Документ 934-2005-п, чинний, редакцiя вiд 19.09.2005 (1 сторiнка)
Сторiнка "Законодавство України" сайту Верховної Ради [ 01.11.05 15:36 ]


              
Герб України
          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 19 вересня 2005 р. N 934
                Київ

         Про реалізацію Закону України
     "Про реструктуризацію заборгованості з виплат,
       передбачених статтею 57 Закону України
     "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним
         та іншим категоріям працівників
            навчальних закладів"


   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

   1. Затвердити такі, що додаються:

   Порядок погашення кредиторської заборгованості  державного
бюджету педагогічним і науково-педагогічним працівникам навчальних
закладів та установ освіти з виплати надбавки за вислугу років та
допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки;

   розподіл коштів, передбачених у Державному бюджеті України на
2005 рік ( 2285-15 ) для здійснення виплат, визначених Законом
України  "Про  реструктуризацію  заборгованості  з  виплат,
передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту" педагогічним,
науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних
закладів" ( 1994-15 );

   розподіл обсягу субвенції з державного бюджету  місцевим
бюджетам  на  здійснення  у  2005 році  виплат, визначених
Законом України "Про реструктуризацію заборгованості з виплат,
передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту" педагогічним,
науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних
закладів" ( 1994-15 ).

   2. Установити, що у 2005 році перерахування коштів, що
виділені у державному бюджеті ( 2285-15 ) для фінансування виплат,
визначених Законом України "Про реструктуризацію заборгованості з
виплат, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту"
педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників
навчальних закладів" ( 1994-15 ) (далі - виплати педагогічним і
науково-педагогічним працівникам), здійснюється в установленому
законодавством порядку відповідно до розподілів, затверджених цією
постановою.

   3. Міністерству фінансів на підставі розподілів, затверджених
цією постановою, внести в установленому порядку зміни до розпису
державного бюджету.

   4. Центральним  органам виконавчої влади, Раді міністрів
Автономної  Республіки  Крим,  обласним,  Київській   та
Севастопольській міським державним адміністраціям:

   забезпечити протягом місяця нарахування навчальними закладами
та  установами  освіти  педагогічним  і  науково-педагогічним
працівникам (працюючим, сумісникам, звільненим і пенсіонерам)
надбавок за вислугу років за період із січня 1997 по серпень
2002 року  та допомоги на оздоровлення при наданні щорічної
відпустки з січня 1998 по серпень 2002 року відповідно до Порядку,
затвердженого цією постановою;

   подавати щокварталу  та  наростаючим підсумком щороку (в
2005 році до 31 грудня) Міністерству  освіти  і  науки  та
Міністерству фінансів інформацію про стан погашення кредиторської
заборгованості державного бюджету з  виплат  педагогічним  і
науково-педагогічним працівникам.

   5. Міністерству освіти і науки за погодженням з Міністерством
фінансів у місячний строк розробити та  затвердити  порядок
погашення  кредиторської  заборгованості державного бюджету з
виплат, пов'язаних із забезпеченням педагогічних працівників, які
працюють у сільській місцевості і селищах міського типу, а також
пенсіонерів, які раніше працювали педагогічними працівниками в цих
населених пунктах і проживають в них, безоплатним користуванням
житлом з опаленням і освітленням.

   6. Міністерству освіти і науки за погодженням з Міністерством
фінансів у разі потреби подати Кабінетові Міністрів України
пропозиції щодо внесення змін до розподілів, затверджених цією
постановою.

   7. Міністерству освіти і науки разом з Міністерством фінансів
під час складання проекту  Державного  бюджету  України  на
відповідний рік передбачати кошти:

   за окремою бюджетною програмою Міністерству освіти і науки на
погашення кредиторської заборгованості державного  бюджету  з
виплат,  педагогічним  та  науково-педагогічним  працівникам
навчальних закладів та установ освіти,  що  фінансуються  з
державного бюджету;

   як окрема субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
погашення  заборгованості  з   виплат   педагогічним   і
науково-педагогічним працівникам навчальних закладів та установ
освіти, що фінансуються з місцевих  бюджетів,  і  погашення
кредиторської заборгованості державного бюджету, що виникла у
зв'язку із здійсненням виплат педагогічним і науково-педагогічним
працівникам за рахунок відповідних місцевих бюджетів у період,
коли законом про державний бюджет такі виплати зупинялися або
здійснювалися з місцевих бюджетів на підставі рішень судів.


    Виконуючий обов'язки
   Прем'єр-міністра України              Ю.ЄХАНУРОВ

   Інд. 28


                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 19 вересня 2005 р. N 934

               ПОРЯДОК
    погашення кредиторської заборгованості державного
      бюджету педагогічним і науково-педагогічним
    працівникам навчальних закладів та установ освіти
     з виплати надбавки за вислугу років та допомоги
     на оздоровлення при наданні щорічної відпустки


   1. Цей Порядок визначає відповідно до Закону України "Про
реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57
Закону України "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та
іншим категоріям працівників навчальних закладів" ( 1994-15 )
механізм погашення кредиторської заборгованості державного бюджету
з виплати надбавок за вислугу років та допомоги на оздоровлення
при наданні щорічної відпустки (далі - виплати) особам, які у
період із січня 1997 по серпень 2002 року працювали на посадах
педагогічних і науково-педагогічних працівників (у тому числі за
сумісництвом) навчальних закладів та установ освіти (далі -
заклади та установи).

   2. Педагогічним і науково-педагогічним працівникам закладів
та установ (працюючим, сумісникам, звільненим і пенсіонерам) суми
надбавок за вислугу років нараховуються за період із січня 1997 по
серпень 2002 року залежно від стажу роботи відповідно до Порядку
виплати  надбавок  за  вислугу  років  педагогічним  та
науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ
освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
31 січня 2001 р. N 78 ( 78-2001-п ), а допомоги на оздоровлення
при наданні щорічної відпустки - за період із січня 1998 по
серпень 2002 року.

   Виплати нараховуються  за  фактичний час роботи протягом
зазначених періодів виходячи з посадових  окладів  (ставок),
установлених цим працівникам у місяці відповідного періоду, та
відображаються у формах бухгалтерського обліку як кредиторська
заборгованість  державного  бюджету  з виплат, у тому числі
здійснених з місцевих бюджетів на підставі рішень судів (далі -
заборгованість), станом на 1 липня 2005 року.

   3. Особам,  які працювали у 1997-2002 роках на посадах
педагогічних і науково-педагогічних працівників і працюють зараз у
тому самому закладі чи установі (незалежно від займаної посади),
виплати нараховуються  окремо  і  заборгованість  погашається
одночасно з виплатою заробітної плати.

   Особам, які  працювали  у  1997-2002  роках  на посадах
педагогічних і науково-педагогічних працівників  закладів  та
установ, у тому числі за сумісництвом, і звільнилися або вийшли на
пенсію, заборгованість погашається один раз на квартал за їх
заявою, поданою закладу чи установі, в яких вони працювали та які
їм нарахували виплати.

   4. Відрахування,  передбачені  законодавством,  з  виплат
здійснюються в установленому порядку.

   Інформація про погашення заборгованості та сплату страхових
внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування з
виплат за період після липня 2000 р. вноситься до персональних
облікових карток в системі персоніфікованого обліку шляхом подання
закладами та установами, що здійснюють погашення заборгованості,
територіальним  органам  Пенсійного  фонду  відомостей  про
застрахованих осіб, яким погашено заборгованість, одночасно з
поданням річного звіту страхувальника.

   Перерахунок призначених пенсій особам, яким повністю або
частково погашено заборгованість, здійснюється згідно із Законом
України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"
( 1058-15 ) на підставі довідок про заробітну плату за відповідні
періоди роботи з урахуванням сум нарахованих виплат, а за період
після 1 липня 2000 р. - на підставі даних персоніфікованого
обліку.

   5. У разі  реорганізації  (злиття,  приєднання,  поділу,
перетворення) закладу чи установи, в якому працював педагогічний
або науково-педагогічний працівник, заборгованість погашається
його правонаступником.

   Якщо заклад чи установу, в яких працював педагогічний або
науково-педагогічний працівник,  ліквідовано,  заборгованість
погашається в установленому законодавством порядку відповідним
органом  управління  освітою,  який  здійснював  фінансування
ліквідованих закладу чи установи.

   У разі коли заклад чи установа, в яких працював педагогічний
або науково-педагогічний працівник із січня 1997 по  серпень
2002 року, фінансувалися за рахунок державного бюджету, а в даний
час фінансуються за рахунок коштів місцевих  бюджетів  (або
навпаки), заборгованість погашається з бюджету, з якого заклад чи
установа фінансується в даний час.


                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 19 вересня 2005 р. N 934

               РОЗПОДІЛ
    коштів, передбачених у Державному бюджеті України
     на 2005 рік ( 2285-15 ) для здійснення виплат,
     визначених Законом України "Про реструктуризацію
     заборгованості з виплат, передбачених статтею 57
      Закону України "Про освіту" педагогічним,
       науково-педагогічним та іншим категоріям
      працівників навчальних закладів" ( 1994-15 )

                          (тис. гривень)
------------------------------------------------------------------
|Код згідно з|    Головний розпорядник коштів   | Обсяг |
|відомчою  |      державного бюджету      | видатків|
|класифіка- |                     |     |
|цією    |                     |     |
|видатків  |                     |     |
|------------+-----------------------------------------+---------|
|30     | Державне управління справами      |  176,6 |
|------------+-----------------------------------------+---------|
|110     | Мінпаливенерго             |  11  |
|------------+-----------------------------------------+---------|
|120     | Мінекономіки              |  53,2 |
|------------+-----------------------------------------+---------|
|140     | МЗС                   |  15,5 |
|------------+-----------------------------------------+---------|
|180     | Міністерство культури і туризму     | 2860,7 |
|------------+-----------------------------------------+---------|
|190     | Держлісгосп               |  209,8 |
|------------+-----------------------------------------+---------|
|210     | Міноборони               |  671,7 |
|------------+-----------------------------------------+---------|
|220     | МОН                   | 98375,7 |
|------------+-----------------------------------------+---------|
|230     | МОЗ                   | 5682,9 |
|------------+-----------------------------------------+---------|
|240     | Мінприроди               |   4,3 |
|------------+-----------------------------------------+---------|
|250     | Мінпраці                |  90,4 |
|------------+-----------------------------------------+---------|
|280     | Мінагрополітики             | 16125,6 |
|------------+-----------------------------------------+---------|
|310     | Мінтрансзв'язку             | 2141,3 |
|------------+-----------------------------------------+---------|
|340     | Міністерство у справах сім'ї,     |  610,4 |
|      | молоді та спорту            |     |
|------------+-----------------------------------------+---------|
|350     | Мінфін                 |  211,9 |
|------------+-----------------------------------------+---------|
|500     | Держводгосп               |  10  |
|------------+-----------------------------------------+---------|
|516     | Держмитслужба              |  48,9 |
|------------+-----------------------------------------+---------|
|607     | Державний департамент з питань виконання|  294,5 |
|      | покарань                |     |
|------------+-----------------------------------------+---------|
|614     | Державна податкова адміністрація    |  238,8 |
|------------+-----------------------------------------+---------|
|655     | Академія педагогічних наук       |  96,5 |
|------------+-----------------------------------------+---------|
|656     | Академія медичних наук         |  12,8 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Усього                        |127942,5 |
------------------------------------------------------------------


                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 19 вересня 2005 р. N 934

               РОЗПОДІЛ
    обсягу субвенції з державного бюджету ( 2285-15 )
      місцевим бюджетам на здійснення у 2005 році
       виплат, визначених Законом України "Про
   реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених
    статтею 57 Закону України "Про освіту" педагогічним,
       науково-педагогічним та іншим категоріям
         працівників навчальних закладів"
              ( 1994-15 )

                          (тис. гривень)
------------------------------------------------------------------
|           |     |    У тому числі:     |
|           |     |------------------------------|
|           |     | для виплати | для погашення |
|Найменування місцевого|  Обсяг | надбавки за |заборгованості,|
|    бюджету    | субвенції| вислугу років| пов'язаної з |
|           |     |та допомоги на| безоплатним |
|           |     | оздоровлення | користуванням |
|           |     | при наданні |  житлом з  |
|           |     |  щорічної  | опаленням і |
|           |     |  відпустки | освітленням |
|----------------------+----------+--------------+---------------|
|Бюджет Автономної   |  23682,7|    21978,9|     1703,8|
|Республіки Крим    |     |       |        |
|----------------------+----------+--------------+---------------|
|Обласні бюджети:   |     |       |        |
|----------------------+----------+--------------+---------------|
|Вінницької області  |  19815,5|    17635,6|     2179,9|
|----------------------+----------+--------------+---------------|
|Волинської області  |  14872,7|    13383,4|     1489,3|
|----------------------+----------+--------------+---------------|
|Дніпропетровської   |  26548,9|    25412,4|     1136,5|
|області        |     |       |        |
|----------------------+----------+--------------+---------------|
|Донецької області   |  46470,1|    45224,8|     1245,3|
|----------------------+----------+--------------+---------------|
|Житомирської області |  18423,4|    16713,9|     1709,5|
|----------------------+----------+--------------+---------------|
|Закарпатської області |  15542,3|    13830,8|     1711,5|
|----------------------+----------+--------------+---------------|
|Запорізької, області |  20433,2|    18993,3|     1439,9|
|----------------------+----------+--------------+---------------|
|Івано-Франківської  |  19650,9|    17922,5|     1728,4|
|області        |     |       |        |
|----------------------+----------+--------------+---------------|
|Київської області   |  19022,7|    17597 |     1425,7|
|----------------------+----------+--------------+---------------|
|Кіровоградської    |  12700,3|    11545,3|     1155 |
|області        |     |       |        |
|----------------------+----------+--------------+---------------|
|Луганської області  |  20924 |    20044,3|     879,7|
|----------------------+----------+--------------+---------------|
|Львівської області  |  34372,9|    32169,1|     2203,8|
|----------------------+----------+--------------+---------------|
|Миколаївської області |  13618,1|    12693,7|     924,4|
|----------------------+----------+--------------+---------------|
|Одеської області   |  24446,6|    22644,2|     1802,4|
|----------------------+----------+--------------+---------------|
|Полтавської області  |  18584,6|    17131,9|     1452,7|
|----------------------+----------+--------------+---------------|
|Рівненської області  |  15780,3|    14233,5|     1546,8|
|----------------------+----------+--------------+---------------|
|Сумської області   |  14162,3|    13024,2|     1138,1|
|----------------------+----------+--------------+---------------|
|Тернопільської    |  15208,6|    13674,8|     1533,8|
|області        |     |       |        |
|----------------------+----------+--------------+---------------|
|Харківської області  |  23793,6|    22135,5|     1658,1|
|----------------------+----------+--------------+---------------|
|Херсонської області  |  12972,1|    11770,3|     1201,8|
|----------------------+----------+--------------+---------------|
|Хмельницької області |  21012 |    19209,8|     1802,2|
|----------------------+----------+--------------+---------------|
|Черкаської області  |  17415,8|    16050,8|     1365 |
|----------------------+----------+--------------+---------------|
|Чернівецької області |  10125,3|    9213,3|     912 |
|----------------------+----------+--------------+---------------|
|Чернігівської області |  16162,7|    14907,8|     1254,9|
|----------------------+----------+--------------+---------------|
|Міські бюджети:    |     |       |        |
|----------------------+----------+--------------+---------------|
|м. Києва       |  29635,9|    29615,8|      20,1|
|----------------------+----------+--------------+---------------|
|м. Севастополя    |  5826  |    5793,5|      32,5|
|----------------------+----------+--------------+---------------|
|Усього        | 531203,5|   494550,4|    36653,1|
------------------------------------------------------------------

Публiкацiї документа:
•  Урядовий кур'єр вiд 06.10.2005 - № 189
•  Офіційний вісник України вiд 07.10.2005 - 2005 р., № 38, стор. 29, стаття 2370

Сторiнка "Законодавство України" сайту Верховної Ради © 2005 [ друкувати ]