодження |Екіпаж  |Пасажири   |Інші особи    |
|--------------------+----------+--------------+-----------------|
|Зі смертельними   |     |       |         |
|наслідками     |     |       |         |
|--------------------+----------+--------------+-----------------|
|Серйозні      |     |       |         |
|--------------------+----------+--------------+-----------------|
|Незначні/Відсутні  |     |       |         |
------------------------------------------------------------------
   Наводяться дані про причини загибелі людей, що перебували на
борту ПС, із зазначенням кількості загиблих за кожною з причин.

   1.3. Пошкодження повітряного судна
   Наводиться стислий опис пошкоджень, отриманих ПС унаслідок АП
(зруйновано, істотно пошкоджено, мало пошкоджено, не пошкоджено).

   1.4. Інші пошкодження
   Наводиться стислий опис пошкоджень, які були завдані іншим
об'єктам, окрім ПС.

   1.5 Відомість про особовий склад
   Наводяться:
   а) дані про екіпаж.
   Про кожного з членів екіпажу наводяться такі відомості:
   посада;
   прізвище, ім'я, по батькові;
   дата народження;
   клас;
   освіта загальна чи спеціальна  (найменування  навчального
закладу та рік його закінчення);
   метеомінімум (для командира ПС);
   загальний наліт, наліт на даному типі, на даній посаді, наліт
за даним видом роботи;
   АП у минулому (якщо мали місце,- вказати коли і з якої
причини);
   номер, дата видачі та строк дії свідоцтва;
   проходження обов'язкових перевірок;
   інформація про час роботи (у польоті та загальний робочий
час);
   стисла оцінка рівня фахової підготовки екіпажу;
   б) дані про персонал наземних служб та ОПР (наводяться тільки
в тих випадках, коли АП пов'язана з неправильними діями цих
служб):
   посада;
   прізвище, ім'я, по батькові;
   дата народження;
   клас;
   освіта загальна  та  спеціальна  (найменування навчальних
закладів та роки їх закінчення);
   час роботи  на  даній  посаді,  спеціальна  підготовка,
кваліфікація;
   наявність порушень у минулому;
   проходження медичного  контролю  та  інструктаж  перед
заступанням на чергування;
   остання перевірка теоретичних знань та практичних навичок;
   стисла оцінка рівня професіональної підготовки.

   1.6. Відомості про повітряне судно:
   тип, державний реєстраційний розпізнавальний знак;
   заводський номер, завод-виробник та дата випуску;
   стислі відомості про льотну придатність та реєстрацію;
   ресурс: гарантійний,  призначений,  до  першого  ремонту,
міжремонтний;
   наліт з початку експлуатації, кількість посадок;
   кількість ремонтів, ремонтний завод та  дата  останнього
ремонту, наліт та кількість посадок після останнього ремонту;
   види останнього періодичного та  оперативного  технічного
обслуговування;
   кількість і тип ПММ, їх кондиційність;
   наявність (чи  відсутність)  зауважень  до  екіпажу щодо
підготовки ПС до останнього польоту, різні неполадки, що були до
польоту і під час польоту, якщо вони мають відношення до АП;
   відомості про масу та центрівку ПС, чи були вони в допустимих
межах;
   стисла оцінка відповідності технічного обслуговування  ПС
установленим вимогам.
   Якщо подія була пов'язана  з  порушенням  працездатності
двигунів або інших агрегатів, то щодо цих двигунів та агрегатів
указуються:
   тип, заводський номер, завод-виробник, дата випуску;
   ресурс: гарантійний,  призначений,  до  першого  ремонту,
міжремонтний;
   наробіток з початку експлуатації, наробіток після останнього
ремонту, кількість ремонтів, ремонтний завод, дата останнього
ремонту.

   1.7. Метеорологічна інформація
   Наводиться фактична і прогнозована погода на місці АП: умови
природного освітлення під час АП, видимість горизонтальна та
вертикальна, хмарність, наявність опадів, напрямок та швидкість
вітру, температура повітря, крапка роси, вологість  повітря,
атмосферний тиск, наявність небезпечних метеоявищ, коефіцієнт
зчеплення на ЗПС.
   Стисла оцінка якості метеозабезпечення польоту, наявність
метеоінформації.

   1.8. Оснащеність органів ОПР та аеродромів засобами РТЗ ОПР
та оцінка радіотехнічного забезпечення ОПР
   Наявність за табелем оснащення, ступінь використання. Випадки
відмови або неправильного використання засобів РТЗ ОПР та оцінка
їх працездатності.

   1.9. Засоби зв'язку
   Інформація про  засоби  авіаційного  зв'язку,  оцінка їх
працездатності.

   1.10. Дані аеродрому (якщо АП відбулася в його межах)
   Стан, вид  покриття, уклін, довжина та ширина ЗПС, ВЗ,
спланованої частини ЛС, розташування перешкод у районі аеродрому,
світлосигнальне обладнання та інші.

   1.11. Бортові реєстратори
   Типи реєстраторів, установлені на  ПС,  їх  стан  після
виявлення, дані, які були отримані за їх допомогою.

   1.12. Відомості про стан елементів повітряного судна та їх
розташування на місці авіаційної події
   Загальні відомості про місце АП та характер розкиду елементів
конструкції ПС.
   У цей розділ може бути включена схема (кроки) місця АП та її
опис.

   1.13. Медичні   відомості   та   стислі   результати
патолого-анатомічних
   досліджень
   Стислий опис результатів проведених досліджень та виявлених
при цьому даних.

   1.14. Дані про виживання пасажирів, членів екіпажу та інших
осіб під час авіаційної події
   Стислий опис місцезнаходження екіпажу, пасажирів та інших
осіб, що отримали тілесні пошкодження на момент АП.
   Наводиться медична інформація, яка має значення для технічних
аспектів розслідування:
   сили та перевантаження, що діяли на осіб, які перебували на
борту ПС;
   положення ПС на момент зіткнення з перешкодою;
   зв'язок тілесних  ушкоджень  з  особливостями конструкції
крісел, з руйнуванням елементів конструкції ПС, вдиханням диму та
продуктів горіння, з розгерметизацією ПС.

   1.15. Дії аварійно-рятувальних та пожежних команд
   Наводяться дані про час виявлення  місця  АП,  прибуття
аварійно-рятувальної команди та її складу, час евакуації осіб, що
перебували на борту ПС. Указуються причини виникнення і характер
пожежі,  час  її  ліквідації,  кількість  пожежної  техніки,
ефективність аварійно-рятувальних робіт і систем пожежогасіння.

   1.16. Випробування та досліди
   Наводиться короткий опис результатів випробувань та дослідів.

   1.17. Інформація  про  організації  та  адміністративну
діяльність, які мають відношення до АП
   Наводиться відповідна  інформація щодо організацій та їх
адміністративної діяльності, що мають стосунок до експлуатації ПС.
   До організацій належать, наприклад, експлуатант і власник ПС,
служби ОПР, служби експлуатації аеродромів, метеослужби та інші, а
також регламентувальні та повноважні органи.
   Інформація може включати відомості про економічний статус,
структуру,  функції,  ресурси,  адміністративну діяльністю та
нормативну базу організацій.

   1.18. Додаткова інформація
   Наводиться вся  фактична  інформація,  яка необхідна для
обґрунтовування причини (причин) події, що не відображена в
попередніх розділах звіту. У разі необхідності робляться точні
посилання на інші матеріали розслідування.

   1.19. Нові методи, які були використані при розслідуванні У
   разі використання  в  ході розслідування будь-яких нових
методів викладаються їх основні особливості та  зазначаються
отримані результати, а також даються стислі рекомендації до їх
використання.

              2. Аналіз

   Даний розділ є основним розділом остаточного звіту і повинен
повністю обґрунтовувати висновки про причини АП та рекомендації
комісії.
   Розділ повинен містити в собі:
   хронологічний опис АП, які мали місце в процесі виникнення та
розвитку   особливої   ситуації  польоту,  з  розкриттям
причинно-наслідкових зв'язків між ними;
   аналіз усіх виявлених у процесі розслідування небезпечних
факторів, що призвели до відхилень у діях посадових осіб, роботі
функціональних  систем  ПС, відхилень від норм проектування,
виготовлення та експлуатації  ПС,  недоліків  підготовки  та
забезпечення польоту, керівних документів та з визначенням ступеня
впливу цих відхилень на наслідки польоту і обґрунтовуванням
необхідності розроблення профілактичних заходів щодо їх усунення;
   аналіз та обґрунтовування причин виникнення факторів, що
вплинули на виникнення і розвиток особливої ситуації, обумовили
наслідки АП.
   До результатів  аналізу  повинні  включатись фактори, що
благотворно вплинули на політ та наслідки АП.
   Уся фактична  інформація, що необхідна для розуміння та
обґрунтування аналізу, включається до тексту аналізу безпосередньо
чи як додаток до остаточного звіту. При потребі надаються точні
посилання на інші матеріали розслідування.

              3. Висновки

   Наводиться формулювання причини (причин) АП з  указівкою
факторів, що безпосередньо обумовили АП.

   4. Відхилення, що виявлені при розслідуванні
   Указуються всі недоліки та порушення в підготовці і діях
екіпажу, персоналу служб забезпечення та ОПР, у проектуванні,
виготовленні і технічній експлуатації ПС, недоліки  керівних
документів, виявлені у процесі розслідування, які безпосередньо не
впливали на кінцевий результат польоту, але можуть впливати на
безпеку польотів у цілому.

   5. Рекомендації з підвищення безпеки польотів
   У розділі наводяться рекомендації (без показу виконувачів та
строку  виконання),  спрямовані  на  усунення  виявлених при
розслідуванні відхилень.

 Голова комісії _____________________________________ (підпис)

 Члени комісії _____________________________________ (підписи)

   До остаточного звіту додаються матеріали розслідування АП
   Матеріали, що містяться у справі про АП, розташовуються в
такому порядку:
   а) остаточний звіт про розслідування АП;
   б) матеріали розслідування:
   наказ про призначення комісії з розслідування;
   повідомлення про АП;
   первинне донесення про АП, наступне донесення про АП;
   план роботи комісії;
   протоколи засідань комісії;
   звіти підкомісій та їх робочих груп з матеріалами;
   звіти робочих груп, які не входять до складу підкомісії, з
матеріалами;
   результати спеціальних розслідувань та експертні висновки з
додатком відповідних завдань комісії з розслідування АП;
   інші матеріали.

 Заступник директора
 департаменту інспектування
 безпеки польотів Державіаслужби             В.А.Швець


                   Додаток 12
                   до підпунктів 7.1.15, 7.4.4
                   Правил розслідування
                   авіаційних подій
                   та інцидентів з цивільними
                   повітряними суднами
                   в Україні


              ПРОТОКОЛ N
      засідання комісії з розслідування інциденту
     з повітряним судном (тип, реєстраційний знак),
       що стався (дата та назва місця події)


__________________________           ___________________
  (місце засідання)                 (дата)

Комісія в складі:_________________________________________________
          (посада, прізвища, ініціали голови і членів
                   комісії )

розглянули (питання,  що  розглядаються за інформацією голови
комісії):

1. _______________________________________________________________

2. _______________________________________________________________

Прийняте рішення:_________________________________________________
__________________________________________________________________

У засіданні брали участь:_________________________________________
              (посади, прізвища, ініціали, підписи)

 Голова комісії: (П.І.Б, підпис)
 Члени комісії: (П.І.Б, підписи)

 Заступник директора
 департаменту інспектування
 безпеки польотів Державіаслужби             В.А.Швець


                   Додаток 13
                   до підпункту 7.4.8
                   Правил розслідування
                   авіаційних подій
                   та інцидентів з цивільними
                   повітряними суднами
                   в Україні


                   ЗАТВЕРДЖУЮ
                   _____________________ посада
                   ____________________________
                   прізвище, ініціали
                   _______________________ дата


                ЗВІТ
       за результатами розслідування інциденту
     (серйозного інциденту) з літаком (вертольотом)


_________________________________________________________________,
(тип, державний реєстраційний розпізнавальний знак і належність)

що відбувся_______________________________________________________
               (дата і місце)

__________________________         _____________________.
(місце складання звіту)               (дата)

Комісія в складі:
голови    _____________________________________________________
             (посада, прізвище, ініціали)

членів комісії____________________________________________________
             (посади, прізвища, ініціали)

_________________________________________________________________,
          (посади, прізвища, ініціали)

призначена наказом________________________________________________
            (посада особи, що призначила комісію)

від ________ N ________ , з __________ до __________ , провела
розслідування інциденту з літаком (вертольотом)
__________________________________________________________________


              1. Обставини

   1.1. У довільній формі подається така інформація:
   Дата інциденту, належність ПС та екіпажу, характер завдання,
що виконувалося, номер рейсу, маршрут польоту, кількість пасажирів
на борту, у тому числі дітей; останній аеропорт вильоту, час
вильоту, намічений пункт посадки;
   етап польоту, на якому відбувся інцидент, час інциденту (UTC
або місцевий), час доби (день, ніч), метеоумови (прості, складні);
   місце інциденту щодо визначеного географічного пункту, його
висота над рівнем моря, стисла характеристика місцевості, характер
ґрунту;
   що конкретно відбулося;
   наслідки інциденту  для людей і ПС (кількість осіб, що
отримали тілесні ушкодження з числа пасажирів, у тому числі окремо
дорослих і дітей, членів екіпажу), а також ступінь їх ушкоджень;
зазначити травми, отримані при евакуації з ПС, що зазнало лиха,
ступінь ушкодження ПС.
   Інші необхідні дані наводяться в залежності від обставин
інциденту.

           2. Фактична інформація

   2.1. Дані про екіпаж
   Про командира ПС (та членів екіпажу, якщо вони мають стосунок
до інциденту) наводяться такі відомості:
   посада, прізвище, ім'я, по батькові, вік, кваліфікаційний
клас, освіта (найменування навчального закладу і рік закінчення),
метеомінімум (для командира ПС);
   загальний наліт, наліт на даному типі, у даній посаді, наліт
за даним видом авіаційних робіт;
   чи був причетний до авіаційних подій у минулому.
   Дається стисла характеристика фахової підготовки екіпажу.

   2.2. Дані про персонал наземних  служб  (якщо  інцидент
пов'язаний з помилковими діями цих служб)
   Наводяться дані про посаду, прізвище, ім'я, по батькові, вік,
освіту (найменування навчального закладу і рік закінчення), стаж
роботи на даній посаді, спеціальну підготовку, кваліфікацію на
кожну особу персоналу наземних служб.
   Про персонал служби ОПР, крім цього, указуються наявність
порушень в ОПР у минулому, проходження медичного контролю та
інструктажу перед заступанням на чергування, остання перевірка
теоретичних знань і практичних навичок.
   Дається оцінка рівня фахової підготовки персоналу наземних
служб.

   2.3. Дані про повітряне судно
   Указуються:
   тип, державний реєстраційний знак, заводський номер ПС, його
завод-виробник і дата випуску, наліт з початку експлуатації,
кількість посадок;
   кількість ремонтів, завод і дата останнього ремонту, наліт і
кількість посадок після останнього ремонту;
   дати і  види  останнього  періодичного  та  оперативного
технічного обслуговування;
   маса і центрівка ПС;
   наявність (відсутність)  зауважень  при підготовці ПС до
останнього польоту і до її роботи.
   Якщо інцидент  пов'язаний  з  порушенням  працездатності
двигунів, то щодо цих двигунів зазначаються:
   тип, заводський номер, завод-виготовлювач і дата випуску;
   напрацювання з  початку  експлуатації,  наробіток  після
останнього ремонту, кількість ремонтів, ремонтний завод, дата
останнього ремонту.
   Якщо інцидент  пов'язаний  з  відмовами  агрегатів  та
функціональних систем ПС, то про них указується:
   тип, заводський номер, завод-виробник і дата випуску;
   напрацювання з  початку  експлуатації,  наробіток  після
останнього ремонту, кількість ремонтів, ремонтний завод, дата
останнього ремонту.
   Дається стисла оцінка відповідності технічного обслуговування
ПС установленим вимогам.

   2.4. Метеорологічна інформація
   Указуються прогнозована  та  фактична  погода  на  місці
інциденту, передана метеоінформація на борт.
   Дається стисла оцінка якості метеозабезпечення польоту.

   2.5. Дані про засоби РТЗ ОПР (якщо інцидент пов'язаний з
ними)
   Дається стисла оцінка оснащеності органів ОПР та аеродромів
засобами РТЗ ОПР та якості радіотехнічного забезпечення ОПР.

   2.6. Дані про аеродром (якщо він має відношення до інциденту)
   Указуються стан,  вид покриття, ухили, довжина і ширина
льотної смуги та її елементів, розташування перешкод у районі
аеродрому, тип і стан світлосигнального устаткування та інше.

   2.7. Дії  аварійно-рятувальних  і  пожежних команд (якщо
інцидент пов'язаний з вимушеною посадкою ПС, пожежею)
   Наводяться дані про час виявлення місця інциденту, прибуття
АРК. Указується ефективність  проведення  аварійно-рятувальних
робіт.

   2.8. Дані про травмованих пасажирів і членів екіпажу
   Наводяться діагнози кожного з постраждалих при інциденті із
зазначенням наслідків.

   2.9. Роботи, що були проведені комісією
   Указуються результати  перевірок,  випробувань,  оглядів
авіатехніки.  Наводяться  дані  щодо аналізу ПММ. Наводяться
результати аналізу польотної інформації із записів  бортових
реєстраторів.

   2.10. Інша інформація
   Наводиться вся  фактична  інформація,  необхідна  для
обґрунтування висновку про причини інциденту, що не наведена в
попередніх розділах звіту. При необхідності робляться  точні
посилання на інші матеріали розслідування.

              3. Аналіз

   Даний розділ  є  основним  в  акті  комісії  і повинен
обґрунтовувати висновок про причини інциденту і рекомендації
комісії.
   Розділ повинен містити:
   хронологічний опис подій, що мали місце в процесі виникнення
і розвитку особливої ситуації, з розкриттям причинно-наслідкових
зв'язків між ними;
   аналіз усіх виявлених у процесі розслідування факторів, що
призвели до відхилень у діях посадових осіб, роботі авіатехніки,
забезпеченні  польоту,  відхилень  від  норм  проектування,
виготовлення й експлуатації, відхилень від керівних документів та
інше, з визначенням ступеня впливу цих відхилень на кінцевий
результат  польоту  й обґрунтуванням необхідності розроблення
профілактичних заходів щодо їх усунення;
   аналіз і  обґрунтування  причин виникнення відхилень, що
зробили вплив на виникнення і розвиток особливої ситуації і
завершення польоту.
   В аналізі повинні також наводитися фактори, що  зробили
сприятливий вплив на завершення польоту або наслідків інциденту.
   Уся необхідна для розуміння і обґрунтування аналізу фактична
інформація включається в текст розділу. При необхідності надаються
точні посилання на інші матеріали розслідування.

              4. Висновок

   Приводиться формулювання  причини  (причин)  інциденту.
Формулювання повинне містити перелік факторів, що обумовили всі
відхилення та призвели до виникнення і розвитку особливої ситуації
польоту.
   Послідовність викладу факторів у формулюванні висновку не
відображає ступеня їх значимості.

      5. Відхилення, що виявлені при розслідуванні

   Указуються всі відхилення і порушення в підготовці і діях
екіпажу, персоналу служб забезпечення і керування польотом, АСК,
проектуванні, виготовленні і технічній експлуатації авіаційної
техніки, відхилення від вимог керівних документів, виявлені в
процесі розслідування, що не вплинули на кінцевий результат
польоту, але негативно впливають на безпеку польотів у цілому.
   З кожного відхилення, що потребує розроблення та вжиття
заходів, надається стисле обґрунтування їх необхідності.

             6. Рекомендації

   Приводяться рекомендації (без вказівки виконавців і термінів
виконання), спрямовані на усунення виявлених під час розслідування
інциденту недоліків. Розділ складається з двох частин:
   рекомендації, спрямовані на усунення відхилень, що вплинули
на кінцевий результат польоту;
   рекомендації, спрямовані  на  усунення  відхилень, що не
вплинули на кінцевий результат польоту, але впливають негативно на
безпеку польотів у цілому.

 Голова комісії___________________________________________________
              (підпис, прізвище, ініціали)

 Члени комісії____________________________________________________
              (підпис, прізвища, ініціали)

 Заступник директора
 департаменту інспектування
 безпеки польотів Державіаслужби             В.А.Швець


                   Додаток 14
                   до підпункту 7.4.11
                   Правил розслідування
                   авіаційних подій
                   та інцидентів з цивільними
                   повітряними суднами
                   в Україні


                ОПИС
        документів, що перебувають у справі
          розслідування інциденту з ПС
              (тип і N ПС)


------------------------------------------------------------------
|N з/п   |Назва документа       |Номер листа      |
|документа |              |            |
|-----------+----------------------------+-----------------------|
|1     |2              |3           |
|-----------+----------------------------+-----------------------|
|      |              |            |
|-----------+----------------------------+-----------------------|
|      |              |            |
|-----------+----------------------------+-----------------------|
|      |              |            |
|-----------+----------------------------+-----------------------|
|      |              |            |
------------------------------------------------------------------

 Заступник директора
 департаменту інспектування
 безпеки польотів Державіаслужби             В.А.Швець


                   Додаток 15
                   до пункту 9.6
                   Правил розслідування
                   авіаційних подій
                   та інцидентів з цивільними
                   повітряними суднами
                   в Україні


        Дані обсягів авіаробіт експлуатанта
     для оцінки рівня безпеки польотів у ЦА України
_____________________________________ за__________________200 року


----------------------------------------------------------------------------------------
|Тип  |Парк ПС  |Наліт (год)     |Кількість      |Обсяги робіт     |Інші|
|ПС  |----------+--------------------|посадок       |---------------------|дані|
|   |Кіль-|Тер-|Паса-  |вант.|інш.|--------------------|Перевезено   |Оброб|  |
|   |кість|мін |жирські |   |  |Паса-  |вант.|інш.|---------------|ле-но|  |
|   |ПС на|дії |---------|   |  |жирські |   |  |Пасажирів|вант.|площ |  |
|   |кі- |СЛП |рег.|не |   |  |---------|   |  |---------|(т) |(га) |  |
|   |нець |  |  |рег.|   |  |рег.|не- |   |  |рег.|не |   |   |  |
|   |пе- |  |  |  |   |  |  |рег.|   |  |  |рег.|   |   |  |
|   |ріоду|  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |   |  |
|------+-----+----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+----+----+-----+-----+----|
|   |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |   |  |
|------+-----+----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+----+----+-----+-----+----|
|   |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |   |  |
|------+-----+----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+----+----+-----+-----+----|
|   |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |   |  |
|------+-----+----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+----+----+-----+-----+----|
|   |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |   |  |
|------+-----+----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+----+----+-----+-----+----|
|   |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |   |  |
|------+-----+----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+----+----+-----+-----+----|
|Усього|   |___ |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |   |  |
|------+-----+----+--------------------+--------------------+---------------------+----|
|За-  |   |  |          |          |           |  |
|гальн.|   |  |          |          |           |  |
|підсу-|   |  |          |          |           |  |
|мок  |   |___ |          |          |           |  |
----------------------------------------------------------------------------------------

   Примітки:
   1. На основі показників таблиці розраховуються коефіцієнти
безпеки К2 (кількість загиблих на 1 млн. перевезених пасажирів) і
К3 (кількість АП на 100 000 годин нальоту).
   2. СЛП - сертифікат льотної придатності.
   3. Дані стосовно ПС, які перебувають в  оренді,  надає
експлуатант, який орендує ПС.
   4. У графі "Інші дані" указати  інший  вид  діяльності
експлуатанта   (ЗАНГ,   навчальна,   навчально-виробнича,
десантування...).
   5. Для польотів ЗАНГ даються лише наліт і обсяги оброблених
площ.
   6. Дані про обсяги робіт наводяться щорічно до 20 січня
наступного за звітним року.

 Керівник експлуатанта:_____________________________  __________
                 ( П.І.Б.)        (Підпис)

 Заступник директора
 департаменту інспектування
 безпеки польотів Державіаслужби             В.А.Швець

Публiкацiї документа:
•  Офіційний вісник України вiд 25.01.2006 - 2006 р., № 1, (№№ 1-2), стор. 289, стаття 73

Сторiнка "Законодавство України" сайту Верховної Ради © 1996-2006 [ друкувати ]