Новини
Путівник бібліотекою
Про бібліотеку
Правила користування бібліотекою
Преса про НАУ
Видавництво НАУ
Електронна бібліотека
<strong>Послуги та сервіси</strong>
Довідкові матеріали
Офіційні документи
Масові заходи
Викладачам НАУ
Консультація (Форум)
Подаруй бібліотеці книгу
Часті питання та відповіді
Контакти
Вакансії
Дарувальники
Преса про НТБ
Співробітникам НТБ

 


• Перелік штатних науково-педагогічних та наукових працівників, які працюють за основним місцем роботи не менше шести місяців і мають не менше п’яти наукових публікацій, що видані у періодичних виданнях і було включено до наукометричних баз Scopus або Web of Science Cor Collection відповідно до листа МОН від 22.06.2017 №1/9-347.
• АВТОРСЬКИЙ ДОГОВІР ПРО ПЕРЕДАЧУ НЕВИКЛЮЧНОГО ПРАВА НА ВИКОРИСТАННЯ ТВОРУ (авторський ліцензійний договір).
• Анкета для створення наукового профілю на сайті НТБ НАУ.
• Про присвоєння імені Костянтина Могилка літаку АН-30Б (бортовий номер 87) 15 бригади транспортної авіації Повітряних Сил Збройних Сил України : указ Президента України № 516 від 26.08. 2015 р. // Офіційний вісник. - 2015. - № 69. – С. 30.
• Про затвердження Порядку підготовки осіб групи керівництва польотами державної авіації України : наказ Міністерства оборони України № 367 від 28.07.2015 р. // Офіційний вісник. - 2015. - № 67. – С. 22.
• Про затвердження Порядку освоєння ремонту виробів авіаційної техніки державної авіації, їх компонентів та обладнання, за якими розробник, виробник не здійснює супроводження експлуатації та підтримання льотної придатності : наказ Міністерства оборони України № 343 від 16.07.2015 // Офіційний вісник. - 2015. - № 66. – С. 193-194.
• Про визнання таким, що втратив чинність наказу Міністерства оборони України, Державного комітету України по гідрометеорології, Державного департаменту авіаційного транспорту України, Комітет по використанню повітряного простору України від 16.08.1995 № 210/128/169/66 : наказ Міністерства Оборони України, Міністерства інфраструктури України, Міністерства внутрішніх справ України № 278/220/729 від 19.06.2015 р. // Офіційний вісник України. – 2015. – № 56. – С. 187-188.
• Деякі питання Харківського державного авіаційного орденів Жовтневої революції та Трудового Червоного прапору виробничого підприємства і державного підприємства «Завод 410 ЦА» : постанова Кабінету Міністрів України № 393 від 15.06.2015 р. // Офіційний вісник України. – 2015. - № 49. – С. 23.
• Деякі питання реалізації статті 54 Закону України «Про вищу освіту» : постанова Кабінету Міністрів України № 656 від 19.08.2015 р. // Урядовий кур’єр. - 2015. - 12 серп. (№ 168). - С. 10.
• Про внесення змін до наказу Державної авіаційної служби України № 686 від 24.10. 2014 р. : наказ Державної авіаційної служби України № 274 від 22.05.2015 р. // Офіційний вісник України. – 2015. -№ 42. – С. 338.
• Про визнання таким, що втратив чинність, наказ Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 13.12.2005 р. № 943 : наказ Міністерства інфраструктури України № 172 від 18.05.2015 р. // Офіційний вісник України. – 2015. - № 46. - С. 237-238.
• Про внесення змін до Аеропортових зборів за обслуговування повітряних суден і пасажирів в аеропортах України : наказ Міністерства інфраструктури України № 173 від 18.05.2015 р. // Офіційний вісник України. – 2015. - № 46. - С. 238.
• Про визначення військового аеродрому «Умань» аеродромом спільного використання державною та цивільною авіацією України : наказ Міністерства оборони України, Державної авіаційної служби України № 159/190 від 07.04.2015 р. // Офіційний вісник України. – 2015. – № 36. – С. 165.
• Про визначення військового аеродрому «Чугуїв» аеродромом спільного використання державною та цивільною авіацією України : наказ Міністерства оборони України, Державної авіаційної служби України № 160/191 від 07.04.2015 р. // Офіційний вісник України. – 2015. – № 36. – С. 167.
• Про затвердження Правил авіаційного пошуку і рятування в України : наказ Міністерства внутрішніх справ України № 279 від 16.03.2015 р. // Офіційний вісник України. – 2015. – № 36. – С. 94.
• Про затвердження Інструкції з організації контролю якості стиснутих та зріджених газів у державній авіації України : наказ Міністерства оборони України № 47 від 22.01.2014 р. // Офіційний вісник. - 2014. - № 20. – С. 99.
• Про внесення змін до Правил надання адрес повітряних суден державним суднам України: наказ Міністерства оборони України № 45 від 22.01.2014 р. // Офіційний вісник. - 2014. - № 20. – С. 98.
• Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні: Указ Президента України від 30 вересня 2010р., №926 / 2010. // Урядовий кур'єр. - 2010. - 6 жовт. (№39). - С. 9.
• Про заходи щодо підготовки та проведення 7-го Міжнародного авіакосмічного салону "Авіасвіт - XXI": розпорядження від 11 лютого 2010р. №283 - р. // Урядовий кур'єр. - 2010. - 17 бер. (№49). - С. 18.
• Річний звіт про виконання паспортів бюджетних програм за 2008 рік. КВК 220 Міністерство освіти і науки України. 2201500 Підготовка кадрів Національним авіаційним університетом:[текст] // Освіта України. -2009. - 14 квіт. (№28). - с.2-10.
• Проект Закону «Про внесення змін до Закону України «ПРО ВИЩУ ОСВІТУ» http://www.sumdu.edu.ua/ua/general/structure/social/profcom/node/102
• РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 27 лютого 2008 р. № 364-р Про схвалення Концепції Загальнодержавної національно-культурної програми дослідження Голодомору 1932-1933 років в Україні та увінчення пам'яті його жертв на період до 2012 року.
• Про внесення змін і доповнень до Переліку спеціальностей за якими проводиться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидати і доктора наук, присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань: наказ ВАК України від 14.12.2007 №867 // офіційний вісник України. -2007. - №99. - с. 152-153.
• Про затвердження Переліку установ і організацій, до яких обов'язково надсилаються автореферати дисертацій: наказ ВАК України від 03.12.2007 №845 // Офіційний вісник України. - 2007.- №99.- с.152-153.
• Вища освіта України - європейський вимір: стан, проблеми, перспективи: матеріали підсумкової колегії МОН України від 21 березня 2008 року // Освіта України: спецвипуск. – 2008. - 19 берез. (№ 21-22). – С. 1 – 24.
• Доповідь Міністра освіти і науки на підсумковій колегії Міністерства освіти і науки України «Вища освіта України - європейський вимір: стан, проблеми, перспективи» 21 березня 2008 року
• Про затвердження Державної цільової науково-технічної та соціальної програми "Наука в університетах" на 2008-2012 роки. Постанова Кабінету міністрів України № 1155 від 19.09.07.
• Ректорам (директорам) вищих навчальних закладів. Лист МОН України № 1/9-454 від 01.08.07.
• Типове положення про відокремлені структурні підрозділи вищих навчальних закладів
• Концепція модернізації (вдосконалення) системи акредитації вищих навчальних закладів, напрямів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах в Україні
• Про Державний бюджет України на 2007 рік. Закон України від 19 грудня 2006 року № 489-16
• Про відзначення державними нагородами України. Указ президента України від 28 листопада 2006 року N 1004/2006
• Про утворення Васильківського коледжу Національного авіаційного університету. Розпорядження КМ України від 10 листопада 2006 р. N 554-р
• Щодо висунення підручників на здобуття державних премій України в галузі науки і техніки 2007 року. Інструкція №1/9-593 Міністерства науки і освіти України від 21.09.2006 р.
• Про проведення Всеукраїнського конкурсу на кращу наукову роботу серед студентів і аспірантів вищих навчальних закладів з питань виборів і референдумів в Україні. Наказ № 124 Міністерства науки і освіти України від 22.02.2006 р.
• Про встановлення строку виконання операцій з переробки та ремонту літаків Ан і Як та вертольотів Ка і Мі усіх модифікацій на митній території України. Розпорядження КМ України від 25 січня 2006 р. N 32-р
• Про затвердження Правил медичного забезпечення і контролю польотів цивільної авіації України. Наказ державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 05.12.2004 N 920
• Про затвердження Правил медичного розслідування авіаційних подій. Наказ державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 05.12.2005 N 919
• Про затвердження Правил метеорологічного забезпечення авіації. Наказ державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 14.11.2005 N 851/409/661
• Про затвердження Правил розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами в Україні. Наказ державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 13.12.2005 N 943
• Перелік спеціальностей, за якими проводяться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук і доктора наук, присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань
• Про реалізацію Закону України "Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів". Постанова КМ України від 19 вересня 2005 р. N 934
RSS


Віртуальні виставки
Нові надходження


  Національний Авіаційний Університет
© 2009 - 2021 НТБ НАУ. Програмне забезпечення та технічна підтримка