ВИЩА АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.12.2007 № 845

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 грудня 2007 року за № 1377/14644

3535 Про затвердження
Переліку установ і організацій,
до яких обов’язково надсилаються
автореферати дисертацій

Відповідно до пункту 15 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України відберезня 2007 року № 423,

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Перелік установ і організацій, до яких обов’язково надсилаються автореферати дисертацій, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, наказ ВАК України від 04.04.2000 № 177 «Про затвердження Переліку установ і організацій, до яких обов’язково надсилаються автореферати дисертацій», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13.06.2000 за № 351/4572, та наказ ВАК України від 05.10.2007 № 629 «Про доповнення до Переліку установ і організацій, до яких обов’язково надсилаються автореферати дисертацій», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.10.2007 за № 1174/14441.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на вченого секретаря ВАК України.

Голова ВАК України
В. Ф. Мачулін

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Вищої атестаційної комісії України

03.12.2007 № 845

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

18 грудня 2007 року за № 1377/14644

ПЕРЕЛІК
установ і організацій, до яких обов’язково надсилаються
автореферати дисертацій

1. Секретаріат Президента України

     (01220, Київ, вул. Банкова, 11)

2. Відділ з питань науки Кабінету Міністрів України

     (01008, Київ, вул. М. Грушевського, 12/2)

3. Міністерство освіти і науки України

     (01035, Київ, пр. Перемоги, 10)

04. Вища атестаційна комісія України

       (01001, Київ, Хрещатик, 34)

05. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського

       (03039, Київ, проспект 40-річчя Жовтня, 3)

06. Національна парламентська бібліотека України

       (01001, Київ, вул. М. Грушевського, 1)

07. Львівська наукова бібліотека імені Василя Стефаника НАН України

       (79000, Львів, вул. Стефаника, 2)

08. Одеська державна наукова бібліотека ім. М. Горького

       (65026, Одеса, вул. Пастера, 13)

09. Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка

       (61003, Харків, провулок Короленка, 18)

10. Волинський державний університет імені Лесі Українки

       (43025, Луцьк, проспект Волі, 13)

11. Дніпропетровський національний університет

       (49050, Дніпропетровськ, проспект Гагаріна, 72)

12. Донецький національний університет

       (83055, Донецьк, вул. Університетська, 24)

13. Запорізький державний університет

       (69600, Запоріжжя, вул. Жуковського, 66)

14. Київський національний університет імені Тараса Шевченка

       (01033, Київ, вул. Володимирська, 64)

15. Львівський національний університет імені Івана Франка

       (79002, Львів, вул. Університетська, 1)

16. Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова

       (65026, Одеса, вул. Дворянська, 2)

17. Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського

       (95007, Сімферополь, вул. Вернадського, 4)

18. Сумський державний університет

       (40007, Суми, вул. Римського-Корсакова, 2)

19. Ужгородський національний університет

       (88000, Ужгород, вул. Підгірна, 46)

20. Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля

       (91034, Луганськ, квартал Молодіжний, 20-А)

21. Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника

       (76025, Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57)

22. Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна

       (61077, Харків, площа Свободи, 4)

23. Черкаський державний університет імені Богдана Хмельницького

       (18031, Черкаси, бульвар Шевченка, 81)

24. Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича

       (58012, Чернівці, вул. М. Коцюбинського, 2)

25. ФДУ «Російська державна бібліотека»

       (109019, Россия, Москва, ул. Воздвиженка, 3/5)

26. Державна установа «Національна бібліотека Бєларусі»

       (220114, Республика Беларусь, Минск, просп. Независимости, 116)

27. Національна бібліотека Узбекистану ім. Алішера Навої

       (700047, Республика Узбекистан, Ташкент, ул. Хорезмская, 51)

28. Національна парламентська бібліотека Грузії ім. І. Чавчавадзе

       (0107, Грузия, Тбилиси, ул. Л. Гудиашвили, 7)

29. Державна установа Національна бібліотека Республіки Казахстан

       (050013, Республика Казахстан, Алматы, просп. Абая, 14)

30. Азербайджанська національна бібліотека ім. М. Ф. Ахундова

       (Азербайджанская Республика, AZ 1000, Баку, ул. Хагани, 29)

31. Національна Бібліотека Республіки Молдова

       (Республика Молдова, МД-2012, Кишинэу, ул. 31 августа 1989 г., 78-А)

32. Національна бібліотека Киргизської Республіки

       (720040, Кыргызстан, Бишкек, ул. Абрахманова, 208)

33. Національна бібліотека Республіки Таджикистан ім. Абулькасима Фірдавсі

       (734711, Республика Таджикистан, Душанбе, просп. Рудаки, 36)

34. Державна некомерційна організація «Національна бібліотека Вірменії»

       (375009, Республика Армения, Ереван, ул. Теряна, 72)

35. Національна бібліотека Туркменістану ім. Сапармурата Туркменбаші

       (744000, Туркменистан, Ашхабад, площадь Нейтралитета)

36. Книжкова палата України

       (02660, Київ, просп. Гагаріна, 27)

37. Державна науково-технічна бібліотека України

       (03680, МСП, Київ, вул. Антоновича, 180)

38. Державна наукова сільськогосподарська бібліотека УААН

       (03680, Київ, вул. Героїв Оборони, 10)

       — для біологічних, сільськогосподарських та ветеринарних наук

39. Національна наукова медична бібліотека

       (01033, Київ, вул. Л. Толстого, 7)

       — для біологічних, медичних та фармацевтичних наук

40. Державна науково-педагогічна бібліотека ім. В. О. Сухомлинського

       (04060, Київ, вул. М. Берлінського, 9)

       — для педагогічних, психологічних наук

41. Національна юридична бібліотека України

       (03039, Київ, пр. 40-річчя Жовтня, 3)

       — для юридичних наук

42. Державна установа культури міста Москви «Бібліотека української літератури»

       (129272, Москва, ул. Трифоновская, 61/1)

       — для суспільних та гуманітарних наук

43. Наукові установи та організації, в яких функціонують спеціалізовані вчені ради за спеціальністю поданої до захисту дисертації.

Вчений секретар ВАК України
В. Д. Бондаренко