Новини
Путівник бібліотекою
Про бібліотеку
Правила користування бібліотекою
Преса про НАУ
Видавництво НАУ
Електронна бібліотека
<strong>Послуги та сервіси</strong>
Довідкові матеріали
Офіційні документи
Масові заходи
Викладачам НАУ
Консультація (Форум)
Подаруй бібліотеці книгу
Часті питання та відповіді
Контакти
Вакансії
Дарувальники
Преса про НТБ
Співробітникам НТБ

 
 • Про бібліотеку
   Науково-технічна бібліотека Національного авіаційного університету (НТБ НАУ) є однією з найбільших бібліотек ВНЗ м. Києва та найбільшою в галузі цивільної авіації України.
           Була створена у 1947 р. на базі факультетських бібліотек вузу. Фонди налічують більше двох мільйонів видань з різних галузей знань, науки та культури. Видання авіаційної тематики з фонду бібліотеки є найбільш повним зібранням в Україні. Бібліотека має назву науково-технічної, але за змістом фонду та характером довідково-інформаційної роботи її можна назвати бібліотекою універсального профілю.
           Багатствами бібліотеки користуються біля 17 тисяч читачів, віддалених користувачів та абонентів міжбібліотечного абонемента. За один рік її відвідують понад 700 тисяч користувачів, а кількість виданої їм літератури перевищує 1,3 млн. примірників.
           Бібліотека розміщується в окремому приміщенні, займає площу 6,9 тисяч квадратних метрів. До послуг читачів - 6 абонементів та 10 читальних залів, електронний каталог на літературу, яка надходить до бібліотеки з 1994 року, електронна база аналітичних матеріалів з періодики та довідково-пошуковий апарат у картковому вигляді.
           Науково-технічна бібліотека є місцем зустрічей студентів з науковцями, діячами літератури та мистецтва, ветеранами. Тут проводяться читацькі конференції, літературно-тематичні вечори, усні журнали, бібліографічні огляди.
           Додаткову інформацію про бібліотеку НАУ можна отримати у кожному структурному підрозділі безпосередньо.
            Живильне джерельце університету (віхи історії, розвиток та сьогодення НТБ НАУ)
 • Правила користування бібліотекою
 • Фонди
   У фондах науково-технічної бібліотеки зібрано понад два мільйона примірників друкованих та електронних видань (в тому числі іноземними мовами).
           Щорічно бібліотека отримує понад 7 тисяч назв нових книг та СD, а також передплачує понад 400 назв журналів, газет та інформаційних видань.
           Фонд бібліотеки укомплектований літературою з тематики усіх навчальних дисциплін НАУ: науковими виданнями, матеріалами довідкового та універсального змісту.
           Бібліотека зберігає літературу різних видів: книги, журнали, газети, нормативно-технічні документи, матеріали ІСАО, документи на електронних носіях.
           У фонді НТБ понад 900 примірників цінних та рідкісних видань, переважно авіаційної тематики.
           Серед них – унікальні книги з повітроплавання, видані у 1890-1925 рр., труди М.Жуковського, література з проектування, експлуатації, ремонту літаків 30-40х років ХХ ст., енциклопедія Блокгауза і Ефрона 1890-1904 рр., художні твори кінця ХІХ ст.
            Повний перелік нових надходжень літератури (у тому числі з гуманітарних та суспільно-економічних наук) ви можете знайти на сайті бібліотеки.
   Нові надходження.
 • Довідково-пошуковий апарат
   Головною частиною довідкового апарату бібліотеки є електронний каталог (ЕК). Він дає повну уяву про фонди бібліотеки, дозволяє читачам із найменшими витратами часу знайти літературу. Суттєвим доповненням до ЕК є електронна база даних (ЕБД) аналітичних матеріалів авіаційної тематики та з питань вищої школи, електронна картотека книгозабезпеченості
           Крім того, до уваги читачів генеральна довідкова картотека статей універсального змісту, топографічний каталог та допоміжні каталоги і картотеки на окремі частини фонду.
 • Відділ комплектування
   Відділ комплектування спільно з фахівцями інститутів НАУ забезпечує необхідний обсяг матеріалів з усіх відповідних галузей знань, організовує передплату журналів, газет, видань науково-технічної інформації, електронних баз даних. Здійснює електронне замовлення та облік фондів, веде електронну картотеку забезпеченості навчального процесу та наукової діяльності університету.
           На основі автоматизованої бібліотечної інформаційної системи (АБІС) “УФД/Бібліотека” відділ вдосконалив усі технологічні процеси шляху документа в НТБ, та скоротив термін комплектування бібліотечних фондів від моменту одержання інформації про необхідну літературу до появи її у фонді НТБ.
           Відділ удосконалює технологію підготовки електронних звітних документів, впроваджує зручні форми спілкування з науковцями та викладачами, відповідальними за формування фонду для забезпечення навчального процесу в університеті.
           У межах відповідного модуля АБІС “УФД/Бібліотека” відділ комплектування здійснює інвентарний та сумарний облік нових надходжень, первинний бібліографічний опис, штрихове кодування нових надходжень, розподіл літератури між підрозділами та списання літератури у НТБ.
 • Відділ наукової обробки документів та організації каталогів
   Наукова обробка нових видань включає повний бібліографічний опис, присвоєння систематичного та поличного шифрів кожному документу, визначення ключових слів і тематичних рубрик за діючими міжнародними та українськими стандартами.
           Відділ є відповідальним за створення системи каталогів як загальнобібліотечних (алфавітного, систематичного, генерального), так і службових, складених на підсобні фонди підрозділів бібліотеки, що обслуговують читачів.
           Важливим завданням відділу є вдосконалення технологічних процесів обробки видань, їх коригування відповідно до вимог автоматизованих систем та змін і доповнень у таблиці класифікації.
           Фахівці відділу наукової обробки літератури та організації каталогів беруть участь у процесі видання навчально-методичної літератури на базі видавництва НАУ – систематизують ці матеріали за таблицями класифікації та визначають авторські знаки для правильного зберігання і швидкого пошуку.


                      • Зал електронних каталогів
   В залі електронних каталогів до послуг читачів представлено: - електронний каталог документів бібліотеки; - пошукову систему; - доступ до локальних ресурсів НТБ НАУ.
      З питань користування пошуковою системою “УФД/Бібліотека”, будь ласка,
        звертатися до консультанта в кімнаті № 10.
       Режим роботи: щоденно з 9.30 до 19.00, субота, неділя – вихідний.
 • Відділ інформаційно-аналітичної та довідково-бібліографічної роботи
   Одним з найважливіших напрямків діяльності відділу є організація інформаційно-бібліографічного обслуговування читачів з використанням традиційного довідково-пошукового апарату (ДПА) бібліотеки, який складається з системи каталогів, картотек, підсобного фонду довідкових, бібліографічних та реферативних видань.
           У відділі ведеться головна довідкова картотека (ГДК), яка складається з двох частин і аналітично розкриває публікації з гуманітарних наук та публікації з питань авіабудування, експлуатації та економіки повітряного транспорту.
           Оперативне інформування фахівців університету ведеться з використанням цифрових носіїв інформації, а саме: електронного каталогу (ЕК) фонду НТБ, електронної бібліографічної бази даних (ЕББД) з питань авіації та проблем вищої освіти, бази даних НБ ім.Вернадського “Бібліотека-суспільству”, УРЖ “Джерело”, РРЖ “Воздушный транспорт”, відповідних сайтів Інтернету.
   Відділ інформаційної та довідково-бібліографічної роботи допомагає користувачам:
   - виявити публікації за певний період часу з тематики, яка їх цікавить
   - виявити публікації з тематики наукових досліджень
   - розшукати студентам необхідні матеріали для виконання самостійної та інших робіт
   - ознайомитися з публікаціями викладачів та науковців НАУ
   - отримати довідки про місце зберігання потрібних матеріалів, уточнення бібліографічних   даних, фактографічні відомості
   - отримати довідки про публікації законодавчих та нормативних документів
   - отримати індекси УДК на статті
   - отримати консультації з методики пошуку необхідної інформації та ін.
 • Відділ мультимедійного та програмно-технічного забезпечення
   Відділ мультимедійного та програмно-технічного забезпечення – структурний підрозділ бібліотеки.
   Працівники відділу займаються:
   - проектуванням та розробкою нових програмних продуктів для автоматизації, вдосконалення   бібліотечно-інформаційних процесів;
   - організацією роботи по створенню та експлуатації програмного забезпечення для   автоматизації бібліотечно-бібліографічних процесів, автоматизованих робочих місць   співробітників і користувачів бібліотеки;
   - технічною та програмною підтримкою електронного каталогу, локальної мережі, WEB-сайту,   електронної пошти;
   - створенням електронної бібліотеки сучасних видань, а також оцифровкою раритетних   видань;
   - супроводом двох комп’ютерних залів;
   - наданням співробітникам бібліотеки методичної допомоги при користуванні персональними   комп’ютерами та програмним забезпеченням.
 • Відділ навчальної літератури для молодших курсів
   Абонемент відділу укомплектований літературою технічного та гуманітарного профілів у відповідності з навчальними планами першого і другого курсів усіх інститутів та факультетів. У читальному залі є довідкова та навчальна література для всіх курсів, періодичні видання.
           Запис студентів першого курсу денного та заочного навчання здійснюється централізовано за списками, поданими деканатами інститутів.
           Абонемент та читальний зал відділу навчальної літератури для студентів молодших курсів обслуговують читачів щоденно, крім суботи та неділі, з 9.30 до 19.00.
           Розташований відділ в університетському корпусі № 4.
 • Відділ навчальної літератури для старших курсів
   Обслуговує студентів третього-шостого курсів денного відділення, Інституту заочного та дистанційного навчання, слухачів Інституту післядипломної освіти, аспірантів і докторантів, учнів Авіа-космічного ліцею, представників постійного складу університету.
           В структурі відділу – абонемент і читальний зал.
           Фонд абонемента укомплектований літературою згідно з навчальними планами означених вище структур.
           Розташований абонемент навчальної літератури на першому поверсі бібліотечного корпусу.
           Читальний зал, що є спільним і для відділу науково-технічної літератури, розташований на другому поверсі бібліотечного корпусу.
           Абонемент і читальний зал відділу навчальної літератури для старших курсів обслуговують читачів щоденно, крім суботи та неділі, з 9.30 до 19.00.
 • Відділ навчальної літератури в Інституті міжнародних відносин
   Відділ є структурним підрозділом Науково-технічної бібліотеки, що розташований на території Інституту міжнародних економічних відносин НАУ. Утримує понад 25 тис. видань за тематикою навчальних планів факультетів міжнародних економічних відносин, міжнародного права та інформації.
           Абонементом та читальним залом відділу користуються студенти і викладачі означених факультетів, а також представники інших навчальних структур, що знаходяться поблизу університетського корпусу № 7, де міститься цей підрозділ.
           Режим обслуговування читачів: щоденно, крім суботи та неділі, з 9.30 до 18.00.
 • Відділ науково-технічної літератури
   Одним з провідних підрозділів бібліотеки є відділ науково-технічної літератури (НТЛ), до структури якого входять абонемент та читальні зали: науково-технічної та навчальної літератури, нормативно-технічних документів. Розташований на другому поверсі бібліотеки.
           На абонементі відділу НТЛ здійснюється запис, реєстрація і обслуговування представників професорсько-викладацького складу та інших співробітників університету.
 • Абонемент науково-технічної літератури та "ДСК"
   У фонді абонемента зібрано наукову літературу з авіації та суміжних наук, радіотехніки, телебачення, будівництва та з інших технічних і природничих наук, наукові журнали, збірники, документи на електронних носіях.
           На абонементі науково-технічної літератури є фонд дисертацій та видань з грифом “ДСК”. Видача цих матеріалів здійснюється до читального залу згідно з відповідними інструкціями. Доступ до електронних БД дисертацій надається користувачам через сайт бібліотеки завдяки підключенню до міжнародної системи URAN.
           Єдині примірники та найбільш цінні видання з фонду абонемента видаються лише для роботи в читальному залі.
           Абонемент відділу НТЛ обслуговує читачів щоденно, крім неділі, з 9.30 до 19.00.
 • Читальний зал навчальної та науково-технічної літератури
   Обслуговує викладачів, студентів та слухачів усіх навчальних структур університету, учнів Авіакосмічного ліцею, співробітників університету, а також представників інших установ та організацій. У фонді читального залу понад 20 тисяч примірників наукових, та навчально-методичних матеріалів для всіх курсів технічних факультетів університету, довідкові видання, література з економіки.
           Обслуговування здійснюється за читацькими вимогами з позначенням шифрів; обладнано автоматизовані робочі місця для пошуку літератури в електронному каталозі та оформлення електронних замовлень.
           Читальний зал розташований на другому поверсі бібліотеки.
           Години обслуговування читачів: щоденно, крім суботи та неділі, з 9.30 до 19.00.
 • Читальний зал нормативно-технічних документів
   Читальний зал НТД обслуговує професорсько-викладацький склад, наукових співробітників, аспірантів, інженерно-технічних працівників і студентів НАУ, представників різних установ та організацій України.
           Фонд нараховує понад 70 тисяч примірників нормативно-технічних документів. У його складі: міжнародні стандарти (у т.ч. і ГОСТ), державні стандарти України, керівні нормативні документи, галузеві стандарти, міжнародні стандарти ISO, документи ІСАО, періодичні видання з метрології та стандартизації, тощо.
           Матеріали Міжнародної організації цивільної авіації ІСАО входять до числа найцінніших видань. Бібліотека отримує обов’язковий примірник документів ІСАО англійською та російською мовами.
           Фонд відображений у електронному каталозі НТД та у допоміжних каталогах та картотеках, таких як: нумераційний каталог матеріалів ІСАО, топографічний каталог архівного та резервного фондів; картотеки документів, що втратили силу.
           До уваги користувачів електронний покажчик стандартів, чинних в Україні, пропонований НДЦ “Леонорм - фонд”.
           Читальний зал нормативно-технічних документів працює щоденно, крім суботи та неділі з 9.30 до 19.00.
 • Відділ гуманітарної літератури та культурно-просвітницької роботи
   До відділу входять такі структурні підрозділи: абонемент гуманітарної та художньої літератури, читальний зал гуманітарної літератури, читальний зал періодичних видань, читальний зал літератури з українознавства, міжбібліотечний абонемент (МБА).
           У відділі знаходиться велика кількість різноманітної та різножанрової літератури, яка задовольнить читачів усіх категорій: художня література українських та зарубіжних класиків: історичні, фантастичні, пригодницькі романи, література з мистецтва тощо.
 • Абонемент гуманітарної та художньої літератури
   У фонді абонемента представлені книги з питань економіки, права, історії, культури, мистецтва, літературознавства, філософії, етики, психології тощо.
           Крім того, абонемент містить у своєму фонді велике зібрання класичної та сучасної художньої літератури, як національної так і світової.
           Фонд абонемента гуманітарної та художньої літератури складає близько 130 тисяч одиниць зберігання, має контрольні примірники всіх видань відповідної тематики, у тому числі і навчальних. Несе відповідальність за видання з економіки, передані у тимчасове користування до читального залу науково-технічної та навчальної літератури.
           Єдині, контрольні примірники фонду або електронні варіанти документів видаються читачам для роботи лише в читальних залах.
           З метою пропаганди фонду бібліотеки, а також для того, щоб привернути увагу читачів до конкретних видань, працівниками абонементу оформлюються книжкові виставки з актуальних питань історії, політики, науки, культури. Тематичні виставки готуються і на запит сторонніх організацій.
           Для шанувальників популярних жанрів, таких як історичний роман, ”Життя видатних людей”, пригоди і фантастика складаються картотеки з відповідними назвами творів.
           Абонемент гуманітарної та художньої літератури обслуговує читачів усіх категорій.
           Режим обслуговування читачів на абонементі: щоденно, крім суботи та неділі, з 9.30 до 19.00.
 • Читальний зал гуманітарної літератури
   Головним завданням читального залу є оперативне диференційоване обслуговування різних груп читачів. Фонд читального залу укомплектований з урахуванням інформаційних потреб читачів відповідно до програми кредитно-модульної системи навчання, запровадженої в університеті. Тут зібрані видання з питань культури, права, історії, філософії, релігії, а також широко представлені довідкові видання, словники та енциклопедії.
           Пошук матеріалів здійснюється в ЕК та в інших частинах довідково-пошукового апарату бібліотеки. Ефективно використовуються картотеки, що ведуться працівниками читального залу на допомогу навчальному процесу, книжкові виставки нових надходжень та тематичні виставки літератури з актуальних питань.
           Читальний зал працює у тісній взаємодії з абонементом гуманітарної та художньої літератури.
           Режим обслуговування читачів: щоденно, крім суботи та неділі, з 9.30 до 19.00.
 • Читальний зал періодичних видань
   Читальний зал обслуговує всі категорії користувачів. Фонд нараховує більше 120 тисяч примірників газет та журналів. До послуг читачів 50 назв газет та понад 100 найменувань журналів.
           У фонді широко представлені періодичні видання з авіації, космонавтики, техніки, радіосправи, з питань економіки, статистики тощо.
           Комплекти спеціальних журналів “Радио”, “Гражданская авиация”, “Крылья Родины”, “Авиация и космонавтика” у читальному залі зберігаються багато років. Наприклад, “Радио” зберігається у фонді НТБ з 1976 року, “Гражданская авиация” – з 1960 року, “Авиация и космонавтика” – з 1985 року. Інформація про наявні періодичні виданя є на сайті НТБ та у покажчиках періодичних та інформаційних видань, передплачених на певний рік, а також у каталогах і картотеках, які ведуться у читальному залі. Крім того, фонди читального залу періодики розкривають виставки “Нові надходження”, “Сьогодення” тощо.
           Вимоги читачів на певні періодичні видання заповнюються після пошуку необхідних статей у ЕБД аналітичних матеріалів та у довідковій картотеці, що ведуться відділом інформаційної та довідково-бібліографічної роботи бібліотеки (к.13, перший поверх). Запити читачів на матеріали за темами навчальних програм можуть бути задоволені за допомогою тематичних картотек та добірок джерел, підготовлених безпосередньо працівниками читального залу періодичних видань.
           Читальний зал розташований на третьому поверсі бібліотеки.
           Години обслуговування читачів: щоденно, крім суботи та неділі, з 9.30 до 19.00.
 • Читальний зал літератури з українознавства
   Особлива роль у збереженні національних традицій і пропаганді української культури належить читальному залу літератури з українознавства науково-технічної бібліотеки НАУ.
           У залі зібрані видання з питань вивчення української мови та літератури, вітчизняної історії, твори представників української інтелігенції, яких високо цінували видатні діячі світової культури. Фонд зали становить майже 1500 книг, 1700 журналів, понад 100 тематичних тек.
           Запити читачів залу літератури з українознавства задовольняються за допомогою довідкового апарату бібліотеки, картотеки україністики, створеної працівниками залу, а також - довідників, словників, путівників, енциклопедій.
           У читальному залі створено клуб українознавства ”Джерело”, членами якого є викладачі Гуманітарного інституту НАУ, студенти, працівники НТБ. На засідання клубу запрошуються науковці, представники культури та мистецтва. Тематика засідань складається відповідно до визначних історичних дат та навчальних програм гуманітарних кафедр університету.
           Інформація про масові заходи, що проводяться читальним залом літератури з українознавства спільно з інститутами і кафедрами НАУ, у вигляді анонсів та звітів розміщується на сайті НТБ із залученням фото- ілюстративних матеріалів.
           В залі здійснюється обслуговування читачів, надаються консультації. Читальний зал літератури з українознавства розміщується на третьому поверсі бібліотечного корпусу.
           Режим обслуговування читачів: щоденно, крім суботи та неділі, з 9.30 до 19.00.
 • Міжбібліотечний абонемент
   Завдання міжбібліотечного абонемента (МБА) – забезпечувати науковців університету необхідною літературою, яка відсутня у фондах науково-технічної бібліотеки.
           Існуюча система МБА дозволяє читачам користуватися книжковими фондами будь-якої бібліотеки України і навіть зарубіжних. Для цього читач має заповнити замовлення і подати його бібліотечному працівникові, відповідальному за роботу цього абонемента.
           Термін користування отриманими книгами становить один місяць, періодичними виданнями – 15 днів, ксерокопіями та мультимедійними документами – 45 днів.
           Через міжбібліотечний абонемент не можна замовляти та одержувати цінні та рідкісні видання, рукописи, дисертації, словники, енциклопедії, карти, але можуть бути виконані і надіслані копії або електронні варіанти певних матеріалів або їх частин, окремих статей тощо.
           Літературою, отриманою через МБА, можна користуватися лише у читальному залі.
 • Зал електронних каталогів
   В залі електронних каталогів до послуг читачів представлено: - електронний каталог документів бібліотеки;
   - пошукову систему;
   - доступ до локальних ресурсів НТБ НАУ.
           В залі електронних каталогів постійно знаходиться бібліограф-консультант, що надає допомогу в користуванні пошуковою системою “УФД/Бібліотека”.
           Режим роботи: щоденно з 9.30 до 19.00, субота та неділя – вихідні.
 • Комп’ютерні зали
   У бібліотеці працюють два комп’ютерні зали (1 поверх - кімната 19, 3 поверх - кімната 29).         Для відвідувачів пропонуються такі послуги: - Інтернет;
   - робота за ПК; - друк (формати А3, А4);
   - сканування (формати А3, А4);
   - переклад тексту;
   - запис інформації на електронні носії;
   - ксерокопіювання (формати А3, А4);
   - консультації по роботі з комп’ютерним обладнанням;
   - користування мультимедійною електронною бібліотекою;
           Режим роботи комп’ютерних залів: щоденно з 10.00 до 18.30, крім суботи та неділі.
 • Презентація відділів НТБ
RSS


Віртуальні виставки
Нові надходження


  Національний Авіаційний Університет
© 2009 - 2021 НТБ НАУ. Програмне забезпечення та технічна підтримка