Новини
Путівник бібліотекою
Про бібліотеку
Правила користування бібліотекою
Преса про НАУ
Видавництво НАУ
Електронна бібліотека
<strong>Послуги та сервіси</strong>
Довідкові матеріали
Офіційні документи
Масові заходи
Викладачам НАУ
Консультація (Форум)
Подаруй бібліотеці книгу
Часті питання та відповіді
Контакти
Вакансії
Дарувальники
Преса про НТБ
Співробітникам НТБ

 


ЗБIРНИК    ЕЛЕКТРОННА ВЕРСІЯ   ПРО ЗБIРНИК

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

Склад авторського рукопису:

До редколегії подають електронну версію і один роздрук на папері. Електронна і паперова версії повинні бути ідентичними.

Вимоги до оформлення статей

Електронні версії рукописів статей подають у редколегію в електронній формі.

Обсяг публікації від 4 до 15 сторінок формату А 5 (в електронному варіанті).

Тексти статей набирають у текстовому редакторі Microsoft Word, із відступами: ліворуч – 15 мм, праворуч – 15 мм, зверху - 15 мм, знизу - 15 мм.

Розмір шрифту 10 pt, Міжрядковий інтервал — 1.0, Шрифт Time New Roman, Тексти, таблиці, малюнки, фото та інші матеріали — о формляються у Microsoft Word.

Мови публікацій — українська, російська.

Оформлення статті починається:

 • зверху зліва — індекс УДК.
 • зверху справа — вчений ступінь, посада, прізвище, ім'я, по батькові (повністю). Наступна строка - установа, де працює або навчається автор статті.
 • по центру — назва статті прописними літерами, жирним шрифтом.
 • анотація на трьох мовах з ключовими словами (3-5 рядків) - вирівнювання по ширині.

Структура статті повинна відповідати вимогам ВАК і складатися з наступних частин:

 • Постановка проблеми.
 • Аналіз останніх досліджень та публікацій.
 • Формулювання цілі статті.
 • Виклад основного матеріалу.
 • Висновки.
 • Список літератури

Супроводжувальні матеріали:

1. Рецензія, складена доктором або кандидатом наук в одному з фахових навчальних або науково-дослідних закладів. У рецензіях обов'язково повинні висвітлюватись такі питання:

 • опис об'єкту дослідження;
 • актуальність роботи;
 • наукова новизна;
 • значення отриманих результатів дослідження.

2. Відомості про авторів (оформлюється окремим файлом)

 • ПІП.
 • Назва статті.
 • Місце роботи або навчання.
 • Вчене звання, посада.
 • Домашня адреса.
 • Контактний телефон.
 • E-mail.

За додатковою інформацією звертатись за телефоном 098-552-53-38 (Кириленко Оксана Миколаївна). E-mail: ons@ua.fm

СТАТТІ, ЯКІ НЕ ВІДПОВІДАЮТЬ ВИЩЕ ЗАЗНАЧЕНИМ УМОВАМ НЕ БУДУТЬ ПРИЙМАТИСЬ ДО РОЗГЛЯДУ ЩОДО ДРУКУ

RSS


Віртуальні виставки
Нові надходження  Національний Авіаційний Університет
© 2009 - 2015 НТБ НАУ. Програмне забезпечення та технічна підтримка