Документ z1546-05, чинний, редакцiя вiд 14.11.2005 (10 сторiнок)
Сторiнка "Законодавство України" сайту Верховної Ради [ 01.03.06 10:37 ]


              
Герб України
        ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ
         ЗА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ БЕЗПЕКИ АВІАЦІЇ
        МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО
         ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ
          МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

              Н А К А З

           14.11.2005 N 851/409/661

                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   22 грудня 2005 р.
                   за N 1546/11826


           Про затвердження Правил
       метеорологічного забезпечення авіації


   На виконання пункту 7 Положення про використання повітряного
простору України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 29 березня 2002 року N 401 ( 401-2002-п ), та з метою
приведення нормативно-правових актів України до Стандартів і
Рекомендованої практики з питань метеорологічного забезпечення
авіації  Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) та
Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО) Н А К А З У Є М О:

   1. Затвердити та ввести в дію з 00.00 UTC 22.02.2006 Правила
метеорологічного  забезпечення  авіації  (далі-Правила),  що
додаються.

   2. Державній службі України з нагляду за  забезпеченням
безпеки авіації (Настасієнко В.М.):

   2.1. Забезпечити  подання  цього  наказу за встановленим
порядком до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

   2.2. Довести ці Правила до відома авіаційних експлуатантів,
авіапідприємств, Украероруху, а також до зацікавлених міністерств,
підприємств та організацій, що здійснюють авіаційну діяльність.

   2.3. До 15.02.2006 привести нормативно-правові акти,  що
регулюють  порядок  виконання  польотів цивільної авіації та
організацію  обслуговування  повітряного  руху  в  частині
метеорологічного забезпечення, у відповідність до цих Правил.

   3. Державній гідрометеорологічній службі (Ліпінський В.М.)
довести ці Правила до відома організацій, підприємств, установ
гідрометслужби,  що  здійснюють метеозабезпечення авіації, та
забезпечити їх вивчення і виконання.

   4. Начальнику гідрометеорологічної  служби  Збройних  Сил
України (Хозяшев О.М.) довести ці Правила до відома структурних
підрозділів служби, що здійснюють авіаційну та метеорологічну
діяльність, пов'язану з обслуговуванням польотів.

   5. Уважати такими, що не застосовуються на території України
з  00.00  UTC 22.02.2006, "Наставление по метеорологическому
обеспечению  гражданской  авиации  СССР", затверджене Головою
Державного комітету СРСР з гідрометеорології 27.12.89 та першим
заступником Міністра цивільної авіації СРСР 03.01.90, розділ 4.4
"Наставления по производству полетов в гражданской авиации СССР",
затвердженого наказом  Міністра  цивільної  авіації  СРСР від
8 квітня 1985 року N 77 ( v0077400-85 ),  та вважати таким, що
втратив чинність, наказ Укравіатрансу від 13.07.2004 N 397 "Про
затвердження та введення в дію схеми поділу районів польотної
інформації на сектори для складання прогнозів мінімального тиску
QNH та мінімальної температури повітря".

   6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника  Голови  Державної  служби  України з нагляду за
забезпеченням безпеки авіації Давидова О.М., Голову Державної
гідрометеорологічної  служби  Ліпінського  В.М. та начальника
Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України
генерал-полковника Кириченка С.О.

 Голова Державної служби 
 України з нагляду
 за забезпеченням безпеки
 авіації                       М.О.Марченко

 Міністр охорони навколишнього
 природного середовища України            П.М.Ігнатенко

 Міністр оборони України               А.С.Гриценко


                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державної служби
                   України з нагляду за
                   забезпеченням безпеки
                   авіації, Міністерства
                   охорони навколишнього
                   природного середовища
                   України, Міністерства
                   оборони України
                   14.11.2005 N 851/409/661

                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   22 грудня 2005 р.
                   за N 1546/11826


               ПРАВИЛА
       метеорологічного забезпечення авіації


           1. Загальні положення

   1.1. Правила метеорологічного забезпечення авіації (далі -
Правила) встановлюють вимоги щодо організації та  здійснення
метеорологічного забезпечення авіації.

   1.2. Вимоги цих Правил поширюються на юридичних та фізичних
осіб, діяльність яких пов'язана з метеорологічним забезпеченням
польотів  повітряних  суден  цивільної  авіації та цивільних
експериментальних повітряних суден,  виконанням  польотів  та
обслуговуванням повітряного руху.
   Метеорологічне забезпечення державної авіації здійснюється
відповідно до вимог нормативних документів Міністерства оборони
України.

   1.3. Порушення  вимог  цих  Правил  тягне  за  собою
відповідальність згідно з чинним законодавством України.

   1.4. Нормативні посилання
   При розробленні  цих  Правил  використовувалися  такі
нормативно-правові акти та документи:
   Повітряний кодекс України ( 3167-12 );
   Закон  України  "Про  гідрометеорологічну   діяльність"
( 443-14 );
   Положення про  використання повітряного простору України,
затверджене постановою  Кабінету  Міністрів  України   від
29 березня 2002 року N 401 ( 401-2002-п );
   Положення про   Державну   гідрометеорологічну  службу,
затверджене постановою  Кабінету  Міністрів  України   від
26 квітня 2002 року N 570 ( 570-2002-п );
   Положення про  Державну  службу  України  з  нагляду за
забезпеченням безпеки авіації, затверджене Указом  Президента
України від 16.08.2004 N 912 ( 912/2004 );
   Правила польотів  повітряних  суден  та  обслуговування
повітряного руху в класифікованому повітряному просторі України,
затверджені наказом Міністерства транспорту України від 16.04.2003
N 293 ( z0346-03 ) та зареєстровані в Міністерстві юстиції України
05.05.2003 за N 346/7667;
   Правила ведення  радіотелефонного  зв'язку та фразеологія
радіообміну в повітряному просторі України, затверджені наказом
Міністерства транспорту України від 10.06.2004 N 486 ( z0844-04 )
та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 06.07.2004 за
N 844/9443;
   Правила обслуговування   аеронавігаційною   інформацією,
затверджені наказом Міністерства транспорту України від 01.07.2004
N 564 ( z0913-04 ) та зареєстровані в Міністерстві юстиції України
23.07.2004 за N 913/9512;
   Конвенція про міжнародну цивільну авіацію, Чикаго, 1944 рік
( 995_038 );
   Додаток 3 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію
"Метеорологическое  обеспечение  международной  аэронавигации"
( 995_655 ), видання 15, 2004 року;
   Doc. 7754.  Європейський  регіон.  Аеронавігаційний план,
видання 2001 року;
   "Наставление по  кодам", том 1.1,  ВМО N 306, видання
1995 року;
   Технічний регламент Всесвітньої Метеорологічної Організації
N 49,  том  II, "Метеорологическое обслуживание международной
аэронавигации", видання 2001 року.

   1.5. Терміни та визначення
   У цих Правилах терміни вживаються в такому значенні:
   аеродром - ділянка суші або водної поверхні  (включаючи
розміщені  на ній будь-які будинки, споруди та обладнання),
призначена повністю або частково для прибуття, відправлення й руху
повітряних суден. Якщо поняття "аеродром" використовується в
положеннях, що стосуються планів польотів і порядку сполучення,
воно включає також місця, які можуть використовуватись літальними
апаратами певних видів, наприклад, вертольотами або аеростатами;
   аеродром гірський - аеродром, розташований на місцевості з
пересіченим рельєфом і відносними перевищеннями 500 м та більше у
радіусі 25 км від контрольної точки аеродрому (КТА), а також
аеродром, розташований на висоті 1000 м і більше над рівнем моря;
   аеродромна кліматологічна інформація - узагальнені результати
спостережень за визначеними  метеорологічними  елементами  на
аеродромі, що базуються на статистичних даних;
   аеродромна кліматологічна  таблиця - таблиця, що містить
статистичні дані про результати спостережень за одним або кількома
метеорологічними елементами на аеродромі;
   аеродром призначення - аеродром, зазначений у плані польоту
та в завданні на політ як аеродром наміченої посадки;
   аеродром спільного базування - аеродром, на якому базуються
цивільні та державні повітряні судна, що належать різним державним
органам, підприємствам, установам та організаціям. Порядок та
умови  базування  цих повітряних суден визначаються спільним
рішенням відповідних державних органів, підприємств, установ та
організацій;
   аеродром спільного  використання  -  аеродром,  на якому
здійснюються зліт, посадка, рух та стоянка повітряних суден, що
належать різним державним органам, підприємствам, установам та
організаціям. На такому аеродромі можуть  базуватися  тільки
повітряні судна, що належать власнику аеродрому;
   аеродромний метеорологічний орган - розташований на аеродромі
орган, призначений для метеорологічного забезпечення польотів
повітряних суден;
   аеронавігаційна  інформація  -  інформація,  отримана  в
результаті добірки, аналізу й форматування аеронавігаційних даних;
   аспекти людського фактора - принципи, які враховуються у
процесі  проектування,  сертифікації,  підготовки  кадрів,
експлуатаційної діяльності та технічного обслуговування в авіації
й направлені на забезпечення безпечної взаємодії між людиною та
іншими компонентами системи шляхом належного врахування людських
можливостей;
   брифінг-офіс  -  загальна  назва пунктів передпольотного
інформаційного обслуговування користувачів повітряного простору
(ARO, AIS, MET) повідомленнями щодо обслуговування повітряного
руху, аеронавігаційною та метеорологічною інформацією;
   видимість - максимальна відстань, на якій спостерігаються та
розпізнаються неосвітлені об'єкти вдень і світлові орієнтири
вночі.  При  інструментальних  спостереженнях  за  видимість
приймається метеорологічна оптична дальність видимості (MOR).
   MOR (meteorological optical range) - довжина шляху світлового
потоку в атмосфері, на якому він слабшає до 0,05 його початкового
значення;
   видимість з авіаційною метою - це значення, яке є більшим із
значень:
   а) максимальної відстані, на якій чорний об'єкт прийнятних
розмірів, розташований поблизу землі, можна побачити й розпізнати
при його спостереженні на світлому фоні;
   б) максимальної відстані, на якій світловий орієнтир силою
світла приблизно 1000 кд можна побачити  й  розпізнати  на
неосвітленому фоні.
   Ці дві відстані мають різні значення в повітрі із заданим
коефіцієнтом затухання:
   а) це  метеорологічна  оптична  дальність   видимості
(meteorological optical range - MOR);
   б) це видимість, що змінюється в залежності від освітленості
фону;
   видимість вертикальна - максимальна відстань від поверхні
землі до рівня, із якого вертикально униз видно об'єкти на земній
поверхні;
   висота абсолютна - відстань за вертикаллю від середнього
рівня моря до рівня, точки або об'єкта, прийнятого за точку;
   висота відносна - відстань за вертикаллю від зазначеного
вихідного рівня до рівня, точки або об'єкта, прийнятого за точку;
   висота нижньої межі хмар - відстань за вертикаллю між
поверхнею суші або води та нижньою межею найнижчого шару хмар;
   всесвітня система зональних прогнозів (ВСЗП) - всесвітня
система, що забезпечує надання всесвітніми центрами зональних
прогнозів  в  однаковій  стандартизованій  формі  авіаційних
метеорологічних прогнозів за маршрутами польотів;
   всесвітній центр зональних прогнозів (ВЦЗП) - метеорологічний
центр, призначений для підготовки та розсилки державам прогнозів
особливих явищ погоди та висотних прогнозів у цифровій формі у
глобальному масштабі;
   дальність  видимості на злітно-посадковій смузі (ЗПС) -
відстань, у межах якої пілот повітряного судна, що знаходиться на
осьовій лінії ЗПС, може бачити маркування покриття ЗПС або вогні,
що обмежують ЗПС або позначають її осьову лінію;
   дані у вузлах регулярної сітки у цифровій формі - оброблені
на ЕОМ метеорологічні дані для групи рівномірно розташованих на
карті точок, призначені для передачі від однієї метеорологічної
ЕОМ до іншої у кодовій формі, придатній для використання в
автоматизованих системах;
   диспетчерська зона - частина контрольованого повітряного
простору над земною поверхнею до встановленої верхньої межі,
контроль та обслуговування повітряного руху в якій здійснюються
відповідним диспетчерським органом;
   диспетчерський район - частина контрольованого повітряного
простору, що простягається від межі, встановленої над земною
поверхнею,  до  встановленої  верхньої  межі,  контроль  та
обслуговування повітряного руху в якій здійснюються відповідним
диспетчерським органом;
   диспетчерський  орган  підходу - орган, призначений для
забезпечення  диспетчерського  обслуговування  контрольованих
польотів повітряних суден, що прибувають або вилітають на (з) один
або декілька аеродромів;
   експлуатант - юридична або фізична особа, що експлуатує
повітряні судна чи надає послуги в цій галузі;
   ешелон польоту - поверхня постійного атмосферного тиску,
віднесена до  встановленої  величини  тиску 760 мм. рт. ст.
(1013,2 гектопаскалів - гПа) та віддалена від  інших  таких
поверхонь на величину встановлених інтервалів тиску;
   запасний  аеродром - аеродром, до якого може прямувати
повітряне судно в разі, якщо неможливо або недоцільно прямувати до
аеродрому призначеної посадки чи здійснювати на ньому посадку;
   збірник аеронавігаційної інформації - збірник відомостей, що
містить довгострокову аеронавігаційну інформацію, яка має важливе
значення для аеронавігації;
   злітно-посадкова смуга (ЗПС) - визначена прямокутна ділянка
аеродрому, підготовлена для посадки та зльоту повітряних суден;
   зона польотної інформації (FIZ) - частина району польотної
інформації, у межах якої забезпечуються польотно-інформаційне
обслуговування та аварійне обслуговування відповідним органом ОПР;
   зона приземлення - ділянка ЗПС за її порогом, призначена для
першого торкання ЗПС повітряними суднами, які здійснюють посадку;
   інструктаж - усна консультація про фактичні та/або очікувані
метеорологічні умови;
   консультація (метеорологічна) - обговорення з метеорологом
фактичних та/або очікуваних метеорологічних умов, пов'язаних із
виконанням польоту; обговорення включає відповіді на питання;
   консультативний  центр  із  вулканічного  попелу  -
метеорологічний центр, призначений відповідно до регіональної
аеронавігаційної угоди для надання консультативної інформації
органам  метеорологічного  стеження,  районним  диспетчерським
центрам,  центрам  польотної  інформації,  всесвітнім центрам
зональних прогнозів і міжнародним банкам ОРМЕТ - даних щодо
горизонтальної  і  вертикальної  протяжності й прогнозованого
переміщення вулканічного попелу в атмосфері після вулканічних
вивержень;
   координаційний  центр  пошуку та рятування - орган, що
відповідає  за  сприяння  ефективній  організації  роботи
пошуково-рятувальної  служби  та  за  координацію  проведення
пошуково-рятувальних операцій у межах району пошуку та рятування;
   кулепілотні спостереження - визначення напрямку та швидкості
вітру на висотах за допомогою оптичного приладу, що простежує
траєкторію вільного польоту кулі-пілота;
   льотне поле - частина аеродрому, на якій розташовані одна або
декілька льотних смуг, руліжні доріжки, перони й майданчики
спеціального призначення;
   метеорологічна інформація - метеорологічне зведення, аналіз,
прогноз і будь-яке інше повідомлення, що стосується фактичних або
очікуваних метеорологічних умов;
   метеорологічне  забезпечення  авіації  -  забезпечення
метеорологічною  інформацією  експлуатантів,  членів  екіпажу
повітряних  суден,  органів  обслуговування повітряного руху,
пошуково-рятувальної служби, адміністрації аеропорту та інших
органів, пов'язаних з обслуговуванням цивільної авіації з метою
сприяння безпечній, регулярній та ефективній аеронавігації;
   метеорологічне  зведення  -  повідомлення про результати
спостережень за метеорологічними умовами, які характеризують стан
погоди у визначеному місці та у фіксований час;
   метеорологічне спостереження - оцінка одного або декількох
метеорологічних елементів та/або явищ погоди;
   мінімальна абсолютна висота у секторі - найменша абсолютна
висота, яка може бути використана і яка буде забезпечувати
мінімальний  запас  висоти  300  м над усіма об'єктами, що
розміщуються у секторі кола радіусом 46 км, у центрі якого
розміщується радіонавігаційний засіб;
   місцевість гірська - місцевість із пересіченим рельєфом і
відносними перевищеннями 500 м і більше у радіусі 25 км, а також
місцевість із перевищеннями над рівнем моря 2000 м і більше;
   октант - восьма частина небесного склепіння;
   обслуговування повітряного руху (ОПР) - комплекс заходів, що
забезпечують  польотно-інформаційне  обслуговування,  аварійне
сповіщення, диспетчерське обслуговування повітряного руху (районне
диспетчерське обслуговування, диспетчерське обслуговування підходу
або аеродромне диспетчерське обслуговування);
   орган обслуговування повітряного руху - орган диспетчерського
обслуговування повітряного руху або пункт збору повідомлень щодо
обслуговування повітряного руху;
   орган метеорологічного стеження - відповідний метеорологічний
орган,   що   здійснює   метеорологічне   забезпечення
районного/допоміжного   районного   диспетчерського   центру
обслуговування повітряного руху;
   орган пошуково-рятувальної служби - координаційний центр із
пошуку та рятування, допоміжний центр із пошуку та рятування або
пост аварійного повідомлення, які здійснюють заходи, спрямовані на
своєчасне виявлення повітряного судна, що зазнає чи зазнало лиха;
   перевищення аеродрому - перевищення найвищої точки посадкової
площі над рівнем моря;
   передпольотне інформаційне обслуговування - комплекс заходів,
спрямованих на забезпечення користувачів повітряного простору
аеронавігаційною і метеорологічною інформацією, необхідною для
підготовки та виконання польоту;
   повітряне судно - літальний апарат, що тримається в атмосфері
за рахунок його взаємодії з повітрям, відмінної від взаємодії з
повітрям, відбитим від земної поверхні і здатний маневрувати у
тривимірному просторі;
   польотна документація (метеорологічна) - написані рукою або
надруковані документи, у тому числі карти або бланки, що містять
метеорологічну інформацію для польоту;
   польотно-інформаційне обслуговування - обслуговування, метою
якого є надання консультацій та інформації для забезпечення
безпечного та ефективного виконання польотів;
   польоти на низьких рівнях - польоти, які виконуються на
висоті 10000 футів (3050 м) та нижче;
   політ за правилами візуальних польотів (ПВП) - політ, що
виконується відповідно до правил візуальних польотів;
   політ за правилами польотів за приладами (ППП) - політ, що
виконується відповідно до правил польотів за приладами;
   поріг ЗПС - початок ділянки ЗПС, що може використовуватися
для посадки повітряних суден;
   прогноз погоди - опис умов погоди, очікуваних у визначений
період часу для визначеної зони або частини повітряного простору;
   прогноз орієнтовний - прогноз, складений за відсутності
інформації про фактичну погоду на аеродромі;
   прогностична карта - графічне зображення на карті прогнозу
визначеного метеорологічного елементу (елементів) на визначений
момент або період часу для визначеної поверхні або частини
повітряного простору;
   радіомовна передача VOLMET - регулярна радіомовна передача
метеорологічної інформації для повітряних суден, що знаходяться в
польоті;
   район польотної інформації - частина повітряного простору, у
межах якого забезпечуються польотно-інформаційне обслуговування та
аварійне сповіщення;
   районний диспетчерський центр (РДЦ) - орган, призначений для
забезпечення  диспетчерського  обслуговування  контрольованих
польотів  у диспетчерських районах, що перебувають під його
контролем;
   район аеродрому - частина повітряного простору над аеродромом
та  прилеглою  до  нього місцевістю у встановлених межах у
горизонтальній та вертикальній площині. Для аеродромів цивільної
авіації, як правило, радіусом 10 км від центру аеродрому (КТА),
від земної поверхні до встановленої верхньої межі;
   рівень - загальний термін, що належить до положення у
вертикальній площині повітряного судна, яке перебуває у польоті, і
що означає у відповідних випадках відносну висоту, абсолютну
висоту чи ешелон польоту;
   сектор польотно-інформаційного обслуговування органу ОПР -
сектор   РДЦ,   ДРДЦ,  ДОП,  призначений  для  надання
польотно-інформаційного та аварійного обслуговування у повітряному
просторі класу G у межах зони польотної інформації;
   система  якості  метеозабезпечення  - сукупність правил,
процедур і ресурсів для організації та здійснення управління
якістю метеорологічного забезпечення, що надається авіаційним
користувачам;
   система управління якістю - сукупність взаємопов'язаних або
взаємодійних елементів, яка спрямовує та контролює діяльність
організації щодо якості;
   служба аеронавігаційної інформації (САІ) - загальний термін,
що позначає сукупність штатних органів аеронавігаційної інформації
авіації;
   спостереження з борту повітряного судна - оцінка одного або
декількох метеорологічних елементів, зроблена з борту повітряного
судна, що перебуває в польоті;
   стандартна ізобарична поверхня - ізобарична поверхня, що
використовується  для  графічного  представлення  та  аналізу
атмосферних умов;
   термінальний диспетчерський район - диспетчерський район,
який встановлюється в місцях сходження маршрутів ОПР навколо
одного або декількох основних аеродромів;
   управління якістю - скоординована діяльність, яка полягає у
спрямуванні та контролюванні організації щодо якості;
   хмарність, значима для польотів - хмарність із висотою
нижньої межі нижче 1500 м або нижче верхньої межі мінімальної
абсолютної висоти в секторі (у залежності від того, що більше).

   1.6. Скорочення

------------------------------------------------------------------
|АДВ    |- аеродромна диспетчерська вишка;          |
|----------+-----------------------------------------------------|
|АМСЦ   |- авіаційна метеорологічна станція (цивільна);    |
|----------+-----------------------------------------------------|
|АМЦ    |- авіаційний метеорологічний центр;         |
|----------+-----------------------------------------------------|
|АС КПР  |- автоматизована система керування повітряним рухом; |
|----------+-----------------------------------------------------|
|БАМД   |- банк авіаційних метеорологічних даних;       |
|----------+-----------------------------------------------------|
|БПРМ   |- ближній привідний радіомаркер;           |
|----------+-----------------------------------------------------|
|ВВІ    |- вогні високої інтенсивності;            |
|----------+-----------------------------------------------------|
|ВМІ    |- вогні малої інтенсивності;             |
|----------+-----------------------------------------------------|
|ВМО    |- Всесвітня метеорологічна організація;       |
|----------+-----------------------------------------------------|
|ВСЗП   |- Всесвітня система зональних прогнозів;       |
|----------+-----------------------------------------------------|
|ВЦЗП   |- Всесвітній центр зональних прогнозів;       |
|----------+-----------------------------------------------------|
|ДВЧ    |- дуже високі частоти (метрові хвилі);        |
|----------+-----------------------------------------------------|
|ГМЗ    |- гучномовний зв'язок;                |
|----------+-----------------------------------------------------|
|ДОП    |- диспетчерський орган підходу;           |
|----------+-----------------------------------------------------|
|ДРДЦ   |- допоміжний районний диспетчерський центр;     |
|----------+-----------------------------------------------------|
|ЗПС    |- злітно-посадкова смуга;              |
|----------+-----------------------------------------------------|
|КТА    |- контрольна точка аеродрому;            |
|----------+-----------------------------------------------------|
|МРЛ    |- метеорологічний радіолокатор;           |
|----------+-----------------------------------------------------|
|ОГ    |- оперативна група;                 |
|----------+-----------------------------------------------------|
|ОПР    |- обслуговування повітряного руху;          |
|----------+-----------------------------------------------------|
|ОПС    |- основний пункт спостережень;            |
|----------+-----------------------------------------------------|
|ПВП    |- правила візуальних польотів;            |
|----------+-----------------------------------------------------|
|ППП    |- правила польотів за приладами;           |
|----------+-----------------------------------------------------|
|ПІО    |- польотно-інформаційне обслуговування;       |
|----------+-----------------------------------------------------|
|РДЦ    |- районний диспетчерський центр;           |
|----------+-----------------------------------------------------|
|САІ    |- служба аеронавігаційної інформації;        |
|----------+-----------------------------------------------------|
|ЦА    |- цивільна авіація;                 |
|----------+-----------------------------------------------------|
|AFS    |- авіаційна фіксована служба (від англ. Aeronautical |
|     |Fixed Service);                   |
|----------+-----------------------------------------------------|
|AFTN   |- мережа авіаційного фіксованого електрозв'язку (від |
|     |англ. Aeronautical Fixed Telecommunication Network); |
|----------+-----------------------------------------------------|
|AIREP   |- повідомлення з борту повітряного судна (від англ. |
|AIREP   |Air report) (надаються за формою, визначеною ICAO); -|
|SPECIAL  |спеціальні повідомлення з борту повітряного судна про|
|     |визначені метеорологічні умови, які спостерігаються в|
|     |польоті (надаються за формою, визначеною ICAO);   |
|----------+-----------------------------------------------------|
|AIRMET  |- інформація про фактичне або очікуване виникнення  |
|     |визначених явищ погоди за маршрутом польоту, які   |
|     |можуть вплинути на безпеку польотів повітряних суден |
|     |на низьких рівнях;                  |
|----------+-----------------------------------------------------|
|AIS    |- пункт передпольотного обслуговування        |
|     |аеронавігаційною інформацією (від англ. Aeronautical |
|     |Information Service), який створюється на аеродромі з|
|     |метою отримання, аналізу та надання необхідної    |
|     |аеронавігаційної інформації;             |
|----------+-----------------------------------------------------|
|ARO    |- пункт збору донесень щодо обслуговування      |
|     |повітряного руху (від анл. Air Traffic Services   |
|     |Reporting Office), який створюється з метою отримання|
|     |повідомлень щодо обслуговування повітряного руху і  |
|     |планів польотів, які надаються перед вильотом;    |
|----------+-----------------------------------------------------|
|ATIS   |- автоматичне термінальне інформаційне обслуговування|
|     |(від англ. Automatic Terminal Information Service); |
|----------+-----------------------------------------------------|
|BUFR   |- бінарний код ВМО для передачі графічної та     |
|     |табличної метеоінформації (від англ. Binary Universal|
|     |Form for the Representation of meteorological data); |
|----------+-----------------------------------------------------|
|СТА    |- диспетчерський район (від англ. Control Area);   |
|----------+-----------------------------------------------------|
|FIR    |- район польотної інформації (від англ. Flight    |
|     |Information Region);                 |
|----------+-----------------------------------------------------|
|FIZ    |- зона польотної інформації (від англ. Flight    |
|     |Information Zone);                  |
|----------+-----------------------------------------------------|
|ICAO   |- Міжнародна організація цивільної авіації      |
|     |(International Civil Aviation Organization);     |
|----------+-----------------------------------------------------|
|GAMET   |- зональний прогноз, що складається у вигляді    |
|     |відкритого тексту для польотів на низьких рівнях для |
|     |району польотної інформації;             |
|----------+-----------------------------------------------------|
|GRIB   |- бінарний код ВМО для передачі даних у вузлах    |
|     |регулярної сітки;                  |
|----------+-----------------------------------------------------|
|GTS    |- Глобальна Система Телезв'язку ВМО (від англ. Global|
|     |Telecommunication System WMO);            |
|----------+-----------------------------------------------------|
|MET    |- пункт передпольотного метеорологічного       |
|     |обслуговування (від англ. Meteorological Service);  |
|----------+-----------------------------------------------------|
|METAR   |- регулярне авіаційне метеорологічне зведення про  |
|     |погоду на аеродромі в кодовій формі ВМО;       |
|----------+-----------------------------------------------------|
|NOTAM   |- повідомлення, що розсилається засобами       |
|     |електрозв'язку і містить інформацію про введення у  |
|     |дію, стан або зміну будь-якого аеронавігаційного   |
|     |обладнання, обслуговування і правил, або інформацію |
|     |про небезпеку, своєчасне попередження про які має  |
|     |важливе значення для персоналу, пов'язаного з    |
|     |виконанням польотів;                 |
|----------+-----------------------------------------------------|
|QFE    |- кодове позначення тиску на рівні аеродрому або   |
|     |порога ЗПС (від англ. Question Field Elevation -   |
|     |Field Elevation Pressure (Q-code);          |
|----------+-----------------------------------------------------|
|QNH    |- кодове позначення тиску, приведеного до середнього |
|     |рівня моря (від англ. Question Normal Height - Sea  |
|     |Level Pressure (Q-code) за стандартною атмосферою;  |
|----------+-----------------------------------------------------|
|RETIM   |- супутникова система розповсюдження метеоданих,   |
|     |компонент GTS ВМО;                  |
|----------+-----------------------------------------------------|
|SADIS   |- міжнародна супутникова система розповсюдження   |
|     |інформації з авіаційною метою;            |
|----------+-----------------------------------------------------|
|SIGMET  |- інформація про фактичне або очікуване виникнення  |
|     |визначених явищ погоди за маршрутом польоту, що   |
|     |можуть уплинути на безпеку польотів повітряних суден;|
|----------+-----------------------------------------------------|
|SPECI   |- спеціальне авіаційне метеорологічне зведення про  |
|     |погоду на аеродромі в кодовій формі ВМО;       |
|----------+-----------------------------------------------------|
|TAF    |- прогноз погоди для аеродрому в кодовій формі ВМО; |
|----------+-----------------------------------------------------|
|TCAC   |- консультативний центр із тропічних циклонів;    |
|----------+-----------------------------------------------------|
|TMA    |- термінальний диспетчерський район (від англ.    |
|     |Terminal Control Area);               |
|----------+-----------------------------------------------------|
|VOLMET  |- регулярна радіомовна передача метеорологічної   |
|     |інформації для повітряних суден, що знаходяться в  |
|     |польоті;                       |
|----------+-----------------------------------------------------|
|VAAC   |- консультативний центр із вулканічного попелу;   |
|----------+-----------------------------------------------------|
|UTC    |- всесвітній скоординований час (від англ. Universal |
|     |Time Coordinated).                  |
------------------------------------------------------------------

         2. Організація метеорологічного
            забезпечення авіації

   2.1. Основні положення
   2.1.1. Метою метеорологічного забезпечення авіації є сприяння
безпечній, регулярній та ефективній аеронавігації шляхом надання
метеорологічної інформації екіпажам повітряних суден, органам
обслуговування  повітряного руху, органам пошуково-рятувальної
служби й іншим органам, діяльність яких пов'язана з плануванням і
забезпеченням польотів, для виконання ними своїх функцій.
   2.1.2. Державіаслужба визначає вимоги щодо метеорологічного
обслуговування: де, коли та в яких  обсягах  воно  повинно
надаватися.
   Держгідромет впроваджує методи та практику метеорологічного
забезпечення відповідно до вимог цих Правил.
   2.1.3. Держгідромет та Державіаслужба спільно розробляють та
забезпечують упровадження системи якості, яка включає правила,
процедури  та  ресурси,  необхідні для здійснення загального
керівництва якістю метеорологічної інформації.
   2.1.4. Конкретні види метеорологічної інформації, форми та
засоби її доведення на кожному конкретному аеродромі визначаються
інструкціями  з  метеорологічного  забезпечення  польотів  на
аеродромі.

   2.2. Повідомлення, які потрібно отримати від експлуатантів
   2.2.1. Державіаслужба інформує Держгідромет та інші установи,
підприємства та організації, що залучені до метеорологічного
забезпечення цивільної авіації, про потребу в організації або
зміну характеру метеорологічного забезпечення у таких випадках:
   а) якщо планується відкриття нових аеропортів, міжнародних
або внутрішніх маршрутів та виконання нових видів польотів;
   б) якщо  до  розкладу регулярних рейсів уносяться зміни
тривалого характеру;
   в) якщо плануються інші зміни, що впливають на характер
метеорологічного забезпечення.
   2.2.2. Аеропорти,  авіапідприємства  завчасно  сповіщають
аеродромні метеорологічні органи про розклад польотів, планування
виконання нерегулярних рейсів та авіаційних робіт, затримку,
відміну рейсів та виконання їх раніше призначеного часу.

   2.3. Метеорологічне забезпечення польотів  на  аеродромах
спільного базування та спільного використання
   2.3.1. Метеорологічне забезпечення польотів повітряних суден
на  аеродромах спільного базування та спільного використання
здійснюється відповідно до вимог нормативно-правових актів, які
регламентують використання аеродромів України, цих Правил та
нормативних документів із метеорологічного забезпечення польотів
державної авіації.
   2.3.2. Безпосереднє метеорологічне  забезпечення  екіпажів
повітряних суден на аеродромах спільного базування здійснюється
метеорологічними органами відповідно до їх відомчої належності.
При наявності на аеродромі метеорологічного органу лише одного
відомства забезпечення польотів здійснюється цим органом без
урахування відомчої належності повітряних суден.
   Особливості метеорологічного забезпечення на цих аеродромах
визначаються інструкціями з метеорологічного забезпечення польотів
на аеродромах спільного базування.
   2.3.3. Метеорологічне забезпечення екіпажів повітряних суден
цивільної авіації на аеродромах спільного  використання,  що
належать   Міністерству   оборони   України,  здійснюється
метеорологічними органами Збройних Сил України, які розміщені на
даних аеродромах, відповідно до вимог керівних документів, що
визначають  порядок  метеорологічного  забезпечення  державної
авіації.

       3. Метеорологічні органи, що здійснюють
    метеорологічне забезпечення авіації, та їх функції

   3.1. Призначення метеорологічних органів
   3.1.1. Метеорологічне забезпечення екіпажів повітряних суден,
органів ОПР, експлуатантів, адміністрації аеропорту та інших
органів,  пов'язаних з обслуговуванням авіації в аеропортах,
здійснюють аеродромні  метеорологічні  органи  відповідно  до
положень, викладених у цих Правилах.
   3.1.2. Метеорологічне забезпечення авіації  на  маршрутах
польотів,  районних диспетчерських центрів, центру планування
використання повітряного простору та регулювання повітряного руху
здійснюють  органи  метеорологічного  стеження або аеродромні
метеорологічні органи, що виконують їх функції, відповідно до
положень, викладених у цих Правилах.
   3.1.3. До аеродромних метеорологічних органів належать:
   а) авіаметеорологічні  центри  (АМЦ),  авіаметеорологічні
станції цивільні із синоптичним розділом робіт (АМСЦ I, II і III
розрядів), авіаметеорологічні станції цивільні без синоптичної
частини  (АМСЦ  IV  розряду)  та  оперативні  групи  (ОГ)
гідрометеорологічної служби України;
   б) метеорологічні підрозділи Збройних Сил України;
   в) метеорологічні органи інших підприємств, організацій та
установ.

   3.2. Функції метеорологічних органів
   3.2.1. Аеродромні  метеорологічні  органи  із синоптичним
розділом робіт виконують такі функції:
   а) проводять спостереження за метеорологічними умовами на
аеродромі та забезпечують  передачу  метеорологічних  зведень
авіаційним споживачам;
   б) складають прогнози погоди й попередження по аеродрому(ах),
за необхідності - прогнози по маршруту(ах) та забезпечують їх
передачу авіаційним споживачам;
   в) забезпечують  проведення  метеорологічних консультацій,
підготовку й надання польотної документації екіпажам повітряних
суден та іншим авіаційним споживачам, пов'язаним із виконанням
польотів;
   г) здійснюють обмін метеорологічною інформацією з іншими
метеорологічними органами;
   ґ) здійснюють  експлуатацію  та  технічне  обслуговування
метеорологічних  приладів,  що  використовуються  авіаційним
персоналом, організовують їх ремонт і установку;
   д) контролюють інформаційну роботу закріплених оперативних
підрозділів, залучених до подачі метеорологічної інформації для
авіації;
   е) вивчають кліматичні умови аеродрому та району польотів, що
обслуговуються,  забезпечують  складання  кліматичних  описів
аеродрому й описів метеорологічної інформації, що надаються на
аеродромах  до  інструкцій  з  виконання польотів у районах
аеродромів;
   є) передають інформацію для ДВЧ-радіомовних передач ATIS і
VOLMET та здійснюють мовлення ДВЧ-радіомовних передач, що не
належать до типу ATIS і VOLMET;
   ж) забезпечують проведення консультацій чергової зміни органу
ОПР.
   3.2.2. Аеродромні метеорологічні органи,  які  не  мають
синоптичного розділу робіт, виконують такі функції:
   а) проводять спостереження за метеорологічними умовами на
аеродромі  й  забезпечують  передачу  метеорологічних зведень
авіаційним споживачам;
   б) забезпечують авіаційних споживачів зведеннями погоди,
прогнозами  й  попередженнями  по аеродромах, а також іншою
інформацією, отриманою від інших метеорологічних органів.
   3.2.3. Органи метеорологічного  стеження  виконують  такі
функції:
   а) здійснюють стеження за метеорологічними  умовами,  що
впливають  на  виконання  польотів у межах району польотної
інформації, за  метеорологічне  забезпечення  якого  вони  є
відповідальними;
   б) надають  відповідним  органам  ОПР  прогнози  вітру,
температури та особливих явищ погоди по маршрутах польотів у
районі,  за  метеорологічне  забезпечення  якого  вони  є
відповідальними;
   в) готують інформацію SIGMET та іншу інформацію у районі, за
метеорологічне забезпечення якого вони є відповідальними;
   г) складають прогнози GAMET, інформацію AIRMET у районі, за
метеорологічне  забезпечення якого вони є відповідальними, і
забезпечують ними відповідні органи ОПР;
   ґ) готують повідомлення у форматі AIREP SPECIAL за даними
бортової погоди;
   д) розповсюджують складену інформацію SIGMET, AIRMET, AIREP
SPECIAL та прогнози GAMET;
   е) забезпечують проведення консультацій чергової зміни органу
ОПР;
   є) взаємодіють з аеродромними метеорологічними органами з
питань метеорологічного забезпечення пошуково-рятувальних робіт і
забезпечують органи пошуково-рятувальних робіт, центр планування
використання повітряного простору й регулювання повітряного руху
необхідною інформацією та консультаціями;
   ж) аналізують продукцію ВСЗП на предмет її відповідності
умовам погоди у районі, за метеорологічне забезпечення якого вони
є відповідальними, та інформують ВЦЗП Лондон про виявлені істотні
невідповідності;
   з) оповіщають службу аеронавігаційної інформації, а також
VAAC Тулуза (Франція) про наявність хмари вулканічного попелу за
даними, отриманими з борту повітряного(их) судна(ен) у межах FIR,
за метеорологічне забезпечення якого вони є відповідальними, або у
межах суміжних FIR; доводять до відома відповідного РДЦ (ДРДЦ)
інформацію  SIGMET  про  вулканічний  попіл,  що  стосується
відповідного та суміжних FIR;
   и) забезпечують  РДЦ  (ДРДЦ),  службу  аеронавігаційної
інформації отриманою в установленому порядку інформацією про
аварійні викиди радіоактивних матеріалів в атмосферу. Первинна
інформація повинна містити дані про місцезнаходження, дату та час
аварії,  а  наступна - також прогноз траєкторії переміщення
радіоактивних матеріалів.
   3.2.4. Чергова   зміна   аеродромного  метеорологічного
органу/органу метеорологічного стеження в оперативному відношенні
підпорядковується керівникові польотів органу ОПР.

      4. Метеорологічні спостереження та зведення

   4.1. Загальні  вимоги  щодо  авіаційних  метеорологічних
спостережень
   4.1.1. На аеродромах цивільної авіації для метеорологічного
забезпечення екіпажів повітряних суден, експлуатантів та органів
ОПР аеродромні метеорологічні органи проводять авіаційні регулярні
та спеціальні спостереження.
   АМЦ, АМСЦ,  ОГ  можуть  також  проводити  неавіаційні
метеорологічні спостереження.
   4.1.2. На аеродромах і посадкових майданчиках, де створення
аеродромних метеорологічних органів недоцільно, спостереження за
погодою забезпечують спеціалісти авіації, що пройшли відповідну
підготовку.
   4.1.3. Метеорологічні спостереження для забезпечення польотів
вертольотів на морські судна і морські бурові платформи проводять
спеціалісти відповідних підприємств, організацій та відомств, що
пройшли відповідну підготовку.
   4.1.4. Аеродромні метеорологічні органи проводять регулярні
спостереження за погодою на аеродромі через фіксовані проміжки
часу за всесвітнім скоординованим часом (UTC). У тих випадках,
коли мають місце визначені зміни приземного вітру, видимості,
дальності видимості на ЗПС, поточної погоди та/або хмарності,
регулярні спостереження на аеродромах доповнюються спеціальними
спостереженнями.
   Інші нерегулярні спостереження, наприклад, спостереження для
зльоту та/або посадки, на запит проводяться за узгодженням між
аеродромним метеорологічним органом і відповідним органом ОПР.
   4.1.5. Спостереження повинні проводитися на пунктах, які
розташовані та обладнані таким чином, щоб забезпечувати надання
даних, характерних для ділянок льотного поля,  де  потрібно
проводити спостереження. При цьому з місця візуальних спостережень
за видимістю повинен забезпечуватися достатній огляд льотного
поля. Склад та розміщення метеорологічних приладів та обладнання
повинні відповідати вимогам нормативних документів із цих питань.
   Результати  вимірювання  від  метеорологічних  датчиків,
встановлених на різних ділянках аеродрому, як правило, повинні
доводитися до відома основного пункту спостережень (робочого
приміщення спостерігача).
   4.1.6. На аеродромах із ЗПС, обладнаними для виконання
точного  заходження  на  посадку й посадок за приладами за
категоріями II та III ICAO (за I категорією - при можливості),
встановлюється   автоматизована   система   метеорологічних
спостережень, обробки результатів вимірювання, поширення каналами
зв'язку й відображення у реальному часі інформації про приземний
вітер, видимість, дальність видимості на ЗПС, висоту нижньої межі
хмар, температуру повітря/точку роси та атмосферний тиск.
   Автоматизовані системи метеорологічних спостережень повинні
забезпечувати можливість ручного введення даних спостережень за
метеорологічними  елементами,  які  неможливо спостерігати за
допомогою автоматичних засобів.
   При  розробці цих систем враховуються аспекти людського
фактора та процедури резервування.
   4.1.7. У тих випадках, коли метеорологічна інформація з
автоматизованих систем метеорологічних спостережень передається
органам ОПР, вона повинна бути складовою частиною даних, наявних у
спостерігачів  аеродромного  метеорологічного  органу.  При
відображенні кожен метеорологічний елемент потрібно супроводжувати
відповідним  позначенням  місця  спостереження,  для якого є
характерним значення цього елемента.
   4.1.8. Результати  спостережень  є основою для складання
зведень погоди, які передбачені для поширення на аеродромі та поза
його межами.
   4.1.9. У зв'язку з мінливістю метеорологічних елементів у
просторі  й  у часі, а також через недосконалість методики
спостереження й визначення деяких елементів конкретне значення
будь-якого зазначеного елемента необхідно розглядати тільки як
максимально наближене до дійсних умов, що мали місце у момент
спостережень.
   Вимоги щодо точності вимірів і спостережень, бажаної з точки
зору експлуатації й досяжної у даний час, наведені у додатку 1 до
цих Правил.

   4.2. Регулярні спостереження та зведення
   4.2.1. Регулярні  спостереження на аеродромах проводяться
цілодобово в період польотів через 30 хв. у 00 і 30 хв. кожної
години, за відсутністю польотів - через 1 год. у 00 хв. кожної
години.
   В аеропортах із нецілодобовим режимом роботи спостереження
проводяться згідно з регламентом роботи аеропорту. Спостереження
повинні  розпочинатися  за  2 години до початку польотів і
проводитися протягом усього періоду польотів з урахуванням часу,
коли аеродром є запасним. У разі тривалої перерви в роботі
аеродрому, яка засвідчується повідомленням NOTAM, спостереження не
проводяться.
   4.2.2. Повідомлення про результати регулярних спостережень
складаються у вигляді:
   а) регулярних  зведень  у  кодовій  формі  METAR  для
розповсюдження за межі аеродрому складання зведень та на даному
аеродромі для передачі відповідним органам ОПР, брифінг - офісам;
   б) місцевих   регулярних  зведень  відкритим  текстом
установленого формату у вигляді MET REPORT  (призначених  в
основному для повітряних суден, що вилітають і прибувають) для
розповсюдження органам ОПР та брифінг - офісу тільки на аеродромі
складання зведення, а також для радіомовних ДВЧ-передач типу ATIS
та таких, що не належать до типу ATIS і VOLMET.
   Зведення  MET  REPORT  складаються англійською мовою зі
скороченнями,  прийнятими  ICAO,  тільки  на  аеродромах, де
використовуються   автоматизовані   системи  метеорологічних
спостережень.  У  зведення  MET  REPORT включаються значення
параметрів вітру з осередненням за 2 хвилини, видимості (за
відповідних умов - дальності видимості на ЗПС (RVR) - за одну
хвилину, інших елементів - у момент спостережень.
   На аеродромах, де автоматизовані системи метеорологічних
спостережень відсутні, місцеві регулярні зведення складаються у
кодовій формі METAR, які доповнюються інформацією про особливі
метеорологічні явища погоди в зонах заходження на посадку та
набору висоти відкритим текстом.
   Формат зведень METAR та місцевих регулярних зведень MET
REPORT, діапазони та дискретність передачі числових елементів, що
містяться у цих зведеннях, наведені у додатку 1 до цих Правил.
   4.2.3. На  аеродромах,  де   автоматизовані   системи
метеорологічних  спостережень  відсутні,  результати  місцевих
регулярних спостережень відображаються на дисплеях робочих місць
диспетчерів управління повітряним рухом у формі зведень METAR, а
також надаються для мовлення з використанням ДВЧ-радіомовних
передач ATIS та таких, що не належать до типу ATIS і VOLMET.
   На аеродромах, де не передбачено встановлення технічних
засобів відображення та зчитування метеорологічних зведень, вони
передаються наявними засобами зв'язку.
   Інші  користувачі  метеорологічних  зведень отримують їх
наявними засобами зв'язку на даному аеродромі.

   4.3. Спеціальні спостереження та спеціальні зведення
   Спеціальні  спостереження  проводяться  в  доповнення до
регулярних при погіршенні або поліпшенні умов погоди, коли один
або декілька метеорологічних елементів змінюються відповідно до
встановлених критеріїв, визначених аеродромним метеорологічним
органом за погодженням із відповідним органом ОПР та авіаційними
експлуатантами.
   4.3.2. Зведення  про  результати спеціальних спостережень
складаються у вигляді:
   а) спеціальних зведень SPECI для поширення за межі аеродрому
складання зведень та на даному аеродромі для надання відповідним
органам ОПР та брифінг - офісу;
   б) місцевих  спеціальних  зведень  відкритим  текстом
установленого формату у вигляді SPECIAL (призначених в основному
для повітряних суден, що вилітають і прибувають) для надання
органам ОПР та брифінг - офісу тільки на аеродромі складання
зведення, для мовлення з використанням ДВЧ-радіомовних передач
типу ATIS та таких, що не належать до типу ATIS і VOLMET.
   Зведення SPECIAL відкритим текстом англійською мовою із
скороченнями, прийнятими ICAO, складаються на аеродромах, де
використовуються   автоматизовані   системи  метеорологічних
спостережень. У зведення SPECIAL включаються значення параметрів
вітру з усередненням за 2 хвилини, видимості (за відповідних умов
дальності видимості на ЗПС (RVR) - за 1 хвилину, інших елементів
- на момент спостережень.
   4.3.3. На аеродромах, де використання автоматизованих систем
метеорологічних спостережень не передбачено, місцеві спеціальні
зведення складаються у кодовій формі SPECI, яка доповнюється
інформацією про особливі метеорологічні явища погоди в зонах
зльоту та заходження на посадку, відкритим текстом.
   4.3.4. На  аеродромах,  де   автоматизовані   системи
метеорологічних  спостережень відсутні, результати спеціальних
спостережень відображаються на дисплеях диспетчерів управління
повітряним рухом у вигляді зведення SPECI, а також надаються для
мовлення на ДВЧ-радіомовних передачах ATIS та таких, що не
належать до типу ATIS і VOLMET. Інші користувачі отримують їх
наявними засобами зв'язку на даному аеродромі.
   4.3.5. Місцеві спеціальні зведення можна не складати  у
відношенні:
   а) будь-якого елемента, для реєстрації якого орган ОПР має у
своєму  розпорядженні  індикатор  або  дисплей,  аналогічний
встановленому на метеорологічній станції, що використовується для
спостережень з метою складання місцевих регулярних і спеціальних
зведень;
   б) дальності видимості на ЗПС, що надається органу ОПР за
наявності автоматизованих систем метеорологічних спостережень на
погодні дисплеї.
   4.3.6. Перелік  критеріїв  для  проведення  спеціальних
спостережень включає:
   а) значення, що найбільш близько відповідають експлуатаційним
мінімумам  основних  експлуатантів,  що  використовують даний
аеродром;
   б) наявну додаткову інформацію щодо особливих метеорологічних
умов, які виникають у зонах заходження на посадку й набору висоти;
   в) значення, які є критеріями для складання спеціальних
зведень SPECI.
   4.3.7. Зведення SPECI складаються у тих випадках, коли зміни
метеорологічних елементів або умов погоди відповідають таким
критеріям:
   а) середній напрямок приземного вітру змінився на 60 град.
(або більше) у порівнянні з напрямком, зазначеним в останньому
метеозведенні,  причому середня швидкість до/або після зміни
складає 5 м/с або більше;
   б) середня швидкість приземного вітру змінилася на 5 м/с або
більше у порівнянні зі швидкістю, зазначеною  в  останньому
метеозведенні;
   в) відхилення від середньої швидкості  приземного  вітру
(пориви)  збільшилось на 5 м/с або більше в порівнянні зі
швидкістю, яка зазначена в останньому метеозведенні, при цьому
середня швидкість вітру до та/або після зміни становить 7 м/с та
більше;
   г) видимість поліпшилась й досягла або перевищила одне або
декілька з таких значень або видимість погіршилась та стала меншою
одного або декількох із таких значень:
   800, 1500 або 3000 м;
   ґ) дальність видимості на ЗПС із робочим курсом поліпшилась й
досягла або перевищила одне або декілька з таких значень або
дальність видимості на ЗПС погіршилась й стала меншою одного або
декількох із таких значень:
   150, 350, 600 або 800 м;
   д) у випадку початку, припинення або зміни інтенсивності
будь-якого з таких явищ погоди або їх сполучень:
   опади, що замерзають (переохолоджені);
   помірні (видимість 1-2 км) або сильні (видимість менше 1 км)
опади (у тому числі зливи);
   пилова буря;
   піщана буря;
   у випадку початку або припинення будь-якого з таких явищ
погоди або їх сполучень:
   туман, що замерзає (переохолоджений);
   пиловий, піщаний або сніговий поземок;
   пилова, піщана або снігова низова заметіль;
   гроза (з опадами або без опадів);
   град;
   шквал;
   смерч;
   е) висота нижньої межі хмар, кількість яких  відповідає
скороченню BKN або OVC, збільшилась і досягла чи перевищила одне
або декілька з таких значень або висота нижньої межі хмар,
кількість яких відповідала позначенню BKN або OVC, зменшилася і
стала меншою одного або декількох із таких значень:
   30, 60, 150 або 300 м;
   є) кількість хмар у шарі нижче 300 м змінилася:
   від SKC, FEW або SCT до BKN або OVC;
   або від BKN або OVC до SKC, FEW або SCT;
   ж) вертикальна видимість при затемненому небі поліпшилась і
досягла чи перевищила одне або декілька з таких значень або
вертикальна  видимість погіршилась і стала меншою одного чи
декількох із таких значень: 30, 60, 150 або 300 м.
   4.3.8. Кількість критеріїв для випуску місцевих спеціальних
зведень не повинна істотно перевищувати кількість критеріїв для
випуску спеціальних зведень SPECI.
   4.3.9. У тих випадках, коли одночасно з погіршенням одного
елемента погоди спостерігається поліпшення іншого, випускається
єдине спеціальне зведення, що вважається зведенням про погіршення
погоди.
   4.3.10. Спеціальні зведення про погіршення  умов  погоди
розповсюджуються як на аеродромі, так і за його межі негайно після
спостереження.  Спеціальні  зведення  про  поліпшення  погоди
розповсюджуються тільки за умови збереження поліпшення протягом
10 хвилин. У разі потреби у зведення до його розповсюдження
вносяться корективи для зазначення умов погоди, що превалювали
наприкінці 10-хвилинного  періоду.  Спеціальне  зведення  про
погіршення одного елемента й одночасно поліпшення іншого слід
розповсюджувати відразу після спостереження.
   4.3.11. Формат зведень SPECI та місцевих спеціальних зведень
SPECIAL, діапазони та дискретність передачі числових елементів, що
містяться у цих зведеннях, наведені у додатку 1 до цих Правил.

   4.4. Спостереження та метеорологічна інформація для зльоту й
посадки повітряних суден
   4.4.1. При наявності на диспетчерських пунктах органів ОПР
дисплеїв  автоматизованих  систем  виміру  та  реєстрації
метеорологічних елементів дані про поточну погоду, що на них
представлені, використовуються органами ОПР для  забезпечення
зльоту або посадки повітряного судна.
   4.4.2. За відсутності автоматизованих систем та коли для
зльоту  або  посадки  повітряного  судна  потрібна  остання
метеорологічна  інформація,  вона  надається   аеродромним
метеорологічним  органом  за  запитом  диспетчера  управління
повітряним рухом не пізніше ніж за 2 хвилини із записом у журналі
спостережень.

   4.5. Узгодження метеорологічними органами й органами ОПР
вимог щодо проведення метеорологічних спостережень та надання
метеорологічної інформації
   Аеродромний метеорологічний орган і відповідний орган ОПР
погоджують такі питання:
   а) засоби,  порядок  та  форми  передачі  органам  ОПР
метеорологічної інформації, включаючи інформацію, що отримується
за допомогою метеорологічного радіолокатора (за наявності МРЛ);
   б) використання персоналом органів ОПР індикаторів приладів
або дисплеїв, їх калібрування та технічне обслуговування;
   в) передача від органів ОПР інформації, яка отримується з
борту повітряних суден, що виконують зліт або посадку (наприклад,
про зсув вітру).

   4.6. Спостереження за приземним вітром і повідомлення даних у
зведеннях
   При  проведенні спостережень потрібно визначати середній
напрямок  приземного  вітру  відносно географічного меридіана
(дійсний вітер) та його середню швидкість, а також значні зміни
напрямку й швидкості вітру. Оскільки на практиці приземний вітер
неможливо  виміряти  безпосередньо  на ЗПС, спостереження за
приземним вітром повинні давати, наскільки це практично можливо,
найбільш повне уявлення про вітер, із яким повітряне судно
зіткнеться в зонах зльоту та приземлення.
   4.6.2. При складанні місцевих зведень погоди, що призначені
для розповсюдження на аеродромі й надаються органам ОПР на дисплеї
та на їх запит, до напрямку приземного вітру вноситься поправка на
магнітне схилення (магнітний вітер).
   При додатному магнітному схиленні аеродрому його значення
віднімається  від усереднених за 2 хв. неокруглених значень
напрямку приземного вітру, а при від'ємному - додається.
   Величина  магнітного  схилення  аеродрому зазначається в
Збірнику аеронавігаційної інформації та інструкціях з виконання
польотів на аеродромі.
   Державіаслужба  визначає  критерій  магнітного  схилення,
починаючи з якого повинна вноситися поправка до значень напрямку
вітру.
   4.6.3. Спостереження  за вітром проводяться, як правило,
поблизу зони приземлення кожної ЗПС за допомогою  датчиків,
встановлених на висоті 8-10 м від поверхні землі.
   На аеродромах, де передбачено встановлення датчиків в одній
точці льотного поля, їх показання повинні повною мірою відображати
умови над усією ЗПС.
   4.6.4. На аеродромах, де через місцеві умови спостерігаються
значні розбіжності в значеннях приземного вітру на різних ділянках
ЗПС, встановлюються додаткові датчики вітру. При  цьому  до
регулярних і спеціальних зведень заносяться дані про вітер,
отримані від датчика, де швидкість вітру більша.
   4.6.5. Засоби відображення параметрів  приземного  вітру,
пов'язані з кожним датчиком, встановлюються у робочому приміщенні
спостерігача. Якщо є можливість, аналогічні засоби відображення
встановлюються на робочих місцях органів ОПР, що здійснюють
диспетчерське обслуговування аеродромного руху.
   У тих випадках, коли потрібно встановлювати окремі датчики,
їх засоби відображення чітко маркуються із зазначенням ЗПС та/або
ділянки ЗПС, що контролюється кожним датчиком.
   4.6.6. Результати спостережень за вітром  заносяться  до
місцевих регулярних і спеціальних зведень, зведень METAR/SPECI, а
також доводяться до відома органів ОПР за встановленим порядком
або надаються за запитом диспетчера управління повітряним рухом.
Період усереднення для спостережень за вітром повинен складати:
   а) 10 хвилин для зведень METAR/SPECI, проте, якщо в цей
10-хвилинний період має місце помітна нестабільність напрямку
та/або швидкості вітру, при визначенні середніх значень потрібно
використовувати тільки дані, отримані після  такого  періоду
нестабільності, і в цьому випадку зазначений часовий інтервал буде
відповідно скорочуватися.
   Помітна нестабільність має місце у разі, якщо протягом двох
хвилин спостерігається різка й стійка зміна напрямку вітру на
30 град. та більше при швидкості вітру 5 м/с та більше до зміни чи
після неї або зміна швидкості вітру на 5 м/с та більше;
   б) 2 хвилини для місцевих регулярних і спеціальних зведень,
для індикаторів вітру, встановлених у місцях розташування пунктів
органів ОПР, а також на запит диспетчера управління повітряним
рухом.
   4.6.7. У місцевих регулярних і спеціальних зведеннях зміна
напрямку вітру зазначається в тих випадках, якщо загальна зміна
становить 60 град. або більше; такі зміни напрямку видаються як
два екстремальні значення напрямку, у межах яких спостерігалася
зміна  напрямку вітру за останні 10 хвилин. Відхилення від
середньої швидкості вітру (пориви), що спостерігалися за останні
10 хвилин, треба зазначати тільки тоді, коли відхилення від
середньої швидкості становить 5 м/с або більше. При наявності
автоматизованих систем спостережень такі зміни швидкості вітру
(пориви) надаються як максимальні й мінімальні значення швидкості.
Швидкість вітру менше 1 м/с зазначається як "CALM" - штиль.
   4.6.8. В   автоматизованих   системах   метеорологічних
спостережень за наявності кількох датчиків необхідно здійснювати
2-хвилинний контроль усереднених значень і значних змін напрямку й
швидкості приземного вітру для кожного датчика, показання якого
використовуються в місцевих регулярних і спеціальних зведеннях.
   4.6.9. За наявності автоматизованих систем метеорологічних
спостережень у місцевих регулярних і  спеціальних  зведеннях
спочатку  зазначається назва елемента ВІТЕР (WIND), а потім
усереднені значення напрямку й швидкості вітру, а також їхні
значні відхилення, якщо такі є. Напрямок вітру зазначається у
вигляді тризначної цифри, округленої до найближчого  десятка
градусів; потім йде знак "/", після чого вказуються швидкість
вітру й одиниці вимірювання швидкості вітру (метри за секунду).
   Якщо спостереження за вітром ведуться з декількох місць
уздовж ЗПС, потрібно зазначити місця проведення спостережень. Якщо
використовуються кілька ЗПС і спостереження за вітром ведуться
стосовно цих ЗПС, то вказуються наявні значення вітру для кожної
робочої ЗПС і зазначаються смуги, до яких належать ці значення.
   Середній напрямок для мінливого вітру при зміні напрямку в
цілому на 60 град. або більше не зазначається у тих випадках,
коли:
   а) зміна напрямку вітру становить менше 180 град., а середня
швидкість менше 2 м/с; у цих випадках вітер зазначається як
мінливий із зазначенням двох екстремальних значень напрямку, у
межах яких спостерігалася зміна вітру;
   б) зміна напрямку вітру складає 180 град. або більше, якщо
неможливо визначити середній напрямок вітру, наприклад,  при
проходженні грози над аеродромом - вітер зазначається як мінливий
без посилання на два екстремальні значення, у  межах  яких
спостерігалася зміна вітру.
   4.6.10. У зведеннях METAR/SPECI зазначаються:
   а) значення вітру, характерне для посадкового курсу робочої
ЗПС, за наявності декількох робочих ЗПС - найбільш небезпечне в
експлуатаційному відношенні значення;
   б) відхилення від середнього напрямку вітру зазначається
двома екстремальними величинами напрямку у разі, якщо сумарне
відхилення становить 60 град. або більше, але менше 180 град. при
середній швидкості вітру 2 м/с та більше;
   в) якщо повний діапазон відхилення становить 60 град. або
більше, але  менше  180  град. при середній швидкості вітру
менше 2 м/с, напрямок вітру зазначається як змінний (VRB) без
зазначення середнього напрямку вітру;
   г) якщо повний діапазон відхилення становить 180 град. або
більше, напрямок вітру зазначається як змінний без зазначення
середнього напрямку, незалежно від величини швидкості вітру;
   ґ) якщо  швидкість  вітру  складає  менше 1 м/с, вітер
зазначається як штиль у вигляді 00000MPS;
   д) якщо швидкість вітру складає 50 м/с або більше, вона
зазначається як така, що більше 49 м/с, у вигляді P49MPS;
   е) максимальна швидкість вітру зазначається тільки в тому
разі, якщо вона перевищує середню швидкість на 5 м/с або більше;
   є) мінімальна швидкість вітру не зазначається.
   4.6.11. Спостереження за вітром на посадкових майданчиках
(постійних та тимчасових) можуть проводитись з використанням
флюгерів, вітрових конусів та ручних анемометрів.

   4.7. Спостереження за видимістю й повідомлення даних  у
зведеннях
   4.7.1. Спостереження за видимістю проводяться з використанням
інструментальних  засобів або візуально за встановленими або
підібраними денними й нічними орієнтирами видимості, до яких
відома  відстань  від пункту спостереження. Схеми орієнтирів
видимості складаються аеродромним метеорологічним органом разом з
органом  ОПР,  затверджуються  старшим авіаційним начальником
аеродрому і перебувають постійно на пунктах спостережень та
відповідних диспетчерських пунктах.
   Вимоги щодо розміщення інструментальних засобів вимірювання
видимості та щитів-орієнтирів видимості вздовж ЗПС зазначаються в
нормативних документах із цих питань.
   При визначенні місць спостережень на конкретному аеродромі
необхідно враховувати довжину ЗПС та місцеві особливості, які
пов'язані з можливим локальним погіршенням видимості.
   4.7.2. При візуальних спостереженнях рівень очей спостерігача
повинен бути на висоті 1,5-6,0 м від поверхні землі. Метеорологи,
які здійснюють візуальні спостереження за видимістю, повинні мати
гостроту зору 1,0 на кожне око (із корекцією) та щорічно проходити
перевірку зору.
   4.7.3.  Інструментальні  спостереження  за  видимістю
проводяться, як мінімум, при її значеннях 2000 м і менше. У
випадках, коли навіть один із посадкових мінімумів аеродрому з
видимості  (дальності  видимості  на ЗПС) перевищує 2000 м,
інструментальні спостереження проводяться до його значення або до
максимального значення видимості, яке визначається технічними
характеристиками приладу.
   4.7.4. При значеннях видимості 2000 м і менше рішення про
перехід  від  інструментальних  до  візуальних  спостережень
приймається спостерігачем у випадку відмови (виходу з ладу)
основного та резервного приладів, а також коли показання приладів
викликають сумніви внаслідок великих розбіжностей між видимістю,
що фіксується приладом, і тією, що спостерігається візуально.
   При переході від інструментальних спостережень до візуальних
і навпаки, а також при переході від спостережень за основним
приладом до спостережень за резервним, спостерігачем робиться
запис у журналі спостережень із зазначенням часу і причини
переходу.
   Про вихід із ладу автоматизованих систем метеорологічних
спостережень або автономних датчиків спостережень аеродромний
метеорологічний орган терміново повідомляє керівника польотів
органу ОПР, що забезпечує аеродромне диспетчерське обслуговування,
та орган, що забезпечує аеродром аеронавігаційною інформацією.
   4.7.5. При  використанні інструментальних засобів повинна
забезпечуватися автоматична реєстрація показань приладів. При
видимості 2000 м і більше засоби реєстрації можуть відключатися із
записом часу відключення в журналі спостережень.
   4.7.6. При  виконанні  на  аеродромі  лише  візуальних
спостережень до метеорологічних зведень заноситься одне значення
видимості, визначене за встановленими уздовж ЗПС орієнтирами.
   При візуальних спостереженнях у сутінках, коли видимість
оцінюється як за денними, так і за світловими орієнтирами, до
зведень заноситься більше з визначених величин видимості у момент
спостережень.
   4.7.7. При  інструментальних  спостереженнях  до  зведень
METAR/SPECI заноситься найменше значення видимості, що виміряне
уздовж ЗПС за двома, трьома або чотирма приладами (у залежності
від довжини ЗПС). При одночасній роботі декількох ЗПС до зведення
заноситься мінімальне значення видимості, виміряне уздовж цих ЗПС
на момент спостережень.
   У випадках, коли видимість у різних напрямках неоднакова і
значення видимості в одному або декількох напрямках на 50% вище
мінімального значення видимості, до зведень METAR/SPECI заноситься
зареєстрована мінімальна видимість і напрямок, у якому вона
спостерігається з місця спостереження, який зазначається одним із
восьми румбів за компасом. Різні за напрямками значення видимості
зазначаються у тих випадках, коли мінімальна видимість становить
менше 1500 м, а видимість в іншому напрямку становить більше
5000 м. Якщо мінімальна видимість спостерігається в декількох
напрямках, то зазначається найбільш важливий з експлуатаційної
точки зору напрямок.
   У  випадках, коли видимість змінюється швидко і надати
інформацію про значення зміни видимості за напрямками немає
можливості, мінімальне значення видимості надається без зазначення
напрямку.
   За умови різних значень видимості на льотному полі за запитом
диспетчера управління повітряним рухом йому передається значення
видимості,  визначене  в напрямку, зазначеному в запиті (за
наявності встановлених або підібраних у цьому напрямку орієнтирів
видимості або приладів).
   4.7.8. У метеорологічних зведеннях видимість зазначають: при
видимості менше 800 м - у значеннях, кратних 50 м; при видимості
800 м або більше, але менше 5 км - у значеннях, кратних 100 м; при
видимості 5 км або більше, але менше 10 км - у значеннях, кратних
1 км; при видимості 10 км і більше її зазначають як 10 км, за
винятком  тих випадків, коли метеорологічні умови дозволяють
використовувати термін CAVOK.
   4.7.9. У місцевих регулярних та спеціальних зведеннях, які
складаються за допомогою автоматизованих систем метеорологічних
спостережень, видимість  зазначається  для  зони  приземлення
(посадковий курс), а при погіршенні мінімальної видимості вздовж
ЗПС до 800 м та менше - також для середини та кінця ЗПС. При цьому
зазначаються  одиниці  вимірювання  та місця спостережень за
видимістю.
   Якщо  використовуються  кілька  ЗПС, відповідні значення
видимості повинні включатися у зведення із зазначенням номерів цих
ЗПС.
   4.7.10. При   використанні   автоматизованих   систем
метеорологічних спостережень вихідні дані повинні оновлюватися на
засобах відображення, як мінімум, кожні 60 секунд.
   Період усереднення значень видимості повинен становити:
   а) 10 хвилин для зведень METAR/SPECI, проте, якщо протягом
10-хвилинного періоду, що безпосередньо передує спостереженню, має
місце помітна нестабільність значень видимості, при визначенні
середніх значень використовуються тільки дані, отримані після
такого періоду нестабільності.
   Помітна нестабільність  має  місце у тому випадку, коли
протягом принаймні 2 хв. спостерігається різка й стійка зміна
видимості,  що  досягає  або перевищує критерії для випуску
спеціальних зведень у кодовій формі SPECI, які передбачені пунктом
4.3.7;
   б) 1 хвилина для місцевих регулярних і спеціальних зведень.
   4.7.11. За відсутності автоматизованих систем спостережень до
зведення погоди  заноситься  інформація  про  видимість  без
усереднення (за миттєвими значеннями).
   4.7.12. У тих випадках, коли спостереження здійснюються з
використанням автоматизованих систем, слід передбачати можливість
ручного введення значень видимості.
   4.7.13. Видимість  з  авіаційною  метою визначається при
використанні  автоматизованих  систем  метеоспостережень,  у
програмних забезпеченнях яких ця функція реалізована.

   4.8. Визначення дальності видимості на ЗПС і повідомлення
даних у зведеннях
   4.8.1. Визначення дальності видимості на ЗПС здійснюється на
всіх  ЗПС, що призначені для використання протягом періодів
пониженої видимості, а саме:
   а) обладнаних для виконання точного заходження на посадку і
посадок за приладами за категоріями II та III ICAO;
   б) обладнаних для точного заходження на посадку і призначених
для виконання заходжень на посадку і посадок за приладами за
категорією I ICAO;
   в) не  обладнаних  для точного заходження на посадку і
призначених для виконання заходження на посадку і посадок за
приладами без категорії, оснащених посадковими вогнями малої
інтенсивності або вогнями високої інтенсивності;
   г) які використовуються для зльоту та оснащені посадковими
вогнями та/або осьовими вогнями високої інтенсивності.
   4.8.2. Дані  про дальність видимості на ЗПС до зведень
METAR/SPECI та місцевих  регулярних  й  спеціальних  зведень
включаються, коли значення мінімальної видимості уздовж ЗПС менше
1500 м.
   Якщо при видимості менше 1500 м в таблицях перерахунків
відсутнє  значення RVR, у метеорологічних зведеннях у групі
"дальність видимості на ЗПС" повторюється значення видимості.
   У місцевих регулярних та спеціальних зведеннях значення
дальності видимості на ЗПС зазначається до максимальних значень,
визначених у залежності від експлуатаційних мінімумів аеродрому та
світлосигнального обладнання, а у зведеннях METAR/SPECI - до
значень 2000 м включно. Якщо значення RVR виходить за зазначені
межі, воно зазначається у зведенні як "P2000" (більше 2000 м).
   На аеродромах, які не обладнані світлосигнальними системами
ВВІ або ВМІ, дальність видимості на ЗПС не розраховується.
   4.8.3. Для оцінки дальності видимості на ЗПС, яка призначена
для виконання заходів на посадку й посадок за приладами за
категоріями II і III ICAO, використовуються тільки автоматизовані
системи метеоспостережень.
   4.8.4. При   використанні   автоматизованих   систем
метеорологічних спостережень вихідні дані повинні оновлюватися на
дисплеях, як мінімум, кожні 60 секунд.
   Період усереднення значень дальності видимості на ЗПС повинен
складати:
   а) 10 хвилин для зведень METAR/SPECI, проте, якщо протягом
10-хвилинного періоду, що безпосередньо передує спостереженню, має
місце помітна нестабільність значень дальності видимості на ЗПС,
при визначенні середніх значень використовуються тільки дані,
отримані після такого періоду нестабільності.
   Помітна  нестабільність має місце у тому випадку, коли
протягом принаймні 2 хв. спостерігається різка й стійка зміна
дальності видимості на ЗПС, що досягає або перевищує критерії для
випуску спеціальних зведень у кодовій формі SPECI, які передбачені
пунктом 4.3.7;
   б) 1 хвилина для місцевих регулярних і спеціальних зведень.
   4.8.5. За відсутності автоматизованих систем метеорологічних
спостережень до зведення погоди вводиться інформація про дальність
видимості на ЗПС, яка розрахована без усереднення за миттєвими
значеннями видимості.
   4.8.6. Коли  для  оцінки  дальності  видимості  на  ЗПС
використовуються інструментальні системи, розрахунки проводяться
окремо для кожної наявної ЗПС. Які б значення сили світла вогнів
не використовувалися, дальність видимості на ЗПС не повинна
розраховуватися за умови, що сила світла вогнів складає 3% або
менше від максимальної сили світла вогнів на ЗПС. Для розрахунків
використовується така сила вогнів:
   а) для ЗПС із увімкнутими вогнями: сила світла вогнів, що
фактично використовується на даній ЗПС;
   б) для ЗПС із  вимкнутими  вогнями  (або  з  найменшим
регулюванням  сили світла в очікуванні відновлення виконання
польотів): сила світла вогнів, яка відповідає тій, що переважно
експлуатується.
   У зведеннях METAR/SPECI зазначається дальність видимості на
ЗПС, яка розрахована за тими самими значеннями сили світла вогнів,
що використовуються при зльоті й посадці в момент складання
зведення без урахування будь-яких тимчасових змін у значенні сили
світла вогнів.
   4.8.7. У  зведеннях  METAR/SPECI  зазначається  значення
дальності видимості на ЗПС, характерне для зони приземлення (курсу
посадки).  За  наявності кількох ЗПС до зведень METAR/SPECI
заносяться значення дальності видимості на ЗПС для кожної з них та
зазначаються ЗПС, до яких належать ці значення.
   До  місцевих  регулярних  та  спеціальних  зведень  MET
REPORT/SPECIAL включаються значення дальності видимості на ЗПС,
репрезентативні для зони приземлення, середини й дальнього кінця
ЗПС разом із назвою елемента (RVR), одиниці виміру та місця
спостережень, для яких ці значення є репрезентативними. Місця
спостереження повинні позначатися як зона приземлення "TDZ" (touch
down zone), центральна зона (середина) "MID" (midpoint) і кінець
ЗПС "END" (stopend).
   У тих випадках, коли використовуються кілька ЗПС, до зведень
вводяться значення дальності видимості на ЗПС для кожної з них, із
зазначенням їх номера.
   При передачі значень дальності видимості на ЗПС відкритим
текстом використовуються такі вирази: "в начале ВПП", "на середине
ВПП", "в конце ВПП".
   На  запит  диспетчерського складу органів ОПР надається
інформація про значення дальності видимості на ЗПС для кожного
місця її визначення.
   Якщо спостереження за видимістю ведуться з одного місця, дані
про дальність видимості на ЗПС надаються за запитом без вказівки
місця, до якого вони належать.
   4.8.8. У метеорологічних  зведеннях  дальність  видимості
зазначають таким чином: при дальності видимості на ЗПС менше 400 м
ціна поділки шкали відліку складає 25 м, при дальності видимості
на ЗПС від 400 м до 800 м (включно) - 50 м і при дальності
видимості на ЗПС більше 800 м - 100 м.
   Якщо величина дальності видимості на ЗПС не вкладається в
зазначену вище шкалу відліку, вона округлюється в меншу сторону до
наступного значення шкали.
   Інформація щодо видимості й дальності видимості на ЗПС
передається у зведеннях погоди відповідно до таблиці 1.

              ІНФОРМАЦІЯ
      про видимість та дальність видимості на ЗПС

------------------------------------------------------------------------
|  Засоби  |   У метеорологічних зведеннях повідомляється:    |
|спостережень/ |                            |
|світлосигналь-|                            |
| ні системи |                            |
|--------------+-------------------------------------------------------|
|Автоматизовані|   Вдень   |  У сутінках  |    Вночі    |
|системи    |----------------+------------------+-------------------|
|метеоспостере-| Видимість |RVR| Видимість  |RVR|  Видимість  |RVR|
|жень/ВВІ   |------------+---+--------------+---+---------------+---|
|або ВМІ    |Видимість за|RVR|Видимість за |RVR|Видимість за  |RVR|
|       |даними   |  |даними    |  |даними датчиків|  |
|       |датчиків  |  |датчиків   |  |системи    |  |
|       |системи   |  |системи    |  |        |  |
|       |------------+---+--------------+---+---------------+---|
|       |Видимість за|RVR|Видимість за |RVR|Розрахункова  |RVR|
|       |даними   |  |даними    |  |видимість за  |  |
|       |датчиків  |  |датчиків   |  |вогнями силою |  |
|       |системи або |  |системи або  |  |світла у 1000 |  |
|       |розрахункова|  |розрахункова |  |1000 кд*    |  |
|       |видимість за|  |видимість за |  |        |  |
|       |вогнями   |  |вогнями силою |  |        |  |
|       |силою світла|  |світла у   |  |        |  |
|       |у 1000 кд* |  |1000 кд* (що |  |        |  |
|       |(що більше) |  |більше)    |  |        |  |
|--------------+------------+---+--------------+---+---------------+---|
|Автономні   |Видимість за|RVR|Видимість за |RVR|Видимість за  |RVR|
|прилади / ВВІ |даними   |  |даними    |  |даними приладів|  |
|або ВМІ    |приладів  |  |приладів   |  |        |  |
|--------------+------------+---+--------------+---+---------------+---|
|Щити -    |Видимість за|RVR|Видимість за |RVR|Видимість за  |RVR|
|орієнтири або |даними щитів|  |даними щитів, |  |даними     |  |
|природні   |або     |  |природних   |  |світлових   |  |
|орієнтири /  |природних  |  |орієнтирів або|  |орієнтирів   |  |
|ВВІ або ВМІ  |орієнтирів |  |світлових   |  |        |  |
|       |      |  |орієнтирів (що|  |        |  |
|       |      |  |більше)    |  |        |  |
|--------------+------------+---+--------------+---+---------------+---|
|Прилади / ВВІ |Видимість за|  |Видимість за |  |Видимість за  |  |
|або ВМІ    |даними   |  |даними    |  |даними приладів|  |
|відсутні   |приладів  |  |приладів   |  |        |  |
|--------------+------------+---+--------------+---+---------------+---|
|Щити -    |Видимість за|  |Видимість за |  |Видимість за  |  |
|орієнтири або |даними щитів|  |даними щитів, |  |даними     |  |
|природні   |або     |  |природних або |  |світлових   |  |
|орієнтири /  |природних  |  |світлових   |  |орієнтирів   |  |
|ВВІ або ВМІ  |орієнтирів |  |орієнтирів (що|  |        |  |
|відсутні   |      |  |більше)    |  |        |  |
|----------------------------------------------------------------------|
|                                   |
|--------------                            |
|  * - використовується в автоматизованих системах спостережень,   |
|в яких реалізовані вимоги щодо визначення видимості з авіаційною метою|
------------------------------------------------------------------------

   4.9. Спостереження за явищами погоди та повідомлення даних у
зведеннях
   4.9.1. Дані  спостережень  за  явищами  погоди  повинні
відображати умови на аеродромі та в його околицях (не далі 8 км
від периметру аеродрому). У зведеннях необхідно зазначати явище
погоди (або явища), а також, за потребою, їх характеристику,
інтенсивність або близькість до аеродрому.
   4.9.2. У тих випадках, коли спостереження здійснюються із
застосуванням  автоматизованих  систем  спостережень,  слід
передбачити можливість ручного введення до системи явищ погоди,
спостереження за якими не може забезпечуватися автоматизовано.
   4.9.3. У   регулярних   та   спеціальних   зведеннях
використовуються, за потребою, одне або кілька, максимум, три
скорочених позначення явищ поточної погоди.
   Перелік позначень явищ поточної погоди наведений у додатку 1
до цих Правил.
   4.9.4. Явище грози зазначається у зведеннях погоди з моменту,
коли спостерігачем на аеродромі зафіксовано перший гуркіт грому.
Відстань до грози оцінюється за проміжком часу між блискавкою і
наступним громом. Якщо цей проміжок становить 30 секунд і менше
(відстань до грози 10 км і менше), гроза оцінюється як "гроза на
аэродроме", якщо більше 30 секунд (відстань до грози більше
10 км), гроза оцінюється як "гроза отдаленная" або "гроза в
окрестностях района аэродрома".
   4.9.5. При передачі інформації про грозу відкритим текстом
потрібно вказувати напрямок, в якому спостерігається гроза, та
напрямок, в якому вона переміщується. У випадках, коли гроза
зафіксована безпосередньо над аеродромом і неможливо визначити
напрямок, в якому вона спостерігається, та/або напрямок, в якому
вона переміщується, в зведеннях про погоду ця інформація може не
вказуватися. Передача відкритим текстом здійснюється на російській
мові з прийнятими скороченнями.
   Наприклад,  "09.05  гроза  отдаленная на северо-востоке,
смещается на юго-запад" або "21.20 гроза на аэродроме смещается на
восток", або "15.20 гроза с градом на аэродроме".
   4.9.6. У зведеннях METAR/SPECI гроза на аеродромі кодується
як "TS", а віддалена гроза на околицях району аеродрому - "VCTS".
Літерне скорочення "TS" використовується для повідомлення грози
без опадів, а при грозі зі зливами або градом використовуються
літерні  скорочення цих явищ, які зазначаються за "TS" без
інтервалу.
   Характеристики грози:  "гроза  отдаленная"  та "гроза на
аэродроме" використовуються тільки у місцевих  регулярних  й
спеціальних зведеннях, що надаються відкритим текстом гучномовним
або телефонним зв'язком.
   Правила  та  фразеологія  обміну  інформацією  каналами
гучномовного  зв'язку  між  метеорологічними  органами  та
диспетчерськими пунктами ОПР наведені у додатку 2 до цих Правил.

   4.10. Спостереження за хмарністю та повідомлення даних у
зведеннях
   4.10.1. Результати спостережень за хмарністю включають дані
про кількість, форму і висоту нижньої межі хмар, яка визначається
інструментальним або візуальним способом.
   4.10.2. Спостереження  за  хмарністю,  результати  яких
призначені для введення до місцевих регулярних та спеціальних
зведень, повинні бути репрезентативними для зони заходження на
посадку, а для зведень METAR/SPECI - для всієї зони аеродрому.
   На аеродромах, які обладнані системами точного заходження на
посадку,  висота нижньої межі хмар вимірюється за допомогою
датчиків, встановлених у районі БПРМ.
   При відсутності систем точного заходження на посадку можуть
використовуватися  як  ці,  так  й інші датчики, дані яких
відображають умови, характерні для льотного поля.
   4.10.3. За умови, коли в шарі хмарності є значні розриви,
внаслідок  чого  висота  хмарності  не  може бути визначена
інструментально, а також у випадках відсутності інструментальних
засобів вимірювання висота нижньої межі хмар може визначатися за
даними екіпажів повітряних суден або спостерігачем візуально.
   4.10.4. При визначенні висоти хмар у районі БПРМ, який
знаходиться вище або нижче порога ЗПС на 10 м або більше, до
визначеного значення вноситься поправка на різницю висот. Поправка
віднімається, якщо БПРМ розміщується нижче, і додається, якщо БПРМ
розміщується вище порога ЗПС.
   При визначенні нижньої межі хмар із споруд, що розташовані у
відкритому морі, у зведеннях про погоду висота нижньої межі хмар
указується відносно середнього рівня моря.
   4.10.5. Якщо за даними екіпажів повітряних суден висота
нижньої межі хмар відрізняється від повідомлень в останньому
зведенні, за запитом керівника польотів (диспетчера управління
повітряним рухом) спостерігач робить контрольний вимір і, за
необхідності, складає уточнене зведення.
   На аеродромах, де через місцеві особливості між БПРМ і ЗПС
виникає низька хмарність, дані про її висоту, що повідомляються
екіпажами повітряних суден, включаються до зведень у тих випадках,
коли ця висота нижча значень, отриманих за допомогою наземних
спостережень. Термін дії повідомлення про висоту нижньої межі
хмарності при використанні даних бортової погоди про низьку
хмарність між БПРМ та ЗПС визначається черговим синоптиком.
   4.10.6. При тумані, опадах або інших явищах, коли стан неба
визначити  неможливо,  результати  інструментальних  вимірів
зазначаються у зведеннях як вертикальна видимість.
   4.10.7. У місцевих зведеннях та на погодних дисплеях висота
нижньої межі хмар (вертикальна видимість) надається до висоти
150 м включно через 10 м, вище 150 м - через 30 м.
   У зведеннях METAR/SPECI висота нижньої межі хмар зазначається
у величинах, кратних 30 м до висоти 3000 м та кратних 300 м на
висотах більше 3000 м. Вертикальна видимість зазначається тільки
до висоти 600 м у величинах, кратних 30 м.
   4.10.8. У регулярних і спеціальних зведеннях кількість хмар
передається з використанням скорочень "FEW"- кілька, незначна
хмарність (1-2 окт.), "SCT"- розсіяна хмарність (3-4 окт.), "BKN"
-  розірвана,  значна хмарність (5-7 окт.), "OVC"- суцільна
хмарність (8 окт.).
   Якщо хмари відсутні і вертикальна видимість не обмежена, а
скорочення "CAVOK" для опису умов погоди у зведеннях не підходить,
використовується термін "SKC" (ясно).
   У випадках, коли відсутні хмари, що мають істотне значення
для польотів (купчасто-дощові - CB та потужні купчасті значної
вертикальної протяжності - TCU), нижче 1500 м або нижче найбільшої
мінімальної абсолютної висоти в секторі, залежно від того, що з
цих  величин  більше, і вертикальна видимість необмежена, а
скорочення "CAVOK" і "SKC" для опису умов погоди не підходить,
використовується скорочення "NSC" (значима хмарність відсутня).
   4.10.9. У тих випадках, коли спостерігається декілька шарів
хмар або хмарність у вигляді окремих масивів, кількість і висота
нижньої межі хмар указуються у такому порядку:
   а) найнижчий  шар  або  масив, незалежно від кількості,
зазначається відповідно як FEW, SCT, BKN або OVC;
   б) наступний шар або масив, що покриває більш 2/8 небозводу,
зазначається відповідно як SCT, BKN або OVC;
   в) наступний, більш високий шар або масив, що покриває більше
4/8 небозводу, зазначається відповідно як BKN або OVC;
   г) купчасто-дощові (СВ) та/або потужно-купчасті хмари значної
вертикальної протяжності (TCU), коли вони спостерігаються, але не
відображені в інформації, що викладена вище в підпунктах "а) -
в)".
   Форма  хмар  указується  тільки  для купчасто-дощових і
потужно-купчастих хмар. У тих випадках, коли окремий прошарок
(масив) хмар складається з купчасто-дощових і потужно-купчастих
хмар із загальною нижньою межею, форму хмар слід указувати у
зведенні тільки як купчасто-дощові хмари.
   4.10.10. При використанні для визначення висоти нижньої межі
хмар  автоматизованих  систем  метеоспостережень  необхідно
передбачити можливість ручного введення даних про кількість хмар,
у відповідних випадках їх форму разом із відносними висотами тих
шарів або масивів, що безпосередньо не вимірюються.

   4.11. Спостереження за температурою та вологістю повітря і
повідомлення даних у зведеннях
   4.11.1. Спостереження за температурою та вологістю повітря
повинні бути характерними для ЗПС.
   4.11.2. Температура повітря  й  температура  точки  роси
повідомляються з точністю до найближчого цілого числа градусів
Цельсія, при цьому, якщо значення містить 0,5 град.С, воно
округляється в сторону підвищення температури до найближчого
цілого числа градусів Цельсія, наприклад: +2,5 град.С округляється
до +3 град.С, а -2,5 град.С округляється до -2 град.С.
   4.11.3. Дані про температуру повітря і точку роси,  що
включаються до кодованих зведень, зазначаються двома цифрами
(значенням менше 10 повинен передувати "0"), перед від'ємним
значенням ставиться літера "М".
   4.11.4. При використанні автоматизованих систем спостережень
у місцевих регулярних і спеціальних зведеннях температура повітря
позначається літерою "Т", а температура точки роси скороченням -
"DP". При температурі нижче 0 град.С перед її значенням ставиться
скорочення "MS".

   4.12. Спостереження за значеннями тиску й повідомлення даних
у зведеннях
   4.12.1. Атмосферний тиск вимірюється, а значення QNH та QFE
обчислюються  (з урахуванням усіх поправок) до десятої долі
гектопаскаля (гПа) або десятої долі міліметра ртутного стовпчика
(мм. рт. ст).
   Атмосферний тиск QFE визначається відносно перевищення порога
ЗПС.
   4.12.2. Якщо барометр встановлено на рівні 2 м і більше (вище
або нижче) порога ЗПС, при розрахунках тиску QFE до виміряного
значення тиску вводиться поправка на різницю висот.
   Дані про  різницю  висот між місцем установки барометра
("нулем" ртутного барометра) і відповідним порогом ЗПС надаються
аеродромному  метеорологічному  органові  аеродромною  службою
аеропорту.
   4.12.3. У зведеннях METAR/SPECI обчислене значення QNH (тиск,
приведений до середнього рівня моря за стандартною атмосферою)
округляється в меншу сторону до цілого гектопаскаля.
   4.12.4. Аеродромні   метеорологічні   органи   надають
диспетчерському органові підходу та аеродромній диспетчерській
вишці інформацію про фактичні значення атмосферного тиску QNH на
регулярній основі, а про фактичний атмосферний тиск QFE - згідно з
домовленістю на місцях на регулярній основі або за запитом.
   Районний  диспетчерський центр забезпечується даними про
фактичний тиск QNH на аеродромах та прогнозований мінімальний тиск
QNH у межах FIR.
   4.12.5. До місцевих  регулярних  і  спеціальних  зведень
заноситься інформація про тиск QNH та QFE в гектопаскалях (гПа).
При потребі, яка визначається за узгодженням з органами ОПР на
конкретному  аеродромі, місцеві зведення можуть доповнюватися
даними щодо атмосферного тиску QFE на рівні порога ЗПС посадкового
курсу в міліметрах ртутного стовпчика. Ці величини округляються в
менший бік до найближчого цілого гектопаскаля і зазначаються
чотирма цифрами із зазначенням одиниць вимірювання.

   4.13. Спостереження за вітром на висотах
   4.13.1. Спостереження за вітром на висотах за допомогою
куль-пілотів проводяться аеродромним метеорологічним органом у
період польотів через кожні 3 години, а також за необхідності. За
даними спостережень визначаються напрямок і швидкість вітру на
висоті 100 м і на рівні аеродромного кола польотів.
   За відсутності даних кулепілотних спостережень на аеродромі
можуть використовуватися дані аерологічних станцій та кулепілотні
спостереження  інших  метеорологічних органів, розташованих у
радіусі до 10 км від аеродрому, а також дані про вітер, отримані з
бортів повітряних суден.
   4.13.2. Кулепілотні спостереження не проводяться при одній
або декількох із зазначених нижче умов:
   а) хмарність або вертикальна видимість нижче 150 м;
   б) швидкість приземного вітру більше 15 м/с;
   в) температура повітря нижче -30 град.С або вище +40 град.С;
   г) спостерігаються опади в рідкій або змішаній фазі, що
унеможливлюють використання оптичного теодоліта;
   ґ) при грозі на аеродромі.
   4.13.3. Випуск куль - пілотів на аеродромі проводиться за
узгодженням з органом ОПР.
   4.13.4. При неможливості визначення характеристик вітру на
висоті кола інструментальним засобом аеродромні метеорологічні
органи із синоптичною частиною забезпечують надання прогностичних
даних.

   4.14. Радіолокаційні спостереження
   4.14.1. На  аеродромах,   обладнаних   метеорологічними
радіолокаторами (МРЛ), проводяться радіолокаційні спостереження за
просторовим розподілом хмар, небезпечними конвективними явищами,
зонами опадів, їх переміщенням та еволюцією.
   4.14.2. У період  польотів  радіолокаційні  спостереження
проводяться щогодини, в інший час - через три години. При
виявленні у зоні заходження на посадку або наборі висоти осередків
із  грозо-градонебезпечними  купчасто-дощовими  хмарами  або
інтенсивними зливовими опадами спостереження у радіусі 100 км
проводяться в режимі "Шторм" через 30 хв., а при автоматизованій
обробці радіолокаційної інформації - через 10-15 хв.
   4.14.3. Результати щогодинних спостережень оформляються у
вигляді радіолокаційних карт, а положення осередків уточнюється за
результатами спостережень, проведених між щогодинними термінами.
Зазначена інформація включається як  додаткова  до  місцевих
регулярних  і  спеціальних зведень, а також до зведень, що
передаються відкритим текстом, черговому синоптику і диспетчерам
управління повітряним рухом. Інтерпретація та представлення даних
на радіолокаційних картах проводяться відповідно до керівних
документів з проведення спостережень та використання інформації
МРЛ.
   4.14.4. За наявності градових, грозових або сильних зливових
осередків у радіусі 100 км від аеродрому у зведеннях,  що
передаються відкритим текстом, зазначаються такі дані:
   а) характер осередку;
   б) місце розташування осередку:
   азимут (сектор);
   відстань між пунктом розташування МРЛ та ближнім до нього
краєм радіовідбиття;
   напрямок переміщення осередку у румбах і швидкість у км/год;
   тенденція зміни  поля   радіовідбиття   (тільки   при
автоматизованих спостереженнях).
   4.14.5. На  аеродромах,  не  обладнаних  МРЛ,  може
використовуватися інформація МРЛ, що розташовані на відстані до
50 км від аеродрому.
   4.14.6. За наявності на аеродромі грозопеленгатора його дані
можуть використовуватися для уточнення місця розташування грозових
осередків.  При  грозовій  діяльності,  що  очікується  або
спостерігається, грозопеленгатор повинен працювати в безупинному
режимі. За наявності на аеродромі грозопеленгатора та МРЛ дані
грозопеленгатора наносяться на радіолокаційну карту.
   4.14.7. Якщо  в  зоні  огляду  МРЛ  не  спостерігається
радіовідбиття від потужної купчастої й купчасто-дощової хмарності
і синоптична ситуація унеможливлює її утворення, радіолокаційні
спостереження проводяться в синоптичні терміни і додатково за
вказівкою синоптика.

   4.15. Додаткова інформація та повідомлення даних у зведеннях
   4.15.1. До місцевих регулярних та  спеціальних  зведень,
зведень METAR/SPECI та до зведень, що передаються відкритим
текстом, до групи додаткової інформації включається інформація про
перераховані  нижче нещодавні (RE) метеорологічні явища/умови
погоди, тобто явища/умови, які спостерігалися на аеродромі в
період перед строком спостереження, але не в строк спостереження
(строк спостереження - це 10 хвилин, що передують часу, за який
складене зведення):
   а) опади, що замерзають (переохолоджені), - REFZDZ, REFZRA;
   б) туман, що замерзає (переохолоджений), - REFZFG;
   в) помірні або сильні опади (у тому числі зливи) - REDZ,
RERA, RESN, RESG, REPL, RESHRA; RESHSN, RESHGR, RESHGS, RETSRA,
RETSSN, RETSPL, RETSGR, RETSGS;
   г) снігова низова заметіль - REBLSN;
   ґ) пилова або піщана буря - REDS, RESS;
   д) гроза - RETS;
   е) шквал - RESQ;
   є) смерч - REFC.
   Максимальна кількість груп із нещодавніми явищами складає
три.
   4.15.2. У групу додаткової інформації включається інформація
про фактичний зсув вітру у вигляді: "WS RWY 12" (зсув вітру на ЗПС
12) або "WS ALL RWY" (зсув вітру на всіх ЗПС).
   4.15.3. До  місцевих  регулярних  та спеціальних зведень
заносяться як додаткова інформація дані про наявність особливих
явищ/умов погоди у районі аеродрому, особливо в зоні заходження на
посадку та набору висоти, які можуть бути отримані з борту
повітряного  судна,  від  метеостанцій штормового кільця для
конкретного аеродрому. До особливих явищ належать:
   а) гроза - TS;
   б) помірна або сильна турбулентність - MOD TURB, SEV TURB;
   в) град - GR;
   г) лінія сильного шквалу - SEV SQL;
   ґ) слабке, помірне або сильне обледеніння - FBL ICE, MOD ICE,
SEV ICE;
   д) опади, що замерзають (переохолоджені), - FZDZ, FZRA;
   е) піщана або пилова бурі - SS, DS;
   є) сильні гірські хвилі - SEV MTW;
   ж) снігова низова заметіль - BLSN;
   з) смерч - FC.
   Період збереження отриманої від екіпажів інформації про
турбулентність та обледеніння визначається синоптиком залежно від
синоптичної  ситуації  (метеоумов),  якщо  не надходить нова
інформація.
   Там, де це практично можливо, зазначена інформація повинна
доповнюватися даними про вертикальну потужність, про напрямок і
швидкість переміщення небезпечного явища, а також даними про
закриття штучних перешкод, гір.
   Інформація про штучні перешкоди, про закриття яких необхідно
повідомляти  у  зведеннях  погоди,  надається  аеродромному
метеорологічному  органові  відповідальними  особами,  які
визначаються  старшим  авіаційним  начальником на конкретному
аеродромі.
   4.15.4. У зведеннях, що передаються відкритим текстом, наявна
додаткова інформація про особливі погодні умови/явища, зазначена в
пункті 4.15.3, передається російською мовою. Наприклад, помірна
турбулентність і обледеніння в хмарах у зоні набору висоти
вказується як "умеренная турбулентность и обледенение в облаках
при наборе".
   4.15.5. У тих випадках, коли спостереження здійснюються із
застосуванням автоматизованих систем метеорологічних спостережень,
передбачається можливість ручного введення додаткової інформації,
що стосується особливих метеорологічних явищ/умов.
   4.15.6. До регулярних та спеціальних зведень, що передаються
у кодованому вигляді та відкритим текстом, необхідно включати
інформацію  про  стан  ЗПС, надану аеродромною службою. Для
прискорення  проходження  інформації  з  урахування  місцевих
особливостей вона може передаватися диспетчером АДВ або керівником
польотів.
   Дані про стан ЗПС записуються у спеціальному журналі із
зазначенням, ким та коли вони були надані.
   Інформація про стан ЗПС заноситься до зведень METAR/SPECI у
кодованому вигляді.

   4.16. Зміст зведень
   4.16.1. Регулярні  і  спеціальні  зведення  містять таку
інформацію, викладену в зазначеному порядку:
   а) покажчик типу зведення: для кодованих зведень - формат
METAR або SPECI; для місцевих зведень - формат MET REPORT або
SPECIAL;  для  зведень  відкритим текстом - назва зведення,
наприклад: "погода ...";
   б) індекс місця розташування аеродрому для кодованих та
місцевих зведень або назва аеродрому для зведення, що передається
відкритим текстом;
   в) дата, строк спостереження;
   г) напрямок (у місцевих зведеннях з урахуванням магнітного
схилення) та швидкість приземного вітру;
   ґ) видимість;
   д) дальність видимості на ЗПС (за наявності);
   е) поточна погода;
   є) кількість,   форма  (тільки  для  купчасто-дощових і
потужно-купчастих  хмар  значної вертикальної протяжності над
аеродромом) і висота нижньої межі хмар або вертикальна видимість;
   ж) температура повітря та температура точки роси;
   з) атмосферний  тиск QNH; у місцевих зведеннях та зведеннях,
що передаються відкритим текстом, додатково зазначається тиск QFE;
   и) додаткова інформація;
   і) інформація про стан ЗПС;
   ї) прогноз для посадки типу "TREND" (за наявності).
   4.16.2. Якщо під час спостережень одночасно мають місце такі
умови: видимість 10 км і більше, повна відсутність хмар нижче
1500 м або нижче верхньої межі мінімальної абсолютної висоти в
секторі  (залежно  від  того,  що  більше)  і  відсутність
купчасто-дощових хмар та відсутність важливих для авіації явищ
погоди, зазначених у регулярних  та  спеціальних  зведеннях,
інформація про видимість, дальність видимості на ЗПС, поточну
погоду,  кількість,  форму  й  висоту  хмар  замінюється  у
метеорологічних зведеннях терміном "CAVOK" ("погода хорошая").
   На період проведення аерофотозйомок місцевості, а також у
зведеннях METAR/SPECI для гірських аеродромів термін "CAVOK" не
використовується.

       5. Спостереження та повідомлення з борту
             повітряних суден

   5.1. Призначення спостережень із борту повітряних суден
   Метеорологічні  спостереження,  що  проводяться  з борту
повітряних суден, використовуються для одержання інформації про
метеорологічні  умови  над  районами, недостатньо освітленими
звичайними  наземними спостереженнями, а також для одержання
інформації про наявність сильної турбулентності, обледеніння,
зсуву вітру та інших явищ, що можуть обумовити несприятливий вплив
на безпеку польотів повітряних суден.

   5.2. Види спостережень з борту повітряних суден
   Проводяться такі види спостережень з борту:
   а) регулярні спостереження на етапах набору висоти й польоту
за маршрутом (у повітряному просторі, який контролюється органами
ОПР України, не проводяться);
   б) спеціальні та інші нерегулярні спостереження на будь-якому
етапі польоту.

   5.3. Передача даних спостережень з борту повітряних суден
   5.3.1.  Дані  спостережень  із  борту  повітряних суден
передаються лінією передачі даних "повітря-земля". У тих випадках,
коли лінія передачі даних "повітря-земля" не забезпечується або її
застосування не є доцільним, дані спостережень із борту повітряних
суден повідомляються за допомогою засобів мовного зв'язку.
   5.3.2. Дані спостережень із борту повітряного судна під час
польоту  передаються  екіпажем повітряного судна диспетчерові
управління  повітряним  рухом  для  наступної  передачі  їх
метеорологічному органові в міру можливості в найкоротший термін.

   5.4. Регулярні спостереження з борту повітряних суден
   5.4.1. При застосуванні залежного автоматичного спостереження
(ADS) автоматизовані регулярні спостереження проводяться кожні
15 хв. на етапі польоту за маршрутом і кожні 30 секунд на етапі
набору висоти протягом перших 10 хв. польоту.
   5.4.2. При  використанні  мовного  зв'язку  регулярні
спостереження з борту на етапі польоту за маршрутом проводяться
відносно тих пунктів і інтервалів подачі повідомлень у системі
обслуговування  повітряного  руху,  де згідно з відповідними
правилами ОПР надсилаються повідомлення про місце розташування
повітряного судна.

   5.5. Спеціальні спостереження з борту повітряних суден
   5.5.1. Спеціальні спостереження з борту повітряних суден
проводяться у тих випадках, коли мають місце або спостерігаються
такі умови або явища погоди:
   а) сильна турбулентність;
   б) сильне обледеніння;
   в) грози з градом або без граду, що затемнені, замасковані у
хмарності, часті (на значному просторі) або що утворюють лінію зі
шквалами;
   г) сильні гірські хвилі;
   ґ) сильні пилові або піщані бурі;
   д) хмари вулканічного попелу;
   е)  вулканічна  діяльність,  що передує виверженню, або
вулканічне виверження.
   Крім того, при польотах на білязвукових і понадзвукових
швидкостях:
   а) помірна турбулентність;
   б) град;
   в) купчасто-дощові хмари.
   5.5.2. Органи ОПР після отримання спеціальних повідомлень з
борту повітряних суден із використанням мовного зв'язку негайно
передають  їх  метеорологічним  органам,  що  здійснюють  їх
метеорологічне забезпечення.

   5.6. Інші нерегулярні спостереження з борту повітряних суден
   5.6.1. У тих випадках, коли мають місце інші метеорологічні
умови, не зазначені в пункті 5.5.1 (наприклад, зсув вітру), які з
точки зору командира повітряного судна можуть вплинути на безпеку
польотів або помітно вплинути на ефективність польотів інших
повітряних суден, командир повітряного судна сповіщає про це
відповідний орган ОПР у найкоротший термін.
   Обледеніння, турбулентність, зсув вітру є явищами, які у
даний час не можуть достатньо добре спостерігатися із землі і
єдиним  доказом  їх наявності є дані спостережень із борту
повітряного судна.
   5.6.2. У повідомленні з борту повітряного судна про зсув
вітру, що спостерігається на етапі набору висоти та заходження на
посадку, слід указувати тип повітряного судна.
   5.6.3. У тих випадках, коли попередженнями передбачається
зсув вітру на етапі набору висоти або заходження на посадку, але
фактично він не спостерігається, командирові повітряного судна
треба повідомляти про це відповідному органу ОПР,  у  міру
можливості, у найкоротший термін.
   5.6.4. Метеорологічні органи, за необхідності, запитують дані
спостережень із борту повітряного судна на будь-якому етапі
польоту через органи ОПР.

   5.7. Зміст донесень із борту повітряних суден
   5.7.1. При використанні мовного зв'язку спеціальні донесення
з борту містять такі елементи:

------------------------------------------------------------------
|Покажчик типу    |Спеціальне донесення з борту повідомляється|
|повідомлення    |як AIREP SPECIAL;             |
|--------------------+-------------------------------------------|
|Розпізнавальний   |Наприклад, "AEW 901";           |
|індекс повітряного |                      |
|судна        |                      |
|--------------------+-------------------------------------------|
|Місце розташування |Зазначається місце розташування за широтою:|
|          |вказуються слово "North", далі градуси;  |
|          |мінути - чотиризначним числом; за довготою |
|          |слово "West", далі градуси; мінути -    |
|          |п'ятизначним числом, наприклад, "North 4940|
|          |East 03120" або пункт обов'язкових донесень|
|          |(траверз пункту); наприклад: "KANIV" або на|
|          |траверзі "ABEAM KANIV";          |
|--------------------+-------------------------------------------|
|Ешелон або абсолютна|Ешелон зазначається трьома цифрами,    |
|висота польоту   |наприклад: "FLIGHT LEVEL 390", висота   |
|          |польоту - в метрах, наприклад: "9600    |
|          |METRES";                  |
|--------------------+-------------------------------------------|
|Час         |Зазначається у годинах і хвилинах UTC -  |
|          |чотирма цифрами. Вказаний час повинен   |
|          |відповідати фактичному часу прольоту    |
|          |повітряного судна конкретного місця, а не |
|          |часу підготовки або передачі донесення,  |
|          |наприклад: "1305Z";            |
|----------------------------------------------------------------|
|Метеорологічні явища, що потребують передачі спеціального    |
|донесення з борту:                       |
|----------------------------------------------------------------|
|Сильна       |Сильна турбулентність зазначається як   |
|турбулентність   |"SEVERE TURBULENCE";            |
|--------------------+-------------------------------------------|
|Сильне обледеніння |Сильне обледеніння зазначається як "SEVERE |
|          |ICING";                  |
|--------------------+-------------------------------------------|
|Сильна гірська хвиля|Сильна гірська хвиля зазначається як    |
|          |"SEVERE MOUNTAIN WAVE";          |
|--------------------+-------------------------------------------|
|Гроза:       |                      |
|--------------------+-------------------------------------------|
|без граду      |Гроза без граду зазначається як      |
|          |"THUNDERSTORM";              |
|--------------------+-------------------------------------------|
|з градом      |Гроза з градом зазначається як       |
|          |"THUNDERSTORM WITH HAIL".         |
|----------------------------------------------------------------|
|      Повідомляється тільки про ті грози, які:      |
|----------------------------------------------------------------|
|затемнені імлою або |затемнені імлою або димом зазначаються як |
|димом        |"OBSCURE";                 |
|--------------------+-------------------------------------------|
|замасковані у    |замасковані у хмарності зазначаються як  |
|хмарності      |"EMBEDDED";                |
|часті (на значному |часті (на значному просторі) грози     |
|просторі) або    |зазначаються як "FREQUENT";        |
|ті, що утворюють  |грози, які утворюють лінію шквалу,     |
|лінію шквалу    |зазначаються як "SQUAL LINE THUNDERSTORM"; |
|--------------------+-------------------------------------------|
|Сильні пилові бурі |Сильна пилова буря зазначається як буря  |
|          |"HEAVY DUSTSTORM";             |
|--------------------+-------------------------------------------|
|Сильні піщані бурі |Сильна піщана буря зазначається як "HEAVY |
|          |SANDSTORM";                |
|--------------------+-------------------------------------------|
|Хмари вулканічного |Хмари вулканічного попелу зазначаються як |
|попелу       |"VOLCANIC ASH CLOUD";           |
|--------------------+-------------------------------------------|
|Вулканічна     |Зазначається як "PRE-ERUPTION VOLCANIC,  |
|діяльність, що   |ERUPTION ACTIVITY або VOLCANIC ERUPTION". |
|передує виверженню, |                      |
|або вулканічне   |                      |
|виверження     |                      |
------------------------------------------------------------------

   5.8. Реєстрація, оформлення та обмін даними спостережень із
борту повітряних суден
   5.8.1. Повідомлення  з  борту повітряних суден, отримані
метеорологічним органом через органи ОПР, реєструються ним у
спеціальному журналі у тому вигляді, в якому вони були отримані.
   5.8.2. Результати  спеціальних  спостережень  із  борту
повітряного  судна, що отримані аеродромними метеорологічними
органами, складаються у вигляді  телеграми  бортової  погоди
відкритим  текстом  російською мовою і направляються органам
метеорологічного стеження або АМСЦ (АМЦ), що виконують їх функції.
   5.8.3. У разі, якщо орган метеорологічного стеження або АМСЦ
(АМЦ), що виконує його функції, отримує спеціальне донесення з
борту, але за висновками синоптика явище, яке було причиною цього
донесення, не буде тривалим, а тому не вимагає випуску інформації
SIGMET,  дане  донесення оформляється у вигляді спеціального
повідомлення у форматі AIREP SPECIAL англійською  мовою  зі
скороченнями, прийнятими в ICAO.
   Вказівки щодо використання термінів при описі особливих явищ
погоди та купчасто-дощової хмарності наведені в таблицях 5 та 6
додатка 3 до цих Правил.
   Спеціальні донесення з борту у форматі AIREP SPECIAL негайно
направляються  до Київського БАМД і ВЦЗП Лондон. Спеціальні
донесення стосовно хмар вулканічного попелу негайно направляються
до VAAC Тулуза.
   Формат повідомлення AIREP SPECIAL містить таку інформацію,
розташовану в такому порядку:
   ІНДЕКС ТИПУ ПОВІДОМЛЕННЯ: зазначається позначення ARS, що
відповідає спеціальному повідомленню з борту;
   РОЗПІЗНАВАЛЬНИЙ  ІНДЕКС  ПОВІТРЯНОГО  СУДНА: зазначається
радіотелефонний позивний повітряного судна (наприклад, "AEW901");
   ЯВИЩА, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ ПЕРЕДАЧІ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОНЕСЕННЯ З БОРТУ
ПОВІТРЯНОГО СУДНА:
   зареєстроване явище передається в такий спосіб:
   а) сильна турбулентність як SEV TURB;
   б) сильне обледеніння як SEV ICE;
   в) сильна гірська хвиля як SEV MTW;
   г) гроза без граду як TS;
   ґ) гроза з градом як TS GR;
   д) сильна пилова  буря або сильна піщана буря як HVY SS або
HVY DS;
   е) хмара вулканічного попелу як VA CLD;
   є) вулканічна діяльність,  що  передує  виверженню,  або
вулканічне виверження як VA;
   ЧАС: зазначається в годинах та хвилинах UTC - 4 цифри.
Зазначений час повинен відповідати фактичному часові прольоту
повітряним судном конкретного місця, а не часові складання чи
передачі донесення, наприклад, "1305Z";
   МІСЦЕ  РОЗТАШУВАННЯ:  зазначається місце розташування за
широтою: вказуються буква N, далі градуси й мінути - чотиризначним
числом  і  за довготою: буква Е, далі градуси і мінути -
п'ятизначним числом, наприклад, "N 4940 E03120";
   ЕШЕЛОН ПОЛЬОТУ АБО АБСОЛЮТНА ВИСОТА ПОЛЬОТУ: при повідомленні
ешелону польоту вказуються літери FL, після яких зазначаються три
цифри,  наприклад,: "FL310" або висота польоту - у метрах,
наприклад, "1500 М".

   Приклад
   Повідомлення AIREP SPECIAL
   "ARS AEW901 SEV TURB OBS AT1305Z N4940 E03120 FL390"
   Зміст повідомлення: спеціальне повідомлення на основі даних,
отриманих  із  борту  повітряного судна, рейс 901 Аеросвіт.
Повідомлення стосується сильної турбулентності, яка була відмічена
о 13 годині 05 хвилин за всесвітнім скоординованим часом на
ешелоні 390, місце розташування повітряного судна - 49 градусів
40 мінут північної широти, 31 градус 20 мінут східної довготи.

          6. Авіаційні прогнози погоди

   6.1. Інтерпретація й використання прогнозів
   6.1.1. У зв'язку з мінливістю метеорологічних елементів у
просторі  і  в часі, а також через недосконалість методики
прогнозування й визначення деяких елементів авіаційний споживач
прогнозу розглядає конкретне значення будь-якого зазначеного в
прогнозі елемента лише як найбільш ймовірне значення, яке даний
елемент може мати протягом періоду дії прогнозу. Так само, коли в
прогнозі зазначається час виникнення якогось явища або зміни
елемента, він розглядається як найбільш ймовірний час.
   Точність прогнозів, бажана з  точки  зору  експлуатації,
наведена у додатку 4 до цих Правил.
   6.1.2. Складання метеорологічним органом нового прогнозу,
наприклад,  регулярного  прогнозу  по аеродрому, означає, що
будь-який раніше складений однотипний прогноз для того самого
місця і на той самий період дії (або частина його) автоматично
анулюється.

   6.2. Прогнози по аеродрому
   6.2.1.  Прогнози  по  аеродрому складаються аеродромними
метеорологічними органами або іншими метеорологічними органами із
синоптичним розділом роботи.
   6.2.2.  Прогнози по аеродрому складаються в установлені
терміни  за всесвітнім скоординованим часом (UTC) у вигляді
стислого  повідомлення про очікувані метеорологічні умови на
аеродромі протягом визначеного періоду часу.
   6.2.3. Прогнози по аеродрому й корективи до них складаються в
кодовій формі TAF і містять таку інформацію в такому порядку:
   а) покажчик типу прогнозу;
   б) покажчик місця розташування;
   в) дата й час випуску прогнозу;
   г) покажчик відсутнього прогнозу, якщо це підходить;
   ґ) дата та період дії прогнозу;
   д) покажчик анульованого прогнозу, якщо це підходить;
   е) приземний вітер;
   є) видимість;
   ж) явища погоди;
   з) хмарність;
   и) очікувані значні зміни одного, кількох або всіх елементів
протягом періоду дії;
   і) температура повітря.
   Кодова форма TAF, покажчики зміни та часу у прогнозах TAF,
зразки  прогнозів по аеродромах та діапазони і дискретність
передачі  числових елементів, що містяться в прогнозах TAF,
наведені у додатку 4 до цих Правил.
   Інформація про хмарність у прогнозах TAF повинна обмежуватися
даними про хмарність, значиму для виконання польотів, тобто нижче
1500 м або нижче найбільшої мінімальної абсолютної висоти сектора
в  залежності  від  того,  що  більше, а також даними про
купчасто-дощові хмари, якщо вони прогнозуються.
   За  умови  цих обмежень у тих випадках, коли відсутні
купчасто-дощові хмари і відсутня хмарність нижче 1500 м або нижче
найбільшої мінімальної абсолютної висоти в секторі аеродрому, в
залежності від того, яке зі значень більше, і коли скорочення
CAVOK та SKC не використовується, в прогнозі слід використовувати
скорочення NSC.
   У  прогнозах  TAF,  які використовуються для проведення
аерофотозйомок місцевості, а також на гірських аеродромах, термін
"CAVOK" не використовується.
   6.2.4. Метеорологічні  органи,  що складають прогнози по
аеродрому, здійснюють постійний контроль за прогнозами і, при
потребі, оперативно вносять до них відповідні корективи. Об'єм
тексту прогнозів і кількість зазначених у них змін повинні
зводитися до мінімуму.
   6.2.5. Внесення корективів або груп  змін  до  прогнозу
визначається за такими критеріями:
   а) середній напрямок вітру біля поверхні землі зміниться на
60 град. або більше, порівняно із зазначеним раніше, при цьому
середня швидкість до та/або після зміни складе 5 м/с або більше;
   б) середня швидкість вітру та/або його пориви зміняться на
5 м/с або більше порівняно із зазначеними раніше, якщо середня
швидкість до та/або після зміни складе 7 м/с або більше;
   в) відповідно до прогнозу видимість поліпшиться і досягне або
перевищить одне або декілька з таких значень або відповідно до
прогнозу видимість погіршиться й стане меншою за один або декілька
з таких значень:
   600, 800, 1500 м або 3000 м; на аеродромах із ЗПС точного
заходження  на  посадку за II та III категоріями додатково
використовуються значення 150, 350 м;
   5000 м - у разі виконання значної кількості польотів за
правилами візуальних польотів;
   г) прогнозується  початок  або  припинення,  або  зміна
інтенсивності будь-якого з таких явищ погоди або їх сполучень:
   опади, що замерзають (переохолоджені);
   помірні (при видимості 1-2 км)  або сильні (при видимості
менше 1000 м) опади (включаючи зливи);
   пилова буря;
   піщана буря;
   інші явища погоди за умови, якщо вони спричинять значну зміну
видимості (відповідно до міжнародного авіаційного коду TAF).
   Прогнозується початок або припинення будь-якого з таких явищ
погоди чи їх сполучень:
   туман, що замерзає (переохолоджений - може привести  до
утворення ожеледі);
   пиловий, піщаний або сніговий поземок;
   низова пилова, піщана або снігова заметіль;
   гроза (з опадами або без опадів);
   град;
   шквал;
   смерч;
   ґ) відповідно до прогнозу висота нижньої межі нижнього шару
або масиву хмар протяжністю BKN або OVC збільшиться і досягне чи
перевищить одне або декілька з таких значень або відповідно до
прогнозу висота нижньої межі нижнього шару або масиву хмар
протяжністю BKN або OVC зменшиться й стане менше одного чи
декількох із таких значень:
   60 м, 150 м або 300 м; на аеродромах із ЗПС точного
заходження на посадку за категоріями II та III ICAO додатково
використовуються значення 30 м;
   450 м - у разі виконання значної кількості польотів за
правилами візуальних польотів;
   д) відповідно до прогнозу кількість хмар шару або масиву хмар
нижче 450 м зміниться:
   від SKC, FEW або SCT до BKN або OVC; або
   від BKN або OVC до SKC, FEW або SCT;
   е) прогнозується розвиток або руйнування купчасто-дощових
хмар;
   є) відповідно до прогнозу вертикальна видимість поліпшиться і
досягне або перевищить одне чи декілька з таких значень або
відповідно до прогнозу вертикальна видимість погіршиться й стане
меншою за одне чи декілька з таких значень:
   60 м, 150 м або 300 м; на аеродромах із ЗПС точного
заходження на посадку за категоріями II та III ICAO додатково
використовуються значення 30 м.
   У  разі  значних змін хмарності зазначаються всі групи
хмарності,  включаючи  шари або масиви хмар, зміна яких не
очікується. Кількість груп не повинна перевищувати трьох, за
винятком  того  випадку,  коли  прогнозується купчасто-дощова
хмарність.
   У разі значної зміни видимості також указується явище, що
викликає погіршення видимості.
   6.2.6. Стандартний  період  дії  регулярних прогнозів по
аеродрому TAF складає 9 і 18 годин. Періодами 9-годинних прогнозів
повинні бути: 00-09, 03-12, 06-15, 09-18, 12-21, 15-24, 18-03,
21-06 UTC, для 18-годинних відповідно: 00-18, 06-24, 12-06, 18-12
UTC.
   Перелік аеродромів,  для  яких  складаються  9-18-годинні
прогнози TAF, установлюється Державіаслужбою.
   Для аеродромів, на яких не виконуються міжнародні польоти і
інформація яких не передається на міжнародний обмін, період дії
прогнозу може складати 6 годин.
   Регулярні прогнози по аеродрому з періодом дії 6-9 годин
складаються та передаються на обмін кожні 3 години із завчасністю
не менше 1 години до початку періоду їх дії, починаючи з 00.00
UTC, а з періодом дії 18 годин - кожні 6 годин із завчасністю не
менше 8 годин до початку періоду їх дії.
   Прогнози погоди з періодом дії на 18 годин - це прогнози TAF
на 24 години, скорочені за рахунок пропуску інформації на перші
шість годин.
   6.2.7. В аеропортах із нецілодобовим режимом роботи прогнози
складаються у період роботи аеропорту, тому початок періоду дії
першого прогнозу по аеродрому й кінець дії останнього прогнозу
можуть відхилятися від стандартного часу. Завчасність випуску
першого прогнозу може складати менше 1 години до початку терміну
дії.
   6.2.8. Прогнози  по  аеродрому  TAF, на якому відсутній
аеродромний метеорологічний орган із синоптичним розділом робіт,
складаються  метеорологічним  органом,  відповідальним  за
прогностичне забезпечення цього аеродрому, за умови надходження до
нього зведень про фактичну погоду на цьому аеродромі за 1 годину
до часу складання прогнозу.
   6.2.9. За  відсутності  зведень  про фактичну погоду на
аеродромі перший прогноз погоди TAF по зазначеному аеродрому
складається як орієнтовний. У разі подальшої відсутності даних про
фактичну погоду на аеродромі прогнози TAF не складаються.
   6.2.10. Прогнози TAF, які не можуть постійно оновлюватися та
коригуватися внаслідок відсутності даних про фактичну погоду на
аеродромі, повинні анулюватися за формою, установленою у таблиці 1
додатка 4 до цих Правил.

   6.3. Прогнози для посадки типу TREND
   6.3.1. Прогнози  для посадки типу TREND складаються для
екіпажів повітряних суден, що перебувають у межах однієї години
часу польоту від аеродрому призначення, а також для задоволення
вимог авіаційних споживачів на аеродромі.
   Прогнози типу TREND складаються аеродромними метеорологічними
органами із синоптичним розділом робіт. На аеродромах, де відсутні
метеорологічні органи із синоптичним розділом робіт, прогнози для
посадки складаються за запитом диспетчерів управління повітряним
рухом  метеорологічним  органом,  що  здійснює  прогностичне
забезпечення на даному аеродромі, за умови наявності оперативного
зв'язку  між метеорологічним органом, що складає прогноз, і
аеродромним метеорологічним органом, що проводить спостереження за
погодою на аеродромі.
   6.3.2. Прогноз типу TREND складається із короткого опису
суттєвих змін метеорологічних умов на даному аеродромі, який
додається до місцевих регулярних і спеціальних зведень, зведень
METAR/SPECI та розповсюджується на аеродромі та поза його межі
разом із ними.
   Період дії прогнозу TREND складає 2 години, починаючи зі
строку складення зведення.
   6.3.3. У прогнозі TREND зазначаються суттєві зміни одного або
кількох із таких елементів: приземного вітру, видимості, явищ
погоди й хмарності; при цьому тільки тих елементів, які, як
очікується, зміняться відповідно до критеріїв,  зазначених  у
пункті 6.2.5.
   Якщо  в найближчі 2 години не очікуються значні зміни
метеорологічних умов на аеродромі, про це у зведеннях METAR
зазначається  за  допомогою терміна "NOSIG", а при передачі
відкритим текстом російською мовою використовується вираз "без
существенных изменений".
   Використання покажчиків змін елементів погоди в прогнозах
TREND наведені у додатку 1 до цих Правил.
   Порядок  викладення  елементів,  термінологія,  одиниці
вимірювання, що використовуються в частині прогнозу для посадки
типу "TREND", є аналогічними відповідним компонентам зведення, до
якого він додається.

   6.4. Прогнози за маршрутами польотів
   Прогнози  для забезпечення польотів повітряних суден за
маршрутами містять такі дані:
   а) назва метеорологічного органу, що склав прогноз;
   б) маршрут польоту, для якого складено прогноз;
   в) дата, період дії прогнозу;
   г) стисла характеристика синоптичної ситуації;
   ґ) вітер біля поверхні землі;
   д) вітер та температура повітря на висотах;
   е) видимість біля поверхні землі та явища, що її погіршують;
   є) хмарність;
   ж) особливі явища погоди;
   з) висота рівня 0 град.С;
   и) мінімальний прогнозований тиск, приведений до рівня моря
за стандартною атмосферою (QNH);
   і) мінімальна прогнозована температура повітря біля поверхні
землі;
   ї) висота тропопаузи;
   й) за наявності струминної течії - висота осі течії, напрямок
та швидкість максимального вітру.
   При цьому дані, зазначені в підпунктах "ї)", "е)", "и)",
"і)", включаються тільки до прогнозів для польотів на низьких
рівнях, а дані, зазначені в підпунктах "ї)" та "й)", - тільки до
прогнозів для польотів на середніх та високих рівнях, коли політ
буде проходити неподалік або вище зони тропопаузи та/або осі
струминної течії".
   6.4.2. Особливими явищами погоди для польотів на низьких
рівнях, у тому числі для польотів за ПВП є: гроза, град, шквал,
смерч, помірна або сильна турбулентність, помірне або сильне
обледеніння в хмарах та обледеніння будь-якої інтенсивності в
опадах, а також інші явища, що погіршують видимість до значень
менше 10 км, гірська хвиля, вулканічний попіл.
   Особливими явищами погоди для польотів на високих та середніх
рівнях є: гроза (затемнена або замаскована у хмарності) та часті
грози, град, лінія шквалу, помірна або сильна турбулентність у
хмарах та при ясному небі, помірне та сильне обледеніння у хмарах,
сильні піщані або пилові бурі, сильна гірська хвиля, вулканічний
попіл.
   6.4.3. Основною формою надання прогнозів  за  маршрутами
польотів на високих та середніх рівнях в атмосфері є продукція
Всесвітньої системи зональних прогнозів (ВСЗП): прогностичні карти
особливих явищ погоди і карти прогнозів вітру й температури
повітря на висотах.
   За відсутності продукції ВЦЗП для обслуговування польотів
можуть  використовуватись  карти,  які  випускаються  іншими
прогностичними центрами, продукція яких відповідає вимогам ICAO,
ВМО та цих Правил.
   У тих випадках, коли польотна документація про особливі явища
погоди не може  бути  надана  у  формі  карт,  аеродромний
метеорологічний орган або інший метеорологічний орган надає її
споживачам у формі таблиці.
   6.4.4. Для польотів за ППП та ПВП на низьких рівнях прогнози
надаються у формі зональних прогнозів GAMET або таблиць ТА
відкритим  текстом  з прийнятими скороченнями російською або
англійською мовою.
   Прогностичні карти особливих явищ погоди для низького та
середнього рівнів, які складаються національними прогностичними
центрами та центрами інших держав, продукція яких відповідає
вимогам ICAO, ВМО та цих Правил, можуть використовуватися для
забезпечення польотів на ешелонах разом з прогнозами вітру і
температури повітря на висотах, які випускаються за даними ВЦЗП.
   Зразки прогностичних авіаційних карт, прогнозів погоди за
маршрутом польоту у формі таблиць, а також пояснювальні таблиці з
описом їх елементів наведені у додатку 3 ( za546-05, zb546-05,
zc546-05 ) до цих Правил.

   6.5. Зональні прогнози для польотів на низьких рівнях GAMET
   6.5.1. Для метеорологічного забезпечення польотів повітряних
суден за маршрутами польотів на низьких рівнях для відповідного
району польотної інформації (FIR) складаються прогнози у форматі
зонального прогнозу GAMET відкритим текстом англійською мовою зі
скороченнями та числовими величинами, що прийняті в ICAO.
   6.5.2. Зональні  прогнози  GAMET  складаються  органами
метеорологічного стеження або АМСЦ (АМЦ), що виконують їх функції,
4 рази на добу на періоди: 00.00-06.00, 06.00-12.00, 12.00-18.00,
18.00-24.00 із завчасністю не менше ніж за 1 годину до початку
терміну дії прогнозу для шару від поверхні землі до абсолютної
висоти переходу (3050 м).
   6.5.3. Зміст і порядок підготовки зональних прогнозів GAMET:
   Розділ I містить дані про явища (умови) погоди за маршрутом
(районом) польоту, які є небезпечними для польоту на низьких
рівнях і які використовуються для підготовки інформації AIRМET.
   Розділ II містить додаткову інформацію, яка необхідна для
польотів на низьких рівнях.
   Зональний прогноз GAMET складається у такому порядку:
   а) покажчик місця розташування органу ОПР, що обслуговує
відповідний FIR, для якого складається зональний прогноз для
польотів на низьких рівнях, наприклад, "UKLV";
   б) умовне позначення повідомлення з використанням скорочення
"GAMET";
   в) група "дата-час", де зазначається період дії у UTC,
наприклад, "VALID 220600/221200";
   г) покажчик місця розташування метеорологічного органу, що
підготував повідомлення, за яким зазначають дефіс для розділення
преамбули від тексту, наприклад,"UKNN - ";
   ґ) назва FIR, для якого складається зональний прогноз,
наприклад, "LVIV FIR";
   д) покажчик початку першого розділу зонального прогнозу з
використанням скорочення "SECN I";
   е) напрямок та середня швидкість приземного вітру на значному
просторі 15 м/с та більше, наприклад, "SFC WSPD: 10/12 320/16
MPS";
   є) видимість біля поверхні землі на значному просторі менше
5000 м, із зазначенням явищ погоди, що зумовлюють погіршення
видимості  відповідно  до міжнародного авіаційного коду TAF,
наприклад, "SFC VIS: 06/08 2000 М BR N OF N 49";
   ж) особливі явища погоди, включаючи грози та/або сильні
піщані й пилові бурі (за винятком явищ, у відношенні до яких уже
складені інформації SIGMET), наприклад, "SIGWX: 12/13 ISOL TS";
   з) гірське затемнення, наприклад, "MT OBSC: MT PASSES N OF
N48 OBSC";
   и) розірвана або суцільна хмарність на значному просторі з
висотою нижньої межі менше 300 м над рівнем землі (AGL) або над
середнім  рівнем  моря  (AMSL)  та/або  утворення  будь-яких
купчасто-дощових  (СВ)  або  потужно-купчастих  хмар  значної
вертикальної протяжності (TCU), з зазначенням висоти їх нижньої й
верхньої межі, наприклад, "SIG CLD: 06/09 OVC 250/350 M AGL N OF
N 49";
   і) обледеніння (за винятком такого, що виникає в конвективних
хмарах, та сильного обледеніння, стосовно якого уже складена
інформація SIGMET), наприклад, "ICE: MOD 1000/1800 M AGL";
   ї) турбулентність (за  винятком  такої,  що  виникає  у
конвективних хмарах, та сильної турбулентності, стосовно якої уже
складена інформація SIGMET), наприклад, "TURB: MOD GND/ 600 M
AGL";
   й) гірська хвиля (за винятком сильної гірської хвилі, у
відношенні до якої уже складена інформація SIGMET), наприклад,
"MTW: MOD ABV 1500 M AMSL N OF N48";
   к) інформація SIGMET, що стосується відповідного  району
польотної інформації FIR або його частини, стосовно якої діє
зональний прогноз, наприклад, "SIGMET APPLICABLE: 1, 2";
   л) указівка початку другого розділу зонального прогнозу з
використанням скорочення "SECN II";
   м) центри високого або низького тиску та фронти, їх очікуване
переміщення й розвиток, наприклад, "PSYS: 06 L995 HPA N4930 E02400
MOV NE 20 KMH WKN";
   н) приземний вітер, середня швидкість якого не перевищує
15 м/с на значному просторі, із зазначенням поривів, наприклад,
"SFC WIND: 06/09 180/05MPS, 09/12 240/08G13MPS";
   о) вітер і температура повітря для таких абсолютних висот:
300, 600, 1500, 3000 м, наприклад, "WND/T: 300 M AMSL 220/60 KMH
PS05 600 M AMSL 240/70 KMH PS02 1500 M AMSL 250/80 KMH МS03 3000 M
AMSL 250/100 KMH MS08";
   п) інформація про хмарність, яка не увійшла до підпункту
"и)", із зазначенням кількості, форми і висот нижньої і верхньої
меж хмар над рівнем землі (AGL) або над середнім рівнем моря
(AMSL), наприклад, "CLD: BKN SC 750/2400 M AGL";
   р) висота рівня(ів) нульової ізотерми в градусах Цельсія над
середнім рівнем моря (AMSL), якщо він/вони нижче верхньої межі
повітряного простору, для якого складається прогноз, наприклад,
"FZLVL: 1000 M AMSL";
   с) прогнозоване мінімальне значення QNH (у гектопаскалях та
мм. рт. ст.) протягом періоду дії прогнозу в межах FIR, наприклад,
"MNM QNH 1005 HPA/753 MM HG";
   т) прогнозоване мінімальне значення температури повітря біля
поверхні землі у межах FIR протягом періоду дії  прогнозу,
наприклад, "MNM SFC T: PS05";
   у) стан моря та температура поверхні моря (за необхідності),
наприклад, "SEA: T15 HGT 5M".
   6.5.4. У  прогнозах  GAMET  швидкість  приземного  вітру
зазначається у метрах за секунду (м/с), швидкість вітру на висотах
- у кілометрах за годину (км/год), висота нижньої та верхньої межі
хмар,  рівні  турбулентності, обледеніння, гірських хвиль та
нульової ізотерми - у метрах (м).
   6.5.5. У відповідних випадках до зонального прогнозу GAMET
вносяться всі елементи прогнозу, які описані у підпунктах "е) -
к)" і "м) - р)"  пункту 6.5.3, що містять також інформацію про
місце розташування особливих явищ та умов погоди з посиланням на
географічні  координати  та/або  географічні назви, відомі у
міжнародному масштабі, за необхідності, про рівні (шари)  в
атмосфері, де вони спостерігаються.
   Якщо вплив особливих явищ та умов погоди, передбачених
прогнозом, розповсюджується до висоти 1500 м і нижче, то для
деталізації місцеположення можуть використовуватися назви секторів
FIZ, а якщо вона перевищує 1500 м, то назви секторів FIR.
   При повідомленні про географічні координати точок необхідно
дотримуватися правила, за яким кожна точка описується координатами
широти та довготи у цілих градусах або у градусах і мінутах у
формі: N (S) nn [nn] W (E) nnn [nn].
   Приклади кодування географічних координат: N 3623 W04515;
S1530 E12500; N 42 E023.
   6.5.6. У випадах, коли виникнення певних небезпечних явищ не
очікується або вони уже внесені до інформації  SIGMET,  із
зонального прогнозу окремі підпункти "е) - к)"  пункту 6.5.3
вилучаються.
   У випадках, коли небезпечні для польотів на низьких рівнях
явища погоди не передбачаються як прогнозом, так й інформацією
SIGMET, усі підпункти "е) - к)" пункту 6.5.3 заміняються терміном
"HAZARDOUS WX NIL".
   6.5.7. У випадках, коли небезпечні для польотів на низьких
рівнях явища (умови) погоди, зазначення яких  передбачається
розділом I, не увійшли до тексту прогнозу GAMET, а явище (умови)
спостерігається або очікується, складається відповідна інформація
AIRMET. Зазначене попередження (інформація AIRMET) є доповненням
до прогнозу GAMET, тому не потребує складання корективу до
прогнозу GAMET.
   Зональний  прогноз  GAMET направляється органам ОПР, що
здійснюють польотно-інформаційне обслуговування, до Київського
банку авіаційних метеорологічних даних, а також на міжнародний
обмін до Віденського банку авіаційних метеорологічних даних та
ВЦЗП  Лондон  відповідно до процедур, встановлених ICAO для
європейського регіону.

   Приклад
   Зональний прогноз GAMET
   UKHV GAMET VALID 151200/151800 UKHH-
   KHARKIV FIR
   SECN I
   SIG WX: 13/18 ISOL TS
   SIG CLD: OCNL CB 800/ABV 3000 M AGL
   TURB: MOD GND/300 M AGL
   SECN II
   PSYS: 12 L 1000 HPA N5130 E03130 MOV NE 30 KMH WKN
   SFC WIND: 220/08G13 MPS
   WND/T: 300 M AMSL 230/30 KMH PS20 600 M AMSL 240/40 KMH
   РS18 1500 M AMSL 240/50 KMH PS10 3000 M AMSL 250/80 KMH МS01
   FZLVL: 2800 M AMSL
   MNM QNH 1005 HPA /753 MM HG
   MNM SFC T: PS21
   Зміст: зональний прогноз для польотів на низьких рівнях GAMET
складений для Харківського району польотної інформації  UKHV
метеорологічним органом UKHH; повідомлення дійсне з 12.00 UTC до
18.00 UTC 15 числа поточного місяця.

                    Розділ I
------------------------------------------------------------------
|Особливі явища погоди  |між 13.00 UTC і 18.00 UTC ізольовані |
|             |грози без граду;           |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Значима хмарність    |випадкові купчасто-дощові хмари з   |
|             |нижньою межею 800 м і верхньою межею |
|             |вище 3000 м над рівнем землі;     |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Турбулентність      |помірна турбулентність у шарі від   |
|             |рівня землі до 300 м.         |
------------------------------------------------------------------

                   Розділ II
------------------------------------------------------------------
|Баричні системи     |на 12.00 UTC центр циклону з тиском  |
|             |1000 гектопаскалів у точці з     |
|             |координатами 51 градус 30 мінут    |
|             |північної широти і 31 градус 30 мінут |
|             |східної довготи; передбачається    |
|             |переміщення його у північно-східному |
|             |напрямку зі швидкістю 30 км/год;   |
|             |циклон заповнюється;         |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Приземний вітер     |напрямок вітру 220 градусів, швидкість|
|             |вітру 8 метрів за секунду з поривами |
|             |13 метрів за секунду;         |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Вітер і температура   |на висоті 300 м над середнім рівнем  |
|             |моря: напрямок вітру 230 градусів,  |
|             |швидкість вітру 30 км/год, температура|
|             |плюс 20 градусів Цельсія;       |
|             |на висоті 600 м над середнім рівнем  |
|             |моря: напрямок вітру 240 градусів,  |
|             |швидкість вітру 40 км/год, температура|
|             |плюс 18 градусів Цельсія;       |
|             |на висоті 1500 м над середнім рівнем |
|             |моря: напрямок вітру 240 градусів,  |
|             |швидкість вітру 50 км/год, температура|
|             |плюс 10 градусів Цельсія;       |
|             |на висоті 3000 м над середнім рівнем |
|             |моря: напрямок вітру 250 градусів,  |
|             |швидкість вітру 80 км/год,      |
|             |температура мінус 1 градус Цельсія;  |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Висота нульової ізотерми |2800 м над середнім рівнем моря;   |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Мінімальне значення тиску|1005 гектопаскалів / 753 мм.рт.ст.;  |
|QNH           |                   |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Мінімальне значення   |плюс 21 градус Цельсія.        |
|температури повітря біля |                   |
|поверхні землі      |                   |
------------------------------------------------------------------

   6.5.8. У випадках, коли небезпечні для польотів на низьких
рівнях явища/умови погоди були передбачені частиною I зонального
прогнозу GAMET, проте явища/умови, що прогнозувались, не виникли у
зазначений термін, більше не очікується або очікується меншої
інтенсивності,  складається  коректив  GAMET  АМD,  в  якому
змінюється(ються)  тільки  відповідний(і)  метеорологічний(і)
елемент(и).
   Корективи до прогнозів (GAMET AMD) складаються також за
умови, коли прогнозоване мінімальне значення QNH перебільшує
фактичне значення QNH на 1 гПа, а також за умов, коли фактична
температура є нижчою за мінімальну прогнозовану на 5 град.С при
температурах -10 град.С та нижче у межах FIR.

   Приклад
   Коректив до зонального прогнозу GAMET:
   UKHV GAMET AMD VALID 151400/151800 UKHH-
   KHARKIV FIR
   SECN I
   SIG WX: ISOL TS
   SIG CLD: OCNL СВ 800/ABV 3000 M AGL
   TURB: MOD GND/300 M AGL
   SECN II
   PSYS: 12 L 1000 HPA N5130 E03130 MOV NE 30 KMH WKN
   SFC WIND: 220/08G13 MPS
   WND/T: 300 M AMSL 230/30 KMH PS20 600 M AMSL 240/40 KMH
   PS18 1500 M AMSL 240/50 KMH PS10 3000 M AMSL 250/80 KMH MS01
   FZLVL: 2800 M AMSL
   MNM QNH: 1004 HPA /753 MM HG
   MNM SFC T: PS21
   Зміст: коректив до зонального прогнозу для польотів на
низьких рівнях GAMET складений для Харківського району польотної
інформації UKHV метеорологічним органом UKHH; повідомлення дійсне
з 14.00 UTC до 18.00 UTC 15 числа поточного місяця.
   Розшифровка  корективу  до  прогнозу  GAMET  аналогічна
розшифровці прогнозу GAMET у попередньому прикладі, за винятком
зміни прогнозу MNM QNH, що викликало складання корективу.

 Мінімальне значення тиску QNH  1004 гПа / 753 мм. рт. ст.

      7. Попередження по аеродрому, попередження
      про зсув вітру та інформація SIGMET і AIRMET

   7.1. Попередження по аеродрому
   7.1.1. У  попередженнях  по  аеродрому відкритим текстом
російською або англійською мовою (для автоматизованих систем
метеоспостережень)   зазначається  стисла  інформація  про
метеорологічні умови, що можуть несприятливо вплинути на повітряні
судна на землі, у тому числі і на повітряні судна на місцях
стоянки, а також на аеродромне обладнання, технічні засоби та
служби аеропорту.
   Попередження  по  аеродрому  складаються  аеродромним
метеорологічним  органом  із  синоптичним  розділом  робіт і
передаються  аеродромним  службам  та  іншим  зацікавленим
користувачам.
   7.1.2. Попередження по аеродрому випускається у зв'язку з
фактичним або очікуваним виникненням одного або декількох таких
явищ та умов погоди:
   а) грози;
   б) граду;
   в) сильного снігу тривалістю більше 2-х годин;
   г) переохолоджених (що замерзають) опадів та переохолодженого
туману, що може привести до утворення ожеледі;
   ґ) піщаної або пилової бурі;
   д) вітру зі швидкістю 15 м/с і більше (з урахуванням поривів)
незалежно від напрямку;
   е) шквалу, смерчу;
   є) зниження температури повітря до -25 град.С і нижче або її
підвищення до +30 град.С і вище;
   ж) інею та паморозі (за необхідності, що визначається на
конкретному аеродромі).
   7.1.3. Перелік явищ, умови погоди та критерії для подання
попереджень по аеродрому можуть бути доповнені та уточнені за
погодженням між метеорологічним органом, органом ОПР і службами
аеропорту.
   7.1.4. Якщо небезпечне явище (метеорологічні умови) погоди
вже спостерігається, то в попередженні уточнюється період його
збереження. Якщо очікується, що небезпечне явище (метеорологічні
умови) буде спостерігатися і далі зазначеного у попередженні часу
його закінчення, складається нове попередження на збереження
зазначеного явища (умов) погоди.
   7.1.5. Період дії попередження не  повинен  перевищувати
6 годин, бажано, щоб він не перевищував 4 години.
   7.1.6. Попередження відміняється за умови, коли зазначені у
ньому небезпечні явища/умови погоди більше не спостерігаються
та/або коли не очікується, що вони виникнуть на аеродромі.
   Приклади попереджень по аеродрому наведені нижче.

   Приклад 1
   ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПО АЭРОДРОМУ БОРИСПОЛЬ N 1
   ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 071030/071200
   ОЖИДАЕТСЯ ПЕРЕОХЛАЖДЕННЫЙ ДОЖДЬ (ГОЛОЛЕД)=
   (UKBB AD WRNG 1 VALID 071030/071200 FZRA FCST=)

   Приклад 2
   ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПО АЭРОДРОМУ БОРИСПОЛЬ N 1
   ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 151330/151530
   НАБЛЮДАЕТСЯ И ПРОГНОЗИРУЕТСЯ ГРОЗА=
   (UKBB AD WRNG 1 VALID 151330/1511530 TS OBS AND FCST=)

   Приклад 3
   ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПО АЭРОДРОМУ БОРИСПОЛЬ N 2
   ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 151430/151530
   ОТМЕНЯЕТСЯ  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   N 1  НА  ПЕРИОД  ДЕЙСТВИЯ
151330/151530=
   (UKBB  AD  WRNG  2 VALID 151430/151530 CNL  AD  WRNG
151330/151530=)

   7.2. Попередження про зсув вітру
   7.2.1. Попередження про зсув вітру складається у  формі
відкритого  тексту  російською  та англійською (за наявності
автоматизованих систем метеоспостережень) мовою і містить стислу
інформацію про фактичний або очікуваний зсув вітру, який може
несприятливо вплинути на повітряне судно на траєкторії заходження
на посадку або зльоту чи при заходженні на посадку по колу в межах
між рівнем ЗПС і 500 м над цим рівнем, а також на повітряне судно
на ЗПС під час пробігу після посадки або розбігу при зльоті.
   У тих випадках, коли відомо, що місцеві орографічні умови
викликають значний зсув вітру на висотах більше 500 м над рівнем
ЗПС, висота 500 м не вважається граничною.
   7.2.2. Дані про наявність зсуву вітру на аеродромі можна
отримати:
   а) на підставі повідомлень із борту повітряного судна на
етапі набору висоти або заходження на посадку;
   б) за допомогою додаткових датчиків для вимірів вітру, які
встановлені поблизу ЗПС на щоглах або вежах;
   в) на підставі даних, отриманих від відповідного наземного
обладнання, що дозволяє вимірювати  зсув  вітру  (наприклад,
доплерівські радіолокатори).
   7.2.3. Інформація про наявний зсув вітру включається як
додаткова до місцевих регулярних і спеціальних зведень  для
розповсюдження на аеродромі та у зведення METAR/SPECI.
   7.2.4. У  тих  випадках,  коли екіпаж повітряного судна
повідомив про наявність зсуву  вітру,  зазначена  інформація
надається  для  розповсюдження на аеродромі без зміни та з
зазначенням типу повітряного судна й часу спостереження наявного
зсуву вітру, наприклад, "Предупреждение о сдвиге ветра: Умеренный
сдвиг ветра на конечном этапе захода на посадку ВПП28 сообщил в
13.10 Боинг 747" ("WS WRNG: MOD WS FNA RWY 28 REP AT 13.10 B747").
   У повідомленнях про зсув вітру екіпаж повітряного судна може
використовувати такі терміни, як "умеренный" (MOD), "сильный"
(SEV) або "очень сильный" (VERY SEV) , які в значній мірі залежать
від  його  суб'єктивної оцінки фактичного зсуву вітру. Такі
донесення з борту необхідно включати у попередження про зсув вітру
без змін.
   Після отримання повідомлень про зсув вітру як із борту
повітряного судна, що прибуває, так і з борту, що вилітає, можуть
складатися два різних попередження про зсув вітру: одне - для
повітряних суден, що прилітають, друге - для повітряних суден, що
вилітають.
   7.2.5. Попередження  про зсув вітру, що спостерігається,
автоматично скасовується після закінчення 30-хвилинного періоду з
моменту його випуску, якщо не надходить нова інформація, яка
підтверджує наявність зсуву вітру.
   7.2.6. Попередження про очікуваний зсув вітру складається
аеродромним метеорологічним органом із синоптичним розділом робіт
на  підставі  аналізу  аеросиноптичного  матеріалу,  якщо
метеорологічні  умови  та/або  синоптична  ситуація  сприяють
виникненню помірного або сильного зсуву вітру.
   Попередження передається органам ОПР для мовлення на ATIS та
ДВЧ - радіомовні передачі, що не належать до типу VOLMET або ATIS
у складі місцевих регулярних та спеціальних зведень, наприклад,
"Предупреждение о сдвиге ветра N 1 Действительно 211800/212000 -
Ожидается сильный сдвиг ветра на ВПП 26" ("WS WRNG 01 VALID
211800/212000: SEV WS FCST RWY 26")".
   7.2.7. У тих випадках, коли діє попередження про очікуваний
зсув вітру, а фактично він не спостерігається, екіпаж повідомляє
про  це  диспетчера,  який передає повідомлення аеродромному
метеорологічному органові. Рішення про скасування попередження
приймає синоптик.
   Попередження  про  очікуваний  зсув  вітру  скасовується
синоптиком при зміні синоптичної ситуації та/або метеорологічних
умов, наприклад, "Предупреджение о сдвиге ветра N 1 на период
действия  211800/212000  отменяется"  "("WS  WRNG  02  VALID
211900/212000: CNL WS WRNG 1 211800/212000")".

   7.3 Інформація SIGMET
   7.3.1. Інформація   SIGMET   складається    органами
метеорологічного стеження або АМСЦ (АМЦ), що виконують їх функції,
і є стислим описом фактичних та/або очікуваних визначених явищ
погоди за маршрутом польоту, а також еволюції у часі і просторі
явищ погоди, які можуть вплинути на безпеку польотів повітряних
суден.
   До інформації SIGMET включається тільки одне з таких явищ із
використанням скорочень:
   а) на дозвукових крейсерських ешелонах (до 13 км):

 Гроза:
   затемнена                OBSC TS;
   замаскована у хмарності         EMBD TS;
   часті грози               FRQ TS;
   по лінії шквалу             SQL TS;
   затемнена з градом            OBSC TSGR;
   замаскована у хмарності з градом     EMBD TSGR;
   часті грози з градом           FRQ TSGR;
   лінія шквалу з градом          SQL TSGR;

 Турбулентність:
   сильна турбулентність          SEV TURB;

 Обледеніння:
   сильне обледеніння            SEV ICE;
   сильне обледеніння внаслідок       SEV ICE (FZRA);
   переохолодженого дощу

 Гірська хвиля:
   сильна гірська хвиля           SEV MTW;

 Пилова буря:
   сильна пилова буря            HVY DS;

 Піщана буря:
   сильна піщана буря            HVY SS;

 Вулканічний попіл:              VA (+назва вулкана,
   вулканічний попіл            якщо вона відома);
   (незалежно від висоти)

 Тропічний циклон:              ТС (+назва циклону);
   тропічний циклон із
   середньою за 10 хвилин швидкістю
   приземного вітру 63 км/год
   (34 вузли) і більше

   б) на білязвукових ешелонах і понадзвукових крейсерських
ешелонах (вище 13 км):

 Турбулентність:
   помірна турбулентність           MOD TURB;
   сильна турбулентність           SEV TURB;

 Купчасто - дощові хмари:
   ізольовані купчасто-дощові хмари      ISOL CB;
   випадкові купчасто-дощові хмари      OCNL CB;
   часті купчасто-дощові хмари        FRQ CB;

 Град:
   град                    GR;

 Вулканічний попіл:               VA (+ назва
   вулканічний попіл             вулкана,
   (незалежно від висоти)           якщо вона відома).

   Вказівки щодо використання скорочень при описі особливих явищ
погоди та купчасто-дощової хмарності наведені в таблицях 5 та 6
додатка 3 до цих Правил.
   7.3.2. Інформація SIGMET не  містить  зайвого  описового
матеріалу. До опису явищ погоди, у відношенні яких складається
інформація SIGMET, не входить ніякий додатковий описовий матеріал,
окрім зазначеного в пункті 7.3.1.
   7.3.3. В інформації SIGMET, що стосується гроз або тропічних
циклонів, не зазначаються пов'язані з ними турбулентність та
обледеніння.
   7.3.4. Інформація SIGMET анулюється тоді, коли явище більше
не спостерігається або коли не очікується, що воно виникне у
даному районі.
   Інформація SIGMET про вулканічний попіл анулюється після
отримання  підтвердження  від  відповідного центру VAAC щодо
відсутності попелу в атмосфері відповідного FIR.
   7.3.5. Між органом метеорологічного стеження або АМСЦ (АМЦ),
що виконує його функції, та відповідним РДЦ здійснюється тісна
взаємодія з метою забезпечення узгодженості  інформації  про
вулканічний  попіл,  що включається до інформації SIGMET та
повідомлення NOTAM.
   7.3.6. Формат  інформації  SIGMET  містить  інформацію,
розташовану в такому порядку:
   a) покажчик місця розташування органу ОПР, що обслуговує
район польотної інформації - FIR, у межах якого діє інформація
SIGMET, наприклад, "UKBV";
   б) умовне позначення інформації і порядковий номер, який
зазначається цифрами, що виражають порядкову кількість інформації
SIGMET, складену для FIR з 00.01 UTC поточної доби, наприклад,
"SIGMET 5";
   в) група "дата-час", що зазначає період дії у UTC, наприклад,
"VALID 221215/221600";
   г) покажчик місця розташування метеорологічного органу, який
підготував  інформацію,  за  яким  зазначається  дефіс  для
відокремлення преамбули від тексту, наприклад, "UKBB-";
   ґ) індекс місцеположення та назва FIR або сектору(ів), в
межах якого(их) складається інформація SIGMET, наприклад, "UKBV
KYIV FIR" або "UKBV KYIV CTA MOW";
   д) явище й опис явища, що обумовило складання інформації
SIGMET, відповідно до підпункту, приведеного у пункті 7.3.1, у
кожну інформацію SIGMET заноситься лише одне з наведених явищ
погоди, наприклад, "FRQ TS";
   е) указівкою про те, що явище є фактичним, передбачається
його  продовження  або  воно  є  прогнозованим, визначається
скороченнями "OBS" або "OBS AND FCST", або "FCST"  і,  за
необхідності, час спостереження в UTC, наприклад, "OBS AT1130Z";
   є) місце розташування (із зазначенням широти й довготи в
градусах і мінутах або назви міжнародно-відомих пунктів або
географічних місць) і, за необхідності, рівень в ешелонах польоту,
наприклад, "FCST S OF N50 TOP FL300";
   У разі, якщо вертикальні  межі  особливих  явищ  погоди
перебувають нижче абсолютної висоти переходу (3050 м), їх слід
зазначати у значеннях висоти в метрах над рівнем землі (AGL) або
над середнім рівнем моря (AMSL), наприклад, "FCST N OF N49 BTN
2400M AGL AND FL120"; "OBS N48E032 AT 1500 M AMSL";
   ж) фактичне або очікуване переміщення, із зазначенням одного
з восьми румбів компаса, виражене в кілометрах за  годину;
наприклад, "MOV E 30 KMH" або вказівка про його стаціонарне
положення, наприклад, "STNR";
   з) очікувана зміна інтенсивності з використанням скорочень
"INTSF" (посилення), "WKN" (ослаблення) або "NC" (без зміни);
   и) тільки  для  інформації  SIGMET,  що стосується хмар
вулканічного попелу  та  тропічних  циклонів  (за  наявності
консультативних повідомлень VAAC та TCAC):
   прогнозоване місцезнаходження хмари вулканічного попелу або
тропічного циклону в кінці періоду дії SIGMET;
   орієнтовний прогноз даних на термін, що перевищує період дії,
встановлений у підпункті "в)", про траєкторію хмари вулканічного
попелу (за даними VAAC) та місцезнаходження центру тропічного
циклону (за даними TCAC).
   Приклади консультативних повідомлень про вулканічний попіл та
тропічний циклон та інформації SIGMET про тропічний циклон та
вулканічний попіл наведені в додатку 5 до цих Правил.
   7.3.7. Інформацію SIGMET для дозвукових повітряних суден
позначають "SIGMET", а повідомлення, що містять інформацію SIGMET
для  понадзвукових  літаків,  що  знаходяться  в польоті на
білязвукових або понадзвукових швидкостях, позначають "SIGMET
SST".
   7.3.8. Для  інформації  "SIGMET"  і  "SIGMET   SST"
використовуються окремі серії порядкових номерів.
   7.3.9. Період дії інформації SIGMET не повинен перевищувати 6
годин, бажано, щоб він не перевищував 4 годин. У випадках
складання інформації SIGMET про вулканічний попіл або тропічний
циклон період дії SIGMET складає не менше 6 годин.
   7.3.10. Інформація  SIGMET,  що  стосується  очікуваного
виникнення явищ погоди, перерахованих у пункті 7.3.1, за винятком
хмари вулканічного попелу, складається не раніше ніж за 6 год., а
бажано не раніше ніж за 4 год. до очікуваного часу виникнення
даного явища.

   Приклад 1
   Інформація SIGMET
   UKNV SIGMET 2 VALID 181040/181400 UKNN-
   UKNV NATIONAL FIR FRQ TS FCST S OF N50 TOP FL 300 MOV NW
40 KMH WKN=
   Зміст: друга за поточну добу інформація SIGMET складена для
району польотної інформації NATIONAL FIR Національного РДЦ ОПР (що
позначається літерним скороченням - UKNV) метеорологічним органом
- UKNN; дійсна з 10.40 UTC до 14.00 UTC вісімнадцятого числа
даного місяця; прогнозуються часті грози, на південь від 50
градуса північної широти, верхня межа на ешелоні польоту 300,
будуть переміщуватися на північний захід зі швидкістю 40 км/год.,
інтенсивність їх буде слабшати.

   Приклад 2
   Скасування інформації SIGMET
   UKNV SIGMET 3 VALID 181200/181400 UKNN-
   UKNV NATIONAL FIR CNL SIGMET 2 181040/181400=
   Зміст: третя за поточну добу інформація SIGMET складена для
району польотної інформації NATIONAL FIR Національного РДЦ ОПР (що
позначається літерним скороченням - UKNV) метеорологічним органом
- UKNN; дійсна з 12.00 UTC до 14.00 UTC вісімнадцятого числа
поточного місяця: скасовується SIGMET 2, складений на період із
10.40 UTC до 14.00 UTC вісімнадцятого числа поточного місяця.
   7.3.11. Інформація SIGMET стосовно хмар вулканічного попелу
складається за даними бортової погоди та/або консультативної
інформації,  яка  надається  відповідним  VAAC  стосовно
місцеположення, розміру та напряму прогнозованого переміщення
хмари вулканічного попелу.
   7.3.12. Інформація SIGMET стосовно наявності у межах FIR хмар
вулканічного попелу складається негайно після отримання даних
бортової погоди.
   За відсутності консультативної інформації VAAC у SIGMET, за
можливості, зазначаються напрямок та швидкість переміщення хмари
вулканічного попелу.
   Після надходження консультативної інформації VAAC складається
новий SIGMET з уточненням місцеположення, розміру та напряму
прогнозованого переміщення вулканічного попелу.

   Приклад
   Інформація SIGMET про вулканічний попіл, складена за даними
бортової погоди:
   UKBV SIGMET 1 VALID 020350/020950 UKBB -
   UKBV KYIV FIR VA MT ETNA LOC N3744 E01500 VA CLD OBS AT
   0322Z S OF N50 AND W OF E031 FL300 MOV UNKNOWN =
   Зміст: перша за поточну добу інформація SIGMET складена для
району польотної інформації KYIV FIR Київського РДЦ ОПР (що
позначається літерним скороченням - UKBV) метеорологічним органом
- UKBB; дійсна з 03.50 UTC до 09.50 UTC другого числа даного
місяця; вулканічний попіл гори Етна, що розташована у місці з
координатами 37 градусів 44 мінути північної широти та 15 градусів
00 мінут східної довготи. Хмари вулканічного попелу спостерігалися
о 03.22 UTC на південь від 50 градуса північної широти та на захід
від 31 градуса східної довготи на ешелоні польоту 300, переміщення
невідоме.
   7.3.13. На підставі отриманої від  VAAC  консультативної
інформації SIGMET стосовно хмар вулканічного попелу, які, як
очікується, будуть впливати на район  польотної  інформації,
складається, як тільки це стає практично можливим, максимум за
12 год до початку періоду дії SIGMET.
   Інформацію  SIGMET  про  хмару  вулканічного попелу, за
необхідності, слід оновлювати не рідше ніж через кожні 6 годин.

   Приклад
   Інформація SIGMET  про  вулканічний  попіл,  складена  з
використанням даних VAAC:
   UKBV SIGMET 1 VALID 030000/030600 UKBB-
   UKBV KYIV FIR VA ERUPTION MT GRIMSVOTN LOC N6416W01716
   VA CLD FCST FL200/550 N OF N5130 E OF E02900 MOV SE 40KM
   FCST 0600Z VA CLD APRX WHOLE FIR AREA
   OTLK 1200Z VA CLD APRX E OF E03400=
   Зміст: перша за поточну добу інформація SIGMET складена для
району польотної інформації KYIV FIR Київського РДЦ ОПР (що
позначається літерним скороченням - UKBV) метеорологічним органом
- UKBB; дійсна з 00.00 UTC до 06.00 UTC третього числа даного
місяця; викид вулканічного попелу горою Грімсвотн, що розташована
у місці з координатами 64 градуси 16 мінут північної широти та
17 градусів 16 мінут західної довготи,  прогнозується  хмара
вулканічного попелу між ешелонами польотів 220 та 550 на північ
від 51 градуса 30 мінут північної широти та на схід від 29 градуса
східної довготи; очікується, що хмара вулканічного попелу буде
переміщатися в південно-східному напрямі зі швидкістю 40 км/год.
На 06 год. хмара вулканічного попелу приблизно розповсюдиться по
всьому району польотної інформації.
   Тенденція: очікується, що на 12.00 UTC третього числа хмара
вулканічного попелу буде перебувати приблизно  на  схід  від
34 градуса східної довготи.
   7.3.14. Інформація  SIGMET,  у  тому  числі  щодо  хмар
вулканічного попелу, направляється органам ОПР, що здійснюють
польотно-інформаційне  обслуговування,  до  Київського  банку
авіаційних  метеорологічних  даних,  на міжнародний обмін до
Віденського банку авіаційних метеорологічних даних та ВЦЗП Лондон
відповідно  до процедур, встановлених ICAO для європейського
регіону.

   7.4. Інформація AIRMET
   7.4.1. Інформація    AIRMET   складається   органами
метеорологічного стеження або АМСЦ (АМЦ), що виконують їх функції,
для шару  від  поверхні землі до абсолютної висоти переходу
(3050 м).
   AIRMET  є  стислим  описом  фактичних та/або очікуваних
визначених явищ погоди за маршрутом польоту, що не увійшли до
зональних прогнозів  GAMET,  складених відповідно до положень
пункту 6.5, а також еволюції у часі і просторі явищ погоди, які
можуть вплинути на безпеку польотів на низьких рівнях.
   AIRMET складається відкритим текстом англійською мовою із
скороченнями.
   Ця інформація зазначається з використанням одного з таких
скорочень:

------------------------------------------------------------------
|Швидкість приземного вітру:  |                |
|-------------------------------+--------------------------------|
|середня швидкість приземного  |SFC WSPD (+швидкість вітру й  |
|вітру на значному просторі   |одиниці виміру);        |
|15 м/с (60 км/год) та більше  |                |
|-------------------------------+--------------------------------|
|Видимість біля поверхні землі: |                |
|-------------------------------+--------------------------------|
|видимість на значному просторі |SFC VIS (+видимість) (+одне з  |
|менше 5 км           |нижченаведених явищ погоди або |
|                |їх комбінацій:         |
|-------------------------------+--------------------------------|
|включно явище(а) погоди, яке  |BR, DS, DU, DZ, FC, FG, FU, GR, |
|погіршує(ють) видимість    |GS, HZ, IC, PL, PО, RA, SA, SG, |
|                |SN, SS, SQ або VA);       |
|-------------------------------+--------------------------------|
|Грози:             |                |
|-------------------------------+--------------------------------|
|ізольовані грози без граду   |ISOL TS;            |
|-------------------------------+--------------------------------|
|випадкові грози без граду   |OCNL TS;            |
|-------------------------------+--------------------------------|
|ізольовані грози з градом   |ISOL TSGR;           |
|-------------------------------+--------------------------------|
|випадкові грози з градом    |OCNL TSGR;           |
|-------------------------------+--------------------------------|
|Гірське затемнення:      |                |
|-------------------------------+--------------------------------|
|затемнені гори         |MT OBSC;            |
|-------------------------------+--------------------------------|
|Хмарність:           |                |
|-------------------------------+--------------------------------|
|розірвана або суцільна     |                |
|хмарність на значному просторі |                |
|з нижньою межею хмар нижче   |                |
|300 м над рівнем землі     |                |
|-------------------------------+--------------------------------|
|розірвана           |BKN CLD (+ висота нижньої й   |
|                |верхньої межі хмар та одиниці  |
|                |виміру);            |
|-------------------------------+--------------------------------|
|суцільна            |OVC CLD (+ висота нижньої і   |
|                |верхньої межі хмар та одиниці  |
|                |виміру);            |
|-------------------------------+--------------------------------|
|Купчасто-дощові хмари:     |                |
|-------------------------------+--------------------------------|
|ізольовані           |ISOL CB;            |
|-------------------------------+--------------------------------|
|випадкові           |OCNL CB;            |
|-------------------------------+--------------------------------|
|часті             |FRQ CB;             |
|-------------------------------+--------------------------------|
|Потужно-купчасті хмари значної |                |
|вертикальної протяжності:   |                |
|-------------------------------+--------------------------------|
|ізольовані           |ISOL TCU;            |
|-------------------------------+--------------------------------|
|випадкові           |OCNL TCU;            |
|-------------------------------+--------------------------------|
|часті             |FRQ TCU;            |
|-------------------------------+--------------------------------|
|Турбулентність:        |                |
|-------------------------------+--------------------------------|
|помірна турбулентність (за   |MOD TURB;            |
|винятком турбулентності, що  |                |
|виникає в конвективних хмарах) |                |
|-------------------------------+--------------------------------|
|Обледеніння:          |                |
|-------------------------------+--------------------------------|
|помірне обледеніння (за    |MOD ICE;            |
|винятком обледеніння, що    |                |
|виникає в конвективних хмарах) |                |
|-------------------------------+--------------------------------|
|Гірська хвиля: помірна гірська |MOD MTW.            |
|хвиля             |                |
------------------------------------------------------------------

   Вказівки щодо використання скорочень при описі особливих явищ
погоди та купчасто-дощової хмарності наведені в таблицях 5 та 6
додатка 3 до цих Правил.
   7.4.2. Інформація  AIRMET  не  містить зайвого описового
матеріалу. До опису явищ погоди, у відношенні до яких складається
інформація AIRMET, не входить ніякий додатковий описовий матеріал,
окрім зазначеного в пункті 7.4.1. Інформація AIRMET, що стосується
гроз або купчасто-дощових хмар, не містить посилань на пов'язані з
ними турбулентність та обледеніння.
   7.4.3. Інформація AIRMET анулюється тоді, коли явища більше
не спостерігаються або коли не очікується, що вони виникнуть у
даному районі.
   7.4.4. Формат  інформації  AIRMET  містить  інформацію,
розташовану в такому порядку:
   а) покажчик місця розташування органу ОПР, що обслуговує
відповідний FIR, в межах якого діє інформація AIRMET, наприклад,
"UKBV";
   б) умовне позначення інформації та порядковий номер, який
визначає їх порядкову кількість, що складені для FIR з 00.01 UTC
поточної доби, наприклад, "AIRMET 2";
   в) група "дата-час", що зазначає період дії у UTC, наприклад,
"VALID 221215/221600";
   г) покажчик місця розташування метеорологічного органу, що
підготував інформацію, за яким зазначається дефіс для розподілу
преамбули й тексту, наприклад, "UKВВ-";
   ґ) індекс місцеположення та назва FIR, для якого складається
інформація AIRMET, наприклад, " UKBV KYIV FIR";
   д) явище й опис явища, що обумовило складання інформації
AIRMET відповідно до переліку, наведеного у  пункті  7.4.1,
наприклад, "MOD ICE";
   е) вказівка про те, що явище є фактичним, передбачається його
продовження або воно є прогнозованим, визначається скороченнями
"OBS" або "OBS AND FCST" або "FCST" і, за необхідності, час
спостереження в UTC, наприклад, "OBS AT 1435Z";
   є) місце розташування (із зазначенням широти і довготи в
градусах і мінутах або назви відомих міжнародних пунктів або
географічних місць) і, за необхідності, рівень у значеннях висоти
над рівнем землі (AGL) або над середнім рівнем моря (AMSL),
наприклад,
   "OBS AND FCST N OF N50 GND/600M AGL" або "FCST MT REGIONS ABV
800M AMSL";
   ж) фактичне або очікуване переміщення із зазначенням одного з
восьми компасних румбів або стаціонарне місце  розташування,
наприклад, "STNR" або "MOV NE 20KMH";
   з) очікувана зміна інтенсивності з використанням скорочення
"INTSF" (посилення), "WKN" (послаблення) або "NC" (без змін).
   7.4.5. Період дії інформації AIRMET не повинен перевищувати
6 годин; бажано, щоб він не перевищував 4 год.
   7.4.6. Інформація  AIRMET  направляється органам ОПР, що
здійснюють польотно-інформаційне обслуговування, до Київського
банку авіаметеорологічних даних, а також на міжнародний обмін до
Віденського банку авіаметеорологічних даних та  ВЦЗП  Лондон
відповідно  до процедур, встановлених ICAO для європейського
регіону.

   Приклад 1
   Інформація AIRMET
   UKNV AIRMET 2 VALID 151410/151800 UKNN-
   UKNV NATIONAL FIR MOD ICE FCST W OF E030 200/1200M AGL MOV NE
20 KMH NC=
   Зміст: друга за поточну добу інформація AIRMET складена для
району польотної інформації - NATIONAL FIR Національного РДЦ ОПР
(що позначається літерним скороченням - UKNV) метеорологічним
органом - UKNN; повідомлення дійсне з 14.10 UTC до 18.00 UTC
п'ятнадцятого  числа  даного  місяця:  помірне  обледеніння
прогнозується на захід від 30 градуса східної довготи від 200 до
1200 м над рівнем землі; очікується його переміщення на північний
схід зі швидкістю 20 км/год, інтенсивність не зміниться.

   Приклад 2
   Скасування інформації AIRMET
   UKNV AIRMET 3 VALID 151600/151800 UKNN-
   UKNV NATIONAL FIR CNL AIRMET 2 151410/151800
   Зміст: третя за поточну добу інформація AIRMET складена для
району польотної інформації - KYIV FIR Київського РДЦ ОПР (що
позначається літерним скороченням - UKBV) метеорологічним органом
- UKNN; повідомлення дійсне з 16.00 UTC до 18.00 UTC п'ятнадцятого
числа даного місяця: скасовується AIRMET 2, складений на період
дії з 14.10 UTC до 18.00 UTC п'ятнадцятого числа даного місяця.

   7.5. Оцінка справджуваності прогнозів та попереджень
   Оцінці підлягають усі оперативні прогнози по аеродрому,
двогодинні прогнози для посадки типу TREND, попередження по
аеродромах. Зональні прогнози GAMET, інформація SIGMET і AIRMET
підлягають оцінці за вимогою експлуатантів у випадках порушень у
льотній роботі.

       8. Авіаційна кліматологічна інформація

   8.1. Підготовка кліматологічних описів
   8.1.1. Аеродромні  метеорологічні  органи  з  синоптичною
частиною забезпечують підготовку кліматологічних описів аеродромів
і районів польотів у вигляді табличного та узагальненого описового
матеріалу, які потрібні для планування польотів.
   8.1.2. Авіаційна   кліматологічна   інформація  повинна
ґрунтуватися на спостереженнях, що проводяться протягом принаймні
п'яти років. При наданні авіаційної інформації слід зазначати
період спостережень.
   8.1.3. У кліматологічних описах зазначаються:
   а) основні кліматологічні характеристики та їх сезонні зміни;
   б) середні, максимальні й мінімальні  значення  основних
метеорологічних елементів;
   в) повторюваність виникнення небезпечних явищ погоди, що
впливають  на  виконання  польотів, наприклад, грози, граду,
турбулентності, обледеніння та ін.;
   г) повторюваність  виникнення  визначених  значень одного
метеорологічного елемента або сполучень двох і більше елементів
(наприклад, сполучення обмеженої видимості і низької хмарності);
   ґ) типові  синоптичні  ситуації,  пов'язані  з  ними
метеорологічні умови й вплив топографії на ці умови.
   8.1.4. Таблиці,  що  використовуються  в  аеродромному
кліматологічному описі, мають містити дані про приземний вітер,
видимість, кількість і висоту хмар, температуру й атмосферний
тиск. До опису додається топографічна карта району аеродрому із
зазначенням секторів, в яких під впливом місцевих умов можуть
виникати низька хмарність і обмежена видимість.
   8.1.5. Дані або таблиці з кліматологічного опису наводяться в
інструкціях з виконання польотів на аеродромі.
   Кліматологічні характеристики або, як мінімум, таблиці до них
повинні створюватися на електронних носіях інформації і надаватися
до САІ та іншим експлуатантам за їх запитом на узгоджених умовах.

         9. Метеорологічне обслуговування
          екіпажів повітряних суден

   9.1. Організація обслуговування екіпажів повітряних суден
   9.1.1. Екіпажі   повітряних   суден   забезпечуються
метеорологічною інформацією перед вильотом і під час польоту. Ця
інформація  повинна  відповідати часу, висоті і географічній
протяжності маршруту (району) польоту.
   9.1.2. Інформація, призначена для забезпечення польоту за
маршрутом, має бути достатньою для польоту до аеродрому першої
посадки та запасного аеродрому, визначеного екіпажем. Вона повинна
бути підготовлена якомога раніше, але не пізніше ніж за годину до
запланованого часу вильоту.
   У виняткових випадках, коли на аеродромі першої посадки не
може бути забезпечене надання інформації для подальшого польоту,
вона надається екіпажеві на аеродромі вильоту.
   9.1.3. Забезпечення експлуатантів та членів льотних екіпажів
метеорологічною інформацією, необхідною для самостійної підготовки
та виконання польоту, здійснюють аеродромні метеорологічні органи
або пункти МЕТ брифінг-офісів, які:
   а) отримують і аналізують повноту та якість оперативної
метеорологічної інформації;
   б) готують і видають екіпажам повітряних суден польотну
метеорологічну документацію;
   в) забезпечують проведення метеорологічної консультації у
разі запиту екіпажів повітряних суден .
   Перелік аеродромів, на яких організовуються брифінг-офіси,
визначається Державіаслужбою.
   9.1.4. Забезпечення  метеорологічною  інформацією екіпажів
повітряних суден, що вилітають, здійснюється на підставі добового
розкладу польотів і/або заявок експлуатантів.
   У  заявці,  що  повинна  надходити від експлуатанта до
аеродромного метеорологічного органу або пункту МЕТ брифінг-офісу
не пізніше ніж за 3 години від запланованого часу вильоту,
зазначається така інформація:
   а) номер рейсу;
   б) запланований час вильоту;
   в) запланований час прибуття на аеродром призначення  і
запланований час прибуття на проміжний аеродром та вильоту з
нього;
   г) маршрут польоту;
   ґ) запасні аеродроми;
   д) ешелон або висота польоту;
   е) тип польоту (за ППП або ПВП).
   9.1.5. На тих аеродромах вильоту, де відсутні аеродромні
метеорологічні органи із синоптичною частиною або пункти МЕТ
брифінг-офісів,  інформація,  яка  потрібна  для забезпечення
польотів, надходить від метеорологічних органів, відповідальних за
прогностичне забезпечення на даному аеродромі.
   9.1.6. Екіпажі повітряних суден, що перебувають у польоті,
забезпечуються метеорологічною інформацією через органи ОПР.

   9.2. Забезпечення  метеорологічною  інформацією  екіпажів
повітряних суден у період підготовки до польоту
   9.2.1. Підготовка  екіпажів  повітряних суден до польоту
полягає у самостійному вивченні метеорологічних умов та отриманні
екіпажем  необхідної  інформації  про  фактичні та очікувані
метеорологічні умови за маршрутом (районом)  польоту  і  на
аеродромах.
   9.2.2. Для самостійної підготовки  екіпажів  до  вильоту
використовуються автоматизовані системи передпольотної інформації,
спеціальні вітрини або стенди.
   9.2.3. При  наявності в аеропорту автоматизованих систем
передпольотної інформації експлуатантам та членам льотного екіпажу
може надаватися уніфікований термінал доступу до метеорологічної
та аеронавігаційної інформації.
   9.2.4. Екіпажам повітряних суден, представникам експлуатантів
або іншому  уповноваженому  ними  персоналу,  пов'язаному  з
підготовкою до польоту, надається така метеорологічна інформація:
   а) зведення METAR і SPECI по аеродрому вильоту, аеродромах
посадки та запасних, у тому числі прогноз для посадки типу TREND;
   б) прогнози TAF та корективи до них по аеродрому вильоту,
аеродромах посадки та запасних;
   в) попередження по аеродрому вильоту;
   г) прогнози вітру та температури повітря, а також вологості
(за наявності) на висотах;
   ґ) прогноз особливих явищ (умов) погоди по маршруту польоту
або зональні прогнози GAMET;
   д) інформація AIRMET;
   е) інформація SIGMET по всьому маршруту польоту, а також
спеціальні повідомлення з борту AIREP SPECIAL (за наявності);
   є) інформація SIGMET про хмари вулканічного  попелу  та
тропічні циклони за маршрутом польоту (за наявності);
   ж) приземні синоптичні карти;
   з) інформація МРЛ;
   и) дані з метеорологічних супутників Землі;
   і) консультативна  інформація  про  вулканічний попіл та
тропічні циклони, яка стосується маршруту польоту.
   9.2.5. Метеорологічна консультація проводиться за запитом
екіпажів повітряних суден, представників експлуатантів та/або
іншого уповноваженого ними персоналу, пов'язаного з виконанням
польотів.
   У випадку, коли на аеродромі метеорологічна консультація не
може бути надана, вона забезпечується телефоном чи іншими засобами
зв'язку  метеорологічним  органом, який здійснює прогностичне
забезпечення польотів на даному аеродромі.
   Консультації  екіпажів  та/або  персоналу, пов'язаного з
виконанням  польотів  іноземних повітряних суден, проводяться
англійською  мовою, якщо немає домовленості про використання
російської мови.
   При  проведенні  консультації  екіпаж  та/або  персонал,
пов'язаний  з  виконанням  польотів, забезпечуються останньою
інформацією про фактичні та очікувані метеорологічні умови по
заданому маршруту польоту, на аеродромі наміченої посадки та
запасних. При цьому особлива увага звертається на фактичне або
очікуване виникнення, місцезнаходження та розвиток по вертикалі
купчасто-дощових хмар, турбулентності, обледеніння тощо. Зазначені
дані можуть бути використані або як пояснення та доповнення до
інформації, що надається як польотна документація, або замість
польотної документації.
   Для проведення консультації використовується будь-яка або вся
інформація, зазначена в пункті 9.2.4.
   9.2.6. Для забезпечення польотів за ПВП при консультації
особлива увага звертається на фактичне або очікуване виникнення
будь-яких явищ, що можуть погіршити видимість до значень менше
5 км, фактичну або очікувану появу хмар, що можуть вплинути на
виконання польоту, а також на тенденцію зміни атмосферного тиску
QNH та температури повітря біля поверхні землі за маршрутом
(районом) польоту.
   9.2.7. Після  отримання  метеорологічної інформації перед
вильотом член льотного екіпажу, представник експлуатанта або інший
уповноважений ним персонал розписуються у журналі (відомості)
реєстрації про надання йому метеорологічної  інформації  для
підготовки  до  вильоту.  При  цьому  в журналі (відомості)
зазначаються номер рейсу, час самостійної метеопідготовки або
метеоконсультації,  час  вильоту,  номер(и)  метеорологічної
документації, із якою ознайомився або отримав екіпаж (персонал,
пов'язаний з виконанням польотів).
   У разі затримки вильоту більше ніж на годину необхідно
уточнити метеорологічні умови, у разі потреби - отримати оновлену
польотну  документацію та зробити повторний запис у журналі
(відомості) реєстрації.
   За наявності на аеродромі вильоту автоматизованих систем
передпольотної підготовки, що дозволяють забезпечувати екіпажі
метеорологічною польотною документацією без участі синоптика,
вищезазначені положення пункту не використовуються.

   9.3. Польотна документація
   9.3.1. Польотна документація повинна містити:
   а) прогностичні дані про вітер та температуру повітря на
висотах у картографічній формі або у вигляді таблиць форми ТА, а
також, за наявності, прогностичні дані про вологість повітря на
висотах;
   б) прогностичні дані про особливі явища за маршрутом польоту,
прогноз висоти тропопаузи й струминних течій, включно корективи,
за наявності, в картографічній формі або у вигляді таблиць форми
ТА;
   в) прогнози погоди TAF по аеродрому вильоту, посадки та
запасних аеродромах;
   г) зведення METAR і SPECI (за наявності) по  аеродрому
вильоту, посадки і запасних аеродромах;
   ґ) інформацію SIGMET, спеціальні повідомлення з борту AIREP
SPECIAL за маршрутом польоту (за наявності);
   д) інформацію SIGMET про хмари вулканічного  попелу  та
тропічні циклони за маршрутом польоту (за наявності);
   е) зональні прогнози GAMET;
   є) інформацію AIRMET (за наявності).
   Зразки карт і форм польотної документації наводяться у
додатку 3 ( zc546-05 ) до цих Правил.
   9.3.2. При польотах на середніх і високих рівнях тривалістю
більше  2  годин  екіпажу надається інформація, зазначена у
підпунктах "а) - д)" пункту 9.3.1.
   При польотах тривалістю 2 години і менше за домовленістю з
експлуатантами документація для польоту надається в обмеженому
обсязі, що передбачає, як мінімум, прогнози погоди та зведення про
погоду по аеродромах посадки, запасних, а також інформацію SIGMET
(за наявності) за маршрутом польоту.
   9.3.3. При польотах на низьких рівнях екіпажам, як правило,
надаються зональні прогнози GAMET та інформація SIGMET, AIRMET (за
наявності). За вимогою екіпажу польотна документація доповнюється
іншими видами інформації, зазначеними у пункті 9.3.1.
   9.3.4. Для підготовки польотної документації використовується
інформація  Всесвітніх центрів зональних прогнозів (ВЦЗП) та
оперативна метеорологічна інформація (ОРМЕТ). Документація для
польоту надається у вигляді карт, літеро-цифрових повідомлень
ОРМЕТ або у формі таблиці ТА.
   9.3.5. Польотна документація надається, по можливості, ближче
до  часу  вильоту.  За  необхідності та можливості польотна
документація поновлюється письмово або усно перед тим, як надати
її членам льотного екіпажу.
   При затримці вильоту метеорологічний орган на запит екіпажу
ПС або персоналу, що пов'язаний з виконанням польотів, надає
останню метеорологічну інформацію наявними засобами зв'язку.
   Коли  метеорологічний  орган має фактичну інформацію чи
прогнозує синоптичну ситуацію, за якою метеорологічні умови у
районі аеродрому призначення суттєво відрізняються від прогнозу по
аеродрому призначення, що наданий у складі польотної документації,
він звертає увагу членів екіпажу на наявні розбіжності. При цьому
вони фіксуються на копії польотної документації, що архівується.
   9.3.6. Комплект  карт,  що  використовуються в польотній
документації, містить карту особливих явищ погоди для відповідного
рівня і карти прогнозів вітру й температури повітря на стандартних
ешелонах польотів, близьких до висоти польоту.
   9.3.7. Якщо  прогностична карта не охоплює весь маршрут
польоту, на ту частину маршруту, що залишилася поза межами карти,
екіпажу додатково видається прогностична карта суміжного району
або прогноз погодних умов за маршрутом у формі таблиці ТА.
   9.3.8. Для  екіпажів,  що  виконують міжнародні польоти,
документація готується англійською мовою і надається незалежно від
тривалості польоту.
   9.3.9. Копії  польотної  документації,  виданої  екіпажам
повітряних  суден,  зберігаються  протягом 30 діб. Зазначена
інформація надається на запит у випадках проведення розслідування
авіаційних подій або інцидентів і зберігається до їх завершення.
   Зразки карт і форм польотної документації наводяться у
додатку 3 ( zc546-05 ) до цих Правил.

   9.4. Метеорологічне забезпечення польотів на низьких рівнях
   9.4.1. Екіпажі повітряних суден, що здійснюють польоти на
низьких рівнях у межах FIR України на абсолютній висоті переходу
(3050 м) та нижче, в тому числі при виконанні авіаційних робіт,
забезпечуються зональними прогнозами GAMET, корективами до них,
інформацією SIGMET, AIRMET та іншою інформацією, підготовленою
згідно з вимогами пунктів 6.4-6.5, 7.3-7.4 цих Правил.
   9.4.2. Під час польоту необхідна екіпажам повітряних суден
метеорологічна  інформація  надається диспетчером сектору ПІО
відповідного РДЦ, ДРДЦ, ДОП.
   9.4.3. При підготовці до вильоту екіпажі повітряних суден
забезпечуються  метеорологічною  інформацією,  необхідною  для
виконання польоту відповідно до положень, викладених у пункті 9.2
цих Правил.
   9.4.4. При вильоті з аеродрому, посадкового майданчика тощо,
де метеорологічний орган відсутній, екіпаж повітряного судна
отримує необхідну метеорологічну інформацію у диспетчера сектору
ПІО.
   Дані  спостережень  за  погодою з місця вильоту екіпаж
повідомляє     диспетчерові    відповідного    сектору
польотно-інформаційного   обслуговування   для   передачі
метеорологічному  органу,  відповідальному  за  прогностичне
забезпечення польотів у цьому FIR(FIZ).
   9.4.5. У  процесі  польоту  екіпаж  повітряного  судна
зобов'язаний  стежити  за  змінами погоди і при зустрічі з
небезпечними явищами/умовами погоди, перелік яких зазначений у
пункті 6.4.2, негайно повідомляти про них відповідний сектор
польотно-інформаційного   обслуговування   для   передачі
метеорологічному  органу,  відповідальному  за  прогностичне
забезпечення польотів у цьому FIR (FIZ).

   9.5. Метеорологічне забезпечення польотів вертольотів  із
борту морських суден і морських бурових платформ
   9.5.1. Метеорологічне забезпечення польотів вертольотів над
акваторіями морів у повітряному просторі України проводиться
відповідно до вимог, викладених у пункті 9.4 цих Правил.
   9.5.2. Вильоти вертольотів із борту морських суден і платформ
забезпечуються прогнозами погоди для району (маршруту) польотів на
підставі заявок, що надходять із борту морського судна (платформи)
на адресу відповідного метеорологічного органу. Текст заявки
складається й передається до суднової радіостанції командиром
вертольота не пізніше ніж за чотири години до початку польотів. У
заявці зазначаються час початку й закінчення польотів, географічні
координати  району  польотів  (маршрут),  мінімум  командира
вертольота, а також стан погоди в місці перебування морського
судна (платформи).
   За необхідності розробляються схеми зв'язку між суднами
(платформами) і метеорологічними органами, що обслуговують польоти
вертольотів.
   9.5.3. Після  подання  заявки  й  до  кінця  польотів
забезпечується  передача  на  адресу  метеорологічного органу
щогодинних даних про стан погоди в районі перебування морського
судна (платформи), які повинні містити зведення про напрямок і
швидкість вітру, видимість, явища погоди, кількість, форму й
висоту нижньої межі хмар, температуру повітря й атмосферний тиск.
   9.5.4. Спостереження за  погодою  проводяться  посадовими
особами, яких визначає власник судна (платформи) і які пройшли
спеціальну підготовку.
   9.5.5. У  проміжках між щогодинними строками проводяться
позачергові (спеціальні) спостереження, що оформляються у вигляді
зведення погоди, якщо:
   а) швидкість вітру збільшується вище встановлених граничних
значень;
   б) видимість та/або висота нижньої межі хмар знижуються до
значень нижче мінімуму командира вертольота;
   в) спостерігається обледеніння будь-якої інтенсивності  в
опадах,  помірна,  сильна турбулентність (за даними з борту
вертольота).
   9.5.6. Зведення, що містять дані регулярних і спеціальних
спостережень, передаються на борт вертольота, а також на адресу
метеорологічного органу, що забезпечує складання прогнозів.
   9.5.7. Якщо між строками щогодинних спостережень мало місце
припинення явищ і умов, що обумовили проведення спеціального
спостереження,  телеграма  про  їх  припинення  на  адресу
метеорологічного органу не передається. Інформацією про припинення
явищ/умов буде зведення за черговий строк спостережень.
   9.5.8. Дані спостережень зазначаються в телеграмі з тією
самою послідовністю, що використовується у зведеннях METAR.

   9.6. Метеорологічне  забезпечення  польотів  у  гірській
місцевості
   9.6.1. У прогнозах погоди для гірських аеродромів в усіх
випадках повинні зазначатися дані про хмарність, якщо очікується
поява такої хмарності на висотах 2000 м і нижче над рівнем
аеродрому.  У прогнозах за маршрутами польотів, крім цього,
зазначаються дані про орографічну турбулентність та товщину шару
атмосфери, в якому вона очікується.
   Перелік гірських аеродромів та маршрутів польотів у гірській
місцевості визначає Державіаслужба.
   9.6.2. У  прогнозах  за  маршрутами  польотів,  які
використовуються для забезпечення польотів у гірській місцевості,
метеорологічні дані зазначаються у висотах над середнім рівнем
моря.
   9.6.3. При проведенні консультацій екіпажів повітряних суден
особлива  увага  приділяється  можливості  формування гроз і
турбулентності, закриття хмарами гір і перевалів,  утворення
туманів і низької хмарності на гірських схилах і в долинах,
виникнення місцевих вітрів.

   9.7. Метеорологічне забезпечення польотів експериментальної
авіації та навчальних польотів цивільної авіації
   9.7.1. Метеорологічне забезпечення польотів експериментальних
повітряних  суден  та  навчальних польотів цивільної авіації
здійснюється аеродромними метеорологічними органами відповідно до
їх відомчої належності згідно з вимогами цих Правил.
   9.7.2. Прогнози погоди для зон випробувальних та навчальних
польотів складаються відкритим текстом із прийнятими скороченнями
на період проведення зазначених польотів кожні 3 години з періодом
дії 6 годин та завчасністю не менше 1 години до початку польотів.
   9.7.3. Прогнози погоди по зонах випробувальних та навчальних
польотів  містять стислу характеристику синоптичної ситуації;
містять дані про напрямок та швидкість приземного вітру та вітру
на висотах, температуру повітря на висотах, видимість у поверхні
землі та явища погоди, що її погіршують, особливі явища погоди в
зоні випробувальних польотів, кількість, форму, нижню й верхню
межі всіх прошарків хмар,  висоту  ізотерми  0 град.С,   за
необхідності - висоту тропопаузи, за наявності струминної течії -
висоту її осі, напрямок та швидкість максимального вітру, значення
мінімального  прогнозованого тиску за стандартною атмосферою,
приведеного до середнього рівня моря, мінімальної та максимальної
температури біля поверхні землі (за потребою).
   9.7.4. У складних умовах погоди перед проведенням польотів
проводиться розвідка погоди, під час якої визначається просторовий
розподіл хмарності, видимості під шарами хмар та в прошарках між
хмарами,  наявність  небезпечних  для  авіації  явищ  погоди
(обледеніння, турбулентності, електризації), параметри вітру та
температури у вертикальному розрізі атмосфери. При відсутності
літака-розвідника погоди зазначені вище умови погоди визначаються
наявними засобами та синоптичними методами.
   9.7.5. Під час постановки завдання на випробувальний політ
або навчальний політ та під час передпольотної консультації
екіпажу, який буде його виконувати, черговий синоптик, крім
зазначеної у пункті 9.2.4 інформації, додатково надає інформацію
щодо фактичної та прогнозованої просторової мінливості нижньої
межі хмар, видимості, вітру на висотах, наявності струминних течій
та висоти тропопаузи при польотах на верхніх рівнях, відхилення
температури  повітря  на  основних ізобаричних поверхнях від
стандартної атмосфери, а також щодо закриття штучних перешкод та
об'єктів хмарами, туманом або опадами та барометричної тенденції
біля поверхні землі при польотах на низьких рівнях.
   9.7.6. У  період проведення випробувальних та навчальних
польотів черговий синоптик аеродромного метеорологічного органу
забезпечує  постійне  стеження  за  умовами  погоди у зонах
випробувальних польотів.
   При потребі синоптик оперативно складає коректив до прогнозу
по зонах випробувальних польотів та/або складає відкритим текстом
попередження на наявні або очікувані явища погоди, перелік яких
узгоджується з користувачами.

      10. Забезпечення метеорологічною інформацією
       органів обслуговування повітряного руху
         та пошуково-рятувальної служби

   10.1. Інформація для органів обслуговування повітряного руху
   10.1.1. Метеорологічна інформація для органів обслуговування
повітряного руху надається аеродромними метеорологічними органами
та/або органами метеорологічного стеження відповідно до положень
цього розділу.
   10.1.2. Метеорологічна інформація, яка надається для органів
ОПР, за призначенням поділяється на такі типи:
   а) інформація  для  виконання  функцій,  пов'язаних  з
обслуговуванням повітряного руху (управлінням повітряним рухом);
   б) інформація  для  виконання  функцій,  пов'язаних  із
польотно-інформаційним обслуговуванням;
   в) інформація  для  виконання  функцій,  пов'язаних  із
плануванням використання повітряного простору та  регулювання
повітряного руху.

   10.1.3. Відповідно до зазначених у пункті 10.1.2 функцій
метеорологічні органи забезпечують відповідні органи ОПР, у міру
потреби, такою оперативною метеорологічною інформацією:
   а) TAF, METAR, SPECI у кодових формах ВМО;
   б) AIRMET, AIREP SPECIAL, GAMET, MET REPORT, SPECIAL, SIGMET
у форматах ICAO;
   в) консультативними повідомленнями про вулканічний попіл та
продуцією ВЦЗП у кодових формах ВМО або у форматах ICAO;
   г) попередженнями  по аеродрому, попередженнями про зсув
вітру, місцевими регулярними й спеціальними зведеннями, прогнозами
вітру та температури повітря на висотах, прогнозами та фактичними
даними про особливі явища погоди у національних формах;
   г) параметрами  поточної  погоди  на аеродромі у режимі
реального часу у формах відображення на погодних дисплеях систем
автоматизованих метеорологічних авіаційних спостережень;
   д) інформацією про небезпечні явища погоди по маршрутах
польотів та аеросиноптичним матеріалом за даними спостережень
аерологічних, метеорологічних станцій та МРЛ в узгоджених формах.
   Оперативна авіаметеорологічна інформація надається у формах,
які  передбачаються  цими Правилами. При потребі передавання
повідомлень відкритим текстом використовуються передбачені цими
Правилами скорочення та числові значення, які не потребують
роз'яснення.
   Метеорологічні  органи  доводять  до відома органів ОПР
інформацію  за  допомогою технічних засобів, що дають змогу
здійснювати  її  відображення,  зчитування та/або друкування.
Метеорологічні  органи  додатково  забезпечують  органи  ОПР
метеорологічною інформацією за запитом.
   Конкретні види метеорологічної інформації, форми та засоби її
доведення до відома РДЦ/ДРДЦ та секторів ПІО визначаються в
інструкціях з метеорологічного забезпечення РДЦ/ДРДЦ.
   10.1.4. Крім інформації,  що  надається  метеорологічними
органами, у роботі органів ОПР використовуються повідомлення з
борту, що містять дані про метеорологічні умови за маршрутом
польоту, а також у зонах зльоту й заходження на посадку.
   10.1.5. Метеорологічний орган за домовленістю з відповідним
органом ОПР забезпечує проведення метеорологічних консультацій,
інструктажу або надає потрібну  інформацію  для  самостійної
підготовки чергової зміни органу ОПР, який він обслуговує.
   При проведенні  консультації,  інструктажу,  як  правило,
повідомляється,  а для самостійної підготовки надається така
інформація:
   а) загальна  характеристика  синоптичної  ситуації  у
контрольованому районі ОПР;
   б) фактичні й очікувані метеорологічні умови на базовому
аеродромі та аеродромах, повітряних трасах і в районах польотів
зони відповідальності органу ОПР;
   в) прогнозований напрямок переміщення радіозондів, що можуть
бути випущені в період роботи зміни і відповідно до очікуваних
повітряних потоків можуть перетинати район польотів від поверхні
землі до 12 км;
   г) фактичні значення атмосферного тиску QNH на аеродромі(ах)
та тенденцію його зміни для диспетчерської зони аеродромної
диспетчерської вишки, диспетчерського органу підходу;
   ґ) прогнозований  мінімальний тиск QNH у межах FIR для
РДЦ/секторів польотно-інформаційного обслуговування;
   д) технічний  стан  метеорологічного  обладнання, засобів
зв'язку, готовність чергової зміни метеорологічного органу до
роботи.
   Метеоролог, що проводить метеорологічну консультацію або
інструктаж,  одержує  від  керівника польотів інформацію про
особливості роботи органів ОПР та інших аеродромних служб на
період чергування.
   10.1.6. Аеродромні  метеорологічні  органи  надають,  при
потребі, органам обслуговування аеродромного руху - аеродромним
диспетчерським вишкам (АДВ) таку метеорологічну інформацію:
   а) місцеві  регулярні  та спеціальні зведення на своєму
аеродромі, а також прогноз для посадки типу TREND (за наявності);
   б) прогнози погоди TAF, корективи до них та попередження на
своєму аеродромі;
   в) попередження про зсув вітру на своєму аеродромі;
   г) дані  МРЛ про осередки небезпечних конвективних явищ при
роботі в режимі "Шторм" (за наявності);
   ґ) дані про вітер на висоті 100 м (за наявності) та висоті
кола;
   д) будь-яку додаткову інформацію за домовленістю.
   10.1.7. Аеродромні  метеорологічні  органи  надають,  при
потребі, диспетчерським органам підходу (ДОП) або органу (сектору)
ОПР,  що  надає  диспетчерське  обслуговування підходу, таку
метеорологічну інформацію:
   а) місцеві регулярні та спеціальні зведення, а також прогноз
для посадки TREND (за наявності) по аеродрому(ах), що розташовані
у межах TMA;
   б) прогнози по аеродрому(ах) TAF, що розташовані у межах TMA,
а також корективи до них;
   в) попередження по аеродрому(ах) TMA;
   г) попередження про зсув вітру на аеродромі(ах) TMA;
   ґ) дані МРЛ про осередки небезпечних конвективних явищ при
роботі в режимі "Шторм" (за наявності);
   д) інформацію  SIGMET, AIRMET, AIREP SPECIAL, якщо вона має
відношення до даного TMA;
   е) будь-яку додаткову інформацію за домовленістю.
   10.1.8. При  наявності  у  органів ОПР  терміналів для
відображення даних від автоматизованої системи метеорологічних
спостережень органам ОПР додатково до інформації, передбаченої
пунктами 10.2.1 та 10.2.2, доводяться до їх відома результати
спостережень за параметрами поточної погоди у реальному масштабі
часу.
   10.1.9. Забезпечення  метеорологічною інформацією РДЦ/ДРДЦ
здійснюється органами метеорологічного стеження або АМСЦ (АМЦ), що
виконують їх функції.
   10.1.10. До РДЦ/ДРДЦ, за  необхідності,  надається  така
інформація:
   а) зведення METAR і SPECI (у тому числі TREND), прогнози TAF
із корективами до них по своєму аеродрому та по аеродромах,
розташованих у межах FIR, а також по аеродромах суміжних FIR, за
домовленістю;
   б) прогнози вітру й температури повітря на висотах  із
корективами до них (у картографічній або іншій формах);
   в) прогнози особливих явищ погоди за маршрутами польотів із
корективами до них (у картографічній або іншій формах);
   г) інформація SIGMET і AIRMET для FIR, а також для суміжних
FIR за домовленістю;
   ґ) спеціальні повідомлення з борту повітряного судна у формі
AIREP SPECIAL для конкретного FIR та за запитом для суміжних
районів польотної інформації;
   д) зональні прогнози у форматі GAMET для FIR; для суміжних
FIR - за запитом;
   е) дані МРЛ про осередки небезпечних конвективних явищ;
   є) інформація про аварійний викид радіоактивних матеріалів в
атмосферу, отримана за встановленим порядком (за наявності);
   ж) інформація про вулканічний попіл, якщо SIGMET ще не
випущено;
   з) інша метеорологічна інформація за  запитом  РДЦ  для
задоволення потреб екіпажів повітряних суден, що перебувають в
польоті. Якщо метеорологічний орган не має у своєму розпорядженні
інформації, що запитується, він повинен отримати її від іншого
метеорологічного органу.
   Інформація, яка передбачена для надання згідно з підпунктами
"б)" та "в)" пункту 10.1.10, має бути, як правило, продукцією
ВСЗП.
   10.1.11. Для метеорологічного забезпечення органів ОПР, що
здійснюють  польотно-інформаційне обслуговування у межах зони
польотної інформації, надається така інформація:
   а) зональні  прогнози  GAMET  та  корективи до них для
відповідного FIR, а також для суміжних FIR у межах повітряного
простору України;
   б) SIGMET та AIRMET для відповідного та суміжних FIR (за
наявності);
   в) зведення  METAR/SPECI  та  прогнози  TAF  аеродромів
відповідного FIR;
   г) дані про вулканічну діяльність, яка передує виверженню,
вулканічні виверження, а також хмари вулканічного попелу, що
можуть впливати на виконання польотів у повітряному просторі
України (за наявності);
   ґ) інформація про аварійний викид радіоактивних матеріалів в
атмосферу для відповідного FIR (за наявності);
   д) інформація станцій штормового кільця про небезпечні явища
погоди;
   е) будь-яка додаткова інформація за домовленістю.
   10.1.12. Метеорологічні органи, що здійснюють метеорологічне
забезпечення АС КПР, доводять до відома органів ОПР інформацію за
допомогою  технічних  засобів,  що дають змогу проводити її
відображення, зчитування, обробку та зберігання.
   10.1.13. Украероцентр забезпечується:
   а) прогнозами особливих явищ погоди, вітру й температури
повітря на висотах (у картографічній або іншій формах), а також
інформацією SIGMET для районів польотної інформації України;
   б) зведеннями METAR і прогнозами TAF по аеродромах України й
сусідніх держав;
   в) метеорологічними консультаціями;
   г) іншою метеорологічною інформацією.

   10.2. Інформація для пошуково-рятувальної служби
   10.2.1. Забезпечення  метеорологічною  інформацією органів
пошуково-рятувальної служби: координаційного центру пошуку та
рятування  цивільної  авіації та служби пошуково-рятувального
забезпечення польотів авіапідприємств, аеропортів, авіакомпаній
здійснюють  призначені метеорологічні органи згідно з планом
проведення пошуково-рятувальних операцій, які підтримують зв'язок
з пошуково-рятувальною службою протягом усієї пошуково-рятувальної
операції.
   10.2.2. Інформація,  яка  необхідна  для   проведення
пошуково-рятувальних операцій, надається за запитом відповідних
органів, передбачених у пункті 10.3.1, та містить зведення про
метеорологічні умови, що мали місце тоді, коли було відомо останнє
місцезнаходження зниклого повітряного судна, а також зведення про
метеорологічні умови за наміченим маршрутом даного повітряного
судна із зазначенням:
   а) особливих явищ погоди за маршрутом польоту;
   б) кількості й форми хмар (зокрема, купчасто-дощових), висоти
нижньої та верхньої межі хмар;
   в) видимості та явищ, що погіршують видимість;
   г) приземного вітру й вітру на висотах;
   ґ) наявності снігового покриву або води;
   д) атмосферного  тиску, приведеного до середнього рівня моря
за стандартною атмосферою.
   10.2.3. За запитом координаційного центру пошуку та рятування
цивільної авіації та служби пошуково-рятувального забезпечення
польотів авіапідприємств, аеропортів, авіакомпаній призначений
метеорологічний орган повинен ужити  заходів  для  одержання
детальних зведень про польотну інформацію, що була надана екіпажу
зниклого безвісти повітряного судна, у тому числі про  всі
корективи до прогнозу, передані на борт повітряного судна, що
перебувало в польоті.
   Для  сприяння  проведенню  пошуково-рятувальних  операцій
призначений метеорологічний орган повинен надати за запитом повну
інформацію про фактичні й прогнозовані метеорологічні умови за
маршрутами або районами польотів у зоні пошуку.
   10.2.4. За  запитом  органів  пошуково-рятувальної служби
назначений метеорологічний орган повинен  забезпечувати  (або
вживати  заходи  для забезпечення) необхідною метеорологічною
інформацією надводні судна, що виконують  пошуково-рятувальні
операції.

   10.3. Дії  метеорологічного  органу  у випадку аварійної
ситуації
   Після  отримання від відповідного органу ОПР аварійного
оповіщення аеродромний метеорологічний орган проводить позачергові
спостереження  за погодою в повному обсязі, необхідному для
складання місцевого зведення про погоду, із позачерговим випуском
кулі-пілота (при наявності на аеродромі даного виду спостережень).
   Збереження  всієї  метеорологічної  документації, що має
відношення  до  аварійної  ситуації, забезпечується до кінця
розслідування цієї ситуації якнайменше протягом 30 днів.
   У зв'язку з аварійною ситуацією будь-яка метеорологічна
інформація  за  запитом  органу  ОПР  надається відповідними
метеорологічними органами у найкоротший термін.

        11. Розповсюдження метеорологічної
         інформації з авіаційною метою

   11.1. Забезпечення метеорологічних органів метеорологічною
інформацією
   11.1.1. Метеорологічні органи, що здійснюють обслуговування
авіації, забезпечуються метеорологічними та аерологічними даними у
кодованих формах або у вигляді карт, а також прогностичною
продукцією,  у  тому  числі  продукцією  ВЦЗП,  оперативними
метеорологічними даними (далі-OPMET-даними: TAF, METAR, SPECI,
SIGMET, AIRMET, AIREP, AIREP SPECIAL, GAMET), необхідними для
виконання їх функціональних обов'язків.
   Отримання  цієї  інформації здійснюється з використанням
наземних каналів зв'язку, супутникових систем SADIS, RETIM та
інших засобів, рекомендованих ICAO, ВМО.
   11.1.2. Забезпечення     метеорологічних     органів
гідрометеорологічної  служби,  залучених  до  метеорологічного
забезпечення  авіації,  ОРМЕТ-даними,  метеорологічною  та
аерологічною інформацією у вигляді кодованих даних або карт, а
також прогностичною продукцією, у тому числі продукцією ВЦЗП,
здійснюється Українським Гідрометцентром (УкрГМЦ).
   11.1.3. Забезпечення Головного Гідрометцентру Генерального
штабу  Збройних  Сил  України  метеоінформацією  здійснюється
відповідно до угоди між Гідрометслужбою Збройних Сил України та
УкрГМЦ.
   11.1.4. Метеорологічні органи інших підприємств, установ,
організацій отримують необхідну для виконання ними їх функцій
метеорологічну  інформацію та продукцію на узгоджених умовах
наземними каналами зв'язку, супутниковими системами SADIS, RETIM
та іншими засобами, рекомендованими ICAO, ВМО.

   11.2. Обмін ОРМЕТ - даними між аеродромами
   11.2.1. Обміну між аеродромами у межах країни та міжнародному
обміну підлягає оперативна метеорологічна інформація (OPMET-дані).
Передачу ОРМЕТ-даних до Віденського банку метеорологічних даних
забезпечує УкрГМЦ через центр фіксованого зв'язку Украероруху на
узгоджених умовах відповідно до процедур, установлених ICAO для
європейського регіону.
   Перелік  аеродромів,  ОРМЕТ-дані  яких  передаються  до
Віденського банку авіаметеорологічних даних на міжнародний обмін,
визначається Державіаслужбою.
   11.2.2. Між УкрГМЦ та регіональним вузлом телезв'язку ВМО
(ГРМЦ, Москва) забезпечується обмін ОРМЕТ-даними з використанням
наземних каналів GTS відповідно до процедур, встановлених ВМО, що
зазначені в додатку 6 до цих Правил.
   11.2.3. Оперативна  метеорологічна  інформація  повинна
надаватися для обміну з мінімальною затримкою.
   Метеорологічні зведення про фактичну погоду на аеродромі
мають бути передані для обміну не пізніше ніж за 5 хвилин після
проведення спостереження. Інформація SIGMET, AIRMET та спеціальні
зведення про погіршення фактичної погоди на аеродромі передаються
негайно.
   11.2.4. За поданням метеорологічних органів, що здійснюють
метеорологічне забезпечення авіації, УкрГМЦ та Украерорух щорічно
розробляють план передачі ОРМЕТ-даних, який коригується залежно
від  потреб експлуатантів та затверджується Держгідрометом і
Державіаслужбою.
   11.2.5. Метеорологічна інформація, що підлягає обміну в межах
країни та для міжнародного обміну, зберігається в Київському банку
авіаметеорологічних  даних  (БАМД)  УкрГМЦ і є доступною на
узгоджених умовах для експлуатантів та інших авіаційних споживачів
через наземні канали GTS або AFTN.
   11.2.6. При забезпеченні польотів метеорологічна інформація
запитується в БАМД - Київському або  європейських  (Відень,
Брюссель), а у випадках, коли необхідна метеоінформація відсутня у
банках, - за адресним запитом, що направляється каналами AFTN
безпосередньо до аеродрому, на який планується виліт, із таким
розрахунком, щоб забезпечити надходження потрібної інформації із
завчасністю не менше 2 годин до запланованого часу вильоту.

   11.3. Розповсюдження метеорологічної інформації на аеродромі
   11.3.1. Для проведення авіаметеорологічних спостережень та
передачі їх результатів на аеродромі аеродромному метеорологічному
органу для використання надаються лінії зв'язку їх власниками.
   11.3.2. Засоби зв'язку між метеорологічними  органами  і
диспетчерськими  пунктами  органів  ОПР,  відповідальними  за
обслуговування повітряного руху в районі аеродрому та районного
диспетчерського   обслуговування,  організовуються  органами
обслуговування повітряного руху. Ці засоби повинні обов'язково
включати гучномовний та/або телефонний зв'язок, що забезпечує
можливість встановлення зв'язку з відповідними об'єктами в межах
15 сек.
   11.3.3. При передачі авіаційної метеорологічної інформації
гучномовними каналами зв'язку використовуються встановлені правила
й фразеологія відповідно до додатка 2 до цих Правил.
   11.3.4. Інформація,  що  передається  з  використанням
автоматизованих комп'ютерних систем зв'язку, повинна зберігатися в
електронних копіях протягом 30 днів.
   11.3.5. Для документування метеорологічної інформації, що
передається радіоканалами метеомовлення або засобами зв'язку, а
також  відповідними  каналами  повітряного  та  наземного
електрозв'язку від метеорологічних органів до  органів  ОПР,
забезпечується  її  контрольний звуковий запис відповідно до
встановлених вимог Інструкції з  організації  та  здійснення
об'єктивного контролю при обслуговуванні повітряного руху та
виробничій діяльності цивільної авіації України, затвердженої
наказом Міністерства транспорту України від 11.11.2003 N 872
( z1103-03 )  та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
02.12.2003 за N 1103/8424.

   11.4. Розповсюдження   метеорологічної  інформації  для
повітряних суден у польоті через радіомовні передачі
   11.4.1. Для    забезпечення    польотно-інформаційного
обслуговування екіпажів повітряних суден інформацією про стан
погоди  на  аеродромах  Украерорухом  організовуються  та
забезпечуються ДВЧ - радіомовні передачі ATIS та VOLMET.
   Необхідна метеорологічна інформація для здійснення передач
ATIS  надається метеорологічними органами у вигляді місцевих
регулярних  та  спеціальних зведень. Необхідна метеорологічна
інформація   для  здійснення  передач  VOLMET  надається
метеорологічними органами у вигляді зведень METAR.
   11.4.2. Радіомовні передачі ATIS забезпечуються у період
польотів на тих аеродромах, де треба знизити навантаження на
ДВЧ-канали двостороннього зв'язку ОПР "повітря-земля" і містять
метеорологічну та аеронавігаційну інформацію.
   11.4.3. Радіомовні повідомлення ATIS, що містять інформацію
як для повітряних суден, що вилітають, так і для повітряних суден,
що прилітають, передбачають наявність елементів інформації у
такому порядку:
   а) назва аеродрому;
   б) індекс маршрутів прильоту/вильоту;
   в) час спостереження за UTC;
   г) вид передбачуваного заходження (заходів) на посадку;
   ґ) ЗПС,  яка (які) використовується(ються); стан аеродромної
системи аварійного гальмування, що становить потенційну небезпеку,
якщо така є;
   д) особливі умови на поверхні ЗПС і, якщо доцільно, умови
гальмування/коефіцієнт зчеплення;
   е) якщо доцільно, затримка в зоні чекання;
   є) ешелон переходу у відповідному випадку;
   ж) інша важлива оперативна інформація;
   з) напрямок і швидкість приземного вітру, у тому числі значні
зміни (у відповідних випадках напрямок з урахуванням магнітного
схилення);
   и) видимість і, у відповідному випадку, дальність видимості
на ЗПС (RVR);*
   і) явища погоди, їх інтенсивність або близькість;*
   ї) кількість хмар, висота нижньої межі, форма (лише для СВ,
TCU) або вертикальна видимість;*
   й) температура повітря;
   к) температура точки роси;
   л) дані для установки (установок) висотоміра - атмосферний
тиск (QNH, QFE);
   м) будь-яка наявна інформація про особливі метеорологічні
явища у зонах заходження на посадку й набирання висоти включно,
зсув вітру та інформація про нещодавні явища погоди, які впливають
на виконання польотів;
   н) прогноз для посадки типу "TREND";
   о) особливі вказівки ATIS.

---------------
   * Ці елементи замінюються словом "CAVOK" згідно з вимогами
пункту 4.16.2 цих Правил.

   11.4.4. Безперервні передачі VOLMET ведуться з використанням
ДВЧ-радіомовних каналів і призначені для трансляції регулярних
зведень погоди по аеродромах і прогнозів на посадку. Загальна
кількість аеродромів, інформація яких передбачається для мовлення,
не повинна перевищувати десяти.
   11.4.5. Радіомовні передачі VOLMET можуть призупинятися на
термін, який визначається експлуатаційною потребою за узгодженням
із  Державіаслужбою.  У  цьому разі передача метеорологічної
інформації екіпажам повітряних суден, що перебувають в польоті,
здійснюється органами ОПР.
   11.4.6. ДВЧ-радіомовні передачі, які не належать до типу
VOLMET та ATIS, організовуються в аеропортах I, II, III класу, де
недоцільно створювати ATIS.
   Вони  призначені  для  трансляції  російською  мовою
метеорологічних зведень METAR/SPECI та додаткової інформації в
зонах заходження на посадку, зльоту й набирання висоти або зведень
MET REPORT/SPECIAL за наявності на аеродромі автоматизованих
систем метеорологічних спостережень.
   Начитування  інформації  для  ДВЧ-радіомовної  передачі
забезпечується персоналом аеродромних метеорологічних органів у
такій послідовності:
   а) назва аеродрому;
   б) час спостереження за UTC;
   в) напрямок і швидкість приземного вітру, у тому числі значні
зміни (у відповідних випадках напрямок з урахуванням магнітного
схилення);
   г) напрямок і швидкість вітру на висоті 100 метрів (за
наявності) та висоті кола;
   ґ) видимість і, у відповідному випадку, дальність видимості
на ЗПС (RVR)*;
   д) явища погоди, їх інтенсивність або близькість;*
   е) кількість хмар, висота нижньої межі, форма (лише для СВ,
TCU) або вертикальна видимість;*
   є) температура повітря;
   ж) температура точки роси;
   з) дані для установки (установок) висотоміра - атмосферний
тиск (QNH, QFE);
   и) додаткова наявна інформація про нещодавні явища погоди,
які впливають на виконання польотів, та особливі метеорологічні
явища в зонах заходження на посадку, зльоту й набирання висоти, у
тому числі зсув вітру;
   і) інформація про стан ЗПС і робочий курс посадки включно;
   ї) прогноз для посадки типу "TREND".

---------------
   * Ці елементи замінюються словом "CAVOK" згідно з вимогами
пункту 4.16.2 цих Правил.

 Заступник Голови Державіаслужби          В.М.Настасієнко

 Заступник Міністра охорони
 навколишнього природного
 середовища України                  А.В.Гриценко

 Т.в.о. начальника
 гідрометеорологічної служби
 Збройних Сил України                  Р.Р.Мусін


                   Додаток 1
                   до пунктів 4.1.9, 4.2.2,
                   4.3.11, 4.9.3, 6.3.3
                   Правил метеорологічного
                   забезпечення авіації


           ІНСТРУКТИВНИЙ МАТЕРІАЛ
       із складання зведень погоди по аеродрому

      Точність виміру або спостереження, бажана
     з точки зору експлуатації і досяжна в даний час


                            Таблиця 1
------------------------------------------------------------------
| Елемент, що |Точність виміру або |Досяжна точність виміру або|
|  підлягає  |  спостереження,  | спостереження (1994) ** |
| спостереженню |бажана з точки зору |              |
|        |  експлуатації *  |              |
|---------------+--------------------+---------------------------|
|Середнє    |Напрямок: +-10 град.|Напрямок: +-5 град.    |
|значення    |Швидкість: +-0,5 м/с|Швидкість: 0,5 м/с     |
|приземного   |до 5 м/с,      |до 10 м/с,         |
|вітру     |+-10% понад 5 м/с  |+-5% понад 10 м/с     |
|---------------+--------------------+---------------------------|
|Відхилення від |+-1 м/с з      |див. вище         |
|середнього   |урахуванням     |              |
|значення    |повздовжніх і бічних|              |
|приземного   |складових      |              |
|вітру     |          |              |
|---------------+--------------------+---------------------------|
|Видимість   |+-50 м до 600 м   |+-50 м до 500 м      |
|        |+-10% від 600 до  |10% від 500 до 2000 м   |
|        |1500 м       |+-20% понад 2000 м до 10 км|
|        |+-20% понад 1500 м |              |
|---------------+--------------------+---------------------------|
|Дальність   |+-10 м до 400 м   |+-25 м до 150 м      |
|видимості на  |+-25 м від 400   |+-50 м від 150 до 500 м  |
|ЗПС      |до 800 м      |10% понад 500 м до 2000 м |
|        |+-10% понад 800 м  |              |
|---------------+--------------------+---------------------------|
|Кількість хмар |+-1 октант     |Спостерігач може      |
|        |          |забезпечити точність    |
|        |          |спостереження +-1 октант у |
|        |          |точці спостереження вдень. |
|        |          |Уночі та в умовах, коли  |
|        |          |атмосферні явища заважають |
|        |          |проведенню спостережень за |
|        |          |хмарами, можуть існувати  |
|        |          |труднощі із досягненням  |
|        |          |такої точності       |
|---------------+--------------------+---------------------------|
|Висота хмар  |+-10 м до 100 м   |+-10 м до 1000 м      |
|        |+-10% понад 100 м  |+-30 м понад 1000 м    |
|        |          |до 3000 м         |
|---------------+--------------------+---------------------------|
|Температура  |+-1 град.С     |+-0,2 град.С        |
|повітря і   |          |              |
|температура  |          |              |
|точки роси   |          |              |
|---------------+--------------------+---------------------------|
|Значення тиску |+-0,5 гПа      |+-0,3 гПа         |
|(QNH, QFE)   |          |              |
------------------------------------------------------------------

---------------
   * Бажана з точки зору експлуатації точність не розглядається
як експлуатаційна  вимога,  а  розуміється,  як  висловлений
експлуатантом намір.
   ** Зазначена точність досягається за допомогою приладів (за
винятком визначення кількості хмар); розуміється, що її неможливо
досягти при візуальних спостереженнях.

           ДІАПАЗОНИ ТА ДИСКРЕТНІСТЬ
      передачі числових елементів, що містяться
        у місцевих метеорологічних зведеннях

                            Таблиця 2
------------------------------------------------------------------
|  Елемент, передбачений  |  Діапазон  |  Дискретність  |
|     розділом 4     |        |   передачі   |
|----------------------------+---------------+-------------------|
|ЗПС: (безрозмірна величина) |   01-36   |     1     |
|----------------------------+---------------+-------------------|
|Напрямок вітру:       |  010-360  |    10     |
|магнітні град.       |        |          |
|----------------------------+---------------+-------------------|
|Швидкість вітру: М/С    |   1-100*  |     1     |
|----------------------------+---------------+-------------------|
|Видимість: М        |   0-800   |    50     |
|      М        |  800-5000  |    100    |
|      КМ        |   5-10   |     1     |
|----------------------------+---------------+-------------------|
|RVR: М           |   0-400   |    25     |
|   М           |  400-800  |    50     |
|              |  800-2000  |    100    |
|----------------------------+---------------+-------------------|
|Вертикальна видимість: М  |   0-150   |    10     |
|              |  150-600  |    30     |
|----------------------------+---------------+-------------------|
|Хмари, висота нижньої межі: |   0-150   |    10     |
|М              |   >150   |    30     |
|----------------------------+---------------+-------------------|
|Температура повітря;    | - 80 - +60  |     1     |
|температура точки роси:   |        |          |
|град.C           |        |          |
|----------------------------+---------------+-------------------|
|QNH,QFE: гПа        |  0500-1100  |     1     |
|----------------------------------------------------------------|
|                                |
|--------------                         |
|  * для авіації непотрібно повідомляти про швидкість      |
|приземного вітру 50 м/с і більше; проте, у разі необхідності, з |
|неаеронавігаційною метою повідомляється про швидкість вітру до |
|100 м/с                             |
------------------------------------------------------------------

          ДІАПАЗОНИ ТА ДИСКРЕТНІСТЬ
      передачі числових елементів, що містяться
       у метеорологічних зведеннях у кодових
            формах METAR/SPECI

                            Таблиця 3
------------------------------------------------------------------
| Елемент, передбачений розділом 4 | Діапазон | Дискретність  |
|                  |     |  передачі   |
|-----------------------------------+----------+-----------------|
|ЗПС: (безрозмірна величина)    | 01-36  |    1    |
|-----------------------------------+----------+-----------------|
|Напрямок вітру: дійсні град.    | 000-360 |    10    |
|-----------------------------------+----------+-----------------|
|Швидкість вітру: М/С        | 00-100* |    1    |
|-----------------------------------+----------+-----------------|
|Видимість: М            |0000-0800 |    50    |
|      М            |0800-5000 |   100    |
|      М            |5000-9000 |   1000    |
|      М            |9000-9999 |   999    |
|-----------------------------------+----------+-----------------|
|RVR: М               |0000-0400 |    25    |
|   М               |0400-0800 |    50    |
|   М               |0800-2000 |    100    |
|-----------------------------------+----------+-----------------|
|Вертикальна видимість: у значеннях,| 000-020 |    1    |
|кратних 30 м            |     |         |
|-----------------------------------+----------+-----------------|
|Висота нижньої межі хмар: у    | 000-100 |    1    |
|значеннях, кратних 30 м      |  >100  |    10    |
|-----------------------------------+----------+-----------------|
|Температура повітря; температура  | -80 - +60|    1    |
|точки роси: град. С        |     |         |
|-----------------------------------+----------+-----------------|
|QNH: гПа              |0850-1100 |    1    |
|-----------------------------------+----------+-----------------|
|Температура води на поверхні моря: | -10 - +40|    1    |
|град.С               |     |         |
|-----------------------------------+----------+-----------------|
|Стан моря: (безрозмірна величина) |  0-9  |    1    |
|-----------------------------------+----------+-----------------|
|Стан ЗПС|Позначення ЗПС:      | 01-36; |    1    |
|    |безрозмірна величина)   | 51-86; |         |
|    |             | 88; 99 |         |
|    |--------------------------+----------+-----------------|
|    |Відкладення на      |  0-9  |    1    |
|    |ЗПС:(безрозмірна     |     |         |
|    |величина)         |     |         |
|    |--------------------------+----------+-----------------|
|    |Ступінь забруднення ЗПС: |1; 2; 5; 9|    -    |
|    |(безрозмірна величина)  |     |         |
|    |--------------------------+----------+-----------------|
|    |Товщина відкладень:    | 00-90; |    1    |
|    |(безрозмірна величина)  | 92-99  |         |
|    |--------------------------+----------+-----------------|
|    |Коефіцієнт зчеплення:   |00-90; 99 |    1    |
|    |(безрозмірна величина)  |     |         |
|    |Ефективність гальмування: |91-95; 99 |    1    |
|    |(безрозмірна величина)  |     |         |
------------------------------------------------------------------

--------------
   * для авіації непотрібно повідомляти про швидкість приземного
вітру  50  м/с  і  більше;  проте, у разі необхідності, з
неаеронавігаційною метою повідомляється про швидкість вітру до
100 м/с

   1. Зразок складання місцевих регулярних (MET REPORT) та
місцевих  спеціальних  (SPECIAL)  метеорологічних  зведень  з
використанням автоматизованих систем метеорологічних спостережень

   Умовні позначення:
   М - наявність обов'язкова, частина кожного зведення;
   С - наявність умовна, залежить від метеорологічних умов;
   О - наявність необов'язкова.

                            Таблиця 4
------------------------------------------------------------------
|Елемент за| Детальний |     Формати    |  Приклади  |
|розділом 4|  опис  |            |        |
|----------+------------+------------------------+---------------|
|Покажчик |Тип зведення|MET REPORT або SPECIAL |MET REPORT;  |
|типу   |      |            |SPECIAL    |
|зведення |      |            |        |
|(М)    |      |            |        |
|----------+------------+------------------------+---------------|
|Покажчик |Покажчик  |nnnn          |UKNN 1     |
|місцезна- |місцезнаход-|            |        |
|ходження |ження ІСАО |            |        |
|(М)    |(М)     |            |        |
|----------+------------+------------------------+---------------|
|Час    |Дата та час |nnnnnnZ         |221630Z    |
|спостере- |спостережень|            |        |
|жень (М) |в UTC (М)  |            |        |
|----------+------------+------------------------+---------------|
|Приземний |Назва    |WIND          |WIND 240/4MPS; |
|вітер (М) |елемента (М)|            |        |
|     |------------+------------------------|WIND RWY 18 TDZ|
|     |ЗПС(О)(2)  |RWY nn[n]        |190/6MPS; WIND |
|     |------------+------------------------|VRB1MPS; WIND |
|     |Ділянка ЗПС |TDZ           |CALM; WIND VRB |
|     |(О)(3)   |            |BTN 350/ AND  |
|     |------------+------------------------|050/2MPS;   |
|     |Напрямок  |nnn/|VRB BTN nnn/| CALM |        |
|     |вітру (М)  |  |AND   nnn/|   |WIND 270/ABV  |
|     |      |  |або VRB   |   |49MPS;     |
|     |------------+-----------------|   |        |
|     |Швидкість  |[ABV]n[n]MPS   |   |WIND 120/5MPS |
|     |вітру (М)  |         |   |MAX10 MNM2;  |
|     |------------+-----------------|   |        |
|     |Значні зміни|MAX[ABV]n[n]   |   |WIND 020/05MPS |
|     |швидкості  |MNMn[n]     |   |VRB BTN 350/  |
|     |(С)(4)   |         |   |AND 070/;   |
|     |------------+-----------------|   |        |
|     |Значні зміни|VRB BTN  | __ |   |WIND RWY 14R  |
|     |напрямку  |nnn/ AND |   |   |TDZ 140/6MPS; |
|     |(С)(5)   |nnn/   |   |   |        |
|     |------------+------------------------|        |
|     |Ділянка ЗПС |     MID      |        |
|     |(О)(3)   |            |        |
|     |------------+------------------------|        |
|     |Напрямок  |nnn/|VRB BTN nnn/| CALM |        |
|     |вітру (О)(3)|  |AND nnn/ або|   |        |
|     |      |  |VRB     |   |        |
|     |------------+-----------------|   |        |
|     |Швидкість  |[ABV]n[n]MPS   |   |        |
|     |вітру (О)(3)|         |   |        |
|     |------------+-----------------|   |        |
|     |Значні зміни|MAX[ABV]n[n]   |   |        |
|     |швидкості  |MNMn[n]     |   |        |
|     |(С)(4)   |         |   |        |
|     |------------+-----------------|   |        |
|     |Значні зміни|VRB BTN  | __ |   |        |
|     |напрямку  |nnn/ AND |   |   |        |
|     |(С)(5)   |nnn/   |   |   |        |
|     |      |     |   |   |        |
|     |------------+-----------------|   |        |
|     |Ділянка ЗПС |    END    |   |        |
|     |(О)(3)   |         |   |        |
|     |------------+-----------------+------|        |
|     |Напрямок  |nnn/|VRB BTN nnn/| CALM | WIND RWY 27 |
|     |вітру (О)(3)|  |AND nnn/ або|   | TDZ 240/9MPS |
|     |      |  |VRB     |   | MAX15 MNM5  |
|     |------------+-----------------|   | END 250/5MPS |
|     |Швидкість  |[ABV]n[n]MPS   |   |        |
|     |вітру (О)(3)|         |   |        |
|     |------------+-----------------|   |        |
|     |Значні зміни|MAX[ABV]n[n]   |   |        |
|     |швидкості  |MNMn[n]     |   |        |
|     |(С)(4)   |         |   |        |
|     |------------+-----------------|   |        |
|     |Значні зміни|VRB   |  __  |   |        |
|     |напрямку(С) |BTN nnn/|    |   |        |
|     |(5)     |AND nnn/|    |   |        |
|----------+------------+-----------------+------+---------------|
|Видимість |Назва    |    VIS    |CAVOK |CAVOK; VIS   |
|(М)    |елемента (М)|         |   |7KM; VIS 10KM; |
|     |------------+-----------------|   |        |
|     |ЗПС (О)(2) |  RWY nn[n]  |   |VIS RWY 09 TDZ |
|     |------------+-----------------|   |800М MID 1000M |
|     |Ділянка ЗПС |    TDZ    |   |END 1200M;   |
|     |(О)(3)   |         |   |        |
|     |------------+-----------------|   |VIS RWY 18 TDZ |
|     |Видимість  | nn[n][n]M або |   |6 KM      |
|     |(М)     |   n[n]KM   |   |        |
|     |------------+-----------------|   |        |
|     |Ділянка ЗПС |MID       |   |        |
|     |(О)(3)   |         |   |        |
|     |------------+-----------------|   |        |
|     |Видимість  |nn[n][n]M або  |   |        |
|     |(М)     |n[n]KM      |   |        |
|     |------------+-----------------|   |        |
|     |Ділянка ЗПС |END       |   |        |
|     |(О)(3)   |         |   |        |
|     |------------+-----------------|   |        |
|     |Видимість  |nnnnM або nnKM  |   |        |
|     |(О)(3)   |         |   |        |
|----------+------------+-----------------+------+---------------|
|RVR (C)6 |Назва    |RVR       |   |RVR RWY 10 TDZ |
|     |елемента (М)|         |   |BLW 50M END  |
|     |------------+-----------------|   |200M;     |
|     |ЗПС (С)(7) |RWY nn[n]    |   |        |
|     |------------+-----------------|   |RVR RWY    |
|     |Ділянка ЗПС |TDZ       |   |14 ABV 2000M; |
|     |(С)(8)   |         |   |RVR RWY 12 TDZ |
|     |------------+-----------------|   |1200M;     |
|     |RVR (М)   |[ABV або BLW]  |   |        |
|     |      |nn[n][n]M    |   |RVR RWY    |
|     |------------+-----------------|   |12 TDZ 700M  |
|     |Ділянка ЗПС |MID       |   |END 1000M; RVR |
|     |(С)(8)   |         |   |RWY 16 TDZ   |
|     |------------+-----------------|   |600M MID 500M |
|     |RVR (С)(8) |[ABV або BLW]  |   |END 400M    |
|     |      |nn[n][n]M    |   |        |
|     |------------+-----------------|   |        |
|     |Ділянка ЗПС |END       |   |        |
|     |(С)(8)   |         |   |        |
|     |------------+-----------------|   |        |
|     |RVR (С)(8) |[ABV або BLW]  |   |        |
|     |      |nn[n][n]M    |   |        |
|----------+------------+-----------------+------+---------------|
|Поточна  |Інтенсивніс-|FBL або |  __  |   |MOD RA; HZ;  |
|погода(С) |ть явищ   |MOD або |    |   |HVY TSRA; FG; |
|(9,10)  |поточної  |HVY   |    |   |HVY DZ; VA;  |
|     |погоди   |    |    |   |FBL SN; MIFG; |
|     |(С)(9)   |    |    |   |        |
|     |------------+--------+--------+------|HVY TSRASN;  |
|     |Характерис- |DZ або |IC або |   |        |
|     |тики та тип |RA, SN, |FG, BR, |   |FBL SNRA; FBL |
|     |явищ    |SG, PL, |SA, DU, |   |DZ FG; HVY   |
|     |поточної  |DS, SS, |HZ, FU, |   |SHSN BLSN   |
|     |погоди   |FZDZ,  |VA, SQ, |   |        |
|     |(С)(9,11)  |FZRA,  |PO, FC, |   |        |
|     |      |SHGR,  |TS, BCFG|   |        |
|     |      |SHGS,  |BLDU,  |   |        |
|     |      |SHRA,  |BLSA,  |   |        |
|     |      |SHSN,  |BLSN,  |   |        |
|     |      |SHPL,  |DRDU,  |   |        |
|     |      |TSGR,  |DRSA,  |   |        |
|     |      |TSGS,  |DRSN,  |   |        |
|     |      |TSPL,  |FZFG,  |   |        |
|     |      |TSRA,  |MIFG,  |   |        |
|     |      |TSSN  |PRFG  |   |        |
|----------+------------+-----------------|   |---------------|
|Хмарність |Назва    |CLD       |   |CLD SCT 300M  |
|(М)12   |елемента (М)|         |   |OVC 600M;   |
|     |------------+-----------------|   |        |
|     |ЗПС (0)(2) |[RWY nn[n]    |   |CLD NSC;    |
|     |------------+-----------------|   |        |
|     |Кількість  |FEW | OBSC | S |   |CLD OBSC    |
|     |хмар (М) або|або |    | K |   |VER VIS 150M; |
|     |вертикальна |SCT, |    | C |   |        |
|     |видимість  |або |    |або|   |CLD SKC;    |
|     |(О)(9)   |BKN, |    | N |   |        |
|     |      |або |    | S |   |CLDBKN TCU   |
|     |      |OVC |    | C |   |270M;     |
|     |------------+-----+-------|  |   |        |
|     |Форма    |CB  | __  |  |   |CLD RWY 08 BKN |
|     |хмар(С)(9) |або |    |  |   |60M RWY 26 BKN |
|     |      |TCU |    |  |   |90M      |
|     |------------+-----+-------|  |   |        |
|     |Висота   |Nn[n]|[VER  |  |   |        |
|     |нижньої межі|[n]M |VIS  |  |   |        |
|     |або значення|   |nn[n]M]|  |   |        |
|     |вертикальної|   |    |  |   |        |
|     |видимості(С)|   |    |  |   |        |
|     |(9)     |   |    |  |   |        |
|----------+------------+------------------------+---------------|
|Температу-|Назва    |T            |Т17;      |
|ра повітря|елемента (М)|            |        |
|(М)    |------------+------------------------|        |
|     |Температура |[MS]nn         |TMS8      |
|     |повітря (М) |            |        |
|----------+------------+------------------------+---------------|
|Температу-|Назва    |DP           |DP15;     |
|ра точки |елемента (М)|            |        |
|роси (М) |------------+------------------------|        |
|     |Температура |[MS]nn         |DPMS15     |
|     |точки роси |            |        |
|     |(М)     |            |        |
|----------+------------+------------------------+---------------|
|Значення |Назва    |QNH           |QNH 0995HPA;  |
|тиску (М) |елемента (М)|            |QNH 1009HPA;  |
|     |------------+------------------------|        |
|     |QNH (M)   |nnnnHPA         |QNH 1022HPA QFE|
|     |------------+------------------------|1001 HPA;   |
|     |Назва    |QFE           |        |
|     |елемента (О)|            |QNH 0987HPA  |
|     |------------+------------------------|QFE RWY    |
|     |QFE (O)   |[RWYnn[n] nnnnHPA    |18 0956HPA RWY |
|     |      |[RWYnn[n] nnnnHPA]   |24 0955HPA   |
|----------+------------+------------------------+---------------|
|Додаткова |Особливі  |CB або (TS, MOD TURB,  |FC IN APCH; WS |
|інформація|метеороло- |SEV TURB, WS, GR, SEV  |IN APCH 60M  |
|(С)(9)  |гічні явища |SQL, FBL ICE, MOD ICE, |ЦWIND     |
|     |(С)(9)   |SEV ICE, FZDZ, FZRA, SEV|360/15MPS; WS |
|     |      |MTW, SS, DS,      |RWY 12;    |
|     |      |BLSN, FC)(13)      |        |
|     |------------+------------------------|MOD ICE    |
|     |Місцезнаход-|IN APCH [nnnM-WIND   |INC; MOD TURB |
|     |ження (С)(9)|nnn/nnMPS] або IN    |IAO GND/600M IN|
|     |      |CLIMB-OUT [nnnM-WIND  |APCH; FBL ICE |
|     |      |nnn/nnMPS], або     |INC 90M/400M; |
|     |      |RWYnn[n], INC      |MOD ICE INC  |
|     |      |[nn[n][n][M]/nn[n][n][M]|120M/TOP IN  |
|     |      |IN APCH, або IN     |CLIMB-OUT   |
|     |      |CLIMB-OUT, IAO     |        |
|     |      |[nn[n][n][M]/nn[n][n][M]|        |
|     |      |IN APCH, або IN     |        |
|     |      |CLIMB-OUT        |        |
|     |------------+------------------------|        |
|     |Нещодавні  |REFZDZ або REFZRA, REDZ,|REFZRA; CB IN |
|     |явища погоди|RE[SH]RA, RE[SH]SN,   |CLIMB-OUT   |
|     |(С)(9,10)  |RESG, RESHGR, RESHGS,  |RETSRA     |
|     |      |REBLSN, REDS, RESS,   |        |
|     |      |RETSRA,RETSSN, RETSPL, |        |
|     |      |RETSGR, RETSGS, REFC,  |        |
|     |      |REPL, REVA, REFZFG, RESQ|        |
|----------+------------+------------------------+---------------|
|Прогноз  |Назва    |TREND          |TREND NOSIG;  |
|типу   |елемента (М)|            |TREND BECMG FEW|
|"TREND"  |------------+------------------------|600M;     |
|(О)(14)  |Індекс зміни| N | BECMG або TEMPO  |        |
|     |(М)(15)   | O |          |TREND     |
|     |------------| S |--------------------|TEMPO 250/18  |
|     |Період зміни| I |FMnnnn та/або    |MPS MAX 25;  |
|     |(С)(9)   | G |TLnnnn, або ATnnnn |        |
|     |------------|  |--------------------|TREND BECMG  |
|     |Вітер (С)(9)|  |nnn/[ABV]n[n]MPS  |AT1800 VIS 10KM|
|     |      |  |[MAX[ABV]n[n]]   |NSW;      |
|     |------------|  |--------------------|        |
|     |Видимість  |  |VIS nn[n][n]M  | C |TREND     |
|     |(С)(9)   |  |або VIS n[n]KM | A |BECMG TL1700  |
|     |------------|  |----------------| V |VIS 800M FG;  |
|     |Інтенсивніс-|  |FBL | _ | N | O |        |
|     |ть явища  |  |або |   | S | K |TREND BECMG  |
|     |погоди   |  |MOD, |   | W |  |FM1030 TL1130 |
|     |(С)(9,11)  |  |або |   |  |  |CAVOK;     |
|     |      |  |HVY |   |  |  |        |
|     |------------|  |-----+-----|  |  |---------------|
|     |Характерис- |  |DZ  |FG  |  |  |TREND TEMPO  |
|     |тики та тип |  |або |або |  |  |TL1200 VIS   |
|     |явищ погоди |  |RA, |BR, |  |  |600M BECMG   |
|     |(С)(9,10)  |  |SN, |SA, |  |  |AT1230 VIS   |
|     |      |  |SG, |DU, |  |  |8KM NSW NSC;  |
|     |      |  |PL, |HZ, |  |  |TREND TEMPO  |
|     |      |  |DS, |FU, |  |  |FM0300     |
|     |      |  |SS, |VA, |  |  |TL0430 MOD   |
|     |      |  |FZDZ,|SQ, |  |  |FZRA; TREND  |
|     |      |  |FZRA |PO, |  |  |BECMG FM1900  |
|     |      |  |SHGR,|FC, |  |  |VIS 500M HVY  |
|     |      |  |SHGS,|TS, |  |  |SNRA; TREND  |
|     |      |  |SHRA,|BCFG,|  |  |BECMG FM    |
|     |      |  |SHSN,|BLDU,|  |  |1100 FBL SN  |
|     |      |  |TSGR,|BLSA,|  |  |TEMPO FM1130  |
|     |      |  |TSGS,|BLSN,|  |  |BLSN      |
|     |      |  |TSPL,|DRDU,|  |  |        |
|     |      |  |TSRA,|DRSA,|  |  |        |
|     |      |  |TSSN |DRSN,|  |  |        |
|     |      |  |   |FZFG,|  |  |        |
|     |      |  |   |MIFG,|  |  |        |
|     |      |  |   |PRFG |  |  |        |
|     |------------|  |--------------------|        |
|     |Назва    |  |CLD         |TREND BECMG  |
|     |елемен-   |  |          |AT1130 CLD OVC |
|     |та(С)(9)  |  |          |300M;     |
|     |------------|  |--------------------|        |
|     |Кількість  |  |FEW |OBSC | S |  |TREND     |
|     |хмар або  |  |або |   | K |  |TEMPO TL1530  |
|     |вертикальна |  |SCT, |   | C |  |HVY SHRA CLD  |
|     |видимість  |  |або |   |або |  |BKN CB 360M  |
|     |(С)(9)   |  |BKN, |   | N |  |        |
|     |      |  |або |   | S |  |        |
|     |      |  |OVC |   | C |  |        |
|     |------------|  |-----+-----+----+---|        |
|     |Форма хмар |  |CB  | __ |  |  |        |
|     |(С)(9)   |  |або |   |  |  |        |
|     |      |  |TCU |   |  |  |        |
|     |------------|  |-----+-----+----+---|        |
|     |Висота   |  |nn[n]|[VER |  |  |        |
|     |нижньої межі|  |[n] M|VIS |  |  |        |
|     |хмар або  |  |   |nn[n]|  |  |        |
|     |значення  |  |   |M]  |  |  |        |
|     |вертикальної|  |   |   |  |  |        |
|     |видимості  |  |   |   |  |  |        |
|     |(С)(9)   |  |   |   |  |  |        |
------------------------------------------------------------------

   Примітки:
   (1) У мовне місцезнаходження.
   (2) Необов'язкові значення для однієї або декількох ЗПС.
   (3) Необов'язкові значення для однієї або декількох ділянок
ЗПС.
   (4) Підлягає внесенню, якщо максимальне значення перевищує
середнє значення швидкості на 5 м/с та більше.
   (5) Підлягає внесенню, якщо зміни напрямку >=60 град., але
<180 град., а швидкість вітру >=2 м/с.
   (6) Підлягає внесенню, якщо видимість <1500 м.
   (7) Підлягає внесенню, якщо використовуються кілька ЗПС.
   (8) Підлягає внесенню, якщо RVR спостерігається з декількох
точок уздовж ЗПС.
   (9) Підлягає внесенню за необхідності.
   (10) Одна група або більше (максимум до трьох груп).
   (11) Різні види опадів, що спостерігаються протягом одного
періоду, слід об'єднувати, при цьому на першому місті зазначається
переважаючий вид опадів, якому  передує  тільки  один  знак
інтенсивності, що означає сумарну інтенсивність опадів.
   (12) До чотирьох прошарків хмар, значимих для виконання
польотів.
   (13) Будь-яке з явищ або їх сполучень. За необхідності для
докладного  опису  явищ  використовується відкритий текст із
скороченнями.
   (14) Підлягає внесенню відповідно до положень цих Правил.
   (15) Кількість покажчиків змін повинна бути мінімальна, не
більше трьох груп.

     2. Зразок зведень у кодових формах METAR/SPECI

   Умовні позначення:
   М - наявність обов'язкова, частина кожного зведення;
   С - наявність умовна, залежить від метеорологічних умов;
   О - наявність необов'язкова.

                            Таблиця 5

------------------------------------------------------------------
| Елемент, | Докладний |     Формати    | Приклади   |
| передба- |  опис  |            |        |
|  чений  |      |            |        |
|розділом 4 |      |            |        |
|-----------+------------+-----------------------+---------------|
|Ідентифі- |Тип зведення|METAR, METAR COR або  |METAR; METAR  |
|кація типу |(М)     |SPECI, SPECI COR    |COR; SPECI   |
|зведення  |      |            |        |
|(М)    |      |            |        |
|-----------+------------+-----------------------+---------------|
|Покажчик  |Покажчик  |nnnn          |UKNN(1)    |
|місцезна- |місцезнаход-|            |        |
|ходження  |ження ІСАО |            |        |
|(М)    |(М)     |            |        |
|-----------+------------+-----------------------+---------------|
|Час    |Дата та час |nnnnnnZ        |221630Z    |
|спостере- |спостережень|            |        |
|жень (М)  |в UTC (М)  |            |        |
|-----------+------------+-----------------------+---------------|
|Ідентифі- |Покажчик  |AUTO або NIL      |AUTO; NIL   |
|кація   |автоматич- |            |        |
|автоматич- |ного або  |            |        |
|ного або  |відсутнього |            |        |
|відсутнього|зведення (С)|            |        |
|зведення  |      |            |        |
|(С)(2)   |      |            |        |
|----------------------------------------------------------------|
|Кінець зведення, якщо воно відсутнє               |
|----------------------------------------------------------------|
|Приземний |Напрямок  |nnn    |VRB     |24004MPS;   |
|вітер (М) |вітру (М)  |     |      |VRB01MPS;   |
|      |------------+-----------------------|        |
|      |Швидкість  |[P]nn[n]        |19006MPS;   |
|      |вітру (М)  |            |        |
|      |------------+-----------------------|00000MPS;   |
|      |Значні зміни|G[P]nn[n]       |        |
|      |швидкості  |            |140P49MPS;   |
|      |(С)(3)   |            |        |
|      |------------+-----------------------|12005G10MPS  |
|      |Одиниці   |MPS          |        |
|      |вимірювання |            |24009G14MPS;  |
|      |(М)     |            |02002MPS    |
|      |------------+-----------------------|350V070    |
|      |Значні зміни|nnnVnnn |   __   |        |
|      |напрямку  |     |       |        |
|      |(С)(4)   |     |       |        |
|-----------+------------+-----------------------+---------------|
|Видимість |Мінімальна |nnnn       | C |0350; CAVOK;  |
|(М)    |видимість  |         | A |7000;     |
|      |(М)     |         | V |9999;     |
|      |------------+-----------------| O |        |
|      |Напрямок  |N або NE, або E, | K |        |
|      |мінімальної |або SE, або S,  |   |0800;     |
|      |видимості  |або SW, або W,  |   |        |
|      |(С)(5)   |або NW      |   |        |
|      |------------+-----------------|   |        |
|      |Максимальна |nnnn       |   |        |
|      |видимість  |         |   |        |
|      |(С)(6)   |         |   |        |
|      |------------+-----------------|   |        |
|      |Напрямок  |N або NE, або E, |   |1100SE 7000NW; |
|      |максимальної|або SE, або S,  |   |1200S 6000W  |
|      |видимості  |або SW, або W,  |   |        |
|      |(С)(6)   |або NW      |   |        |
|-----------+------------+-----------------|   |---------------|
|RVR (C)(7) |Назва    |R        |   |R32/0400;   |
|      |елемента (М)|         |   |R10/M0050;   |
|      |      |         |   |        |
|      |      |         |   |R14L/P2000;  |
|      |      |         |   |R16L/0650   |
|      |------------+-----------------|   |R16C/0500;   |
|      |ЗПС (М)   |nn[n]/      |   |R16R/0450   |
|      |------------+-----------------|   |R16L/0450;   |
|      |RVR (M)   |[P або M]nnnn  |   |R20/0700V1200; |
|      |------------+-----------------|   |R19/0350V1200; |
|      |Зміни RVR  |V[P або M]nnnn  |   |R12/1100U;   |
|      |(C)(8)   |         |   |R26/0550N   |
|      |------------+-----------------|   |R20/0800D;   |
|      |Попередня  |U, D або N    |   |        |
|      |тенденція  |         |   |R09/0375V0600U;|
|      |RVR(C)(9)  |         |   |R10/M0150V0500D|
|-----------+------------+-----------------|   |---------------|
|Поточна  |Інтенсивні- |- або | __ |VC |   |RA;      |
|погода   |сть або   |+   |   |  |   |+TSRA;     |
|(С)(10,11) |близькість |   |   |  |   |+DZ;      |
|      |явищ    |   |   |  |   |-SN;      |
|      |поточної по-|   |   |  |   |HZ;      |
|      |годи (С)(12)|   |   |  |   |FG       |
|      |------------+------+-----+----|   |---------------|
|      |Характерис- |DZ або|IC  |FG |   |VA;      |
|      |тики    |RA,  |або |або |   |MIFG;     |
|      |і тип явищ |SN,  |FG, |PO, |   |VCFG;     |
|      |поточної  |SG,  |BR, |DS, |   |VCSH;     |
|      |погоди   |PL,  |SA, |FC, |   |VCTS;     |
|      |(М)(13)   |DS,  |DU, |SS, |   |VCBLSA     |
|      |      |SS,  |HZ, |TS, |   |+TSRASN;    |
|      |      |FZDZ, |FU, |SH, |   |-SNRA;     |
|      |      |FZRA, |VA, |BLSN|   |        |
|      |      |SHGR, |SQ, |BLSA|   |-DZ FG;    |
|      |      |SHGS, |PO, |BLDU|   |+SHSN BLSN   |
|      |      |SHRA, |FC, |VA |   |        |
|      |      |SHPL, |TS, |  |   |        |
|      |      |SHSN, |BCFG,|  |   |        |
|      |      |TSGR, |BLDU,|  |   |        |
|      |      |TSGS, |BLSA,|  |   |        |
|      |      |TSPL, |BLSN,|  |   |        |
|      |      |TSRA, |DRDU,|  |   |        |
|      |      |TSSN |DRSA,|  |   |        |
|      |      |   |DRSN,|  |   |        |
|      |      |   |FZFG,|  |   |        |
|      |      |   |MIFG,|  |   |        |
|      |      |   |PRFG |  |   |        |
|-----------+------------+------+-----+----+-----+---------------|
|Хмарність |Кількість та| FEW |VVnnn|SKC |   |FEW015;    |
|(М)(14)  |висота   | nnn |або |або |   |VV005; SKC;  |
|      |нижньої межі| або |VV///|NSC |   |OVC030;    |
|      |хмар або  | SCT |   |або |   |VV///; NSC;  |
|      |вертикальна | nnn, |   |NCD |   |        |
|      |видимість  | або |   |  |   |SCT010     |
|      |(М)     | BKN |   |  |   |OVC020;    |
|      |      | nnn, |   |  |   |        |
|      |      | або |   |  |   |BKN009TCU;   |
|      |      | OVC |   |  |   |        |
|      |      | nnn |   |  |   |SCT008     |
|      |------------+------+-----+----+-----|BKN025CB    |
|      |Форма хмар |CB або| __ |  |   |        |
|      |(С)(2)   |TCU, |   |  |   |        |
|      |      |або///|   |  |   |        |
|-----------+------------+-----------------------+---------------|
|Температура|Температура |[M]nn/[M]nn      |17/10;     |
|повітря  |повітря та |            |02/M08;    |
|та точки  |точка роси |            |M01/M10    |
|роси (М)  |(М)     |            |        |
|-----------+------------+-----------------------+---------------|
|Значення  |Назва    |Q           |Q0995;     |
|тиску (М) |елемента (М)|            |        |
|      |------------+-----------------------|        |
|      |QNH (M)   |nnnn          |Q1009; Q1022; |
|      |      |            |Q0987     |
|-----------+------------+-----------------------+---------------|
|Додаткова |Недавні   |REFZDZ або REFZRA,   |REFZRA; RETS  |
|інформація |явища    |REDZ, RE[SH]RA,    |        |
|(С)(2)   |погоди (С) |RE[SH]SN, RESG,    |        |
|      |(2,11)   |RE[SH]GR, RESHGS,   |        |
|      |      |REBLSN, RESS, REDS,  |        |
|      |      |RETSRA, RETSSN, RETSPL,|        |
|      |      |RETSGR, RETSGS, REFC, |        |
|      |      |REVA, REPL, REFZFG,  |        |
|      |      |RESQ          |        |
|      |------------+-----------------------+---------------|
|      |Зсув вітру |WS RWYnn[n] або WS ALL |WS RWY03; WS  |
|      |(С)(2)   |RWY          |ALL RWY    |
|      |------------+-----------------------+---------------|
|      |Температура |W[M]nn/Sn       |W15/S2     |
|      |води та стан|            |        |
|      |моря (С)(15)|            |        |
|      |------------+-----------------------+---------------|
|      |Стан|Позна- |nn       |SNOCLO|99421594    |
|      |ЗПС |чення |        |   |SNOLCO     |
|      |(С) |ЗПС (М)|        |   |14CLRD//    |
|      |(15)|-------+----------------|   |        |
|      |  |Відкла-|nn  |CLRD//  |   |        |
|      |  |дення |або/ |     |   |        |
|      |  |на   |   |     |   |        |
|      |  |ЗПС (М)|   |     |   |        |
|      |  |-------+-----+----------|   |        |
|      |  |Ступінь|nn  |     |   |        |
|      |  |забру- |або/ |     |   |        |
|      |  |днення |   |     |   |        |
|      |  |ЗПС (М)|   |     |   |        |
|      |  |-------+-----+----------|   |        |
|      |  |Товщина|nn  |     |   |        |
|      |  |відкла-|або//|     |   |        |
|      |  |день  |   |     |   |        |
|      |  |(М)  |   |     |   |        |
|      |  |-------+-----+----------|   |        |
|      |  |Коефі- |nn  |     |   |        |
|      |  |цієнт |або |     |   |        |
|      |  |зчеп- |//  |     |   |        |
|      |  |лення |   |     |   |        |
|      |  | або  |   |     |   |        |
|      |  |ефекти-|   |     |   |        |
|      |  |вність |   |     |   |        |
|      |  |галь- |   |     |   |        |
|      |  |муван- |   |     |   |        |
|      |  |ня (М) |   |     |   |        |
|-----------+------------+-----+-----------------+---------------|
|Прогноз  |Покажчик  | N |BECMG або TEMPO |NOSIG; BECMG  |
|типу    |змін    | O |         |FEW020; TEMPO |
|"TREND"  |(М)(16)   | S |         |25017G25MPS;  |
|(О)15   |------------| I |-----------------|BECMG FM1030  |
|      |Період   | G |FMnnnn та/або  |TL1130 CAVOK; |
|      |змін(С)(2) |   |TLnnnn,     |BECMG TL1700  |
|      |      |   |або Atnnnn    |0800 FG; BECMG |
|      |------------|   |-----------------|AT1800 9000  |
|      |Вітер (С)(2)|   |nnn[P]nn[n]   |NSW; BECMG   |
|      |      |   |[G[P]nn[n]]MPS  |FM1900 0500  |
|      |------------|   |-----------------|+SNRA; BECMG  |
|      |Видимість  |   |nnnn     |C |FM1100 SN   |
|      |(С)(2)   |   |       |A |        |
|      |------------|   |--------------|V |        |
|      |Явища    |   |- або| __ |N |O |        |
|      |погоди:   |   |+  |   |S |K |        |
|      |інтенсив-  |   |   |   |W | |        |
|      |ність    |   |   |   | | |        |
|      |(С)(12)   |   |   |   | | |        |
|      |------------|   |-----+-----| | |---------------|
|      |Явища    |   |DZ  |FG  | | |TEMPO     |
|      |погоди:   |   |або |або | | |FM1130     |
|      |характе-  |   |RA, |BR, | | |BLSN; TEMPO  |
|      |ристики   |   |SN, |SA, | | |FM0330     |
|      |та тип   |   |SG, |DU, | | |TL0430 FZRA  |
|      |(С)(2,11,13)|   |PL, |HZ, | | |        |
|      |      |   |DS, |FU, | | |        |
|      |      |   |SS, |VA, | | |        |
|      |      |   |FZDZ,|SQ, | | |        |
|      |      |   |FZRA,|PO, | | |        |
|      |      |   |SHGR,|FC, | | |        |
|      |      |   |SHGS,|TS, | | |        |
|      |      |   |SHRA,|BCFG,| | |        |
|      |      |   |SHSN,|BLDU,| | |        |
|      |      |   |TSGR,|BLSA,| | |        |
|      |      |   |TSGS,|BLSN,| | |        |
|      |      |   |TSPL,|DRDU,| | |        |
|      |      |   |TSRA,|DRSA,| | |        |
|      |      |   |TSSN |DRSN,| | |        |
|      |      |   |   |FZFG,| | |        |
|      |      |   |   |MIFG,| | |        |
|      |      |   |   |PRFG | | |        |
|      |------------+-----+-----+-----+-----+---------------|
|      |Кількість та|   |FEW |VVnnn|SKC|C|TEMPO     |
|      |висота   |   |nnn | або |або|A|TL1200 0600  |
|      |нижньої межі|   |або |VV///|NSC|V|FG BECMG    |
|      |хмар або  |   |SCT- |   |  |O|AT1200 8000  |
|      |вертикальна |   |nnn, |   |  |K|NSW NSC;    |
|      |видимість  |   |або |   |  | |        |
|      |(С)(2)   |   |BKN |   |  | |BECMG     |
|      |      |   |nnn, |   |  | |AT1130     |
|      |      |   |або |   |  | |OVC010;    |
|      |      |   |OVC |   |  | |        |
|      |      |   |nnn |   |  | |TEMPO     |
|      |      |   |   |   |  | |TL1530     |
|      |      |   |   |   |  | |+SHRA     |
|      |      |   |   |   |  | |BKN012CB    |
|      |------------|   |-----+-----|  |-+---------------|
|      |Форма хмар |   | CB | __ |  | |        |
|      |(С)(2)   |   | або |   |  | |        |
|      |      |   | TCU |   |  | |        |
------------------------------------------------------------------

   Примітки:
   (1) Умовне місцезнаходження.
   (2) Підлягає внесенню, за необхідності.
   (3) Підлягає внесенню, якщо максимальне значення перевищує
середнє значення швидкості на 5 м/с та більше.
   (4) Підлягає внесенню, якщо зміни напрямку >=60 град., але
<180 град., а швидкість вітру >=2 м/с.
   (5) Підлягає внесенню, якщо видимість в одному або декількох
напрямках перевищує більше ніж на 50% мінімальну видимість.
   (6) Підлягає  внесенню,  якщо мінімальна видимість менше
1500 м, а видимість в іншому напрямку більше 5000 м.
   (7) Підлягає внесенню, якщо видимість <1500 м; максимум для
чотирьох ЗПС.
   (8) Підлягає внесенню, якщо щохвилинні значення RVR протягом
10-хвилинного періоду, що безпосередньо передує спостереженню,
відрізняються від середнього значення більше ніж на 50 м або 20%
залежно від того, що більше, повідомляються середнє мінімальне й
середнє максимальне значення за 1 хв. (замість середнього значення
за 10 хв.).
   (9) Підлягає  внесенню,  якщо  значення  RVR  протягом
10-хвилинного періоду, що передує спостереженню, мають чітку
тенденцію такого характеру, що середнє значення RVR за перші 5 хв.
відрізняється на 100 м або більше від середнього значення за другі
5 хв. цього періоду - покажчик "U" (тенденція збільшення)
або "D" (тенденція зменшення). При відсутності чіткої тенденції
зазначається покажчик N.
   (10) Підлягає внесенню за необхідності.
   (11) Одна група або більше (максимум до трьох груп).
   (12) Підлягає внесенню за необхідності. Класифікатор помірної
інтенсивності  у  вигляді  встановленого  позначення  не
використовується.
   (13) Різні види опадів, що спостерігаються протягом одного
періоду, слід об'єднувати, при цьому на першому місті зазначається
переважаючий  вид  опадів,  якому  передує тільки один знак
інтенсивності, що означає сумарну інтенсивність опадів.
   (14) До чотирьох прошарків хмар, значимих для виконання
польотів.
   (15) Температура води на поверхні моря та стан моря не
підлягають внесенню. Стан ЗПС та прогноз типу TREND підлягають
внесенню відповідно до положень цих Правил.
   (16) Кількість покажчиків змін повинна бути мінімальна, не
більше ніж три групи.
   (17) Покажчик близькості VC щодо явищ погоди, таких як: DS,
SS, FG, FC, SH, PO, BLDU, BLSA, BLSN, TS та VA використовується в
зведеннях METAR/SPECI, коли спостерігач фіксує ці явища не на
самому аеродромі, а на його околицях, у межах району аеродрому.

           Використання покажчиків
          зміни в прогнозах типу TREND

                            Таблиця 6
------------------------------------------------------------------
| Покажчик  |Покажчик часу|       Значення       |
|  зміни  | та період |                  |
|-------------+-------------+------------------------------------|
|NOSIG    |   __   |прогнозується відсутність значних  |
|       |       |змін                |
|-------------+-------------+------------------------------------|
|BECMG    |FMn n n n  |відповідно|розпочнуться о      |
|       |  1 1 1 1  |до    |n n n n UTC і закінчаться|
|       |TLn n n n  |прогнозу | 1 1 1 1         |
|       |  2 2 2 2  |зміни   |до n n n n UTC      |
|       |       |     |  2 2 2 2       |
|       |-------------|     |-------------------------|
|       |TLnnnn    |     |розпочнуться на початку |
|       |       |     |періоду прогнозу "TREND" |
|       |       |     |й закінчаться до nnnn UTC|
|       |-------------|     |-------------------------|
|       |FMnnnn    |     |розпочнуться о nnnn UTC й|
|       |       |     |закінчаться в кінці   |
|       |       |     |прогнозу "TREND"     |
|       |-------------|     |-------------------------|
|       |ATnnnn    |     |буде мати місце о nnnn  |
|       |       |     |UTC (конкретний час)   |
|       |-------------|     |-------------------------|
|       |   __   |     |а) розпочнуться на    |
|       |       |     |початку періоду прогнозу |
|       |       |     |"TREND" й закінчаться в |
|       |       |     |кінці періоду прогнозу  |
|       |       |     |"TREND"; або       |
|       |       |     |б) час є невизначеним  |
|-------------+-------------+----------+-------------------------|
|TEMPO    |FMn n n n  |відповідно|розпочнуться о      |
|       |  1 1 1 1  |до    |n n n n UTC і закінчаться|
|       |TLn n n n  |прогнозу | 1 1 1 1         |
|       |  2 2 2 2  |тимчасові |до n n n n UTC      |
|       |       |     |  2 2 2 2       |
|       |-------------|     |-------------------------|
|       |TLnnnn    |     |розпочнуться на початку |
|       |       |     |періоду прогнозу "TREND" |
|       |       |     |й закінчаться до nnnn UTC|
|       |-------------+----------+-------------------------|
|       |FMnnnn    |коливання |розпочнуться о nnnn UTC й|
|       |       |     |закінчаться в кінці   |
|       |       |     |періоду прогнозу "TREND" |
|       |-------------|     |-------------------------|
|       |   __   |     |розпочнуться на початку |
|       |       |     |періоду прогнозу "TREND" |
|       |       |     |й закінчаться в кінці  |
|       |       |     |періоду прогнозу "TREND" |
------------------------------------------------------------------

    Приклад 1
   а) Регулярне зведення METAR по аеродрому UKNN (Національний)
   METAR UKNN 221630Z 24005MPS 0900 R12/1200U DZ FG SCT010
   OVC020 17/16 Q1018 BECMG TL1700 0900 FG BECMG AT1800 9999
   NSW=

   б) Місцеве регулярне зведення (той самий пункт й ті самі
умови погоди, що й для зведення METAR):
   MET REPORT UKNN 221630Z WIND 240/5MPS VIS RWY12 TDZ 900M
   RVR RWY12 TDZ 1200M MID 1200M END 1400M MOD DZ FG CLD SCT
   300M OVC 600M T17 DP16 QNH 1018 HPA TREND BECMG TL1700 VIS
   900M FG BECMG AT1800 VIS 10KM NSW=
   в) Зміст обох зведень:

   Регулярне зведення по аеродрому Національний складене в 16.30
UTC 22 числа даного місяця; напрямок приземного вітру  240
градусів; швидкість вітру 05 метрів за секунду; видимість у зоні
приземлення для ЗПС 12 складає 900 метрів (у зведенні METAR
зазначається найменше із значень видимості, виміряних вздовж
робочих ЗПС); дальність видимості на ЗПС у зоні приземлення для
ЗПС 12 складає 1200 метрів, у центральній зоні 1200 метрів, у
кінці ЗПС 1400 метрів, зміна значень дальності видимості на ЗПС за
попередні 10 хвилин свідчить про тенденцію до їхнього збільшення
(інформація про тенденції зміни RVR міститься тільки в зведеннях
METAR); помірна мряка й туман; розсіяні хмари на висоті 300
метрів; суцільна хмарність на висоті 600 метрів; температура
повітря 17 градусів Цельсія; температура точки роси 16 градусів
Цельсія; тиск QNH 1018 гектопаскалей; тенденція протягом наступних
двох годин: до 17.00 UTC видимість 900 метрів у тумані; о 18.00
UTC видимість 10 кілометрів і більше і відсутність особливих явищ
погоди.

   Приклад 2
   а) Спеціальне  зведення  SPECI  по  аеродрому  UKNN
(Національний):
   SPECI UKNN 151115Z 05009G15MPS 2400-TSRA BKN010CB 25/22
   Q1008 TEMPO 0800 + SHRA BKN003=

   б) Місцеве спеціальне зведення (пункт і умови погоди ті самі,
що і для зведення SPECI):
   SPECIAL UKNN 151115Z WIND 050/09MPS MAХ 15 MNM5 VIS 2400M FBL
   TSRA CLD BKN CB 300M T25 DP22 QNH 1008 HPA TREND TEMPO VIS
   800M HVY SHRA CLD BKN90M=

   в) Зміст обох зведень:
   Спеціальне зведення по аеродрому Національний складене об
11.15 UTC 15 числа даного місяця; напрямок приземного вітру 050
градусів; швидкість  вітру 9 метрів за секунду, із поривами
5-15 метрів за секунду (у зведеннях SPECI мінімальна швидкість
вітру не зазначається); мінімальна видимість 2400 метрів; гроза,
слабкий дощ; розірвані купчасто-дощові хмари на висоті 300 метрів;
температура повітря 25 градусів Цельсія; температура точки роси
22 градуси Цельсія; QNH 1008 гектопаскалей; тенденція протягом
наступних двох годин: часом видимість 800 метрів сильний зливовий
дощ; розірвана хмарність на висоті 90 м.

 Заступник Голови Державіаслужби          В.М.Настасієнко

 Заступник Міністра охорони
 навколишнього природного
 середовища України                  А.В.Гриценко

 ТВО начальника
 гідрометеорологічної служби
 Збройних Сил України                  Р.Р.Мусін


                   Додаток 2
                   до пунктів 4.9.6, 11.3.3
                   Правил метеорологічного
                   забезпечення авіації


           ПРАВИЛА ТА ФРАЗЕОЛОГІЯ
       обміну інформацією каналами гучномовного
      та телефонного зв'язку між метеорологічними
       органами та диспетчерськими пунктами ОПР


          1. Порядок ведення передачі

   Для задовільного прийому/передачі повідомлення необхідно:
   а) знати техніку користування мікрофоном ГМЗ/телефоном;
   б) використовувати звичайний розмовний тон, говорити ясно й
чітко;
   в) дотримуватися  такої  швидкості  розмови,  яка  б не
перевищувала 100 слів за хвилину (коли відомо, що окремі частини
повідомлення будуть записуватися одержувачем, слід говорити дещо
повільніше);
   г) зберігати гучність передачі на постійному рівні;
   ґ) робити невеликі паузи перед цифрами і після них, що
забезпечить більш чітке їхнє сприйняття;
   д) уникати використання слів-паразитів і звуків запинання
(наприклад, "е").
   В усіх випадках після передачі повідомлення оператор повинен
переконатися в тому, що кнопка (тумблер) звільнена та виключена
можливість випадкового вмикання мікрофона/телефону.

            2. Передача чисел

   2.1. Фразеологія  обміну  інформацією  з  диспетчерськими
пунктами ОПР здійснюється російською мовою.

   2.2. Числові значення, що складаються з однієї, двох або
більше цифр, передаються, як правило, одиницями, сотнями, тисячами
(наприклад, 7 - семь, 18 - восемнадцать, 24 - двадцять четыре,
72 - семьдесят два, 115 - сто пятнадцать, 2400 - две тысячи
четыреста). У разі ненадійного зв'язку під час передачі числових
значень атмосферного тиску, висоти, видимості, часу та ін. кожна
цифра вимовляється окремо. При передачі цілих тисяч кожен знак у
числі тисяч вимовляється окремо, після чого вимовляється слово
"ТЫСЯЧА".

   Приклад

                            Таблиця 1
------------------------------------------------------------------
|    Число    |        Передається         |
|-------------------+--------------------------------------------|
|    75     |СЕМЬ ПЯТЬ або СЕМЬДЕСЯТ ПЯТЬ        |
|-------------------+--------------------------------------------|
|    100    |ОДИН НОЛЬ НОЛЬ або СТО           |
|-------------------+--------------------------------------------|
|    745    |СЕМЬ ЧЕТЫРЕ ПЯТЬ або СЕМЬСОТ СОРОК ПЯТЬ   |
|-------------------+--------------------------------------------|
|    2000    |ДВЕ ТЫСЯЧИ або ДВА НОЛЬ НОЛЬ НОЛЬ      |
|-------------------+--------------------------------------------|
|    9100    |ДЕВЯТЬ ТЫСЯЧ ОДИН НОЛЬ НОЛЬ або ДЕВЯТЬ ТЫСЯЧ|
|          |СТО                     |
|-------------------+--------------------------------------------|
|    12000    |ДВЕНАДЦАТЬ ТЫСЯЧ або ОДИН ДВА ТЫСЯЧ     |
------------------------------------------------------------------

   2.3. При передачі числових значень, що виражені десятковим
дробом, після цілих значень вимовляється слово "ЗАПЯТАЯ".

   Приклад

                            Таблиця 2
------------------------------------------------------------------
|    Число    |        Передається        |
|--------------------+-------------------------------------------|
|    118,1    |СТО ВОСЕМЬНАДЦАТЬ ЗАПЯТАЯ ОДИН       |
|--------------------+-------------------------------------------|
|    120,37    |СТО ДВАДЦАТЬ ЗАПЯТАЯ ТРИ СЕМЬ       |
------------------------------------------------------------------

   2.4. При передачі часу, як правило, зазначаються тільки
хвилини поточної години. Проте, коли виникає ймовірність будь-якої
невизначеності, необхідно зазначати і поточну годину.

   Приклад

                            Таблиця 3
------------------------------------------------------------------
|    Час*     |        Передається        |
|---------------------+------------------------------------------|
|    0823     |ДВАДЦАТЬ ТРИ або НОЛЬ ВОСЕМЬ ДВАДЦАТЬ ТРИ |
|---------------------+------------------------------------------|
|    1300     |ТРИНАДЦАТЬ НОЛЬ НОЛЬ           |
|---------------------+------------------------------------------|
|    2057     |ПЯТЬДЕСЯТ СЕМЬ або ДВАДЦАТЬ ПЯТЬДЕСЯТ СЕМЬ|
|----------------------------------------------------------------|
|                                |
|---------------                         |
|   * при передачі метеорологічних повідомлень використовується|
|всесвітній скоординований час (UTC)               |
------------------------------------------------------------------

          3. Стандартні слова та фрази

   3.1. Під час проведення гучномовного та телефонного зв'язку
необхідно використовувати такі стандартні слова та фрази, що мають
відповідне значення:

                            Таблиця 4
------------------------------------------------------------------
|Слово/фраза           |Значення            |
|--------------------------------+-------------------------------|
|ПОДТВЕРДИТЕ           |Запитую підтвердження того "Чи |
|                |правильно я зрозумів таку   |
|                |фразу...?" або "Чи правильно ви|
|                |прийняли це повідомлення?"   |
|--------------------------------+-------------------------------|
|ПОДТВЕРЖДАЮ           |Так              |
|--------------------------------+-------------------------------|
|ПРАВИЛЬНО            |Зрозуміли правильно      |
|--------------------------------+-------------------------------|
|ПОПРАВКА            |У цій передачі (або вказаному |
|                |повідомленні) було зроблено  |
|                |помилку. Правильним варіантом |
|                |є...              |
|--------------------------------+-------------------------------|
|НА ПРИЕМЕ (продолжайте)     |Продовжуйте передавати ваше  |
|                |повідомлення          |
|--------------------------------+-------------------------------|
|КАК СЛЫШИТЕ?          |Яка якість моєї передачі?   |
|--------------------------------+-------------------------------|
|ПОВТОРЯЮ            |Повторюю для ясності або    |
|                |уточнення           |
|--------------------------------+-------------------------------|
|НЕВЕРНО (ОШИБОЧНО)       |Даю негативну відповідь,    |
|                |незгодний, не дозволяю чи   |
|                |неправильно          |
|--------------------------------+-------------------------------|
|СЦЕПЛЕНИЕ            |Коефіцієнт зчеплення на ЗПС... |
|--------------------------------+-------------------------------|
|ПОЛОСА             |Злітно-посадкова смуга...   |
|--------------------------------+-------------------------------|
|КОНЕЦ              |Обмін передачами закінчений і |
|                |відповіді не очікується    |
|--------------------------------+-------------------------------|
|ПОВТОРИТЕ            |Повторіть усі зазначені частини|
|                |цього повідомлення в тому   |
|                |вигляді, у якому ви його    |
|                |прийняли            |
|--------------------------------+-------------------------------|
|СООБЩИТЕ (доложите)       |Передайте мені таку інформацію |
|--------------------------------+-------------------------------|
|ПОНЯЛ              |Прийняв усю вашу останню    |
|                |передачу            |
|--------------------------------+-------------------------------|
|ГОВОРИТЕ МЕДЛЕННЕЕ       |Зменшіть швидкість передачі  |
|--------------------------------+-------------------------------|
|ЖДИТЕ              |Чекайте на мій виклик     |
|--------------------------------+-------------------------------|
|ПРОВЕРКА            |Перевірка системи або процедури|
|                |(не використовується у     |
|                |будь-якому іншому значенні та |
|                |за звичайних умов не потребує |
|                |відповіді)           |
|--------------------------------+-------------------------------|
|РЕГУЛЯРНАЯ           |Регулярне метеорологічне    |
|                |зведення            |
|--------------------------------+-------------------------------|
|СПЕЦИАЛЬНАЯ           |Спеціальне метеорологічне   |
|                |зведення            |
|--------------------------------+-------------------------------|
|ЗАМЕР КОНТРОЛЬНЫЙ ЗАМЕР     |Прошу провести вимірювання   |
|                |якого-небудь метеоелемента   |
|                |(вказується у запиті)     |
|--------------------------------+-------------------------------|
|ПОРЫВ              |Максимальна швидкість вітру  |
------------------------------------------------------------------

   Примітки:
   1. У  відповіді  на  запит  "ПОВТОРИТЕ"  забороняється
використовувати пряме твердження ("правильно") або заперечення
("ошибка").
   2. Запит "КОНТРОЛЬНЫЙ ЗАМЕР" виконується за вимогою керівника
польотів аеродрому (старшого диспетчера зміни ОПР).

       4. Позивні диспетчерських пунктів ОПР
    і підрозділів аеродромних метеорологічних органів

   4.1. Для виклику відповідного диспетчерського пункту ОПР або
підрозділу аеродромного метеорологічного органу використовуються
такі позивні:

                            Таблиця 5
------------------------------------------------------------------
| Назва органу/вид обслуговування |     Позивний     |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Районний диспетчерський центр   |КОНТРОЛЬ          |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Польотно-інформаційне       |ИНФОРМАЦИЯ         |
|обслуговування           |              |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Диспетчерський орган підходу    |ПОДХОД           |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Диспетчерський орган підходу при  |ВЫЛЕТ            |
|вильоті ПС             |              |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Диспетчерський орган підходу при  |ПРИЛЕТ           |
|прильоті ПС            |              |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Аеродромна диспетчерська вишка   |ВЫШКА            |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Диспетчерське обслуговування    |РУЛЕНИЕ           |
|наземного руху           |              |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Орган ОПР, який надає       |ВЫДАЧА           |
|диспетчерський дозвіл на виліт   |              |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Обслуговування за радіолокатором  |ПОСАДКА           |
|точного підходу          |              |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Виробнича служба аеропорту     |ТРАНЗИТ           |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Основний пункт спостережень    |ОСНОВНОЙ          |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Допоміжний пункт спостережень   |ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ       |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Синоптик              |МЕТЕО            |
------------------------------------------------------------------

      5. Одиниці числових значень, що передаються

   5.1. При передачі числових значень використовуються такі
одиниці вимірювань:

                            Таблиця 6
------------------------------------------------------------------
|Висота/ешелон польоту      |м, FL             |
|---------------------------------+------------------------------|
|Швидкість вітру на ешелоні    |км/час            |
|(висоті) польоту         |               |
|---------------------------------+------------------------------|
|Швидкість приземного вітру    |м/с, вузол          |
|---------------------------------+------------------------------|
|Напрямок вітру на ешелоні    |градус            |
|(висоті) польоту (дійсний)    |               |
|---------------------------------+------------------------------|
|(магнітний або дійсний)     |               |
|---------------------------------+------------------------------|
|Видимість/дальність видимості на |м, км             |
|ЗПС               |               |
|---------------------------------+------------------------------|
|Кількість хмарності       |октанти            |
|---------------------------------+------------------------------|
|Висота хмарності         |м               |
|---------------------------------+------------------------------|
|Атмосферний тиск         |мм рт. ст., гПа        |
|---------------------------------+------------------------------|
|Маркований номер ЗПС       |десятки градусів       |
|---------------------------------+------------------------------|
|Температура повітря/температура |градус Цельсія (град.С)    |
|точки роси            |               |
------------------------------------------------------------------

   5.2. Після встановлення надійного двостороннього зв'язку, що
унеможливлює нерозуміння змісту передачі, назви одиниць можуть не
передаватися.

        6. Установлення та ведення зв'язку

   6.1. Установлення зв'язку повинно починатися з виклику або
відповіді на виклик із використанням позивних.

   6.2. Якщо при встановленні зв'язку є впевненість у тому, що
виклик буде прийнятий, повідомлення може бути передано  без
відповіді на виклик.

   6.3. Якщо є сумнів у правильності прийнятого повідомлення,
запитується повне або часткове його повторення:

                            Таблиця 7
------------------------------------------------------------------
|      Слово/фраза      |      Значення      |
|---------------------------------+------------------------------|
|ПОВТОРИТЕ ВСЕ СООБЩЕНИЕ     |Повторіть усе повідомлення  |
|---------------------------------+------------------------------|
|ПОВТОРИТЕ ... (высоту, давление и|Повторіть конкретний елемент |
|т. п.)              |повідомлення         |
|---------------------------------+------------------------------|
|ПОВТОРИТЕ ВСЕ ДО ... (первое   |Повторіть частину повідомлення|
|слово, принятое         |               |
|удовлетворительно)        |               |
|---------------------------------+------------------------------|
|ПОВТОРИТЕ ВСЕ ПОСЛЕ... (последнее|Повторіть частину повідомлення|
|слово, принятое         |               |
|удовлетворительно)        |               |
|---------------------------------+------------------------------|
|ПОВТОРИТЕ ВСЕ МЕЖДУ...И..    |Повторіть частину повідомлення|
------------------------------------------------------------------

   6.4. Якщо при передачі допускається помилка, то вимовляється
фраза ДПОПРАВКА", потім повторюється остання правильна група або
фраза, після чого передається правильний варіант. Якщо поправку
доцільно внести шляхом повторення всього повідомлення, то перед
передачею виправленого  повідомлення  використовується  фраза
"ПОПРАВКА, ПОВТОРЯЮ".

   6.5. Якщо передбачається, що прийом може бути ускладнений,
важливі елементи повідомлення повинні передаватися двічі.

   6.6. Враховуючи структуру органів ОПР на аеродромі, місцеві
спеціальні метеорологічні зведення передаються з обов'язковим
підтвердженням про прийом у такій черговості:
   а) аеродромна диспетчерська вишка або відповідні сектори
аеродромної диспетчерської вишки;
   б) диспетчерський орган підходу або його відповідні сектори;
   в) керівник польотів (старший диспетчер зміни ОПР);
   г) синоптик.
   Після закінчення передачі інформації необхідно зробити запис
у  спеціальному  журналі  та  передати,  якщо  необхідно,
метеоінформацію на пункт ДВЧ-мовлення та вузол (сервер) зв'язку
для міжаеропортового обміну.

        7. Приклади переговорів спостерігача
            з диспетчерами ОПР

   Приклад 1. Передача диспетчерові органу підходу при прильоті
ПС уточнених даних про погоду для екіпажа повітряного судна, що
заходить на посадку.

                            Таблиця 8
------------------------------------------------------------------
|    Спостерігач ОПС    |      Диспетчер       |
|-----------------------------+----------------------------------|
|   ПРИЛЕТ, основной    |Основной ПРИЛЕТ,         |
|               |                 |
|   ПРИЛЕТ, основной    |Замер               |
|               |                 |
|Ноль один тринадцать, ветер |Основной, ПРИЛЕТ, продолжайте   |
|магнитный триста пятьдесят  |                 |
|градусов два метра в секунду,|                 |
|видимость один восемь ноль  |                 |
|ноль або одна тысяча     |                 |
|восемьсот метров,      |                 |
|высота облаков один пять ноль|                 |
|або сто пятьдесят метров.  |                 |
|               |                 |
|   Подтвердите       |Подтверждаю            |
------------------------------------------------------------------

   Приклад 2. Передача  спеціального  зведення  диспетчерові
обслуговування за радіолокатором точного підходу.

                            Таблиця 9
------------------------------------------------------------------
|    Спостерігач ОПС    |      Диспетчер      |
|------------------------------+---------------------------------|
|ПОСАДКА, основной       |Основной, ПОСАДКА, продолжайте  |
|               |                 |
|Специальная двадцать ветер  |                 |
|магнитный пятьдесят градусов |                 |
|двенадцать порывы двадцать  |                 |
|метров в секунду, видимость  |                 |
|один пять ноль ноль метров,  |                 |
|гроза на аэродроме", семь   |                 |
|октантов кучево-дождевой   |                 |
|сто пятьдесят метров.     |                 |
|Подтвердите          |Повторите все после "гроза на  |
|               |аэродроме"            |
|Семь октантов         |                 |
|кучево-дождевой один     |                 |
|пять ноль метров       |       Понял        |
------------------------------------------------------------------

 Заступник Голови Державіаслужби          В.М.Настасієнко

 Заступник Міністра охорони
 навколишнього природного
 середовища України                  А.В.Гриценко

 ТВО начальника
 гідрометеорологічної служби
 Збройних Сил України                  Р.Р.Мусін


                   Додаток 3
                   до пунктів 5.8.3, 6.4.4,
                   7.3.1, 9.3.1, 9.3.9
                   Правил метеорологічного
                   забезпечення авіації


           ІНСТРУКТИВНИЙ МАТЕРІАЛ
       із підготовки польотної документації,
            зразки карт і форм


         1. Технічні характеристики карт

   1.1. Карти, що надаються у складі польотної документації,
повинні відповідати зразкам карт, наведених у цьому додатку.
   Карти повинні бути гранично ясними і мати такі технічні
характеристики:
   а) розмір карти повинен відповідати стандартному розміру
паперу А4, за домовленістю з експлуатантами, при необхідності
збільшення  деталізації  метеорологічної  інформації  може
використовуватися розмір паперу А3;
   б) основа  карт  не  повинна  бути перевантажена зайвою
топографічною інформацією, що обмежується зображенням берегових
ліній,  великих озер і рік, виконаних спрощеним схематичним
способом;
   в) на картах, що готуються з допомогою ЕОМ, метеорологічна
інформація повинна домінувати над іншою, у випадку накладення
даних автоматично остання інформація повинна бути анульована;
   г) основні аеродроми на картах позначаються крапкою і першою
літерою назви міста, що обслуговується даним аеродромом;
   ґ) географічна сітка координат задається з меридіанами й
паралелями, що  зображуються  пунктирними лініями через кожні
10 град. широти й довготи; крапки розташовуються з інтервалом у
1 град.;
   д) значення широти й довготи зазначаються в різних точках за
всією площею карти (тобто не тільки на полях);
   е) пояснювальні записи на картах робляться чіткими і простими
із зазначенням:
   назви укладача прогнозу  (ВЦЗП  або  центру,  що  надає
прогностичні дані поза рамками ВСЗП) або назви національного
центру - користувача даних ВСЗП, що побудував карту, з посиланням
на ВЦЗП - постачальника вихідних прогностичних даних;
   типу карт;
   дати і періоду дії;
   одиниць виміру, що використовуються.

   1.2. Відносна висота зазначається таким чином:
   а) на прогностичних картах особливих явищ погоди для високих
і середніх рівнів та в інших формах польотної документації для
високих і середніх рівнів - в ешелонах польотів ICAO (FL) або у
значеннях абсолютних висот із зазначенням одиниць виміру;
   б) на прогностичних картах особливих явищ погоди для низьких
рівнів та в інших формах польотної документації для низьких рівнів
- у значеннях абсолютних висот або у значеннях висот над рівнем
землі із зазначенням одиниць виміру.

     2. Карти вітру та температури повітря на висотах

   2.1. Карти вітру і температури повітря на висотах,  що
надаються екіпажам повітряних суден у складі пакета польотної
документації або використовуються для передпольотної підготовки, є
прогностичними  картами  для  стандартних  ешелонів польотів.
Незалежно від масштабу й рівня такі карти містять дані про:
   а) швидкість вітру у вигляді стрілок з оперенням на достатньо
щільній сітці; одне перо відповідає швидкості вітру, що дорівнює
18 км/год (10 вузлів), половина пера - 9 км/год (5 вузлів),
заштрихований вимпел - 93 км/год (50 вузлів);
   б) температуру повітря у вибіркових вузлах сітки достатньої
щільності у вигляді значень температури в цілих градусах Цельсія.
   Усі значення температури на картах є від'ємними, за винятком
тих значень, яким передує скорочення "PS" ("плюс").

   2.2. Прогнози вітру та температури повітря на висотах в
вузлах регулярної сітки складаються ВЦЗП у масштабі земної кулі з
використанням кодової форми GRIB. Вони випускаються чотири рази на
добу і чинні протягом 6, 12, 18, 24, 30 і 36 год. після збору
(о 00.00, 06.00, 12.00 і 18.00 UTC) синоптичних даних, на основі
яких розроблені ці прогнози.
   Прогнози вітру та температури  повітря  складаються  для
ешелонів польоту 50 (850 гПа), 100 (700 гПа), 140 (600 гПа), 180
(500 гПа), 240 (400 гПа), 300 (300 гПа) , 340 (250 гПа), 390
(200 гПа), 450 (150 гПа) із використанням фіксованої сітки з
горизонтальною роздільною здатністю 140 км (140 км - 1.25 град.
широти).
   Зразки прогностичних карт вітру та температури повітря на
висотах, складених для стандартних географічних районів на основі
даних в коді GRIB, наданих ВЦЗП Лондон, наведені на  рис. 1, 2
( zc546-05 ) цього додатка. У разі відсутності даних ВЦЗП Лондон
вони заміняються аналогічними даними ВЦЗП Вашингтон із відповідним
посиланням на продукцію ВЦЗП Вашингтон у легенді карти.

   2.3. Прогнози  вітру  та температури повітря на висотах
складаються також Гідрометцентром Росії  (ГМЦ)  та  Головним
авіаційним метеорологічним центром (ГАМЦ) Росії для обмежених
географічних регіонів Європи та Азії. Карти випускаються 4 рази на
добу на фіксований час 00.00, 06.00, 12.00, 18.00 UTC. ГМЦ
випускає карти для ешелонів польоту 300 (300 гПа), 340 (250 гПа)
та 390 (200 гПа); ГАМЦ для ешелонів польоту 240 (400 гПа) та 300
(300 гПа).
   Зразки карт  ГМЦ  та  ГАМЦ Росії наведені на рис. 3,4
( zc546-05 ) цього додатка.

         3. Карти особливих явищ погоди
         для високих і середніх рівнів

   3.1. Карти особливих явищ погоди є прогностичними картами,
складеними на зазначений фіксований час. Карти є дійсними з
моменту їх отримання і до фіксованого часу, зазначеного в легенді
карти. При необхідності синоптик подовжує період дії карти не
більше ніж на 3 години після фіксованого часу.

   3.2. Прогнози особливих явищ погоди надаються в рамках ВСЗП у
кодовій формі BUFR або у факсимільному форматі для середніх рівнів
FL 100-250 (SWM)  для  кількох обмежених географічних регіонів
включно частину Європи та для високого рівня FL 250-630  (SWH) у
масштабі земної кулі, випускаються 4 рази на добу на фіксований
час 00.00, 06.00, 12.00, 18.00 UTC.
   Для забезпечення стандартизації польотної документації дані в
коді  BUFR, одержані в рамках ВСЗП, повинні декодуватися в
стандартні карти, зміст та зазначення укладача прогнозів ВСЗП при
цьому не змінюється.
   Зразки карт ВЦЗП Лондон та Вашингтон наведені на рис. 5
(зразок SWM) та рис. 6 (зразок SWH) ( zc546-05 ) цього додатка. У
разі відсутності даних ВЦЗП Лондон вони заміняються аналогічними
даними ВЦЗП Вашингтон із відповідним посиланням на продукцію ВЦЗП
Вашингтон у легенді карти.
   На картах ВЦЗП зазначаються необхідні для польоту дані, що
стосуються:
   а) гроз;
   б) тропічних циклонів;
   в) ліній сильних шквалів;
   г) помірної або сильної турбулентності (у хмарності або при
ясному небі);
   ґ) помірного або сильного обледеніння;
   д) піщаних або пилових бур на значному просторі;
   е) хмарності, пов'язаної з явищами, зазначеними в підпунктах
"а) - д)" для ешелонів польотів FL 100-250;
   є) купчасто-дощових хмар, пов'язаних із явищами, зазначеними
в підпунктах "а) - д)" для ешелонів польоту вище FL 250;
   ж) місця розташування точно визначених зон конвергенції;
   з) місця розташування фронтальних систем, коли вони пов'язані
з особливими явищами погоди за маршрутом та швидкості і напрямку
їх переміщення;
   и) висот тропопаузи;
   і) струминних течій;
   ї) місця вулканічних вивержень, що супроводжуються появою
хмар попелу, які впливають на польоти повітряних суден, у тому
числі вулканів, що викидають тільки пар, із нанесенням символу
вулканічного виверження в місці розташування вулкана і на полі
карти, де додатково зазначаються назва вулкана, його міжнародний
номер, широта, довгота, дата й час першого виверження, якщо
відомо, а також посилання на інформацію SIGMET, NOTAM, ASHTAM,
випущених для відповідного району;
   й) місця  аварійного  викиду  радіоактивних матеріалів в
атмосферу, що впливають на польоти повітряних суден, при цьому
символ радіоактивності вказується в місці аварії та на полі карти,
де додатково вказуються широта/довгота місця аварії, дата й час
аварії  та  нагадування  користувачам  перевірити  NOTAM для
відповідного району.
   Для повітряних суден, що виконують польоти вище ешелону
польоту 250, дані в підпунктах "а) - д)" зазначаються у випадках,
якщо ці явища очікуються вище цього ешелону польоту, а у підпункті
"а)" - тільки ті грози, які потребують складання інформації
SIGMET, як це зазначено у пункті 7.3.1 а) цих Правил.

   3.3. Крім карт особливих явищ погоди, що складає ВЦЗП Лондон
або Вашингтон, карти особливих явищ погоди для високих рівнів FL
250-450 (400-150 гПа) випускає ГМЦ для обмеженого географічного
регіону в  Європі  та  Азії  з  використанням  бланків
масштабу 1: 31 000 000 (рис. 7 ( zc546-05 ).
   ГАМЦ Росії випускає карти особливих явищ погоди для високого
рівня FL 250-450 (400-150 гПа) для обмеженого географічного
регіону в Європі та Азії з використанням  бланків  масштабу
1: 20 000 000 (рис. 8 ( zc546-05 ).
   На цих картах зазначаються дані, що стосуються такого:
   а) гроз;
   б) ліній сильних шквалів;
   в) помірної або сильної турбулентності (у хмарності або при
ясному небі);
   г) помірного або сильного обледеніння;
   ґ) піщаних або пилових бур на значному просторі;
   д) атмосферних фронтів (положення, швидкості та напрямку
переміщення);
   е) висот тропопаузи;
   є) струминних течій;
   ж) купчасто-дощової  хмарності,  пов'язаної  з особливими
явищами, зазначеними в підпунктах "а) - г)".
   Підпункти "а) - д)" використовуються, якщо зазначені явища
(умови) очікуються вище FL 250 (400 гПа).

   3.4. Символи, що використовуються для позначення очікуваних
особливих явищ погоди, та умовні позначення баричних утворень,
атмосферних фронтів, хмарності на прогностичних картах особливих
явищ погоди для високого та середнього рівнів наводяться у
таблицях 1-6 ( za546-05, zb546-05 ) цього додатка.

   3.5. Висоти на картах особливих явищ погоди, підготовлених
ВЦЗП Лондон (Вашингтон), позначаються в ешелонах польотів ICAO; на
картах ГМЦ та ГАМЦ Росії - у десятках метрів відносно ізобаричної
поверхні, що відповідає стандартному атмосферному тиску 1013,2 гПа
(760 мм рт. ст.).
   Висоти рівнів, між якими очікується явище, зазначаються
одним, найбільш імовірним середнім значенням таким чином, щоб
значення для більш низького рівня було розташоване під значенням
для більш високого рівня. Якщо верхня або нижня межа перебувають
за межами прошарку атмосфери, для якого застосовується карта,
використовується позначення "XXX".

   3.6. Межі зон особливих явищ погоди зазначаються на картах
зубчатою лінією, за винятком зон турбулентності в ясному небі, що
окреслюються пунктирною лінією з надписом "CAT" усередині. Поруч
із надписом "CAT" зазначаються умовний символ турбулентності
(помірна або сильна) та висота верхньої та нижньої межі прошарку,
в якому вона очікується. Зона турбулентності в ясному небі може
також позначатися цифрою усередині квадрата, який заноситься до
умовних  позначень у вільному місці на карті для опису її
інтенсивності та вертикальної протяжності.

   3.7. На картах особливих явищ погоди для високих рівнів
указуються тільки дані про купчасто-дощові хмари (СВ), пов'язані з
активною грозовою діяльністю (районом суцільної купчасто-дощової
хмарності або хмарності, розташованої у вигляді лінії з розривами
між окремими хмарами), або про СВ - хмарність, включену до
прошарків інших хмар та замасковану імлою, що простягаються вище
рівня 400 гПа ( вище FL 250).

   3.8. Скорочення СВ або умовне позначення грози на картах
особливих явищ погоди означають, що на карті зазначені всі явища
погоди, пов'язані з наявністю купчасто-дощових хмар або грози, а
саме:  помірного  або сильного обледеніння повітряних суден,
помірної або сильної турбулентності й граду.

   3.9. На картах особливих явищ погоди середнього рівня, крім
СВ, зазначаються й інші форми хмар, із якими пов'язані особливі
явища погоди, що наводяться у таблиці 1 цього додатка. Скорочення
на картах, які використовуються при описі хмарності, наведені у
таблиці 2 цього додатка.

   3.10. Висота тропопаузи зазначається усередині невеличких
прямокутників, розташованих рівномірно по карті. Центри низької і
високої тропопаузи зазначаються літерами "L" і "Н", відповідно,
усередині п'ятикутників, як показано в таблиці 3 ( zb546-05 )
цього додатка.

   3.11. Положення осі струминної течії позначається суцільною
жирною лінією, що переривається через визначені інтервали для
зазначення: даних про максимальну швидкість вітру за допомогою
стрілок з оперенням, а також заштрихованих вимпелів, висоти
знаходження осі струминної течії.

         4. Карти особливих явищ погоди
         для низьких та середніх рівнів

   4.1. Карти особливих явищ погоди для низьких та середніх
рівнів (SFC - 400 гПа) складаються ГАМЦ Росії для обмеженого
географічного регіону східної частини Європи з використанням
бланків масштабу 1:7 500 000 (рис. 9 ( zc546-05 ).   На картах
зазначаються дані, що стосуються такого:
   а) фронтів  і  зон  конвергенції та їхнього очікуваного
переміщення;
   б) зон і рівнів, що перебувають під впливом грози, тропічного
циклону, лінії шквалу, граду, помірної або сильної турбулентності
(у  хмарах і при ясному небі), гірських хвиль, обледеніння
повітряних суден, переохолоджених опадів, піщаної/пилової бурі,
туману, опадів та інших явищ, що викликають погіршення видимості
до значень менше 5000 м на значному просторі;
   в) кількості, форми та висоти нижньої й верхньої межі хмар;
   г) видимості біля поверхні землі, коли вона менше 5000 м;
   ґ) висоти  рівня 0 град.С, якщо він розташований нижче
верхньої межі, на який розрахований прогноз;
   д) атмосферних фронтів, центрів баричних утворень та їхнього
очікуваного переміщення;
   е) температури поверхні моря та стану моря за встановленим
порядком.

   4.2. Карти особливих явищ погоди для низького та середнього
рівнів (SFC-400 гПа), підготовлені Українським АМЦ, складаються
для обмеженого географічного району (55 град. п. ш. 16 град.
с.д./55 град. п. ш. 41 град. с.д./42 град. п. ш. 41 с.д./42 п. ш.
16 с. д.) з використанням бланків масштабу 1 : 7500 000 (рис. 10
( zc546-05 ).
   На картах зазначається така інформація:
   а) положення атмосферних фронтів і центрів баричних утворень
та їх очікуване переміщення (напрямок та швидкість);
   б) межі зон особливих явищ (умов) погоди;
   в) кількість, форма, висота нижньої та верхньої межі хмар;
   г) значення видимості біля поверхні землі, коли вона менше
10 км;
   ґ) особливі явища (умови) погоди: гроза, шквал, помірна та
сильна турбулентність (за винятком турбулентності, що виникає у СВ
хмарах);
   обледеніння повітряних суден будь-якої інтенсивності (за
винятком обледеніння, що виникає у СВ хмарах); переохолоджені
опади та тумани, а також явища, що призводять до погіршення
видимості до значень менше 10 км на значному просторі, сильний
приземний вітер на значному просторі, що перевищує 15 м/с;
   д) висота рівня ізотерми 0 град.С.

   4.3. Карти особливих явищ погоди для низького та середнього
рівнів складаються 4 рази на добу на фіксовані строки: 00.00,
06.00, 12.00, 18.00 UTC.

   4.4. Символи, що використовуються для позначення очікуваних
особливих явищ погоди, та умовні позначення баричних утворень,
атмосферних фронтів, хмарності на прогностичних  картах  для
низького та  середнього  рівнів  наводяться  у  таблицях 1-6
( za546-05, zb546-05 ) цього додатка.
   Межі  зон особливих явищ погоди зазначаються на картах
зубчатою лінією.

   4.5. На картах для низького та середнього рівня ГАМЦ Росії та
Українського АМЦ висоти зазначаються в десятках метрів над рівнем
землі, за винятком висоти рівня ізотерми 0 град.С, що зазначається
в десятках метрів над середнім рівнем моря. У випадках, коли
верхня межа хмарності або особливих явищ погоди розташована вище
рівня 400 гПа, її висота зазначається як "XXX".

   4.6. Положення центрів високого й низького тиску повинні
позначатися хрестиком і літерами "H" і "L", відповідно, разом із
значеннями тиску в центрі в гектопаскалях (гПа). Поруч стрілкою
зазначається напрямок очікуваного переміщення та  цифрами  -
очікувана середня швидкість переміщення в км/год.

   4.7. Видимість  біля  поверхні  землі,  якщо вона менше
5 (10) км, зазначається перед символом явища,  що  погіршує
видимість. На картах значення видимості зазначається до значення
2 км - у метрах, більше 2 км - у кілометрах.

        5. Прогноз умов погоди за маршрутом
          польоту в табличній формі

   5.1. Прогноз умов погоди за маршрутом польоту в табличній
формі включається в польотну документацію в тих випадках, коли
аеродромний метеорологічний орган не забезпечує надання цієї
інформації у вигляді прогностичних карт. Зазначені  прогнози
готуються на бланках форми ТА для низького рівня (до FL100) та для
середнього й високого рівнів (вище FL100) на російській або
англійській мові.

   5.2. Прогноз умов погоди для польотів за маршрутом включає
дані, що зазначені в пункті 6.4.1 цих Правил.

   5.3. При необхідності для деталізації прогноз за маршрутом
може бути поділений на окремі ділянки уздовж маршруту польоту, що
позначаються географічними назвами пунктів або  географічними
координатами (широтою та/або довготою).

   5.4. Особливі явища погоди зазначаються відкритим текстом з
використанням скорочень, прийнятих в ICAO, відповідно до переліку
особливих явищ погоди, наведеному в пункті 6.4.2 цих Правил,
залежно  від  рівня  польоту.  Символи  особливих  явищ  не
використовуються.
   Вказівки щодо використання термінів при описі особливих явищ
погоди наведені в таблицях 5 та 6 цього додатка.

   5.5. Бланк форми ТА для низького рівня містить дані про
будь-яку хмарність, очікувану за маршрутом польоту, а також про
висоту нижньої й верхньої межі кожного прошарку хмар; бланк форми
ТА для середнього та високого рівнів містить дані тільки про
хмарність, із якою пов'язані особливі явища погоди, що наведені у
пункті 6.4.2 цих Правил.

   5.6. Кількість хмарності зазначається літерними англійськими
скороченнями, форми хмар - латинськими скороченнями відповідно до
умовних позначень, що наводяться в таблиці 2 цього додатка.

   5.7. Висоти розміщення шарів нижньої  й  верхньої  межі
хмарності,  обледеніння,  турбулентності,  гірської  хвилі та
вулканічного попелу зазначаються  одним,  найбільш  імовірним
середнім значенням, таким чином, щоб значення для більш низького
рівня розташовувалось під значенням для вищого рівня. На бланках
ТА  для  низького  рівня всі висоти зазначаються у метрах,
відрахованих від рівня землі (AGL), при необхідності - в метрах
над середнім рівнем моря (AMSL); для середнього та високого рівнів
- у рівнях польотів ICAO (FL), розрахованих відносно ізобаричної
поверхні 1013.2 гПа (760 мм. рт. ст.).

   5.8. Вітер і температура повітря на висотах на бланку ТА для
низького рівня зазначаються для рівня, поблизу якого планується
політ, а також, щонайменше, для двох суміжних рівнів (вище й нижче
рівня польоту) у метрах над середнім рівнем моря. Наприклад, для
абсолютних висот 300 м, 600 м, 1500 м, 2000 м.
   На бланках ТА для середнього й високого рівнів зазначаються
дані для ешелону польотів та двох сусідніх ешелонів (вище й нижче
ешелону польоту). Вітер і температура повітря на найнижчому з
рівнів записуються у найнижчому рядку, а дані для більш високих
рівнів - у зростаючому порядку вище. Напрямок вітру зазначається
трьома цифрами з округленням до найближчих 10 град., далі після
риски дробу - значення швидкості в кілометрах  за  годину,
принаймні, двома цифрами з округленням до найближчих 10 км/год.
Значення температури повітря зазначається двома цифрами в градусах
Цельсія з попереднім скороченням "PS" ("плюс") або "MS" ("мінус"),
за винятком 0 град.С, коли вказуються тільки цифри 00.

   5.9. Значення прогнозованого мінімального тиску біля поверхні
землі, приведеного за стандартною атмосферою до середнього рівня
моря QNH, зазначається в гектопаскалях з округленням до цілих
значень. Значення мінімальної температури повітря біля поверхні
землі зазначається в градусах Цельсія з округленням до цілих
значень.

   5.10. Дані про струминну течію, якщо вона очікується нижче
рівня, на якому планується політ, указуються таким чином: спочатку
зазначається висота осі струминної течії на даній ділянці, далі
після двокрапки - напрямок і швидкість максимального вітру.

         6. Прогнози погоди по аеродромах

   6.1. Прогнози по аеродромах у формі коду TAF надаються на
бланку у тому вигляді, в якому вони були отримані.

           7. Зразки карт і форм

   а) умовні позначення та скорочення, що використовуються в
польотній    документації,  -  таблиці   1,  2, 3, 4
( za546-05, zb546-05 );
   б) вказівки щодо використання термінів при описі особливих
явищ погоди, що пов'язані і не  пов'язані  з  CВ-хмарністю
(російською та англійською мовами), - таблиці 5, 6;
   в) прогноз умов за маршрутом польоту у табличній формі ТА для
низького, середнього та високого рівнів (російською та англійською
мовами) - таблиці 7, 8, 9,10;
   г) зразок бланка з прогнозами TAF - таблиця 11;
   ґ) карти вітру  та  температури  на  висотах,  складені
Регіональним  спеціалізованим  метеорологічним  центром (РСМЦ)
Оффенбах на основі даних в коді GRIB, наданих ВЦЗП Лондон, FL 050
(рис. 1 ( zc546-05 ) та FL 340 (рис. 2);
   д) карта вітру та температури на висотах ГМЦ Росії, FL 390
(рис. 3 ( zc546-05 );
   е) карта вітру та температури на висотах ГАМЦ Росії, FL 240
(рис. 4 ( zc546-05 );
   є) карта особливих явищ погоди для середнього рівня ВЦЗП
Лондон, зразок SWM - FL 100-450 (рис. 5 ( zc546-05 );
   ж) карта особливих явищ погоди для високого рівня ВЦЗП
Вашингтон, зразок SWH - FL 250-630 (рис. 6 ( zc546-05 );
   з) карта особливих явищ погоди для високого рівня ГМЦ Росії,
FL 250-450 (400-150 гПа) (рис. 7 ( zc546-05 );
   и) карта особливих явищ погоди для високого рівня ГАМЦ Росії,
FL 250-450 (400-150 гПа) (рис. 8 ( zc546-05 );
   і) карта особливих явищ погоди для низького та середніх
рівнів ГАМЦ Росії, SFC - 400 гПа (рис. 9 ( zc546-05 );
   ї) карта особливих явищ погоди для низького та середнього
рівнів УАМЦ, SFC - 400 гПа (рис. 10 ( zc546-05 ).


            УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ
           особливих явищ погоди
              ( za546-05 )


              Скорочення,
        які використовуються при описах хмар

                            Таблиця 2
------------------------------------------------------------------
|               Форма:               |
|----------------------------------------------------------------|
|CI- |Пір'ясті    |AS- |Високошаруваті|ST-  |Шаруваті   |
|----+---------------+-----+--------------+-------+--------------|
|CC- |Пір'ясто -   |AC- |Висококупчасті|CU-  |Купчасті   |
|  |купчасті    |   |       |    |       |
|----+---------------+-----+--------------+-------+--------------|
|CS- |Пір'ясто-   |SC- |Шарувато-   |CB-  |Купчасто-   |
|  |шаруваті    |   |купчасті   |    |дощові    |
|--------------------+-----+--------------+-------+--------------|
|          |NS- |Шарувато-   |TCU*  |Купчасті   |
|          |   |дощові    |    |значної    |
|          |   |       |    |вертикальної |
|          |   |       |    |протяжності  |
|----------------------------------------------------------------|
|                                |
|--------------                         |
|  * використовується  тільки  в  прогнозах за  маршрутом|
|у табличній формі ТА                      |
|----------------------------------------------------------------|
|              Кількість:              |
|----------------------------------------------------------------|
|  Для хмар, крім СВ:  |     Тільки для СВ-хмар:     |
|-------------------------+--------------------------------------|
|SKC - Ясно (0/8)     |ISOL - окремі СВ (ізольовані)     |
|-------------------------+--------------------------------------|
|FEW - Незначна (1/8-2/8) |OCNL - достатньо розділені СВ (рідкі) |
|-------------------------+--------------------------------------|
|SCT - Розсіяна (3/8-4/8) |FRQ - СВ із невеликими розділеннями  |
|             |або без розділень (часті)       |
|-------------------------+--------------------------------------|
|BKN - Розірвана (5/8-7/8)|EMBD - СВ, що знаходяться в прошарках |
|             |інших хмар (включені), замасковані  |
|             |імлою                 |
|-------------------------+--------------------------------------|
|OVC- Суцільна (8/8)   |                   |
|----------------------------------------------------------------|
|           Додаткові скорочення:           |
|----------------------------------------------------------------|
|LYR- розділені на шари (у деяких випадках при описі форми хмар) |
|----------------------------------------------------------------|
|LOC- локально, у визначеному місці (при описі місцезнаходження |
|хмар або явища)                         |
------------------------------------------------------------------

   Примітка. Скорочення LYR та LOC можуть використовуватися
тільки у прогнозах за маршрутом для низького та середнього рівнів.


               СИМВОЛИ
          на авіаційних картах погоди

          Умовні позначення фронтів
              ( zb546-05 )


               ВКАЗІВКИ
        щодо використання термінів при описі
        особливих явищ погоди, що пов'язані
             з СВ-хмарністю


                            Таблиця 5
------------------------------------------------------------------
| Термін  |  Переклад  |       Значення       |
|-----------+----------------+-----------------------------------|
|OBSC*   |затемнені    |СВ-хмари окремо чи разом із грозами|
|      |        |затемнені серпанком або димом, або |
|      |        |які не можуть бути чітко розпізнані|
|      |        |через темряву           |
|-----------+----------------+-----------------------------------|
|EMBD*   |включені    |СВ-хмари окремо або разом із    |
|      |(замасковані)  |грозами, що знаходяться в прошарках|
|      |        |інших хмар і не можуть бути чітко |
|      |        |розпізнані             |
|-----------+----------------+-----------------------------------|
|ISOL    |ізольовані   |СВ-хмари окремо та/або разом із  |
|      |        |грозами вважаються ізольованими,  |
|      |        |якщо вони складаються із окремих  |
|      |        |елементів із максимальним покриттям|
|      |        |менше 50% площі району впливу або |
|      |        |прогнозованого впливу (у фіксований|
|      |        |час або протягом періоду дії    |
|      |        |прогнозу)             |
|-----------+----------------+-----------------------------------|
|OCNL    |випадкові    |СВ-хмари окремо та/або разом із  |
|      |(рідкі)     |грозами вважаються випадковими,  |
|      |        |якщо вони складаються з достатньо |
|      |        |розділених елементів із      |
|      |        |максимальним покриттям 50-75% площі|
|      |        |району впливу або прогнозованого  |
|      |        |впливу (у фіксований час або    |
|      |        |протягом періоду дії прогнозу)   |
|-----------+----------------+-----------------------------------|
|FRQ    |часті      |Грозова діяльність або СВ-хмари  |
|      |        |вважаються частими, якщо проміжки |
|      |        |між суміжними грозами (грозовими  |
|      |        |хмарами) незначні або взагалі   |
|      |        |відсутні, з максимальним покриттям |
|      |        |більше 75% площі району впливу або |
|      |        |прогнозованого впливу (у фіксований|
|      |        |час або протягом періоду дії    |
|      |        |прогнозу)             |
|-----------+----------------+-----------------------------------|
|SQL    |лінія шквалу  |Лінія шквалу означає грозову    |
|      |        |діяльність вздовж певної лінії   |
|      |        |фронту з незначними проміжками між |
|      |        |окремими хмарами або за відсутності|
|      |        |таких проміжків          |
|-----------+----------------+-----------------------------------|
|GR     |град      |Град слід використовувати для   |
|      |        |додаткового опису грозової     |
|      |        |діяльності (за необхідності)    |
|----------------------------------------------------------------|
|                                |
|--------------                         |
|   * скорочення EMBD, OBSC за необхідності додаються до |
|скорочень ISOL, OCNL, FRQ при описі СВ-хмарності (грозової |
|діяльності) на картах особливих явищ погоди та в прогнозах умов |
|погоди за маршрутом у формі таблиць ТА             |
------------------------------------------------------------------

               ВКАЗІВКИ
        щодо використання термінів при описі
       особливих явищ погоди, що не пов'язані
             з СВ-хмарністю

                            Таблиця 6
------------------------------------------------------------------
| Термін |  Переклад  |       Значення       |
|----------+----------------+------------------------------------|
|TURB   |турбулентність |Сильну та помірну турбулентність  |
|     |        |слід відносити тільки до      |
|     |        |турбулентності на низьких висотах, |
|     |        |пов'язаної із сильним приземним   |
|     |        |вітром, вихровими течіями, або   |
|     |        |турбулентності у хмарах, або поза  |
|     |        |ними (CAT) поблизу струминних течій.|
|     |        |Не слід зазначати турбулентність,  |
|     |        |пов'язану з конвективною хмарністю |
|----------+----------------+------------------------------------|
|ICE    |обледеніння   |Сильне або помірне обледеніння слід |
|     |        |зазначати тільки як обледеніння в  |
|     |        |хмарності неконвективного походження|
|----------+----------------+------------------------------------|
|FZRA   |переохолоджений |Слід відносити тільки до умов    |
|     |дощ (той, що  |сильного обледеніння, пов'язаного з |
|     |замерзає)    |переохолодженим дощем        |
|----------+----------------+------------------------------------|
|MTW    |гірська хвиля  |Гірська хвиля вважається:      |
|     |        |- сильною, якщо супроводжується   |
|     |        |низхідним потоком зі швидкістю   |
|     |        |3,0 м/с (600 фут/хв) або більше,  |
|     |        |та/або спостерігається або     |
|     |        |прогнозується сильна        |
|     |        |турбулентність;           |
|     |        |- помірною,             |
|     |        |якщо супроводжується низхідним   |
|     |        |потоком зі швидкістю 1,75-3,0 м/с  |
|     |        |(350-600 фут/хв) та/або       |
|     |        |спостерігається або прогнозується  |
|     |        |помірна турбулентність       |
------------------------------------------------------------------

                            Таблиця 7

                   Форма ТА


               ПРОГНОЗ
          условий по маршруту полетов
             низкий уровень


------------------------------------------------------------------
|Дата         |      22 сентября 2004 г.      |
|----------------------+-----------------------------------------|
|Метеорологический   |       АМСГ Кривой Рог       |
|орган         |                     |
|----------------------+-----------------------------------------|
|Маршрут полета    |      Кривой Рог - Киев      |
|----------------------+-----------------------------------------|
|Срок действия прогноза|      от 06.00 до 09.00      |
|(UTC)         |                     |
|----------------------+-----------------------------------------|
|Краткая характеристика|  На 06.00 UTC фронт окклюзии будет  |
|синоптической ситуации|    расположен расстоянии 70 км    |
|           | северо-западнее Кривого Рога ожидается |
|           | смещение юго-восток скоростью 30 км/ч |
|----------------------+-----------------------------------------|
|Участки полета    |    Кривой    | Кировоград-Киев  |
|           |  Рог-Кировоград  |          |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Ветер (истинные    |200/05G10      |240/05       |
|градусы и м/с) у   |          |          |
|земли:        |          |          |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Ветер (истинные    |          |          |
|градусы и км/ч) и тем-|          |          |
|пература (град.С) на |          |          |
|высотах:       |          |          |
|   3000 м AMSL   |  240/50 MS02   |  290/50 MS06   |
|   1500 м AMSL   |  220/50 PS02   |  270/40 PS00   |
|   600 м AMSL    |  210/40 PS08   |  260/30 PS06   |
|   300 м AMSL    |  200/30 PS11   |  250/30 PS06   |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Облачность      |ISOL EMBD CB XXX  |   BKN SC 1500  |
|           |       ---  |      ----  |
|           |       400  |       500  |
|           |          |          |
|           |  OVC NS XXX    |   SCT CU 3000  |
|           |     ---    |      ----  |
|           |     200    |       800  |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Видимость у земли   | 5000 M FBL RA LOC |    10 KM    |
|           |  800 M HVY SHRA  |          |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Особые явления погоды |  MOD TO SEV ICE  |  MOD TURB in CU  |
|           |    ХХХ     |    3000     |
|           |    ---     |    ----     |
|           |    2200    |    800     |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Высота уровня изотермы|    2200    |    1500    |
|0 град.С (AMSL)    |          |          |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Прогноз минимального |    998     |    1002    |
|давления QNH (гПа)  |          |          |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Прогноз минимальной  |    PS12    |    PS10    |
|температуры у земли  |          |          |
|(град.С)       |          |          |
------------------------------------------------------------------

   Составлено 05.00 UTC 22-09-2004    Синоптик    Зоренко
        --------------------            -------

   Примечания:
   1. Все высоты в метрах над поверхностью земли, за исключением
указанных.
   2. Положительным или отрицательным значениям  температуры
предшествуют обозначения "PS" (плюс) или "MS" (минус).
   3. СВ подразумевают наличие умеренной/сильной турбулентности,
умеренного/сильного обледенения

   Сокращения: SKC - небо ясное, FEW - 1-2 октанта, SCT - 3-4
октанта, BKN - 5-7 октантов, OVC - 8 октантов, LYR - слой или
слоями, ISOL - изолированные, OCNL - случайные, FRQ - частые, EMBD
- включенные, LOC - местами или местного распространения, AMSL -
над средним уровнем моря.

                            Таблиця 8

                   Form TA


             TABULAR FORECAST
           of en-route conditions
              Low level


------------------------------------------------------------------
|Date          |22th of September 2004         |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Meteorological office |UKDR                  |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Rout          |UKDR - UKKK               |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Period of forecast   |from 06.00 to 09.00           |
|validity (UTC)     |                    |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Synopsis        |06.00 UTC OCCLUDED FRONT AT DISTANCE OF |
|            |70 KM NORTH-WEST FROM UKDR EXPECTED TO |
|            |MOVE SOUTH-EASTWARDS AT 30 KMH     |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Route section     |UKDR-UKKG     |   UKKG-UKKK   |
|-----------------------+-------------------+--------------------|
|Surface wind (direction|   200/05G10   |    240/05    |
|in degrees True and  |          |          |
|speed in m/s)     |          |          |
|-----------------------+-------------------+--------------------|
|Upper winds (direction |          |          |
|in degrees True and  |          |          |
|speed in km/h) and tem-|          |          |
|peratures (degree C): |          |          |
|   3000 м AMSL    |  240/50 MS02  |  290/50 MS06   |
|   1500 м AMSL    |  220/50 PS02  |  270/40 PS00   |
|   600 м AMSL    |  210/40 PS08  |  260/30 PS06   |
|   300 м AMSL    |  200/30 PS11  |  250/30 PS06   |
|-----------------------+-------------------+--------------------|
|Clouds         |ISOL EMBD CB XXX  |   BKN SC 1500  |
|            |       ---  |      ----  |
|            |       400  |       500  |
|            |          |          |
|            |  OVC NS XXX   |   SCT CU 3000  |
|            |     ---   |      ----  |
|            |     200   |       800  |
|-----------------------+-------------------+--------------------|
|Surface visibility   | 5000 M FBL RA LOC |    10 KM    |
|            | 800 M HVY SHRA  |          |
|-----------------------+-------------------+--------------------|
|Significant weather  | MOD TO SEV ICE  |  MOD TURB in CU  |
|            |    ХХХ     |    3000     |
|            |    ---     |    ----     |
|            |    2200    |    800     |
|-----------------------+-------------------+--------------------|
|Height of O degree   |    2200    |    1500    |
|isotherm (AMSL)    |          |          |
|-----------------------+-------------------+--------------------|
|Lowest QNH forecast  |    998    |    1002    |
|(hPa)         |          |          |
|-----------------------+-------------------+--------------------|
|Lowest surface     |    PS12    |    PS10    |
|temperature (dergee C) |          |          |
------------------------------------------------------------------

   Issued at 05.00 UTC 22-09-2004   Forecaster    Zorenko
        --------------------            -------
   Notes:
   1. All heights in meters above ground level unless indicated.
   2. Positive and negative values are indicated by prefix "PS"
(plus) and "MS" (minus) respectively.
   3. СВ imply moderate/severe turbulence and icing

   Abbreviations:
   SKC - Sky Clear, FEW - 1-2 oktas, SCT - 3-4 oktas, BKN - 5-7
oktas, OVC - 8 oktas, LYR - layer or layered, ISOL - isolated,
OCNL - occasional, FRQ - frequent, EMBD - embedded, LOC - local or
locally, AMSL - Above Mean Sea Level.

                            Таблиця 9

                   Форма TA


               ПРОГНОЗ
            условий по маршруту
           средний/высокий уровень


------------------------------------------------------------------
|Дата          |     22 сентября 2004 г.      |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Метеорологический орган|      АМСГ Кривой Рог       |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Маршрут полета     |      Кривой Рог - Киев      |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Срок действия прогноза |      от 06.00 до 09.00      |
|(UTC)         |                    |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Краткая характеристика |На 06.00 UTC фронт окклюзии будет    |
|синоптической ситуации |расположен расстоянии 70 км       |
|            |северо-западнее Кривого Рога ожидается |
|            |смещение юго-восток скоростью 30 км/ч  |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Участки полета     |Кривой       |Кировоград-Киев   |
|            |Рог-Кировоград   |          |
|-----------------------+-------------------+--------------------|
|Ветер (истинные градусы|          |          |
|и км/ч) и температура |          |          |
|(град.C) на высотах  |          |          |
|   FL 340 (250 гПа) |  260/70 MS51  |  310/90 MS54   |
|   FL 300 (300 гПа) |  250/60 MS48  |  300/80 MS50   |
|   FL 240 (400 гПа) |  250/60 MS30  |  290/70 MS34   |
|   FL 180 (500 гПа) |  240/50 MS20  |  290/60 MS22   |
|   FL 100 (700 гПа) |  240/50 MS02  |  290/50 MS06   |
|-----------------------+-------------------+--------------------|
|Облачность       |ISOL EMBD CB 270  |          |
|            |       ---  |          |
|            |       015  |          |
|            |OVC NS 170     |          |
|            |    ---     |          |
|            |    010     |          |
|-----------------------+-------------------+--------------------|
|Особые явления погоды | MOD TO SEV ICE  |  MOD CAT 330   |
|            |    170    |    ---     |
|            |    ---    |    280     |
|            |    060    |          |
|-----------------------+-------------------+--------------------|
|Высота тропопаузы*   |    300    |    330     |
|-----------------------+-------------------+--------------------|
|Струйное течение    |          |  320: 300-100  |
|(высота: направление в |          |          |
|истинных градусах -  |          |          |
|скорость в км/ч)    |          |          |
------------------------------------------------------------------

---------------
   * данные  не  требуются  в  случае  нахождения  выше
запланированного эшелона полета

   Составлено 05.00 UTC 22-09-2004   Синоптик     Зоренко
        --------------------            -------

   Примечания:
   1. Все высоты указаны в эшелонах полета (FL).
   2. Положительным  или отрицательным значениям температуры
предшествуют обозначения "PS" (плюс) или "MS" (минус).
   3. Указывается  только  облачность,  связанная с особыми
явлениями погоды.
   4. СВ подразумевают наличие умеренного/сильного обледенения,
умеренной/сильной турбулентности

   Сокращения:
   SKC - небо ясное, FEW - 1-2 октанта, SCT - 3-4 октанта,
BKN - 5-7 октантов, OVC - 8 октантов, LYR - слой или слоями, ISOL
EMBD - включенные, LOC - местами или местного распространения.


                            Таблиця 10

                   Form TA


             TABULAR FORECAST
           of en-route conditions
            Medium/high level


------------------------------------------------------------------
|Date          |     22th of September 2004     |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Meteorological office |         UKDR         |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Rout          |       UKDR - UKKK        |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Period of forecast   |     from 06.00 to 09.00      |
|validity (UTC)     |                    |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Synopsis        |06.00 UTC OCCLUDED FRONT AT DISTANCE OF |
|            |70 KM NORTH-WEST EROM UKDR EXPECTED TO |
|            |MOVE SOUTH-EASTWARDS AT 30 KMH     |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Route section     |UKDR-UKKG      |   UKKG-UKKK   |
|-----------------------+--------------------+-------------------|
|Upper winds (direction |          |          |
|in degrees True and  |          |          |
|speed in km/h) and tem-|          |          |
|peratures (degree C): |          |          |
|   FL 340 (250 гПа) |  260/70 MS51   |  310/90 MS54  |
|   FL 300 (300 гПа) |  250/60 MS48   |  300/80 MS50  |
|   FL 240 (400 гПа) |  250/60 MS30   |  290/70 MS34  |
|   FL 180 (500 гПа) |  240/50 MS20   |  290/60 MS22  |
|   FL 100 (700 гПа) |  240/50 MS02   |  290/50 MS06  |
|-----------------------+--------------------+-------------------|
|Clouds         | ISOL EMBD CB 270  |          |
|            |       ---  |          |
|            |       015  |          |
|            | OVC NS 170     |          |
|            |    ---     |          |
|            |    010     |          |
|-----------------------+--------------------+-------------------|
|Significant weather  | MOD TO SEV ICE  | MOD CAT 330 280 |
|            |    170     |          |
|            |    ---     |          |
|            |    060     |          |
|-----------------------+--------------------+-------------------|
|Tropopause height*   |    300     |    330    |
|-----------------------+--------------------+-------------------|
|Jet stream (height:  |          |  320: 300-100  |
|direction in degrees  |          |          |
|True - speed in km/h) |          |          |
------------------------------------------------------------------

---------------
   * not specified if expected to be above planned flight level

   Issued at 05.00 UTC 22-09-2004    Forecaster   Zorenko
        --------------------            -------
   Notes:
   1. All heights in flight levels (FL).
   2. Positive and negative values are indicated by prefix "PS"
(plus) and "MS" (minus) respectively.
   3. Should  be  indicated  only  clouds  associated with
significant weather.
   4. СВ imply moderate/severe turbulence and icing

   Abbreviations:
   SKC - Sky clear, FEW - 1-2 oktas, SCT - 3-4 oktas, BKN - 5-7
oktas, OVC - 8 oktas, LYR - layer or layered, ISOL - isolated,
OCNL - occasional, FRQ - frequent, EMBD - embedded, LOC - local or
locally.

                            Таблиця 11

             ЗРАЗОК БЛАНКА
             з прогнозами TAF

         "Прогнозы погоды по аеродромам"

   МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ ОРГАН/           Бланк N 1

UKВВ 220140Z 220312 23005MPS 3000 BR SCT007 SCT010CB BKN030
   TEMPO 0306 0300 -SHRA FG BKN001 BKN007CB TEMPO 0612
   1000 BR SCT004 BKN010CB=

UKLL 220141Z 220312 22005MPS 8000 ЦRA OVC025 TEMPO 0310 BKN008
   TEMPO 1012 26007G12MPS=

UKDD 220137Z 220312 24007G12MPS 9999 SCT015 BKN020 TEMPO 0306
   4000 -RA OVC010 BECMG 0608 28010G15MPS =

UKHH 220140Z 220312 23007G12MPS 7000 -RA OVC010 TEMPO 0610 3000
   -SHRA BKN007 BKN010CB=

UKOO 220139Z 220312 26005MPS 9999 SCT015 BKN030 BECMG 0507
   25010G15MPS=

UKFF 220138Z 220312 30005MPS CAVOK=

EPWA 220138Z 220312 23004MPS CAVOK TEMPO 0405 4000 BR BECMG 0608
   20005MPS 9999 BKN030 TEMPO 0912 5000 -RA OVC015 =

LKPR 220142Z 220312 24007MPS 9999 -RA BKN030 TEMPO 0612 6000 ЦRA
   BKN017 PROB30 TEMPO 1012 24010G15MPS=

EDDL 220300Z 220413 28005MPS 9999 SCT040 BKN060 BECMG 0507
   21005MPS TEMPO 0713 9000 -RA FEW020 BKN030 =

LHBP 220300Z 220413 28005MPS CAVOK BECMG 0608 17005MPS=

 ПОДГОТОВИЛ: 03.10 UTC              СИНОПТИК (ТЕХНИК)


      Рис. 1 Карта вітру та температури на висотах
        для FL 050 (850 гПа), РСМЦ Офенбах
               (Зразок)
              ( zc546-05 )


      Рис. 2 Карта вітру та температури на висотах
        для FL 340 (250 гПа), РСМЦ Офенбах
               (Зразок)
              ( zc546-05 )


      Рис. 3 Карта вітру і температури на висотах
         для FL 390 (200гПа), ГМЦ Росії,
               (Зразок)
              ( zc546-05 )


      Рис. 4 Карта вітру і температури на висотах
         для FL 240 (400 гПа), ГАМЦ Росії
               (Зразок)
              ( zc546-05 )


    Рис. 5 Карта особливих явищ погоди для середнього
        рівня SWM - FL 100-450 ВЦЗП Лондон
               (Зразок)
              ( zc546-05 )


     Рис. 6 Карта особливих явищ погоди для високого
       рівня ВЦЗП Вашингтон, SWH - FL 250-630
               (Зразок)
              ( zc546-05 )


     Рис. 7 Карта особливих явищ погоди для високого
       рівня FL 250-450 (400-150 гПа) ГМЦ Росії
               (Зразок)
              ( zc546-05 )


     Рис. 8 Карта особливих явищ погоди для високого
      рівня FL 250-450 (400-250 гПа) ГАМЦ Росії
               (Зразок)
              ( zc546-05 )


     Рис. 9 Карта особливих явищ погоди для низького
     та середнього рівнів SFC - 400 гПа ГАМЦ Росії
               (Зразок)
              ( zc546-05 )


     Рис. 10 Карта особливих явищ погоди для низького
       та середнього рівнів SFC 400 - гПа УАМЦ
               (Зразок)
              ( zc546-05 )


 Заступник Голови Державіаслужби          В.М.Настасієнко

 Заступник Міністра охорони
 навколишнього природного
 середовища України                  А.В.Гриценко

 ТВО начальника
 гідрометеорологічної служби
 Збройних Сил України                  Р.Р.Мусін


                   Додаток 4
                   до пунктів 6.1.1, 6.2.3,
                   6.2.10
                   Правил метеорологічного
                   забезпечення авіації


         1. Технічні вимоги до прогнозів
         по аеродрому у кодовій формі TAF


               ЗРАЗОК
        для складання прогнозів по аеродрому
            у кодовій формі TAF


   Умовні позначення:
   М - наявність обов'язкова, частина кожного зведення;
   С - наявність умовна, залежить від метеорологічних умов або
методу спостереження;
   О - наявність необов'язкова.

                            Таблиця 1
------------------------------------------------------------------
| Елемент,  | Детальний опис |Формат        |Приклади |
|передбачений |         |           |     |
| розділом 6 |         |           |     |
|-------------+-----------------+---------------------+----------|
|Ідентифікація|Тип прогнозу (М) |TAF або TAF AMD або |TAF;   |
|типу пронозу |         |TAF COR       |TAF    |
|(М)     |         |           |AMD    |
|-------------+-----------------+---------------------+----------|
|Покажчик   |Покажчик     |nnnn         |UKNN(1)  |
|місцезнаход- |місцезнаходження |           |     |
|ження (М)  |ICAO (М)     |           |     |
|-------------+-----------------+---------------------+----------|
|Дата і час  |День місяця і час|nnnnnnZ       |152140Z  |
|випуску   |випуску прогнозу |           |     |
|прогнозу (М) |в UTC (М)    |           |     |
|-------------+-----------------+---------------------+----------|
|Ідентифікація|Покажчик     |NIL         |NIL    |
|відсутності |відсутнього   |           |     |
|прогнозу (С) |прогнозу (С)   |           |     |
|----------------------------------------------------------------|
|Кінець TAF, якщо прогноз відсутній               |
|----------------------------------------------------------------|
|Дата і період|День місяця і  |nnnnnn        |160624,  |
|дії прогнозу |період дії    |           |080918  |
|(М)     |прогнозу в UTC  |           |     |
|       |(М)       |           |     |
|-------------+-----------------+---------------------+----------|
|Ідентифікація|Покажчик     |CNL         |CNL    |
|анулювання  |анульованого   |           |     |
|прогнозу (С) |прогнозу (С)   |           |     |
|----------------------------------------------------------------|
|Кінець TAF, якщо прогноз анульовано               |
|----------------------------------------------------------------|
|Приземний  |Напрямок вітру  |nnn або VRB2 |  |240004MPS;  |
|вітер (М)  |(М)       |       |  |VRB01MPS;  |
|       |         |       |  |19006MPS;  |
|       |-----------------+-------------|  |00000MPS;  |
|       |Швидкість вітру |[P]nn[n]   |  |140P49MPS;  |
|       |(М)       |       |  |       |
|       |-----------------+-------------|  |       |
|       |Значні зміни   |G[P]nn[n]  |  |12005G10MPS; |
|       |швидкості(С)(3) |       |  |       |
|       |-----------------+-------------|  |       |
|       |Одиниці     |MPS     |  |24011G18MPS |
|       |вимірювання (М) |       |  |       |
|-------------+-----------------+-------------+----+-------------|
|Видимість  |Мінімальна    |nnnn     | C |0350; CAVOK; |
|(М)     |видимість (М)  |       | A |7000; 9000; |
|       |         |       | V |9999     |
|-------------+-----------------+-------------| O |-------------|
|Погода    |Інтенсивність  |- або +| __ | K |       |
|(С)(4,5)   |явищ       |    |   |  |       |
|       |погоди (С)(6)  |    |   |  |       |
|       |-----------------+-------+-----+----|       |
|       |Характеристика  |DZ   |IC  |  |RA; HZ;   |
|       |та тип явищ   |або  |або |  |+TSRA; FG;  |
|       |погоди(С)(7)   |RA,  |FG, |  |-FZDZ    |
|       |         |SN,  |BR, |  |PRFG;    |
|       |         |SG,  |SA, |  |+TSRASN;   |
|       |         |PL,  |DU, |  |SNRA FG   |
|       |         |DS,  |HZ, |  |       |
|       |         |SS,  |FU, |  |       |
|       |         |FZDZ, |VA, |  |       |
|       |         |FZRA, |SQ, |  |       |
|       |         |SHGR, |PO, |  |       |
|       |         |SHGS, |FC, |  |       |
|       |         |SHRA, |TS, |  |       |
|       |         |SHSN, |BCFG,|  |       |
|       |         |TSGR, |BLDU,|  |       |
|       |         |TSGS, |BLSA,|  |       |
|       |         |TSPL, |BLSN,|  |       |
|       |         |TSRA, |DRDU,|  |       |
|       |         |TSSN  |DRSA,|  |       |
|       |         |    |DRSN,|  |       |
|       |         |    |FZFG,|  |       |
|       |         |    |MIFG,|  |       |
|       |         |    |PRFG |  |       |
|-------------+-----------------+-------------+----+-------------|
|Хмарність  |Кількість і   | FEW |VV | S | C |FEW010;   |
|(М)(8)    |висота нижньої  | nnn |nnn| K | A |VV003;    |
|       |межі хмар або  | або |або| C | V |SKC;     |
|       |вертикальна   | SCT |VV |або| O |OVC020;   |
|       |видимість (М)  | nnn,|///| N | K |VV///;    |
|       |         | або |  | S |  |NSC;     |
|       |         | BKN |  | C |  |SCT005    |
|       |         | nnn,|  |  |  |BKN012;   |
|       |         | або |  |  |  |SCT008    |
|       |         | OVC |  |  |  |BKN025CB   |
|       |         | nnn |  |  |  |       |
|       |-----------------+-----+---|  |  |       |
|       |Форма хмар    | CB |__ |  |  |       |
|       |(С)(4)      |   |  |  |  |       |
|-------------+-----------------+------------------+-------------|
|Температура |Назва елемента  |ТХ        |TX25/13Z   |
|(О)(9)    |(М)       |         |TN09/05Z;  |
|       |         |         |TX05/12Z   |
|       |         |         |TNM02/03Z  |
|       |-----------------+------------------+-------------|
|       |Максимальна   |[M]nn/      |       |
|       |температура   |         |       |
|       |(М)       |         |       |
|       |-----------------+------------------+-------------|
|       |Час реєстрації  |nnZ        |       |
|       |максимальної   |         |       |
|       |температури   |         |       |
|       |(М)       |         |       |
|       |-----------------+------------------+-------------|
|       |Назва елемента  |TN        |       |
|       |(М)       |         |       |
|       |-----------------+------------------+-------------|
|       |Мінімальна    |[M]nn/      |       |
|       |температура   |         |       |
|       |(М)       |         |       |
|       |-----------------+------------------+-------------|
|       |Час реєстрації  |nnZ        |       |
|       |мінімальної   |         |       |
|       |температури   |         |       |
|       |(М)       |         |       |
|-------------+-----------------+------------------+-------------|
|Очікувані  |Покажчик зміни  |PROB30 [TEMPO]  |TEMPO 1214  |
|значні зміни |або       |або        |17010G15MPS |
|одного або  |вірогідності   |PROB40 [TEMPO],  |1000     |
|кількох із  |(М)(11)     |або BECMG, або  |TSRA SCT010CB|
|указаних   |         |TEMPO, або FM   |BKN020;   |
|вище     |-----------------+------------------|       |
|елементів на |Період явища   |nnnn       |       |
|період дії  |або зміни (С)(4) |         |       |
|(С)(4,10)  |-----------------+------------------|       |
|       |Вітер (С)(4)   |nnn[P]nn[n][G[P]nn|       |
|       |         |[n]] MPS або   |       |
|       |         |VRBnnMPS,     |       |
|       |-----------------+------------------|       |
|       |Видимість (С)(4) |nnnn       |       |
|       |-----------------+------------------+-------------|
|       |Явища погоди:  |- або +| ___ | | |BECMG 1011  |
|       |інтенсивність  |    |   | | |00000MPS   |
|       |(С)(6)      |    |   | | |2400 OVC010; |
|       |-----------------+-------+-----| |С |       |
|       |Явища погоди -  |DZ   |FG  |N|А |PROB30 1214 |
|       |характеристики  |або  |або |S|V |0800 FG;   |
|       |та тип (С)(4,7) |RA,  |BR, |W|О |       |
|       |         |SN,  |SA, | |K |BECMG 1214 RA|
|       |         |SG,  |DU, | | |       |
|       |         |PL,  |HZ, | | |TEMPO 0304  |
|       |         |DS,  |FU, | | |FZRA;    |
|       |         |SS,  |VA, | | |       |
|       |         |FZDZ, |SQ, | | |PROB40 TEMPO |
|       |         |FZRA, |PO, | | |0608 0500 FG;|
|       |         |SHGR, |FC, | | |       |
|       |         |SHGS, |TS, | | |FM1230    |
|       |         |SHRA, |BCFG,| | |15004MPS   |
|       |         |SHSN, |BLDU,| | |       |
|       |         |TSGR, |BLSA,| | |9999 BKN020 |
|       |         |TSGS, |BLSN,| | |BKN100;   |
|       |         |TSPL, |DRDU,| | |       |
|       |         |TSRA, |DRSA,| | |BECMG 0608  |
|       |         |TSSN  |DRSN,| | |SCT015CB   |
|       |         |    |FZFG,| | |BKN020    |
|       |         |    |MIFG,| | |       |
|       |         |    |PRFG | | |       |
|       |-----------------+-------+-----+-| |       |
|       |Кількість і   |FEWnnn |VVnnn|S| |       |
|       |висота нижньої  |або  |або |K| |       |
|       |межі хмар або  |SCTnnn,|VV///|C| |       |
|       |вертикальна   |або  |   |а| |       |
|       |видимість (С)4  |BKNnnn,|   |б| |       |
|       |         |або  |   |о| |       |
|       |         |OVCnnn |   |N| |       |
|       |-----------------+-------+-----|S| |       |
|       |Форма хмар (С)4 |СВ   | __ |C| |       |
------------------------------------------------------------------

   Примітки.
   (1) Умовне місцезнаходження.
   (2) Підлягає внесенню, якщо швидкість вітру <2 м/с.
   (3) Підлягає внесенню, якщо максимальне значення перевищує
середню швидкість на 5 м/с та більше.
   (4) Підлягає внесенню, коли це використовується.
   (5) Одна або більше, максимум три групи.
   (6) Підлягає внесенню, коли це використовується. Класифікатор
помірної інтенсивності відсутній.
   (7) Різні види опадів, що прогнозуються одночасно, слід
об'єднувати, при цьому на першому місті зазначається переважальний
вид опадів, якому передує тільки один знак інтенсивності, що
означає сумарну інтенсивність опадів.
   (8) До чотирьох прошарків хмар.
   (9) Підлягає внесенню, якщо очікується значення температури в
інтервалі від +5 град.С до -5 град.С; рівне або вище +25 град.С;
рівне або нижче -25 град.С.
   (10) Підлягає внесенню, якщо очікується значна зміна одного,
кількох або всіх елементів прогнозу відповідно до положень цих
Правил;  покажчик  зміни може розміщуватись після будь-якого
елемента прогнозу.
   (11) Кількість покажчиків зміни та вірогідності повинна бути
мінімальна, але не більше п'яти груп.


         2. Використання покажчиків зміни
           та часу у прогнозах TAF

                            Таблиця 2
------------------------------------------------------------------
|  ПОКАЖЧИК  | ПЕРІОД |        ЗНАЧЕННЯ        |
| ЗМІНИ/ ЧАСУ |  ЧАСУ  |                   |
|--------------+----------+--------------------------------------|
|FM      |n n n n  |використовується для зазначення    |
|       | h h m m |значної зміни більшості елементів   |
|       |     |погоди, що відбуваються о nhnh годин і|
|       |     |nmnm хвилин (UTC); усі елементи,   |
|       |     |зазначені до "FM", повинні включатися |
|       |     |після "FM" (тобто вони усі замінюються|
|       |     |елементами, що кодуються за      |
|       |     |скороченням)             |
|--------------+----------+--------------------------------------|
|BECMG     |n n n n  |відповідно до прогнозу зміна     |
|       | 1 1 2 2 |розпочнеться о n n год (UTC) і   |
|       |     |        1 1          |
|       |     |закінчиться о n n год (UTC); тільки |
|       |     |        2 2          |
|       |     |ті елементи, зміна яких прогнозується,|
|       |     |повинні зазначатися після "BECMG";  |
|       |     |період часу n n n n не повинен    |
|       |     |       1 1 2 2         |
|       |     |перевищувати 2 години         |
|--------------+----------+--------------------------------------|
|TEMPO     |n n n n  |відповідно до прогнозу тимчасові   |
|       | 1 1 2 2 |коливання почнуться о n n год (UTC) |
|       |     |            1 1      |
|       |     |і припиняться до n n год (UTC);   |
|       |     |         2 2         |
|       |     |тільки ті елементи, коливання яких  |
|       |     |прогнозується, повинні вказуватися  |
|       |     |після "TEMPO"; тимчасові коливання не |
|       |     |повинні продовжуватися більше 1 год у|
|       |     |кожному окремому випадку й разом   |
|       |     |займати менше половини періоду    |
|       |     |n n n n                |
|       |     | 1 1 2 2               |
|--------------+----------+--------------------------------------|
|PROBnn|  -  |n n n n  |вірогідність появи (%)  |   -   |
|   |    | 1 1 2 2 |альтернативного значення |      |
|   |    |     |елемента або елементів  |      |
|   |    |     |прогнозу;        |      |
|------+-------+----------|використовується тільки |------------|
|   | TEMPO |n n n n  |значення nn=30 або    |вірогідність|
|   |    | 1 1 2 2 |nn=40; зазначається після|  появи  |
|   |    |     |відповідного елемента  | тимчасових |
|   |    |     |(відповідних елементів) | коливань |
------------------------------------------------------------------

   Приклад
   Прогноз TAF по аеродрому UKNN
   TAF UKNN 160440Z 160615 13005МPS 9000 BKN020 BECMG 0709
SCT015CB BKN020 TEMPO 0912 17007G12MPS 1000 TSRA SCT010CB BKN020
FM1200 27007MPS 9999 BKN020 BKN100

   Зміст прогнозу:
   Прогноз по аеродрому Національний складений о 04.40 UTC 16
числа даного місяця і дійсний з 06.00 UTC до 15.00 UTC 16 числа
даного місяця; напрямок приземного вітру 130 градусів; швидкість
вітру 5 метрів за секунду; видимість 9 кілометрів, розірвана
хмарність на висоті 600 метрів; поступово в період між 07.00 UTC і
09.00 UTC зміна хмарності: розсіяні купчасто-дощові хмари на
висоті 450 метрів і розірвана хмарність на висоті 600 метрів;
часом у період між 09.00 UTC і 12.00 UTC напрямок приземного вітру
170 градусів, швидкість вітру 07 метрів за секунду з поривами до
12 метрів за секунду; видимість 1000 метрів при помірному дощі з
грозою, розсіяні купчасто - дощові хмари на висоті 300 метрів і
розірвана хмарність на висоті 600 метрів; від 12.00 UTC напрямок
приземного вітру 270 градусів; швидкість вітру 07 метрів за
секунду; видимість 10 кілометрів і більше; розірвана хмарність на
висоті 600 метрів і розірвана хмарність на висоті 3000 метрів.

          ДІАПАЗОНИ ТА ДИСКРЕТНІСТЬ
          передачі числових елементів,
          що містяться в прогнозах TAF

                            Таблиця 3
------------------------------------------------------------------
|  ЕЛЕМЕНТ, ПЕРЕДБАЧЕНИЙ РОЗДІЛОМ 6  | ДІАПАЗОН | ДИСКРЕТНІСТЬ |
|                   |     |  ПЕРЕДАЧІ  |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|Напрямок вітру: дійсні є       | 000-360 |   10   |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|Швидкість вітру: М/СЕК        | 00-100* |   1    |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|Видимість: М             |0000-0800 |   50   |
|      М             |0800-5000 |   100   |
|      М             |5000-9000 |   1000   |
|      М             |9000-9999 |   999   |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|Вертикальна видимість:        | 000-020 |   1    |
|       у значеннях, кратних 30 М|     |       |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|Хмари: висота нижньої межі      | 000-100 |   1    |
|       у значеннях, кратних 30 М|більше 100|   10   |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|Температура повітря (максимальна й  |-80 - +60 |   1    |
|мінімальна):          град.C|     |       |
|----------------------------------------------------------------|
|                                |
|---------------                         |
|   * для авіації  непотрібно  повідомляти  про  швидкість|
|приземного вітру 50 м/с і більше; проте, у разі необхідності, з|
|не аеронавігаційною метою повідомляється про швидкість вітру до|
|100 м/c                             |
------------------------------------------------------------------

            ТОЧНІСТЬ ПРОГНОЗІВ,
         бажана з точки зору експлуатації

                            Таблиця 4
------------------------------------------------------------------
|Прогнозований елемент | Точність прогнозів, | Забезпеченість |
|           | бажана з точки зору |         |
|           |   експлуатації   |         |
|----------------------------------------------------------------|
|             ПРОГНОЗ TAF              |
|----------------------------------------------------------------|
|Напрямок вітру    |30 град.       |  80% випадків  |
|----------------------+----------------------+------------------|
|Швидкість вітру    |+-3 м/с до 12 м/с   |  80% випадків  |
|           |+-20% понад 12 м/с  |         |
|----------------------+----------------------+------------------|
|Видимість       |+-200 м до 700 м +-30%|  80% випадків  |
|           |від 700 м до 10 км  |         |
|----------------------+----------------------+------------------|
|Опади         |Наявність або     |  80% випадків  |
|           |відсутність      |         |
|----------------------+----------------------+------------------|
|Кількість хмар    |+-2 октанти      |  70% випадків  |
|----------------------+----------------------+------------------|
|Висота хмар      |+-30 м ( до 120 м)  |  70% випадків  |
|           |+-30% від 120 м    |         |
|           |до 3000 м       |         |
|----------------------+----------------------+------------------|
|Температура повітря  |+-1 град. С      |  70% випадків  |
|----------------------------------------------------------------|
|             ПРОГНОЗ TREND             |
|----------------------------------------------------------------|
|Напрямок вітру    |+-30 град.      |  90% випадків  |
|----------------------+----------------------+------------------|
|Швидкість вітру    |+-3 м/с до 12 м/с   |  90% випадків  |
|           |+-20% понад 12 м/с  |         |
|----------------------+----------------------+------------------|
|Видимість       |+-200 м до 700 м +-30%|  90% випадків  |
|           |від 700 м до 10 км  |         |
|----------------------+----------------------+------------------|
|Опади         |Наявність або     |  90% випадків  |
|           |відсутність      |         |
|----------------------+----------------------+------------------|
|Кількість хмар    |+-2 октанти      |  90% випадків  |
|----------------------+----------------------+------------------|
|Висота хмар      |+-30 м до 120 м +-30% |  90% випадків  |
|           |від 120 м до 3000 м  |         |
|----------------------------------------------------------------|
|      ЗОНАЛЬНИЙ ПРОГНОЗ, ПРОГНОЗ ЗА МАРШРУТОМ       |
|----------------------------------------------------------------|
|Температура повітря на|+-3 град.С (середня  |  90% випадків  |
|висотах        |для відрізку 900 км) |         |
|----------------------+----------------------+------------------|
|Вітер на висотах   |+-30 км/год до ешелону|  90% випадків  |
|           |польоту 250 (до рівня |         |
|           |400 гПа) +-40 км/год |         |
|           |вище ешелону польоту |         |
|           |250 (модуль векторної |         |
|           |різниці для відрізка |         |
|           |900 км)        |         |
|----------------------+----------------------+------------------|
|Особливі явища погоди |Наявність або     |  80% випадків  |
|за маршрутом польоту |відсутність      |         |
|та хмарність     |           |         |
|----------------------+----------------------+------------------|
|           |Місцезнаходження   |  70% випадків  |
|           |+-100 км       |         |
|           |----------------------+------------------|
|           |Вертикальна      |  70% випадків  |
|           |протяжність: +-600 м |         |
------------------------------------------------------------------

   Примітки:
   1. Інформація, що надається у даній таблиці, належить до
розділу 6 "Авіаційні прогнози погоди" цих Правил, зокрема до
пункту 6.1.1.
   2. Якщо точність прогнозів залишається в межах зазначеного у
другій колонці діапазону точності і зазначеній у третій колонці
забезпеченості, вплив помилок прогнозування вважається незначним
порівняно з впливом навігаційних помилок та інших експлуатаційних
непевностей.

 Заступник Голови Державіаслужби          В.М.Настасієнко

 Заступник Міністра охорони
 навколишнього природного
 середовища України                  А.В.Гриценко

 ТВО начальника
 гідрометеорологічної служби
 Збройних Сил України                  Р.Р.Мусін


                   Додаток 5
                   до пункту 7.3.6
                   Правил метеорологічного
                   забезпечення авіації


               ЗРАЗОК
         консультативного повідомлення
           про вулканічний попіл


   Умовні позначення:
   М - наявність обов'язкова, частина кожного зведення;
   О - наявність необов'язкова;
   = - подвійна лінія вказує, що текст після потрібно розмістити
на наступному рядку.
   Включення знаків "двокрапка" після кожного заголовка елемента
та вставка знака "повернення" поміж пунктами 7 та 8, 13 та 14, 16
та 17 є обов'язковими. Пояснення, що стосуються  скорочень,
містяться в документі PANS-ABC (Doc. 8400 ІСАО). Номера 1-18
занесено лише для ясності і вони не є складовою  частиною
консультативного повідомлення, як указано у прикладі.

                             Таблиця 1
-------------------------------------------------------------------------------
|  Елемент   | Докладний |     Формат     |    Приклади   |
|        |  зміст  |             |           |
|---------------+-------------+-------------------------+---------------------|
|1 |Ідентифіка- |Тип     |VOLCANIC ASH ADVISORY  |VOLCANIC ASH ADVISORY|
| |ція типу  |повідомлення |(Консультативне     |           |
| |повідомлення|       |повідомлення про     |           |
| |(М)     |       |вулканічний попіл:)   |           |
|--+------------+-------------+-------------------------+---------------------|
|2 |Час     |Рік, місяць, |ISSUED:         |ISSUED:       |
| |складання  |день, час у |(СКЛАДЕНО:)       |20000402/0700Z;   |
| |(М)     |UTC або день,|   nnnnnnnn/nnnnZ   |           |
| |      |місяць, рік, |     або       |ISSUED:       |
| |      |час у UTC  |   nnmonth(1)nnnn/nnnnZ|02APR2000/0700Z   |
|--+------------+-------------+-------------------------+---------------------|
|3 |Назва VAAC |Назва VAAC  |VAAC:          |VAAC: TOKYO     |
| |(М)     |       |(Консультативний     |           |
| |      |       |центр із вулканічного  |           |
| |      |       |попелу:)         |           |
| |      |       |       nnnnnnnnnnnn|           |
|--+------------+-------------+-------------------------+---------------------|
|4 |Назва    |Назва та   |VOLCANO:         |VOLCANO:       |
| |вулкана (М) |номер    |(ВУЛКАН:)        |USUZAN805-03;    |
| |      |вулкана,   |nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn  |           |
| |      |привласнений |       [nnnnnn] або|VOLCANO: UNNAMED   |
| |      |IAVCEI(2)  |         UNKNOWN|           |
| |      |       |       (НЕВІДОМО),|           |
| |      |       |       або UNNAMED|           |
| |      |       |       (БЕЗ НАЗВИ)|           |
|--+------------+-------------+-------------------------+---------------------|
|5 |Місцезнаход-|Місцезнаход- |LOCATION:        |LOCATION: N4230   |
| |ження    |ження вулкана|(МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ:)   |E14048;       |
| |вулкана (М) |в градусах і |     Nnnnn або Snnnn|           |
| |      |мінутах   |   Wnnnnn, або Ennnnn,|LOCATION:      |
| |      |       |       або UNKNOWN|UNKNOWN       |
| |      |       |        (НЕВІДОМО)|           |
| |      |       |       або UNNAMED|           |
| |      |       |       (БЕЗ НАЗВИ)|           |
|--+------------+-------------+-------------------------+---------------------|
|6 |Держава або |Держава або |AREA:          |AREA: JAPAN     |
| |регіон (М) |регіон, якщо |(РЕГІОН:)        |           |
| |      |не      |     nnnnnnnnnnnnnnnn|           |
| |      |сповіщається,|             |           |
| |      |що попіл   |             |           |
| |      |знаходиться |             |           |
| |      |над державою |             |           |
|--+------------+-------------+-------------------------+---------------------|
|7 |Перевищення |Перевищення |SUMMIT          |SUMMIT     732M |
| |вершини (М) |вершини (у  |ELEVATION:        |ELEVATION:      |
| |      |метрах або  |(ПЕРЕВИЩЕННЯ       |           |
| |      |футах)    |ВЕРШИНИ:)        |           |
| |      |       |    nnnnM або nnnnnFT|           |
|--+------------+-------------+-------------------------+---------------------|
|8 |Консульта- |Консультатив-|ADVISORY         |ADVISORY NUMBER:   |
| |тивний номер|ний номер:  |NUMBER:         |2000/432       |
| |(M)     |рік повністю |(КОНСУЛЬТАТИВНИЙ     |           |
| |      |та номер   |НОМЕР:)         |           |
| |      |повідомлення |        nnnn/nnnn|           |
| |      |(окрема   |             |           |
| |      |послідовність|             |           |
| |      |для кожного |             |           |
| |      |вулкана)   |             |           |
|--+------------+-------------+-------------------------+---------------------|
|9 |Джерело   |Джерело   |INFORMATION SOURCE:   |INFORMATION SOURCE: |
| |інформації |інформації з |(ДЖЕРЕЛО         |GMS-JMA       |
| |(М)     |використанням|ІНФОРМАЦІЇ:)       |           |
| |      |вільного   |   вільний текст до 32|           |
| |      |тексту    |          знаків|           |
|--+------------+-------------+-------------------------+---------------------|
|10|Кольоровий |Авіаційний  |AVIATION COLOUR CODE   |AVIATION COLOUR CODE:|
| |код (О)   |кольоровий  |(АВІАЦІЙНИЙ КОЛЬОРОВИЙ  |RED         |
| |      |код     |КОД:)          |           |
| |      |       |     RED або ORANGE,|           |
| |      |       |       або YELLOW,|           |
| |      |       |        або GREEN,|           |
| |      |       |       або UNKNOWN,|           |
| |      |       |      або NOT GIVEN,|           |
| |      |       |         або NIL|           |
|--+------------+-------------+-------------------------+---------------------|
|11|Докладна  |Докладна   |ERUPTION DETAILS:    |ERUPTION DETAILS:  |
| |інформація |інформація  |(ДОКЛАДНА        |       ERUPTED|
| |про     |про     |ІНФОРМАЦІЯ        |    20000402/0641Z|
| |виверження |виверження  |ПРО ВИВЕРЖЕННЯ:)     |     ERUPTION OBS|
| |(М)     |(включно   |   Вільний текст до 64|      ASH TO ABV|
| |      |дата/час   |   знаків або UNKNOWN |        FL300|
| |      |вивержен-  |             |           |
| |      |ня(нь)    |             |           |
|--+------------+-------------+-------------------------+---------------------|
|12|Час     |Дата/час   |OBS ASH DATE/TIME:    |OBS ASH DATE/TIME:  |
| |спостережен-|(UTC)    |(СПОСТЕРЕЖЕННЯ      |02/0645Z       |
| |ня за    |спостереження|ЗА ПОПЕЛОМ        |           |
| |попелом (М) |за      |ДАТА/ЧАС:)        |           |
| |      |вулканічним |         nn/nnnnZ|           |
| |      |попелом   |             |           |
|--+------------+-------------+-------------------------+---------------------|
|13|Хмара    |Горизонтальна|OBS ASH CLOUD:      |OBS ASH CLOUD:    |
| |попелу, що |(у градусах і|      TOP FLnnn або|FLI50/350      |
| |спостеріга- |мінутах) та | SFC/FLnnn, або FLnnn/nnn|    N4230 E14048 -|
| |ється (М)  |вертикальна |   Nnn[nn], або Snn[nn]|    N4300 E14130 -|
| |      |довжина хмари| Wnnn[nn], або Ennn[nn]-|    N4246 E14230 -|
| |      |попелу, що  |       Nnn[nn], або|    N4232 E14150 -|
| |      |спостерігає- |  Snn[nn] Wnnn[nn], або|    N 4230 E14048|
| |      |ться, або,  | Ennn[nn][- Nnn[nn], або|    SFC/FL150 MOV|
| |      |якщо нижня  |  Snn[nn] Wnnn[nn], або|       NE 25KT|
| |      |межа     |  Ennn[nn]- Nnn[nn], або| FL150/350 MOV E 30KT|
| |      |невідома,  |  Snn[nn] Wnnn[nn], або|    TOP FL240 MOV|
| |      |верхня межа |  Ennn[nn]- Nnn[nn], або|       W 40KMH|
| |      |хмари попелу,|  Snn[nn] Wnnn[nn], або|           |
| |      |що      |     Ennn[nn]](3) TOP|           |
| |      |спостерігає- |  FLnnn, або SFC/FLnnn,|           |
| |      |ться;    |      або FLnnn/nnn|           |
| |      |переміщення |MOV N nnKMH (або KT), або|           |
| |      |хмари попелу,|  MOV NE nnKMH (або KT),|           |
| |      |що      | абоMOV E nnKMH (або KT),|           |
| |      |спостері-  |  або MOV SE nnKMH (або|           |
| |      |гається   |KT), або MOV S nnKMH (або|           |
| |      |       |  KT), або MOV SW nnKMH|           |
| |      |       |(або KT), або MOV W nnKMH|           |
| |      |       |   (або KT), або MOV NW|           |
| |      |       |nnKMH (або KТ)(4); або(4)|           |
| |      |       |ASH NOT IDENTIFIABLE FROM|           |
| |      |       |   SATELLITE DATA WINDS|           |
| |      |       |(ПОПІЛ НЕ ІДЕНТИФІКОВАНИЙ|           |
| |      |       |     ЗА СУПУТНИКОВИМИ|           |
| |      |       |    ВІТРОВИМИ ДАНИМИ)|           |
| |      |       | FLnnn/nnn nnn/nn[n] KMH|           |
| |      |       |         (KT)(3)|           |
|--+------------+-------------+-------------------------+---------------------|
|14|Прогноз   |Дата/час   |FCST ASH CLOUD + 6HR:  |FCST ASH       |
| |висоти та  |(UTC) (6 год |(ПРОГНОЗ, ЩО СТОСУЄТЬСЯ |CLOUD+6HR:      |
| |місцезнаход-|з моменту  |ХМАРИ ПОПЕЛУ + 6 год:)  |       02/1245Z|
| |ження хмар |"часу    |nn/nnnnZ SFC       |      SFC/FL200|
| |попелу   |спостережень |абоFLnnn/[FL]nnn Nnn[nn],|    N4230 E14048 -|
| |(+6 год)(М) |за попелом", |або Snn[nn] Wnnn[nn], або|    N4232 E14150 -|
| |      |указаного в |  Ennn[nn]- Nnn[nn], або|    N4238 E14300 -|
| |      |пункті 12  |  Snn[nn] Wnnn[nn], або|     N4246 E14230|
| |      |вище);    | Ennn[nn][- Nnn[nn], або|      FL200/350|
| |      |прогноз   |  Snn[nn] Wnnn[nn], або|    N4230 E14048 -|
| |      |висоти та  |  Ennn[nn]- Nnn[nn], або|    N4232 E14150 -|
| |      |місцезнаход- |  Snn[nn] Wnnn[nn], або|    N4238 E14300 -|
| |      |ження (у   |  Ennn[nn]- Nnn[nn], або|     N4246 E14230|
| |      |градусах і  |  Snn[nn] Wnnn[nn], або|      FL350/600|
| |      |мінутах) для |     Ennn[nn]](3) або|      NO ASH EXP|
| |      |кожного   |        NO ASH EXP|           |
| |      |масиву хмар |  (ПОПІЛ НЕ ОЧІКУЄТЬСЯ)|           |
| |      |на цей    |             |           |
| |      |фіксований  |             |           |
| |      |термін дії  |             |           |
|--+------------+-------------+-------------------------+---------------------|
|15|Прогноз   |Дата/час   |FCST ASH CLOUD+12HR:   |FCST ASH CLOUD+12HR: |
| |висоти та  |(UТС) (12 год|(ПРОГНОЗ, ЩО СТОСУЄТЬСЯ |  02/1845Z     |
| |місцезнаход-|із моменту  |ХМАРИ ПОПЕЛУ+12 год:)  |      SFC/FL300|
| |ження хмар |"часу    |         nn/nnnnZ|    N4230 E14048 -|
| |попелу (+12 |спостережень |  SFC або FLnnn/[FL]nnn|    N4232 E14150 -|
| |год) (М)  |за попелом", |   Nnn[nn], або Snn[nn]|    N4238 E14300 -|
| |      |указаного в |  Wnn[nn], або Ennn[nn]-|     N4246 E14230|
| |      |пункті 12  |   Nnn[nn] або Snn[nnn]|      FL300/600|
| |      |вище);    | Wnnn[nn], або Ennn[nn][-|      NO ASH EXP|
| |      |прогноз   |   Nnn[nn], або Snn[nn]|           |
| |      |висоти та  | Wnnn[nn], або Ennn[nn]-|           |
| |      |місцезнаход- |   Nnn[nn], або Snn[nn]|           |
| |      |ження (у   |  Wnnn[nn], або Enn[nn]-|           |
| |      |градусах і  |      Nnnn[nn], або|           |
| |      |мінутах) для |   Snn[nn]Wnnn[nn], або|           |
| |      |кожного   |     Ennn[nn]](3) або|           |
| |      |масиву хмар |        NO ASH EXP|           |
| |      |на цей    |             |           |
| |      |фіксований  |             |           |
| |      |термін дії  |             |           |
|--+------------+-------------+-------------------------+---------------------|
|16|Прогноз   |Дата/час   |FCST ASH CLOUD+18HR:   |FCST ASH       |
| |висоти та  |(UТС) (12 год|(ПРОГНОЗ, ЩО СТОСУЄТЬСЯ |CLOUD+18HR:     |
| |місцезнаход-|із моменту  |ХМАРИ ПОПЕЛУ+18 год:)  |       03/0045Z|
| |ження хмар |"часу    |     nn/nnnnZ SFC або|      SFC/FL600|
| |попелу (+18 |спостережень |  FLnnn/[FL]nnn Nnn[nn],|      NO ASH EXP|
| |год)(М)   |за попелом", |або Snn[nn] Wnnn[nn], або|           |
| |      |указаного в |  Ennn[nn]- Nnn[nn], або|           |
| |      |пункті 12  |  Snn[nn] Wnnn[nn], або|           |
| |      |вище);    | Ennn[nn][- Nnn[nn], або|           |
| |      |прогноз   |  Snn[nn] Wnnn[nn], або|           |
| |      |висоти та  |  Ennn[nn]- Nnn[nn], або|           |
| |      |місцезнаход- |  Snn[nn] Wnnn[nn], або|           |
| |      |ження (у   |  Ennn[nn]- Nnn[nn], або|           |
| |      |градусах і  |  Snn[nn] Wnnn[nn], або|           |
| |      |мінутах) для |     Ennn[nn]](3) або|           |
| |      |кожного   |        NO ASH EXP|           |
| |      |масиву хмар |             |           |
| |      |на цей    |             |           |
| |      |фіксований  |             |           |
| |      |термін дії  |             |           |
|--+------------+-------------+-------------------------+---------------------|
|17|Наступне  |Рік, місяць, |NEXT ADVISORY:      |NEXT ADVISORY:    |
| |консульта- |день і час у |(НАСТУПНЕ        |    20000402/1300Z|
| |тивне    |UTC або день,|КОНСУЛЬТАТИВНЕ      |           |
| |повідомлення|місяць, рік, |ПОВІДОМЛЕННЯ:)      |           |
| |(М)     |час у UTC  |    nnnnnnnn/nnnnZ або|           |
| |      |випуску   |   nnmonth(1)nnn/nnnnZ,|           |
| |      |наступного  |    або NO LATER THAN|           |
| |      |консульта-  |       (НЕ ПІЗНІШЕ|           |
| |      |тивного   | НІЖ) nnnnnnnn/nnnnZ або|           |
| |      |повідомлення |nmonth1nnnn/nnnnZ, або NO|           |
| |      |       |FURTHER ADVISORIES (НЕМАЄ|           |
| |      |       |  ПОДАЛЬШИХ ПОВІДОМЛЕНЬ)|           |
| |      |       |  або WILL BE ISSUED BY|           |
| |      |       |    (БУДЕ ВИПУЩЕНО ДО)|           |
| |      |       |   nnnnnnnn/nnnnZ, або|           |
| |      |       |   nnmonth(1)nnnn/nnnnZ|           |
|--+------------+-------------+-------------------------+---------------------|
|18|Зауваження |Зауваження  |REMARKS:         |REMARKS:       |
| |(М)     |при     |(ЗАУВАЖЕННЯ:)      |ASH CLD CAN NO LONGER|
| |      |необхідності |Вільний текст до 128   |     BE DETECTED|
| |      |       |знаків або NIL      |  ON SATELLITE IMAGE|
| |      |       |             | (ХМАРИ ПОПЕЛУ БІЛЬШЕ|
| |      |       |             |  НЕ ВИЗНАЧАЮТЬСЯ НА|
| |      |       |             |     СУПУТНИКОВИХ|
| |      |       |             |     ЗОБРАЖЕННЯХ)|
-------------------------------------------------------------------------------

   Примітки.
   (1) Використовуються  скорочення  назв  місяців  року,
передбачених документом PANS-ABC (Doc. 8400 ІСАО), наприклад,
"JAN".
   (2) Міжнародна асоціація вулканології та хімії надр землі
(IAVCEI).
   (3) До чотирьох обраних рівнів.
   (4) Якщо  інформація про попіл уже передана (наприклад,
AIREP), але супутниковими даними вона не підтверджується.

                   Приклад

          КОНСУЛЬТАТИВНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
           про вулканічний попіл

------------------------------------------------------------------
|VOLCANIC ASH ADVISORY|                     |
|ISSUED:       |20000402/0700Z              |
|VAAC:        |TOKYO                   |
|VOLCANO:       |USUZAN 805-03               |
|LOCATION:      |N4230E14048                |
|AREA:        |JAPAN                   |
|SUMMIT ELEVATION:  |732M                   |
|ADVISORY NUMBER:   |2000/432                 |
|INFORMATION SOURCE: |GMS-JMA                  |
|AVIATION COLOUR CODE:|RED                    |
|ERUPTION DETAILS:  |ERUPTED 20000402/0614Z ERUPTION      |
|           |OBS ASH TO ABV FL300           |
|OBS ASH DATE TIME:  |02/0645Z                 |
|OBS ASH CLD:     |FL150/350 N4230E14048-N4300E14130-    |
|           |-N4246E14230-N4232E14150-N4230E14048   |
|           |SFC/FL150 MOV NE 25KT           |
|           |FL150/350 MOV E 30 KT           |
|FCST ASH CLD+6HR:  |02/1245Z SFC/FL200 N4230E14048-N4232E14150|
|           |-N4238E14300-N4246E14230         |
|           |FL200/350 N4230E14048-N4232E14150     |
|           |N4238 E14300-N4246E14230 FL350/600 NO ASH |
|           |EXP                    |
|FCST ASH CLD+12HR:  |02/1845Z SFC/FL300            |
|           |N4230E14048-N4232E14150-N4238E14300-   |
|           |N4246E14230 FL300/600 NO ASH EXP     |
|FCST ASH CLD+18HR:  |03/0045Z SFC/FL600 NO ASH EXP       |
|           |20000402/1300Z              |
|NEXT ADVISORY:    |ASH CLD CAN NO LONGER BE DETECTED ON   |
|           |SATELLITE                 |
|REMARKS:       |IMAGE                   |
------------------------------------------------------------------

               ЗРАЗОК
         консультативного повідомлення
            про тропічні циклони

   Умовні позначення:
   = - подвійна лінія означає, що наступний за нею текст
необхідно розмістити на наступному рядку.
   Усі елементи  є  обов'язковими. Пояснення, що стосуються
скорочень, містяться в документі PANS-ABC (Doc. 8400 ІСАО).
Занесення знака "двокрапка" після кожного заголовка елемента є
обов'язковим. Номери 1-16 внесені лише для ясності і вони не є
складовою частиною консультативного повідомлення, як указано у
прикладі.

                             Таблиця 2
------------------------------------------------------------------------------
|  Елемент   | Докладний |     Зразок      |   Приклади   |
|        |  зміст  |             |          |
|---------------+-------------+--------------------------+-------------------|
|1 |Ідентифі- |Тип     |ТС ADVISORY        |ТС ADVISORY    |
|  |кація типу |повідомлення |(КОНСУЛЬТАТИВНЕ      |          |
|  |повідомлен-|       |ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ТРОПІЧНИЙ|          |
|  |ня     |       |ЦИКЛОН:)         |          |
|---+-----------+-------------+--------------------------+-------------------|
|2 |Час    |Рік, місяць, |DTG:    nnnnnnnn/nnnnZ|DTG:        |
|  |складання |день, час  |             |20040925/1600Z   |
|  |      |(UTC) випуску|             |          |
|---+-----------+-------------+--------------------------+-------------------|
|3 |Назва ТСАС |Назва ТСАС  |ТСАС:           |ТСАС: YUFO';    |
|  |      |(покажчик  |(КОНСУЛЬТАТИВНИЙ     |          |
|  |      |місцезнаход- |ЦЕНТР ІЗ ТРОПІЧНИХ    |ТСАС: MIAMI    |
|  |      |ження або  |ЦИКЛОНІВ:)        |          |
|  |      |повна назва) |    nnnn або nnnnnnnnnn|          |
|---+-----------+-------------+--------------------------+-------------------|
|4 |Ім'я    |Ім'я     |ТС:      nnnnnnnnnnnn|ТС: GLORIA     |
|  |тропічного |тропічного  |             |          |
|  |циклону  |циклону   |             |          |
|---+-----------+-------------+--------------------------+-------------------|
|5 |Консульта- |Консультатив-|NR:           nn|NR:  01      |
|  |тивний   |ний номер  |             |          |
|  |номер   |(починаючи з |             |          |
|  |      |"01" для   |             |          |
|  |      |кожного   |             |          |
|  |      |циклону)   |             |          |
|---+-----------+-------------+--------------------------+-------------------|
|6 |Положення |Положення  |PSN:           |PSN: N2706 W07306 |
|  |центру   |центру    |       Nnn[nn], або|          |
|  |      |тропічного  |     Snn[nn]Wnnn[nn],|          |
|  |      |циклону (у  |       або Ennn[nn]|          |
|  |      |градусах і  |             |          |
|  |      |мінутах)   |             |          |
|---+-----------+-------------+--------------------------+-------------------|
|7 |Напрямок та|Напрямок та |MOV:           |MOV: NW 20KMH   |
|  |швидкість |швидкість  |     N nnKMH (або КТ),|          |
|  |руху    |руху із   |  або NE nnKMH (або КТ),|          |
|  |      |зазначенням, |           або Е|          |
|  |      |принаймні,  |  SE nnKMH (або КТ), або|          |
|  |      |одного з 8  |   S nnKMH (або КТ), або|          |
|  |      |компасних  |  SW nnKMH (або КТ), або|          |
|  |      |румбів у   |   W nnKMH (або КТ), або|          |
|  |      |км/год (або |  NW nnKMH (або КТ), або|          |
|  |      |вуз), або  |    nnKMH (або КТ), або|          |
|  |      |стаціонарне |           STNR|          |
|  |      |місцезнаход- |             |          |
|  |      |ження    |             |          |
|---+-----------+-------------+--------------------------+-------------------|
|8 |Тиск у   |Тиск у центрі|С:         nnnHPA|C:     965HPA |
|  |центрі   |(у гПа)   |             |          |
|---+-----------+-------------+--------------------------+-------------------|
|9 |Максималь- |Максимальний |MAX WIND:  nn[n]KMH (або|MAX WIND:  90KMH |
|  |ний    |приземний  |         nn[n]KT)|          |
|  |приземний |вітер біля  |             |          |
|  |вітер   |центру (у  |             |          |
|  |      |середньому за|             |          |
|  |      |10 хв), у  |             |          |
|  |      |км/год (або |             |          |
|  |      |вуз)     |             |          |
|---+-----------+-------------+--------------------------+-------------------|
|10 |Прогноз  |Дата/час   |FCST PSN +12 HR:     |FCST PSN +12 HR:  |
|  |місце-   |(UTC) (12 год|         nn/nnnnZ|      26/0400Z|
|  |знаходження|із моменту  |        Nnn[nn] або|    N2830 W07430|
|  |центру (+12|"DTG",    |   Snn[nn]Wnnn[nn], або|          |
|  |год)    |вказаних у  |         Ennn[nn]|          |
|  |      |пункті 2   |             |          |
|  |      |вище);    |             |          |
|  |      |прогнозоване |             |          |
|  |      |місцезнахож- |             |          |
|  |      |ження (у   |             |          |
|  |      |градусах і  |             |          |
|  |      |мінутах)   |             |          |
|  |      |центру    |             |          |
|  |      |тропічного  |             |          |
|  |      |циклону   |             |          |
|---+-----------+-------------+--------------------------+-------------------|
|11 |Прогноз  |Прогноз   |FCST MAX WIND +12 HR:   |FCST MAX WIND   |
|  |максималь- |максимального|   nn[n]KMH(або nn[n]KT)|+12 HR:      |
|  |ного    |приземного  |             |       90KMH|
|  |приземного |вітру (12 год|             |          |
|  |вітру (+12 |із моменту  |             |          |
|  |год)    |"DTG"    |             |          |
|  |      |вказаних у  |             |          |
|  |      |пункті 2   |             |          |
|  |      |вище)    |             |          |
|---+-----------+-------------+--------------------------+-------------------|
|12 |Прогноз  |Дата/час (у |FCST PSN +18 HR: nn/nnnnZ |FCST PSN +18 HR:  |
|  |месцезна- |UTC) (18 год |        Nnn[nn] або|      26/1000Z|
|  |ходження  |із моменту  |   Snn[nn]Wnnn[nn], або|    N2852W07500|
|  |центру (+18|"DTG",    |         Ennn[nn]|          |
|  |год)    |вказаних у  |             |          |
|  |      |пункті 2   |             |          |
|  |      |вище);    |             |          |
|  |      |прогноз   |             |          |
|  |      |місцезнаход- |             |          |
|  |      |ження (у   |             |          |
|  |      |градусах і  |             |          |
|  |      |мінутах)   |             |          |
|  |      |центру    |             |          |
|  |      |тропічного  |             |          |
|  |      |циклону   |             |          |
|---+-----------+-------------+--------------------------+-------------------|
|13 |Прогноз  |Прогноз   |FCST MAX WIND +18 HR:   |FCST MAX WIND   |
|  |максималь- |максимального|  nn[n]KMH (або nn[n]KT)|+18 HR:      |
|  |ного    |приземного  |             |       85KMH|
|  |приземного |вітру (18 год|             |          |
|  |вітру (+18 |із моменту  |             |          |
|  |год)    |"DTG",    |             |          |
|  |      |вказаних у  |             |          |
|  |      |п. 2 вище)  |             |          |
|---+-----------+-------------+--------------------------+-------------------|
|14 |Прогноз  |Дата /час (у |FCST PSN +24 HR:     |FCST PSN +24 HR:  |
|  |місцезна- |UTC) (24 год |         nn/nnnnZ|   26/1600Z N2912|
|  |ходження  |із моменту  |        Nnn[nn] або|       W07530|
|  |центру (+24|"DTG",    |   Snn[nn]Wnnn[nn], або|          |
|  |год)    |вказаних у  |         Ennn[nn]|          |
|  |      |пункті 2   |             |          |
|  |      |вище);    |             |          |
|  |      |прогноз   |             |          |
|  |      |місцезнаход- |             |          |
|  |      |ження (у   |             |          |
|  |      |градусах і  |             |          |
|  |      |мінутах)   |             |          |
|  |      |центру    |             |          |
|  |      |тропічного  |             |          |
|  |      |циклону   |             |          |
|---+-----------+-------------+--------------------------+-------------------|
|15 |Прогноз  |Прогноз   |FCST MAX WIND +24 HR:   |FCST MAX WIND   |
|  |максималь- |максимального|  nn[n]KMH (або nn[n]KT)|+24 HR:      |
|  |ного    |приземного  |             |       80KMH|
|  |приземного |вітру (24 год|             |          |
|  |вітру (+24 |із моменту  |             |          |
|  |год)    |"DTG",    |             |          |
|  |      |вказаних у  |             |          |
|  |      |пункті 2   |             |          |
|  |      |вище)    |             |          |
|---+-----------+-------------+--------------------------+-------------------|
|16 |Очікуваний |Очікуваний  |NXT MSG: [BFR]      |NXT MSG:      |
|  |час    |рік, місяць, |      nnnnnnnn/nnnnZ|20040925/2000Z   |
|  |передачі  |день та час |      або NO MSG EXP|          |
|  |наступного |(у UTC)   |  (НАСТУПНІ ПОВІДОМЛЕННЯ|          |
|  |консульта- |передачі   |    НЕ ПЕРЕДБАЧАЮТЬСЯ)|          |
|  |тивного  |наступного  |             |          |
|  |повідо-  |консульта-  |             |          |
|  |млення   |тивного   |             |          |
|  |      |повідомлення |             |          |
------------------------------------------------------------------------------

   Примітка:
   1. Місцезнаходження умовне.

                   Приклад

          КОНСУЛЬТАТИВНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
            про тропічні циклони

------------------------------------------------------------------
|ТС ADVISORY          |20040925/1600Z          |
|DTG:             |YUFO               |
|TCAC:             |GLORIA              |
|ТС:              |01                |
|NR:              |N2706 W07306           |
|PSN:             |NW 20KMH             |
|MOV:             |965НРА              |
|С:              |90KMH              |
|MAX WIND:           |26/0400Z N2830 W07430      |
|FCST PSN + 12HR:       |90KMH              |
|FCST MAX WIND+12HR:      |26/1000Z N2852 W07500      |
|FCST PSN +18HR:        |85KMH              |
|FCST MAX WIND+18HR:      |26/1600Z N2912 W07530      |
|FCST PSN+24HR:        |80KMH              |
|FCST MAX WIND+24HR:      |20040925/2000Z          |
|NXT MSG:           |                 |
------------------------------------------------------------------

                   Приклад

            ПОВІДОМЛЕННЯ SIGMET
            про тропічний циклон

   YUCC SIGMET 2 VALID 251600/252200 YUDO -
   AMSWELL FIR TC GLORIA OBS N2706 W07306 AT 1600Z CB TOP FL500
WI 150 NM OF CENTRE MOV NW 10 KT NC FCST 2200Z TC CENTRE N2740
W07345 OTLK TC CENTRE 260400 N2830 W07430 261000 N2852 W07500=

   Зміст: друге за поточну добу повідомлення SIGMET складене для
району польотної інформації AMSWELL* (що позначається літерним
скороченням районного диспетчерського центру - YUCC) органом
метеорологічного стеження YUDO; повідомлення дійсне з 16.00 UTC до
22.00 UTC двадцять п'ятого числа даного місяця; о 16.00 UTC
спостерігався тропічний циклон Глорія з координатами 27 градусів 6
мінут північної широти та 73 градуса 6 мінут західної довготи з
вершинами купчасто-дощової хмарності, що досягали ешелону польоту
500 у межах 150 морських миль від центру; очікується, що тропічний
циклон буде переміщуватися в північно-західному напрямку  зі
швидкістю 10 вузлів без зниження інтенсивності; згідно з прогнозом
очікується, що на 22.00 UTC центр тропічного циклону  буде
знаходитися в місці з координатами 27 градусів 40 мінут північної
широти та 73 градуси 45 мінут західної довготи.
   Тенденція: очікується, що на 04.00 UTC та на 10.00 UTC 26
числа даного місяця центр тропічного циклону буде знаходитися
відповідно в місцях із координатами 28 градусів 30 мінут північної
широти та 74 градуси 30 мінут західної довготи та 28 градусів 52
мінути північної широти та 75 градусів 00 мінут західної довготи.

---------------
   * Назва умовна

 Заступник Голови Державіаслужби          В.М.Настасієнко

 Заступник Міністра охорони
 навколишнього природного
 середовища України                  А.В.Гриценко

 ТВО начальника
 гідрометеорологічної
 служби Збройних Сил України               Р.Р.Мусін


                   Додаток 6
                   до пункту 11.2.2
                   Правил метеорологічного
                   забезпечення авіації


               ФОРМАТИ
            повідомлень ОРМЕТ


   Оперативні метеорологічні  повідомлення,  що  передаються
мережею GTS ВМО, складаються з:
   початкового рядка;
   скороченого заголовка;
   тексту повідомлення;
   сигналу кінця повідомлення.

   Скорочений заголовок ВМО має такий формат:

   Т Т А А  СССС YYGG  (BBB)
   1 2 1 2іі     gg

   Зазначені символи при передачі оперативної метеорологічної
інформації мають такий зміст:

                            Таблиця 1
------------------------------------------------------------------
| Символи |  Пояснення  |       Приклади       |
|----------+----------------+------------------------------------|
|Т Т    |Позначення типу |SA - зведення METAR;        |
| 1 2   |даних      |SP - зведення SPECI;        |
|     |        |FC - прогноз TAF із періодом дії  |
|     |        |менше 12 год;            |
|     |        |FT - прогноз TAF із періодом дії  |
|     |        |більше 12 год;           |
|     |        |WS - SIGMET;            |
|     |        |WC - SIGMET про тропічний циклон;  |
|     |        |WV - SIGMET про вулканічний попіл; |
|     |        |WA - повідомлення AIRMET;      |
|     |        |FA - GAMET/зональні прогнози для  |
|     |        |авіації;              |
|     |        |UA - повідомлення AIREP/AIREP    |
|     |        |SPECIAL;              |
|     |        |FV - консультативне повідомлення  |
|     |        |про вулканічний попіл;       |
|     |        |FK - консультативне повідомлення  |
|     |        |про тропічний циклон        |
|----------+----------------+------------------------------------|
|А А    |Географічні   |UR - Україна;            |
| 1 2   |покажчики    |RA - Росія (азіатська частина);   |
|     |        |RS - Росія (європейська       |
|     |        |частина);              |
|     |        |BY - Білорусь;           |
|     |        |UK - Великобританія;        |
|     |        |FR - Франція            |
|----------+----------------+------------------------------------|
|іі    |Число, що    |31; 32; 34; 40; 41;45        |
|     |використовується|                  |
|     |для       |                  |
|     |розпізнавання  |                  |
|     |бюлетенів    |                  |
|----------+----------------+------------------------------------|
|СССС   |Міжнародний   |UKBB; UKLL; UKHH; UKMS; RUMS; EBBR; |
|     |4-літерний   |LFPW; LOWM             |
|     |покажчик станції|                  |
|     |або центру, що |                  |
|     |випустив або  |                  |
|     |склав      |                  |
|     |повідомлення  |                  |
|     |(бюлетень)   |                  |
|----------+----------------+------------------------------------|
|YYGG   |Група дата-час |020400; 130538; 271800; 101230   |
|  gg  |        |                  |
------------------------------------------------------------------

   Група (BBB) є факультативною.
   Скорочений  заголовок  Т Т А А  СССС  YYGG   повинен
                1 2 1 2іі      gg
використовуватись  тільки  один раз. При необхідності ввести
поправку,  виправлення  або  позначити затримане повідомлення
потрібно додавати відповідний 3-х літерний покажчик ВВВ:

   RRх - для затриманих метеорологічних повідомлень;
   ССх - для виправлення повідомлень, випущених раніше;
   ААх - для поправок до інформації (для корективів);
   де х - буква латинського алфавіту від А до Х

   Приклади скорочених заголовків ВМО:

 METAR:            AIRMET:
 SAUR31 UKMS 020630;      WAUR33 UKOO 121600;
 SAUK38 EGGY 182320 RRA    WASW41 LSSW 310052

 SPECI:            GAMET:
 SPUR30 UKMS 221351;      FAUR32 UKLL 142031;
 SPCZ40 LKMT 010413      FAHU41 LHBM 251100

 TAF (період дії < 12 год):  AIREP/AIREP SPECIAL:
 FCUR30 UKMS 051000 AAA;    UANT01 EGRR 120700;
 FCFR51 LFPW 130500      UADN41 EKCH 290506 RRB

 TAF (період дії >12 год):   Консультативне повідомлення
 FTUR30 UKMS 041600;      про вулканічний попіл:
 FTEG31 HECA 090400 CCB    FVFR41 LFPB 021729

 SIGMET:            Консультативне повідомлення
 WSUR31 UKBB 011750;      про тропічний
 WSTU31 LTAC 241115      циклон:
                FKPQ31 RJTD 170600
 SIGMET на вулканічний попіл:
 WVIY31 LIMM 201645

 SIGMET на тропічний
 циклон:
 WCJP31 RJAA 270110

   Для передачі зведень METAR та прогнозів TAF із  мережі
авіаметстанцій СНД використовується формат гідрометслужби (ГМС). У
такому разі в скороченому заголовку використовується кирилиця
(регістр російських букв).

   Символи скорочень заголовка Т Т А А  СССС YYGG  при цьому
                  1 2 1 2іі     gg
приймають вигляд:

                            Таблиця 2
------------------------------------------------------------------
| Символи |  Пояснення  |       Приклади       |
|----------+----------------+------------------------------------|
|Т Т    |позначення типу |СА - зведення METAR;        |
| 1 2   |даних      |СП - зведення SPECI;        |
|     |        |ФЦ - прогноз TAF          |
|     |        |із періодом дії менше 12 год;    |
|     |        |ФТ - прогноз TAF із періодом    |
|     |        |дії більше 12 год          |
|----------+----------------+------------------------------------|
|А А    |географічні   |УР - Україна;            |
| 1 2   |покажчики    |РА - Росія (азіатська частина);   |
|     |        |РС - Росія (європейська частина);  |
|     |        |БЫ - Білорусь            |
|----------+----------------+------------------------------------|
|іі    |число, що    |10; 31; 33; 40           |
|     |використовується|                  |
|     |для       |                  |
|     |розпізнавання  |                  |
|     |бюлетенів    |                  |
|----------+----------------+------------------------------------|
|СССС   |ідентифікатор  |КИАЦ; КИЛЬ; МСАЦ; КИОД; ЛГАЦ    |
|     |станції     |                  |
|     |(центру), що  |                  |
|     |випустив або  |                  |
|     |склав      |                  |
|     |повідомлення  |                  |
|----------+----------------+------------------------------------|
|YYGGgg  |група дата-час |020400; 130538; 271800; 101230   |
------------------------------------------------------------------

   Приклади скорочених заголовків ГМС:

 METAR:              TAF (період дії < 12 год):
 САУР10 КИЛЬ 170800        ФЦУР10 КИЛЬ 240400

 SPECI:              TAF (період дії > 12 год):
 СПУР10 КИЛЬ 261318        ФТУР10 КИЛЬ 311000

 Заступник Голови Державіаслужби          В.М.Настасієнко

 Заступник Міністра охорони
 навколишнього природного
 середовища України                  А.В.Гриценко

 ТВО начальника
 гідрометеорологічної служби
 Збройних Сил України                  Р.Р.Мусін

Публiкацiї документа:
•  Офіційний вісник України вiд 25.01.2006 - 2006 р., № 1, (№№ 1-2), стор. 360, стаття 76

Сторiнка "Законодавство України" сайту Верховної Ради © 1996-2006 [ друкувати ]